Byla 2-1722/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovų R. B., uždarosios akcinės bendrovės „Group Europa Investment“, uždarosios akcinės bendrovės „Europa group“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-4846-340/2014 pagal ieškovų R. B., uždarosios akcinės bendrovės „Group Europa Investment“, uždarosios akcinės bendrovės „Europa group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Ekvalda (tretieji asmenys – N. J., uždaroji akcinė bendrovė „Aderas“) dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

4Ieškovai R. B., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Group Europa Investment“ ir UAB „Europa group“ kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo UAB Ekvalda ieškovui UAB „Europa Group“ 94 954, 79 Lt nuostolių, ieškovui UAB „Group Europa Investment“ 57 728 Lt nuostolių, ieškovams UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas bendrai 152 682,79 Lt sumai. Ieškovai nurodė, kad pareikšto reikalavimo suma yra itin didelė ir gali dar labiau išaugti, priklausomai nuo to, kokius rašytinius įrodymus pateiks atsakovas, o atsakovo prievolių įvykdymas nėra užtikrintas jokiais prievolių užtikrinimo būdais. Atsakovas neturi jokio savo vardu registruoto nekilnojamojo turto, į kurį galėtų būti nukreiptas skolos išieškojimas. Ieškovai pažymėjo, kad dėl ieškinyje nurodytų aplinkybių ir atsakovo aplaidumo, vykdant jam teismo nutartimi priskirtas vykdyti UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ turto administravimo paslaugas, yra didelė rizika, jog laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali be jokių suvaržymų išleisti pinigines lėšas ar perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą tretiesiems asmenims arba sumažinti turimo turto vertę. Ieškovai atkreipė dėmesį, kad atsakovas vykdo veiklą tik nuo 2012 metų, bendrovėje dirba tik 3 darbuotojai, o šios aplinkybės, ieškovų nuomone, dar labiau sustiprina abejones, kad ieškinio patenkinimo atveju atsakovas nebus pajėgus įvykdyti ieškovams palankaus teismo sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 27 d. nutartimi atmetė ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas konstatavo, kad ieškovų nurodytos aplinkybės neleidžia preziumuoti, jog ieškovų reikalavimo suma atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, laikytina didele, todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo spręsti, jog ieškovams galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas: neilgas veiklos vykdymo laikotarpis, nekilnojamojo turto neturėjimas ar mažas darbuotojų skaičius nėra įrodymai, patvirtinantys ieškinio sumos reikšmingumą atsakovui, jo prastą finansinę padėtį. Nagrinėdamas ieškovų argumentus, kad laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali imtis veiksmų išleisti savo pinigines lėšas, perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą tretiesiems asmenims arba sumažinti turimo turto vertę, kuriuos ieškovai pagrindė ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis dėl atsakovo aplaidumo vykdant jam teismo nutartimi priskirtas vykdyti UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ turto administravimo paslaugas, teismas pažymėjo, jog ieškovai dar tik siekia įrodyti atsakovo aplaidumą ir neteisėtus veiksmus (administruojant minėtas bendroves), todėl sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neturi pagrindo vertinti ieškovų argumentų, kaip pagrindžiančių galimus atsakovo veiksmus perleidžiant ar paslepiant turimą turtą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas R. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį ir patenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas 152 754,55 Lt. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Ieškovas, kaip buvęs UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ vadovas, neturi objektyvių galimybių gauti rašytinių įrodymų apie atsakovo, kaip UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ turto administratoriaus ir laikinai einančio šių įmonių vadovo pareigas, finansinę padėtį. Be to, teismas suabsoliutino ieškovo pareigą pagrįsti jo teiginius ir nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, kurioje išaiškinta, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įrodinėjimo našta paskirstoma šalims pagal tai, kuriai šaliai tam tikras aplinkybes įrodyti lengviau. Geriausiai savo turtinę padėtį žino ir gali įrodyti skolininkas (atsakovas), taigi aplinkybę, kad ieškinio suma nėra didelė, turi įrodyti atsakovas ir būtent jis turi paneigti objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, ar ieškinio suma konkrečiam atsakovui yra didelė, o tik konstatavo, kad ieškovo argumentų nepakanka taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Ta aplinkybė, kad ieškovas dar tik siekia įrodyti savo ieškinio pagrįstumą (atsakovo aplaidumą ir neteisėtus veiksmus administruojant bendroves), negali būti pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes, priešingu atveju, būtų galima atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones visada.

