Byla 2-62-737/2016
Dėl sutarties sąlygų ginčijimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „G&G industry“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo bei delspinigių priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė,

2sekretoriaujant Inai Jankulskaitei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „G&G industry“ atstovui advokato padėjėjui Mariui Ruzui,

4atsakovės UAB „( - )“ atstovui advokato padėjėjui Lukui Stankevičiui,

5viešame teismo posėdyje nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „G&G industry“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl sutarties sąlygų ginčijimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „G&G industry“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo bei delspinigių priteisimo,

Nustatė

6Ieškovė ieškinyje prašė panaikinti 2014-08-27 kilnojamojo turto (staklių) pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 2014-08-26 1. d. 1.2 p. nuostatą ir pripažinti nuosavybės teisę pareiškėjui. Be to, patikslintu ieškiniu prašė: 1) pakeisti ieškovo UAB „G&G industry“ ir atsakovo UAB "( - )“ 2014-08-27 sudarytos kilnojamojo turto (staklių) pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 2014-08-26 4.4. punktą ir išdėstyti jį taip: „Kai Pirkėjas pažeidžia Sutartyje nustatytą periodinių įmokų mokėjimo tvarką, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 14 (keturiolika) dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti perduotas Prekes. Pardavėjas turi teisę atsiimti tik tas prekes, kurių kainos nepadengia Pirkėjo sumokėtos įmokos. Prekės, kurių kainą padengia Pirkėjo sumokėtos įmokos, lieka Pirkėjo nuosavybe“; 2) panaikinti ieškovo UAB „G&G industry“ ir atsakovo UAB "( - )“ 2014-08-27 sudarytos kilnojamojo turto (staklių) pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 2014-08-26 1 d. 1.2 p. nuostatą ir pripažinti nuosavybės teisę ieškovui į UAB „G&G industry“ ir atsakovo UAB "( - )“ 2014-08-27 sudaryta kilnojamojo turto (staklių) pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 2014-08-26 pagrindu perduotas stakles; 3) priteisti iš atsakovo UAB "( - )“ ieškovo UAB „G&G industry“ naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 27 d. UAB „G&G industry" ir UAB "( - )“ sudarė kilnojamojo turto (staklių) pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. 2014-08-26, kurios pagrindu Atsakovas įsipareigojo perduoti 14 vnt. medienos apdirbimo staklių. Sudarytoje sutartyje buvo nurodyta, kad nuosavybės teisė į prekes Atsakovui išlieka tol kol, ieškovė nesumoka visos Sutartyje numatytos sumos. Tačiau iš tikrųjų su Atsakovu buvo susitarta kitaip t.y., kad turtas yra perduodamas ieškovės nuosavybėn iš karto po sutarties pasirašymo ir ji moka už turtą pagal sutartyje nustatytą tvarką. Ieškovė stengėsi laikytis mokėjimo grafiko ir vykdė pavedimus į Atsakovo sąskaitą. Iš viso šiai dienai už turtą Atsakovui yra atsiskaityta — 26918,19 Eur. Dėl laikinų finansinių sunkumų padengti likusios sumos pagal sutartyje numatytus terminus ieškovė negalėjo, ir paprašė pratęsti sutarties terminą iki 2015 11 06. Tačiau 2015 10 23 d. Atsakovas atsiuntė raštą Nr.2014/44, kuriuo informavo, kad nebelauks 2015 11 06 dienos ir jau 2015 10 28 d. pasiims atgal visas stakles bei nutrauks sutartį, todėl ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą su prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Patikslintame ieškinyje ieškovė papildomai nurodė, kad ginčo sutarties 4.4. punkto sąlygos yra abstrakčios ir jomis tiesiogiai klausimai dėl to, kaip šalys turi elgtis, kada padengta dalies staklių pagal sutartį kaina, o visa kaina nėra sumokėta, nėra sprendžiami. Sutartis buvo sudaryta su priedais, kurie yra šios sutarties dalis. Kiekviename priede yra nurodytos konkrečios staklės, jų specifikacija ir, svarbiausia, kaina. O tai reiškia, kad šalims buvo svarbu kiek kainuoja kiekvienos staklės – ne tik bendra sutarties kaina. Taigi, įvertinant sumokėtą kainą, turi būti įvertinama, kiek yra sumokėta už kiekvienas stakles. Tokį aiškinimą patvirtina ir tai, kad šalys 2015-10-12 pasirašė susitikimo protokolą dėl skolų už stakles Nr. 2014/43. Šiame protokole šalys ne tik nurodė, kokią kainos dalį ieškovas jau yra sumokėjęs, bet ir tai, kiek kurios staklės kainuoja ir kiek sumažėtų mokėtina kaina, jeigu staklės būtų grąžintos. Ginčo šalys neįtvirtino ginčo sutartyje aiškių ir konkrečių sąlygų dėl to, kaip jos turi elgtis, kada sumokėtos įmokos padengia dalies staklių kainą, o dalies staklių kaina nėra apmokėta, atsakovas gali bet kaip interpretuoti ginčo sutarties 4.4. punkto sąlygas ir jas aiškinti taip, kad atsakovui susigrąžinus visas stakles visos ieškovo sumokėtos įmokos už stakles nėra grąžinamos. Tokiu atveju atsakovui būtų suteiktas perdėtas pranašumas, o atsakovas prarastų visas sumokėtas įmokas ir stakles. Todėl remiantis CK 6.228 str. 2 d., nurodyta sutarties sąlyga keistina.

8Priešieškiniu atsakovė UAB "( - )“ prašo: I) Priteisti atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry" atsakovei priklausančias stakles: 1)20-60-521 Formatinio pjovimo stakles MJ6132TD(300) Woodland Machinery; 2)20-29-508 Juostines šlifavimo stakles; 3)20-27-511 Reismusą MAGIC; 4)20-25-509 Leistuvą V.CHR.ANDERSEN & SONNER; 5)20-25-511 Leistuvą GEA; 6) 20-70-523 Frezavimo stakles PANHANS; 7)20-70-532 Frezavimo stakles BAUERLE; 8)20-12-504 Juostinį siaurapjūklį GRIGGIO; 9)20-19-072 Beicavimo stakles NETEK; 10) 20-40-022 Dvigubo galų apdirbimo stakles CELASCHI; 11)20-26-525 Presą Sennerskov; 12)20-18-506 Kombinuotas obliavimo-reismusavimo-kaltavimo stakles LINCIVIBILE. II)Priteisti atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry" 1.268 Eur delspinigių; III) Priteisti atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry" 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; IV) Priteisti atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry“ bylinėjimosi išlaidas: 916 Eur žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas.

