Byla B2-1153-555/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Kauno verslo rūmai“ atstovui advokato padėjėjui Vytautui Breimeliui, atsakovo UAB „Kančo studija“ atstovams Algimantui Kančui, advokatui Evaldui Rapolui, advokato padėjėjui Kęstučiui Baranauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovų bankrutuojančios UAB „PROSTINVEST“, UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“, UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškinius atsakovui UAB „Kančo studija“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas BUAB „PROSTINVEST“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“ ir administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodo, kad 2004-12-20 UAB „BALTIJOS ĄŽUOLAS" (dabartinis pavadinimas - UAB „PROSTINVEST") ir Algimanto Kančo įmonė (dabartinis pavadinimas - UAB „Kančo studija") sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 39, kuria atsakovas, įsipareigojo parengti pilną pastato, esančio Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 19A, rekonstrukcijos projektą ir vykdyti autorinę objekto statybos darbų priežiūrą. Remiantis sutarties 3.1. punktu, už sutartyje sulygtų įsipareigojimų įvykdymą ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 246 000 Lt sumą, kuri, pagal sulygtus Sutartimi 4.1. - 4.4. punktus, privalėjo būti mokama dalimis atsakovui įvykdžius konkrečias prisiimtas prievoles. Nurodytas pastatas, esantis Juozapavičiaus pr. 19A, Kaune, iki šiol nėra pripažintas tinkamu naudoti, tačiau nepaisant šios aplinkybės atsakovas yra gavęs visą sutartimi sulygtą darbų sumą, t. y. įskaitant ir 82 000 Lt, kuriuos atsakovas turėtų gauti tik pripažinus pastatą tinkamu naudoti. Tai reiškia, jog šiuo metu atsakovas be teisėto pagrindo valdo 82 000 Lt teisėtai ir pagrįstai priklausančius ieškovui. 2011-02-22, 2011-05-02 ir 2011-10-12 ieškovas išsiuntė atsakovui Pretenzijas dėl nepagrįstai įgyto turto grąžinimo ir pareikalavo grąžinti be pagrindo valdomas pinigines lėšas bei sumokėt 5,58 proc. dydžio metines palūkanas, t. y. 20 039 Lt, viso: 102 039 Lt, tačiau atsakovas neatliko jokių veiksmų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas yra tinkamas subjektas, turintis teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Kančo studija" iškėlimo. Ieškovo nuomone, nurodytos aplinkybės liudija sunkią atsakovo finansinę padėtį - negalėjimą vykdyti prievolių ir savo ruožtu tinkamai organizuoti vykdytiną ūkinę-komercinę veiklą, kas sąlygoja jo nemokumą.

3Ieškovas UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodo, kad 2007-12-21 UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir Algimanto Kančo įmonė pasirašė projektavimo darbų sutartį Nr. KVR/07-12-21, kuri nutraukta 2011-04-11, 2008-09-12 šalys pasirašė susitarimą dėl 2007-12-21 projektavimo sutarties Nr.KVR/07-12-21 7 straipsnio pakeitimo, kuriuo buvo pakeista sutarčių kaina ir darbų apimtis. Atsakovui grubiai pažeidžiant darbų atlikimo terminus, kurie remiantis sutarties 10.3.3. punktu yra esminė sutarties sąlyga bei nevykdant (ar netinkamai vykdant) kitų sutartinių įsipareigojimų, ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti paaiškinimą dėl kokių priežasčių yra vėluojama ir nurodyti kokiu terminu darbai bus atlikti; pateikti galiojantį projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą ar jo pratęsimą bei ypatingo statinio projektuotojo atestato kopiją. Kadangi atsakovas į prašymus bei pranešimus nereagavo, nepateikė nei paaiškinimų, nei detalųjį planą atitinkančio techninio projekto, nei prašyme nurodytų dokumentų, nebendradarbiavo, todėl laiko, kad sutartis yra nutraukta nuo 2011-04-11 ir jos nutraukimo priežastis - atsakovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Remiantis sutarties 5.1 punktu, atsakovas įsipareigojo paruošti techninį projektą iki 2008 03 01 bei gauti statybos leidimą iki 2008 05 01. Sutarties 9.1.3. punkte nuodyta, kad: Jeigu iki 2008-05-01 nebus gautas leidimas statybai, PROJEKTUOTOJAS privalo sumokėti UŽSAKOVUI 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos sumos baudą bei atlyginti UŽSAKOVO nuostolius dėl statybos kainos padidėjimo, kuriuos UŽSAKOVAS patirs dėl tokio vėlavimo". Kadangi aukščiau įvardinti darbai iki šiol yra neatlikti, tai atsakovas privalo sumokėti 10 (dešimties) procentų sutarties kainos sumos baudą t.y. 110 770 Lt. Į raštiškus reikalavimus sumokėti nurodytą sumą atsakovas nereagavo, todėl mano, kad atsakovas negali arba neketina vykdyti iš sutarties kylančių įsipareigojimų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas yra tinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kančo studija“ (ĮBĮ 4, 5 straipsniai). Taip pat nurodo, kad dėl iš sutarties kylančių reikalavimų tiek atsakovas, tiek ieškovas Kauno apygardos teisme yra pateikę ieškinius, kurie buvo sujungti į vieną bylą (civ. byla Nr. 2-779-273/2012): 2011-05-13 UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl 1 161 521,19 Lt nuostolių ir netesybų priteisimo, atsiradusių dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir netinkamo vykdymo, iš atsakovų UAB „Kančo studija", Algimanto Kančo, Jolitos Kančienės ir UAB „If P&C Insurance AS"; UAB „Kančo studija" 2011-04-25 pateikė ieškinį UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ dėl nuostolių nutraukus projektavimo darbų sutartį Nr. KVR/07-12-21 atlyginimo, netesybų ir palūkanų priteisimo (ieškinio suma: 549 420 Lt).

4Ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“ ir administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodo, kad 2009-06-30 UAB „BALTIJOS ĄŽUOLAS" (dabartinis pavadinimas UAB „PROSTINVEST") ir UAB „Karaliaučiaus grupė" sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2, kuria UAB „PROSTINVEST" perleido, o UAB „Karaliaučiaus grupė" perėmė bendrą 110 000 Lt dydžio reikalavimą, kylantį 2007-07-27 protokolo, 2007-08-02 papildomo susitarimo Nr. 3 prie 2005-09-06 statybos rangos sutarties Nr. SR-05/09-01 ir 2005-12-12 projektavimo sutarties Nr. 04/12/20-03 pagrindu į UAB „Kančo studija". 2011-10-13 raginimu ieškovas nurodė atsakovui iki 2011-11-16 sumokėti susidariusį 110 000 Lt dydžio įsiskolinimą ir jo pagrindu mokėtinus delspinigius ir palūkanas, tačiau atsakovas susidariusio įsiskolinimo nesumokėjo. Atsakovo UAB „Kančo studija" iniciatyva sutartis, kurios pagrindu kyla UAB „Karaliaučiaus grupė" reikalavimo teisės į UAB „Kančo studija", yra ginčijama Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civ. b. Nr. 2-5700-619/2011, o pastarosios bylos pagrindu yra sustabdyta kita Kauno apygardos teisme nagrinėjama civ. b. Nr. 2-785-413/2011, kurioje UAB „Karaliaučiaus grupė" yra pareiškusi ieškinį UAB „Kančo studija" dėl įsiskolinimo, kilusio sutarties pagrindu, priteisimo. Tačiau ieškovo nuomone, tol, kol sutartis nėra pripažinta negaliojančia, o jos pagrindu kylantis reikalavimas nepagrįstu, UAB „Karaliaučiaus grupė" reikalavimo teisės į UAB „Kančo studija" yra laikomos galiojančiomis, t. y. UAB „Kančo studija" yra laikoma UAB „Karaliaučiaus grupė" skolininke ir teisminių ginčų faktas nepaneigia aplinkybių, pagrindžiančių UAB „Kančo studija" nemokumą. Pažymi, kad atsakovo nemokumą liudija aplinkybės: atsakovas susidariusio įsiskolinimo ieškovui neapmoka daugiau nei 3 metus, be to, atsakovas nevykdo įsipareigojimų, kurių apimtis viršija 5 mln. Lt, ir kitiems kreditoriams. Iš pridedamų LR turto arešto registro išrašų matyti, kad šiuo metu UAB „Kančo studija" turtas yra areštuotas 5 007 592,61 Lt sumai, neįskaitant UAB „Karaliaučiaus grupė" iniciatyva areštuoto turto vertės. Akivaizdu, kad išrašuose nurodyti kreditoriai, negalėdami susigrąžinti jiems priklausančių pinginių sumų, yra pradėję teismines skolų išieškojimo procedūras. Nurodo, kad iš UAB „Kančo studija" VĮ „Registrų centrui" pateikto balanso už 2010 metus duomenų matyti, kad UAB „Kančo studija" 2011 metais yra priėmęs akcininkų sprendimą išmokėti 750 000 Lt dividendų, tačiau pagal teismų praktiką daro prielaidą, kad atsakovo akcininkams priimant sprendimą išmokėti 750 000 Lt dydžio dividendus, UAB „Kančo studija" jau buvo nemoki, be to galimai pažeidė esamų kreditorių teises ir siekė sąmoningai padidinti nuostolius ir įsiskolinimus tam, kad įmonė negalėtų atsiskaityti su savo kreditoriais, tačiau patenkinti savo akcininkių reikalavimus taip galimai tyčia privedant UAB „Kančo studija" prie bankroto. Mano, kad UAB „Kančo studija" susiduriant su ilgalaikiais finansiniais sunkumais, sąlygojančiais ir liudijančiais įmonės negalėjimą įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus tiek dabar, tiek ateityje - UAB „Kančo studija" yra nemoki.

5Atsakovas UAB „Kančo studija“ su pareikštais ieškiniais nesutinka, prašo atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“. Dėl UAB „PROSTINVEST" ieškinio. Pažymi, kad apie tariamus UAB „PROSTINVEST" turtinius reikalavimus, kurių pagrindu pareikštas prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas sužinojo tik 2011 metų lapkričio mėnesio pradžioje, kuomet jam buvo įteikta 2011 10 12 išsiųsta UAB „PROSTINVEST" pretenzija. Su minėtu reikalavimu ieškovas kategoriškai nesutinka. Teismas, nagrinėjantis bankroto bylos iškėlimo klausimą, nėra kompetentingas spręsti, ar ieškovo pretenzijos atsakovui dėl tariamai be pagrindo įgytų lėšų, yra pagrįstos, todėl ieškovo reikalavimas turi būti sprendžiamas atskiroje byloje dėl skolos priteisimo. Teigia, kad ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, kad atsakovas yra be pagrindo gavęs 82.000 Lt. Pažymi, kad atsakovas atliko visus darbus, kuriuos jis privalėjo atlikti pagal ieškovo teismui pateiktą 2004 12 20 projektavimo darbų sutartį, todėl pagrįstai įgijo teisę į atlyginimą už pagal sutartį atliktus darbus. Atsakovo nuomone, ieškovas neturi jokio galiojančio reikalavimo atsakovo atžvilgiu, ieškovas neįrodė jo reikalavimo teisę sukuriančio fakto (t.y. atsakovo atlikto sutarties sąlygų pažeidimo) ir todėl nėra pagrindo pripažinti jį UAB „Kančo studija" kreditoriumi, iš ko seka, kad ieškovas neturi net subjektyvios teisės reikšti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kančo studija". Dėl UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ ieškinio. Kaip pareiškime paminėjo pats ieškovas - tiek UAB KAUNO VERSLO RŪMAI, tiek UAB „Kančo studija" yra šalys Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-779-273/2012 (buvęs Nr. 2-2421-273/2011), kurioje nagrinėjamas ginčas dėl nuostoliu atlyginimo, netesybų ir palūkanų priteisimo, ir kurioje jos abi yra pareiškusios reikalavimus viena kitai dėl įsipareigojimų, kylančių pagal 2007-12-21 projektavimo darbų sutartį Nr. KVR/07-12-21, nevykdymo. Taigi, reikalavimų, kurių pagrindu ieškovas siekia iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija", pagrįstumas yra ginčo objektas, ir tik išsprendus minėtą civilinę bylą bus patvirtinta arba paneigta, jog ieškovas UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ turi (arba neturi) kreditorinį reikalavimą atsakovui UAB „Kančo studija", o kartu ir teisę reikalauti iškelti atsakovui bankroto bylą. Pagal teismų praktiką ginčijamo įsipareigojimo nevykdymas negali būti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Pažymi, jog pagal ĮBĮ 4 straipsnį, pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti pateiktas, jei įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (4 str. 1 d. 2 p.) arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų (4 str. 1 d. 4 p.). Taigi, įsipareigojimų egzistavimo ir tų įsipareigojimų nevykdymo ar pradelsto vykdymo faktas yra esminė sąlyga siekiant pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ 4 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Kadangi ieškovo ir atsakovo įsipareigojimai, kylantys iš 2007-12-21 projektavimo sutarties Nr. KVR/07-12-21, yra ginčo objektas civilinėje byloje Nr. 2-779-273/2012, tai negalima teigti, kad jau šiai dienai yra nustatytas skolininko įsipareigojimų nevykdymo ar pradelsto vykdymo faktas, kuris yra esminė sąlyga bankroto bylos iškėlimui. Ieškovo pareiškimo reikalavimų tenkinimas nesulaukus susijusios civilinės bylos nagrinėjimo baigties gali turėti itin neigiamas ir neatgręžiamas teisines pasekmes. Dėl UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškinio. Nurodo, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia motyvu, jog UAB „BALTIJOS ĄŽUOLAS" (dabartinis pavadinimas UAB „PROSTINVEST") ir UAB „Karaliaučiaus grupė" 2009 m. birželio 30 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr.2. kuria ieškovas perėmė bendrą 110.000,00 Lt dydžio reikalavimą į atsakovą. Pažymi, jog šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla tarp tų pačių šalių, kurioje yra ginčijama minėta reikalavimo perleidimo sutartis Nr.2, kurios pagrindu yra sustabdyta Kauno apygardos teismo byla dėl įsiskolinimo priteisimo, kurioje atsakovas pareiškė reikalavimą įtraukti UAB „Kančo studija" 41.585,71 Lt kreditorinį reikalavimą į BUAB „PROSTINVEST" kreditorių sąrašą bei siekia panaikinti kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį, kuria 110.000,00 Lt vertės BUAB „PROSTINVEST" kreditorinis reikalavimas buvo perleistas UAB „Karaliaučiaus grupė", be to Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje vyksta ikiteisminis tyrimas dėl ieškovo galimai aplaidaus ar apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, kuris susijęs būtent su minėtos reikalavimo perleidimo sutarties Nr.2 sudarymu. Šie faktai turi esminės reikšmės nagrinėjant bylą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, kadangi pagal ĮBĮ 5 str, pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę reikšti kreditorius, savininkas ar įmonės administracijos vadovas, o vis dar vykstant Vilniaus apygardos teismo bylos nagrinėjimui ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo jam sumokėti ar tuo labiau kelti atsakovui bankroto bylą, kadangi patenkinus pagrindinį atsakovo reikalavimą - panaikinti reikalavimo perleidimo sutartį, ieškovas nebūtų atsakovo kreditorius, todėl prarastų teisę į savo reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Kadangi ieškovas neturi jokio galiojančio reikalavimo atsakovo atžvilgiu, todėl nėra pagrindo pripažinti jį atsakovo kreditoriumi, iš ko seka, kad ieškovas neturi net subjektyvios teisės reikšti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Dėl įsipareigojimų nevykdymo kitiems kreditoriams. Ieškovo teigimu, atsakovas nevykdo įsipareigojimų kitiems kreditoriams, kurių apimtis viršija 5 mln. Lt, tačiau pagal ieškovo pateiktus dokumentus matyti tik tai, jog yra areštuotas atsakovo turtas tokiai sumai ir ieškovas neužsimena apie tai, jog dėl visos šios sumos yra kilę ginčai, kurie nagrinėjami teismuose. Dėl UAB „Kančo studija“ nemokumo. Nurodo, kad UAB „Kančo studija" vykdo įsipareigojimus kreditoriams bei darbuotojams, valstybinėms institucijoms, įmonė sėkmingai vykdo veiklą, atsiskaitinėja su tiekėjais bei laiku moka darbo užmokestį ir kitus mokėjimus – t.y., UAB „Kančo studija" yra pajėgi finansiškai vykdyti savo veiklą, įskaitant ir įsipareigojimus kreditoriams. Pažymi, kad atsakovas pradelstų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, darbuotojams neturi bei faktą, kad įmonė moki, yra patikrinusi ir įvertinusi Kauno teritorinė darbo birža, kuri 2011-11-23 priėmė sprendimą sudaryti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį su UAB „Kančo studija", ir tokiu būdu joje įdarbinti jaunus inžinierius-architektus. Pagal atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus 2011-12-12 duomenimis, įmonė turi 1 279 572 Lt vertės turto, iš jo ilgalaikio materialaus turto už 640 650 Lt, o trumpalaikio turto už 624 198 Lt, iš debitorių sąrašo matyti, kad UAB „Kančo studija" debitoriniai įsiskolinimai 2011-12-12 sudarė 524 116 Lt, iš kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovas iki 2011-12-12 buvo pradelsęs kreditoriams sumokėti tik 58 140,62 Lt. Remiantis šiais duomenimis, darytina išvada, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Kadangi atsakovo įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, todėl teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija".

6Atsakovas prašo skirti ieškovams po 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Mano, kad ieškovas UAB „PROSTINVEST“ 2011-01-22 ir 2011-05-02 pretenzijas išsiuntė ne atsakovo adresu sąmoningai, planuodamas suklaidinti teismą. Nurodo, jog atsakovas yra gavęs tik paskutinę 2011-10-12 ieškovo siųstą pretenziją, į kurią neatsakė tiesiogiai, nes dėl jos pateikė pareiškimą ikiteisminio tyrimo įstaigai. Pažymi, kad tarp šalių vyksta teisminiai ginčai, tačiau ieškovas reikalavimo dėl 82 000 Lt skolos niekad nereiškė, kas rodo, jog ieškovas žinojo, kad tokiam reikalavimui nėra jokio pagrindo. Taip pat nurodo, kad ieškovai UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nors jiems žinoma, kad tariamų kreditorinių reikalavimų pagrįstumas yra nagrinėjamas civilinėse bylose, t.y. ieškovai suprato, kad reikšti tokius reikalavimus atsakovui neturi teisės, tačiau tą darė sąmoningai, siekdami sukurti atsakovui papildomą spaudimo priemonę. Atsakovo nuomone, tokiais veiksmais – žinomai nepagrįsto ieškinio pateikimu, ieškovai grubiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes yra pažeidžiami proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai.

7Atsisakytina iškelti UAB „Kančo studija“ bankroto bylą.

8Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę pateikti kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas. Atsakovo deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Atsakovas nurodo, jog ieškovo UAB „PROSTINVEST“ nurodytas tariamas įsiskolinimas 102 039 Lt nepagrįstas, o dėl ieškovų UAB KAUNO VERSLO RŪMAI bei UAB „Karaliaučiaus grupė“ nurodytų reikalavimų pagrįstumo vyksta teisminiai ginčai, tačiau atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką pateikti ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėtini.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

10Faktinis šioje byloje pareikštų ieškinių iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2387 ir kt.).

13Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą, į įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaitomi tie įmonės įsipareigojimai, kuriuos atsakovas ginčija teisme, jei šių įsipareigojimų dydis turi esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-564/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-562/2011 ir kt.). Kadangi tarp UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“, UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir UAB „Kančo studija“ kilę ginčai dėl pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo šiuo metu nagrinėjami teismuose, negalima pripažinti, kad ieškovai UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“, UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovas įvykdytų prievoles pagal ginčijamas sutartis. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo skolos ieškovams UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“, UAB „Karaliaučiaus grupė“ yra pradelstos.

14Iš teismui pateikto UAB „Kančo studija“ 2011-12-12 balanso duomenų (b.l. 18, 19, t.II) bei kreditorių sąrašo (b.l. 12, t.II) matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė yra 1 279 572 Lt, pradelsi finansiniai įsipareigojimai sudaro 58 140,62 Lt, (o įtraukus į šį sąrašą ir atsakovo nepripažįstamą ieškovo BUAB „PROSTINVEST“ tariamą 102 039 Lt įsiskolinimą, sudarytų 160 179,62 Lt), t.y. pradelsti įsiskolinimai akivaizdžiai neviršija pusės įmonės turimo turto vertės, 2010 m. įmonės veikla buvo pelninga – 13076 Lt grynojo pelno (b.l. 14. t. II), nuo 2011-01-01 iki 2011-12-12 įmonė veikė taip pat pelningai – 71 733 Lt grynojo pelno. Byloje pateikti duomenys, jog atsakovas įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei valstybės ir savivaldybės biudžetams neturi (b.l. 86, 87, t. II), įmonė vykdo įvarius verslo projektus, priima į darbą naujus darbuotojus. Ieškovas BUAB „PROSTINVEST“ nurodo, kad atsakovo pateiktame balanse į įmonės per vienerius metus gautinas sumas įtrauktas 487 816 Lt kreditorinis reikalavimas bankrutavusiai UAB „Laikinosios sostinės projektai“ yra niekinis, nes ateityje nebus patenkintas, todėl atsakovo nurodyta finansinė padėtis yra nereali. Teismo vertinimu, šis ieškovo argumentas atmestinas, nes Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje aiškiai įtvirtinta, jog sprendžiant dėl įmonės nemokumo, turi būti įvertinta visų rūšių įmonės turto, įtraukto į įmonės balansą, vertė, be to net ir padarius prielaidą, kad šis debitorinis įsiskolinimas yra beviltiškas, įmonės pradelsti įsiskolinimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (balanse įrašyto turto vertė minus debitorinis bankrutavusios UAB „Laikinosios sostinės projektai“ debitorinis įsiskolinimas).

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta sąlyga UAB „Kančo studija“ bankroto bylai iškelti. Pažymėtina, kad atsakovo kreditorių sąrašas nepatvirtina, kad atsakovas skolingas savo darbuotojams, taip pat nėra pateikta duomenų, kad UAB „Kančo studija“ yra viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriams, jog negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktai).

16Vadovaujantis CPK 95 straipsnio 1 ir 2 dalimi, teismas gali paskirti byloje dalyvaujančiam asmeniui iki 20 000 Lt baudą, jei yra nustatoma, kad jis nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis, teismas taip pat gali paskirti iki 20 000 Lt baudą kreditoriui, pateikusiam nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, jei nustatoma, kad kreditorius tai padarė nesąžiningai (CPK 1 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalis). Ieškovo nepagrįsto ieškinio nesąžiningas pareiškimas konstatuojamas tada, kai ieškinys pateikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti priešingai šaliai nepatogumų.

17„Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys, subjektyviuoju – nusako asmens vidinį valinį santykį su konkrečia situacija, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus [...]. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-278/2010). Taigi, paduodančio nepagrįstą ieškinį asmens nesąžiningumas reiškia šio asmens suvokimą, jog jis neturi teisės reikalauti ginti jo teises ar įstatymų saugomus interesus, kadangi jie realiai nebuvo pažeisti.

18Iš byloje esančių duomenų, tame tarpe ir ieškovų UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškinių, bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad tarp UAB KAUNO VERSLO RŪMAI, UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir UAB „Kančo studija“ vyksta eilė teisminių ginčų dėl sutarčių, kurių pagrindu keliami UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė" reikalavimo teisės į UAB „Kančo studija. Vadinasi, ieškovai suvokė arba turėjo suvokti, kad atsakovas nebemoka ieškovams reikalaujamų įsiskolinimų ne dėl to, kad neturi tam lėšų, o dėl to, kad nesutinka su ieškovų reikalavimais. Nepaisant to, ieškovai UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Kančo grupė“ iškėlimo, motyvuodami būtent tuo, kad atsakovas nebemoka jiems įsiskolinimų, kilusių teisme ginčijamų sutarčių pagrindu. Toks ieškovų elgesys įvertintinas kaip piktnaudžiavimas kreditoriaus teisėmis inicijuoti bankroto procedūrą, grasinimą skolininkui, verčiant šį elgtis prieš savo valią, siekį panaudoti bankroto procesą pinigams iš mokaus skolininko atgauti, klaidinti teismą ir manipuliuoti teismu, panaudojant šiam įstatymu suteiktas galias. Todėl spręstina, kad ieškovai UAB KAUNO VERSLO RŪMAI, UAB „Karaliaučiaus grupė“ piktnaudžiavo procesine teise pateikdami teismui nepagrįstus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 95 straipsnis). Kadangi atsakovas neįrodinėjo, jog patyrė kokius nors nuostolius dėl ieškovų piktnaudžiavimo procesine teise, todėl ieškovams UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ skirtinos baudos po 5 000 Lt valstybės naudai.

19Vadovaudamasis LR CPK 95 straipsniu, 290 straipsniu, ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

20atsisakyti iškelti UAB „Kančo studija“ (kodas 132660784, Kauno m.sav. Kauno m. Gėlių Rato g. 21A) bankroto bylą.

21Skirti UAB KAUNO VERSLO RŪMAI (kodas 300008594) ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ (kodas 300971626) po 5 000 Lt baudą valstybės naudai.

22UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti Kauno apygardos teismą baudą panaikinti ar sumažinti.

23Nutartis dalyje dėl atsisakymo kelti bankroto bylą per dešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskiruoju skundu per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai... 2. ieškovas BUAB „PROSTINVEST“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti... 3. Ieškovas UAB „KAUNO VERSLO RŪMAI“ prašo iškelti bankroto bylą UAB... 4. Ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškiniu prašo iškelti bankroto... 5. Atsakovas UAB „Kančo studija“ su pareikštais ieškiniais nesutinka,... 6. Atsakovas prašo skirti ieškovams po 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą... 7. Atsisakytina iškelti UAB „Kančo studija“ bankroto bylą.... 8. Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5... 10. Faktinis šioje byloje pareikštų ieškinių iškelti bankroto bylą pagrindas... 11. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas –... 12. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog... 13. Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą, į... 14. Iš teismui pateikto UAB „Kančo studija“ 2011-12-12 balanso duomenų (b.l.... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad... 16. Vadovaujantis CPK 95 straipsnio 1 ir 2 dalimi, teismas gali paskirti byloje... 17. „Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys,... 18. Iš byloje esančių duomenų, tame tarpe ir ieškovų UAB KAUNO VERSLO RŪMAI... 19. Vadovaudamasis LR CPK 95 straipsniu, 290 straipsniu, ĮBĮ 9 straipsnio 5... 20. atsisakyti iškelti UAB „Kančo studija“ (kodas 132660784, Kauno m.sav.... 21. Skirti UAB KAUNO VERSLO RŪMAI (kodas 300008594) ir UAB „Karaliaučiaus... 22. UAB KAUNO VERSLO RŪMAI ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ per keturiolika... 23. Nutartis dalyje dėl atsisakymo kelti bankroto bylą per dešimt dienų nuo jos...