Byla e2-4517-562/2016
Dėl 2016 m. balandžio 5 d. ir 2016 m. balandžio 28 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys – E. V. ir M. R

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant pareiškėjos Estijos Respublikos bendrovės Inti Kinnisvara OU atstovui advokatui P. J., bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Avere“ atstovui R. P., trečiajam asmeniui M. R., trečiojo asmens E. V. atstovui S. U.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Estijos Respublikos bendrovės Inti Kinnisvara OU skundus dėl 2016 m. balandžio 5 d. ir 2016 m. balandžio 28 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys – E. V. ir M. R..

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja Estijos Respublikos bendrovė Inti Kinnisvara OU kreipėsi, prašydama panaikinti 2016 m. balandžio 5 d. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo nutarimą bei 2016-04-28 nutarimą. Nustatyti, kad įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalis, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 800 000 eurų. Varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nepardavus turto iš pirmųjų varžytynių, toliau įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalis, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 240 000 eurų. Antrosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių pirmųjų varžytynių dienos. Nepardavus turto iš antrųjų varžytinių, toliau įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalis, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą – 1 792 000 eurų. Trečiosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių antrųjų varžytynių dienos. Nepardavus turto iš trečiųjų varžytinių, toliau įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalis, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą – 1 433 6000 eurų. Ketvirtosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių trečiųjų varžytynių dienos.

5Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB .Egvilta“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskiriant UAB .Avere“ (įgaliotas asmuo R. P.), o 2010 m. birželio 14 d. nutartimi pripažino šią įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016 m. balandžio 5 d. įvykusio BUAB “Egvilta“ (toliau - ir Bendrovė) kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Šios dienos kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 35 patvirtina, kad kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti kreditoriaus INTI KINNISVARA nutarimo projektui, kuriuo buvo siūloma įkeistą BUAB „.Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3723 ha valstybės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos teisę) parduoti kaip vieną nedalomą vienetą iš viešųjų varžytinių pagal LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 800 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas). Tačiau kreditorių dauguma pritarė kreditorių V. B., L. M., V. T., E. V., UAB „Dailista“, R. J., L. L., G. K. ir UAB „Speednet“ balsavimo biuleteniuose pateiktam pasiūlymui pratęsti BUAB “Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto (nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 0,3723 ha valstybės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos teisės) pardavimo terminą 4 mėnesiams už kainą ir pardavimo būdą, nustatytą 2015 m. lapkričio 24 d. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkime (t.y. turtą parduoti tiesioginių derybų būdu už ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas) kainą.

6Kreditoriaus INTI KINNlSVARA (toliau - ir Pareiškėjas) nuomone, 2016 m. balandžio 5 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas netinkamai įgyvendinant kreditorių susirinkimo kompetenciją, todėl pažeidžia tiek pačios Bendrovės, tiek ir jos kreditorių interesus, taip pat prieštarauja pagrindiniams bankroto proceso tikslams bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

7Nekilnojamojo turto objektas yra vienintelis likęs Bendrovės nerealizuotas turtas, kurį pardavus įmonės kreditoriai galėtų gauti bent dalinį savo reikalavimų patenkinimą. Pažymėtina, kad iki 2013 m. birželio 17 d. pagal statybos ir kitus dokumentus šiam statybos objektui taip pat priklausė ir kitas greta esantis turtas - stulpai ir armatūra, kurie pagal 2013 m. birželio 17 d. atliktus kadastrinius matavimus suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti adresais ( - ), ( - ). Pirkimo-pardavimo 2013 m. spalio 03 d. sutarties pagrindu šis turtas buvo parduotas UAB „Altare“

8Pažymi, kad Bendrovės bankroto procedūros buvo pradėtos dar 2009 m. rugpjūčio 31 d., o teismo nutartis likviduoti įmonę priimta 2010 m. birželio 14 d. Taigi BUAB „Egvilta“ bankroto procedūros yra tęsiamos jau septintus metus, o pagrindinė priežastis, dėl kurios Bendrovė nėra likviduojama, yra jos turto nerealizavimas. Šias aplinkybes patvirtina visa bankroto bylos medžiaga:

9- 2010 m. spalio 29 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės 1 klausimu administratorius siūlė patvirtinti nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo pradinę pardavimo kainą iš pirmųjų varžytinių 5 901 000 Lt, tačiau pritarta 20 000 000 Lt kainai (protokolas Nr. 3);

10- 2011 m. vasario 14 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės I klausimu nutarta patvirtinti 18 500 000 Lt pardavimo kainą parduodant turtą iš antrųjų varžytinių, o jose nepardavus - 18 000 000 Lt (2.4. p.) (Protokolas Nr. 4);

11- 2011 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 5 klausimu nutarta patvirtinti 14 500 000 Lt pardavimo kainą pirmoms varžytinėms bei 11 600 000 Lt kainą antroms varžytinėms (Protokolas Nr. 4/1);

12- 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3 klausimu nutarta patvirtinti pradinę 14 500 000 Lt pardavimo kainą, sekančioms - 11 600 000 Lt (Protokolas Nr. 7);

13- 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 2 klausimu nutarimas nepriimtas (Protokolas Nr. 12);

14- 2012 m. rugpjūčio 30 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3 klausimu nutarta patvirtinti 9280 000 Lt pardavimo kainą pirmoms varžytinėms, 8 352 000 Lt - antroms (Protokolas Nr. 13);

15- 2013 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3 klausimu nutarta nustatyti ne mažesnę kaip teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų (15 690 856,70 Lt) pardavimo kainą, o nepavykus parduoti, sušaukti kitą kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto realizavimo tvarkos nustatymo (Protokolas Nr. 15);

16- 2013 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 2 klausimu nutarta pavesti UAB „Avere“ pasirinktam matininkui atlikti turto kadastrinius matavimus su tikslu padalinti objektą į tris savarankiškus objektus, o 3 klausimu nutarta nekilnojamojo turto objekto pardavimo tvarką ir kainas patvirtinti tik po to, kai bus atliktas ir patvirtintas BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto objekto padalijimas į tris atskirus objektus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naujai suformuoti nekilnojamojo turto objektai bei žemės sklypo vidinės naudojimosi tvarkos projektas (Protokolas Nr. 16);

17- 2013 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo posėdyje nutarta patvirtinti naujai suformuoto objekto ( - ) pardavimo kainą 2 000 000 Lt, parduodant tiek iš pirmų, tiek iš antrų varžytinių, o neparduotą iš antrų varžytinių pastatą pardavinėti tiesioginių derybų būdu, didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 1 900 000,00 Lt kainą. Taip pat nutarta patvirtinti naujai suformuoto objekto ( - ) pardavimo kainą 2 000 000 Lt, parduodant iš pirmų varžytinių, ir 1 500 000 Lt, parduodant iš antrų varžytinių, o neparduotą iš antrų varžytinių pastatą pardavinėti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 1 000 000 Lt kainą (Protokolas Nr. 18);

18- 2013 m. rugpjūčio 5 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 2 klausimu nutarta patvirtinti įkeisto Turto pardavimo kainą iš pirmųjų varžytinių 16 000 000 Lt (Protokolas Nr. 21 );

19- 2013 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo posėdyje nutarta patvirtinti objekto ( - ) pardavimo kainą 2 000 000 Lt, parduodant turtą iš pirmų varžytinių, 1 000 000 Lt kainą, parduodant iš antrųjų varžytinių, o nepardavus iš antrųjų varžytinių, šį Pastatą parduoti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 500 000 Lt. Taip pat nutarta patvirtinti objekto ( - ) pardavimo kainą 1 500 000 Lt, parduodant turtą iš pirmų varžytinių, 700 000 Lt kainą, parduodant iš antrųjų varžytinių, o nepardavus iš antrųjų varžytinių, šį Pastatą parduoti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 300 000 Lt (Protokolas Nr. 22);

20- 2013 m. spalio 2 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 6 klausimu spręstas klausimas dėl BUAB „Egvilta“ priklausančio turto, esančio ( - ), pardavimo kaip vieno objekto už 2013 m. rugpjūčio 6 d. ir 2013 m. liepos 22 d. (2013 m. rugpjūčio 5 d. pakartotiniame susirinkime) kreditorių susirinkimuose nustatytą turto pardavimo kainą, tačiau nutarimas nepriimtas (Protokolas Nr. 23);

21- 2014 m. rugsėjo 4 d, kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 1 klausimu nutarta patvirtinti Turto pradinę pardavimo kainą 15 000000 Lt (Protokolas Nr. 26);

22- 2014 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 1 klausimu nutarta patvirtinti Turto pradinę pardavimo kainą 14 500 000 LT, nustatant 4 mėnesių pardavimo laikotarpį (Protokolas Nr. 28);

23- 2015 m. lapkričio 24 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę Turto pardavimo kainą ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jei PVM būtų taikomas). Negavus pasiūlymų dėl turto įsigijimo per 4 mėnesius nuo šio kreditorių susirinkimo dienos, sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręstų klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (Protokolas Nr. 33);

24- 2016 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę Turto pardavimo kainą ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jei PVM būtų taikomas). Negavus pasiūlymų dėl turto įsigijimo per 4 mėnesius nuo šio kreditorių susirinkimo dienos, sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręstų klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (Protokolas Nr. 35);

25Pareiškėjo nuomone, aprašytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad bankroto procese balsų daugumą turintys kreditoriai nepagrįstai nustato itin didelę pardavimo kainą, dėl ko užkertamas kelias realizuoti turtą ir gauti bent dalinį kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą.

