Byla e2S-76-864/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Skolvalda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-36681-466/2018 pagal pareiškėjo J. G. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. spalio 1 d. buvo gautas kreditorės AB „Swedbank“ (toliau ir kreditorė) prašymas pakeisti bankrutuojančio fizinio asmens J. G. (toliau ir bankrutuojantis fizinis asmuo, pareiškėjas) bankroto administratorių UAB „Skolvalda“ (toliau ir bankroto administratorius). Anot kreditorės, laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 27 d. iki 2018 m. birželio 26 d. pastaroji keturis kartus kreipėsi į bankroto administratorių dėl mokumo atkūrimo plano patikslinimo, duomenų apie jo vykdymą pateikimo, pareiškėjo lėšų paskirstymo kreditoriams ir kt. klausimais, tačiau bankroto administratorius nepateikė atsakymų į kreditorės paklausimus ir su ja nebendradarbiavo. Kreditorės nuomone, bankroto administratorius šiuo atveju pažeidė jos teisėtus interesus, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą bei bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kreditorė prašė atstatydinti bankroto administratorių ir paskirti naują bankroto administratorių E. L..

62.

7Pareiškėjas atsiliepimu nesutiko su kreditorės prašymu ir nurodė, kad kreditorė patvirtino mokumo atkūrimo planą 3 metams, todėl jo galiojimo terminas baigiasi 2019 m. liepos 12 d. Pareiškėjas pažymėjo, kad paskyrus naują bankroto administratorių užtruktų jo susipažinimas su bylos medžiaga, taip pat šiuo metu paskirto bankroto administratoriaus atlyginimas yra nedidelis. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pareiškėjas prašė teismo nekeisti bankroto administratoriaus iki bankroto bylos pabaigos.

83.

9Suinteresuotasis asmuo UAB „Gelvora“ pateiktu atsiliepimu prašė prašymą nagrinėti teismo nuožiūra.

104.

11Kiti suinteresuotieji asmenys ir bankroto administratorius atsiliepimo į prašymą nepateikė.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. priėmė nutartį, kuria nutarė atstatydinti bankroto administratorių iš bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareigų, naująja bankroto administratore paskiriant E. L..

156.

16Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos bankroto administratorius nė karto nepateikė teismui plano vykdymo eigos ataskaitos, o iš prašyme išdėstytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų matyti, kad ataskaitos taip pat nebuvo teikiamos kreditorių susirinkimui, taip pažeidžiant Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą.

177.

18Teismas taip pat sprendė, jog bankroto administratorius ne tik tinkamai neorganizuoja fizinio asmens bankroto proceso eigos, nepateikia teismui jokių duomenų apie fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymą, bet ir nebendradarbiauja su kreditore bei vienerių metų laikotarpį neteikia kreditorei jokių duomenų apie skolininko gaunamas pajamas, veiksmus, atliktus įgyvendinant mokumo atkūrimo plano tikslus ir kt.

198.

20Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad bankroto administratorius yra neaktyvus bankroto procese, t. y. byloje nėra duomenų, kad bankroto administratorius nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos būtų atlikęs kokius nors veiksmus, patvirtinančius jo efektyvų bankroto proceso organizavimą ir užtikrinęs ne tik bankrutuojančio asmens, bet ir kreditorių teisėtus interesus.

219.

22Savo ruožtu, atsižvelgęs į tai, kad suinteresuotieji asmenys prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nepateikė, teismas, nenustatęs priežasčių, trukdančių paskirti E. L. naująja bankroto administratore, sprendė, kad kreditorės prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2410.

25Bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį.

2611.

27Anot bankroto administratoriaus, kreditorė prašyme nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kadangi su kreditorės atstovais (J. B., M. V.) bei kitais darbuotojais vyksta pastovus bendradarbiavimas. Nurodo, kad bet kuri kreditorei rūpima informacija, kuria disponuoja bankroto administratorius, yra pateikiama. Teigia, jos Fizinių asmenų bankroto įstatymas imperatyviai nenustato rašytine ar žodine tvarka kreditorius gauna informaciją.

2812.

