Byla e2S-3042-781/2018
Dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratorės (apeliantės) UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutarties, kuria UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atstatydinta iš bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorės pareigų ir paskirta nauja bankroto administratorė, taip pat netenkintas prašymas dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjai M. G. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Centrinis bankroto biuras LT“; nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 16 d.

52.

6Teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjos M. G. mokumo atkūrimo planas; nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 27 d.

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. birželio 15 d. gautas bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ prašymas atstatydinti ją M. G. bankroto byloje ir priteisti jai 312,28 Eur dydžio administravimo išlaidas.

94.

10Nurodė, kad nuo teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarties patvirtinti M. G. mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos (2017 m. gruodžio 27 d.) iki 2018 m. birželio 11 d. bankrutuojanti M. G. nėra pervedusi į depozitinę sąskaitą lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms mokėti pagal plane nustatytą tvarką. Administratorė paaiškino, kad 2018 m. birželio 12 d. susidarė 312,28 Eur bankroto administravo išlaidų skola už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. birželio 11 d.

115.

12Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime į bankroto administratorės prašymą atsistatydinti prašė neskirti naujo bankroto administratoriaus ir nutraukti fizinio asmens M. G. bankroto bylą.

136.

14Nurodė, kad plano vykdymo eigos ataskaitos kreditoriai nėra gavę, tačiau bankroto administratorės prašyme išdėstytos atsistatydinimo priežastys įrodo, jog fizinis asmuo nevykdo plano ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nustatytų reikalavimų, t. y. nustatytais terminais nemoka įmokų kreditoriams, taip pat netinkamai įgyvendina mokumo atkūrimo plane numatytas priemones, todėl yra pagrindas fizinio asmens bankroto bylą nutraukti. Anot suinteresuoto asmens, bankrutuojantis asmuo ne tik nevykdo savo pareigų, nesiima aktyvių veiksmų dėl maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bet ir neprisiima atsakomybės už netinkamą plano vykdymą, t. y. nesąžiningai naudojasi bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis ir tik siekia nurašyti savo skolas.

157.

16Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2018 m. rugsėjo 6 d. teismo posėdžio metu pateikė teismui prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Nurodė, kad bankrutuojanti M. G. kartu su atsiliepimu į prašymą dėl bankroto bylos nutraukimo pateikė įrodymą, kuris patvirtina bankrutuojančio asmens ir bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ sąsajas, t. y. 2016 m. rugsėjo 23 d. sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, pagal kurią UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įsipareigojo parengti prašymą teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir konsultuoti M. G. apie fizinio asmens bankroto procesą viso bankroto proceso metu; be to, administratorė įsipareigojo parengti mokumo atkūrimo planą, jeigu M. G. sumokės 300 Eur. Taigi, suinteresuoto asmens vertinimu, dar iki M. G. bankroto bylos iškėlimo UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ glaudžiai bendradarbiavo su bankrutuojančiu asmeniu ir įsipareigojo teikti teisines paslaugas M. G. bankroto procese, o tai, anot suinteresuoto asmens, parodo bankroto administratorės šališkumą, veikimą išimtinai bankrutuojančio asmens interesais bei neturėjimą tikslo suderinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų.

178.

18Suinteresuotas asmuo vertino, kad bankroto administratorė bankroto proceso metu veiks tik bankrutuojančio asmens naudai ir nesieks suderinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų. Pažymėjo, kad bankroto administratorė, nustačiusi, jog M. G. nevykdo mokėjimų pagal teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą, nesiėmė veiksmų ginti kreditorių interesus ir 2018 m. birželio 15 d. pateikė teismui prašymą dėl atsistatydinimo, nors, vadovaujantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo. Taigi, kreditorės vertinimu, administratorė bankroto procese nesiėmė veiksmų ginti kreditorių interesų bankrutuojančiam asmeniui nevykdant FABĮ numatytų pareigų.

199.

20Kreditorė nurodė, kad kadangi M. G. bankroto byloje yra nepatvirtinta bankroto administravimo išlaidų suma už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, o lėšos šioms išlaidoms dengti (1000 Eur), net ir nesant išlaidų patvirtinimo kreditorių susirinkime, buvo pervestos į bankroto administratorės sąskaitą, teismas, išsprendęs bankroto administratorės atstatydinimo klausimą, turėtų išspręsti ir nepagrįstai bankroto administratorės sau persivestų kreditorių susirinkimo nepatvirtintų lėšų grąžinimo klausimą, t. y. įpareigoti bankroto administratorę UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ nedelsiant į depozitinę sąskaitą pervesti 1000 Eur.

2110.

22Bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atsiliepime į suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą ją atstatydinti nurodė, kad administratorė nėra priklausoma nuo bankrutuojančio fizinio asmens (ar su juo susijusi), nėra paveikta jokių esamų ar galimų interesų konfliktų, verslo santykių su kreditoriais, bet kuriais kitais fiziniais asmenimis, kurių paslaugomis galėtų naudotis arba kuriuos kontroliuoja, t. y. yra nepriklausoma ir nešališka. Administratorės teigimu, suinteresuoto asmens prašymas dėl bankroto administratorės atstatydinimo yra grindžiamas vien prielaidomis, jo subjektyviu manymu, kad administratorė kažkada veiks išimtinai bankrutuojančio asmens interesais, ateityje nesieks suderinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų. Anot bankroto administratorės, tokios prielaidos nepagrįstos jokiais objektyviais duomenimis, įrodymais ir neteisėtais bankroto administratorės veiksmais; nenurodyta nei vieno įstatyme numatyto pagrindo, kuriam esant bankroto administratorė galėtų būti atstatydinta, taip pat konkrečiai nenurodyta, kokių įstatyme nustatytų pareigų bankroto administratorė nevykdė ar vykdė netinkamai.

2311.

24Bankrutuojantis fizinis asmuo M. G. (pareiškėja) atsiliepime į prašymą dėl bankroto administratorės atsistatydinimo ir bankroto bylos nutraukimo nurodė, kad nesutinka su bankroto administratorės nurodytomis atsistatydinimo priežastimis ir pažymėjo, jog pareiškėja nėra skolinga administratorei bankroto administravimo išlaidų. Paaiškino, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje pagal su bankroto administratore sudarytą sutartį pareiškėja sumokėjo 1000 Eur; vėliau pareiškėja, remdamasi teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi, sumokėjo administratorei dar 1000 Eur, tačiau, anot pareiškėjos, administratorė nepateikė duomenų nei pareiškėjai, nei kreditoriams kaip buvo panaudotos minėtos lėšos. Nurodė, kad pareiškėjos duktė V. Z. papildomai yra sumokėjusi administratorei 300 Eur už pareiškėjos mokumo atkūrimo plano parengimą; pareiškėjos teigimu, už ją T. D. bankroto administratorei 2017 m. lapkričio 23 d. sumokėjo dar 1250 Eur, iš kurių 1000 Eur turėjo būti skirti pareiškėjos bankroto bylos administravimo išlaidoms ir kreditorių reikalavimams padengti. Pažymėjo, kad T. D. atžvilgiu bankroto byla nebuvo iškelta ir jokių su tuo susijusių procesinių veiksmų bankroto administratorė neatliko, todėl T. D. sumokėta 1000 Eur suma laikytina bankroto administratorės įgyta be jokio teisinio pagrindo ir turėtų būti pervesta į bankroto administratorės depozitinę sąskaitą bei panaudota pareiškėjos bankroto bylos administravimo išlaidų ir kreditorių reikalavimų įsiskolinimui padengti; šias aplinkybes patvirtino ir T. D. 2018 m. liepos 4 d. prašyme.