26Įvertinus aprašytas kreditorių susirinkimuose patvirtintas turto pardavimo kainas bei jų svyravimus, pareiškėjo nuomone, nustatoma šio objekto pardavimo kaina yra nepagristai didelė, atitinkamai turto nepavyksta parduoti ir tuo yra pažeidžiami kreditorių interesai.

27INTI KINNISVRA OU nuomone, šioje byloje yra visi pagrindai, lemiantys būtinybę panaikinti ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus kaip neprotingus ir nesąžiningus, kadangi už nustatytą kainą turto nepavyksta realizuoti jau itin ilgą laiką. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad niekaip negalima paaiškinti kreditorių susirinkimo sprendimo nepardavus turto už mažesnę kainą, vėliau ją vėl padidinti. Pavyzdžiui, 2012 m. rugpjūčio 30 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3 klausimu nutarta patvirtinti 9 280 000 Lt pardavimo kainą pirmoms varžytinėms, 8 352 000 Lt - antroms, tačiau nepardavus turto 20 13 m. balandžio 10 d., kainą pakelta net iki 15 690 856,70 Lt. Be to, iš vieno nekilnojamojo turto objekto suformavus tris, turtą nuspręsta pardavinėti net už 16 000 000 Lt kainą, t.y. brangiau nei prieš tai buvo nustatyta kaina visiems objektams. Nurodo, kad didelė viso bendro dar iki padalijimo buvusio nekilnojamojo turto pardavimo kaina buvo nustatoma neargumentuojant jokiais motyvais ir dėl neaiškių priežasčių nebuvo vadovaujamasi vieno iš kreditoriaus pateiktomis 2011 m. kovo 15 d. UAB „Domus optima“ išvadomis, pagal kurias iki objektų atskyrimo viso turto rinkos vertė buvo 7 760 000 Lt. Tačiau kreditorių susirinkimas nustatė net dvigubai didesnę nei rinkos kainą, todėl suprantama, kad šio turto Bendrovei nepavyko realizuoti. Ir tik 2015 m. rugpjūčio mėn. bankroto administratorius, net negavęs kreditorių susirinkimo pritarimo, inicijavo jau atskirto likusio turto vertinimą ir 2015 m. rugsėjo 2 d. buvo gauta UAB „Cre pro“ ataskaita, pagal kurią 2015 m. rugpjūčio 18 d. turto rinkos vertė buvo 3 659 000 Eur. Svarbu pažymėti tai, kad bankroto byloje jau anksčiau buvo pateiktos UAB „OBER-HAUS“ ataskaitos, pagal kurias turto vertė buvo 6 400 000 Lt ir 1 870 000,00 Eur. Siekiant užtikrinti interesų pusiausvyrą, 2016 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkimui teiktu nutarimo projektu INTI KINNISVARA OU nesiūlė kategoriškai vadovautis vien tik UAB “OBER-HAUS“ vertintojo nustatyta turto rinkos verte ir pagal ją nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, o pasiūlė abiejų vertintojų nustatytos vertės vidurkį, t.y. 2 800 000 Eur + PVM jei PVM bus taikomas.

28Pareiškėjo nuomone bankroto procese jau yra išnaudotos visos galimybės parduoti turtą už kuo didesnę kainą. INTI KINNISVARA OU savo iniciatyva 2015 m. spalio 22 d. buvo pateikusi rašytinius pasiūlymus nekilnojamojo turto plėtra užsiimančioms bendrovėms UAB“MG Valda“, UAB „Realco“, UAB „Hanner“, UAB “Eika“, UAB .“Marko būstas“, UAB „PPI Group“, UAB „Anreka“, be to, 2015 m. spalio 24 d. bei 2015 m. lapkričio 7 d. buvo padavusi skelbimus apie parduodamą turtą į vieną populiariausių dienraščių Lietuvos rytas. Tačiau nors pasiūlymuose ir skelbimuose buvo nurodyta 1 870 000 Eur pardavimo kaina, t.y. beveik dvigubai mažesnė kaina nei nustatė kreditorių susirinkimas, tačiau susidomėjimo parduodamu turtu niekas neišreiškė, į pasiūlymus neatsakė. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės bankroto procedūros tęsiamos jau septintus metus, šio proceso metu jau buvo sudarytos visos sąlygos ir išnaudotas visos galimybės parduoti turtą už kuo didesnę kainą.

29Stebint visą Bendrovės bankroto procedūrą ir kreditorių susirinkimuose išreiškiamą kreditorių valią bei kylančius ginčus, formuojasi nuomonė, jog dominuojančią padėti užima ir sprendimus priiminėja iš esmės du kreditoriai - M. R. ir E. V.. Atkreipia dėmesį, kad bendrovės bankroto proceso metu paties E. V. pozicija turto pardavimo kainos nustatymo atžvilgiu nebuvo nuosekli. Pavyzdžiui, teismui pateiktu skundu E. V. apskundė 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo pritarta 14 500 000 Lt turto pardavimo kainai, motyvuojant, jog ši kaina neatitinka nepriklausomo turto vertintojo UAB “Domus optima“ nustatytos 7 760 000 Lt rinkos vertės. Tačiau vėliau jo pozicija kardinaliai pasikeitė, savo subjektyviais pamąstymais visiškai nepripažįstant kitų kreditorių pateikiamų nepriklausomų turto vertintojų išvadų. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, matoma, jog jau septintus metus vykstančio bendrovės bankroto proceso metu sąmoningai nesąžiningai trukdoma realizuoti turimą turtą už rinkos kainą, tuo ženkliai didinant administravimo išlaidas, kurios jau šiai dienai yra ypač didelės, o 2013 m, spalio 2 d. siekė jau net 780 353,79 Lt (226 006 Eur), tame tarpe net 322 734,33 Lt (93 470,32 Eur) išmokėta kaip atlyginimas administratoriui. Pažymi, kad stovinčio ir ilgą laiką nenaudojamo nekilnojamojo turto vertė tik mažėja, todėl jo nerealizavimas tokį ilgą laiko tarpą neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų reikalavimų.

30BUAB „Egvilta“ atstovaujama bankroto administratorės UAB „Avere“ pateikė atsiliepimą į skundą, nurodydama, kad tarp BUAB „Egvilta“ kreditorių grupių (hipotekos kreditorių iš vienos pusės ir kitų kreditorių iš kitos pusės) tebevyksta ginčai ir nesutarimai ne dėl to, kad bendrovės turtas neturi rinkos vertės, o dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, kas turėtų būti vertinama kreditorių grupių interesų konflikto kontekste.

31Skundžiamas 2016-04-05 BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimas svarstė klausimą dėl bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto – nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos teisės pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą pratęsti BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turo (nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 0,3723 ha valstybės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos teisės) pardavimo terminą 4 mėnesiams už kainą ir pardavimo būdą, nustatytą 2015 m. lapkričio 24 d. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkime (t.y. turtą parduoti tiesioginių derybų būdu už ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas) kainą. Minėtu laikotarpiu konkrečių pasiūlymų iš pirkėjų pirkti turtą nebuvo gauta. 2016-04-28 kreditorių susirinkimas buvo sušauktas kreditoriaus INTI KINNlSVARA OU iniciatyva, kuriame buvo svarstomas pasiūlymas Turtą pardavinėti iš varžytynių, nustatant pradinę turto pardavimo kainą 2 800 000 Eur, o kitose ( antrose, trečiose ir ketvirtose) varžytynėse kainą laipsniškai mažinti.

32Pažymi, kad nei vienas bankrutuojančios bendrovės kreditorius neturi absoliučios balsų daugumos - t.y. nei vienam kreditoriui jo patvirtintas finansinis reikalavimas nesuteikė daugiau kaip 50 procentų balsų kreditorių susirinkimuose, skaičiuojant nuo visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, todėl atskirai vien tik savo balsais negali priimti atitinkamų nutarimų kreditorių susirinkimuose. Nurodo, kad ĮBĮ 33 str. 7 d. nustatytas 24 mėnesių terminas, skaičiuojant nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos, per kurį turi būti parduotas arba kreditoriams perduotas bankrutavusios įmones turtas, buvo tęsiamas keturis kartus, Vilniaus apygardos teismui priimant rezoliucijas: 2012-11-20 priėmė rezoliuciją, pratęsdamas turto pardavimo terminą metams; 2013-12-08 priėmė rezoliuciją, pratęsdamas turto pardavimo terminą metams; 2014-12-08 priėmė rezoliuciją, pratęsdamas turto pardavimo terminą 6 mėnesiams; 2015-07-08 priėmė rezoliuciją, pratęsdamas turto pardavimo terminą metams, kuris baigėsi 2016-06-08. Remiantis paskutinio 2016-06-07 BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo nutarimu, administratorius įmonės vardu kreipsis į teismą dėl bendrovės turto pardavimo termino pratęsimo šešiems mėnesiams.

33Akcentuoja, kad sprendžiant turto pardavimo klausimus, hipotekos kreditorių SIA „UniCreditLeasing“ ir INTI KINNlSVARA OU interesai su kitų kreditorių grupės, sudarančios daugumą, interesai nesutampa, todėl tarp kreditorių grupių yra kilęs interesų konfliktas. Iki šiol už kreditorių susirinkimuose nustatytą turto pardavimo kainą turto parduoti nepavyko ir dauguma kreditorių mažinti kainą nesutinka. Buvo atlikta keletas bendrovei priklausančio turto vertinimų bei gautos vertinimo ataskaitos : 2011-09-07 UAB „Domus optima“, 2014-05-28 ir 2015-05-13 UAB „OBER-HAUS“ vertinimo ataskaitos, 2015-09-02 UAB „CRE pro“ vertinimo ataskaita. Pažymi, kad turto pardavimo klausimai buvo nagrinėjami 2 kreditorių komiteto posėdžiuose (Protokolai Nr. 3, 4) ir 14 kreditorių susirinkimuose ( Protokolai Nr.4/1,6,7,12,13,15,16,21,23,26,28,29,30,31). Apie turto pardavimą buvo skelbiama Turto pardavimo iš varžytynių tvarkos Aprašo nustatyta tvarka. Buvo skelbiamos varžytynės : 2010-12-08, 2011-03-16, 2011-03-29,2011-05-27, 2011-06-07, 2012-03-05, 2012-03-19, 2012-07-31, 2012-08-13, 2012-10-11, 2012-10-31, 2013-04-29, 2013-09-12 ir 2013-10-03. Taip pat pagal kreditorių nustatytą pardavimo tvarką ir kainas ( 2014-09-09 kreditorių susirinkimo Protokolas Nr. 26) apie turto pardavimą už nustatytą 4 344 300,28 Eur ( 15 000 000 Lt) kainą tris mėnesius ( nuo 2014-09-04 iki 2014-12-04) buvo skelbiama kreditorių nurodytuose internetiniuose tinklalapiuosewww.aruodas.lt, www.domoplius.lt ir www.skelbiu.lt. Pagal kreditorių nustatytą turto pardavimo kainą (susirinkimo Protokolas Nr. 28) sekantiems 4 mėnesiams ( nuo 2014-12-22 iki 2015-04-22) apie turto pardavimą už nustatytą 4 199 490,27 Eur ( 14 500 000 Lt) taip pat buvo skelbiama internetiniuose tinklalapiuose www.aruodas.lt, www.domoplius.lt. Apie turto pardavimą už 2015-11-24 kreditorių susirinkime nustatytą 3 500 000 Eur kainą (Protokolo Nr. 35), buvo skelbiama internetiniuose tinklalapiuose www.aruodas.lt, www.domoplius.lt, www.skelbiu.lt, www.ntzemeplapis.lt. Tačiau pasiūlymų pirkti nekilnojamąjį turtą nėra pateikta. Administratorius turto pardavimo klausimais asmeniškai susitikinėjo su galimais potencialiais pirkėjais, t.y. su įmonės UAB „MG Valda“ bei AB „Hanner“ vadovais, tačiau siūlomas objektas jų nesudomino. Administratoriaus nuomone, ĮBĮ 33 str. 7 d. nustatyti reikalavimai dėl likusio nekilnojamojo turto nurašymo bei perdavimo savivaldybei, kurios teritorijoje yra šis turtas, šiuo atveju negali būti taikomi, kadangi nėra atliktos visos ĮBĮ numatytos procedūros bei sąlygos, kurioms esant bankrutavusios įmonės turtas gali būti nurašytas. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog BUAB „Egvilta“kreditorių susirinkimas negali įgyvendinti įstatyme jam priskirtos kompetencijos, susijusios su turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymu, todėl galimas teismo įsikišimas, sprendžiant kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus turto pardavimo klausimus.

34Trečiasis asmuo E. V. atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad teismai iš esmės yra konstatavę, jog tvirtinant BUAB “Egvilta“ priklausančio turto pardavimo kainą jokių pažeidimų nebuvo, o priimti nutarimai atitiko ekonomiškumo ir protingumo principus, todėl papildomai dėl šių aplinkybių nepasisakys (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A- 483-370/20). Nurodo, jog UAB „Domus optima“ turto vertinimo ataskaita buvo parengta ne kreditorių susirinkimo priimto nutarimo pagrindu, o vieno iš kreditorių - AS UniCredit Bank, iš kurios reikalavimą įsigijo pareiškėjas, prašymu ir iniciatyva. 2011-10-17 kreditorių susirinkime buvo pateikta kreditoriams susipažinti AS UniCredit Bank parinkto turto vertintojo UAB „Domus optima“ turto vertinimo ataskaita, kurioje buvo nurodyta, jog turto rinkos vertė yra 7 760 000,00 Lt. Nepaisant ataskaitoje nurodytos turto vertės, AS UniCredit Bank, tuo metu turėjęs daugiau nei 50% balsų BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimuose, siūlė nustatyti 14,5 mln. Lt pradinę turto pardavimo kainą, o neįvykus pirmosioms varžytynėms - nustatyti 11,6 mln. Lt turto pradinę pardavimo kainą. Taigi susirinkime buvo priimtas nutarimas turtą pardavinėti už AS UniCredit Bank siūlomą pradinę pardavimo kainą, kuri neturėjo nieko bendro su turto vertinimo ataskaitoje nustatyta turto verte ir beveik dvigubai skyrėsi nuo šios vertintojo nustatytos vertės. Akivaizdu, kad kreditoriams, įskaitant ir trečiąjį asmenį, buvo neaiški tokia AS UniCredit Bank pozicija bei priimto nutarimo pagrįstumas (neatlikta norimo realizuoti turto inventorizacija, nurodytas keturis kartus mažesnis turto plotas nei yra tikrovėje, nustatytas labai trumpas turto pardavimo terminas, nustatant turto pradinę pardavimo kainą, nesivadovauta Turto vertinimo ataskaita) ir tai sukėlė abejonių dėl AS UniCredit Bank užsakymu su AS UniCredit Bank susijusio vertintojo parengtos turto vertinimo ataskaitos tikslingumo, teisėtumo bei joje nustatytos turto vertės atitikimo tikrovei. Būtent tai nulėmė pagrįstas trečiojo asmens abejones dėl šio išimtinai AS UniCredit Bank balsais priimto sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, o taip pat ir paskatino kreiptis į teismą dėl tokio prieštaringo nutarimo ginčijimo. Todėl 2011-10-17 kreditorių susirinkime turto pardavimo kaina du kartus didesnė nei UAB „Domus optima“ nustatyta rinkos vertė, buvo patvirtinta išimtinai AS UniCredit Bank balsais, o kiti bendrovės kreditoriai tokio nutarimo priėmimui neturėjo įtakos. Pareiškėjas nutyli, jog vėliau, po skundo dėl 2011-10-17 kreditorių susirinkimo priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu pateikimo teismui dienos, kreditoriai išreiškė abejones dėl UAB „Domus optima“ atlikto turto vertinimo atitikimo LR teisės aktų reikalavimams. Nurodo, kad UAB „CRE pro“ ataskaita buvo parengta ne administratoriaus iniciatyva, o vykdant kreditorių komiteto nutarimą, nei vienas kreditorius, įskaitant pareiškėją, nėra pareiškęs jokių pastabų dėl UAB „CRE pro“ parengtos turto vertinimo ataskaitos. Dėl šios ataskaitos nėra kreiptasi į Turto vertinimo priežiūros tarnybą, nėra kreiptasi į teismą dėl šios turto vertinimo ataskaitos pripažinimo negaliojančia, todėl ši turto vertinimo ataskaita yra galiojanti. Šios aplinkybės rodo, jog kreditoriams nekilo abejonės dėl UAB „CRE pro“ atliktos turto vertinimo ataskaitos pagrįstumo, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo šia turto vertinimo ataskaita nesivadovauti, priimant nutarimą dėl turto pardavimo kainos nustatymo. Nurodo, kad pareiškėjas klaidina teismą dėl to, jog nėra susidomėjimo turtą įsigyti už didesnę nei 1 870 000,00 Eur kainą. Kiek yra žinoma, BUAB „Egvilta“ administratoriui 2016 metais buvo teiktas pasiūlymas dėl turto įsigijimo, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių administratorius šią informaciją yra nutylėjęs ir/ar nuslėpęs nuo kreditorių.