11Atsakovas UAB Ekvalda atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Ieškovas nukrypsta nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos – proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Kai ieškinys pareikštas dėl pinigų sumos priteisimo, ir teismas pritaiko areštą atsakovo turtui tam tikros sumos ribose, atsakovas, siekdamas arešto panaikinimo (ar nepadidinimo), turi pareigą įrodyti, kad galbūt ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Taigi atsakovui jo geros turtinės padėties įrodinėjimo pareiga gali būti perkeliama tik atsakovui ginantis nuo, jo manymu, neteisėtos teismo nutarties.
  2. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra suformuluotas tik dėl atsakovo, kaip profesionalaus licencijuojamo bankroto administratoriaus, veiklos apsunkinimo, tuo siekiant daryti spaudimą atsakovui, kaip laikinajam UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ vadovui, ir žinant, kad atsakovui jo reputacija yra ypatingai jautrus kriterijus. Laikinosios apsaugos priemonės savaime sukelia nepatogumus (tai yra visiems tretiesiems asmenims prieinama informacija), ir tokią veiklą vykdančiam subjektui gali būti pražūtinga. Atsakovo vykdoma veikla yra licencijuojama, atsakovui nėra pradėti jokie tyrimai, taip pat niekada nėra taikytos jokios sankcijos. Atsakovui svarbi jo vardo reputacija, verslo tęstinumas, tad vien šiuo aspektu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo, kadangi nėra grėsmės, kad atsakovas savo turtą ketintų iššvaistyti ar perleisti. Be to, pagal teismų praktiką, nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Ieškovas R. B. ieškiniu nagrinėjamoje civilinėje byloje siekia ne apginti savo galbūt pažeistas teises, bet sprendžia tarp ieškovo ir kito UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ akcininko A. B. kilusį ginčą, kadangi A. B. iniciatyva UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ laikinai vadovauti paskirtas atsakovas. Ieškovo ieškinys net prima facie nėra pagrįstas.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

15Ieškovo R. B. įsitikinimu, ieškinio suma konkrečiam atsakovui UAB Ekvalda yra didelė, o pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suabsoliutino ieškovo įrodinėjimo pareigą, nes būtent atsakovas turi įrodyti savo gerą finansinę padėtį ir paneigti objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą. Siekdamas įrodyti riziką, kad būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu, ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus rašytinius įrodymus, kurie, jo nuomone, parodo, jog atsakovo įgalioti asmenys neatsakingai ir neapdairiai naudoja UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ lėšas, veikdami išimtinai tik akcininko A. B. interesais.

16Iš ieškovo pateiktų UAB „Group Europa Investments“ bankų sąskaitų matyti, kad 100 000 EUR suma, 2014 m. rugsėjo 22 d. gauta pagal tarptautinį pavedimą iš Rumunijos banko, 2014 m. rugsėjo 23 d. buvo pervesta A. B.. Eilutėje „mokėjimo paskirtis“ nurodyta „priteista suma (dalinis atsiskaitymas)“. Ieškovo įsitikinimu, toks pinigų pervedimas pažeidžia tiek UAB „Group Europa Investments“ kreditorių, tiek paties ieškovo, esančio UAB „Group Europa Investments“ akcininku ir kreditoriumi, R. B. interesus. Be to, ieškovas nurodo, kad A. B. nebuvo priteista jokia pinigų suma ir jis nėra prioritetinis UAB „Group Europa Investments“ kreditorius.

17Ieškovas taip pat pateikė akcinės bendrovės (toliau – ir AB) Swedbank 2014 m. spalio 13 d. raštą su priedais, kurie įrodo, kad UAB „Europa Group“ yra paėmusi kreditą iš pirmiau paminėto banko ir paimto bei negrąžinto kredito suma 2014 m. spalio 6 d. sudarė 5 582 489,91 EUR. AB Swedbank rašte pažymėjo, kad po 2013 m. rugsėjo 17 d. kredito gavėjas netinkamai vykdo savo finansinius įsipareigojimus. Atsižvelgdamas į šiuos įrodymus, ieškovas teigia, kad atsakovas netinkamai vykdo jam, kaip administratoriui, priskirtas prievoles, nes 100 000 EUR suma turėjo būti pervesta UAB „Europa Group“, kuri yra UAB „Group Europa Investments“ kreditorė. Tai padarius, UAB „Europa Group“ galėtų bent iš dalies padengti savo įsipareigojimus AB Swedbank.

18Ieškovas taip pat nurodo, kad UAB „Group Europa Investments“ yra skolingas R. B. 581 802,11 EUR, tačiau dėl prastos įmonės finansinės padėties su juo neatsiskaitoma. Tačiau ieškovo pateiktame UAB „Group Europa Investments“ atsakyme į R. B. reikalavimą, nurodyta, kad pagal pirminį reikalavimo vertinimą toks reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas bei neatitinka bendrovės finansinių galimybių.

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galbūt ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014). Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo bei proporcingumo principais.

20Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą (CPK 12, 178 straipsniai). Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1329/2014). Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad ieškinio didelė suma per se nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1680/2014).

21Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, kuriuo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė – kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Taigi ir ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti sąlygų, dėl kurių prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1539/2014). Savo ruožtu, jeigu teismas pritaiko areštą atsakovo turtui atitinkamos sumos ribose, atsakovas, siekdamas arešto panaikinimo, turi pareigą įrodyti, kad galbūt ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-1118/2014).

22Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad teisės normos negali išimtinai ginti tik vienos šalies, pareiškusios reikalavimus, kurių įvykdymo užtikrinimą garantuoja įstatymo normos, teises, ignoruojant kitos šalies priešingus interesus, teismas turi įvertinti galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje nurodoma, jog teisės netrukdomai naudotis nuosavybe suvaržymas visada turi užtikrinti „teisingą pusiausvyrą“ tarp bendrojo intereso poreikių ir reikalavimų, keliamų asmens pagrindinių teisių apsaugai (žr., pvz., Immobiliare Saffi v. Italy (GC), no. 22774/93). Siekiant užtikrinti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnio reikalavimus, turi būti įrodyta, kad nuosavybės kontrolė buvo teisėta, kad ji atitiko „bendrąjį interesą“, ir kad naudojamos priemonės buvo proporcingos siekiamam tikslui (2013 m. lapkričio 5 d. sprendimas byloje JGK Statyba ir Guselnikovas v. Lietuva). Norėdamas pasiekti teisingą pusiausvyrą tarp savininko teisių ir bendruomenės interesų, teismas turi patikrinti, ar dėl valstybės kišimosi (kuris gali pasireikšti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymu) asmuo neturėjo prisiimti neproporcingos ir pernelyg didelės naštos (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimą byloje JGK Statyba ir Guselnikovas v. Lietuva). Turto areštas – griežta ir varžanti priemonė. Ji gali paveikti savininko teises taip, kad gali kilti pavojus jo pagrindinei veiklai ar net gyvavimo sąlygoms (žr., pvz., Raimondo v. Italy, 22 February 1994; 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimą byloje JGK Statyba ir Guselnikovas v. Lietuva).

23Pirmiau nurodytų teisės normų ir nuosekliai formuojamos teismų praktikos analizė leidžia teigti, kad, kaip teisingai nurodė ir atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir būtent jam, o ne atsakovui, keliamas reikalavimas pagrįsti grėsmės, kad būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti, tikėtiną egzistavimą. Tik tuo atveju, kai teismas pritaiko laikinąsias apsaugos priemones (pavyzdžiui, atsakovo turto areštą), atsakovas, siekdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, turi pateikti duomenis, paneigiančius teismo nutarties pagrįstumą, t. y. leidžiančius teigti, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė ir nėra grėsmės, kad būsimas teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Priešingas aiškinimas neatitiktų ne tik onus probandi principo esmės, bet ir elementarios logikos dėsnių, nes atsakovui, kuriam pagal įstatymo normas ir paties ieškovo prašymą gali būti nepranešama apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, turto areštas būtų taikomas dėl to, kad atsakovas nepateikė duomenų apie jo gerą finansinę padėtį ir remiantis deklaratyviais ieškovo samprotavimais. Pažymėtina, kad ieškovų patikslintame ieškinyje pateiktas prašymas nagrinėti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešant atsakovui. Tačiau atskirajame skunde ieškovas, kaip vieną iš pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo argumentų, nurodo tai, kad teismas, gavęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi įvertinti ne tik ieškovo išdėstytus motyvus bet ir sudaryti galimybę atsakovui pasisakyti šiuo klausimu bei pateikti jo gerą finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtas nenuoseklus ieškovo elgesys yra ieškovo netinkamo teismų praktikos interpretavimo rezultatas bei siekis perkelti įrodinėjimo naštą atsakovui bei teismui.

24Savo ruožtu, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, ieškovas nenurodė argumentų ir nepateikė įrodymų, realiai patvirtinančių ieškinio sumos reikšmingumą atsakovui. Pirmosios instancijos teismo išvados nepaneigia ir ieškovo R. B. apeliacinės instancijos teismui pateikti nauji rašytiniai įrodymai, kurie neatskleidžia paties atsakovo finansinės būklės ir jos santykio su ieškinyje pareikštų reikalavimų suma. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo dėstomi argumentai taip pat neleidžia teigti, kad yra reali grėsmė įvykdyti būsimą galbūt ieškovams palankų teismo sprendimą, nes vien tik faktas, jog UAB „Group Europa Investments“ pervedė A. B. 100 000 EUR sumą, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustačius, kad įsigaliojusiu teismo įsakymu iš minėtos bendrovės A. B. yra priteista 1 118 629,96 EUR skola, savaime neleidžia konstatuoti akivaizdaus UAB „Group Europa Investments“ lėšų švaistymo ar atsakovo neteisėtų veiksmų. Detalus atsakovo administravimo veiksmų nagrinėjimas, ir jų atitikimo teisės normoms vertinimas, kaip kad siekia ieškovas, reikštų bylos nagrinėjimą iš esmės. Tačiau taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (plačiau šiuo klausymu skaityti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013).

25Nesutiktina ir su ieškovo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad ieškovas dar tik bando įrodyti ieškinio pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas neteisingai supranta ir aiškina pirmosios instancijos teismo nutarties turinį. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties turinio analizės matyti, kad teismas išaiškino ieškovams, jog dar neįrodytų aplinkybių (apie neteisėtus ir nesąžiningus atsakovo veiksmus) pagrindu negalima konstatuoti, kad atsakovas sieks perleisti turimą turtą ar kitais veiksmais bandys sutrukdyti vykdyti būsimą galbūt palankų ieškovui sprendimą. Kitaip tariant, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones remiantis ieškinyje išdėstytomis aplinkybėmis apie atsakovo aplaidumą vykdant jam teismo nutartimi priskirtą UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investments“ turto administravimą, būtų iš anksto pripažinta, kad atsakovas yra aplaidus ar nesąžiningas (arba kitaip pažeidžia jam, kaip administratoriui, priskirtus įpareigojimus), t. y. būtų pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės. Dėl tos pačios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako ir dėl atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytų argumentų, susijusių su paties ieškinio pagrįstumu.

26Ieškovas, prašydamas taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones (turto ir piniginių lėšų areštą), kurios apribotų atsakovo galimybę disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu ir / ar piniginėmis lėšomis bei suvaržytų jo veiklą (pagal šios bylos ir viešai skelbiamus Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos duomenis atsakovas yra aktyviai veikiantis bei pelno siekiantis juridinis asmuo), nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie apeliacinės instancijos teismui sudarytų teisėtą pagrindą nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei apriboti atsakovo nuosavybės teisę į turtą ir / ar pinigines lėšas bei suvaržyti jo veiklą.

27Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, išnagrinėjęs ieškovo atskirajame skunde ir atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus, vadovaudamasis pirmiau nurodyta teismų praktika, konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir... 4. Ieškovai R. B., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Group... 5. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 27 d. nutartimi atmetė ieškovų... 8. Teismas konstatavo, kad ieškovų nurodytos aplinkybės neleidžia preziumuoti,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas R. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. Atsakovas UAB Ekvalda atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Ieškovo R. B. įsitikinimu, ieškinio suma konkrečiam atsakovui UAB Ekvalda... 16. Iš ieškovo pateiktų UAB „Group Europa Investments“ bankų sąskaitų... 17. Ieškovas taip pat pateikė akcinės bendrovės (toliau – ir AB) Swedbank... 18. Ieškovas taip pat nurodo, kad UAB „Group Europa Investments“ yra skolingas... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 20. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje laikinųjų apsaugos... 21. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, kuriuo grindžiama... 22. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad teisės normos negali... 23. Pirmiau nurodytų teisės normų ir nuosekliai formuojamos teismų praktikos... 24. Savo ruožtu, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas,... 25. Nesutiktina ir su ieškovo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Ieškovas, prašydamas taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones (turto... 27. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines ir... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....