Byla 2-8347-475/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovui A. P., ieškovo atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, atsakovui ir trečiojo asmens UAB „Schema“ atstovui A. T., atsakovo atstovei advokatei Irenai Maksimovai,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui A. T., trečiajam asmeniui UAB „Schema“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 102.810,00 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-8).

6Ieškovas ieškinyje ir kartu su atstovei teismo posėdžio metu nurodė, kad 2006-11-02 ieškovas su UAB „Schema“ sudarė projektavimo darbų sutartį NR. 32.4-1106, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti ir perduoti projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kiškių g. 20. Kaunas, projekto konstruktyvinę - statybinę dalį (KS techninio projekto stadiją), kuri atitiktų projekto ekspertizės reikalavimus, o UAB „Schema“ įsipareigojo per dešimt darbo dienų sumokėti 97.000,00 Lt ieškovui po projekto perdavimo - priėmimo akto surašymo bei sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Ieškovas sutartyje numatytus darbus atliko ir perdavė atsakovui 2007-02-16, UAB „Schema“ pretenzijų dėl darbo kokybės ar savalaikiškumo ieškovui nepateikė, tačiau su ieškovu neatsiskaitė. Dėl šios priežasties ieškovas 2008-06-26 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl atsiskaitymo pagal projektavimo darbų sutartį. Kauno apygardos teismas 2012-01-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-67-527/2012, ieškinį tenkino: priteisė iš UAB „Schema“ 97.000,00 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-06-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1.400,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 2.910,00 Lt žyminio mokesčio už ieškinį. UAB „Schema“ Kauno apygardos teismo sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-07-09 nutartimi Kauno apygardos teismo 2012-01-13 sprendimą paliko nepakeistą bei priteisė iš UAB „Schema“ A. P. 1.500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. UAB „Schema“ neatsiskaitė su ieškovu, dėl ko Kauno apygardos teismas 2013-07-25 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-67-527/2012 dėl 97.000,00 Lt skolos už atliktus projektavimo darbus bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-06-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1.400,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 2.910,00 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, 1.500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, išieškojimo. Pagal Kauno apygardos teismo 2013-07-25 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-67-527/2012 antstolės Redos Stašenienės kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0106/13/04280. 2014-03-05 Antstolė Reda Stašenienė pateikė ieškovui A. P. išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodoma, jog patikrinus VĮ „ Registrų centras“, VĮ „Regitra“, Sodra, vykdomųjų bylų sąvado duomenų bazes, bankų sąskaitas, nustatyta, kad UAB „Schema“ nekilnojamojo turto, transporto priemonių, piniginių lėšų banko sąskaitose neturi, Sodros duomenimis joje nėra darbuotojų, veiklos nurodytu adresu nevykdo, kitas adresas nežinomas. Atsakovas nuo 2004-09-22 buvo IĮ „Schema“ direktorius, o nuo 2007-04-04 yra vienintelis UAB „Schema“ dalyvis ir akcininkas bei bendrovės UAB „Schema“ direktorius. Atsakovas, veikdamas UAB „Schema“ vardu, sudarė su ieškovu projektavimo darbų sutartį. Sutartyje numatyta darbų kaina - 97.000,00 Lt, todėl atsakovas prieš sudarydamas tokio masto projektavimo darbų sutartį privalėjo įvertinti UAB „Schema“ mokumo galimybes. UAB „Schema“ delsė atsiskaityti su ieškovu, todėl galima spręsti, jog įmonės mokumas buvo žemas. Galimai dėl šios priežasties IĮ „Schema“ 2007-04-04 buvo pertvarkyta į UAB „Schema“, įmonės savininkams siekiant piktnaudžiauti ribota uždarosios akcinės bendrovės atsakomybe. Nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-67-527/2012 Kauno apygardos teisme, paaiškėjo, jog Kauno apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-88-230/2010, kurioje „UAB „ Schema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Rodena“ (projektavimo darbų užsakovei) dėl įsiskolinimo padengimo, prašydama priteisti 186.013,00 Lt skolos ir 14.314,44 Lt delspinigius pagal 2006-08-17 projektavimo darbų sutartį Nr. 32-0806, 104.194,00 Lt skolą ir 26.266,80 delspinigius pagal 2006-10-24 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.2-1006 bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 330.788,24 Lt sumos nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-88-230/2010 priimtu 2010-06-28 sprendimu, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-455/2011 paliko nepakeistą, ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš UAB „Rodena“ UAB „Schema“ pagal 2006-08-17 projektavimo darbų sutartį Nr. 32-0806 186.013,00 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus ir 9.031,73 Lt delspinigius, viso 195.044,73 Lt, ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-06-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kt. Teigia, kad atsakovas, bendrovės direktorius, nesiėmė visų galimų priemonių tam, kad būtų atsiskaityta su ieškovu. Pažymėjo, jog atsakovas buvo ir yra UAB „Schema“ direktorius ir akcininkas bei privalėjo visus UAB „Schema“ sudaromus sandorius sudaryti tinkamai, įvertinęs visas galimybes vykdyti sandorius, todėl UAB „Schema“ neatsiskaičius su ieškovu iš atsakovo A. T., vadovaujantis vadovo civilinės atsakomybės principu, priteistina 102.810,00 Lt UAB „Schema“ skola ieškovui. Kadangi atsakovas yra vienintelis juridinio asmens dalyvis bei bendrovės direktorius, o jo sprendimai nėra varžomi kitų juridinių asmens dalyvių sprendimų, vadinasi atsakovui A. T. yra keliami ypatingai aukšti vadovo reikalavimai (pavyzdžiui, ABĮ 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, 37 straipsnis, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 2.87 straipsnis ir kt.; LAT 2002-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002, 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma būtent civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Pažymėjo, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Šiuo atveju atsakovui taikytina vadovo civilinė atsakomybė, nes yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos - atsakovo neteisėti veiksmai, t.y. atsakovas žinodamas, jog negalės atsiskaityti su ieškovu, sudarė didelio masto projektavimo darbų sutartį bei nesiėmė visų būtinų priemonių, jog UAB „Schema“ išliktų mokia, priežastinis ryšys ir kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai) - atsakovas veikdamas bendrovės vardu, sudarė sutartis, pagal kurias bendrovė negalėjo atsiskaityti, bei nesiėmė veiksmų bendrovės mokumui gerinti eidamas darbines pareigas, t.y. dirbdamas ieškovo direktoriumi. Prašo iš atsakovo priteisti 102.810,00 Lt nuostolių ieškovo naudai.

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 58-61, I t.) ir kartu su atstove teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas pateikė tiesioginį ieškinį atsakovui, nors tokios teisės neturi, bendrovė nėra likviduota, bendrovei nėra paskelbtas bankrotas, todėl iki įmonės pabaigos tiesioginio ieškinio pateikimas bendrovės vadovui prieštarauja tiek CK 2.87 str., tiek Akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste - ABĮ) 16 str. nuostatoms. Juridinio asmens dalyviai, priimdami sprendimus, privalo veikti bendrovės naudai, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų protingi ir nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Pažymėjo, jog ieškovui yra žinoma, kad su juo nebuvo atsiskaityta dėl kilusio ginčo dalyje dėl mokėtinos sumos pagal projektavimo darbų sutartį, kadangi darbų užsakovas pateikė pretenzijas dėl darbų kokybės. Nors ieškovas nurodo, kad UAB „Schema“ nepateikė ieškovui pretenzijų dėl kokybės, ieškovui yra žinoma, kad tokios pretenzijos buvo pateiktos Užsakovo - UAB „Rodena“. Užsakovas būtent dėl ieškovo atliktų darbų kokybės neapmokėjo atlikto darbo laiku. Ieškovui yra žinoma, kad projektavimo darbų sutartis su juo buvo sudaryta kaip subrangos sutartis, remiantis projektavimo darbų sutartimi tarp UAB „Schema“ ir UAB „Rodena“, todėl nurodyta aplinkybė patvirtina, jog kilusio ginčo dėl ieškovo atliktų darbų apmokėjimo išsprendimas tiesiogiai priklausė nuo kitos bylos, t.y. civilinės bylos tarp UAB „Schema ir UAB „Rodena“. Galutinis sprendimas civilinėje byloje, išnagrinėtoje Kauno apygardos teismo pagal UAB „Schema“ ieškinį atsakovui UAB „Rodena“ buvo priimtas išnagrinėjus nurodytą bylą Lietuvos Aukščiausiajame teisme. Toks sprendimas priimtas tik 2012 m. gegužės mėnesį, todėl visos aplinkybės dėl atsiskaitymo su subrangovu, t.y. ieškovu, sulaikymo išnyko tik 2012 m. gegužės mėnesį. Iki galutinio ginčo išsprendimo UAB „Schema“ įprastine tvarka vykdė savo veiklą. 2011-12-23 UAB „Schema“ sudarė sutartį su UAB „Steila“ dėl dvylikos zodiako ženklų formų bronzinėms skulptūroms lieti pagaminimo. 2011-12-28 tarp nurodytų šalių buvo sudaryta sutartis dėl bronzinių skulptūrų pagaminimo, todėl bendrovė turėjo pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, įvykdžius užsakymą, gauti pakankamas pajamas, tame tarpe atsiskaitymui su ieškovu. Pagal nurodytas sutartis buvo sumokėtos avansinės įmokos. Nežinojo ir negalėjo žinoti, kad pasirinko verslo partnerį, kuriam bus iškelta bankroto byla. 2012-09-18 UAB „Steila“ buvo iškelta bankroto byla ir UAB „Schema“ tapo šios bendrovės kreditoriumi. Nurodyta aplinkybė patvirtina, jog UAB „Schema“, vykdydama savo veiklą, neperžengdama įprastinės komercinės rizikos ribų, faktiškai visiškai arba iš dalies prarado savo turtą. UAB „Steila“ bankroto procedūra nėra baigta, todėl neturiu pagrindo teigti, kad bendrovė visiškai neatgaus sumokėtų 240.000,00 Lt. Nurodydamas faktą apie sudarytą sutartį su UAB „Steila“ patvirtina, kad veikdamas kaip įmonės vadovas, atliko savo pareigas tinkamai. Sutarties sudarymas negali būti įvertinamas kaip neteisėti veiksmai, o ieškovo nurodyta aplinkybė, kad nesiėmė išieškojimo veiksmų neatitinka tikrovę. Mano, kad atsikirtimams į pateiktus reikalavimus reikšmingas ir kitas faktas, dėl kurio faktiškai nuo 2013-04-17 UAB „Schema“ nevykdo aktyvios veiklos. 2013-04-17 atsakovas patyrė sunkią traumą. Iki šiol yra iš dalies nedarbingas, ką patvirtina gydančio gydytojo pažyma. Mano, kad pareigų neatlikimas dėl sveikatos būklės negali būti vertinamas kaip neteisėti veiksmai, kuriais padaroma žala bendrovei, todėl nėra atsakovo kaltės dėl ieškovo patirtų nuostolių. Pažymėjo, kad įmonės administracijos vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad antstolis grąžino vykdomąjį raštą dėl negalimumo išieškoti iš skolininko - UAB „Schema“ priteistos sumos, nepatvirtina, kad atsakovas nesiėmė veiksmų, jog su UAB „Schema“ būtų atsiskaityta. Su ieškovu nebuvo atsiskaityta iš gautų pagal teismo sprendimą atsakovui UAB „Rodena“ lėšų tik todėl, kad ginčas buvo nagrinėjamas teisme, o įsiteisėjus teismo sprendimui 2013-07-09 UAB „Schema“ neturėjo lėšų dėl neatgautų avansų, sumokėtų UAB „Steila“ bei veiklos nevykdymo dėl atsakovo patirtos sunkios traumos. Dėl nurodytų argumentų prašo ieškinį atmesti.

8Trečiasis asmuo UAB „Schema“ atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu jo atstovas atsakovas A. T. nesutiko su ieškiniu, palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir argumentus.

9Ieškinys tenkintinas.

10Teismo posėdžio metu nustatyta, kad nuo 2005-05-31 iki šiol trečiojo asmens UAB „Schema“ direktoriumi, o nuo 2007-05-09 vieninteliu akcininku, yra atsakovas A. T. (b.l. 9-12). Kauno apygardos teismas 2012-01-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-67-527/2012 patenkino ieškovo A. P. ieškinį ir priteisė iš UAB „Schema“ 97.000,00 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus, pagal 2006-11-02 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106, bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-06-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1.400,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 2.910,00 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (b.l. 14-15). Lietuvos apeliacinis teismas 2013-07-09 nutartimi Kauno apygardos teismo 2012-01-13 sprendimą paliko nepakeistą bei priteisė iš UAB „Schema“ A. P. 1.500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (b.l. 16-24). Kauno apygardos teismas 2013-07-25 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-67-527/2012 dėl 102.810,00 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Schema“ ieškovo A. P. naudai (b.l. 25). Vykdomasis raštas buvo perduotas antstolei Redai Stašenienei vykdyti, tačiau 2014-03-05 išieškojimo negalimumo aktu vykdomasis raštas buvo grąžintas ieškovui neįvykdytas (b.l. 26). Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-88-230/2010 2010-06-28 sprendimu, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-455/2011 paliko nepakeistą, priteisė iš UAB „Rodena“ UAB „Schema“ pagal 2006-08-17 projektavimo darbų sutartį Nr. 32-0806 186.013,00 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus ir 9.031,73 Lt delspinigius, viso 195.044,73 Lt, ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-06-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kt. (b.l. 32-40). 2012-02-01 antstolis Marius Lekečinskas patvarkymu užbaigė vykdomąją bylą pagal Kauno apygardos teismo 2011-11-22 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-88-230, konstatavęs, kad priteista suma buvo pilnai išieškota (b.l. 120). Aukščiau išdėstytų teisminių ginčų ir 2006-11-02 projektavimo darbų sutarties Nr. 32.4-1106 sudarymo bei vykdymo metu UAB „Schema“ direktoriumi buvo atsakovas.

11Ieškovas reikalavimus atsakovui kildina iš atsakovo vadovavimo UAB „Schema“ metu netinkamai vykdytų direktoriaus pareigų ir dėl to ieškovui padarytų nuostolių CK 6.246-6.249 str. ir 6.251 str. pagrindais. Nurodė, kad yra visos civilinės atsakomybės įmonės vadovui taikymo sąlygos - atsakovo neteisėti veiksmai, t.y. atsakovas žinodamas, jog negalės atsiskaityti su ieškovu, sudarė didelio masto projektavimo darbų sutartį bei nesiėmė visų būtinų priemonių, jog UAB „Schema“ išliktų mokia, priežastinis ryšys ir kaltė - atsakovas veikdamas bendrovės vardu, sudarė sutartis, pagal kurias bendrovė negalėjo atsiskaityti, bei nesiėmė veiksmų bendrovės mokumui gerinti eidamas darbines pareigas.

12Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės

13Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja, ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę subsidiariai (CK 2.50 str. 3 d.). Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. ABĮ įpareigoja jį dirbti sąžiningai ir rūpestingai, siekti bendrovės tikslų, vengti sprendimų, kurie akivaizdžiai viršytų normalią gamybinę – ūkinę riziką ir/ar būtų akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi (ABĮ 37 str.).

14Sprendžiant dėl konkrečiam ginčui svarbių aplinkybių ir reikšmingų faktų, būtina įvertinti ir atsižvelgti į to ginčo specifiką. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl bendrovės vadovo atsakomybės už jo veiksmais bendrovės kreditoriui padarytą žalą. Tokiu atveju vertinant įrodymus būtina turėti omenyje tai, kad direktorius yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Šioje byloje būtina nustatyti, ar bendrovės direktorius savo pareigas įvykdė, pagal objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006; 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2013). Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 str. (LAT 2009-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009).

15Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma būtent civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (pavyzdžiui, LAT 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2013; 2014-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2014).

16Dėl atsakovo kaip UAB „Schema“ vadovo veiksmų

17Ieškovas teigia, kad atsakovas, atstovaudamas UAB „Schema“, sudarė 2006-11-02 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106, neįvertindamas bendrovės galimybių atsiskaityti už atliktus darbus, o būdamas juridinio asmens vadovu turėjo pareigą tai padaryti. Iš byloje pateikto Kauno apygardos teismo 2012-01-13 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-67-527/2012 matyti, kad ieškovas atliko projektavimo darbus ir pateikė sąskaitą-faktūrą UAB „Schema“ apmokėti 2007-02-16 (b.l. 14). Atsakovas nesutikdamas su ieškovo argumentais, remiasi tuo, kad ieškovui už atliktus darbus laiku nebuvo sumokėta todėl, kad UAB „Rodena“, kuri buvo projektavimo darbų užsakovas, pateikė ieškovui pretenzijas dėl darbų kokybės, be to, vyko teisminis ginčas tarp UAB „Schema“ ir UAB „Rodena“ dėl skolos priteisimo pagal 2006-11-02 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106, kuris galutinai buvo išspręstas tik 2012 m. gegužės mėnesį (b.l. 32-40. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Rodena“ su UAB „Schema“ atsiskaitė pagal 2006-11-02 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106 pervesdama 264.722,19 Lt pinigines lėšas vykdymo procese į antstolio Mariaus Lekečinsko sąskaitą 2011-12-22, kurios 2011-12-23 buvo pervestos į UAB „Schema“ vardu atidarytą sąskaitą atskiru atsakovo prašymu (b.l. 103, 120-121, 127-128). Atsakovas nepateikė duomenų, kodėl iš UAB „Rodena“ 2011-12-23 gautų 264.722,19 Lt piniginių lėšų neatsiskaitė su atsakovu. Pažymėtina, Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-67-527/2012 UAB „Schema“ pateikdama atsiliepimą į A. P. ieškinį dėl skolos priteisimo pagal 2006-11-02 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106 nurodė, kad su ieškiniu iš dalies sutinka, tačiau atsiskaityti su ieškovu galės tik tada, kai bus išspręstas UAB „Schema“ ir UAB „Rodena“ ginčas (b.l. 14).

18Atsakovas įrodinėdamas savo tinkamai atliktas UAB „Schema“ direktoriaus pareigas pateikė į bylą įrodymus, jog 2011-12-23 ir 2011-12-28 UAB „Schema“ sudarė sutartis (b.l. 62-68, 70-74) su UAB „Steila“ dėl dvylikos zodiako ženklų formų bronzinėms skulptūroms lieti ir bronzinių skulptūrų pagaminimo ir sumokėjo viso 240.000,00 Lt avanso pagal sutartis (b.l. 69, 75). UAB „Steila“ 2012-09-18 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2366-510/2012 buvo iškelta bankroto byla, UAB „Schema“ buvo įrašyta į kreditorių sąrašą (b.l. 76-77). Iš šių aplinkybių matyti, kad UAB „Schema“, atstovaujama atsakovo, iš karto po to, kai buvo gauti pinigai iš UAB „Rodena“ sudarė dvi sutartis, kurių pagrindu išmokėjo 240.000,00 Lt avansą, t.y. beveik visą UAB „Rodena“ sumokėtą sumą, o darbus turėjusiai atlikti bendrovei mažiau nei po metų laiko buvo iškelta bankroto byla.

19Byloje taip pat yra pateikti duomenys apie tai, kad antstolė Reda Stašenienė, vykdydama Kauno apygardos teismo 2008-10-08 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1223-527/2008 nustatė, kad UAB „Schema“ vardu buvo atidaryta viena banko sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, vykdant Kauno apygardos teismo 2013-07-25 vykdomąjį raštą Nr. 2-67-527/2013 dėl 102.810,00 Lt išieškojimo iš UAB „Schema“ A. P. naudai, nustatė, kad skolininko vardu atidarytos dvi sąskaitos: Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, ir Nr. ( - ), AB SEB bankas (b.l. 108). Iš šių aplinkybių matyti, kad atsakovas atstovaudamas UAB „Schema“ ieškovo pareikšto ieškinio UAB „Schema“ dėl skolos nagrinėjimo metu, po to kai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuota UAB „Schema“ sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, atidarė kitą sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB banke, į kurią išieškojimą iš UAB „Rodena“ UAB „Schema“ naudai vykdančiam antstoliu Mariui Lekečinskui 2011-12-23 pateikė prašymą pervesti UAB „Rodena“ sumokėtą skolą (b.l. 122). Įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas, būdamas UAB „Schema“ direktoriumi, atidarė papildomą sąskaitą, siekdamas išvengti piniginių lėšų arešto, nors tuo metu vyko teisminis ginčas tarp ieškovo ir UAB „Schema“ ir ieškovo reikalavimų užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 105-106).

20Dėl kitų šalių argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui, teismas nepasisako.

21Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes darytina išvada, kad yra visos civilinei juridinio asmens vadovo atsakomybei taikyti sąlygos: neteisėti veiksmai (vengiant pinginių lėšų arešto, atidaryta kita sąskaita, tuoj po piniginių lėšų iš UAB „Rodena“ gavimo sudarytos sutartys, kurių pagrindu už neatliktus darbus avansu išmokėta viso 240.000,00 Lt suma bendrovei, kuriai po 9 mėnesių buvo paskelbtas bankrotas), žala (nuostoliai) (neareštavus UAB „Schema“ 2011-12-23 gautų piniginių lėšų ieškovo reikalavimų Kauno apygardos civilinėje byloje Nr. 2-67-527/2013 užtikrinimui, ieškovui priteista suma 102.810,00 Lt nebuvo padengta, nes UAB „Schema“ sprendimo vykdymo metu neturėjo jokio turto), priežastinį ryšį (jei 2011-12-23 UAB „Schema“ sąskaitoje buvusios lėšos būtų areštuotos, arba UAB „Schema“, atstovaujama atsakovo, būtų atsiskaičiusi su ieškovu gavusi pakankamai piniginių lėšų tai padaryti, o nesudarius kitas dvi sutartis ir išmokėjusi 240.000,00 Lt avanso, ieškovui priteista 102.810,00 Lt suma būtų padengta) (CK 6.246–6.247 str.). Kadangi atsakovas nepateikė jo neteisėtus veiksmus, lėmusius nuostolių atsiradimą, paneigiančių įrodymų, todėl atsakovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Taigi, konstatuotina, jog dėl atsakovo veiksmų, vykdant UAB „Schema“ direktoriaus pareigas, ieškovas patyrė 102.810,00 Lt nuostolių ir ši pinigų suma bei 5 procentų procesinės palūkanos priteistina iš atsakovo, todėl ieškinys kaip įrodytas teisėtas ir pagrįstas tenkintinas visiškai (CPK 177 str., 178 str.)

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 3.058,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 8a, 45a), 2.678,00 Lt už teisines paslaugas (b.l. 110-114, 132-134) (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

24Taip pat nagrinėjant bylą susidarė 34,00 bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis, todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo patirtos išlaidos (CPK 96 str.).

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

27Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) ieškovui A. P., a.k. ( - ) 102.810,00 Lt (vieną šimtą du tūkstančius aštuonis šimtus dešimt litų, 00 ct) (nuo 2015-01-01 29.775,83 EUR) nuostolių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (102.810,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 3.058,00 Lt (tris tūkstančius penkiasdešimt aštuonis litus, 00 ct) (nuo 2015-01-01 885,66 Lt) žyminio mokesčio, 2.678,00 Lt (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus, 00 ct) (nuo 2015-01-01 775,60 EUR) už teisines paslaugas.

28Priteisti valstybei iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 34,00 Lt (trisdešimt keturis litus, 00 ct) (nuo 2015-01-15 9,85 Lt) už procesinių dokumentų siuntimą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. P., ieškovo atstovei advokatei Gintarei... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P.... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 102.810,00 Lt nuostolių, 5 proc.... 6. Ieškovas ieškinyje ir kartu su atstovei teismo posėdžio metu nurodė, kad... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 58-61, I t.) ir kartu su atstove teismo posėdžio... 8. Trečiasis asmuo UAB „Schema“ atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad nuo 2005-05-31 iki šiol trečiojo asmens... 11. Ieškovas reikalavimus atsakovui kildina iš atsakovo vadovavimo UAB... 12. Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės ... 13. Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio... 14. Sprendžiant dėl konkrečiam ginčui svarbių aplinkybių ir reikšmingų... 15. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 16. Dėl atsakovo kaip UAB „Schema“ vadovo veiksmų... 17. Ieškovas teigia, kad atsakovas, atstovaudamas UAB „Schema“, sudarė... 18. Atsakovas įrodinėdamas savo tinkamai atliktas UAB „Schema“ direktoriaus... 19. Byloje taip pat yra pateikti duomenys apie tai, kad antstolė Reda... 20. Dėl kitų šalių argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų ginčo... 21. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes darytina išvada, kad yra visos... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 24. Taip pat nagrinėjant bylą susidarė 34,00 bylinėjimosi išlaidų, susijusių... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 264, 265,... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) ieškovui A. P., a.k. ( - ) 102.810,00... 28. Priteisti valstybei iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 34,00 Lt (trisdešimt... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...