35Nurodo, kad pareiškėjo siųsti pasiūlymai nekilnojamojo turto vystytojams yra nekorektiški, t.y. patys pasiūlymai suformuluoti taip, jog nebūtų susidomėjimo šį turtą įsigyti (nurodoma, kad turtas yra neparduodamas ilgą laiko terminą ir pan.). Pasiūlymai nekilnojamojo turto vystytojams buvo pateikti tuo metu, kai kreditorių susirinkimas dar nebuvo patvirtinęs turto pardavimo tvarkos ir kainos. Pareiškėjas tendencingai nurodė pasiūlymuose klaidingą informaciją, jog pagal naujausią turto vertinimą turto vertė yra 1 870 000,00 Eur. Be to, nekilnojamojo turto vystytojams ir kitiems asmenims yra viešai prieinama informacija apie nuolat vykstančius teisminius ginčus, inicijuojamus pareiškėjo dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, todėl daugelis nenori įsigyti turto, dėl kurio ateityje galimi teisiniai ginčai. Taigi, turto negalima parduoti už realią rinkos kainą ne dėl per didelės turto pardavimo kainos, o dėl vykstančių teisminių ginčų, inicijuotų pareiškėjo, dėl kurių potencialūs turto pirkėjai nėra suinteresuoti turtą įsigyti už jo rinkos kainą. Kiekvienas potencialus pirkėjas vertina galimą riziką, susijusią su įsigyjamu turtu, kadangi nuo to priklauso ar pirkėjas galės pabaigti vystyti įsigytą nekilnojamojo turto projektą ir atgauti savo investuotas pinigų lėšų. Neapibrėžtumas dėl teisminių ginčų lemia, jog nei vienas realus pirkėjas nenori įsigyti turto, dėl kurio vėliau bus inicijuoti teisminiai ginčai ir nebus galimybės operatyviai atgauti savo investuotas lėšas.

36Trečiasis asmuo nori atkreipti dėmesį tai, kad vien bankroto procedūrų operatyvumo principas, kuriuo pareiškėja iš dalies grindžia savo reikalavimus, neturi nusverti arba akivaizdžiai dominuoti prieš kreditorių interesų gynimo ir teisingumo principus (2013-02-19 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2013; 2014-12-02 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2132/2014).

37Bankroto procedūrų vykdymas turi būti nukreiptas ne į vieno ar kelių kreditorių interesų patenkinimą, bet vykdant bankroto procedūras privalo būti užtikrinti visų kreditorių turtiniai interesai. Pareiškėjos veiksmai ir siūlymas turtą parduoti už 1 870 000 Eur pradinę turto pardavimo kainą neatitinka visų kreditorių interesų, o sudaro sąlygas patenkinti tik pareiškėjos ir SIA UniCredit Leasing finansinius reikalavimus (siūloma pardavimo kaina (1 870 000 Eur) yra netgi mažesnė nei bendra pareiškėjos ir SIA UniCredit Leasing finansinių reikalavimų suma). Turtą realizavus už pareiškėjos siūlomą pradinę turto pardavimo kainą (1 870 000 Eur), kitų bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai nebūtų patenkinti jokia apimtimi, todėl sprendžiant klausimą dėl pradinės turto pardavimo kainos nustatymo, privalu atsižvelgti į tai, ar siūloma tvirtinti pradinė pardavimo kaina atitinka tikrąją jo rinkos vertę, ar siūloma turto pardavimo tvarka ir kaina yra ekonomiškai pagrįstos ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus (2014-09-18 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1687/2014).

38Kreditorių susirinkimui buvo pateikta UAB „CRE pro“ parengta turto vertinimą ataskaita, kuria vadovaujantis turto rinkos vertė yra 3 659 000 Eur, t.y. yra du kartus didesnė turto rinkos vertė, nei ją nustatė UAB „Ober-haus“ nekilnojamas turtas ir du kartus didesnė kaina, nei pareiškėjas siūlo turtą parduoti už 1 870 000 Eur kainą. Akivaizdu, kad turto pardavimas už 3 659 000 Eur kainą atitiktų ne tik hipotekos kreditorių turtinius interesus, tačiau turtą pardavus už tokią ar, kad net ir už šiek tiek mažesnę kainą, gautų piniginių lėšų pakaktų bent dalinai patenkinti ir kitų kreditorių finansinius reikalavimus.

39Nurodo, kad turto pardavimo procedūras privalo organizuoti ir vykdyti BUAB „Egvilta“ administratorius, todėl tik nuo jo veiksmų priklauso, kaip greitai ir operatyviai bus pradėtos turto pardavimo procedūros. Be to, teisė šaukti kreditorių susirinkimus taip pat suteikiama bankrutavusios įmonės administratoriui. Administratorius privalo užtikrinti, kad kreditorių susirinkimai būtų šaukiami nedelsiant, turto nepardavus ar nusprendus mažinti ar didinti turto pardavimo kainą ar keisti turto pardavimo būdą ir/ar tvarką. Kaip rodo 2015-2016 m. administratoriaus veiksmai, kreditorių susirinkimus dažniausiai inicijuoja kreditorių susirinkimo pirmininkas ar pareiškėjas, tačiau ne administratorius.

40Pažymi, kad turto pardavimo procedūros negali vykdyti sklandžiai ir dėl nuolatinių pareiškėjo inicijuojamų civilinių bylų, kuriose yra ginčijami kreditorių susirinkimo ar komiteto priimti nutarimai, ginčijami anksčiau sudaryti sandoriai ir pan. Akivaizdu, kad tai apsunkina bankroto procedūrų vykdymą bei sklandų turto pardavimo procesą.

41Atkreipia dėmesį, kad nei vienas kreditorius šioje bankroto byloje negali būti laikomas dominuojančiu kreditoriumi, kuriam jo patvirtintas reikalavimas suteiktų absoliučią balsų daugumą - t.y. nei vienam kreditoriui jo patvirtintas finansinis reikalavimas nesuteikia daugiau kaip 50 procentų balsų BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimuose, skaičiuojant nuo visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Vadovaujantis ĮBĮ 24 str. 1 d., kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Trečiajam asmeniui jo patvirtintas finansinis reikalavimas nesuteikia tokios balsų daugumos, kuriai esant trečiasis asmuo kreditorių susirinkimuose galėtų vienasmeniškai priimti atitinkamus nutarimus. Kreditorių susirinkimuose savo valią išreiškia faktiškai visi BUAB „Egvilta“ kreditoriai ir nutarimai laikomi priimtais, tik kai už juos balsuoja daugiau kaip 50 proc. visų bendrovės kreditorių. Taigi, pareiškėjos pamąstymai apie trečiojo asmens užimamą dominuojančią padėtį visiškai neatitinka faktinės situacijos.

42ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus - tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Nei vienas iš kreditorių paskutiniuose kreditorių susirinkimuose neturėjo balsų daugumos, galėjusios lemti atitinkamų nutarimų priėmimą (trečiojo asmens finansinis reikalavimas sudaro 46,84 proc., o pareiškėjo - 43,96 proc.). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad kreditorių susirinkimuose priimti nutarimai atitinka (atitiko) kreditorių daugumos valią.

43Pareiškėjas teigia, kad trečiasis asmuo yra paveikęs smulkiuosius kreditorius, o su tam tikrais kreditoriais (M. R.) yra susijęs (CK 6.67 str.), tačiau pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokią pareiškėjo poziciją. Be to, net ir tam tikrų ryšių buvimas tarp kreditorių niekaip nepaneigia jų ĮBĮ įtvirtintos teisės priimti sprendimus atitinkamais klausimais savo nuožiūra.

44Atkreipia dėmesį, kad šių klausimų, t.y. kreditorių sąsajų ir jų nesąžiningumo klausimas jau buvo nagrinėtas ir teismo sprendimu yra konstatuotos analogiškos išvados (2016-06-27 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-483-370/2016). Priešingai nei teigia pareiškėjas, šiuo metu turto pardavimo procesui įtakos turi Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5685-823/2015 pagal pareiškėjo pareikštą ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti niekiniais ir negaliojančiais BUAB „Egvilta“ bankroto proceso metu sudarytas turto pirkimo - pardavimo sutartis, kuriomis buvo perleisti Bendrovei priklausantys nebaigti statyti pastatai, esantys ( - ), ( - ). Nurodo, kad 2015-04-29 Susitarimo dėl reikalavimo teisių perleidimo pagrindu SIA „UniCredit Leasing“ perleido Inti Kinnisvara OU 1 984 000,00 Eur dydžio SIA „UniCredit Leasing“ finansinį reikalavimą, patvirtintą BUAB “Egvilta“ bankroto byloje. Iki 2015-04-29 Susitarimo sudarymo SIA „UniCredit Leasing“ kreipėsi į teismą (civilinės bylos Nr. 2-3862-431/2015) su ieškiniu trečiojo asmens atžvilgiu dėl žalos atlyginimo. Pagal pateiktą SIA „UniCredit Leasin“ prašymą teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones - bei apribojo trečiojo asmens teisę balsuoti kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su disponavimu turtu. Vėliau ši teismo nutartis apeliacine tvarka buvo panaikinta. SIA „UniCredit Leasing“ kartu su pareiškėja siekė ir siekia ne žalos atlyginimo, o tiesiog eliminuoti trečiąjį asmenį iš BUAB „Egvilta“ vykstančių bankroto procedūrų, nepagrįstai apribojant trečiojo asmens teises balsuoti kreditorių susirinkimuose esminiu klausimu, susijusiu su BUAB „Egvilta“ priklausančio turto pardavimu, bei perimti (įsigyti) BUAB „Egvilta“ priklausantį turtą už mažesnę nei rinkos vertė kainą. Taip pat, visiškai tikėtina, kad tokiu būdu SIA „UniCredit Leasing“ ir pareiškėja siekė, jog būtų nutraukta civilinė byla Nr. 2-2828-553/2015 prieš SIA „UniCredit Leasing“ dėl nuostolių atlyginimo