2512.

26Pareiškėja paaiškino, kad ji pagal teismo patvirtintą planą administravimo išlaidoms ir kreditorių reikalavimams tenkinti kas mėnesį turėjo skirti po 120 Eur, todėl pagrįstai manė, jog T. D. už pareiškėją sumokėtos 1000 Eur sumos užtenka įsipareigojimams pagal planą vykdyti.

2713.

28Teismo posėdžio metu pareiškėja M. G. parodė, kad vaiko tėvas T. D. nuo 2017 m. pabaigos nebemoka sutarto vaiko išlaikymo sumos – 400 Eur. Pažymėjo, kad apie šias aplinkybes informavo administratorės atstovę Daivą (su kuria pareiškėja nuolat bendravo) dar 2018 m. pradžioje; buvo nuvykusi į ofisą parašyti rašto dėl sumažėjusių pajamų. Pareiškėja paaiškino, kad T. D., kuris buvo sumokėjęs administratorei 1250 Eur 2017 m. lapkričio mėn., liepė pareiškėjai prašyti administratorės 1000 Eur įskaityti į depozitinę sąskaitą, nes tik 250 Eur buvo panaudoti banko sąskaitų išrašų vertimams, tuo tarpu kitos teisinės paslaugos T. D. nebuvo suteiktos. Anot pareiškėjos, administratorės atstovė Daiva žadėjo įmokėti į depozitinę sąskaitą šią sumą ir tokiu būdu būtų vykdomas mokumo atkūrimo planas. Papildomai pažymėjo, kad bendravimas su administratorės atstove vyko telefonu, kartais ji net negaudavo jai rašytų elektroninių laiškų, taip pat nėra gavusi mokumo atkūrimo plano iš administratorės.

2914.

30Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė prašė atstatydinti bankroto administratorę, nes bendravimas tarp pareiškėjos ir administratorės yra komplikuotas, netinkamas, neinformatyvus; prašė nenutraukti bankroto bylos, nes pareiškėja ne piktybiškai nevykdė plano, o tikėjosi, kad 1000 Eur suma bus įskaityta į depozitinę sąskaitą bei paskirstyta kreditoriams.

3115.

32Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovė palaikė savo prašymus dėl administratorės atstatydinimo ir fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

3316.

34Kiti suinteresuoti asmenys savo pozicijos dėl nagrinėjamų prašymų neišreiškė.

35II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3617.

37Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. nutartimi tenkino suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo – atstatydino M. G. bankroto proceso vykdymui paskirtą bankroto administratorę UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ ir nauja bankrutuojančio asmens M. G. bankroto administratore paskyrė UAB „Admivira“; įpareigojo UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti naujai paskirtai bankroto administratorei UAB „Admivira“ M. G. bankroto proceso visus dokumentus; priteisė iš M. G. 312,28 Eur bankroto administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. birželio 11 d. UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ naudai, išieškant šias išlaidas pirmumo tvarka prieš kitus kreditorius; netenkino kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymo nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

3818.

39Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo.

4019.

41Teismas, vertindamas didžiosios kreditorės (UAB „Būsto paskolų draudimas“) argumentus dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratorės atstatydinimo, pažymėjo, kad esminės bankroto administratoriaus funkcijos susijusios su fizinio asmens veiksmų tikrinimu, kontrole, mokumo atkūrimu, jo ir visų kreditorių interesų derinimu bei tinkamu atstovavimu; dėl to itin glaudaus skolininko ir administratoriaus tarpusavio ryšio akcentavimas sudarytų pagrindą abejoti administratoriaus nepriklausomumu, nešališkumu ir objektyvumu, bankroto procese dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumu.

4220.

43Kita vertus, teismas vertino, kad, susiklosčius faktinei situacijai, kai bankroto administratorė pati teikia atsistatydinimo prašymą, pareiškėjai M. G. nevykdant mokumo atkūrimo plano, tačiau nesiekia spręsti susidariusios situacijos šaukiant kreditorių susirinkimo, ką patvirtino UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovė 2018 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdžio metu, neinformuojant apie susidariusią sunkią M. G. finansinę situaciją kreditorių, kai buvo bandoma 2018 m. kovo mėn. tikslinti mokumo atkūrimo planą, leidžia spręsti, jog tarp didžiosios kreditorės ir teismo paskirtosios bankroto administratorės yra kilusi konfliktinė situacija, ja nepasitiki tiek kreditorė, tiek ir pati pareiškėja, nurodydama, kad jokios aiškios informacijos apie bankroto proceso eigą, neturinčiam teisinių žinių asmeniui, negauna, yra pakankamas ir objektyvus pagrindas atstatydinti teismo paskirtą bankroto administratorę.

4421.

45Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratorės netinkamas bendradarbiavimas, ieškant sprendimų, pasikeitus M. G. finansinei situacijai (pareiškėjai negaunant 400 Eur dydžio išlaikymo vaikui nuo 2017 m. pabaigos), netinkamas bendradarbiavimas su kreditoriais, informuojant apie susidariusią bankrutuojančio asmens finansinę situaciją, kreditorių interesų neužtikrinimas, reaguojant ir vykdant jai nustatytas FABĮ pareigas, neatitinka pareiškėjos ir kreditorių interesų pusiausvyros ir kelia grėsmę sklandžiam bei operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui, pareiškėjai ir kreditorei nepasitikint administratore. Teismas taip pat pažymėjo, kad ir pačios bankroto administratorės veiksmai, teikiant prašymą dėl jos atsistatydinimo, suponuoja išvadą, kad administratorė nemato galimybės toliau vykdyti savo funkcijas bei užtikrinti nešališką ir sklandžią bankroto proceso eigą; teismas vertino, jog šias išvadas sustiprina ir bankroto administratorės veikimas procese, neteikus teismo reikalautų įrodymų apie 1000 Eur M. G. vaiko tėvo T. D. sumokėtų piniginių lėšų panaudojimą, neatvykus į 2018 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdį be pateisinamos priežasties, kai jos dalyvavimas buvo pripažintas būtinu.

4622.

47Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir pareiškėjos M. G. prašymai dėl bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atstatydinimo tenkinami; teismas, atstatydinęs UAB „Centrinis bankroto biuras LT“, bei gavęs Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasiūlymą dėl administratoriaus kandidatūrų, paskyrė, įvertinęs siūlomų administratorių patirtį (užbaigtos ir vykdomos procedūros), veiklos buveinės vietas, naują fizinio asmens M. G. bankroto administratorę – UAB „Admivira“, bei išsprendė kitus procesinius klausimus (dėl dokumentų perdavimo, depozitinės sąskaitos turėtojo pakeitimo ir pan.).

4823.

49Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal bankroto byloje patvirtintą mokumo atkūrimo planą bankroto administratorei numatytos 18,50 Eur/mėn. išlaidos bankroto procedūroms atlikti bei 38,28 Eur atlyginimas/mėn.; sprendė, jog bankroto byloje nėra pateikta duomenų, kad kreditorių susirinkimas būtų keitęs minėtą administravimo išlaidų sąmatą, todėl patenkinus pareiškėjos bei kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atstatydinimo, iš pareiškėjos M. G. priteisė bendrą 312,28 Eur bankroto administravimo išlaidų ir atlyginimo sumą, kuri išieškoma pirmumo tvarka prieš kitus kreditorius.