29Atkreipia dėmesį, jog tik nuo 2018 m. gegužės 17 d. Fizinių asmenų bankroto įstatyme atsirado tikslus apibūdinimas, kas turi būti pateikiama ataskaitoje. Anot bankroto administratoriaus, nagrinėjamu atveju kreditorė painioja du skirtingus bankroto įstatymus – Įmonių bankroto įstatymą bei Fizinių asmenų bankroto įstatymą. Pažymi, kad informacija yra pateikiama bet kuriame bankroto proceso etape, bet kuriam kreditorių susirinkimui, net ir neformuojant atskiro dokumento pavadinimu ataskaita. Nurodo, kad Fizinių asmenų bankroto įstatyme ataskaitos procedūros nėra, todėl kreditorės paklausimas neatitinka įstatymo reikalavimo ir yra kreditorės papildomų įstatyme nenumatytų procedūrų reikalavimas. Atkreipia dėmesį, jog dėl 2017 m. birželio 27 d. rašto su kreditorės atstovu J. B. buvo diskutuojama telefonu.

3013.

31Paaiškina, kad teikiant informaciją 2017 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimui taip pat buvo teikiama ir bankroto administratoriaus ataskaita.

3214.

33Nurodo, kad bankroto administratorius, gavęs paklausimą iš kreditorės, operatyviai, dar iki kreditorių susirinkimo datos pateikė prašymą dėl informacijos pateikimo bankrutuojančiam fiziniam asmeniui, o 2017 m. liepos 9 d. pateikė kreditorei depozitinės sąskaitos išrašą su atliktais mokėjimais.

3415.

35Atkreipia dėmesį, jog 2017 m. rugpjūčio 11 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens patikslintas mokumo atkūrimo planas, tačiau, įvertinus tai, jog protokolas nebuvo pateiktas bankroto administratoriui, pastarasis negalėjo kreiptis į teismą dėl naujai patvirtinto mokumo atkūrimo plano termino patvirtinimo.

3616.

37Teigia, jog nagrinėjamu atveju ir kreditorė bankroto administratoriui neteikė informacijos apie turimos solidarios skolos išieškotą dalį. Paaiškina, kad su kreditore bankroto administratorius taip pat ne kartą derino ir žemės sklypo dalies pardavimo klausimą.

3817.

39Anot bankroto administratoriaus, paskyrus kreditorės siūlomą bankroto administratorę gali būti pažeistas kreditoriaus bei bankrutuojančio asmens interesų pusiausvyros principas.

4018.

41Kreditorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo bankroto administratoriaus atskirojo skundo netenkinti.

4219.

43Nurodo, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimai dėl ataskaitos turinio šiuo atveju nereiškia, kad iki šių pakeitimų negalėjo ir neturėjo kreditoriams būti teikiama informacija apie bankroto administratoriaus patirtas ir apmokėtas išlaidas, bankrutuojančio asmens ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų sumą, pajamų panaudojimą būtiniesiems poreikiams bei kreditorių reikalavimams tenkinti, bankrutuojančio asmens atlikti veiksmai, siekiant mokumo atkūrimo.

4420.

45Atkreipia dėmesį, jog kreditorės 2017 m. birželio 27 d. raštu Nr. SR/17-17083 taip pat buvo prašoma sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų svarstomi klausimai dėl patikslintos plano vykdymo eigos ataskaitos tvirtinimo bei dėl visų sukauptų lėšų, esančių depozitinėje sąskaitoje, paskirstymo kreditoriams, tačiau šis kreditorių susirinkimas nebuvo sušauktas.

4621.

47Pažymi, kad bankroto administratorius nereaguoja į kreditorės prašymus pateikti informaciją apie bankroto bylos eigą, nepaisydamas to, kad ( - ) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) bankroto administratoriui už Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

4822.

49Paaiškina, kad, savo ruožtu, visa informacija apie kreditorinio reikalavimo dydį bei jo pagrįstumą buvo pateikta bankroto administratoriui, o papildomo paklausimo dėl kreditorinio reikalavimo kreditorė iš bankroto administratoriaus nėra gavusi.

50Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

51teisiniai argumentai ir išvados

52Atskirasis skundas netenkintinas.

5323.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis, 338 straipsnis).

5524.

56Bankroto administratorius kartu su atskiruoju skundu bei rašytiniais paaiškinimais pateikė teismui papildomus rašytinius įrodymus, pagrindžiančius jo paaiškinimus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pateikti nauji įrodymai yra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, taip pat į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, šiuos įrodymus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (Civilinio proceso kodekso 314 straipsnis).

5725.

58Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2FB-36681-466/2018, kuria nutarta atstatydinti bankroto administratorių iš bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareigų, naująja bankroto administratore paskiriant E. L.. Taigi, šioje byloje spręstinas klausimas dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo (ne)teisėtumo bei (ne)pagrįstumo.

5926.

60Įvertinus skundžiamos nutarties turinį, darytina išvada, jog bankroto administratorius šiuo atveju atstatydintas iš bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareigų pirmosios instancijos teismui konstatavus Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatų pažeidimą bei bankroto administratoriaus šioje bankroto byloje neaktyvumą. Savo ruožtu, bankroto administratorius, nesutikdamas su ginčo nutartimi, pastarosios nepagrįstumą bei neteisėtumą grindžia aplinkybėmis, jog bankroto administratorius bendradarbiauja su kreditore, teikia pastarajai visą turimą informaciją, įstatymo nuostatos dėl ataskaitos turinio buvo priimtos tik 2018 m. gegužės 17 d., pati kreditorė neteikia bankroto administratoriui būtinos informacijos.

6127.

62Taigi, nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti, ar skundžiamos nutarties priėmimo momentu egzistavo teisinis pagrindas atstatydinti bankroto administratorių.

6328.

64Pažymėtina, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, į teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-554-440/2017; Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-865-796/2018). Teismų praktikoje, nagrinėjant įmonių bankroto bylas, suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, kad teismas gali atstatydinti ir pakeisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012). Sprendžiant klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo, įrodinėjami jo neteisėti veiksmai, kuriuos jis atliko sąmoningai, turėdamas tikslą veikti konkretaus kreditoriaus naudai ar nesąžiningai pasipelnyti iš bankroto proceso ir pan.; bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindą suponuoja sąmoningas tyčinis ar aplaidus bankroto administratoriaus veikimas/neveikimas, sukeliantis kreditoriams žalą ar tokios žalos atsiradimo grėsmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2014; 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611-183/2015). Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausi kreditoriai ar pats bankrutuojantis asmuo, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016).

6529.

66Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, jog nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodoma fizinio asmens per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų suma, informacija, kaip šios lėšos paskirstytos, ir išsami informacija apie tai, kaip vykdomos plane numatytos šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos pajamų gavimo ir mokumo atkūrimo priemonės. Kreditorių prašymu bankroto administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šiame punkte nurodytoje ataskaitoje pateiktos informacijos pagrindimo dokumentus (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Taigi, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta viena iš bankroto administratoriaus pareigų, kurią pastarasis turi vykdyti po teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismo nutartis patvirtinti pareiškėjo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjo 2016 m. liepos 12 d. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nuo šios dienos bankroto administratoriui buvo kilusi pareiga užtikrinti tinkamą Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimą.

6730.

68Įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog teismui po pareiškėjo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaita nė karto nebuvo pateikta. Atkreiptinas dėmesys, jog ir pats bankroto administratorius šios aplinkybės neginčija bei nepateikia jokių šią išvadą galinčių paneigti įrodymų. Savo ruožtu, iš bylos medžiagos nustatyta, jog tuo tarpu kreditorių susirinkimui mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaita buvo teikta, tačiau tik vieną kartą, organizuojant 2017 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimą, nors tokio pobūdžio ataskaita turėjo būti teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog bankroto administratorius tinkamai nevykdė ne tik pareigos pateikti įstatyme nustatyta tvarka mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitą teismui, tačiau taip pat ir kreditorių susirinkimui.

6931.

70Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog bankroto administratoriaus nurodoma aplinkybė, jog pastarasis nuolat bendrauja su kreditorės darbuotojais ne tik nepagrįsta jokiais įrodymais, tačiau taip pat ir nelaikytina aplinkybe, liudijančia apie tinkamą Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintos pareigos vykdymą, kadangi įstatyme imperatyviai įtvirtinta, jog šios pareigos tinkamas vykdymas yra sąlygotas būtinumo pateikti informaciją apie mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą būtent ataskaitos forma. Atkreiptinas dėmesys, jog ir atskirajame skunde nurodoma aplinkybė dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatų pakeitimo tik nuo 2018 m. gegužės 17 d., įtvirtinant įstatyme ataskaitos turinio reikalavimus, savaime taip pat nepateisina bankroto administratoriaus delsimo vykdyti Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintą pareigą, kadangi pareigos pateikti ne rečiau kaip kartą per pusę metų teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitą vykdymas įstatyme buvo numatytas tiek iki šio įstatymo nuostatų pakeitimo, tiek ir po jų pakeitimo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat kaip nepagrįstus atmeta atskirojo skundo argumentus dėl kreditorės galimai nepateiktos bankroto administratoriui informacijos bei 2017 m. rugpjūčio 11 d. kreditorių susirinkimo protokolo nepateikimo bankroto administratoriui, kadangi šie argumentai neeliminuoja bei nepateisina bankroto administratoriaus Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintos pareigos nevykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog bankroto administratorius be jokių objektyvių pareigos nevykdymą pateisinančių aplinkybių neteikė įstatyme nustatyta tvarka mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitos nei teismui, nei kreditorių susirinkime kreditoriams, dėl ko laikytina esant pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada apie Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto pažeidimo buvimą.

7132.

72Be to, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog bankroto administratorius yra šiuo atveju neaktyvus bankroto procese, kadangi byloje nėra duomenų, jog bankroto administratorius nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos būtų atlikęs kokius nors veiksmus, patvirtinančius jo efektyvų bankroto proceso organizavimą ir užtikrinęs ne tik bankrutuojančio asmens, bet ir kreditorių teisėtus interesus. Iš pateiktų bankroto administratoriaus bei kreditorės įrodymų matyti, jog laikotarpiu nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos iki ginčo nutarties priėmimo dienos bankroto administratorius organizavo 2017 m. birželio 30 d. bei 2017 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių susirinkimus bei 2017 metais atliko lėšų kreditoriams išmokėjimą. Atkreiptinas dėmesys, jog kartu su rašytiniais paaiškinimais bankroto administratorius pateikė parengtas ataskaitas dėl bankroto bylos eigos, parengtą patikslintą mokumo atkūrimo planą ir bankroto administratoriaus išvadą, banko išrašą, liudijantį apie atliktus mokėjimus kreditoriams. Taigi, akivaizdu, jog bankroto administratorius tik iškėlus bankroto byloje klausimą dėl jo atstatydinimo ėmėsi aktyvių veiksmų savo pareigų tinkamam įgyvendinimui. Tuo tarpu, byloje nėra duomenų, kurie galėtų pateisinti delsimą vykdyti šiuos veiksmus dar iki ginčo nutarties priėmimo. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog byloje esantys įrodymai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvada, jog bankroto administratorius pareiškėjo bankroto byloje buvo neaktyvus.

7333.

74Taigi, įvertinus aplinkybes, jog nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, kuris ne kartą buvo kreditorės raginamas vykdyti įstatyme įtvirtiną pareigą dėl mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitos pateikimo, šią pareigą delsė vykdyti ilgą laiką be jokių šį delsimą pateisinančių aplinkybių, iš esmės pareiškėjo bankroto byloje buvo neaktyvus, laikytina, jog tokiu būdu bankroto administratorius savo pareigas vykdė aplaidžiai, sistemingai pažeidinėjo savo pareigas, atitinkamai tokiu būdu pažeidžiant tiek paties bankrutuojančio asmens, tiek ir jo kreditorių teises bei teisėtus interesus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankroto administratorių atstatydinimo iš pareiškėjo bankroto administratoriaus pareigų. Savo ruožtu, atskirajame skunde nurodomą argumentą dėl galimai esančio netikslingumo šioje stadijoje atstatydinti bankroto administratorių, kadangi iki mokumo atkūrimo plano vykdymo termino likę tik keli mėnesiai, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą, kadangi byloje nėra duomenų, jog šioje bankroto byloje yra įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas, numatantis trumpesnį jo įgyvendinimo terminą. Savo ruožtu, vertinant tai, jog suinteresuotieji asmenys neprieštaravo dėl kreditorės pateiktos naujos bankroto administratoriaus kandidatūros, atitinkamai ir pats bankrutuojantis fizinis asmuo nesiūlė šiuo atveju jokios savo bankroto administratoriaus kandidatūros, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai, nenustatęs priežasčių, trukdančių paskirti E. L. nauja bankroto administratore, atstatydinęs bankroto administratorių, paskyrė kreditorės nurodytą bankroto administratorių.