45Iš teismui pateikiamų duomenų (vadovai, adresai, kontaktiniai duomenys) (informacija gauta iš internetinio puslapių www.rekvizitai.lt , http://ikontaktai.lt , http://www.visalietuva.lt/. http://www.cr.lt , https://www.e-krediidiinfo.ee) (Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 4) matyti, kad BUAB „Egvilta“ kreditoriai UAB „Lavysas“, UAB „Žvėryno investicija“ bei BUAB „Egvilta“ hipotekos kreditorius Inti Kinnisvara OU, o taip pat kitos BUAB „Egvilta“ bankroto byloje nedalyvaujančios, tačiau su pareiškėja tiesiogiai ir tarpusavyje susijusios įmonės UAB „Grigiškių statyba“, UAB „Acro Investment Group“, UAB „Abesta“, AB „Šiaulių stumbras“, UAB „DI4“, yra valdomos tų pačių fizinių asmenų ir veikia turėdamos ne savarankiškus teisinius ar turtinius interesus, o bendrą interesą - perimti (įsigyti) BUAB „Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą už mažesnę nei rinkos vertė kainą.

46Trečiasis asmuo M. R. atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad pritaria tam, jog viena iš priežasčių dėl ko BUAB „Egvilta“ bankroto procedūros nėra užbaigiamos yra ta, jog nėra realizuojamas BUAB „Egvilta“ priklausantis turtas. Teigia, jog pareiškėjai Estijos Respublikos bendrovei Inti Kinnisvara OU tapus BUAB „Egvilta“ kreditore, pareiškėja iniciavo daug civilinių bylų, kuriose ginčijo ir ginčija BUAB „Egvilta“ priklausančio turto pardavimą, kreditorių susirinkimų priimtus nutarimus. Nurodo, jog dėl pareiškėjo inicijuotų civilinių bylų BUAB „Egvilta“ priklausančio turto realizavimas yra apsunkintas. Laikosi nuomonės, kad pardavimo proceso negalima vykdyti tol kol nebus baigta civilinė byla Nr. 2-5685-823/2015.

47Paaiškina, jog nei vienam BUAB „Egvilta“ kreditoriui jo patvirtintas finansinis reikalavimas nesuteikia tokios balsų daugumos, kuriai esant kreditorius kreditorių susirinkimuose galėtų vienasmeniškai priimti atitinkamus nutarimus. Atsižvelgiant į tai, mano, kad kreditorių susirinkimuose priimti nutarimai atitinka kreditorių daugumas valią. Nurodo, kad bankroto bylos administravimo kaštai nedidėja, nes patvirtinta administravimo išlaidų suma yra fiksuota iki bankroto procedūrų pabaigos. UAB „CRE PRO“ atlikta turto vertinimo ataskaita patvirtina, jog realu turtą parduoti už ženkliai didesnę kainą, nei yra pareiškėjo finansinis reikalavimas, todėl visų kreditorių tikslas turi būti nukreiptas į turto pardavimą už maksimaliai didžiausią kainą. Teigia, kad didžiausia įtaka turto pardavimui turi besitęsiančios civilinės bylos, kurias iniciavo pats pareiškėjas. Potencialūs turto pirkėjai bijo rizikuoti įsigyti turtą, dėl kurio vyksta teisminiai ginčai.

48Teismas

konstatuoja:

49Skundas tenkinamas iš dalies.

50Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad ginčas iš esmės yra kilęs, ar BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimų metu priimti sprendimai dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos, nepažeidžia bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių bei turtinių interesų, neprieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

51Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jie privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Teismo paskirtas administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 3, 6 punktai). Tačiau pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).

52ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

53Byloje nustatyta, kad BUAB “Egvilta“ kreditorių 2016 m. balandžio 5 d. susirinkimo metu (protokolas Nr. 35) buvo sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, kurio metu kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti kreditoriaus INTI KINNISVARA nutarimo projektui, t. y. įkeistą BUAB „Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3723 ha valstybės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos teisę) parduoti kaip vieną nedalomą vienetą iš viešųjų varžytinių pagal LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 800 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas). Tačiau kreditorių dauguma (2 249 619,16 Eur kreditorinių reikalavimų sumos arba 51,438 procentai susirinkime dalyvaujančių ir pareiškusių nuomonę raštu kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos) pritarė kreditorių V. B., L. M., V. T., E. V., UAB „Dailista“, R. J., L. L., G. K. ir UAB „Speednet“ balsavimo biuleteniuose pateiktam pasiūlymui pratęsti BUAB “Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto (nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 0,3723 ha valstybės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos teisės) pardavimo terminą 4 mėnesiams už kainą ir pardavimo būdą, nustatytą 2015 m. lapkričio 24 d. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkime (t. y. turtą parduoti tiesioginių derybų būdu už ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas) kainą. Apie nekilnojamojo turto pardavimą skelbti nekilnojamojo turto pardavimo internetiniuose portaluose, o taip pat apie nekilnojamojo turto pardavimą informuoti didžiausias (žinomiausias) nekilnojamojo turto agentūras ir nekilnojamojo turto vystymo kompanijas). Pažymėtina, kad 2015 m. lapkričio 24 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę Turto pardavimo kainą ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jei PVM būtų taikomas). Negavus pasiūlymų dėl turto įsigijimo per 4 mėnesius nuo šio kreditorių susirinkimo dienos, sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręstų klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (Protokolas Nr. 33).

54Pagal pateiktus duomenis kreditoriaus INTI KINNlSVARA OU iniciatyva 2016-04-28 sušauktas kreditorių susirinkimas, kuriam buvo pateiktas svarstyti pareiškėjo pasiūlytas nutarimo projektas: „Įkeistą BUAB „Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą – 2 800 000 eurų. Varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo šio nutarimo įsiteisėjimo dienos. Nepardavus turto iš pirmųjų varžytynių, toliau įkeistą BUAB “Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos teisė) pardavinėti kaip vieną nedalomą vienetą iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 240 000 eurų. Antrosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių pirmųjų varžytinių dienos. Nepardavus turto iš antrųjų varžytinių, toliau įkeistą BUAB „Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos teisė) pardavinėti kaip vieną nedalomą vienetą iš viešųjų varžytinių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą -1 792 000 eurų. Trečiosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių antrųjų varžytinių dienos. Nepardavus turto iš trečiųjų varžytinių, toliau įkeistą BUAB „Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos teisė) pardavinėti kaip vieną nedalomą vienetą iš viešųjų varžytinių pagal galiojančią LR Vyriausybės nustatytą viešą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 1 433 600 eurų. Ketvirtosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių trečiųjų varžytinių dienos.

55Susirinkimo protokolo Nr. 36 turinys patvirtina, kad susirinkime balsavusių kreditorių bendra finansinių reikalavimų suma sudarė 4 312 963,57 Eur arba 95,062 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių ( 4 537 021,61 Eur) reikalavimų sumos. Minėtame BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkime nutarimas pagal pasiūlytą nutarimo projektą nebuvo priimtas, nes dauguma (48,79 procentų visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, t. y. kreditoriai L. M., V. T., A. R., J. K. Pedersen, L. L., J. D., E. V. ) balsavo prieš. Už pateiktą nutarimo projektą balsavo 2 097 183,81 Eur kreditorių reikalavimų sumos arba 46,22 procentų visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, t. y. kreditoriai INTI KINNlSVARA, UAB „Lavysas“, UAB „Žvėryno investicija“, SIA UniCredit Leasing.

56Teismas, vertindamas byloje esančius duomenis, sprendžia, kad ĮBĮ įtvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimo priėmimo tvarka nagrinėjamu atveju pažeista nebuvo. Taigi nagrinėjamu atveju aktualu, ar skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai atitiko bankrutuojančios įmonės ir visų jos kreditorių interesus, ekonominio naudingumo kriterijų.

57ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas be kita ko tvirtina įmonės turto pardavimo kainą. Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl šios teisės normos taikymo, yra pažymėjęs, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir pradinės turto pardavimo kainos nustatymas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, o teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Dėl to teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, bet gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus ir klausimą perduoti nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397/2014).

58Taigi nors pagal bendrąją taisyklę teismui nesuteikta teisė spręsti dėl kreditorių kompetencijai priskirtinų klausimų (šiuo atveju – parduodamo turto tvarkos ir kainos nustatymo), tačiau teismų praktikoje nustatyta išimtis iš šios taisyklės, suteikianti teismui teisę išspręsti klausimus, kurie kreditorių susirinkime nėra tinkamai sprendžiami ir dėl to pažeidžiami bankroto proceso tikslai ir paskirtis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2015).