9Atsakovė priešieškinyje, atsiliepime bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad nei su pradiniu, nei su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašė juos atmesti ir tenkinti priešieškinį. Paaiškino, kad ieškinio motyvai nepagrįsti, ieškovė klaidina teismą dėl faktinių aplinkybių ir savo tikrųjų ketinimų, nesąžiningai ir nepagrįstai inicijuodama šią civilinę bylą, idant galėtų laikinųjų apsaugos priemonių pagalba toliau neatlygintinai naudotis svetimu daiktu. Patvirtino, kad 2014-08-27 šalys sudarė ginčo Sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei stakles, o ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei už stakles iš viso 50906,45 Eur sumą pagal Sutarties 2.4 p. numatytą grafiką. Sutarties 1.2. p. buvo numatyta, jog nuosavybės teisė į stakles atsakovei išlieka tol, kol ieškovė nesumoka atsakovei visos staklių kainos. Priešingų susitarimų dėl staklių nuosavybės tarp šalių sudaryta nebuvo (priešingai, nei teigiama ieškinyje). Sutartis galėjo būti keičiama tik raštu, šalims sutarus, jog žodinės išlygos neturi jokios teisinės galios (Sutarties 6.3. p.). Atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei įvykdė laiku ir tinkamai - Sutarties pagrindu perdavė ieškovei stakles pagal Sutartį (viso 14 vnt. staklių). Tuo tarpu pati ieškovė laiku ir tinkamai neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, pradžioje vėlavo atlikti mokėjimus pagal grafiką, vėliau – apskritai nebemokėjo. Paskutinis, dvyliktasis, mokėjimas turėjo būti atliktas iki 2015-09-15, tačiau ieškovė iki tol neįvykdė net pusės mokėjimų pagal grafiką, todėl nuosavybės teisės į stakles neįgijo. Esant tokiai situacijai 2015-09-15 reikalavimu dėl skolų Nr. 2014/41 atsakovė ieškovę informavo apie tai, jog stakles atsiima. Ieškovė prašė staklių neatsiimti, žadėjo atlikti mokėjimus, todėl 2015-10-12 susitikimo metu šalys abipusiai sutarė, jog ieškovė grąžins atsakovei protokole nurodytas trejas stakles per 7 kalendorines dienas, o per 7 kalendorines dienas papildomai apsispręs dėl dar keturių staklių grąžinimo. Tačiau net ir ieškovei grąžinus atsakovei visas protokole nurodytas stakles, ieškovė vis tiek būtų likusi atsakovei skolinga pagal Sutartį (nudėvėta grąžintų staklių vertė nepadengtų viso ieškovės skolos atsakovei likučio). Būtent dėl šios priežasties šalys 2015-10-12 susitikimo protokolu taip pat susitarė, jog skolos likutis būtų sumokamas iki 2015-11-06, t.y. šalys nesutarė dėl Sutarties termino pratesimo iki 2015-11-06, o tik numatė papildomą terminą ieškovei sumokėti skolos atsakovei likutį su sąlyga, kad ši gražins stakles atsakovei pagal 2015-10-12 protokolu įformintą susitarimą (LR CK 6.209 str.). Ieškovei toliau delsiant grąžinti nurodytas stakles, kaip buvo sutarta 2015-10-12 susitikimo protokolu, atsakovė 2015-10-23 raštu pakartotinai ragino ieškovę įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovė kartu įspėjo ieškovę, jog negrąžinus staklių iki 2015-10-27, Sutartis bus nutraukta ir atsakovė atsiims jai priklausančias stakles, t.y. atsakovė dar kartą įspėjo apie staklių atsiėmimą pagal Sutarties 4.4. punktą. Po minėto 2015-10-23 rašto ieškovė atsakovei grąžino tik vienerias stakles pagal 2015-10-12 susitikimo protokolą Nr. 2014/43 (kantavimo staklės OLYMPIC). Kitų sutartų grąžinti staklių ieškovė nemotyvuotai negrąžino, absoliučiai jokių mokėjimų neatliko. Sutarties 2.4 p. buvo numatyta, jog ieškovei laiku nesumokėjus už stakles, ieškovė atsakovei privalo sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną todėl atsakovės priteistinų delspinigių suma, atsakovės skaičiavimu, sudaro 1 268 Eur. Iš ieškovės priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį pateikdama ieškinį tinkamai nesuformulavo ieškinio pagrindo, su ieškiniu nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, klaidino teismą dėl aplinkybės, jog Sutartį neva įvykdys iki 2015-11-06, o taip pat dėl 2015-10-12 protokole įforminto šalių susitarimo esmės. Dėl ieškovės neteisėtų ir niekuo nepagrįstų reikalavimų atsakovės teisės yra pažeidžiamos kasdien, todėl ieškovei skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį iki 5795 Eur, iki 50 proc. nuo baudos sumos paskiriant atsakovei .

10Ieškovė atsiliepime su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas nepagrįstai reškia vindikacinį ieškinį, nes ginčo šalis šiuo atveju sieja prievoliniai santykiai, ginčo stakles atsakovas perdavė ieškovui pats, staklių ieškovas neteisėtai neužvaldė. CK 6.414 str. 1 d. nustatyti du atvejai, kada šalys gali susitarti dėl kitų sąlygų, kad nebūtų taikomos CK nustatytos taisyklės dėl įmokų grąžinimo ir daiktų grąžinimo. Šalys, norėdamos, kad nebūtų taikomos CK taisyklės dėl įmokų grąžinimo ir daiktų grąžinimo privalo susitarti dėl dviejų atskirų sąlygų arba sudaryti du atskirus susitarimus - t.y. tiek dėl įmokų grąžinimo, tiek dėl daiktų grąžinimo. CK 6.414 str. 1 d. yra imperatyviai nustatyta, kad, kai pirkėjas yra sumokėjęs daugiau kaip pusę daiktų kainos, pardavėjas neturi teisės reikalauti grąžinu daiktus, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pabrėžtina, kad šiuo atveju ginčo Šalys nesudarė jokio atskiro susitarimo ar neįtvirtino jokios atskiros sąlygos, pakeičiančios CK 6.414 str. 1 d. įtvirtintą taisyklę, todėl ieškovui, sumokėjus daugiau pusę staklių kainos, atsakovas, neturi teisės reikalauti grąžinti daiktus. Ieškinio pateikimo dieną ieškovė buvo sumokėjus atsakovui 26918,19 EUR, kai visa sutarties kaina sudarė 50906,45 EUR, be to, kai kurias stakles ieškovas jau yra grąžinęs atsakovui. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pakeitė savo poziciją, nurodydamas, kad jis iš dalies su priešieškinio reikalavimais sutinka, ir atsakovė gali ieškovei grąžinti dalį staklių, o būtent: 1)20-29-508 Juostines šlifavimo stakles; 2)20-25-509 Leistuvą V.CHR.ANDERSEN & SONNER; 3)20-12-504 Juostinį siaurapjūklį GRIGGIO; 4)20-19-072 Beicavimo stakles NETEK; 5)20-18-506 Kombinuotas obliavimo-reismusavimo-kaltavimo stakles LINCIVIBILE. Be to, vienas stakles ieškovė atsakovui jau buvo grąžinusi. 2015-10-12 Susitikimo protokolas dėl skolų už stakles, laikytinas papildomu susitarimu prie notarinės sutarties. Šis susitarimas patvirtina, jog šalys po sutarties sudarymo susitarė, kad jeigu bus grąžinta dalis staklių, tai buvo laikoma, kad įmokos sumokėtos ir kitos staklės ieškovei bus paliktos. Sutartyje nėra numatytas jos įvykdymo terminas, todėl šiai dienai sutartis laikytina neįvykdyta. Ieškovė neįvykdė sutarties sąlygų, nesumokėjo likusių įmokų, nes su ja neatsiskaitė tretieji asmenys. Įrodymų, pagrindžiančių pradiniame ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad iš tikrųjų su atsakove buvo susitarta kitaip nei sutartyje, tai yra, kad turtas yra perduodamas ieškovės nuosavybėn iš karto po sutarties pasirašymo, pateikti negali.

11Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkinamas iš dalies.

12Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei šalių parodymais nustatyta, kad Jonavos rajono 2-ajame notaro biure buvo patvirtinta 2014-08-27 šalių sudaryta kilnojamojo turto (staklių) pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis Nr.2014-08-26 (1 t.b.l.58), pagal kurią šalys susitarė, kad UAB "( - )“ parduoda UAB „G&G industry“ 14 vnt. medienos staklių už bendrą 175 769,92 Lt/ 50906,45 Eur sumą, kurią sudaro: 141470 Lt/ 40972,50 Eur staklių vertė, 29708,70 Lt/ 8604,23 Eur PVM ir 4591,22 Lt/ 1329,67 Eur palūkanos, sumokant 40000 Lt/ 11584,80 Eur avansą (Sutarties 2.1 p., 2.2 p.). Atsakovė įsipareigojo už stakles sumokėti iki 2015-09-15, mokant kas mėnesį nuo 2014-10-15 po 11314,16 Lt/ 3276,80 Eur (Sutarties 2.4 p.). Šalys susitarė, kad pirkėjui praleidus mokėjimo terminą, jis įsipareigoja mokėti 0,2% delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną (Sutarties 2.6 p.). Sutarties 1.2 punktu šalys susitarė, kad pardavėjui UAB "( - )“ išlieka nuosavybės teisė į stakles iki pirkėjas nesumoka visos numatytos kainos. Numatydamos neatsiskaitymo tikimybę, Sutarties 4.4 punktu šalys susitarė, kad Pirkėjui pažeidus Sutartyje nustatytą periodinių įmokų mokėjimo terminą, pardavėjas turi teisę, pranešęs pirkėjui prieš 14 dienų ir pirkėjui neatlikus mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti perduotas prekes, nepriklausomai nuo to kokią sumą pirkėjas jau yra sumokėjęs; susitariant, kad atsiimdamas prekes pardavėjas negrąžina pirkėjui jo sumokėtų įmokų, kurios pripažįstamos staklių nuomos pajamomis (Sutarties 4.4 p.). Ieškovui pažeidus sutartyje nustatytą mokėjimo pagal grafiką tvarką ir nurodytu terminu iki 2015-09-15 nesumokėjus už stakles, šalys susitarė dėl sutarties pratęsimo. 2015-10-12 susitikimo protokolu Nr.2014/43 (1 t.b.l.9) nustatyta, kad ieškovė pagal sutartį sumokėjo atsakovei 26918,19 Eur, likusi skola -23988,26 Eur ir priskaičiuoti delspinigiai. Šiuo protokolu šalys aptarė septynių staklių grąžinimą pirkėjo transportu ir skolos likutį bei susitarė dėl sutarties pratęsimo iki 2015-11-06. Tačiau 2015-10-23 raštu Nr.2014/44 UAB „G&G industry“ papildomai informavo UAB "( - )“ kad negrąžinus staklių, sutartį nutrauks ir stakles pradės grąžintis patys (1 t.b.l.10). Ieškovas pateikė pinigų pervedimą atsakovui patvirtinančius dokumentus, kuriais nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014-11-28 iki 2015-09-17 atsakovui pagal sutartį pervedė 7422,26 Eur (1 t.b.l.11-25).