5024.

51Teismas pažymėjo, kad pagal teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi patvirtintą bankrutuojančio fizinio asmens M. G. mokumo atkūrimo planą pareiškėja nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos turėjo skirti 120 Eur sumą administravimo išlaidoms ir kreditorių reikalavimams dengti, tačiau šis įsipareigojimas nebuvo vykdomas. Nustatė, kad jokie mokėjimai į depozitinę sąskaitą laikotarpiu nuo plano patvirtinimo iki 2018 m. vasaros, kai buvo gautas administratorės prašymas ją atstatydinti, nebuvo atlikti; atitinkamai tuo pagrindu suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašė pareiškėjos bankroto bylą nutraukti.

5225.

53Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja M. G., tiek teikdama atsiliepimą į tokį kreditorės prašymą, tiek teismo posėdžio metu paaiškino, jog pagal patvirtintą mokumo atkūrimo planą jos pajamas kas mėnesį turėjo sudaryti veiklos pajamos (apie 400 Eur) ir vaiko tėvo T. D. mokamas 400 Eur išlaikymas. Teismas pažymėjo, kad, remiantis pareiškėjos paaiškinimais, vaiko tėvas T. D. nemokėjo išlaikymo nuo 2017 m. pabaigos, dėl ko pareiškėjos finansinė padėtis tapo sudėtinga; apie šias aplinkybes pareiškėja informavo bankroto administratorę, net buvo inicijuojamas mokumo atkūrimo plano pakeitimas 2018 m. kovo mėn., tačiau minėtas patikslintas planas nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja M. G. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog jos vaiko tėvas T. D. 2017 m. lapkričio 23 d. bankroto administratorei sumokėjo 1250 Eur sumą, kurios dalis – 250 Eur, buvo panaudota vertimo paslaugoms, o 1000 Eur suma liko nepanaudota, todėl T. D. siūlė pareiškėjai prašyti administratorės įskaityti šią pinigų sumą į depozitinę sąskaitą bankroto procedūroms vykdyti; anot pareiškėjos, administratorės biuro darbuotoja Daiva, su kuria pareiškėja nuolat bendravo, vis žadėjo šią sumą pervesti į depozitinę sąskaitą jos bankroto procedūroms vykdyti.

5426.

55Taigi, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius duomenis ir šalių paaiškinimus, padarė išvadą, kad nurodyti pareiškėjos M. G. paaiškinimai leidžia labiau tikėti, nei netikėti, jog tokios derybos dėl piniginių lėšų įskaitymo tarp bankroto administratorės (jos atstovo) ir M. G. galimai vyko. Pažymėjo, kad nurodytas teismo išvadas sustiprina ir bankroto administratorės įgalioto asmens V. Š. veikimas teismo procese, kai nėra pateikiama teismo reikalauta teisinių paslaugų sutartis, sudaryta tarp T. D. ir UAB „Centrinis bankroto biuras LT“, pagrindžianti UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ piniginių lėšų gavimo iš T. D. teisinį pagrindą. Teismas vertino, kad bankroto administratorė, teikdama paaiškinimus, jog ji neturėjo pagrindo įskaityti 1000 Eur T. D. sumokėtos sumos į M. G. depozitinę sąskaitą, nes tai buvo teisinių paslaugų apmokėjimas, jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė, nors ir buvo įpareigota teismo protokoline nutartimi.

5627.

57Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pagrindas bankroto bylai nutraukti nutarties priėmimo dienai išliko, nes pareiškėja nėra sumokėjusi nei vienos įmokos; kita vertus, teismas pritarė pareiškėjos pozicijai, jog kol nėra išspręsti nagrinėjami prašymai, pareiškėja ir nevykdo plano, nes nežino, kaip elgtis, neišsprendus bankroto bylos nutraukimo bei atstatydinimo klausimų. Be to, teismas tokį pareiškėjos elgesį nevertino kaip visiškai nesąžiningo asmens, neatitinkančio kreditorių interesų ir sudarančio pagrindą taikyti priemones, nustatytas FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje.

5828.

59Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad prašymas nutraukti bankroto bylą yra pareikštas tik praėjus pusei metų nuo plano patvirtinimo, o mokėtina suma kreditoriams nesudaro ženklios sumos, ko negalėtų įvykdyti bankrutuojantis fizinis asmuo tęsiant bankroto procesą ir bankroto bylos nenutraukiant. Taigi, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankrutuojančio fizinio asmens M. G. elgesys, vykdant mokumo atkūrimo planą, iš esmės buvo sąlygotas bankroto administratorės atstovų galimai netinkamo veikimo, žadant žodžiu įskaityti T. D. sumokėtą 1000 Eur sumą į depozitinę sąskaitą, bet to neatliekant, nereaguojant į T. D. rašytinį prašymą. Teismas vertino, kad asmuo, neturintis teisinių žinių ir išimtinai pasitikėdamas bankroto administratorės atstovo žodiniais paaiškinimais, galėjo ir nesuprasti jai skirtų įpareigojimų, kylančių neveikimo pasekmių, todėl sprendė, jog bankroto bylos nutraukimas būtų neproporcinga priemonė padarytiems pareiškėjos pareigų vykdymo pažeidimams.

60III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

6129.

62Bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6330.

64Apeliantė nurodo, kad, teikdama prašymą pirmosios instancijos teismui dėl atsistatydinimo, jame nurodė administruojamos bankroto bylos eigos aplinkybes, be kita ko, tai, jog pareiškėja nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nėra sumokėjusi į depozitinę sąskaitą nei vienos įmokos pagal planą, dėl ko susidarė bankroto administravimo išlaidų įsiskolinimas bei nėra pervesta lėšų kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti. Pažymi, kad apeliantė – bankroto administratorė, yra verslu užsiimantis subjektas (šiuo atveju administruodamas bankrutuojančio fizinio asmens bankroto procesą), patiriantis išlaidas, tuo tarpu pareiškėjai ilgą laikotarpį nevykdant įstatyme nustatytos pareigos bei nemokant jokių lėšų bankroto proceso administravimui ir kreditorinių reikalavimų dengimui, tinkamas bei sklandus bankroto administravimas, anot administratorės, tampa negalimas.

6531.

66Bankroto administratorės teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino jos prašymo ir jame nurodytų argumentų dėl atsistatydinimo, atstatydinęs ją tik pagal suinteresuoto asmens ir pareiškėjos prašymus, o tai, anot apeliantės, prieštarauja bylos duomenims ir FABĮ nustatytai bankroto administratoriaus atstatydinimo tvarkai. Be to, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo vadovavosi teismų praktika, suformuota įmonių bankroto bylose.

6732.

68Apeliantė teigia, kad pati pareiškėja prašė administratorės administruoti jos bankroto procesą, sutiko/įsipareigojo mokėti bankroto procedūrų atlikimo išlaidas bei atlyginimą bankroto administratorei, todėl administratorė pagrįstai tikėjosi gauti teisėtą atlygį už savo teikiamas paslaugas ir patirtų išlaidų kompensavimą. Administratorė nurodo, kad pareiškėja pažeidė nurodytą susitarimą/pareigą ir daugiau kaip penkis mėnesius nemokėjo, be kita ko, administratorei jokių lėšų, todėl bankroto administratorė, negavusi jokio apmokėjimo už savo suteiktas paslaugas ir siekdama nutraukti nuostolingą veiklą, pasinaudojo FABĮ 14 straipsnio 1 dalyje suteikta teise atsistatydinti savo noru. Be to, pažymi, kad administratorės atsistatydinimą lėmė ir tai, jog pareiškėja nesiekė bendradarbiauti organizuojant bankroto procedūras, ignoravo administratorės elektroniniu paštu siunčiamus prašymus. Aiškina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje visų šių nurodytų aplinkybių net nenagrinėjo ir nevertino administratorės prašymo pagrįstumo, todėl padarė bylos duomenims prieštaraujančias išvadas ir priėmė neteisėtą sprendimą ją atstatydinti pagal kitų byloje dalyvaujančių asmenų prašymus.

6933.

70Bankroto administratorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priskyrė jai pareigą bendradarbiauti su bankrutuojančiu fiziniu asmeniu bei konstatavęs šios pareigos nevykdymą, t. y. nebendradarbiavimą, atstatydino administratorę. Pažymi, kad FABĮ nustatyta būtent bankrutuojančio fizinio asmens pareiga bendradarbiauti su paskirtu bankroto administratoriumi, tuo tarpu pareiškėja jos visiškai nevykdė. Apeliantės teigimu, ji tinkamai vykdė įstatymo jai nustatytas funkcijas, siuntė pareiškėjai pranešimus, informuodavo ją apie bankroto procesą, prašė pateikti papildomus dokumentus.

7134.

72Administratorė nesutinka su suinteresuoto asmens teiginiais dėl administratorės šališkumo ir teigia, kad vien tai, jog bankroto administratorė dar iki jos paskyrimo pareiškėjos bankroto administratore teikė jai teisines paslaugas, nėra tinkamas pagrindas konstatuoti administratorės šališkumą ir atstatydinti ją iš pareiškėjos bankroto administratorės pareigų.

7335.

74Taip pat apeliantė nesutinka su skundžiamos nutarties motyvu, kad ji konfliktavo su kreditore UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir pažymi, jog tokie kaltinimai nepagrįsti. Apeliantės vertinimu, skundžiamos nutarties teiginiai, kad ji nesiekė spręsti susidariusios situacijos dėl pareiškėjos pajamų sumažėjimo, neinformavo kreditorių apie susidariusią sunkią pareiškėjos finansinę padėtį taip pat nepagrįsti, nes administratorė teikė kreditorių susirinkimui pareiškėjos patikslintą mokumo atkūrimo planą, parengė išvadą dėl jo įgyvendinimo galimybių (kurioje, be kita ko, informavo kreditorius apie gerokai sumažėjusias pareiškėjos pajamas), šaukė kreditorių susirinkimą minėto klausimo svarstymui, todėl šios aplinkybės, anot apeliantės, paneigia nurodytus argumentus.

7536.

76Apeliantės vertinimu, vien tai, kad administratore nepasitiki tiek kreditorė, tiek pareiškėja, savaime nesudaro pagrindo ją atstatydinti. Be to, pažymi, kad vien tai, jog bankroto administratoriaus atstatydinimo pageidauja didžiausi kreditoriai, pagal teismų praktiką, nesudaro pagrindo tenkinti tokio prašymo.

7737.

78Nurodo, kad byloje pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. pareiškėjos pasirašytas mokumo atkūrimo planas, paneigia pareiškėjos teiginius, jog jai net nebuvo perduotas mokumo atkūrimo planas ir ji su juo nėra susipažinusi; pažymi, jog administratorė informuodavo pareiškėją apie bankroto procese vykdomas procedūras; tuo tarpu pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad ji būtų kreipusis į administratorę dėl tam tikros informacijos suteikimo (ir jos negavusi). Be to, pabrėžia, kad pareiškėja turėjo administratorės kontaktus; be kita ko, juos pati buvo nurodžiusi pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat jie buvo nurodyti ir teismo nutartyje (kuria iškelta bankroto byla).

7938.

80Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir vertino nesusijusius su pareiškėjos fizinio asmens bankroto byla civilinius santykius dėl paslaugų teikimo, kurie susiklostė tarp T. D. ir administratorės. Aiškina, kad pareiškėja nedalyvavo minėtame susitarime, ji nėra įgaliota veikti T. D. vardu, todėl ir neturi teisinio pagrindo reikalauti iš administratorės pastarosios gautas (iš T. D.) veiklos pajamas skirti jos asmeninėms skoloms padengti bankroto byloje. Anot administratorės, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ją įpareigojo pateikti minėtą teisinių paslaugų sutartį, sudarytą tarp administratorės ir T. D., tokiu būdu peržengdamas bylos dalyko nagrinėjimo ribas.

8139.

82Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas perkėlė bankroto administratorei visą atsakomybę už bankrutuojančios M. G. plano įgyvendinimą, nors tiek pagal FABĮ, tiek pagal teismų praktiką būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu ir fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Aiškina, kad pareiškėja teismo posėdžio metu pripažino žinojusi apie pareigą kas mėnesį mokėti 120 Eur dydžio įmokas administravimo išlaidoms (ir atlyginimui administratorei) bei kreditoriniams reikalavimams padengti. Be to, nurodo, kad vaiko išlaikymui mokamos lėšos negali būti įskaičiuojamos į bankrutuojančio asmens pajamas, nes jos turi būti naudojamos tik vaiko interesais, todėl, administratorės teigimu, pareiškėjos ketinimai skirti T. D. mokamas vaiko išlaikymui lėšas bankroto procedūroms prieštarauja teisiniam reglamentavimui. Taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjos gautų papildomų pajamų bei kodėl jos visos buvo panaudotos tik pareiškėjos poreikiams tenkinti, o ne kreditorių reikalavimams ir administravimo išlaidoms padengti. Anot administratorės, teismas taip pat nevertino, kad pareiškėja elgėsi itin pasyviai, nevykdė pareigos teikti administratorei banko sąskaitos išrašus, ignoravo administratorės prašymus.

8340.

84Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.

8541.

86Nurodo, kad bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ nebendradarbiauja su kreditore, t. y. administratorė nuo mokumo plano patvirtinimo nepateikė jokios informacijos kreditoriams, jog planas vykdomas netinkamai (nemokamos įmokos), taip pat neteikia kreditorių susirinkimui jos panaudotas administravimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų (nors kreditorių susirinkimas jau daug kartų jų netvirtino vien dėl duomenų nepakankamumo). Aiškina, kad administratorė neginė kreditorių interesų bankroto byloje, nes pareiškėjai nevykdant plano, nesušaukė kreditorių susirinkimo, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo, o tik siekė naudos sau ir tuo pagrindu pateikė teismui prašymą dėl atsistatydinimo bei administravimo išlaidų priteisimo (kurių iki šiol nėra pagrindusi).

8742.

88Be to, suinteresuoto asmens vertinimu, byloje pateikti rašytiniai įrodymai (sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo, mokėjimo nurodymai) patvirtina administratorės šališkumą ir sąsajas su pareiškėja, atitinkamai ir administratorės nepriklausomumo principo pažeidimą.

8943.

90Suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, kad iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog T. D. pervedė į pareiškėjos depozitinę sąskaitą 1000 Eur sumą administravimo išlaidoms; kita vertus, teigia, kad kreditorių susirinkimas iki šiol nėra patvirtinęs bankroto administravimo išlaidų administratorei, todėl administratorė nepagrįstai minėtas lėšas pervedė sau. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad jis kėlė klausimą dėl šių lėšų grąžinimo, tačiau pirmosios instancijos teismas nesprendė šio klausimo skundžiamoje nutartyje.

9144.

92Suinteresuotas asmuo taip pat nesutinka su apeliantės teiginiais, kad pareiškėja neturi teisinio pagrindo reikalauti administratorės iš T. D. gautas lėšas skirti jos asmeninėms skoloms padengti, nes tokia pozicija prieštarauja pareiškėjos bankroto proceso metu gautam T. D. 2018 m. liepos 4 d. prašymui jo sumokėtas 1000 Eur dydžio lėšas panaudoti pareiškėjos bankroto byloje.

9345.

94Pareiškėja M. G. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

9546.

96Pareiškėja pritaria skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismo nurodytiems argumentams, kad bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ netinkamai bendradarbiavo tiek su pareiškėja (pareiškėja faktiškai net nežinojo kas yra įgaliotas administratorės asmuo), tiek su kreditoriais, netinkamai informavo kreditorius apie pasikeitusią pareiškėjos finansinę padėtį, neužtikrino kreditorių interesų. Taigi, anot pareiškėjos, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai nustatė bankroto administratorės atstatydinimo pagrindą sudarančias faktines aplinkybes.

9747.

98Nurodo, kad administratorė netinkamai disponavo pareiškėjos jai perduotomis lėšomis bankroto procedūroms atlikti, nevedė jų apskaitos, neteikė nei pareiškėjai, nei kreditoriams jų panaudojimo ataskaitų. Pažymi, kad teismas, iškeldamas bankroto bylą pareiškėjai, tik patvirtino bankroto administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorė turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, tačiau tai nereiškia, jog visą gautą 1000 Eur sumą administratorė privalo išnaudoti ir už jos panaudojimą neatsiskaityti fiziniam asmeniui bei kreditoriams. Teigia, kad iki šiol kreditorių susirinkime administratorės nurodytos patirtos išlaidos nėra patvirtintos, nes administratorė jų nepagrindžia leistinais įrodymais.

9948.

100Pareiškėjos teigimu, be aukščiau nurodyto 1000 Eur administratorei dar buvo pervesta (pareiškėjos dukters) 300 Eur mokumo atkūrimo plano parengimui bei 1000 Eur dydžio suma pervesta T. D., kurio pervestos lėšos turėjo būti įskaitytos į depozitinę sąskaitą bei iš jų vykdomos pareiškėjos bankroto procedūros. Taigi, anot pareiškėjos, administratorės įgyta 1000 Eur suma (kurią pervedė T. D.) turėtų būti vertinama kaip įgyta administratorės be jokio teisinio pagrindo.

10149.

102Pareiškėja nesutinka su apeliantės teiginiais dėl jos galimo nesąžiningumo ir pažymi, kad ji teikė bankroto administratorei duomenis apie savo pajamas ir išlaidas, duomenis apie pajamų sumažėjimą, tačiau neturėdama duomenų apie jos ir T. D. administratorei perduotų lėšų panaudojimą ir paskirstymą, susidarė klaidingą įsivaizdavimą apie jos įsipareigojimų bankroto procese vykdymą. Nurodo, kad nustačius, jog T. D. administratorei perduota 1000 Eur suma nebuvo įskaityta į depozitinę sąskaitą, pareiškėja 2018 m. spalio 18 d. pervedė į administratorės depozitinę sąskaitą 1000 Eur.

103IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10450.

105Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

106Dėl naujų įrodymų prijungimo

10751.

108Apeliantė bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ kartu su atskiruoju skundu, taip pat pareiškėja M. G. ir suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ kartu su atsiliepimais į atskirąjį skundą pateikė teismui papildomus rašytinius įrodymus, pagrindžiančius jų paaiškinimus, atitinkamai – pareiškėjos prašymą dėl sutikimo administruoti jos bankroto bylą, elektroninį susirašinėjimą tarp administratorės ir pareiškėjos, VSDFV duomenis apie išduotą nedarbingumą, balsavimo raštu biuletenį ir prašymą šaukti kreditorių susirinkimą, T. D. prašymą, mokėjimo pavedimą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prašomi prijungti prie bylos nauji duomenys yra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, taip pat į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, nurodytus naujus duomenis priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

109Dėl teismo nutarties (ne)pagrįstumo

11052.

111Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratorės atstatydinimo ir atsisakymo nutraukti bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylą (ne)teisėtumo bei (ne)pagrįstumo.

112Dėl bankroto administratorės atstatydinimo

11353.

114Bankroto administratorius yra subjektas, turintis užtikrinti nešališką ir sklandžią bankroto proceso eigą, todėl administratorius nėra išimtinai skolininko ar kreditorių atstovas bankroto procese, jis vykdo FABĮ nustatytas funkcijas, veikdamas pagal savo kompetenciją kaip valstybės įgaliotas asmuo.

11554.

116FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 straipsnio 2 dalis), tačiau diskrecijos teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros suteikta teismui. Bankroto procese būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl to skirdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar siūlomas fizinio asmens bankroto administratorius atitinka specialiuosius reikalavimus (FABĮ 2 straipsnio 3 dalis), ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens bankroto administratoriumi (FABĮ 11 straipsnio 3 dalis), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 straipsnio 5 dalis) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas. Įstatymų leidėjas FABĮ 14 straipsnyje įtvirtino išimtinę teismo prerogatyvą spręsti bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą, numatė galimybę bankrutuojančiam asmeniui ir kreditorių susirinkimui ar kreditoriams teisę prašyti atstatydinti bankroto administratorių (FABĮ 14 straipsnio 2 dalis).

11755.

118FABĮ 14 straipsnyje nustatyta, kad teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai: 1) bankroto administratorius pateikia prašymą dėl atsistatydinimo; 2) teismas gauna informacijos, kad bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, ir bankroto administratorius ir (ar) fizinis asmuo nesikreipė į teismą dėl šio bankroto administratoriaus atstatydinimo; šiuo atveju teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos gavimo dienos (minėto straipsnio 1 dalis); teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai: 1) fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują bankroto administratoriaus kandidatūrą; 2) kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (FABĮ 14 straipsnio 2 dalis).

11956.

120Pažymėtina, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, į teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-554-440/2017; Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-865-796/2018), todėl apeliantės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi teismų praktika, suformuota įmonių bankroto bylose, vertintini kritiškai; be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati apeliantė atskirajame skunde citavo teismų išaiškinimus, suformuluotus nagrinėjant juridinių asmenų bankroto bylas.

12157.

122Teismų praktikoje, nagrinėjant įmonių bankroto bylas, suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, kad teismas gali atstatydinti ir pakeisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013). Sprendžiant klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo, įrodinėjami jo neteisėti veiksmai, kuriuos jis atliko sąmoningai, turėdamas tikslą veikti konkretaus kreditoriaus naudai ar nesąžiningai pasipelnyti iš bankroto proceso ir pan.; bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindą suponuoja sąmoningas tyčinis ar aplaidus bankroto administratoriaus veikimas/neveikimas, sukeliantis kreditoriams žalą ar tokios žalos atsiradimo grėsmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1772/2014; 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-611-183/2015). Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausi kreditoriai ar pats bankrutuojantis asmuo, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016). Taigi, kaip minėta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti išaiškinimai taikytini ir fizinių asmenų bankroto bylose.

12358.

124Apeliantė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino jos prašymo ir jame nurodytų argumentų dėl atsistatydinimo; tuo, jog pati pareiškėja nesiekė bendradarbiauti organizuojant bankroto procedūras, ignoravo administratorės elektroniniu paštu siunčiamus prašymus, nevykdė plane nustatytų mokėjimų (tiek kreditoriams, tiek administratorei), tuo tarpu administratorė informavo kreditorius apie gerokai sumažėjusias pareiškėjos pajamas; anot apeliantės, vien tai, kad dar iki jos paskyrimo pareiškėjos bankroto administratore ji teikė pareiškėjai teisines paslaugas, ar kad ja nepasitiki kreditoriai ir pareiškėja, nėra tinkamas pagrindas atstatydinti ją iš administratorės pareigų; be to, apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir vertino nesusijusius su pareiškėjos fizinio asmens bankroto byla civilinius santykius dėl paslaugų teikimo, peržengdamas bylos dalyko nagrinėjimo ribas.

12559.

126Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad gavus tiek bankroto administratoriaus prašymą dėl atsistatydinimo, tiek kitų suinteresuotų asmenų (bankrutuojančio fizinio asmens, jo kreditorių, kreditorių susirinkimo) prašymą(-us) dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, pirmiausia turi būti išnagrinėjamas(-i) suinteresuotų asmenų prašymas(-ai) dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, o tik vėliau, nenustačius nustatytų pagrindų bankroto administratoriaus atstatydinimui, t. y. nenustačius jo netinkamų veiksmų/neveikimo, sprendžiamas paties bankroto administratoriaus prašymas dėl jo atsistatydinimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokios procedūros laikymasis labiausiai užtikrina bankroto procedūros teisėtumą, taip pat tokiu būdu užkertamas kelias bankroto administratoriaus galimam piktnaudžiavimui, atsakomybės išvengimui, pasinaudojant galimybe atsistatydinti iš bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareigų, net ir esant kitų suinteresuotų asmenų prašymų dėl jo atstatydinimo, galimai netinkamai administruojant fizinio asmens bankroto procesą, ir pan.

12760.

128Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš pradžių išsprendė suinteresuoto asmens (kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“) prašymą dėl bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atstatydinimo iš bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorės pareigų bei, jį tenkinęs, iš esmės nenagrinėjo bankroto administratorės prašymo dėl jos atsistatydinimo, nelikus reikalingumo/tikslingumo spręsti minėtą klausimą (jau atstatydinus bankroto administratorę kitais pagrindais).

12961.

130Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas iš dalies pritaria apeliantės argumentams, kad vien aplinkybės, jog iki jos paskyrimo pareiškėjos bankroto administratore ji teikė pareiškėjai teisines paslaugas, ar kad ja nepasitiki kreditoriai ir pareiškėja, savaime nesudaro pagrindų atstatydinti ją iš administratorės pareigų. Kaip minėta, teismų praktikoje, be kita ko, išaiškinta, kad bankroto administratoriaus atstatydinimas tais atvejais, kai to pageidauja didžiausias ar didžiausi kreditoriai dėl šių kreditorių konfliktiškų santykių su administratoriumi, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, tai neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1705-370/2017). Be to, teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse konstatuota, kad nors itin glaudaus skolininko ir administratoriaus tarpusavio ryšio akcentavimas sudarytų pagrindą abejoti administratoriaus nepriklausomumu, nešališkumu ir objektyvumu, bankroto procese dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumu, tačiau vien ta aplinkybė, jog bankroto administratorius teikė fiziniam asmeniui konsultacijas dėl bankroto procedūrų, padėjo rengti pareiškimą teismui, savaime nėra pagrindas teismui abejoti bankroto administratoriaus nešališkumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

13162.

132Iš bylos duomenų ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų matyti, kad nors bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ iki jos paskyrimo pareiškėjos bankroto administratore teikė pareiškėjai teisines paslaugas, tačiau kitos byloje nustatytos aplinkybės neteikia pagrindo spręsti, jog tarp administratorės ir pareiškėjos susiklostė itin glaudūs ryšiai, kurie sudarytų pagrindą abejoti administratorės nepriklausomumu, nešališkumu ir objektyvumu; priešingai, pareiškėja šios bylos nagrinėjimo metu reiškė nepasitikėjimą administratore, o pastaroji kaltino pareiškėją nesąžiningumu ir atskirajame skunde iš esmės sutiko su kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymu nutraukti pareiškėjos bankroto bylą.

13363.

134Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria apeliantės teiginiams, kad nagrinėjamu atveju pati pareiškėja veikė pasyviai, nesiekė bendradarbiauti su paskirta bankroto administratore (neatsakinėjo į administratorės rašytus elektroninius laiškus), nepakankamai domėjosi savo bankroto bylos procedūromis (tinkamai neišsiaiškino iš kokių lėšų vykdomas jos mokumo atkūrimo planas); sutiktina ir su administratorės argumentais, jog administratorė tinkamai informavo kreditorius apie gerokai sumažėjusias pareiškėjos pajamas (sprendžiant klausimą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo).

13564.

136Kita vertus, pažymėtina, kad FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta bankroto administratoriaus pareiga nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautų lėšų nepakanka atlikti plane nustatytų mokėjimų, sušaukti kreditorių susirinkimą ir pasiūlyti svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

13765.

138Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad klausimas dėl plano patikslinimo (sumažėjus pareiškėjos pajamoms) buvo teikiamas (pareiškėjos bei bankroto administratorės) ir sprendžiamas kreditorių susirinkime dar 2018 m. kovo mėn., tačiau jis nebuvo patvirtintas, todėl bankroto administratorė, matydama, jog pareiškėjos pajamų nepakanka atlikti plane nustatytų mokėjimų, ar jie nėra atliekami pareiškėjos dėl kitų priežasčių, turėjo apie tai informuoti kreditorių susirinkimą arba kreiptis tiesiogiai į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo. Iš bylos duomenų nustatyta (bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ faktiškai to ir neginčijo), kad ji neinformavo kreditorių susirinkimo apie tai, jog pareiškėja iš esmės nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nevykdo plane nustatytų mokėjimų (kreditorių reikalavimų ir administravimo išlaidų dengimui), taip pat nesikreipė į teismą dėl pareiškėjos bankroto bylos nutraukimo, o kreipėsi į teismą tik dėl atsistatydinimo iš pareiškėjos bankroto administratorės pareigų ir faktiškai patirtų administravimo išlaidų priteisimo.

13966.

140Taigi, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad apeliantė – pareiškėjos A. G. bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“, netinkamai vykdė FABĮ jos atžvilgiu nustatytas pareigas (neinformavo kreditorių susirinkimo apie mokumo atkūrimo plano nevykdymą, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo), todėl vien dėl šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai ją atstatydino iš pareiškėjos bankroto administratorės pareigų.

14167.

142Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, jog tiek tarp pareiškėjos ir administratorės, tiek tarp didžiausios kreditorės (UAB „Būsto paskolų draudimas“) ir administratorės yra susiklostę konfliktiniai santykiai; taigi, tiek pats bankrutuojantis fizinis asmuo, tiek jo pagrindinė kreditorė yra praradę pasitikėjimą administratore. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjai ir pagrindinei jos kreditorei praradus pasitikėjimą bankroto administratore, sklandus bankroto procesas yra iš esmės negalimas, pareiškėjos bankroto proceso administravimas savaime užsitęsia, nes kyla nuolatiniai ginčai tarp bankroto administratorės ir pareiškėjos bei/ar pagrindinės kreditorės.

14368.

144Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, taip pat įvertinęs tai, jog susiklosčiusi konfliktinė situacija tarp bankroto administratorės ir pareiškėjos bei didžiausios jos kreditorės trukdo pareiškėjos bankroto procesui, užkerta kelią tinkamai ir operatyviai įgyvendinti pagrindinius bankroto proceso tikslus, sprendžia, kad siekiant užtikrinti sklandžią, skaidrią ir operatyvią bankroto proceso eigą, bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pagrįstai atstatydinta iš pareiškėjos administratorės pareigų, paskiriant naują pareiškėjos bankroto administratorę.

14569.

146Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir vertino nesusijusius su pareiškėjos fizinio asmens bankroto byla civilinius santykius dėl paslaugų teikimo (tarp administratorės ir T. D.), peržengdamas bylos dalyko nagrinėjimo ribas. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju byloje pateiktas paties T. D. rašytinis 2018 m. liepos 4 d. prašymas bankroto administratorei UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ jo sumokėtas lėšas (1000 Eur) panaudoti pareiškėjos M. G. bankroto byloje, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tyrė (vertino), neperžengdamas bylos nagrinėjimo ribų, minėtų lėšų įmokėjimo ir jų panaudojimo aplinkybes, tačiau pati bankroto administratorė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismams aplinkybių dėl nurodytų lėšų sumokėjimo bei jų panaudojimo nepaaiškino, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (nors ir buvo įpareigota tai padaryti pirmosios instancijos teismo) (CPK 12, 178 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jų vertinimas buvo/yra svarbios šios bylos nagrinėjimui, nes remiantis jomis galima būtų spręsti dėl kokių priežasčių pareiškėja pakankamai ilgą laikotarpį nevykdė mokumo atkūrimo plane nustatytų mokėjimų – dėl nesusikalbėjimo su bankroto administratore (dėl T. D. įmokėtų lėšų panaudojimo jos bankroto procese), savavališkai nemokant minėtų įmokų ar dėl kitų priežasčių.

14770.

148Nors suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“ tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teisme kėlė klausimą dėl bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ nepagrįstai sau pervestų administravimo išlaidų, kurių kreditorių susirinkimas nėra patvirtinęs, bei atitinkamai dėl šių lėšų grąžinimo, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2FB-41213-820/2018, kurioje nagrinėjamas bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ skundas dėl M. G. 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, kuriame administratorė prašo panaikinti fizinio asmens M. G. kreditorių 2018 m. spalio 22 d. susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą nepatvirtinti panaudotą 1000 Eur lėšų sumą nuo teismo nutarties iškelti M. G. bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bankroto procedūroms atlikti bei išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti 1000 Eur bankroto administravimo išlaidas, patirtas per nurodytą laikotarpį.

14971.

150Taigi, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ iškeltos abejonės dėl bankroto administratorės patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, atitinkamai ir dėl jų išmokėjimo/grąžinimo, bus nagrinėjamos nurodytoje Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl šių aplinkybių šioje nutartyje nepasisako.

151Dėl bankroto bylos (ne)nutraukimo

15272.

153Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pareiškėjos didžiausia kreditorė – UAB „Būsto paskolų draudimas“, pareiškė prašymą nutraukti fizinio asmens M. G. bankroto bylą, nes pareiškėja nevykdo mokumo atkūrimo plano – nustatytais terminais nemoka įmokų kreditoriams. Pirmosios instancijos teismas sutiko, kad pareiškėja iš tiesų nemokėjo mokumo atkūrimo plane nustatytų įmokų (kreditorių reikalavimų ir administravimo išlaidų dengimui; ginčo dėl šios aplinkybės iš esmės nekilo); kita vertus, pirmosios instancijos teismas vertino, jog prašymas nutraukti bankroto bylą yra pareikštas tik praėjus pusei metų nuo plano patvirtinimo, o mokėtina suma kreditoriams nesudaro ženklios sumos, ko negalėtų įvykdyti bankrutuojantis fizinis asmuo tęsiant bankroto procesą ir bankroto bylos nenutraukiant; be to, pažymėjo, jog pareiškėjos elgesys (įmokų nemokėjimas) iš esmės buvo sąlygotas bankroto administratorės atstovų galimai netinkamo veikimo; sprendė, jog bankroto bylos nutraukimas būtų neproporcinga priemonė padarytiems pareiškėjos pareigų vykdymo pažeidimams.

15473.

155Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad netinkamas patvirtinto mokumo atkūrimo plano vykdymas yra/būtų pagrindas nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 10 straipsnio 2 dalis).

15674.

157Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinti efektyvų kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka ir tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šiuo įstatymu siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių bei padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą. Fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto tikslų įgyvendinimas. Taigi, pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas.

15875.

159Taigi, nors nagrinėjamu atveju buvo nustatytas pareiškėjos netinkamas mokumo atkūrimo plano vykdymas, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš dalies pritariant pirmosios instancijos teismo motyvams, jis buvo sąlygotas, be kita ko, ir bankroto administratorės veiksmų – administratorei tiek pareiškėjai, tiek teismui aiškiai nepaaiškinant T. D. įmokėtų lėšų panaudojimo aplinkybių (nuo kurių faktiškai ir priklausytų pareiškėjos plano vykdymo/nevykdymo aplinkybės).

16076.

161Be to, pažymėtina, kad pareiškėja po pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties priėmimo sumokėjo į bankroto administratorės depozitinę sąskaitą 1000 Eur sumą bankroto procedūrų vykdymui; nors minėta suma ir nepadengia visos įmokų, nustatytų mokumo atkūrimo plane, sumos už visą plano įgyvendinimo laikotarpį (nuo plano patvirtinimo iki nurodytos sumos įmokėjimo), tačiau sudaro didžiąją jos dalį; taip pat, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai įrodo, jog pareiškėja siekia toliau vykdyti plane nustatytus įpareigojimus ir tęsti bankroto procesą, nevengia savo įsipareigojimų vykdymo, tuo tarpu prieš tai nurodyti plano vykdymo pažeidimai buvo nulemti objektyvių priežasčių (neaiškumų dėl trečiojo asmens lėšų panaudojimo jos bankroto procese).

16277.

163Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nenutraukė pareiškėjos M. G. bankroto bylos, nes, nepaisant nustatytų pareiškėjos mokumo atkūrimo plano vykdymo pažeidimų (kurie bylos nagrinėjimo metu buvo beveik pašalinti), taip pat pareiškėjos pakankamai pasyvaus elgesio bankroto procese (kuris bylos nagrinėjimo metu taip pat keitėsi – pareiškėja aktyviai dalyvavo šios bylos nagrinėjime, teikė įrodymus, sumokėjo didžiąją dalį susidariusio įsiskolinimo), bankroto bylos nutraukimas ir atitinkamai jos nutraukimo pasekmės būtų neproporcinga priemonė padarytiems pareiškėjos pareigų vykdymo pažeidimams (bent jau kol kas).

16478.

165Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas iš esmės argumentuotai atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ištyrė visas faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, skundžiamoje teismo nutartyje yra argumentuotai pateiktos pagrindinės išvados dėl ginčo dalyko, kurios teikia pagrindą pripažinti, jog bylos esmė iš tikrųjų yra atskleista, o ją atskleidus tinkamai aiškintos ir taikytos byloje aktualios teisės normos.

16679.

167Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atstatydino bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorę (nors ir ne visais jo konstatuotais pagrindais) ir paskyrė naują, taip pat pagrįstai nenutraukė bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos, todėl keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, taigi apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16880.

169Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

170Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

171Bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ (apeliantės) atskirojo skundo netenkinti.

172Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį, kuria UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atstatydinta iš bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorės pareigų ir paskirta nauja bankroto administratorė, taip pat netenkintas prašymas dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi... 5. 2.... 6. Teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjos M. G.... 7. 3.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. birželio 15 d. gautas bankroto... 9. 4.... 10. Nurodė, kad nuo teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarties patvirtinti M. G.... 11. 5.... 12. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“... 13. 6.... 14. Nurodė, kad plano vykdymo eigos ataskaitos kreditoriai nėra gavę, tačiau... 15. 7.... 16. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2018 m. rugsėjo 6 d.... 17. 8.... 18. Suinteresuotas asmuo vertino, kad bankroto administratorė bankroto proceso... 19. 9.... 20. Kreditorė nurodė, kad kadangi M. G. bankroto byloje yra nepatvirtinta... 21. 10.... 22. Bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atsiliepime į... 23. 11.... 24. Bankrutuojantis fizinis asmuo M. G. (pareiškėja) atsiliepime į prašymą... 25. 12.... 26. Pareiškėja paaiškino, kad ji pagal teismo patvirtintą planą administravimo... 27. 13.... 28. Teismo posėdžio metu pareiškėja M. G. parodė, kad vaiko tėvas T. D. nuo... 29. 14.... 30. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė prašė atstatydinti bankroto... 31. 15.... 32. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“... 33. 16.... 34. Kiti suinteresuoti asmenys savo pozicijos dėl nagrinėjamų prašymų... 35. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 36. 17.... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. nutartimi tenkino... 38. 18.... 39. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad spręsdamas dėl fizinio asmens... 40. 19.... 41. Teismas, vertindamas didžiosios kreditorės (UAB „Būsto paskolų... 42. 20.... 43. Kita vertus, teismas vertino, kad, susiklosčius faktinei situacijai, kai... 44. 21.... 45. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratorės... 46. 22.... 47. Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad UAB „Būsto... 48. 23.... 49. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal bankroto byloje patvirtintą... 50. 24.... 51. Teismas pažymėjo, kad pagal teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi... 52. 25.... 53. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja M. G., tiek teikdama... 54. 26.... 55. Taigi, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius... 56. 27.... 57. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pagrindas bankroto bylai... 58. 28.... 59. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad prašymas nutraukti bankroto... 60. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 61. 29.... 62. Bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorė UAB „Centrinis... 63. 30.... 64. Apeliantė nurodo, kad, teikdama prašymą pirmosios instancijos teismui dėl... 65. 31.... 66. Bankroto administratorės teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai... 67. 32.... 68. Apeliantė teigia, kad pati pareiškėja prašė administratorės administruoti... 69. 33.... 70. Bankroto administratorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 71. 34.... 72. Administratorė nesutinka su suinteresuoto asmens teiginiais dėl... 73. 35.... 74. Taip pat apeliantė nesutinka su skundžiamos nutarties motyvu, kad ji... 75. 36.... 76. Apeliantės vertinimu, vien tai, kad administratore nepasitiki tiek kreditorė,... 77. 37.... 78. Nurodo, kad byloje pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. pareiškėjos... 79. 38.... 80. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir vertino... 81. 39.... 82. Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas perkėlė bankroto... 83. 40.... 84. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“... 85. 41.... 86. Nurodo, kad bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“... 87. 42.... 88. Be to, suinteresuoto asmens vertinimu, byloje pateikti rašytiniai įrodymai... 89. 43.... 90. Suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, kad iš byloje pateiktų duomenų... 91. 44.... 92. Suinteresuotas asmuo taip pat nesutinka su apeliantės teiginiais, kad... 93. 45.... 94. Pareiškėja M. G. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka,... 95. 46.... 96. Pareiškėja pritaria skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismo... 97. 47.... 98. Nurodo, kad administratorė netinkamai disponavo pareiškėjos jai perduotomis... 99. 48.... 100. Pareiškėjos teigimu, be aukščiau nurodyto 1000 Eur administratorei dar buvo... 101. 49.... 102. Pareiškėja nesutinka su apeliantės teiginiais dėl jos galimo... 103. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 104. 50.... 105. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 106. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 107. 51.... 108. Apeliantė bankroto administratorė UAB „Centrinis bankroto biuras LT“... 109. Dėl teismo nutarties (ne)pagrįstumo... 110. 52.... 111. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto... 112. Dėl bankroto administratorės atstatydinimo... 113. 53.... 114. Bankroto administratorius yra subjektas, turintis užtikrinti nešališką ir... 115. 54.... 116. FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria... 117. 55.... 118. FABĮ 14 straipsnyje nustatyta, kad teismas priima nutartį dėl bankroto... 119. 56.... 120. Pažymėtina, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus... 121. 57.... 122. Teismų praktikoje, nagrinėjant įmonių bankroto bylas, suformuluota teisės... 123. 58.... 124. Apeliantė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, savo skundą iš esmės... 125. 59.... 126. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad gavus tiek bankroto... 127. 60.... 128. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pirmosios... 129. 61.... 130. Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas iš dalies pritaria apeliantės... 131. 62.... 132. Iš bylos duomenų ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų matyti, kad... 133. 63.... 134. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria apeliantės teiginiams, kad... 135. 64.... 136. Kita vertus, pažymėtina, kad FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta... 137. 65.... 138. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad klausimas dėl plano... 139. 66.... 140. Taigi, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 141. 67.... 142. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš byloje nustatytų aplinkybių... 143. 68.... 144. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 145. 69.... 146. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės atskirajame... 147. 70.... 148. Nors suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Būsto paskolų draudimas“ tiek... 149. 71.... 150. Taigi, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suinteresuoto asmens UAB... 151. Dėl bankroto bylos (ne)nutraukimo... 152. 72.... 153. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pareiškėjos didžiausia kreditorė – UAB... 154. 73.... 155. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad netinkamas patvirtinto mokumo... 156. 74.... 157. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad FABĮ paskirtis yra sudaryti... 158. 75.... 159. Taigi, nors nagrinėjamu atveju buvo nustatytas pareiškėjos netinkamas mokumo... 160. 76.... 161. Be to, pažymėtina, kad pareiškėja po pirmosios instancijos teismo... 162. 77.... 163. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 164. 78.... 165. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą... 166. 79.... 167. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 168. 80.... 169. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 170. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 171. Bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorės UAB... 172. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį, kuria UAB...