59Pažymėtina, kad ĮBĮ nereglamentuojama situacija, kai kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatyme jam patikėtos kompetencijos, susijusios su turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymu. Nepaisant to, teismų praktikoje aiškinama, kad kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas gali pažeisti pačių kreditorių interesus ir trukdyti bankroto bylos eigai. Nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, taip pat siekiant bankroto proceso operatyvumo, užkertant kelią nepagrįstam būtinųjų procedūrų vilkinimui, likviduojamos įmonės turto pardavimo tvarkos bei pradinės parduodamo turto kainos nustatymo klausimus gali spręsti ir bankroto bylą nagrinėjantis teismas, o su pasiūlymu dėl konkrečios pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo turi teisę kreiptis bet kuris kreditorius, kuris yra suinteresuotas turto realizavimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-387/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397/2014).

60Taigi sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir teismui įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo išsprendimą, būtina įvertinti bylos faktines aplinkybes, kreditoriaus (-ių), turinčio (-ių) balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto bylos užbaigimui, taip pat atsižvelgti į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

61Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB „Egvilta“ iškelta bankroto byla. 2010 m. birželio 14 d. nutartimi pripažinta UAB „Egvilta“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau iki šiol nėra parduotas visas įmonės turtas, nors klausimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo buvo nagrinėjamas kreditorių komiteto posėdžiuose (protokolai Nr. 3, 4) bei kreditorių susirinkimuose (protokolai Nr.4/1, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 ). Pažymėtina, kad iki 2013-10-03 bankrutuojančiai bendrovei priklausantis nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), pagal 2008 m. liepos 22 d. Hipotekos lakštą (kaip vienas turtinis objektas) buvo įkeistas kreditoriui AS „UniCredit Bank“ kartu su 0,8970 ha valstybinės žemės nuoma, kuris buvo pardavinėjamas kaip vienas turtinis vienetas iš viešųjų varžytinių, tačiau 2013 m. birželio 26 d. kreditorių susirinkimas nusprendė minėtą nekilnojamąjį turtą padalinti į tris atskirus turtinius vienetus. BUAB „Egvilta“ ir UAB „Altarė“ 2013 m. spalio 3 d. sudarė be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, kurių pagrindu BUAB „Egvilta“ pardavė UAB „Altarė“ pastatą – daugiabutį gyvenamąjį namą, kurio baigtumo procentas - 1 % (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), už 500 000 Lt, o komercinį pastatą, kurio baigtumas – 3 % (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), už 300 000 Lt ( civilinė byla Nr. e2-3637-562/2016 ) Taigi bylos duomenys patvirtina, kad 2010 m. spalio 29d. kreditorių komitetas pritarė 20 000 000 Lt kainai (protokolas Nr. 3); 2011 m. vasario 14 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės 1 klausimu nutarta patvirtinti 18 500 000 Lt pardavimo kainą, parduodant turtą iš antrųjų varžytinių, o jose nepardavus - 18 000 000 Lt (2.4. p.) (protokolas Nr. 4); 2011 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 5 klausimu nutarta patvirtinti 14 500 000 Lt pardavimo kainą pirmoms varžytinėms bei 11 600 000 Lt kainą - antroms varžytinėms (protokolas Nr. 4/1); 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti pradinę 14 500 000 Lt pardavimo kainą, sekančioms - 11 600 000 Lt (protokolas Nr. 7); 2012 m. rugpjūčio 30 d. kreditorių susirinkimo metu nutarta patvirtinti 9280 000 Lt pardavimo kainą pirmoms varžytinėms, 8 352 000 Lt - antroms (protokolas Nr. 13); kreditorių susirinkime, įvykusiame 2013-04-10, nutarta parduoti visą BUAB „Egvilta“ turtą už kainą ne mažesnę, nei teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumą (15 690 856,70 Lt), o nepavykus parduoti turto už šią kainą, šaukti kitą kreditorių susirinkimą (protokolas Nr. 15). Pažymėtina, kad dėl šių nutarimų kreditorius AS „UniCredit Bank“ buvo padavęs skundą, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2013-05-28 nutartimi bylą nutraukė, nes vėliau vykęs ginčas- 2013-04-26 kreditorių susirinkimas pakeitė turto pardavimo kainą ir tvarką ( civilinė byla Nr. 2-4071-823/2013). 2013 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimas nutarė pavesti UAB „Avere“ pasirinktam matininkui atlikti turto kadastrinius matavimus su tikslu padalinti objektą į tris savarankiškus objektus, o turto objekto pardavimo tvarką ir kainas patvirtinti tik po to, kai bus atliktas ir patvirtintas BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto objekto padalijimas į tris atskirus objektus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naujai suformuoti nekilnojamojo turto objektai bei žemės sklypo vidinės naudojimosi tvarkos projektas (protokolas Nr. 16); 2013 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo posėdyje nutarta patvirtinti naujai suformuoto objekto, esančio ( - ), pardavimo kainą 2 000 000 Lt, parduodant tiek iš pirmų, tiek iš antrų varžytinių, o neparduotą iš antrų varžytinių pastatą pardavinėti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 1 900 000 Lt kainą. Taip pat nutarta patvirtinti naujai suformuoto objekto ( - ) pardavimo kainą 2 000 000 Lt, parduodant iš pirmų varžytinių, ir 1 500 000 Lt, parduodant iš antrų varžytinių, o neparduotą iš antrų varžytinių pastatą pardavinėti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 1 000000 Lt kainą (protokolas Nr. 18); kreditorių susirinkime, įvykusiame 2013-08-05, priimtas nutarimas BUAB „Egvilta“ priklausantį turtą iš pirmųjų varžytynių parduoti už pradinę 16 000 000 Lt kainą ( protokolas Nr. 21); 2013 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo posėdyje nutarta patvirtinti objekto ( - ) pardavimo kainą 2 000 000 Lt, parduodant turtą iš pirmų varžytinių, 1 000 000 Lt kainą, parduodant iš antrųjų varžytinių, o nepardavus iš antrųjų varžytinių, šį pastatą parduoti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 500 000 Lt. Taip pat nutarta patvirtinti objekto ( - ) pardavimo kainą 1 500 000 Lt, parduodant turtą iš pirmų varžytinių, 700 000 Lt kainą - parduodant iš antrųjų varžytinių, o nepardavus iš antrųjų varžytinių, šį Pastatą parduoti tiesioginių derybų būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, bet ne mažiau kaip už 300 000 Lt (protokolas Nr. 22); 2013 m. spalio 2 d. kreditorių susirinkime svarstytas klausimas dėl bendrovei priklausančio turto pardavimo, tačiau nutarimas nepriimtas (protokolas Nr. 23); kreditorių 2014-09-04 susirinkime nustatyta pradinė turto pardavimo kaina 15 000 000 Lt ( protokolas Nr. 26); 2014 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 1 klausimu nutarta patvirtinti Turto pradinę pardavimo kainą 14 500 000 t, nustatant 4 mėnesių pardavimo laikotarpi (Protokolas Nr. 28); 2015 m. lapkričio 24 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę Turto pardavimo kainą ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jei PVM būtų taikomas). Negavus pasiūlymų dėl turto įsigijimo per 4 mėnesius nuo šio kreditorių susirinkimo dienos, sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręstų klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (Protokolas Nr. 33); 2016 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę Turto pardavimo kainą ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jei PVM būtų taikomas). Negavus pasiūlymų dėl turto įsigijimo per 4 mėnesius nuo šio kreditorių susirinkimo dienos, sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręstų klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (Protokolas Nr. 35). Taigi šios byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad klausimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo buvo svarstomas ir nutarimai priimami ne viename kreditorių susirinkimas, tačiau tarp kreditorių yra kilęs ginčas dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainos nustatymo, ir tai apsunkina įmonės turto realizavimą, užkertant kelią užbaigti 2009 metais pradėtas bankroto procedūras. Pažymėtina, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo, administravimo sąnaudų didėjimu. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas nutraukiant bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Finansų ministerija, atstovaujama AB ,,Turto bankas”, v. likviduojama AB ,,Oruva”, Nr. 3K-3-653/2005). Bylos duomenys patvirtina, kad ĮBĮ 33 str. 7 d. nustatytas 24 mėnesių terminas buvo pratęstas 5 kartus, t. y. Vilniaus apygardos teismas 2012-11-20 rezoliucija pratęsė turto pardavimo terminą metams, 2013-12-08 pratęstas turto pardavimo terminas dar vieneriems metams, 2014-12-08 turto pardavimo terminas pratęstas 6 mėnesiams, 2015-07-08 pratęstas terminas metams, 2016-06-08 pratęstas turto pardavimo terminas 6 mėnesiams.

62Kaip jau buvo minėta, kreditoriaus INTI KINNlSVARA OU iniciatyva 2016-04-28 buvo sušauktas kreditorių susirinkimas svarstyti INTI KINNISVARA OU nutarimo projektą įkeistą BUAB „Egvilta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti kaip vieną nedalomą vienetą iš viešųjų varžytynių, nustatant pradinę turto pardavimo kainą 2 800 000 Eur, o kitose varžytynėse kainą laipsniškai mažinant. Balsuojant prieš ( 48,79 procentų ) ( už balsavo) siūlomam nutarimo projektui pritarta nebuvo.

63Vertinant tai, ar ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir visų jos kreditorių interesus, ekonominio naudingumo kriterijų, pažymėtina, kad neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).

64Nagrinėjamu atveju ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl likusio įkeisto turto už 2 800 000 Eur kainą nepardavimo priimtas kreditoriams balsuojant prieš 48,79 procentų visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, t. y. kreditoriai L. M., V. T., A. R., J. K. Pedersen, L. L., J. D., E. V. balsavo prieš. Už pateiktą nutarimo projektą balsavo 2 097 183,81 Eur kreditorių reikalavimų sumos arba 46,22 procentai (kreditoriai INTI KINNlSVARA, UAB „Lavysas“, UAB „Žvėryno investicija“, SIA UniCredit Leasing). Nors nei vienas BUAB „Egvilta“ kreditorių neturi absoliučios balsų daugumos, tačiau pagal byloje esančių duomenų visumą akivaizdu, kad hipotekos kreditorių SIA „UniCredit Leasing“ ir INTI KINNISVARA OU interesai su kitų kreditorių grupės, sudarančios daugumą, interesais dėl turto realizavimo kainos nesutampa. Pagal ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu (hipoteka) užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimas tenkinti ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi bylos duomenimis hipotekos kreditoriai suinteresuoti turtą parduoti už kainą, artimą patvirtintai reikalavimų sumai, o likusi kreditorių grupė siekia, kad turtas būtų parduotas už kainą, artimą visų kreditorių reikalavimų sumai. Išvadas dėl interesų konflikto patvirtina ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėtų bylų duomenys (civilinė byla Nr. 2-4071-823/2013, Nr. 2-379-943/2015, Nr. 2-4440-823/2015, 2-5886-823/2015, 2-4873-803/2015). Taigi esant akivaizdžiam kreditorių grupės interesų konfliktui, kreditorių susirinkimas negali tinkamai įgyvendinti kreditorių susirinkimui pavestas funkcijas ir taip greičiau pasiekti bankroto procesui keliamus tikslus – tarp jų ir kuo operatyviau patenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors priverstinio likvidavimo procedūrų metu turi būti siekiama kuo didesnio visų kreditorių reikalavimų patenkinimo, visgi sprendžiant turto disponavimo klausimus kreditorių susirinkimas turi atsižvelgti ir į kitus veiksnius, kaip antai realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės. Taigi kreditorių susirinkimo patvirtinta įmonės turto pardavimo kaina turi būti reali, atitikti tikrąją jo rinkos vertę bei turto realizavimo aplinkybes (ĮBĮ 3 str., 34 str.). Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje buvo atlikti keli BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto vertinimai, t. y. UAB „Domus optima“ 2011-03-15 išvados, kad iki objektų atskyrimo viso turto rinkos vertė 7 760 000 Lt. UAB „OBER-HAUS“ atliktas nekilnojamojo turto vertinimas, kad (2014-06-05) turto vertė 6 400 000 Lt, 2015-05-13 - 1 870 000 Eur. 2015 m. rugpjūčio mėnesį bankroto administratoriui inicijavus atskirto likusio turo vertinimą, UAB „Cre pro“ pateikė ataskaitą ( 2015-09-02), kad 2015-08-18 turto rinkos vertė buvo 3 659 000 Eur. UAB Colliers International Advisor vertinimu nekilnojamojo turto – daugiabučio gyvenamojo namo su nuomos teise į valstybinės žemės sklypo dalį, esančius ( - ), rinkos vertė ( 206-04-28 dienai) yra 1 900 000 Eur. Bankroto administratoriaus duomenimis pagal kreditorių nustatytą pardavimo tvarką ir kainas (2014-09-09 kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 26) apie turto pardavimą už nustatytą 4 344 300,28 Eur ( 15 000 000 Lt) kainą tris mėnesius ( nuo 2014-09-04 iki 2014-12-04) buvo skelbiama kreditorių nurodytuose internetiniuose tinklalapiuose, t. y. www.aruodas.lt, www.domoplius.lt ir www.skelbiu.lt. Pagal kreditorių nustatytą turto pardavimo kainą (susirinkimo protokolas Nr. 28) nuo 2014-12-22 iki 2015-04-22 apie turto pardavimą už nustatytą 4 199 490,27 Eur ( 14 500 000 Lt) kainą taip pat buvo skelbiama internetiniuose tinklalapiuose www.aruodas.lt, www.domoplius.lt. Apie turto pardavimą už 2015-11-24 kreditorių susirinkime nustatytą 3 500 000 Eur kainą (protokolas Nr. 35) buvo skelbiama internetiniuose tinklalapiuose www.aruodas.lt, www.domoplius.lt, www.skelbiu.lt, www.ntzemeplapis.lt, tačiau pasiūlymų pirkti nekilnojamąjį turtą nebuvo pateikta. Pažymėtina, kad nors pasiūlymų pirkti nekilnojamąjį turtą už 2015-11-24 kreditorių susirinkime nustatytą 3 500 000 Eur kainą pateikta nebuvo, kreditorių dauguma (2 249 619,16 Eur kreditorinių reikalavimų sumos arba 51,438 procentai susirinkime dalyvaujančių ir pareiškusių nuomonę raštu kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos) pritarė kreditorių V. B., L. M., V. T., E. V., UAB „Dailista“, R. J., L. L., G. K. ir UAB „Speednet“ balsavimo biuleteniuose pateiktam pasiūlymui pratęsti BUAB “Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto (nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 0,3723 ha valstybės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos teisės) pardavimo terminą 4 mėnesiams už kainą ir pardavimo būdą, nustatytą 2015 m. lapkričio 24 d. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkime (t. y. turtą parduoti tiesioginių derybų būdu už ne mažesnę nei 3 500 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas) kainą. Taigi nagrinėjamu atveju toks nepagrįstas pradinės turto pardavimo kainos nustatymas yra aiškiai neprotingas ir nesąžiningas, užkertantis kelią parduoti nekilnojamąjį turtą už realią kainą bei operatyviai užbaigti įmonės likvidavimo procedūras, ir tai sudaro pagrindą spręsti apie netinkamą kreditorių susirinkimo jam pavestų funkcijų įgyvendinimą. Kad kreditorių susirinkimas, nustatydamas turto pardavimo kainą, neatsižvelgia į turto realizavimo galimybes, patvirtina ir kiti bylos duomenys. Nagrinėjamu atveju ne vieną kartą buvo skelbiamos (2010-12-08, 2011-03-16, 2011-03-29,2011-05-27, 2011-06-07, 2012-03-05, 2012-03-19, 2012-07-31, 2012-08-13, 2012-10-11, 2012-10-31, 2013-04-29, 2013-09-12 ir 2013-10-03) varžytynės, bankroto administratorius turto realizavimo klausimais asmeniškai buvo susitikęs su galimais potencialiais pirkėjais (UAB „MG Valda“ bei AB „Hanner“ vadovais), taip pat ir pareiškėjo iniciatyva buvo pateikti rašytiniai pasiūlymai nekilnojamojo turto plėtra užsiimančioms bendrovėms UAB “MG Valda“, UAB „Realco“, UAB „Hanner“, UAB “Eika“, UAB “Marko būstas“, UAB „PPI Group“, UAB „Anreka“, tačiau siūlomo turto realizuoti nepavyko iki šiol. Taigi teismo vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje prioritetas turėtų būti teikiamas ne atskirų kreditorių interesams, o pagrindiniam likvidavimo etape keliamam tikslui – turto realizavimui ĮBĮ nustatyta tvarka ir įmonės bankroto procedūrų užbaigimui. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad neprotingą terminą užsitęsusi įmonės likvidavimo procedūra, neadekvačios kreditorių susirinkime nustatomos turto pardavimo kainos, interesų konfliktas tarp kreditorių, leidžia spręsti, jog kreditorių susirinkimas negali tinkamai įgyvendinti savo kompetencijai priskirtus klausimus. Taigi teismas, įvertindamas šios bylos aplinkybes bei siekdamas proceso efektyvumo ir operatyvumo, konstatuoja esant pagrindui nagrinėjamoje byloje įsiterpti į kreditorių susirinkimo kompetenciją ir nustatyti BUAB „Egvilta“ nekilnojamojo turto disponavimo kainą ir tvarką pagal pareiškėjo suformuluotą prašymą. Nustatant pradinę iš varžytynių parduodamo turto kainą (2 800 000 Eur) reikšmingi ne tik UAB Colliers International Advisor duomenys, kad nekilnojamojo turto – daugiabučio gyvenamojo namo su nuomos teise į valstybinės žemės sklypo dalį, esančius ( - ), rinkos vertė ( 206-04-28 dienai) yra 1 900 000 Eur. Nagrinėjamu atveju svarbią reikšmę nustatant pradinę iš varžytynių parduodamo turto kainą turi aplinkybė, kad turtas jau nuo 2015 m. lapkričio 24 d buvo bandomas realizuoti už 3 500 000 Eur + PVM (jeigu PVM bus taikomas) kainą, tačiau neatsirado nė vienas šio turto pirkėjas. Kartu pažymėtina, kad turto pateikimas pardavimui varžytynėse už pareiškėjo pasiūlytą pradinę kainą nepažeis kreditorių interesų, nes pardavimo kainos nustatymas nelemia kainos, už kurią turtas realiai bus parduotas. Jei potencialūs turto pirkėjai vertins parduodamą objektą kaip patrauklią investiciją, egzistuos stipri pirkėjų konkurencija, varžytynėse parduodamo objekto kaina gali padidėti. Teisės aktai nedraudžia kreditoriams bendradarbiaujant su bankroto administratoriumi, reklamuoti parduodamą objektą ir informuoti potencialius pirkėjus. Pareigą aktyviai dalyvauti realizuojant turtą, siekti jį varžytynėse parduoti kuo aukštesne kaina turi ir bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.).

65Pagal bendrąją taisyklę, bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas, Vyriausybės nustatyta tvarka, parduodamas iš varžytynių (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p.). ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto norma yra blanketinė ir nukreipia į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintą bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), kuris detaliai reglamentuoja bankrutuojančių ar bankrutavusių juridinių asmenų turto pardavimo iš varžytynių tvarką.

66Aprašo 9 punktas nustato duomenis, kurie turi būti nurodyti varžytynių skelbime, t. y. kreditorių susirinkimo patvirtintas kainos didinimo intervalas bei varžytynių dalyvio mokesčio dydis, kuris sudaro 10 procentų norimo įsigyti turto pradinės kainos (Aprašo 9.6. p. p., 9. 7. p. p.). Atsižvelgiant į tai, tikslinga šiuos duomenis nurodyti teismui nustatant BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto disponavimo varžytynėse tvarką. Pažymėtina, kad Aprašas nereglamentuoja minimalaus kainos didinimo intervalo, todėl šiuo atveju taikomos CPK 713 straipsnio 9 dalies nuostatos (CPK 3 straipsnio 6 dalis), kad kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,1 procento pradinės turto pardavimo kainos (kai pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų ).

67ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis nustato, kad nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintu reglamentavimu, kreditorių susirinkimo kompetencijai yra priskirtina teisė nustatyti dvejose varžytynėse neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo tvarką. ĮBĮ 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog neparduotas turtas gali būti perduodamas kreditoriams. Taigi įstatyme yra tiesiogiai įtvirtinta dvejose varžytynėse neparduoto turto pardavimo arba perdavimo kreditoriams galimybė, priklausomai nuo to, kokį sprendimą konkrečiu atveju priimtų kreditorių susirinkimas.

68Atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju turtas turi būti pardavinėjamas dvejose varžytynėse. Nepardavus turto, turi būti taikomos ĮBĮ 33 straipsnio 2 d., 6 d. nuostatos.

69Apibendrinat išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. balandžio 5 d. bei 2016 m. balandžio 28 d. nutarimai prieštarauja teisingumo bei protingumo principams ( CK1.5 straipsnis), todėl yra panaikinami, nustatant įkeisto BUAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto disponavimo dvejose varžytynėse tvarką.

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 293 straipsniais,

Nutarė

71Pareiškėjos Estijos Respublikos bendrovė Inti Kinnisvara OU skundą tenkinti iš dalies.

72Panaikinti BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. balandžio 5 d. ir 2016 m. balandžio 28 d. nutarimus.

73Nustatyti, kad įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta turto pardavimo tvarka, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 800 000 eurų. Varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nepardavus turto iš pirmųjų varžytynių, toliau įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 0,3723 ha valstybinės žemės sklypo dalies, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuomos teisė) parduodamas kaip vienas nedalomas vienetas iš viešųjų varžytynių pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą turto pardavimo tvarką, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 2 240 000 eurų. Antrosios varžytynės privalo įvykti per du mėnesius nuo neįvykusių pirmųjų varžytynių dienos. Nustatyti varžytynėms 0,1 procento pradinės turto pardavimo kainos didinimo intervalą bei 10 procentų turto pardavimo kainos varžytynių dalyvio mokestį.

74Kitoje dalyje skundą atmesti.

75Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. Pareiškėja Estijos Respublikos bendrovė Inti Kinnisvara OU kreipėsi,... 5. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB... 6. Kreditoriaus INTI KINNlSVARA (toliau - ir Pareiškėjas) nuomone, 2016 m.... 7. Nekilnojamojo turto objektas yra vienintelis likęs Bendrovės nerealizuotas... 8. Pažymi, kad Bendrovės bankroto procedūros buvo pradėtos dar 2009 m.... 9. - 2010 m. spalio 29 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės 1 klausimu... 10. - 2011 m. vasario 14 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės I... 11. - 2011 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 5... 12. - 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3... 13. - 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 2... 14. - 2012 m. rugpjūčio 30 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3... 15. - 2013 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 3... 16. - 2013 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 2... 17. - 2013 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo posėdyje nutarta patvirtinti... 18. - 2013 m. rugpjūčio 5 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 2... 19. - 2013 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo posėdyje nutarta... 20. - 2013 m. spalio 2 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 6... 21. - 2014 m. rugsėjo 4 d, kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 1... 22. - 2014 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės 1... 23. - 2015 m. lapkričio 24 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę... 24. - 2016 m. balandžio 5 d. kreditorių susirinkime nutarta patvirtinti pradinę... 25. Pareiškėjo nuomone, aprašytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad bankroto... 26. Įvertinus aprašytas kreditorių susirinkimuose patvirtintas turto pardavimo... 27. INTI KINNISVRA OU nuomone, šioje byloje yra visi pagrindai, lemiantys... 28. Pareiškėjo nuomone bankroto procese jau yra išnaudotos visos galimybės... 29. Stebint visą Bendrovės bankroto procedūrą ir kreditorių susirinkimuose... 30. BUAB „Egvilta“ atstovaujama bankroto administratorės UAB „Avere“... 31. Skundžiamas 2016-04-05 BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimas svarstė... 32. Pažymi, kad nei vienas bankrutuojančios bendrovės kreditorius neturi... 33. Akcentuoja, kad sprendžiant turto pardavimo klausimus, hipotekos kreditorių... 34. Trečiasis asmuo E. V. atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo,... 35. Nurodo, kad pareiškėjo siųsti pasiūlymai nekilnojamojo turto vystytojams... 36. Trečiasis asmuo nori atkreipti dėmesį tai, kad vien bankroto procedūrų... 37. Bankroto procedūrų vykdymas turi būti nukreiptas ne į vieno ar kelių... 38. Kreditorių susirinkimui buvo pateikta UAB „CRE pro“ parengta turto... 39. Nurodo, kad turto pardavimo procedūras privalo organizuoti ir vykdyti BUAB... 40. Pažymi, kad turto pardavimo procedūros negali vykdyti sklandžiai ir dėl... 41. Atkreipia dėmesį, kad nei vienas kreditorius šioje bankroto byloje negali... 42. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 43. Pareiškėjas teigia, kad trečiasis asmuo yra paveikęs smulkiuosius... 44. Atkreipia dėmesį, kad šių klausimų, t.y. kreditorių sąsajų ir jų... 45. Iš teismui pateikiamų duomenų (vadovai, adresai, kontaktiniai duomenys)... 46. Trečiasis asmuo M. R. atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo,... 47. Paaiškina, jog nei vienam BUAB „Egvilta“ kreditoriui jo patvirtintas... 48. Teismas... 49. Skundas tenkinamas iš dalies.... 50. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad ginčas iš esmės yra kilęs, ar... 51. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo... 52. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 53. Byloje nustatyta, kad BUAB “Egvilta“ kreditorių 2016 m. balandžio 5 d.... 54. Pagal pateiktus duomenis kreditoriaus INTI KINNlSVARA OU iniciatyva 2016-04-28... 55. Susirinkimo protokolo Nr. 36 turinys patvirtina, kad susirinkime balsavusių... 56. Teismas, vertindamas byloje esančius duomenis, sprendžia, kad ĮBĮ... 57. ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas be kita ko... 58. Taigi nors pagal bendrąją taisyklę teismui nesuteikta teisė spręsti dėl... 59. Pažymėtina, kad ĮBĮ nereglamentuojama situacija, kai kreditorių... 60. Taigi sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti išimtį iš... 61. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio... 62. Kaip jau buvo minėta, kreditoriaus INTI KINNlSVARA OU iniciatyva 2016-04-28... 63. Vertinant tai, ar ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas atitiko... 64. Nagrinėjamu atveju ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl likusio... 65. Pagal bendrąją taisyklę, bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas,... 66. Aprašo 9 punktas nustato duomenis, kurie turi būti nurodyti varžytynių... 67. ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis nustato, kad nepardavus dvejose varžytynėse... 68. Atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad... 69. Apibendrinat išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad BUAB... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 –... 71. Pareiškėjos Estijos Respublikos bendrovė Inti Kinnisvara OU skundą tenkinti... 72. Panaikinti BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. balandžio 5 d.... 73. Nustatyti, kad įkeistas BUAB „Egvilta“ priklausantis nekilnojamasis turtas... 74. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 75. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...