13Atsakovės UAB "( - )“ kartu su priešieškiniu pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė pagal sutarties 2.4 p. laikotarpiu nuo 2015-05-16 iki 2015-10-30 sumokėjo 2200 Eur (Sąskaita Nr.20151030, 1 t.b.l.53); todėl atsakovė reiškė pretenzijas ir reikalavimus atsakovei: 2014-10-22 - pretenziją Nr.2014/09 dėl negautos eilinės įmokos ir staklių draudimo poliso, 2014-11-24 - pretenziją Nr.2014/12 dėl antros įmokos vėlavimo; 2014-12-10 - pretenziją Nr.2014/14 dėl antros įmokos galutinio 2314,16 Lt apmokėjimo; 2015-01-29, 2015-02-10 – reikalavimus dėl eilinių įmokų bei visos sumos apmokėjimo pagal Sutarties 4.4 punktą (1 t., b.l.54-58). Ieškovė atsakovei 2015-03-16, 2015-04-21, 2015-06-25, 2015-08-18 ir 2015-09-15 teikė skolos suvestinę, reikalavimus dėl skolų Nr.2014/23, 2014/26, 2014/32, 2014/39, 2014/41, kuriais nustatyta, kad ieškovė negavo įmokų už 2015-02-15 – 2015-09-15 laikotarpį ir informavo Sutartį nutraukianti (1 t.b.l.59-64). 2014-12-30 pretenzija Nr.2014/16 priminė, kad ieškovė vėluoja atsiskaityti pagal grafiką už antrą įmoką 45 dienas, už trečią įmoką – 15 dienų, nesilaiko žodinio susitarimo sumokėti iki Kalėdų, todėl pareikalavo sumokėti pagal Sutarties 4.4 punktą visą likusią sumą iš karto ir pateikė mokėjimų suvestinę, patvirtinančią, kad ieškovė už pagal sutartį sumokėjo 26918,19 Eur (1 t.b.l.65-68). Važtaraščiu Nr. 2015-10-27/1 nustatyta, kad po 2015-10-23 rašto ieškovė atsakovei 2015-10-27 grąžino tik vienerias stakles (20-09-506 Kantavimo staklės Olimpic 3475,44 Eur/ 12000 Lt vertės )(1 t.b.l.73-75). Atsakovės pateiktais Centrinės hipotekos įstaigos išrašais, išrašais iš teismų sistemos bei VĮ „Registrų centras“ (1 t.b.l.86), AAS „Gjensidige Baltic“ įmonių turto draudimo liudijimu Nr.IB 021710 (1 t.b.l.88-89, 95-103), atsakovės įmonės turimų įrengimų sąrašu, informacijos apie draudėjo viešus duomenis, 2015-10-28 atsakovo raštu Nr.2014/45 ieškovei nustatyta, kad ieškovės turimas turtas yra įkeistas kreditorinių reikalavimų įvykdymui užtikrinti, ieškovės įmonei inicijuojama bankroto byla (1 t.b.l.76-93), todėl atsakovė vengdama nuostolių savo įmonei imasi priemonių turtui iš ieškovės atgauti, t.y. prašo ieškovę informuoti kokiu laiku atsakovė gali atvykti pasiimti stakles. Tačiau ieškovės vadovė raštu informavo atsakovę apie pradėtą teisminį procesą ir, kad sumokėjus daugiau kaip pusę sumos pagal sutartį, jie tapo bendraturčiais (1 t.b.l.94). Ieškovė 2015-11-18 raštu informavo atsakovę, kad įrengimai yra trimis adresais "( - )“., "( - )“ ir "( - )“ (1 t.b.l.132). Atsakovo pateiktais dokumentais: pažyma, informacija apie draudėjo viešus duomenis, Centrinės hipotekos įstaigos išrašais nustatyta, kad nuo ieškinio teismui pateikimo dienos mokėjimų iš ieškovės pagal Sutartį nebuvo gauta, ieškovė skolingas VSDF biudžetui, jos turtas įkeistas, turtas ir piniginės lėšos bako sąskaitose areštuotos (1 t.b.l.145-146). Ieškovės pateikti priedai prie Sutarties (prekių specifikacijos) ir komercinis pasiūlymas patvirtina faktinę sutarties objektų būklę, jų modelį, paskirtį ir vertę. Nurodytuose dokumentuose fiksuota, kad ieškovei siūloma įsigyti: 1) 20-60-521 Formatinio pjovimo stakles MJ6132TD (300) Woodland Machinery 4199,49 Eur/ 14500 Lt vertės; 2) 20-29-508 Juostinės šlifavimo stakles 810,94 Eur/ 2800 Lt vertės; 3) 20-27-511 Reismusą Magic 2093,95 Eur/ 7230 Lt; 4) 20-25-509 Leistuvą V.Chr.Andersen & Sonner 1303,29 Eur/ 4500 Lt vertės; 5) 20-25-511 Leistuvą Gea 1592,91 Eur/ 5500 Lt vertės; 6) 20-70-523 Frezavimo stakles Panhans 2316,96 Eur/ 8000 Lt vertės; 7) 20-70-532 Frezavimo stakles Bauerle 1998,38 Eur/ 6900 Lt vertės; 8) 20-12-504 Juostinis siaurapjūklis Griggio 7124,65 Eur/ 24600 Lt vertės; 9) 20-19-072 Beicavimo stakles Netek 1361,21 Eur/ 4700 Lt vertės; 10) 20-40-022 Dvigubo galų apdirbimo stakles Celaschi 7819,74 Eur/ 27000 Lt vertės; 11) 20-09-506 Kantavimo stakles Olimpic 3475,44 Eur/ 12000 Lt vertės;12) 20-26-525 Presą Sennerskov 2896,20 Eur/ 10000 Lt vertės; 13) 20-18-506 Kombinuotas obliavimo-reismusavimo-kaltavimo staklės Lincivibile 2259 Eur/ 7800 Lt vertės; 14) 20-29-525 Briaunų šlif. St. Koschick 1720,34 Eur/ 5940 Lt vertės (2 t.b.l. 14-28). Jonavos r. 2-ojo notaro biuro notarė G. P. atsakydama į atsakovo atstovo L.Stankevičiaus paklausimą pranešė, kad Sutarties šalims iki pasirašant sutartį buvo pateiktas Sutarties projektas, šalys tarpusavyje derėjosi dėl kainos, pristatymo, dėl Sutarties neįvykdymo atveju staklių grąžinimo organizavimo; sutartį pasirašė suderinusios pozicijas šiais klausimais (2 t.b.l.41).

14Tarp šalių susiklostė daikto pirkimo–pardavimo išsimokėtinai teisiniai santykiai. 2014-08-27 sutartimi atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei stakles, o ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei už stakles iš viso 50906,45 Eur sumą pagal Sutarties 2.4 p. numatytą grafiką. Sutartyje nurodyta, kad parduodamų daiktų nuosavybės teisės pirkėjui (ieškovei) bus perleistos tik jam sumokėjus visą perkamų daiktų kainą. Iki šios dienos ieškovė atsakovei yra sumokėjus 26918,19 Eur, tai yra 52,88 proc. visos sutarties kainos. Šalys pripažino aplinkybes, kad atsakovė tinkamai vykdė sutarties sąlygas ir perdavė pagal ginčo sutartį 14 vnt. staklių. Taip pat pripažino, kad ieškovė sutarties sąlygas pažeidė nesumokėdamas visos sutartyje numatytos kainos. Dėl kitų sutartyje numatytų pareigų tarp šalių ginčo nėra. Nustatyta, kad paskutinis, dvyliktasis, mokėjimas pagal sutartį ieškovės turėjo būti atliktas iki 2015-09-15, tačiau iki to laiko ieškovė atsakovei pagal sutartį liko nesumokėjusi 23988,26 Eur. Ieškovei neįvykdžius mokėjimų pagal Sutarties 2.4. p. įtvirtintą grafiką, ji nuosavybės teisės į stakles neįgijo.

15Ieškovė, ginčydama sudarytos sutarties 1.2 punktą, nurodo, kad iš tikrųjų su atsakove buvo susitarta, kad turtas yra perduodamas ieškovės nuosavybėn iš karto po sutarties pasirašymo ir ji moka už turtą pagal sutartyje nustatytą tvarką, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes nepateikia. Ginčo sutartyje numatyta, kad sutartis galėjo būti keičiama tik raštu, ir kad žodinės išlygos neturi jokios teisinės galios (Sutarties 6.3. p.). Taigi, ieškinyje numatyti argumentai, dėl kitokio žodinio susitarimo buvimo, jų nepatvirtinus ir parengiamojo posėdžio metu apklaustai ieškovės direktorei L. Ž., laikytini neįrodytais. Teismas vertina, kad ginčo sutartimi šalys iš tiesų susitarė, tik dėl nuosavybės teisių perleidimo ieškovei ateityje sąlygų, faktiškai perduodant sutarties dalyką - stakles naudotis ieškovei jau nuo sutarties sudarymo dienos. Taigi, ieškovei nesumokėjus visos sutarties kainos, remiantis sutartis 1.2 p. ginčo staklės laikytinos atsakovės nuosavybe. Ši sutarties sąlyga atitinka ir LR CK 6.411 str. 1 d. nuostatas teigiančias, kad pagal daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai (kreditan) sutartį pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktus tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Nurodytos sutarčių nuostatos yra teisėtos ir neprieštarauja CK 6.414 str. 1 d., suteikiančiai sutarties šalims laisvę pačioms susitarti dėl sutarties nevykdymo pasekmių.

16Dėl esminės šalių nelygybės ir CK 6.228 str. taikymo

17CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų atlikimo, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis Nr. 3K-7-262/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-559/2010). CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia teisę šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Laikoma, kad atsisakoma sąlyga nulemia didelę šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole. Tokia nelygybė dėl tarpusavio prievolių neatitikties turi būti jau sudarant sutartį. Tai turėtų būti tokia nelygi šaliai padėtis, jog protingas ir apdairus žmogus tokiomis sąlygomis sutarties niekada nesudarytų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2010; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2013). Ieškovės atstovas nesutikdamas su ginčo sutarties 4.4. sąlyga, pagal kurią pirkėjui pažeidus periodinių įmokų mokėjimo tvarką pardavėjui suteikiama teisė pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti perduotas prekes, negrąžinant sumokėtų įmokų, kurios pripažįstamos staklių nuomos pajamomis, nurodo, kad ši sąlyga nulemia didelę sutarties šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole. Taip pat prašo teismo šią sąlygą keisti, nurodant, kad „pardavėjas turi teisę atsiimti tik tas prekes, kurių kainos nepadengia pirkėjo sumokėtos įmokos. Prekės, kurių kainą padengia pirkėjo sumokėtos įmokos, lieka Pirkėjo nuosavybe“.

18Protingi sąžiningos verslo praktikos reikalavimai suponuoja išvadą, kad sutartis sudaryta tarp verslo subjektų turi atitikti abiejų sutarties šalių interesus. Vertindamas ginčo sutarties sąlygas, teismas atkreipia dėmesį, kad sutarties sudarymo metu abi sutarties šalis tenkino sutarties sąlygos. Notarės G. P. rašte nurodyta, kad šalys susipažino su sutarties turiniu bei vedė derybas prieš pasirašydamos sutartį. Taigi, abi sutarties šalys turėjo galimybę įvertinti pasirašomos sutarties sąlygas ir apsispręsti, ar šios sąlygos joms yra priimtinos. Tai, kad ieškovei sutarties sąlygos nebuvo siurprizinės, patvirtina ir jų pačių nurodyta aplinkybė, kad su atsakove sutartis analogiškomis sąlygomis buvo pasirašoma nebe pirmą kartą. Taigi, ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad jau sutarties pasirašymo metu egzistavo esminė šalių teisių ir pareigų neatitiktis. Teismo vertinimu pati pirkimo išsimokėtinai sutarties rūšis, sutarties tikslas, sutarties šalių patirtis versle, galimybė atsisakyti sudaryti sutartį bei galimybė derėtis dėl jos sąlygų, paneigia ieškovės argumentus apie tai, kad sutartis buvo iš esmės pažeidžianti jos interesus. Ieškovė turėjo teisę išsimokėti už stakles sutartyje numatytu grafiku ir įgyti į jas nuosavybės teisę, o atsakovė, perduodama naudotis jai priklausančiu didelės vertės turtu, pagal sutartį užsitikrino sau teisę į įstatymams neprieštaraujantį alternatyvų pažeistų teisių gynimo būdą tuo atveju, jei pirkėjas nevykdys sutarties sąlygų. Kol ieškovė laiku vykdė prisiimtus sutartimi įsipareigojimus, sutarties sąlygos ją tenkino, tik atsakovei pareikalavus grąžinti stakles, ji kreipėsi į teismą, o apie esminę sutarties šalių nelygybę nurodė tik patikslintame ieškinyje, teismui pateiktame 2016-01-18, t.y. praėjus pusantrų metų nuo sutarties sudarymo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad CK 6.228 straipsnyje nurodytų šalies teisių gynimo būdų taikymo pamatinė sąlyga - esminės šalių teisių ir pareigų neatitikties egzistavimas sudarant sutartį, nes vėlesnis šalių tarpusavio prievolių pasikeitimas teisiškai nereikšmingas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 2A-1-330/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2014).

19Kita aplinkybė, eliminuojanti galimybę teismui keisti ginčijamas sutarties sąlygas yra ta, kad ieškovė nesikreipė į kitą sutarties šalį, tai yra atsakovę, su prašymu dėl sutarties sąlygų pakeitimo esant esminei sutarties šalių nelygybei. Taigi, neįvykdžius CK 6.223 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, sutarties pakeitimas CK 6.228 str. pagrindu yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys: 2012 m. kovo 29 d. byloje Nr. 3K-3-124/2012; 2011 m. sausio 31 d. byloje Nr. 3K-3-18/2011; 2006 m. balandžio 24 d. byloje Nr. 3K-3-296/2006).

20Ieškovė taip pat apeliuoja į CK 6.414 str. 1 d. nuostatą, numatančią, kad kai pirkėjas yra sumokėjęs daugiau kaip pusę daiktų kainos, pardavėjas neturi teisės reikalauti grąžinti daiktus, jeigu sutartis nenumato ko kita. Ieškovės nuomone, ginčo sutarties dalykas dalus, todėl jai turėtų būti palikta nuosavybės teisė į stakles, už kurias ji jau yra sumokėjus. Teismas šiuos ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Šalių sudarytos sutarties nuostatos numatė kitokią tvarką nei CK 6.414 str.1 d. reglamentuota, o būtent sutarties 4.4. p. susitarė, kad atsakovė galės atsiimti perduotas prekes (stakles), nepriklausomai nuo to, kokią sumą ieškovė bus sumokėjusi, jeigu ieškovė pažeis mokėjimo terminą. Taigi, šalys sudarė teisėtą, įstatymo leidžiamą susitarimą, kuris joms turi įstatymo galią.

21Atmestini ir ieškovės atstovo argumentai dėl to, kad šalys 2015-10-12 susitikimo protokolu (1t.b.l.9) susitarė pakeisti ginčo sutarties 4.4.p. Visų pirma, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nurodytas protokolas yra nepasirašytas, kai ginčo sutarties 6.3. p. numatė, kad bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų šalių įgaliotiems atstovams. Antra, vertinant nurodyto protokolo turinį ištirtų įrodymų kontekste, teismas daro išvadą, kad tai yra ne susitarimas dėl pagrindinės sutarties 4.4. p. pakeitimo, o sutarties šalių ieškojimas kompromiso, kaip kilusį ginčą išspręsti taikiu būdu. Šias aplinkybes patvirtina ir atsakovės ieškovas, pripažindamas, kad tarp šalių vyko derybos dėl sutarties vykdymo, ir 2015-10-12 protokolu šalys numatė papildomą terminą iki 2015-11-06 ieškovei sumokėti skolos likutį su sąlyga, kad ši grąžins stakles atsakovei pagal 2015-10-12 protokolu įformintą susitarimą (LR CK 6.209 str.).

22Remiantis aukščiau nurodytais argumentais ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti.

23Dėl priešieškinio

242014-08-27 sutartimi atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei stakles, o ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei už stakles iš viso 50906,45 Eur sumą pagal Sutarties 2.4 p. numatytą grafiką. Sutartyje nurodyta, kad parduodamų daiktų nuosavybės teisės pirkėjui (ieškovei) bus perleistos tik jam sumokėjus visą perkamų daiktų kainą. Iki šios dienos ieškovė atsakovei yra sumokėjus 26918,19 EUR, tai yra 52,88 proc. visos sutarties kainos. Nustatyta, kad paskutinis, dvyliktasis, mokėjimas pagal sutartį ieškovės turėjo būti atliktas iki 2015-09-15, tačiau šiai dienai ieškovė atsakovei pagal sutartį liko nesumokėjusi 23988,26 Eur. Paskutinis ieškovės mokėjimas atsakovei buvo atliktas 2015-09-30. Ieškovė neneigia, kad yra neatsiskaičius su atsakove pagal sutartį, nurodo, kad savalaikiai atsiskaityti negalėjo dėl trečiųjų asmenų pradelstų atsiskaitymų su ja. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė raštu eilę kartų buvo skatinama vykdyti sutartinius įsipareigojimus, vyko derybos dėl sutarties vykdymo terminų pratęsimo, tačiau ieškovė neįvykdė mokėjimų pagal Sutarties 2.4. p. įtvirtintą grafiką, todėl ji nuosavybės teisės į stakles neįgijo. Tarp šalių sudarytos sutarties 4.4. punktas numato, kad „Kai Pirkėjas pažeidžia Sutartyje nustatytą periodinių įmokų mokėjimo tvarką, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 14 (keturiolika) dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti perduotas Prekes, nepriklausomai nuo to, kokią sumą Pirkėjas jau yra sumokėjęs Pardavėjui.“ 2015-09-15 reikalavimu dėl skolų Nr. 2014/41 atsakovė ieškovę informavo apie tai, jog stakles atsiima. 2015-10-23 raštu Nr. 2014/4411 pakartotinai ragino ieškovę įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovė kartu įspėjo ieškovę, jog negrąžinus staklių iki 2015-10-27, Sutartis bus nutraukta ir atsakovė atsiims jai priklausančias stakles. Bylos duomenys patvirtina, kad po 2015-10-23 rašto ieškovė atsakovei grąžino tik vienerias stakles (kantavimo staklės OLYMPIC) pagal 2015-10-12 susitikimo protokolą. Kitų sutartų grąžinti staklių ieškovė negrąžino, mokėjimų neatliko.

25Taigi, ieškovė laiku ir tinkamai neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovei, todėl atsakovė įgijo teisę sutarties 4.4.p. ir CK 6.414 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu pasinaudoti pardavėjo teisių gynimo būdu – atsiimti parduotą daiktą. Šalims sutartyje aptarus, kad pardavėjas turi teisę atsiimti perduotas prekes „nepriklausomai nuo to, kokią sumą Pirkėjas jau yra sumokėjęs“, eliminuoja galimybę taikyti CK 6.414 straipsnio 1 dalyje numatytą draudimą pardavėjui reikalauti grąžinti daiktus pirkėjui sumokėjus daugiau kaip pusę daikto kainos. Taigi, nenustačius, kad šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.), ji turi būti vykdoma.

26CPK 272 straipsnyje nustatyta, kad priteisdamas turtą natūra, teismas sprendime nurodo turto vertę, kuri turi būti išieškoma iš atsakovo, jeigu sprendimą vykdant paaiškėtų, kad priteisto turto nėra. Atsižvelgiant į tai, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu šalys neginčijo staklių vertės ir nepateikė duomenų apie jų nusidėvėjimą, teismas įrengimų verte laiko jų vertę, nurodytą ginčo sutarties sudarymo metu. Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas priteisia atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry“ atsakovei priklausančias stakles: 1) 20-60-521 Formatinio pjovimo stakles MJ6132TD (300) Woodland Machinery 4199,49 Eur Vertės; 2) 20-29-508 Juostines šlifavimo stakles 810,94 Eur vertės; 3) 20-27-511 Reismusą Magic 2093,95 Eur vertės; 4) 20-25-509 Leistuvą V.Chr.Andersen & Sonner 1303,29 Eur vertės; 5) 20-25-511 Leistuvą Gea 1592,91 Eur vertės; 6) 20-70-523 Frezavimo stakles Panhans 2316,96 Eur vertės; 7) 20-70-532 Frezavimo stakles Bauerle 1998,38 Eur vertės; 8) 20-12-504 Juostinį siaurapjūklį Griggio 7124,65 Eur vertės; 9) 20-19-072 Beicavimo stakles Netek 1361,21 Eur vertės; 10) 20-40-022 Dvigubo galų apdirbimo stakles Celaschi 7819,74 Eur vertės; 11) 20-26-525 Presą Sennerskov 2896,20 Eur vertės; 12) 20-18-506 Kombinuotas obliavimo-reismusavimo-kaltavimo stakles Lincivibile 2259 Eur vertės.

27Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

28Atsakovė priešieškiniu taip pat prašo priteisti iš ieškovės UAB „G&G industry" 1268 Eur delspinigių bei 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

29Ieškovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymas sudaro teisinį pagrindą remiantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi ir šalių sudarytos sutarties 2.6 punktu priteisti netesybas. Šalys numatė 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo nesumokėtos sumos. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys notarine sutartimi patvirtino visus įsipareigojimus, įskaitant ir netesybas. Notarės raštu nustatyta, kad sutartį šalys pasirašė suderinusios pozicijas. Todėl ieškovė prisiimdama sutartinę prievolę turėjo atsakingai įvertinti sutarties įvykdymo galimybes ir neįvykdymo pasekmes. Teismai, spręsdami sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą, taip pat privalo vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Nustačius, kad ieškovė nevykdė pareigos laiku atsiskaityti pagal sutartį, darytina išvada, kad ji privalo mokėti sutartyje numatytus delspinigius. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš ieškovės atsakovei priteistina 1268 Eur delspinigių.

30Nagrinėjant atsakovės prašymą dėl palūkanų priteisimo, atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad procesinės palūkanos mokamos tik esant piniginei prievolei ir skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t.y. nuo piniginių lėšų sumos, kurios kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Šių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Konkrečiu atveju atsakovo pareikštas reikalavimas byloje yra susijęs su staklių priteisimu natūra. Piniginio įsiskolinimo iš ieškovės priteisti nereikalaujama, taigi reikalavimas priteisti procesines palūkanas laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

31Dėl piktnaudžiavimo procesu

32Atsakovė prašo teismo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį iki 5795 Eur, iki 50 proc. nuo baudos sumos paskiriant atsakovei (CPK 95 str. 2 d.). Nurodo, kad dėl tokių ieškovės veiksmų atsakovė patiria nuostolį - negali atsiimti ir perparduoti staklių kitiems potencialiems pirkėjams, kadangi jos yra šio ginčo objektas; stakles ieškovė pripažįsta naudojanti savo veikloje, t.y. jas dėvi ir mažina jų vertę, nemokėdama atsakovei jokios kompensacijos (Sutarties kainos). Šiuos nuostolius atsakovė kasdien patiria išimtinai vien dėl ieškovės nesąžiningo elgesio šioje civilinėje byloje, siekiant ilgiau neteisėtai ir neatlygintinai pasinaudoti ginčo staklėmis.

33CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012). Ieškovo naudojimasis jam suteiktomis teisėmis civiliniame procese teikiant ieškinį, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar patikslintą ieškinį, nesudaro pagrindo spręsti, kad jis piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, nebent iš bylos proceso eigos būtų akivaizdu, jog šia teise naudojamasi ne siekiant sau palankaus procesinio rezultato, bet kitais tikslais (siekiant vilkinti procesą, ar pan.). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tokių aplinkybių konstatavimui. Vien tai, kad ieškinys pripažintas nepagrįstu, nereiškia, jog jį ieškovas padavė kitu tikslu, nei siekdamas apginti savo interesus. Faktas, kad ieškovė proceso metu keitė savo poziciją dėl ginčo pagrindo, priešieškinio pripažinimo, savaime negali būti piktnaudžiavimo teise patvirtinimas, nes tokią teisę ieškovui nustato CPK 42 straipsnio 1 dalis bei garantuoja procesinis dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio Kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis). Kadangi pateiktą ieškinį kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas ieškovės teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl nėra ir pagrindo taikyti procesinę sankciją už piktnaudžiavimą šalies procesinėmis teisėmis (CPK 95str.).

34Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

35Ieškovės atstovas prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas - 41 Eur žyminio mokesčio ir 1300 Eur atstovavimo išlaidų, kurias sudaro 700 Eur už susipažinimą su ieškiniu ir atsiliepimo pateikimas, 350 Eur patikslinto ieškinio parengimas, 250 Eur pasiruošimas teismo posėdžiui ir atstovavimas jame (2 t.b.l.51).

36Atsakovės atstovai pateikė suteiktų teisinių paslaugų ataskaitas su išsamiu sugaišto laiko nurodymu bei mokėjimo pavedimais, patvirtinančiais šių sąskaitų apmokėjimą (2 t.b.l. 55-63), kurių pagrindu prašo iš ieškovės priteisti 5798,32 Eur sumą, kurią sudaro 4792 Eur už suteiktas teisines paslaugas ir 1006,32 Eur PVM.

37CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės nei yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus. Už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų maksimalaus užmokesčio (5 p.).

38Analizuojant atsakovės pateiktą ataskaitą dėl teisinių paslaugų pagrindimo, nustatyta, kad atsakovės atstovai byloje pateikė: prašymą dėl termino atsiliepimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatymo (1 t.b.l.37-42), prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (1 t.b.l.69-72), prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių klausimo sprendimo perdavimo kitam teisėjui, priešieškinį (1 t.b.l.47-51), atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (1 t.b.l.120-122), atsiliepimą į ieškinį (1 t.b.l.125-131), klausimus notarei (2 t.b.l.38 padėjėjas), atsiliepimą į patikslintą ieškinį (2 t.b.l.31-36 padėjėjas) ir prašo priteisti 2552 Eur rengiant šiuos dokumentus pagal sugaištą laiką. Tačiau atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.2; 8.15 - 8.16; 8.18 punktus, kur numatyti maksimalūs užmokesčio dydžiai už šių dokumentų rengimą, o ne pagal sugaištą laiką, atsakovei priteistina 2365 Eur, mažinant išlaidas už 2015-11-04 prašymo (285,56 Eur), atskirojo skundo (285,56 Eur) ir paklausimo notarei, kaip įrodymų rinkimą, (5,88 Eur) rengimą.

39Kitos atsakovės atstovų pateiktos išlaidos skaičiuotinos vadovaujantis Rekomendacijų nustatytais koeficientais, atsižvelgiant į sugaištą laiką ir vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį 2015 m. II ketvirtį – 713,9 Eur. Atsakovės atstovų nurodyta 180 Eur suma už užimtinos strategijos ginče rengimą laikytina kaip kitų teisinių paslaugų teikimas ir mažintina iki 71,39 Eur (8.20 p.); 40 Eur už 2015-11-25 konsultaciją klientui (padėjėjas), 40 Eur už atsiliepimo į priešieškinį analizę (padėjėjas), 40 Eur už 2015-12-07 atstovavimą dėl patekimo į patalpas dėl staklių apžiūros (padėjėjas) ir 72 Eur už rengimąsi parengiamajam teismo posėdžiui, 40 Eur už pokalbį su antstoliu dėl išvykos į patalpas (padėjėjas), 252 Eur už 2015-12-17 rengimąsi parengiamajam teismo posėdžiui, 468 Eur už 2015-12-17 atstovavimą teismo posėdyje, viso sugaištant 9.24 val. ir paskaičiuojant 952 Eur, atstovavimo išlaidas mažinant iki 648,21 Eur (8.19 p.). Už 2016 metais suteiktą teisinę pagalbą atsakovei pagal pateiktą ataskaitą išlaidos atstovei buvo paskaičiuotos: 108 Eur dėl derybų, 108 Eur už įrodymų rinkimą, 182 Eur už konsultacijas, 440 Eur už rengimąsi posėdžiams ir atstovavimą teismo posėdžiuose, 120 Eur už teismų praktikos analizę padėjėjas, sugaištant 8,2 val. 956 Eur, atstovavimo išlaidas mažinant, atsižvelgiant į sugaištą laiką ir vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį 2015 m. III ketvirtį -735,1 Eur, iki 526,33 Eur (8.19, 8.20 p.).

40Atmestini atsakovės reikalavimai dėl atstovavimo išlaidų priteisimo: 20 Eur už atstovavimą teisme dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo, kadangi prašymas buvo pateiktas faksu ir per EPP sistemą; 72 Eur už 2015-11-05 ir 40 Eur už 2015-11-09 atstovavimą teisme, nes tokio procesinio veiksmo, kuriame turėjo dalyvauti atsakovės atstovas, teisme nebuvo; 20 Eur už 2015-11-17 atstovavimą teisme dėl atskirojo skundo priėmimo išsprendimo, kadangi šio klausimo sprendimas yra išskirtinai teismo kompetencijoje ir sprendžiamas vienasmeniškai apsitarimų kambaryje; t.y. 152 Eur nepagrįstų išlaidų.

41Taigi, viso pagrįstomis atstovavimo išlaidomis laikytina 4369,22 Eur suma (3610,93 Eur + 758,29 PVM). Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 916 Eur žyminį mokestį (už turtinį reikalavimą dėl įrenginių priteisimo natūra ir delspinigių priteisimo) (1 t.b.l.52).

42Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės atskirojo skundo dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarties Kauno apygardos teismas netenkino ir nutartį paliko nepakeistą, todėl bylinėjimosi išlaidos – 21 Eur žyminis mokestis (1 t.b.l.123) iš ieškovo nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

43Priešieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK 93 str. 2 d. numatyta tvarka, tai yra proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Nors atsakovė reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo reiškia kaip atskirą, tačiau teismas jį vertina kaip išvestinį iš pagrindinio reikalavimo dėl turto priteisimo. Prašomų priteisti procesinių palūkanų suma negali būti apskaičiuotina tiksliai, todėl atsižvelgiant į santykinai mažą šio reikalavimo kainą, lyginant su pagrindiniu reikalavimu (4663945 eur), atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma mažintina 10 procentų. Atsakovai, pareikšdami priešieškinį, žyminį 916 Eur mokestį sumokėjo tik už reikalavimą dėl turto ir delspinigių priteisimo, todėl šiuos reikalavimus patenkinus pilnai, žyminis mokestis iš ieškovės priteistinas pilna apimtimi, o proporcingai patenkintų reikalavimų daliai mažintinos tik atstovavimo išlaidos. Viso iš ieškovės atsakovei priteistina 4848,30 Eur bylinėjimosi išlaidų (3932,30 Eur atstovavimo išlaidos + 916 Eur žyminis mokestis) (LR CPK 93 str.2 d.)

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas

Nutarė

45Priešieškinį tenkinti iš dalies.

46Priteisti atsakovei UAB "( - )“ (įm.k. "( - )“ buveinės adresas: "( - )“), iš ieškovės UAB „G&G industry" (Įm.k. 302522822, buveinės adresas: Beržų g. 10-2, Kybartai, Vilkaviškio r., adresas korespondencijai: Vilniaus g. 20A, Mickūnai, Vilniaus r.), atsakovei priklausančias stakles: 1) 20-60-521 Formatinio pjovimo stakles MJ6132TD (300) Woodland Machinery 4199,49 Eur Vertės; 2) 20-29-508 Juostines šlifavimo stakles 810,94 Eur vertės; 3) 20-27-511 Reismusą Magic 2093,95 Eur vertės; 4) 20-25-509 Leistuvą V.Chr.Andersen & Sonner 1303,29 Eur vertės; 5) 20-25-511 Leistuvą Gea 1592,91 Eur vertės; 6) 20-70-523 Frezavimo stakles Panhans 2316,96 Eur vertės; 7) 20-70-532 Frezavimo stakles Bauerle 1998,38 Eur vertės; 8) 20-12-504 Juostinį siaurapjūklį Griggio 7124,65 Eur vertės; 9) 20-19-072 Beicavimo stakles Netek 1361,21 Eur vertės; 10) 20-40-022 Dvigubo galų apdirbimo stakles Celaschi 7819,74 Eur vertės; 11) 20-26-525 Presą Sennerskov 2896,20 Eur vertės; 12) 20-18-506 Kombinuotas obliavimo-reismusavimo-kaltavimo stakles Lincivibile 2259 Eur vertės.

47Priteisti atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry" 1268 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) delspinigių bei 4848,30 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

48Atsakovės UAB "( - )“ reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo atmesti.

49Ieškinį atmesti.

50Panaikinti 2015-11-03 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas ir 2016-11-13 nutartimi pakeistas laikinąsias apsaugos priemones - UAB „G&G industry“ žinioje esančių staklių, perduotų ieškovei pagal 2014-08-27 sutartį, areštą.

51Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė,... 2. sekretoriaujant Inai Jankulskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „G&G industry“ atstovui advokato padėjėjui... 4. atsakovės UAB „( - )“ atstovui advokato padėjėjui Lukui Stankevičiui,... 5. viešame teismo posėdyje nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovės... 6. Ieškovė ieškinyje prašė panaikinti 2014-08-27 kilnojamojo turto (staklių)... 7. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 27 d. UAB „G&G... 8. Priešieškiniu atsakovė UAB "( - )“ prašo: I) Priteisti atsakovei UAB "( -... 9. Atsakovė priešieškinyje, atsiliepime bei teismo posėdžio metu paaiškino,... 10. Ieškovė atsiliepime su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 11. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkinamas iš dalies.... 12. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei šalių parodymais nustatyta, kad... 13. Atsakovės UAB "( - )“ kartu su priešieškiniu pateiktais rašytiniais... 14. Tarp šalių susiklostė daikto pirkimo–pardavimo išsimokėtinai teisiniai... 15. Ieškovė, ginčydama sudarytos sutarties 1.2 punktą, nurodo, kad iš... 16. Dėl esminės šalių nelygybės ir CK 6.228 str. taikymo... 17. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 18. Protingi sąžiningos verslo praktikos reikalavimai suponuoja išvadą, kad... 19. Kita aplinkybė, eliminuojanti galimybę teismui keisti ginčijamas sutarties... 20. Ieškovė taip pat apeliuoja į CK 6.414 str. 1 d. nuostatą, numatančią, kad... 21. Atmestini ir ieškovės atstovo argumentai dėl to, kad šalys 2015-10-12... 22. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais ieškinio reikalavimai atmestini... 23. Dėl priešieškinio... 24. 2014-08-27 sutartimi atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei stakles, o... 25. Taigi, ieškovė laiku ir tinkamai neįvykdė sutartimi prisiimtų... 26. CPK 272 straipsnyje nustatyta, kad priteisdamas turtą natūra, teismas... 27. Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo ... 28. Atsakovė priešieškiniu taip pat prašo priteisti iš ieškovės UAB... 29. Ieškovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymas sudaro teisinį pagrindą... 30. Nagrinėjant atsakovės prašymą dėl palūkanų priteisimo, atkreiptinas... 31. Dėl piktnaudžiavimo procesu ... 32. Atsakovė prašo teismo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą... 33. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms... 34. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 35. Ieškovės atstovas prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas -... 36. Atsakovės atstovai pateikė suteiktų teisinių paslaugų ataskaitas su... 37. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 38. Analizuojant atsakovės pateiktą ataskaitą dėl teisinių paslaugų... 39. Kitos atsakovės atstovų pateiktos išlaidos skaičiuotinos vadovaujantis... 40. Atmestini atsakovės reikalavimai dėl atstovavimo išlaidų priteisimo: 20 Eur... 41. Taigi, viso pagrįstomis atstovavimo išlaidomis laikytina 4369,22 Eur suma... 42. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės atskirojo skundo dėl Jonavos rajono... 43. Priešieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas... 45. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Priteisti atsakovei UAB "( - )“ (įm.k. "( - )“ buveinės adresas: "( -... 47. Priteisti atsakovei UAB "( - )“ iš ieškovės UAB „G&G industry" 1268... 48. Atsakovės UAB "( - )“ reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo... 49. Ieškinį atmesti.... 50. Panaikinti 2015-11-03 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas ir... 51. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...