7534.

76Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, taigi bankroto administratoriaus atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

77Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78bankroto administratoriaus UAB „Skolvalda“ atskirojo skundo netenkinti.

79Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2FB-36681-466/2018 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. spalio 1 d. buvo gautas kreditorės... 6. 2.... 7. Pareiškėjas atsiliepimu nesutiko su kreditorės prašymu ir nurodė, kad... 8. 3.... 9. Suinteresuotasis asmuo UAB „Gelvora“ pateiktu atsiliepimu prašė prašymą... 10. 4.... 11. Kiti suinteresuotieji asmenys ir bankroto administratorius atsiliepimo į... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. priėmė nutartį, kuria... 15. 6.... 16. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nuo mokumo atkūrimo plano... 17. 7.... 18. Teismas taip pat sprendė, jog bankroto administratorius ne tik tinkamai... 19. 8.... 20. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad bankroto... 21. 9.... 22. Savo ruožtu, atsižvelgęs į tai, kad suinteresuotieji asmenys... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 10.... 25. Bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus... 26. 11.... 27. Anot bankroto administratoriaus, kreditorė prašyme nurodė tikrovės... 28. 12.... 29. Atkreipia dėmesį, jog tik nuo 2018 m. gegužės 17 d. Fizinių asmenų... 30. 13.... 31. Paaiškina, kad teikiant informaciją 2017 m. birželio 30 d. kreditorių... 32. 14.... 33. Nurodo, kad bankroto administratorius, gavęs paklausimą iš kreditorės,... 34. 15.... 35. Atkreipia dėmesį, jog 2017 m. rugpjūčio 11 d. vykusio kreditorių... 36. 16.... 37. Teigia, jog nagrinėjamu atveju ir kreditorė bankroto administratoriui... 38. 17.... 39. Anot bankroto administratoriaus, paskyrus kreditorės siūlomą bankroto... 40. 18.... 41. Kreditorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo bankroto... 42. 19.... 43. Nurodo, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimai dėl ataskaitos... 44. 20.... 45. Atkreipia dėmesį, jog kreditorės 2017 m. birželio 27 d. raštu Nr.... 46. 21.... 47. Pažymi, kad bankroto administratorius nereaguoja į kreditorės prašymus... 48. 22.... 49. Paaiškina, kad, savo ruožtu, visa informacija apie kreditorinio reikalavimo... 50. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 51. teisiniai argumentai ir išvados... 52. Atskirasis skundas netenkintinas.... 53. 23.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 55. 24.... 56. Bankroto administratorius kartu su atskiruoju skundu bei rašytiniais... 57. 25.... 58. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo... 59. 26.... 60. Įvertinus skundžiamos nutarties turinį, darytina išvada, jog bankroto... 61. 27.... 62. Taigi, nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti, ar skundžiamos nutarties... 63. 28.... 64. Pažymėtina, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus... 65. 29.... 66. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte... 67. 30.... 68. Įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas pritaria... 69. 31.... 70. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog bankroto administratoriaus... 71. 32.... 72. Be to, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog bankroto administratorius... 73. 33.... 74. Taigi, įvertinus aplinkybes, jog nagrinėjamu atveju bankroto... 75. 34.... 76. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 77. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337... 78. bankroto administratoriaus UAB „Skolvalda“ atskirojo skundo netenkinti.... 79. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje...