Byla 2-1518/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilpra“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2274-479/2009 pagal ieškovo UAB „Pajūrio birštva“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl sutarties nutraukimo, skolos ir netesybų priteisimo (tretysis asmuo UAB „Edija“), ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Pajūrio birštva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti Trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04-15, sudarytą tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens, dėl esminio sutarties pažeidimo, priteisti iš atsakovo UAB „Vilpra“ 227 954,94 Lt skolos, 7 177,94 Lt delspinigių, 15,21 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teigdamas, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (b. l. 2-4).

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias jo sąskaitose ir kitą turtą, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 235 132,88 Lt, uždrausdamas bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau leisdamas iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams (b. l. 67-68). Apygardos teismas nurodė, jog prašoma priteisti suma yra didelė, į raginimus ginčą spręsti taikiai atsakovas nereaguoja, be to, teismui nėra žinoma atsakovo turtinė padėtis, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas išsprendė nepranešęs atsakovui, nurodydamas, jog ieškinyje išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba jų taikymą padarys neįmanomu.

4Atskiruoju skundu atsakovas prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 72-76). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 178 str.).

52. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo atsižvelgti ne tik į ieškinio dydį, bet ir visapusiškai įvertinti asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, finansinį pajėgumą bei galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, darytina išvada, kad laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti finansiškai pajėgiam, didelės vertės nekilnojamojo turto turinčiam juridiniam asmeniui, todėl nėra pagrindo manyti, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku ar neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą.

63. Apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad pranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomu (b. l. 17-19).

74. Tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas paliktų galioti skundžiama teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas prašo pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Iki skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo nutarties priėmimo, atsakovas turėjo nustatytą 1 000 000 Lt rekomenduojamą prekinio kredito limitą, skelbiamą „Creditinfo Lietuva“ duomenų bazėje. Po nutarties pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo, atsakovui rekomenduojamo prekinio kredito limitas buvo sumažintas 200 000 Lt, t. y. iki 800 000 Lt.

8Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti galioti apygardos teismo nutartį (b. l. 107-109). Atsiliepime nurodoma:

  1. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, kad teismo sprendimas, jeigu jis būtų palankus ieškovui, gali būti neįvykdytas. Didelė reikalavimo suma (235 132,88 Lt) vertinama kaip grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, todėl tokiu atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Ta aplinkybė, jog atsakovo finansinė ir turtinė būklė yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi situacija bylos nagrinėjimo metu gali pasikeisti, o galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas tokiu atveju liktų neužtikrintas.
  3. Atsakovas siekia išvengti savo sutartinių prievolių vykdymo, todėl yra pagrindo manyti, kad egzistuoja reali grėsmė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

11Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007). Tačiau tai nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Būtina nustatyti, jog ši suma yra didelė konkrečiam atsakovui.

12Iš skundžiamos apygardos teismo nutarties matyti, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas pritaikė vadovaudamasis vien ta aplinkybe, jog ieškinio suma yra didelė, tačiau sprendžiant, ar konkrečiu atveju atsakovui pareikšto ieškinio suma yra didelė, turi būti įvertinama atsakovo finansinė būklė, ūkinės veiklos pobūdis ir rezultatai, turimas turtas bei kitos aplinkybės, kurių pagrindu galima spręsti, ar konkrečiu atveju vien ieškinio suma duoda pagrindą išvadai, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2006, 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008, 2008 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2008, 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-526/2008, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2008).

13Iš atsakovo Apeliaciniam teismui pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Vilpra“ įstatinis kapitalas yra 1 139 600 Lt, 2009 m. rugsėjo 22 d. duomenimis, atsakovo sąskaitoje, esančioje AB SEB banke buvo 1 266 323,42 Lt ir 129,32 EUR (b. l. 79). Pagal 2008 m. gruodžio mėn. 31 d. balansą, atsakovas turėjo 25 802 449 Lt turto (trumpalaikis turtas sudarė 21 865 207 Lt, o ilgalaikis – 3 937 242 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 10 805 316 Lt (trumpalaikiai įsipareigojimai – 10 460 288 Lt, o ilgalaikiai – 345 028 Lt)(b. l. 80). 2008 metais įmonė turėjo 313 884 Lt grynojo pelno (b. l. 81). Iš teismui pateikto 2009-06-30 bandomojo balanso matyti, kad įmonė turi turto, kurio vertė 21 521 684 Lt (trumpalaikis turtas 18 025 736 Lt, ilgalaikis – 3 492 652 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 6 374 791 Lt; Pagal bandomąją pelno (nuostolio) ataskaitą, pusės metų įmonės pelnas prieš apmokestinimą yra 154 331 Lt (b. l. 90, 91). Be to, atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertė registrų centro vertinimu yra 11 793 449 Lt (b. l. 82-89).

14Turint omenyje paminėtus duomenis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį, darytina išvada, jog pagal pareikštų ieškinio reikalavimų dydį, nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja reali grėsmė įvykdymui būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui.

15Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas be pagrindo pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Vilpra“, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

16Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas duomenų apie neigiamus atsakovo finansinės padėties pokyčius ar kitas aplinkybes, leidžiančias pagrįstai manyti, jog iškilo grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą, kurio žinioje yra byla, su motyvuotu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 3 d. ).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo UAB „Pajūrio birštva“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai