Byla 2-942/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Prostinvest“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Karaliaučiaus grupė“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutarties, kuria teismas atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Prostinvest“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno verslo rūmai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Karaliaučiaus grupė“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“ dėl bankroto bylos iškėlimo (civ. bylos Nr. B2-1153-555/2012).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Prostinvest“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“, administratoriumi prašė paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodė, kad 2004 m. gruodžio 20 d. UAB „Baltijos ąžuolas" (dabartinis pavadinimas - UAB „Prostinvest") ir A. K. įmonė (dabartinis pavadinimas - UAB „Kančo studija") sudarė projektavimo darbų sutartį, kuria atsakovas, įsipareigojo parengti pilną pastato rekonstrukcijos projektą ir vykdyti autorinę objekto statybos darbų priežiūrą. Pagal sutarties 3.1. punktą, ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 246 000 Lt sumą, kuri privalėjo būti mokama dalimis atsakovui įvykdžius konkrečias prisiimtas prievoles. Nors pastatas iki šiol nėra pripažintas tinkamu naudoti, atsakovas yra gavęs visą sutartimi sulygtą darbų sumą, t. y. įskaitant ir 82 000 Lt, kuriuos atsakovas turėtų gauti tik pripažinus pastatą tinkamu naudoti. Tai reiškia, jog atsakovas be teisėto pagrindo valdo 82 000 Lt teisėtai ir pagrįstai priklausančius ieškovui. Ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl nepagrįstai įgyto turto grąžinimo ir pareikalavo grąžinti be pagrindo valdomas pinigines lėšas bei sumokėti 5,58 proc. dydžio metines palūkanas, t. y. 20 039 Lt, viso 102 039 Lt, tačiau atsakovas neatliko jokių veiksmų. Ieškovo nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina sunkią atsakovo finansinę padėtį - negalėjimą vykdyti prievolių ir tinkamai organizuoti vykdytiną ūkinę komercinę veiklą.

5Ieškovas UAB „Kauno verslo rūmai“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 21 d. UAB „Kauno verslo rūmai“ ir A. K. įmonė pasirašė projektavimo darbų sutartį, kuri nutraukta 2011 m. balandžio 11 d. 2008 m. rugsėjo 12 d. šalys pasirašė susitarimą dėl minėtos projektavimo sutarties 7 straipsnio pakeitimo, kuriuo buvo pakeista sutarčių kaina ir darbų apimtis. Atsakovui grubiai pažeidžiant darbų atlikimo terminus bei nevykdant (ar netinkamai vykdant) kitų sutartinių įsipareigojimų, ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti paaiškinimą dėl kokių priežasčių yra vėluojama ir nurodyti kokiu terminu darbai bus atlikti; pateikti galiojantį projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą ar jo pratęsimą bei ypatingo statinio projektuotojo atestato kopiją. Atsakovas į prašymus bei pranešimus nereagavo, nebendradarbiavo, todėl ieškovo nuomone, sutartis laikytina nutraukta nuo 2011 m. balandžio 11 d., ir jos nutraukimo priežastis - atsakovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Remiantis sutarties 5.1 punktu, atsakovas privalo sumokėti 10 procentų sutarties kainos sumos baudą t.y. 110 770 Lt. Į raštiškus reikalavimus sumokėti nurodytą sumą atsakovas nereagavo, todėl manytina, kad atsakovas negali arba neketina vykdyti iš sutarties kylančių įsipareigojimų. Taip pat nurodė, kad dėl iš sutarties kylančių reikalavimų tiek atsakovas, tiek ieškovas Kauno apygardos teisme yra pateikę ieškinius, kurie buvo sujungti į vieną bylą. Be to, pažymėjo, kad vertinant atsakovo mokumą, būtina atsižvelgti į atsakovo turimą 487 816 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Laikinosios sostinės projektai“, kuris įtrauktas į atsakovo balansą, tačiau šis reikalavimas yra niekinis.

6Ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Kančo studija“ ir administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodė, kad 2009 m. birželio 30 d. UAB „Baltijos ąžuolas" (dabartinis pavadinimas UAB „Prostinvest") ir UAB „Karaliaučiaus grupė" sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2, kuria UAB „Prostinvest" perleido, o UAB „Karaliaučiaus grupė" perėmė bendrą 110 000 Lt dydžio reikalavimą, kylantį 2007 m. liepos 27 d. protokolo, 2007 m. rugpjūčio 2 d. papildomo susitarimo Nr. 3 prie 2005 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties ir 2005 m. gruodžio 12 d. projektavimo sutarties pagrindu į UAB „Kančo studija". 2011 m. spalio 13 d. raginimu ieškovas nurodė atsakovui sumokėti susidariusį 110 000 Lt dydžio įsiskolinimą, delspinigius ir palūkanas, tačiau atsakovas susidariusio įsiskolinimo nesumokėjo. Pažymėjo, kad atsakovo iniciatyva sutartis, kurios pagrindu kyla UAB „Karaliaučiaus grupė" reikalavimo teisės į UAB „Kančo studija", yra ginčijama Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civ. b. Nr. 2-5700-619/2011, o pastarosios bylos pagrindu yra sustabdyta kita Kauno apygardos teisme nagrinėjama civ. b. Nr. 2-785-413/2011, kurioje UAB „Karaliaučiaus grupė" yra pareiškusi ieškinį UAB „Kančo studija" dėl įsiskolinimo, kilusio sutarties pagrindu, priteisimo. Tačiau ieškovo nuomone, tol, kol sutartis nėra pripažinta negaliojančia, o jos pagrindu kylantis reikalavimas nepagrįstu, UAB „Karaliaučiaus grupė" reikalavimo teisės į UAB „Kančo studija" yra laikomos galiojančiomis, t. y. UAB „Kančo studija" yra laikoma UAB „Karaliaučiaus grupė" skolininke, ir teisminių ginčų faktas nepaneigia aplinkybių, pagrindžiančių atsakovo nemokumą. Pažymėjo, kad atsakovo nemokumą liudija aplinkybės: atsakovas susidariusio įsiskolinimo ieškovui neapmoka daugiau nei 3 metus, be to, atsakovas nevykdo įsipareigojimų, kurių apimtis viršija 5 mln. Lt ir kitiems kreditoriams, šiuo metu UAB „Kančo studija" turtas yra areštuotas 5 007 592,61 Lt sumai, neįskaitant UAB „Karaliaučiaus grupė" iniciatyva areštuoto turto vertės. Taip pat nurodė, kad iš atsakovo VĮ „Registrų centrui" pateikto balanso už 2010 metus duomenų matyti, kad atsakovas 2011 metais yra priėmęs akcininkų sprendimą išmokėti 750 000 Lt dividendų, tačiau atsakovo akcininkams priimant tokį sprendimą, UAB „Kančo studija" jau buvo nemoki ir galėjo pažeisti esamų kreditorių teises.

7Atsakovas UAB „Kančo studija“ su pareikštais ieškiniais nesutiko, prašė atsisakyti iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad ieškovas UAB „Prostinvest" neturi jokio galiojančio reikalavimo atsakovo atžvilgiu, nes neįrodė jo reikalavimo teisę sukuriančio fakto (t.y. atsakovo padaryto sutarties sąlygų pažeidimo), todėl nėra pagrindo pripažinti jį UAB „Kančo studija" kreditoriumi, iš to seka, kad ieškovas neturi subjektyvios teisės reikšti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Dėl UAB „Kauno verslo rūmai“ ieškinio atsakovas taip pat nurodė, kad šis ieškovas neturi galiojančios reikalavimo teisės į atsakovą. Reikalavimų, kurių pagrindu UAB „Kauno verslo rūmai“ siekia iškelti bankroto bylą atsakovui, pagrįstumas yra ginčo objektas kitoje byloje, ir tik išsprendus minėtą civilinę bylą bus patvirtinta arba paneigta, jog šis ieškovas turi (arba neturi) finansinį reikalavimą atsakovui, o kartu ir teisę reikalauti iškelti atsakovui bankroto bylą. Ginčijamo įsipareigojimo nevykdymas negali būti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Dėl UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškinio, atsakovas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia motyvu, jog UAB „Baltijos ąžuolas" (dabartinis pavadinimas UAB „Prostinvest") ir UAB „Karaliaučiaus grupė" 2009 m. birželio 30 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr.2. kuria ieškovas perėmė bendrą 110 000 Lt dydžio reikalavimą į atsakovą. Pažymėjo, jog šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla tarp tų pačių šalių, kurioje yra ginčijama minėta reikalavimo perleidimo sutartis, ir šios bylos pagrindu yra sustabdyta Kauno apygardos teismo byla dėl įsiskolinimo priteisimo, kurioje atsakovas pareiškė reikalavimą įtraukti UAB „Kančo studija" 41 585,71 Lt finansinį reikalavimą į BUAB „Prostinvest" kreditorių sąrašą bei siekia panaikinti kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį, kuria 110 000 Lt vertės BUAB „Prostinvest" finansinis reikalavimas buvo perleistas UAB „Karaliaučiaus grupė". Vis dar vykstant minėtos Vilniaus apygardos teismo bylos nagrinėjimui, ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo jam sumokėti ar tuo labiau kelti atsakovui bankroto bylą, kadangi patenkinus pagrindinį atsakovo reikalavimą, t. y., panaikinus reikalavimo perleidimo sutartį, ieškovas nebūtų atsakovo kreditorius. Ieškovas neturi galiojančio reikalavimo atsakovo atžvilgiu, todėl nėra pagrindo pripažinti jį atsakovo kreditoriumi, iš ko seka, kad ieškovas neturi subjektyvios teisės reikšti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

8Pažymėjo, kad UAB „Kančo studija" yra moki įmonė, todėl jai nėra pagrindo kelti bankroto bylą. Atsakovas vykdo įsipareigojimus kreditoriams bei darbuotojams, valstybinėms institucijoms, įmonė sėkmingai vykdo veiklą, atsiskaitinėja su tiekėjais bei laiku moka darbo užmokestį ir kitus mokėjimus. Pažymėjo, kad atsakovas pradelstų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, darbuotojams neturi. Pagal atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus 2011 m. gruodžio 12 d. duomenimis, įmonė turi 1 279 572 Lt vertės turto, iš kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovas buvo pradelsęs kreditoriams sumokėti tik 58 140,62 Lt. Remiantis šiais duomenimis, darytina išvada, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kančo studija“

11Teismas nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas, atsakovo skolos nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti dėl bankroto bylos iškėlimo, nes gavęs tokio turinio ieškinį, teismas turi patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus.

12Teismas taip pat nurodė, kad pagal teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą, į įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaitomi tie įmonės įsipareigojimai, kuriuos atsakovas ginčija teisme, jeigu šių įsipareigojimų dydis turi esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo. Teismas atsižvelgęs į tai, kad tarp ieškovų UAB „Kauno verslo rūmai“, UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir atsakovo yra kilę ginčai dėl pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo šiuo metu nagrinėjami teismuose, sprendė, kad negalima pripažinti, jog minėti ieškovai turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovas įvykdytų prievoles pagal ginčijamas sutartis ir dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo skolos šiems ieškovams yra pradelstos.

13Teismas nurodė, kad atsakovo 2011 m. gruodžio 12 d. balanso duomenys bei kreditorių sąrašas patvirtina, kad į balanso įrašyto turto vertė yra 1 279 572 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 58 140,62 Lt (o įtraukus į šį sąrašą ir atsakovo nepripažįstamą ieškovo BUAB „Prostinvest“ 102 039 Lt įsiskolinimą, sudarytų 160 179,62 Lt), t. y. pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės įmonės turimo turto vertės. Teismas pažymėjo, kad 2010 m. įmonės veikla buvo pelninga – 13 076 Lt grynojo pelno, nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 12 d. įmonė taip pat veikė pelningai – 71 733 Lt grynojo pelno. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas neturi įsiskolinimų VSDF bei valstybės ir savivaldybės biudžetams, įmonė vykdo įvairius verslo projektus, priima į darbą naujus darbuotojus. Teismas atmetė ieškovo BUAB „Prostinvest“ argumentą, kad atsakovo balanse į įmonės per vienerius metus gautinas sumas įtrauktas 487 816 Lt finansinis reikalavimas bankrutavusiai UAB „Laikinosios sostinės projektai“ yra niekinis, nes, ieškovo teigimu, šis reikalavimas ateityje nebus patenkintas. Teismas nurodė, jog sprendžiant dėl įmonės nemokumo, turi būti įvertinta visų rūšių įmonės turto, įtraukto į balansą, vertė, o be to, net ir padarius prielaidą, kad šis debitorinis įsiskolinimas yra beviltiškas, įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

14Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta sąlyga atsakovui kelti bankroto bylą. Pažymėjo, kad atsakovo kreditorių sąrašas nepatvirtina, jog atsakovas yra skolingas darbuotojams, taip pat nėra duomenų, jog atsakovas būtų viešai paskelbęs ar kitaip pranešęs kreditoriams, jog negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1-2 p.).

15III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Prostinvest“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį ir iškelti bankroto bylą atsakovui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės nemokumo, turi įsitikinti, ar pateiktų įrodymų pakanka reikšmingoms aplinkybėms nustatyti ir ar įrodymai yra patikimi. Šioje byloje ieškovas teismui buvo nurodęs aplinkybes, patvirtinančias, jog atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentai gali būti ydingi. Pirma, atsakovo pateiktame balanse nurodyta, kad atsakovo pirkėjų skolos kaip per vienerius metus gautinos sumos sudaro 524 116 Lt, ši suma detalizuota atsakovo pateiktame debitorių sąraše, pagal kurį atsakovo finansinis reikalavimas į UAB „Laikinosios sostinės projektai“ yra 487 816 Lt, tačiau šis reikalavimas yra niekinis, nes ši įmonė yra bankrutavusi ir negalės atsiskaityti su atsakovu. Teismas nevertino, kad atsakovo veiksmai įtraukiant šį debitorinį įsiskolinimą į turto sąrašą gali liudyti apie klaidingų buhalterinės apskaitos dokumentų sudarymą. Antra, BUAB „Prostinvest“ 82 000 Lt reikalavimas į atsakovo įsipareigojimų sąrašą nėra įtrauktas, nes, atsakovo teigimu, jis nepagrįstas, tačiau atsakovas nedisponuoja atsisakymo pripažinti šį reikalavimą įrodymais. Atsakovas galėtų neįtraukti ieškovo į kreditorių sąrašą tik tuomet, jei turėtų šį ieškovo reikalavimą paneigiančius dokumentus. Trečia, bylos nagrinėjimo metu atsakovas savo gerą finansinę padėtį grindė tuo, kad vykdo daug projektų, tačiau, jeigu šios aplinkybės realiai egzistuotų, pagal vykdytinus projektus gautinos sumos turėtų atsispindėti atsakovo buhalteriniuose dokumentuose kaip gautinos sumos. 2011 m. balanse kitų gautinų sumų vertė yra lygi nuliui.
  2. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalį teismas gali skirti įmonės auditą, ekspertizę įmonės turto vertei nustatyti. Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentai gali būti neteisingi, dėl to teismas privalėjo šias aplinkybes išsamiai ištirti skirdamas įmonės auditą ar ekspertizę.

17Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį ir iškelti atsakovui bankroto bylą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, nes teisės aktai neįtvirtina draudimo reikšti reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai pareiškimą reiškiančio asmens reikalavimas į skolininką yra ginčijamas teisme.
  2. Teismas pažeidė pareigą visapusiškai ištirti su atsakovo finansine padėtimi susijusias aplinkybes, nes privalėjo nustatyti realią įmonės turtinę padėtį, t. y. nustatyti, ar atsakovo balanse nurodytos įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos bei turto vertė atitinka tikrovę. Teismas rėmėsi atsakovo finansine atskaitomybe, kurios ydingumą pripažino pats atsakovas teismo posėdžių metu. Apelianto nuomone, teismas privalėjo įpareigoti atsakovą pateikti teisingai sudarytą finansinę atskaitomybę.
  3. Teismas nevertino to, kad atsakovo nurodytos aplinkybės, turinčios įtakos mokumui, neatitinka tikrovės. Atsakovas teigė vykdantis didelės vertės projektus, kurie jam garantuoja pajamas, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. Be to, atsakovo sudarytame balanse kitų gautinų sumų vertė yra lygi nuliui. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas galimai nevykdo nurodytų projektų ir suklaidino teismą pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją.
  4. Teismas netyrė dividendų akcininkams išmokėjimo aplinkybių. Atsakovas, turėdamas pradelstų įsipareigojimų, išmokėjo akcininkams apie 678 267 Lt dydžio dividendus, o tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas susiduria su finansiniais sunkumais ir imasi priemonių perleisti akcininkams turtą.
  5. Byloje esant prieštaringiems duomenims apie atsakovo finansinę padėtį, teismas privalėjo paskirti auditą.

18Atsiliepimu į ieškovo BUAB „Prostinvest“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašo skundą tenkinti jame nurodytais motyvais.

19Atsiliepimu į ieškovo UAB „Karaliaučiaus grupė“ atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kančo studija“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismui pateiktas balansas atitiko tikrovę, jame buvo padaryta viena neesminė klaida dėl 2 000 Lt ir tik dėl to, kad atsakovas privalėjo teismui pateikti finansinius dokumentus per labai trumpą laikotarpį.

202 000 Lt suma sėkmingai veiklą vykdančiai įmonei nėra didelė ir nekeičia iš esmės įmonės finansinės padėties. Dėl atsakovo vykdomų projektų galima rasti straipsnių įvairiuose dienraščiuose ir internetinėse svetainėse, dėl to pareiškėjas, išsakydamas skunde savo abejones dėl atsakovo vykdomų projektų, tik patvirtina, jog savo veiksmais siekia vilkinti bylą bei sudaryti atsakovui nepatogumų. Toks pareiškėjo elgesys turi būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pažymi, kad teismui pateiktų dokumentų apie įmonės finansinę padėtį pakako, kad nustatyti, jog įmonė nėra nemoki. Dėl dividendų akcininkams išsimokėjimo, atsakovas nurodo, kad vykstant ginčui dėl ieškovo reikalavimo, nėra pagrindo šio reikalavimo sumos laikyti skola ar įsipareigojimu, todėl atsakovui nekilo ir pareiga visų pirma sumokėti ieškovui, o tik tada išsimokėti dividendus. Teismui buvo pateikti tikslūs duomenys apie įmonės pradelstus įsipareigojimus bei įmonės turtą esamu momentu, dėl to teismas neturėjo pareigos papildomai tirti atsakovo finansinę padėtį praeityje, t. y. 2011 m. kovo – balandžio mėnesiais, kai buvo išmokami dividendai.

21Atsakovas UAB „Kančo studija“ atsiliepimu į ieškovo BUAB „Prostinvest“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismas tinkami įvertino visas aplinkybes, ištyrė pateiktus įrodymus ir priėmė pagrįstą sprendimą nekelti bankroto bylos pelningai dirbančiai įmonei. Priešingai nei nurodo apeliantas, teismui pateiktas balansas atitiko tikrovę. Vienintelė balanse padaryta klaida buvo dėl 2 000 Lt, tačiau tokia suma sėkmingai veiklą vykdančiai įmonei nėra didelė ir iš esmės nekeičia jos finansinės padėties. Taip pat nurodo, kad atsakovas negalėjo neįtraukti finansinio reikalavimo BUAB „Laikinosios sostinės projektai“ į balansą, nes taip padarydamas atsakovas būtų pateikęs teismui melagingus duomenis apie įmonės finansinę būklę. Skola beviltiška gali būti pripažinta tik tada, kai UAB „Laikinosios sostinės projektai“ bankroto byloje įmonė bus likviduota ir parduotas visas jos turimas turtas. Be to, net ir padarius prielaidą, kad šis debitorinis įsiskolinimas yra beviltiškas, atsakovo pradelsti įsiskolinimai neviršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas taip pat nurodo, kad jis neprivalo pateikti įrodymų dėl ieškovo reikalavimų nepagrįstumo, nes toks pareiškėjo reikalavimas turi būti sprendžiamas atskiroje byloje. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas. Svarbu įvertinti ir tai, kad net įtraukus ieškovą į kreditorių sąrašą ir 82 000 Lt įvertinus kaip pradelstą įsipareigojimą, pradelsti įsipareigojimai neviršytų pusės įmonės turimo turto vertės. Apelianto abejonės dėl atsakovo vykdomų projektų yra nepagrįstos, nes šia tema galima rasti straipsnių dienraščiuose bei internetinėse svetainėse. Visi projektai yra valstybiniai objektai, o projektavimo darbai šiems objektams perkami tik per viešųjų pirkimų procedūras, kurių metu patikrinamos konkurso dalyvių finansinės galimybės dėl atitinkamų projektų įgyvendinimo. Pažymi, kad gautinos sumos pagal vykdomus projektus bus įtrauktos į atsakovo buhalterinius dokumentus iš karto, kai tik bus baigtas vykdyti projektas.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui darbo užmokestį, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

24Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė atsakovui UAB „Kančo studija“ iškelti bankroto bylą, konstatavęs, kad nenustatyti atsakovo nemokumo požymiai ir kad skolas, kuriomis pareiškėjai grindžia savo reikalavimus, atsakovas ginčija, todėl šios skolos negali būti įtrauktos į įmonės pradelstų įsipareigojimų sąrašą. Savo nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantai grindžia iš esmės tuo, kad atsakovo atliekamas įsiskolinimų kreditoriams ginčijimas neužkerta kelio teismui spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui, o teismas nuodugniai nesiaiškino, ar atsakovas yra nemokus.

25ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ nėra reglamentuota, kaip nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip kreditorius inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kai skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę.

26Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–154/2008 ). Visgi, nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Teisėjų kolegija sprendžia, kad kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo.

27Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

28Nagrinėjamoje byloje atskiruosius skundus pateikė du iš trijų kreditorių, inicijavusių bankroto bylos skolininkui iškėlimą: BUAB „Prostinvest“ ir UAB „Karaliaučiaus grupė“. Abiejų šių apeliantų reikalavimus atsakovas ginčija.

29Apeliantas BUAB „Prostinvest“ savo teisę reikalauti iškelti bankroto bylą atsakovui grindė 82 000 Lt skola, kylančia iš 2004 m. gruodžio 20 d. UAB „Baltijos ąžuolas" (dabartinis pavadinimas - BUAB „Prostinvest") ir A. K. įmonės (dabartinis pavadinimas - UAB „Kančo studija") sudarytos projektavimo darbų sutarties. Apeliantas yra nurodę, kad 82 000 Lt suma yra permokėta pagal šią sutartį, nes tą sumą atsakovas turėtų gauti tik pripažinus pastatą tinkamu naudoti. Atsakovas nesutinka su šiuo įsiskolinimu ir pateikia argumentus, jog minėtą sutartį yra įvykdęs tinkamai, pastatas yra pilnai eksploatuojamas, o nepripažintas tinkamu naudoti dėl paties apelianto kaltės. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus ir šalių argumentus, sprendžia, kad apelianto BUAB „Prostinvest“ reikalavimo teisė nėra preliminariai patvirtinta. Šis apeliantas, norėdamas inicijuoti atsakovui bankroto bylą, turėtų prisiteisti jo nurodomą įsiskolinimą individualaus civilinio proceso tvarka, ir tik nesulaukęs reikalavimo patenkinimo inicijuoti bankroto bylą atsakovui. Apelianto reikalavimo teisė kildinama iš atsakovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo, tačiau šios aplinkybės yra ginčijamos, o jų tikrumas negali būti nustatytas bankroto bylos iškėlimo stadijoje. Tuo pačiu atmestini šio apelianto atskirajame skunde nurodomi argumentai dėl atsakovo balanso netikslumo, nes, pasak apelianto, į jį nėra įtrauktas 82 000 Lt BUAB „Prostinvest“ reikalavimas. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijai konstatavus, kad apeliantas preliminariai nepagrindė savo reikalavimo teisės į atsakovą, nėra pagrindo teigti, kad ši reikalavimo teisė kaip pradelstas įsipareigojimas turėtų atsispindėti atsakovo balanse.

30Apeliantas UAB „Karaliaučiaus grupė“ savo reikalavimo teisę į apeliantą grindė 110 000 Lt skola, susidariusia 2009 m. birželio 30 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2 perėmus iš UAB „Baltijos ąžuolas" (dabartinis pavadinimas BUAB „Prostinvest") reikalavimą, kylantį 2007 m. liepos 27 d. protokolo, 2007 m. rugpjūčio 2 d. papildomo susitarimo Nr. 3 prie 2005 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties ir 2005 m. gruodžio 12 d. projektavimo sutarties pagrindu į UAB „Kančo studija". Bylos medžiaga ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „Kančo studija" yra pareiškęs finansinį reikalavimą BUAB „Prostinvest" bankroto byloje. Minėtoje bankroto byloje taip pat nagrinėjamas atsakovo UAB „Kančo studija" pareikštas reikalavimas dėl 2009 m. birželio 30 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2 pripažinimo negaliojančia, o Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi sustabdyta nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-785-413/2011, kurioje UAB „Karaliaučiaus grupė" yra pareiškusi ieškinį UAB „Kančo studija" dėl įsiskolinimo, kilusio sutarties pagrindu, priteisimo. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ reikalavimas iš esmės yra grindžiamas buvusiais BUAB „Prostinvest" ir atsakovo teisiniais santykiais. Pastarieji teisiniai santykiai yra kompleksiniai, šalys iš jų viena kitai reiškia priešpriešinius reikalavimus teismuose ir ginčija priešingos šalies reikalavimus, nė vienos iš šalių reikalavimas nėra teismine tvarka patvirtintas. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo teigti, kad apeliantas UAB „Karaliaučiaus grupė“ preliminariai pagrindė savo reikalavimo teisę į atsakovą ir dėl to turi teisę kaip kreditorius reikalauti bankroto bylos iškėlimo. Dėl tos pačios priežasties nėra pagrindo teigti, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ reikalavimo teisė kaip pradelstas įsipareigojimas turėtų atsispindėti atsakovo balanse.

31Vertindama atsakovo UAB „Kančo studija“ turtinę būklę, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad neegzistuoja bankroto bylos iškėlimo pagrindai atsakovui. Įmonė dirba pelningai, neturi įsiskolinimų darbuotojams, valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, vykdo projektus ir priima į darbą naujus darbuotojus. Įmonės į balansą įrašyto turto vertė sudaro 1 279 572 Lt (2 t. b. l. 18), o pradelsti įsipareigojimai sudaro 58 140 Lt (2 t., 12 b. l.). Apelianto UAB „Karaliaučiaus grupė“ atskirajame skunde nurodomi atsakovo balanso netikslumai nedarytų esminės įtakos atsakovo turtinei būklei ir nepakeistų teismo išvados apie atsakovo mokumą.

32Apelianto UAB „Karaliaučiaus grupė“ argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netyrė dividendų atsakovo akcininkams išmokėjimo aplinkybių ir kad dividendai išmokėti skolininkui turint pradelstų įsipareigojimų, nėra teisiškai reikšmingas sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą. Pirmiausia, apeliantui nesuteikta abstrakti teisė ginti kitų kreditorių, kuriems reikalavimų vykdymo terminas pradelstas, interesus. Kreditoriai, kurie laiko, kad tokiu dividendų išmokėjimu pažeistos jų teisės, galėtų naudotis įvairiomis savo teisių gynimo priemonėmis, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, tame tarpe ir ginčyti dividendų išmokėjimo sandorį. Antra, dividendų nemokios bendrovės akcininkams išmokėjimas bankroto bylos iškėlimo stadijoje galėtų būti tik viena iš galimai teisiškai reikšmingų aplinkybių, jei įrodymų visumos pagrindu būtų konstatuota, kad bendrovė yra nemoki arba tapo nemoki dėl dividendų išmokėjimo. Kol nėra konstatuota kreditoriaus reikalavimo teisė ir nustatytas įmonės nemokumas, dividendų išmokėjimas yra naudojimosi akcininkams suteikiamomis turtinėmis teisėmis išraiška. Priešingai nei teigia apeliantas, dividendų išmokėjimas savaime nerodo, kad įmonė susiduria su finansiniais sunkumais. Apeliantas neįrodinėja, jog dėl dividendų išmokėjimo atsakovas tapo nemokus. Pirmosios instancijos teismas vertino atsakovo turtinę būseną jau pastarajam atlikus dividendų išmokėjimą ir nekonstatavo įmonės nemokumo, todėl esant tokioms aplinkybėms dividendų išmokėjimas nepatenka į byloje, kurioje siekiama iškelti bankroto bylą atsakovui, įrodinėtinų ir tirtinų aplinkybių visumą.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Atskirųjų skundų netenkinti.

35Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Prostinvest“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė iškelti... 5. Ieškovas UAB „Kauno verslo rūmai“ ieškiniu prašė iškelti bankroto... 6. Ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ ieškiniu prašė iškelti bankroto... 7. Atsakovas UAB „Kančo studija“ su pareikštais ieškiniais nesutiko,... 8. Pažymėjo, kad UAB „Kančo studija" yra moki įmonė, todėl jai nėra... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti... 11. Teismas nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus... 12. Teismas taip pat nurodė, kad pagal teismų praktiką, vertinant įmonės... 13. Teismas nurodė, kad atsakovo 2011 m. gruodžio 12 d. balanso duomenys bei... 14. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog egzistuoja ĮBĮ 9... 15. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Prostinvest“ prašo panaikinti Kauno... 17. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašo panaikinti... 18. Atsiliepimu į ieškovo BUAB „Prostinvest“ atskirąjį skundą ieškovas... 19. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Karaliaučiaus grupė“ atskirąjį skundą... 20. 2 000 Lt suma sėkmingai veiklą vykdančiai įmonei nėra didelė ir nekeičia... 21. Atsakovas UAB „Kančo studija“ atsiliepimu į ieškovo BUAB... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje... 24. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė atsakovui UAB... 25. ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos... 26. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui... 27. Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bankroto bylos... 28. Nagrinėjamoje byloje atskiruosius skundus pateikė du iš trijų kreditorių,... 29. Apeliantas BUAB „Prostinvest“ savo teisę reikalauti iškelti bankroto... 30. Apeliantas UAB „Karaliaučiaus grupė“ savo reikalavimo teisę į... 31. Vertindama atsakovo UAB „Kančo studija“ turtinę būklę, Lietuvos... 32. Apelianto UAB „Karaliaučiaus grupė“ argumentas, kad pirmosios instancijos... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Atskirųjų skundų netenkinti.... 35. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....