Byla e2FB-567-867/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga Sakalauskaitė, sekretoriaujant Gabijai Norvilaitei, dalyvaujant bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Centrinis bankroto biuras LT“ įgaliotam asmeniui V. Š.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Būsto paskolų draudimas“ prašymus dėl įpareigojimo bankroto administratorių atlikti veiksmus ir bankroto administratoriaus atstatydinimo, civilinėje byloje pagal ieškovų J. G. ir E. G. ieškinį dėl bankroto bylos jiems iškėlimo, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., antstolė L. P., uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „SB Lizingas“, SIA „B2Kapital“ atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) B2Kapital, uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Lindorff OY, Lietuvos Respublikoje veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, akcinė bendrovė SEB bankas.

3Teismas

Nustatė

42019-10-17 teisme gautas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas, kuriuo prašo įpareigoti bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pateikti: rašytinius įrodymus kokių priemonių bankrutuojantys asmenys ėmėsi savo mokumui atkurti; bankrutuojančių asmenų banko sąskaitų į kurias pervedamos iš darbo santykių gaunamos pajamos išrašus už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2019-09-30; VSDFV pažymas apie J. G. ir E. G. gautas draudžiamąsias pajamas ir išmokėtas išmokas už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2019-09-30; informaciją ir rašytinius įrodymus apie būtinųjų poreikių tenkinimui skirtos sumos panaudojimą; rašytinius įrodymus, pagrindžiančius bankroto administratoriaus patirtas bankroto administravimo išlaidas ir informaciją apie bankroto administratoriui per visą bankroto procesą išmokėtas sumas; vientisą bankrutuojančių asmenų J. G. ir E. G. depozitinės banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo depozitinės sąskaitos atidarymo momento iki 2019-09-30; bankrutuojančių asmenų J. G. ir E. G. bankroto administravimo procese bankroto administratoriaus atliktų darbų detalizaciją. Taip pat prašo į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bei pavesti jai atlikti bankroto administratoriaus veiksmų, atliktų J. G. ir E. G. bankroto byloje, patikrinimą.

52019-12-05 teisme gautas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas, kuriuo prašo įpareigoti bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pateikti rašytinius įrodymus dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų; atstatydinti bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ ir paskirti naują bankroto administratorių E. G.. Prašyme nurodė, kad per visą bankroto proceso laikotarpį buvo gavęs tik dvi mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitas (2017-08-07 ir 2019-07-31), kurios buvo identiškos ir iš bankroto administratoriaus nebuvo gauta jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių informacijos teisingumą. Prasidėjus teisminiam procesui bankroto administratorius pateikė trečią ataskaitą, kurioje nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. nurodė, kad bankrutuojantys asmenys gavo 87 416,11 Eur pajamų ir 10 873,73 Eur vaikų išlaikymui, todėl bendroje sumoje bankrutuojančių asmenų pajamos laikotarpiu nuo 2017-01-27 iki 2019-11-01 buvo 98 289,84 Eur (2 978,48 Eur per mėn.), tačiau ataskaitoje nurodyta 2 648,97 Eur suma. Iš ataskaitoje pateiktos informacijos matyti, kad bankrutuojantys asmenys gavo 15 591,84 Eur perviršį, kurį bankrutuojantys asmenys panaudojo savo reikmėms, dėl to kreditorių reikalavimai nėra patenkinti ta dalimi, kuria turėjo būti patenkinti. Be to, ataskaitoje nurodyta, kad per 33 mėn. bankroto administratoriui yra išmokėta 2 075,70 Eur, tačiau iš pateiktų depozitinės sąskaitos išrašų matyti, kad iki 2019-11-05 bankroto administratorius sau pervedė 2 175,70 Eur. Pagal 2017-01-27 teismo nutartį, bankroto administratorius galėjo persivesti tik 1 052,70 Eur (31,90 x 33) darbo užmokestį. Bankroto administratorius kreditoriams nei karto nebuvo pateikęs įrodymų apie administravimo išlaidas.

6Suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atstovas UAB „B2Kapital“ 2019-11-04 pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad palaiko UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą.

7Bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgaliotas asmuo V. Š. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad kreditorės prašymas yra nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti. Nurodė, kad kreditorė niekada neprašė tiesiogiai administratoriaus pateikti duomenų VSDFV pažymų apie bankrutuojančių asmenų gautas draudžiamąsias pajamas ir išmokėtas išmokas. Plane yra nurodyta, kad bankrutuojantys asmenys eilę metų gyvena ir dirba ne Lietuvoje, o Jungtinėje Karalystėje, todėl toks prašymas yra netikslingas. Nurodo, kad administratorius perveda plane numatytas lėšas į kreditorės oficialią sąskaitą ir iki 2019 m. lapkričio 5 d. yra pervesta bendroje sumoje 4 747,83 Eur, todėl kreditorės nurodytos aplinkybės, kad yra pervesta tik 771,82 Eur yra melagingos. Nurodo, kad kreditorės reikalavimas pateikti depozitinės sąskaitos išrašą yra perteklinis, nes techniškai išrašo periodas negali būti ilgesnis nei 2 metai. Nurodo, kad administratorius 2019-11-07 parengė plano vykdymo eigos ataskaitą už laikotarpį nuo teismo 2017-01-27 nutarties, kuria patvirtintas planas, įsiteisėjimo dienos (2017-02-04) iki 2019-10-31, ir išsiuntė visiems kreditoriams pranešimą apie 2019-11-28 šaukiamą kreditorių susirinkimą, kartu išsiuntė dokumentus, pagrindžiančius ataskaitoje nurodytus duomenis. Pateikė kreditorei depozitinės sąskaitos išrašus už laikotarpį nuo jos atidarymo, t. y. nuo 2015-09-01, iki 2019-11-05, kurie pagrindžia ataskaitoje apie plano vykdymo eigą nurodytą informaciją apie bankrutuojančių asmenų į depozitinę sąskaitą pervestų lėšų dydį, apie kiekvienam kreditoriui per ataskaitinį laikotarpį išmokėtas lėšų sumas bei bankroto administravimui skirtas lėšas. Taip pat parteikė kreditorei fizinių asmenų sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2017-02-01 iki 2019-10-31, kurie pagrindžia ataskaitos apie plano vykdymo eigą fizinių asmenų gautas pajamas bei patirtas išlaidas. 2019-12-23 dienos atsiliepime nurodė, kad administravimo išlaidos negali būti apmokamos pagal teismo nutartį, kaip nurodė kreditorius. Plano 7 dalyje nurodyta administravimo numatomų skirti 62,90 Eur/mėn. lėšų panaudojimo tvarka, ši plano dalis nėra pakeista, yra galiojanti. Kreditorės teiginiai. Be to, kreditorės argumentai, kad bankroto administratoriui yra išmokėta 2 175,70 Eur yra nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, nes suvestinė patvirtina, kad bankroto administratoriui yra pervesta 2 075,70 Eur, ši suma neviršija plano 7 dalyje nurodytų dydžių. Nurodo, kad jis atliko eilę veiksmų bankroto procese, todėl nepagrįsti kreditorės argumentai, kad jis šios bylos neadministravo ir teikia rašytinius įrodymus dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų.

8Kiti suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.

9Bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgaliotas asmuo V. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad Būsto paskolų draudimas yra vienas kreditorius, kuris teikia nevisiškai pagrįstus prašymus. Nurodo, kad bankroto administratoriaus patirtos išlaidos yra daug didesnės, nei sumokėta ir teismui yra pateikti įrodymai. Tam, kad pakeisti bankroto administratorių bankroto procese turi būti akivaizdus nusižengimai, kurie pažeistų kreditorių interesus. Nurodė, kad byloje yra atlikta daug veiksmų, todėl teigti, kad bankroto administratorius nieko neatliko yra neteisinga. Paaiškino, kad niekada nėra mokama kreditoriams tiek, kiek yra depozitinėje sąskaitoje, o yra mokama per 6 mėn., tai gali susidaryti ne tik dviejų šimtų bet ir didesnė suma, kuri bus išmokama vėliau. Paaiškino, kad bankrutuojančių asmenų pajamos padidėjo nežymiai, todėl ir nebuvo teikiamas patikslintas planas, nes įstatymas numato, tikslinti, kada pajamos padidėja žymiai.

10Pareiškėja UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

11Teismas

konstatuoja:

12prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo tenkintinas.

13Bankrutuojančio fizinio asmens administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nuostatose. Bankroto procese būtent nuo administratoriaus kvalifikacijos ir tinkamų veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, skaidrumas, koncentruotumas, ekonomiškumas. FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra numatyta, kad teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, kai kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

14Pažymėtina, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, į teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-554-440/2017; Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-865-796/2018). Teismų praktikoje, nagrinėjant įmonių bankroto bylas, suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, kad teismas gali atstatydinti ir pakeisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012). Sprendžiant klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo, įrodinėjami jo neteisėti veiksmai, kuriuos jis atliko sąmoningai, turėdamas tikslą veikti konkretaus kreditoriaus naudai ar nesąžiningai pasipelnyti iš bankroto proceso ir pan.; bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindą suponuoja sąmoningas tyčinis ar aplaidus bankroto administratoriaus veikimas/neveikimas, sukeliantis kreditoriams žalą ar tokios žalos atsiradimo grėsmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2014; 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611-183/2015). Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausi kreditoriai ar pats bankrutuojantis asmuo, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016).

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai (buvęs pavadinimas Klaipėdos rajono apylinkės teismas) 2015-09-04 nutartimi iškėlė E. G. ir J. G. bankroto bylą. 2015-10-21 teismas nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus. 2016-03-10 teismo nutartimi buvo patvirtintas 2016-01-08 E. G. ir J. G. kreditorių susirinkimo metu pateiktas ir svarstytas mokumo atkūrimo planas. 2016-05-26 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo iš dalies patenkinti trečiųjų asmenų AB „DNB bankas“ ir AB SEB bankas atskirieji skundai, panaikinta 2016-03-10 teismo priimta nutartis ir klausimas išspręstas iš esmės - pareiškėjų J. G. ir E. G. bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgalioto asmens V. Š. 2016-02-15 prašymas patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą paliktas nenagrinėtas. 2016-05-26 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo iš dalies patenkinti trečiųjų asmenų AB „DNB bankas“ ir AB SEB bankas atskirieji skundai, panaikinta 2016-03-10 teismo priimta nutartis ir klausimas išspręstas iš esmės - pareiškėjų J. G. ir E. G. bankroto administratorės UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgalioto asmens V. Š. 2016-02-15 prašymas patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą paliktas nenagrinėtas. 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintas 2016-06-20 E. G. ir J. G. pateiktas ir 2016-07-11 kreditorių susirinkimo metu svarstytas E. G. ir J. G. patikslintas mokumo atkūrimo planas su pataisa. 2017-02-22 teismo nutartimi buvo patvirtinti patikslinti bankrutuojančių fizinių asmenų J. G. ir E. G. kreditoriniai reikalavimai. 2017-03-25 teismo nutartimi iš bankrutuojančių fizinių asmenų J. G. ir E. G. kreditorių sąrašo išbrauktas kreditorius AB SEB bankas ir įtrauktas UAB „Būsto paskolų draudimas“. 2017-09-05 teismo nutartimi pakeistas J. G. ir E. G. kreditorius UAB „Baltijos kredito sprendimai“ kreditoriumi Lindorff OY, Lietuvos Respublikoje veikiantį per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, nekeičiant finansinio reikalavimo dydžio, t. y. su 6 822,59 Eur finansiniu reikalavimu ir nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. 2017-09-06 teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančių asmenų E. G. ir J. G. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano, patvirtinto teismo 2017-01-27 nutartimi, 10 ir 12 punktų tikslinimo projektas, kuriam 2017-08-29 pritarė kreditorių susirinkimas. 2018-09-04 teismo nutartimi į E. G. ir J. G. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukta UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, reikalavimo suma – 11,35 Eur. 2019-10-23 teismo nutartimi į J. G. ir E. G. kreditorių sąrašą įtraukta AB SEB bankas su 8 684,13 Eur kreditoriniu reikalavimu bei patvirtintas patikslintas uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ kreditorinis reikalavimas 93 306,76 Eur sumoje. 2019-12-02 teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. mokumo atkūrimo planas, patvirtinto teismo 2017-01-27 nutartimi, patikslinto 2017-09-06 nutartimi, 12 dalies patikslinimo projektas, kuriam pritarė 2019-11-28 pakartotinis kreditorių susirinkimas.

16Nagrinėjamu atveju kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinis reikalavimas vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, todėl vadovaujantis FABĮ nuostatomis kreditorė turi teisę inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimą. Prašymą atstatydinti bankroto administratorių motyvuoja iš esmės aplinkybėmis, kad bankroto administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, nes laiku neteikė plano vykdymo ataskaitų, dėl jo neveikimo kreditorių finansiniai reikalavimai nėra patenkinti ta apimtimi, kuria turėjo būti partenkinti, nebendradarbiavo su kreditore ir visus prašomus dokumentus pateikė tik po to, kai kreditorė kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, bankroto administratorius persivedė sau didesnes sumas nei teismo patvirtintos sumos, skirtos bankroto administravimo išlaidoms padengti.

17Vienas iš kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentų bankroto administratoriaus atstatydinimui yra tas, jog bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, nes laiku neteikė plano vykdymo ataskaitų.

18FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, jog nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodoma fizinio asmens per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų suma, informacija, kaip šios lėšos paskirstytos, ir išsami informacija apie tai, kaip vykdomos plane numatytos šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos pajamų gavimo ir mokumo atkūrimo priemonės. Kreditorių prašymu bankroto administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šiame punkte nurodytoje ataskaitoje pateiktos informacijos pagrindimo dokumentus (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Taigi, FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta viena iš bankroto administratoriaus pareigų, kurią pastarasis turi vykdyti po teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintas E. G. ir J. G. patikslintas mokumo atkūrimo planas, nutartis įsiteisėjo 2017-02-04, todėl darytina išvada, jog nuo šios dienos bankroto administratoriui buvo kilusi pareiga užtikrinti tinkamą FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nuo patikslinto mokumo atkūrimo plano įsiteisėjimo dienos iki kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipimosi į teismą su prašymu įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus dienos, t. y. per 33 mėnesių laikotarpį, bankroto administratorius buvo parengęs tik dvi bankrutuojančių fizinių asmenų J. G. ir E. G. mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitas - 2017 m. rugpjūčio mėnesį ir 2019 m. rugpjūčio mėnesį (e. b. IV t., b. l. 175-177), nors per šį laikotarpį turėjo būti pateiktos 5 bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos. Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodė, kad pateikus teismui prašymą įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, bankroto administratorius 2019 m. lapkričio mėnesį pateikė kreditoriams trečią bankrutuojančių fizinių asmenų plano vykdymo ataskaitą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ataskaita apie plano vykdymo eigą teismui taip pat buvo pateikta tik 2019 m. lapkričio mėnesį (e. b. V t., b. l. 7). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad bankroto administratorius fizinių asmenų J. G. ir E. G. bankroto procese nepakankamai rūpestingai organizuoja bankroto procesą ir, pažeisdamas FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą, neužtikrino kreditorių teisėtų interesų.

20Kitas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, jog dėl bankroto administratoriaus neveikimo kreditorių finansiniai reikalavimai nėra patenkinti ta apimtimi, kuria turėjo būti patenkinti. Nurodo, kad bankrutuojantys fiziniai asmenys gavo 15 591,84 Eur perviršį, kuris nebuvo paskirstytas kreditoriams.

212017-01-27 teismo nutartimi patvirtintoje mokumo atkūrimo plano 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančių fizinių asmenų vidutines mėnesio pajamas sudaro: J. G. iš individualios veiklos gaunamos 1 143,28 Eur (905,00 svarų) vidutinės pajamos ir 1 642,29 Eur (1 300,00 svarų) išmokos už vaikus, visos J. G. ir E. G. gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 2 785,56 Eur (2 205,00 svarų) atskaičius mokesčius (2FB-104-729/2016 (V tomas, b. l. 124-131). Būtiniesiems poreikiams tenkinti per mėnesį nustatyta 2 506,35 Eur (1 983,98 svarų) suma. Nustatyta, kad ši plano dalis viso fizinių asmenų bankroto proceso metu nebuvo keista.

222019-11-29 teismui pateiktoje ataskaitoje apie plano vykdymo eigą bankroto administratorius nurodo, kad nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos (2017-02-04) iki 2019-10-31 J. G. ir E. G. pajamos sudarė 87 416,11 Eur (75 206,70 svarų), vaikų išlaikymui iš valstybės gavo 10 873,73 Eur (9 355,00 svarų). Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankrutuojančių fizinių asmenų vidutinės mėnesio pajamos sudarė 2 648,97 Eur (2 278,99 svarų) (87 416,11 Eur : 33 mėnesiai). Taigi, iš ataskaitoje nurodytų duomenų matyti, kad bankroto administratorius į bendras šeimos pajamas neįtraukė vaikų išlaikymui iš valstybės gautų 10 873,73 Eur. Bankroto administratorius 2019-12-23 atsiliepime nurodė, kad rengdamas ataskaitą, vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimais, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesais, todėl išlaikymui priteista suma, nelaikytina pajamomis. Pažymėtina, kad bankrutuojantys fiziniai asmenys 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintoje mokumo atkūrimo plano 2 dalyje nurodė, kad jų šeimos pajamas sudaro ne tik J. G. iš individualios veiklos gaunamos 1 143,28 Eur vidutinės pajamos, bet ir 1 642,29 Eur valstybės išmokos už vaikus, todėl įvertinus tai, kad ši plano dalis viso fizinių asmenų bankroto proceso metu nebuvo keista, pagrįstais laikytini kreditorės argumentai, dėl susidariusio 15 591,84 Eur (98 289,84 Eur (87 416,11 Eur + 10 873,73 Eur) – 82 698,00 Eur (2 506,00 Eur (būtiniesiems poreikiams tenkinti per mėnesį nustatyta suma) x 33 mėnesiai)) pajamų perviršio, kuris kreditoriams paskirstytas nebuvo. Teismo vertinimu dėl bankroto administratoriaus netinkamai atliekamo darbo kreditorių kreditoriniai reikalavimai nėra patenkinti ta dalimi, kuria turėjo būti patenkinti, nors FABĮ nustatyta tvarka bankroto administratorius turi vykdyti pajamų - išlaidų apskaitą (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 3 punktas) ir pagal savo kompetenciją atsako už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą (FABĮ 8 straipsnio 12 dalis), bei gina ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

23Kitas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, jog bankroto administratorius nebendradarbiavo su kreditore ir visus prašomus dokumentus pateikė tik po to, kai kreditorė kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus.

24Vadovaujantis FABĮ 24 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose; kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą. Pagal FABĮ 25 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

25Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2017-08-29 kreditorių susirinkimo metu prašė bankroto administratoriaus pateikti bankrutuojančių asmenų sąskaitos išrašus ataskaitiniu laikotarpiu (e. b. IV t., b. l. 109). 2019-08-12 kreditorių susirinkimo prašė bankroto administratoriaus nurodyti už kokį ataskaitinį laikotarpį buvo pateikta ataskaita bei pateikti: rašytinius įrodymus kokių priemonių bankrutuojantys asmenys ėmėsi savo mokumui atkurti; bankrutuojančių asmenų banko sąskaitų į kurias pervedamos iš darbo santykių gaunamos pajamos išrašus; informaciją ir rašytinius įrodymus apie būtinųjų poreikių tenkinimui skirtos sumos panaudojimą; rašytinius įrodymus, pagrindžiančius bankroto administratoriaus patirtas bankroto administravimo išlaidas; depozitinės banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo depozitinės sąskaitos atidarymo momento iki 2019-08-01 (e. b. IV 154-155). Byloje esantys elektroniniai laiškai patvirtina, kad kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2019-08-19, 2019-10-01 kreipėsi į bankroto administratorių dėl informacijos pateikimo (e. b. IV t., b. l. 173-174). Bankroto administratorius teismo posėdžio metu duodamas paaiškinus nurodė, kad su kreditore vyko bendravimas, tačiau į bylą jokių rašytinių įrodymų, kad kreditorei iki kreipimosi į teismą, su prašymu įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, dienos (2019-10-17) buvo pateikti jos prašomi duomenys, nepateikė, todėl pagrįstu laikytinas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas, kad bankroto administratorius nebendradarbiavo su kreditore (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nustačius, kad bankroto administratorius per dvejų metų laikotarpį, t. y. nuo 2017-08-29 (kreditorių susirinkimas) iki 2019-08-12 (kreditorių susirinkimas), nesušaukė trijų kreditorių susirinkimų, kurių metu privalėjo pateikti svarstyti bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitas, neteikė kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašomos informacijos apie bankroto proceso eigą, darytina išvada, kad bankroto administratorius pažeidė FABĮ 24 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus, 25 straipsnio 2 dalį.

26Kitas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, jog bankroto administratorius persivedė sau didesnes sumas nei teismo patvirtintos sumos, skirtos bankroto administravimo išlaidoms padengti. Nurodo, kad pagal 2017-01-27 teismo nutartį administratorius sau galėjo persivesti tik 31,90 Eur/mėn. skirtą darbo užmokestį, t. y. 1 052,70 Eur (31,90 Eur x 33 mėnesiai), o bankroto administravimo išlaidas apmokėti tik faktiškai jas patyrus ir kreditoriams pateikus rašytinius įrodymus dėl jų susidarymo.

272017-01-27 teismo nutartimi patvirtintoje mokumo atkūrimo plano 6 dalyje nurodyta, kad bankroto administravimo išlaidoms pagal plano 7 punkto sąmatą skiriama 62,90 Eur. Plano 7 dalyje nurodyta, kad išlaidos bankroto procedūroms atlikti per mėnesį sudaro 31,00 Eur ir 31,90 Eur sudaro administratoriaus atlyginimas. Iš teismui pateiktos bankroto administratoriaus suvestinės nustatyta nuo 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtinto E. G. ir J. G. patikslinto mokumo atkūrimo plano įsiteisėjimo dienos (2017-02-04) iki 2019-11-05 administravimo išlaidoms pervesta 2 075,70 Eur. 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintame bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo plane pateikta bankroto administravimo išlaidų sąrašas, kurioje nurodyti bankroto administravimo darbai ir valandos įkainiai už dokumentų paruošimą. Iš teismui pateikto bankroto administratoriaus atliktų darbų, nuo teismo nutarties patvirtinti E. G. ir J. G. patikslintą mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos iki 2019-12-20, sąrašo nustatyta, kad bankroto administratorius patyrė 14 094,10 Eur (1 287,50 Eur + 12 806,60 Eur) išlaidų bankroto procedūroms atlikti. Tačiau, išanalizavus teismui pateiktą bankroto administravimo išlaidų sąrašą, akivaizdu, kad bankroto administratorius nepatyrė administravimo išlaidų sąraše nurodytų dalies išlaidų.

28Nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidų sąraše nurodyti atliktų darbų įkainiai skiriasi nuo teismo nutartimi patvirtintame bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo plane nurodytų įkainių: plane nurodyta 20,00 Eur, o administravimo išlaidų sąraše 25,00 Eur, todėl darytina išvada, kad bankroto administratorius savavališkai padidino atliekamų darbų įkainius. Teismo paskaičiavimu, bankroto administratorius, laikotarpiu nuo teismo nutarties patvirtinti E. G. ir J. G. patikslintą mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos iki 2019-11-05 (paskutinio pavedimo data nurodyta bankroto administratoriaus suvestinėje), nurodytiems atliktiems darbams pritaikius 20,00 Eur įkainį, atliko darbų, kurių bendra vertė 820,00 Eur. Bankroto administratorius nurodo, kad patirtos transporto išlaidos, patalpų nuoma, spausdintuvo nuoma, administratorių privalomas civilinės atsakomybės draudimas, kanceliarinės ir kitos išlaidos sudaro 12 806,60 Eur, tačiau pažymėtina, kad šios bankroto administratoriaus patirtos administravimo išlaidos turi būti padalintos iš administruojamų bylų skaičiaus, kuris bylos nagrinėjimo metu nenustatytas. Nustatyta, kad bankroto procedūroms atlikti bankroto administratoriui faktiškai pervesta 1 023,00 Eur (2 075,70 Eur - 1 052,70 Eur), bankroto administratoriaus nurodytų atliktų darbų bendra vertė 820,00 Eur, todėl likusi 203,00 Eur (1 023,00 Eur – 820,00 Eur) suma, priskirta prie transporto išlaidų, patalpų nuomos, spausdintuvo nuomos, administratoriaus privalomo civilinės atsakomybės draudimo, kanceliarinių išlaidų, išskaidžius ją 34 mėnesių laikotarpiui (skaičiuojant iki 2019-11-04), sudaro tik 5,97 Eur/mėn., kuri, teismo vertinimu, nelaikytina neprotingai didelė ar nepagrįsta. Nors bankroto administratoriaus pateiktas bankroto administravimo išlaidų sąrašas turi trūkumų, tačiau bendra administravimo išlaidoms pervesta 2 075,70 Eur suma, neviršija 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtinto mokumo atkūrimo plano 6 dalyje nurodytos bankroto administravimo išlaidoms pagal plano 7 punkto sąmatą skiriamos 62,90 Eur sumos 33 mėnesių laikotarpiui.

29Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, jog kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ įrodė, kad teismo paskirtasis administratorius iš esmės netinkamai atlieka savo funkcijas ir nevykdo FABĮ nustatytų pareigų. Teismui nustačius pagrindą atstatydinti bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgaliotą asmenį V. Š. iš pareigų, kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo tenkinamas (CPK 1 straipsnio 1 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

30UAB „Būsto paskolų draudimas“ pasiūlė E. G. bankroto administratoriaus kandidatūrą, kuri sutinka būti administratore, atitinka skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių reikalavimus, pateikė deklaraciją, kad neturi suinteresuotumo byloje (e. b. V t., b. l. 66-71). Teismas sprendžia, jog bankroto administratoriumi skirtina pasiūlyta bankroto administratorė (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, FABĮ 14 straipsnis). Teismas nustato 14 dienų terminą UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ perduoti naujam bankroto administratoriui E. G. bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto proceso visus dokumentus. UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ išaiškintina, kad jeigu ji be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą neperduos fizinių asmenų bankroto proceso dokumentų ar perduos ne visus, teismas gali jai skirti iki 2 896,00 Eur baudą (FABĮ 14 straipsnio 6 dalis).

31Įgyvendinant FABĮ 14 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus nurodyta depozitinė banko sąskaita bankroto procedūrai vykdyti - ( - ), AB Swedbank. Išaiškintina, kad įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo yra pagrindas kredito įstaigai, kurioje atidaryta depozitinė sąskaita, pakeisti sąskaitos turėtoją – teismo atstatydintą ar atsistatydinusį bankroto administratorių į paskirtą naują bankroto administratorių. Paskirtas naujas bankroto administratorius nedelsdamas kreipiasi į kredito įstaigą dėl depozitinės sąskaitos turėtojo pakeitimo (FABĮ 14 straipsnio 8 dalis).

32Atsižvelgiant į tai, kad kreditorės prašomi dokumentai buvo pateikti po to, kai kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą su prašymais dėl įpareigojimo bankroto administratorių atlikti veiksmus ir bankroto administratoriaus atstatydinimo, išsprendus klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, teismo vertinimu, nebėra tikslo tenkinti kreditorės 2019-10-17 prašymo dėl įpareigojimo bankroto administratorių atlikti veiksmus.

33Vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas,

Nutarė

34pareiškėjos UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo tenkinti.

35Bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto byloje Nr. 2FB-104-729/2016 (teisminio proceso Nr. 2-24-3-03309-2014-1) atstatydinti bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“, juridinio asmens kodas 303017171.

36Bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto byloje Nr. 2FB-104-729/2016 (teisminio proceso Nr. 2-24-3-03309-2014-1) paskirti naują bankroto administratorių E. G., asmens kodas ( - ) adresas – I. K. g. 32, Klaipėda, tel. 860023142, el. p. egle@mvg.lt, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-FA502.

37Įpareigoti bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ per 14 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei E. G. bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto proceso visus dokumentus ir balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis.

38UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ išaiškinti, kad be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą neperdavus administratorei E. G. bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto proceso dokumentų ar perdavus ne visus, teismas gali skirti atstatydintam bankroto administratoriui iki 2 896,00 eurų baudą.

39Nutarties nuorašą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo dienos išsiųsti UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Centrinis bankroto biuras LT“, E. G., antstoliui J. P., antstolei L. P., uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, uždarajai akcinei bendrovei „SB Lizingas“, SIA „B2Kapital“ atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės B2Kapital, uždarajai akcinei bendrovei „Intrum Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Lindorff OY, Lietuvos Respublikoje veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, akcinei bendrovei SEB bankas (FABĮ 14 straipsnio 7 dalis).

40Nutarčiai įsiteisėjus, išsiųsti nutarties kopiją kredito įstaigai akcinei bendrovei Swedbank, kurioje atstatydintas bankroto administratorius UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ (įgaliotas asmuo V. Š.) yra atidaręs depozitinę sąskaitą numeris ( - ).

41Išaiškinti Swedbank, AB, kad įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo yra pagrindas pakeisti sąskaitos turėtoją į naują bankroto administratorę E. G..

42Pareiškėjos UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl įpareigojimo bankroto administratorių atlikti veiksmus atmesti.

43Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (kreditorės) uždarosios... 3. Teismas... 4. 2019-10-17 teisme gautas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“... 5. 2019-12-05 teisme gautas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“... 6. Suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atstovas UAB „B2Kapital“... 7. Bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgaliotas... 8. Kiti suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų... 9. Bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ įgaliotas... 10. Pareiškėja UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir suinteresuotas asmuo UAB... 11. Teismas... 12. prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo tenkintinas.... 13. Bankrutuojančio fizinio asmens administratoriaus funkcijos, jo teisės ir... 14. Pažymėtina, kad spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos... 16. Nagrinėjamu atveju kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinis... 17. Vienas iš kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentų bankroto... 18. FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, jog nuo teismo nutarties... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintas E. G.... 20. Kitas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas dėl bankroto... 21. 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintoje mokumo atkūrimo plano 2 dalyje... 22. 2019-11-29 teismui pateiktoje ataskaitoje apie plano vykdymo eigą bankroto... 23. Kitas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas dėl bankroto... 24. Vadovaujantis FABĮ 24 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, kreditoriai, kurių... 25. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditorė UAB „Būsto... 26. Kitas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentas dėl bankroto... 27. 2017-01-27 teismo nutartimi patvirtintoje mokumo atkūrimo plano 6 dalyje... 28. Nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidų sąraše nurodyti atliktų... 29. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, jog kreditorė UAB... 30. UAB „Būsto paskolų draudimas“ pasiūlė E. G. bankroto administratoriaus... 31. Įgyvendinant FABĮ 14 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus nurodyta... 32. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorės prašomi dokumentai buvo pateikti po to,... 33. Vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos... 34. pareiškėjos UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl bankroto... 35. Bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto byloje Nr.... 36. Bankrutuojančių fizinių asmenų E. G. ir J. G. bankroto byloje Nr.... 37. Įpareigoti bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“... 38. UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ išaiškinti, kad be pateisinamos... 39. Nutarties nuorašą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo... 40. Nutarčiai įsiteisėjus, išsiųsti nutarties kopiją kredito įstaigai... 41. Išaiškinti Swedbank, AB, kad įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto... 42. Pareiškėjos UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl įpareigojimo... 43. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...