Byla 2S-179-436/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės UAB „Corpack“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-25809-748/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos kartono tara“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Corpack“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 30245,20 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto areštą 30245,20 Eur sumai. Prašymą grindė aplinkybėmis, kad atsakovė galimai yra nemoki, gali paslėpti jai nuosavybės teise priklausantį turtą (lėšas), kad išvengtų skolos grąžinimo, ieškinio suma yra didelė. Mano, kad laikinųjų priemonių netaikymas gali pasunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Klaipėdos kartono tara“ reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovei UAB „Corpack“, ir areštavo 30245,20 Eur vertės atsakovei priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, dalį, o jo nesant ar nepakankant – atsakovės piniginių lėšų ir turtinių teisių 30245,20 Eur sumai, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis. Areštavus atsakovės pinigines lėšas, teismas leido iš jų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškove. Teismas nurodė, kad prašoma priteisti skola – 30245,20 Eur, vertintina kaip ženkli suma ieškiniui, pateikiamam juridiniam asmeniui. Ieškovės išdėstytos aplinkybės, susijusios su atsakovės turtine padėtimi nėra pakankamos, tačiau nurodyta ieškinio suma sudaro pagrindą daryti prielaidą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundai argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Corpack“ prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas taikydamas areštą atsakovo turtui rėmėsi tik didele ieškinio suma. Siekdami įrodyti faktą, kad atsakovui, UAB „Corpack“ ieškinio suma nėra didelė, apeliantai pateikė teismui UAB „Corpack“ balansą, iš kurio matyti, kad UAB „Corpack“ viso turto vertė yra 1.487.405.00 Eur, tai yra daugiau kaip keturiasdešimt devynis kartus didesnė nei šio ieškinio suma, todėl teismo išvada, kad egzistuoja galima grėsmė dėl teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo yra nepagrįsta. UAB „Corpack“ turi realias galimybes atsiskaityti su ieškovu pagal šį ieškinį. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje esant tokiai ieškinio sumai yra visiškai neproporcinga ir nereikalinga priemonė, kuri nepagristai varžo atsakovo UAB „Corpack“ ūkinės veiklos laisvę ir trukdo toliau sėkmingai vykdyti verslą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Klaipėdos kartono tara“ prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad jeigu atsakovo finansinė padėtis būtų gera, tai jis su ieškovu atsiskaitytų, tačiau to iki šiol nepadarė. Be to atsakovė teismui pateikė balansą už 2014 metus, kai tuo tarpu atskirąjį skundą pateikė 2015 m. lapkričio mėnesį, todėl atsakovo finansinė padėtis beveik per metus galėjo labai pasikeisti. Duomenų apie skundo padavimo dienai esančią atsakovo turtinę padėtį nepateikė. Taip pat teismas nepažeidė proporcingumo principą, kadangi iš areštuotų lėšų teismas leido mokėti darbuotojams darbo užmokestį, bei privalomuosius mokėjimus valstybei.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galbūt ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1329/2014; 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2014).

14Atsakovas, nesutikdamas su teismo nutartimi, nurodo, kad atsakovės įmonės finansinė padėtis yra labai gera, nes iš viso bendrovės turto pagal balansus vertė yra 1.487.405.00 Eur, tai yra daugiau kaip keturiasdešimt devynis kartus daugiau nei šio ieškinio suma, todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad egzistuoja grėsmė dėl teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo, nes atsakovė UAB „Corpack“ turi realias galimybes atsiskaityti su ieškovu pagal šį ieškinį.

15Teismų praktikoje nurodyta, kad teismas kiekvienu atveju privalo vertinti atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškovo reikalavimo suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-879/2014; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; kt.).

16Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Klaipėdos kartono tara“ prašo priteisti iš atsakovės UAB „Corpack“ 30.245,20 Eur skolą, kuri susidarė atsakovei nevykdant 2015-03-25 sutartimi Nr. LT-2015/17 dėl gofruoto kartono produkcijos pagaminimo ir pardavimo prisiimtų įsipareigojimų. Pagal šią sutartį ieškovė pateikė produkciją atsakovei ir išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurias atsakovė turėjo apmokėti per 30 dienų nuo jos išrašymo dienos, tačiau atsakovė išrašytų sąskaitų neapmokėjo, ieškovė ne kartą ragino padengti įsiskolinimą, o atsakovė tik žadėjo sumokėti. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad prašoma priteisti iš atsakovės ieškinio suma vertintina kaip ženkli juridiniam asmeniui, tačiau atsakovė nurodo, kad jos finansinė padėtis yra gera ir ji turi realias galimybes tokiam ieškiniui patenkinti.

17Iš teismui pateiktų atsakovės 2014 metų balanso duomenų matyti, kad nurodytais metais atsakovė turėjo turto iš viso už 1.487.405 Lt (430.238,69 Eur), iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 62.439,00 Lt (18.060,77 Eur), kurį visą sudarė finansinis turtas. Kitą atsakovės turto dalį 2014 m. sudarė atsakovės trumpalaikis turtas, susidedantis iš atsargų, išankstinių mokėjimų, per vienerius metus gautinų sumų, pinigų ir jų ekvivalento, kito trumpalaikio turto. Tuo tarpu 2014 metais atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1.220.210,00 Lt (352.951,32 Eur), iš kurio per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1.168.845,00 Lt (338.093,76 Eur). Šios nustatytos aplinkybės patvirtina ieškovo argumentus, kad atsakovės finansinė padėtis pagal 2014 metų balanso duomenis nėra labai gera, nes jos turimi trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro didžiąją dalį (apie 80 %) turimo turto vertės. Nors 2014 metais atsakovė dirbo pelningai, tačiau pažymėtina, kad atsakovė teismui pateikė praėjusių, 2014 metų finansinius duomenis, kai tuo tarpu atskirasis skundas dėl teismo 2015 m. spalio 23 d. nutarties pateiktas teismui 2015 m. lapkričio 3 d. Tai reiškia, atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį 2015 metais, todėl realiai įvertinti atsakovės tikrąją turtinę padėtį pagal teismui pateiktą 2014 metų balansą nėra galimybės. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad apeliantė neįrodė, jog jos finansinė padėtis šiuo metu yra gera ir kad ji turi realias galimybes patenkinti ieškovės ieškinį. Be to, pažymėtina, kad savo atskirajame skunde apeliantė neneigia nei susidariusios skolos, nei jos dydžio, t. y. atsakovė neginčija skolos, o tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ieškovės ieškinio reikalavimai preliminariai pagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad šiuo atveju atsakovei pareikšto ieškinio suma yra didelė, o didelė reikalavimo suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pirmosios instancijos teismas įvertino ieškinyje nurodytus motyvus, rašytinius įrodymus bei aplinkybę, kad ieškovo reikalavimas yra piniginio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio dydžio ribose, nes yra reali grėsmė manyti, jog atsakovė gali bandyti paslėpti, parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti turtą, o atsakovei perleidus turtą sąžiningiems tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinus šį turtą, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR 144 str.).

18Apeliantė nurodė, kad teismas pažeidė proporcingumo ir šalių lygiateisiškumo principus. Pažymėtina, kad šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo ir atsakovo interesai taip pat nebūtų ignoruojami (CPK 17 str.). Piniginių lėšų areštas gali sutrikdyti įmonės komercinę veiklą. Piniginės lėšos yra ypač svarbus svertas kiekvienos įmonės normaliai ūkinei – komercinei veiklai užtikrinti. Piniginių lėšų areštas apsunkina bet kokios įmonės veiklą, be to, piniginių lėšų areštas paliečia ir trečiųjų asmenų teises bei interesus, todėl ši laikinoji apsaugos priemonė taikytina tik tuomet, kai negalima taikyti kitų CPK 145 straipsnyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių ar jų nepakanka teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Dėl nurodytų argumentų bei atsižvelgdamas į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pirmiausia reikalavimo sumos apimtyje areštuotini atsakovei priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, ir tik jų nesant ar esant nepakankamai, areštuotinos atsakovei priklausančios piniginės lėšos ir/ar turtinės teisės. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepažeidė nei lygiateisiškumo, nei proporcingumo principų, nes iš areštuotų piniginių lėšų atsakovei leido išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, privalomus mokėjimus Valstybinio socialinio draudimo fondui, Privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams.

19Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms bylos aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, todėl, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turto atžvilgiu, procesinės teisės normų nepažeidė, taikė jas tinkamai ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalis 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 30245,20 Eur... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovės UAB... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundai argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Corpack“ prašo Kauno apylinkės teismo... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Klaipėdos kartono tara“... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 13. Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą išaiškinęs, kad... 14. Atsakovas, nesutikdamas su teismo nutartimi, nurodo, kad atsakovės įmonės... 15. Teismų praktikoje nurodyta, kad teismas kiekvienu atveju privalo vertinti... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Klaipėdos kartono tara“ prašo... 17. Iš teismui pateiktų atsakovės 2014 metų balanso duomenų matyti, kad... 18. Apeliantė nurodė, kad teismas pažeidė proporcingumo ir šalių... 19. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms bylos aplinkybėms,... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....