Byla e2A-615-302/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5499-340/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Roche Lietuva” ieškinį viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. SR-4917, priimtą vykdant atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms pirkti, pirkimo Nr. 184910, pirkimo 11-oje dalyje, kuriuo 11-oje pirkimo dalyje nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu pirkimo 11-oje dalyje pripažintas UAB „Werfen LT“ pasiūlymas; laimėtoju šioje dalyje pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms LDC pirkti, pirkimo Nr. 184910 (toliau – Pirkimas). 2017 m. rugpjūčio 16 d. buvo paskelbti vertinimo rezultatai. Pirkimo 11-os dalies laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“. Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 28 d. pateikė pretenziją dėl informacijos suteikimo. Šia pretenzija ieškovė pareikalavo: sustabdyti Pirkimą; informuoti apie tai, kokio modelio įrangą trečiasis asmuo pasiūlė Pirkimo 11 dalyje; pateikti trečiojo asmens Pirkimo 11-os dalies pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. 2017 m. rugsėjo 5 d. atsakovė pateikė ieškovei atsakymą, kuriuo atsakovė iš dalies tenkino ieškovės pateiktą pretenziją, nurodydama trečiojo asmens pasiūlytų analizatorių modelius, tačiau atsisakė tenkinti reikalavimą pateikti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, nurodydama, kad neturi pareigos pateikti tokios informacijos. 2017 m. rugsėjo 11 d. ieškovė pateikė pretenziją, kuria pareikalavo: pateikti oficialius dokumentus, įrodančius kaip trečiasis asmuo atitinka Pirkime keliamus reikalavimus; panaikinti 2017 m. rugsėjo 4 d. atsakovės viešųjų pirkimų komisijos posėdžio pretenzijos nagrinėjimo protokolą Nr. 17-VP-“; pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų; pripažinti ieškovės pasiūlymą užėmusiu pirmąją vietą. 2017 m. rugsėjo 18 d. atsakovė pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė tenkinti ieškovės 2017 m. rugsėjo 11 d. pretenziją. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 19 d. per CVP IS sistemą pateikė prašymą susipažinti su atsakovės nurodyta medžiaga. 2017 m. rugsėjo 28 d. susipažinusi trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, ieškovė nustatė papildomus trečiojo asmens siūlytos įrangos trūkumus ir 2017 m. rugsėjo 28 d. pateikė pretenziją. Atsakovė 2017 m. spalio 2 d. pateikė 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą, kuriuo ieškovės pretenzija netenkinta. Sprendimas motyvuojamas tuo, kad pretenzija yra neva pakartotinė. Ieškovės teigimu, atsakovės 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas ir prieš tai buvusiuose sprendimuose nurodyti motyvai yra nepagrįsti.
 3. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens Pirkimo 11 dalyje pasiūlyta įranga neatitinka Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. matuojamų kraujo parametrų reikalavimo. Trečiojo asmens pasiūlyto analizatoriaus gamintojas yra nurodęs ir pripažinęs, kad pagal Pirkimo 11 dalies sąlygas privalomų brandžių retikulocitų (HFR) ir vidutiniškai brandžių retikulocitų (MFR) parametrų toks analizatorius nematuoja. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens siūlytu analizatoriaus modeliu matuojamas parametras HLR gali būti matuojamas tik bandomųjų tyrimų tikslais, tačiau ne medicininiais diagnostiniais tikslais, kas yra esminis atsakovės, kaip vienos didžiausių Lietuvos Respublikoje veikiančių gydymo įstaigų, tikslas.
 4. Be to, ieškovė pažymėjo, kad, priešingai nei nurodoma 2017 m. spalio 2 d. atsakovės sprendime, 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzija nėra pakartotinė, nes minėtoje pretenzijoje yra nurodomi motyvai, pagrįsti trečiojo asmens pasiūlymo Pirkimo 11 daliai pateikta medžiaga. Iki 2017 m, rugsėjo 28 d. tokia medžiaga ieškovei nebuvo prieinama, kadangi iki šios dienos atsakovė jos nesuteikė ieškovei.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu nutraukė civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovę UAB „Roche Lietuva“ pirkimo laimėtoja; kitą ieškinio, pareikšto atsakovei VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalį atmetė; iš ieškovės priteisė trečiajam asmeniui UAB „Werfen LT“ 5 966,51 Eur atstovavimo išlaidų.
 2. Nurodydamas, kad ieškinio reikalavimas pripažinti ieškovę Pirkimo 11-oje dalyje laimėtoja nenagrinėtinas, nes pirkimo laimėtojų nustatymas nepriskiriamas teismų kompetencijai, teismas šioje dalyje bylą nutraukė.
 3. Teismas sprendė, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. ieškovės pretenzija yra pakartotinė ir perkančioji organizacija pagrįstai paliko ją nenagrinėta. Ieškovės nurodytas aplinkybes – tai, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje yra keliami motyvai, pagrįsti trečiojo asmens pasiūlymo pateikta medžiaga, su kuria ieškovė nebuvo supažindinta iki 2017 m. rugsėjo 28 d., teismas atmetė, nes antros pretenzijos dalykas yra tapatus, o pagrindas iš esmės taip pat yra tas pats – trečiojo asmens pasiūlymo (ne) atitikimas Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimui. Įvertinęs tai, kad pakartotinė pretenzija buvo pareikšta praėjus 1,5 mėn. po ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo, teismas nurodė, kad toks ženklus pretenzijos pateikimo termino pažeidimas netoleruotinas.
 4. Teismas nurodė, kad ieškovė pareiškė pretenziją dėl 2017 m. rugpjūčio 16 d. perkančiosios organizacijos sprendimo 2017 m. rugsėjo 11 d., pretenzija buvo atmesta 2017 m. rugsėjo 18 d., o ieškinys per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą (EPP) pareikštas 2017 m. spalio 5 d., t. y. praleidus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ieškiniui pareikšti. Atsakovei reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas, nurodydamas, kad praleistas ieškinio senaties terminas yra savarankiškas ieškinio atmetimo pagrindas, ieškinį atmetė (CK 1.131 str. 1 d.).
 5. Teismas nustatė, kad Pirkimo 11 dalies techniniame reikalavime „Matuojami parametrai“ numatyta, kad tiekėjų įranga turi matuoti šiuos 5 parametrus: 1) bendro retikulocitų skaičiaus (parametras RET#); 2) procentinio retikulocitų skaičiaus (parametras RET%); 3) nebrandžių retikulocitų skaičiaus (parametras IRF); 4) vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF); 5) brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR). Ieškovė neginčija, kad trečiojo asmens siūlomos gamintojo Beckman Coulter prekės (analizatorius ir reagentai), matuoja nurodytus 5 parametrus, tačiau nurodo, kad vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR) parametrai matuojami per parametrą HLR, t. y. jais galima naudotis tik tyrimo, bet ne diagnostikos tikslais. Vertindamas šio ieškovės teiginio pagrįstumą, teismas, visų pirma, nurodė, kad nei Pirkimo sąlygų bendroje dalyje, nei Pirkimo 11 dalies techniniame reikalavime „Matuojami parametrai“ nėra įtvirtinta reikalavimo pirkimo objektui, kad visi pasiūlyto įrenginio matuojami parametrai turi būti naudojami išimtinai medicininės diagnostikos
 6. Taip pat teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo objektą sudaro CE ženklu ženklintos prekės (įranga ir reagentai), visų tiekėjų siūloma įranga ir prekės (reagentai) turi atitikti Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas, t. y. turi būti paženklinti CE ženklu; visų tiekėjų pasiūlyta įranga privalo matuoti visus ieškovės nurodytus 5 parametrus, tačiau atsakovas naudodamas diagnostines priemones, ketina atlikti tyrimus, tarp kurių yra retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas, kurį matuoja trys ieškovės nurodyti pirmieji parametrai (RET#, RET% ir IRF). Teismas sprendė, kad ieškovė netinkamai aiškina Pirkimo 11 dalies techninio reikalavimo „Matuojami parametrai“ kaip reikalavimus Pirkimo objektui.
 7. Išnagrinėjęs šalių pateiktus įrodymus, įskaitant ir neviešą bylos medžiagą, teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga ir priemonės (analizatorius DXH 800) yra paženklinta CE ženklu bei atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in virto diagnostinėms medicinos priemonėms, taip pat kad trečiojo asmens siūlomas analizatorius matuoja visus kraujo parametrus, kurie buvo nustatyti Pirkimo objekto 11 dalies Techninės specifikacijos skiltyje „Matuojami parametrai“, todėl, pažymėdamas, kad ieškinys grindžiamas tik subjektyviu Pirkimo sąlygų aiškinimu, ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.
 8. Kiti ieškovės nurodyti argumentai, teismo nuomone, neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisakė.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Roche Lietuva” apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašo leisti jai susipažinti su trečiojo asmens UAB „Werfen LT“ ir atsakovės VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų į bylą pateikta medžiaga, kuri buvo pripažinta nevieša bylos medžiaga, išreikalauti iš perkančiosios organizacijos ekspertų išvadas, įskaitant pakartotines (kaip yra nurodyta atsakovės 2017 m. rugsėjo 4 d. atsakyme į 2017 m. rugpjūčio 28 d. pretenziją), kurios buvo sudarytos vertinant trečiojo asmens pasiūlytos įrangos atitikimą ginčo Pirkimo 11 dalies sąlygoms, prie bylos prijungti Beckman Coulter UniCel DxH serijos analizatorių Naudotojo vadovo priedą ir Beckman Coulter leidinį – techninė informacija apie retikulocitų skaičių ir susijusius parametrus, bei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo praleistas ieškinio senaties terminas. 2017 m. rugsėjo 11 d. ir 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijos buvo grindžiamos skirtingais duomenimis apie trečiojo asmens neatitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl teismo išvada, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzija yra pakartotinė, yra nepagrįsta. 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje yra keliami motyvai, pagrįsti konkrečia ir objektyviai įvertinta trečiojo asmens pasiūlymo Pirkimo 11 daliai pateikta medžiaga, kuri ieškovei iki 2017 m. rugsėjo 28 d. nebuvo žinoma. Teikdama 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenziją, o ne ieškinį teismui, ieškovė siekė ginčą spręsti ikiteisminiu būdu, tačiau teismas nepagrįstai, formaliai vertindamas ieškovės pastangas išspręsti ginčą be teismo, užkirto kelią ieškovei ginti pažeistas teises teisme. 2017 m. rugsėjo 28 d., kai buvo teikiama pretenzija, ieškinio senaties terminas dėl perkančiosios organizacijos 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimo nebuvo praleistas. Viso ikiteisminės stadijos metu ieškovė elgėsi pagal bonus pater familias principą, t. y. remdamasis tik prielaidomis neiniciavo teisminio ginčo, o siekė surinkti informaciją, reikalingą ieškiniui pareikšti.
  2. Pirmosios instancijos teismas nesprendė neva praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo (prašymas atnaujinti ieškinio senaties terminą buvo suformuluotas dublike), o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. Jeigu atsakovė būtų buvusi sąžininga ir iškart suteikusi galimybę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, ieškovė visus reikiamus procedūrinius ir procesinius veiksmus būtų atlikusi laiku.
  3. Teismas neteisingai įvertino ieškinio argumentus dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms. Trečiojo asmens pasiūlyta įranga nematuoja dviejų iš penkių reikalaujamų parametrų, t. y. vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR). Skundžiamame sprendime teismas remiasi vienašališkais atsakovės ir trečiojo asmens teiginiais, kad šie parametrai matuojami per parametrą HLR, tačiau tai niekaip nėra pagrindžiama, nors būtent trečiasis asmuo privalėjo įrodyti, kad HLR parametrų matavimas yra lygiavertis HFR ir MFR parametrų matavimui, t. y. kad jo pasiūlymas yra lygiavertis Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams. Į bylą buvo pateiktas tik įrangos gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. raštas, kuriuo buvo grindžiamas pasiūlymo lygiavertiškumas, tačiau jis buvo pripažintas nevieša bylos medžiaga, todėl ieškovė neturėjo galimybės susipažinti su jo turiniu. Minėtas raštas buvo pateiktas tik bylos nagrinėjimo metu, o tai reiškia, kad, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, atsakovė šio rašto neturėjo.
  4. Trečiojo asmens siūloma įranga parametras HLR gali būti matuojamas tik bandomųjų tyrimų tikslais (angl. Research Use Only, ROU), tačiau ne diagnostiniais tikslais, kaip to reikalaujama Pirkimo sąlygose. Tai reiškia, kad, įsigijusi trečiojo asmens siūlomą prekę, atsakovė naudos aparatą, kuris negali būti naudojamas medicininiais tikslais, kas yra esminis atsakovės, kaip vienos didžiausių Lietuvos Respublikoje veikiančių gydymo įstaigų, tikslas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Pirkimas neva buvo paskelbtas ne vien tik medicininiais diagnostiniais tikslais, bet ir moksliniais tikslais (tokie tikslai neatsispindi Pirkimo sąlygose). Trečiojo asmens analizatorius tik dalį tyrimų gali atlikti in vitro diagnostiniais tikslais ir būtent dėl to yra paženklintas CE ženklu. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens siūloma yra pažymėta CE ženklu, o tai reiškia, jog visi šia įranga atliekami tyrimai atitinka CE ženklo reikalavimus, neteisinga.
  5. Su apeliaciniu skundu teikiami rašytiniai įrodymai patvirtina, kad bet kuriuo atveju trečiojo asmens analizatorius Pirkimo sąlygose reikalaujamų brandžių retikulocitų (HFR) ir vidutiniškai brandžių retikulocitų (MFR) parametrų matavimų apskritai atlikti negali, nepriklausomai nuo tokių tyrimo tikslo.
  6. Atsakovės pozicija, kad yra būtina atlikti tik tris iš Pirkimo sąlygose nurodytų penkių aptartų parametrų, t. y. neva vidutiniškai brandžių ir brandžių retikulocitų parametrų nustatymas ir išmatavimas atsakovei nėra reikalingas, prieštarauja Pirkimo sąlygoms ir pačios atsakovės išdėstytai pozicijai iki ginčo teisme iniciavimo. Be to, toks Pirkimo sąlygų aiškinimas, pagal kurį, nepaisant to, kad Pirkimo sąlygose yra nurodyti penki retikulocitų parametrai, tiekėjai gali siūlyto in vitro diagnostikos medicinos prietaisus, kurie daro tik trijų retikulocitų parametrų tyrimus, sąlygotų Pirkimo neteisėtumą dėl neteisėtai pertekliniais techniniais reikalavimais apribotos potencialių tiekėjų konkurencijos. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad perkančioji organizacija privalo laikytis tų pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo procedūrų pradžioje, be to, perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų.
  7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai dalį bylos medžiagos (gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. raštą ir įrenginio „Unicel DxH 800 Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukciją su vertimu) pripažino nevieša, tokiu būdu apsunkindamas ieškovės galimybes pateikti motyvuotus atsikirtimus į atsakovės ir trečiojo asmens dėstomą poziciją. Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), siūlomos paslaugos pavadinimas ir paslaugų aprašymas (techninės specifikacijos, charakteristikos) ar darbų aprašymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
  8. Teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš perkančiosios organizacijos išvadas dėl trečiojo asmens pasiūlytos įrangos atitikimo Pirkimo 11 dalies reikalavimams bei kitas išvadas, kurios buvo sudarytos vertinant trečiojo asmens pasiūlymą. Minėtos ekspertų išvados buvo vienintelis argumentas, kuriuo rėmėsi perkančioji organizacija atmesdama ieškovės pretenzijas. Šie rašytiniai įrodymai yra svarbūs siekiant nustatyti, ar Pirkimo metu trečiojo asmens pasiūlymas buvo tinkamai vertinamas.
  9. Atsižvelgiant į tai, kad byloje keliami specifiniai techninio pobūdžio klausimai, kurie gali reikalauti specialių žinių ir specialistų paaiškinimų, taip pat į tai, kad skundžiamo sprendimo priėmimo arba bent dalies argumentacijos nepagrįstumą galėjo lemti tokių specialių žinių nebuvimas, byla turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Poreikį skirti žodinį teismo posėdį lemia ir tai, kad dalis bylos medžiagos, galimai reikšmingos teisingam ginčo išsprendimui, yra nevieša ir ieškovei nebuvo sudarytos galimybės su ja susipažinti. Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, teismas turėtų galimybę apklausti ieškovės specialistus ir tokiu būdu, net neatskleisdamas neviešos bylos medžiagos turinio, užduodamas atitinkamus klausimus, išklausyti tiek ieškovės atstovų, tiek atsakovės ir trečiojo asmens pozicijas.
 2. Atsakovė VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Ieškovė, pateikdama ieškinį 2017 m. spalio 5 d., praleido ieškinio senaties terminą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senaties institutą. Visos faktiškai reikšmingos aplinkybės dėl trečiojo asmens siūlomos įrangos ir visi su tuo susiję viešai prieinami duomenys ieškovei buvo žinomi nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. 2017 m. rugsėjo 28 d. sužinota informacija nebuvo iš esmės nauja.
  2. Akivaizdu, kad teismas, pasisakydamas dėl ieškinio senaties taikymo ir nedviprasmiškai konstatuodamas, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, netenkino ieškovės prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą. Tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas manytų, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė ieškovės prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą, tai vis tiek negalėtų būti absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, kadangi pirmosios instancijos teismas iš esmės išsprendė ginčą, detaliai pasisakydamas dėl ieškinio reikalavimų nepagrįstumo.
  3. Ieškovė apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi nauju rašytiniu įrodymu – trečiojo asmens siūlomos įrangos gamintojo dokumentu (naudotojo vadovu). Šis šaltinis viešai buvo prieinamas internete, todėl jis galėjo būti pateiktas ir bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui.
  4. Trečiojo asmens siūloma įranga matuoja brandžių (HFR) ir vidutiniškai brandžių (MFR) retikulocitų parametrus parametro (HLR) pagrindu. Tai patvirtina tiek trečiojo asmens pasiūlymo informacija, tiek ieškovės pateikti trečiojo asmens siūlomos įrangos aprašymai ir trečiojo asmens siūlomos įrangos gamintojo Beckman Coulter viešai skelbiama informacija apie HLR parametro technologijos veikimo principą ir naudojamos technologijos apibūdinimas, todėl trečiojo asmens siūloma įranga atitinka Pirkimo 11 dalies reikalavimus.
  5. Nepagrįsta ieškovės pozicija, kad vien dėl to, jog vienas iš trečiojo asmens siūlomos įrangos matuojamų parametrų (parametras HLR) gali būti matuojamas tik mokslinių tyrimų tikslais, todėl atsakovė apskritai šios įrangos negalės naudoti medicininiais diagnostiniais tikslais. Trečiojo asmens pasiūlytos prekės atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams ir yra paženklintos CE ženklu. Minėta Tarybos direktyva nustato, kad CE atitikties ženklu turi būti ženklinamos prekės, o ne procesai ar parametrai. Atsakovės techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs tyrimai, kurie ketinami atlikti diagnostiniais tikslais (tarp jų nėra vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus tyrimo (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus tyrimo (parametras HFR)). Pirkimo dokumentų sąlygos nesuponuoja išvados, kad atsakovė parametrus HFR ir MFR naudos diagnostikos tikslais. Diagnostiniam retikulocitų skaičiaus tyrimui atlikti ieškovės skundžiami parametrai (HFR ir MFR) yra nereikšmingi. Diagnostiniam retikulocitų skaičiaus tyrimui aktualūs parametrai (RET#, RET%, IRF) trečiojo asmens įrangos yra matuojami diagnostiniais tikslais.
  6. Apeliacinio skundo argumentas dėl neva neteisingai aiškintų Pirkimo sąlygų yra nepagrįstas. Nei atsakovė, nei teismas ieškovės nurodomu būdu neaiškino Pirkimo dokumentų ir nepadarė išvados, kad tiekėjai gali siūlyti in vitro diagnostikos medicinos prietaisus, kurie daro tik trijų retikulocitų parametrų tyrimus, o ne penkių, ar kad tam tikri Pirkimo sąlygose nurodyti parametrai perkančiajai organizacijai yra nesvarbūs. Priešingai, teismas skundžiamame sprendime aiškiai nurodė, kad visų tiekėjų pasiūlyta įranga privalo matuoti visus 5 parametrus, ir padarė pagrįstą išvadą, kad trečiojo asmens siūloma įranga matuoja visus tris Pirkimo dokumentuose nurodytus parametrus.
  7. Atsakovės pasirinkimas saugoti Pirkimo dalyvių pateikiamų pasiūlymų konfidencialią informaciją atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuotą praktiką bylose dėl konfidencialumo instituto taikymo viešųjų pirkimų teisiniuose ginčuose (ESTT 2008 m. vasario 14 d. byla Nr. C-450/06). Taip pat nepagrįsti ir ieškovės teiginiai, kad teismas be pagrindo atsisakė išreikalauti išvadas, pagal kurias įvertinta trečiojo asmens siūlytos įrangos atitiktis Pirkimo 11 dalies sąlygoms. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys tiekėjai negali turėti nei teisėto lūkesčio, nei teisinio pagrindo gauti perkančiosios organizacijos viduje atliekamo ekspertinio tyrimo išvadas, kadangi VPĮ 31 straipsnio 12 dalyje imperatyviai nurodoma, kad pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras perkančioji organizacija atlieka pasiūlymus pateikusiems dalyviams nedalyvaujant.
  8. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja būtinybė ieškovės apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir tinkamai motyvuotas. Trečiojo asmens siūloma įranga matuoja visus penkis reikalautus parametrus, yra paženklinta CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Ieškovė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme neprašė paskirti teismo ekspertizės, nematė būtinybės gauti kompetentingų institucijų išvadas, todėl apeliaciniame skunde keliamas prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka turėtų būti vertinamas kritiškai.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir atmesti visus ieškovės procesinio pobūdžio prašymus (leisti susipažinti su ne vieša bylos medžiaga; išreikalauti papildomus įrodymus; priimti naujus rašytinius įrodymus; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka). Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė praleido terminą pateikti ieškinį dėl atsakovės 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo ginčijimo. 15 dienų terminas pateikti ieškinį dėl minėto sprendimo turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2017 m. rugsėjo 18 d., kai atsakovė atmetė 2017 m. rugsėjo 11 d. pretenziją dėl 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo panaikinimo. Pakartotinė 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzija nekeičia termino skaičiavimo ieškiniui dėl 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo pareikšti.
  2. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime išsprendė ieškinio senaties termino atnaujinimo procesinį klausimą – nenustatęs objektyviai svarbių priežasčių, termino neatnaujino. Vien tai, kad šios aplinkybės teismas sprendime atskirai nepažymėjo, nereiškia, jog klausimas apskritai liko neišspręstas ir egzistuoja absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. Bet kuriuo atveju praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas nelėmė neteisingo ginčo išsprendimo, t. y. bet kuriuo atveju ieškinys būtų buvęs atmestas kaip nepagrįstas.
  3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinys yra nepagrįstas, kadangi trečiasis asmuo atitiko visus Techninės specifikacijos reikalavimus, inter alia, ieškovės ginčijamą reikalavimą dėl įrangos matuojamų parametrų, kuriame nustatyta, kad įranga turi matuoti penkis kraujo parametrus, t. y. bendrąjį retikulocitų skaičių, procentinį retikulocitų skaičių, nebrandžių retikulocitų skaičių, vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičių ir brandžių retikulocitų skaičių. Ieškovė iš esmės nekvestionavo paties fakto, jog trečiojo asmens pasiūlytas analizatorius faktiškai matuoja visus penkis kraujo parametrus, o ginčijo tik vieno analizatoriaus parametro (HLR) naudojimo paskirtį/tikslą. Ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje tvirtino, jog hematologiniu analizatoriumi DxH 800 atliekamas vidutiniškai brandžių ir (arba) brandžių retikulocitų skaičiaus matavimas yra skirtas ne diagnostiniams tikslams, o moksliniams/bandomųjų tyrimų tikslams (angl. Research Use Only ROU). Ieškovė tik dublike papildomai pradėjo ginčyti tai, kad trečiojo asmens siūlomas analizatorius DxH 800 apskritai nematuoja vidutiniškai brandžių ir (ar) brandžių retikulocitų skaičiaus. Gamintojo Beckman Coulter viešoje dokumentacijoje nurodytas parametro HLR veikimo principas, iš kurio galima spręsti apie hematologinio analizatoriaus DxH 800 faktinį gebėjimą atlikti vidutiniškai brandžių ir (ar) brandžių retikulocitų skaičiaus tyrimus. Iš viešai prieinamos gamintojo informacijos matyti, jog trečiojo asmens analizatoriumi retikulocitų brandumo laipsnis yra skirstomas net į 10 regionų, o tai retikulocitų brandumą leidžia įvertinti itin tiksliai, ne tik minimaliose trijose kategorijose (nebrandūs, vidutiniškai brandūs ir brandūs retikulocitai). Tai patvirtinta ir su tripliku pateiktas gamintojo Bechman Coulter raštas. Taigi trečiasis asmuo siūlo ne tik 20 000 Eur pigesnį, tačiau ir kokybinėmis savybėmis tikslesnį hematologinį analizatorių. Ieškovė, ginčydama šį aspektą, siekia gauti konfidencialią ir komerciškai itin vertingą informaciją apie HLR parametro veikimo technologiją, kuri nėra viešai atskleidžiama.
  4. Trečiojo asmens siūlomas hematologinis analizatorius ir kitos prekės gali būti naudojamos diagnostiniais tikslais, kadangi prekės yra pažymėtos CE ženklu teisės aktų nustatyta tvarka. Tai, kad trečiojo asmens prekės buvo paženklintos CE ženklu patvirtina su atsakovės atsiliepimu į ieškinį pateikti dokumentai (atitikties deklaracija). CE ženklu nėra žymimi atskiri kraujo parametrai, ką bando įrodyti ieškovė, klaidingai interpretuodama teisinį reglamentavimą. CE ženklu žymimos pačios prekės, t. y. medicininė įranga ir reagentai, tai pagrįstai nustatė ir teismas skundžiamame sprendime. Be to, teismas pagrįstai pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama, jog tiekėjų įrangos visi parametrai turi būti naudojami tik diagnostiniais tikslais. Pirkimo objekto 11 dalies Techninės specifikacijos skiltyje „Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai“, inter alia, yra nurodyti medicininiai tyrimai, kuriuos atsakovė atliks diagnostiniais tikslais, tuo tarpu HLR rodiklis nebus naudojamas diagnostiniais tikslais. Pirkimo dokumentuose prie vykdytinų tyrimų nurodomas retikulocitų skaičiaus (Retic) skaičiaus tyrimas pagal tarptautinę bei visuotinai pripažįstamą medicininę praktiką neapima vidutiniškai brandžių retikulocitų ir (ar) brandžių retikulocitų skaičiaus tyrimų. Analizatoriaus pamatuotų kraujo parametrų (vidutiniškai brandžių retikulocitų ir brandžių retikulocitų skaičius) atsakovė nenaudos diagnostiniais tikslais. Atsakovė yra ne tik sveikatos priežiūros įstaiga, tačiau ir mokymo/mokslo bazė medicinos srityje. Taigi, esant poreikiams, atsakovė galės vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus ir (arba) brandžių retikulocitų skaičiaus duomenis naudoti bandomųjų (mokslinių) tyrimų tikslais.
  5. Ieškovės prašymas leisti jai susipažinti su nevieša bylos medžiagos dalimi (gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. raštu ir įrenginio „Unicel DxH Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukcija) negali būti vertinamas kaip pagrįstas. Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. rašte yra nurodyti techniniai duomenys apie hematologinį analizatorių DxH 800, kurie nėra skelbiami viešai, todėl yra komerciškai vertingi. „Unicel DxH Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukcija taip pat pagrįstai buvo pripažinta konfidencialia informacija. Instrukcijoje yra pateikiami išsamūs duomenys apie hematologinio analizatoriaus technines savybes ir veikimo principus. Į bylą pateikta analizatoriaus naudojimo instrukcija yra techninės ir specifinės pasiūlymo dalies apimtis, kuri yra komerciškai vertinga, inter alia, sudaranti Beckman Coulter komercinę (gamybinę) paslaptį bei neskelbiama viešai tinklapiuose ar kitose priemonėse. Visi dokumentai, nesudarantys komercinės (gamybinės) paslapties, yra skelbiami viešai Beckman Coulter internetinėje svetainėje. Ieškovei leidus susipažinti su informacija, kuri buvo pripažinta nevieša, būtų suteiktas nepagrįstas konkurencinis pranašumas prieš trečiąjį asmenį dalyvaujant kituose viešuosiuose pirkimuose ar projektuose. Be to, tarp šalių kilusio ginčo apimtis nėra susijusi su visa hematologinio analizatoriaus naudojimosi instrukcija ir net ne su visais analizatoriaus matuojamais parametrais.
  6. Apeliantės prašymas išreikalauti atsakovės ekspertų išvadas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi pagal VPĮ 41 straipsnio 5 dalį tiek ieškovė, tiek kiti Pirkime dalyvavę tiekėjai su prašoma išreikalauti informacija neturi teisės susipažinti. Taip pat nepagrįstas ir trečiojo asmens prašymas prie bylos prijungti Beckman Coulter UniCel DxH serijos analizatorių naudotojo vadovo priedą ir Beckman Coulter leidinį, t. y. informaciją apie retikulocitų skaičių ir susijusius parametrus. Minėti rašytiniai įrodymai yra viešai skelbiama gamintojo Beckman Coulter dokumentacija, kuri ieškovei buvo prieinama dar ikiteisminėje ginčo stadijoje. Viešai skelbiamos informacijos teikimas tik su apeliaciniu skundu liudija ieškovės veikimą prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Taip pat apeliantė nenurodo jokių išimtinių priežasčių, kurios sudarytų pagrindą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Byla nėra itin sudėtinga, ginčijami aspektai buvo išsamiai atskleisti procesiniuose dokumentuose.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.
 2. Kadangi šalių ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, tai atsižvelgiant į nuo 2017 m. liepos 1 d. įvykusius teisinio reglamentavimo pokyčius viešųjų pirkimų srityje ir į tai, kad ginčo Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis senąją VPĮ redakcija, pažymėtina, jog nagrinėjamam ginčui taikytina būtent VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 str. 1 ir 7 d.).

8Dėl prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka

 1. Atsižvelgdama į tai, kad byloje nagrinėjami specifiniai techninio pobūdžio klausimai, kurie gali reikalauti specialių žinių bei specialistų paaiškinimų, į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentacijos nepagrįstumą galėjo lemti tokių specialių žinių nebuvimas, ieškovė apeliaciniame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo su tokiu prašymu nesutinka, prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nurodydami, kad ieškovė neįrodė nagrinėjamu atveju būtinybės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 2. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.), tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas ir žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.).
 3. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).
 4. Pastebėtina, kad tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas, siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso požymių ir sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (Oganova v. Georgia, no. 25717/03, 13 November 2007, par. 27, 28).
 5. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės nurodyti motyvai, t. y. kad byloje yra keliami specifiniai klausimai, kurie reikalauja specialių žinių, sudarytų pagrindą byloje skirti teismo ekspertizė, tačiau nepatvirtina išimtinio būtinumo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pastebėtina, kad ieškovė nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde, jei, jos manymu, šioje byloje nagrinėjami klausimai dėl trečiojo asmens siūlomo analizatoriaus atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams, reikalauja specialių žinių, prašymo skirti ekspertizę, kurios metu būtų atsakyta į ginčo klausimus, neformuluoja ir net neužsimena apie tokia galimybę. Be to, ieškovė apeliaciniame skunde nenurodo ir nei vieno asmens (specialisto), kurį būtų galima apklausti, ir kokias nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes jis galėtų patvirtinti/paneigti.
 6. Ieškovei nepateikus jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, bei savo poziciją išsamiai išdėsčius procesiniuose dokumentuose, prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkinamas ir byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

9Dėl prašymo išreikalauti iš atsakovės papildomus rašytinius įrodymus

 1. Ieškovė apeliaciniame skunde prašo išreikalauti iš perkančiosios organizacijos ekspertų išvadas, įskaitant pakartotines (kaip tai nurodyta atsakovės 2017 m. rugsėjo 4 d. atsakyme į ieškovės 2017 m. rugpjūčio 28 d. pretenziją), kurios buvo sudarytos vertinant trečiojo asmens pasiūlytos įrangos atitikimą Pirkimo 11 dalies sąlygoms. Ieškovės teigimu, šis rašytinis įrodymas yra svarbus, siekiant nustatyti, ar Pirkimo metu trečiojo asmens pasiūlymas buvo tinkamai vertinamas, jo vertinimui buvo pateikta visa objektyvi informacija, galiausiai, ar jis nebuvo neteisėtai pildomas ar tikslinamas. Atsakovė ir trečiasis asmuo su tokiu prašymu nesutinka.
 2. Subjektų, turinčių teisė susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, ratas yra apibrėžtas VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje. Minėtoje 41 straipsnio 5 dalyje aiškiai nurodyta, kad susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Tai baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija, o tai suponuoja išvadą, kad nei tiekėjai, nei kiti asmenys nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą. Tokios pozicijos šiuo klausimu Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir kitose viešųjų pirkimų bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013, 2015 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-735-236/2015; 2016 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-642-302/2016; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-295-180/2017 ir kt.)
 3. Akivaizdu, kad ieškovė nepatenka į aukščiau išvardintų subjektų ratą, todėl ieškovės prašymas išreikalauti informaciją apie atsakovės atliktą trečiojo asmens pasiūlymo vertinimą atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas.

10Dėl su apeliaciniu skundu teikiamų rašytinių įrodymų

 1. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ su apeliaciniu skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų - Beckman Coulter UniCel DxH serijos analizatorių Naudotojo vadovo priedą ir Beckman Coulter leidinį – techninė informacija apie retikulocitų skaičių ir susijusius parametrus. Ieškovė nurodo, kad šie įrodymai, papildomai patvirtinantys jos pozicijos, jog trečiojo asmens siūloma įranga nematuoja vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR), pagrįstumą, jai tapo žinomi po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).
 3. Nagrinėjamu atveju apeliantės su skundu pateikti rašytiniai įrodymai yra viešai skelbiama gamintojo Beckman Coulter dokumentacija, kuri apeliantei buvo prieinama dar tada, kai vyko ikiteisminis ginčo nagrinėjimas, o tai suponuoja išvadą, kad, jeigu, ieškovės nuomone, jie yra svarbūs nagrinėjamam ginčui, jie galėjo būti pateikti su ieškiniu arba bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu.
 4. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovės su skundu pateiktų rašytinių įrodymų prijungimas prie bylos neatitiktų CPK 7 straipsnyje įtvirtintų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, taip pat CPK 314 straipsnio reikalavimų. Be to, pastebėtina, kad bet kuriuo atveju šie nauji įrodymai neturi ir jokios esminės reikšmės nagrinėjamo ginčo baigčiai, todėl juos atsisakytina prijungti prie bylos.

11Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Atsakovė VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos vykdė viešąjį pirkimą – atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms LDC pirkti, pirkimo Nr. 184910. 2017 m. rugpjūčio 16 d. buvo paskelbti Konkurso vertinimo rezultatai: Pirkimo 11-os dalies laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“ (pasiūlymo kaina 502 353,59 Eur), o antra vieta atiteko ieškovei UAB „Roche Lietuva“ (pasiūlymo kaina 523 741,70 Eur).
 2. 2017 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl informacijos suteikimo (toliau - Pretenzija Nr. 1), kuria prašė sustabdyti Pirkimą; informuoti, kokio modelio įrangą trečiasis asmuo pasiūlė Pirkimo 11 dalyje; pateikti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Ieškovės manymu, trečiojo asmens pasiūlyta įranga neatitinka Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimų, t .y. nematuoja vidutiniškai brandžių retikulocitų ir brandžių retikulocitų; netenkina našumo reikalavimų. 2017 m. rugsėjo 5 d. atsakovė pateikė ieškovei atsakymą, kuriuo iš dalies patenkino ieškovės pretenziją – pateikė informaciją apie trečiojo asmens pasiūlytų analizatorių modelius, tačiau atsisakė tenkinti pretenzijos reikalavimą pateikti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.
 3. 2017 m. rugsėjo 11 d. ieškovė, atsižvelgdama į atsakovės atsakymą, pateikė dar vieną pretenziją (toliau – Pretenzija Nr. 2), kuria reikalavo pateikti oficialius dokumentus, patvirtinančius trečiojo asmens atitiktį Pirkimo dokumentų keliamiems reikalavimams; panaikinti 2017 m. rugsėjo 5 d. perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo pretenzija tenkinta tik iš dalies ir tenkinti pretenziją visa apimtimi; pripažinti, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų; pripažinti, kad ieškovės pasiūlymas užėmė pirmąją vietą. 2017 m. rugsėjo 18 d. atsakovė pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė tenkinti Pretenziją Nr. 2; nurodė, kad ieškovė gali susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, išskyrus tą dalį, kuri laikoma konfidencialia informacija.
 4. 2017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė pateikė prašymą susipažinti su perkančiosios organizacijos nurodyta medžiaga. 2017 m. rugsėjo 26 d. analogiškas prašymas buvo pateiktas pakartotinai. 2017 m. rugsėjo 27 d. pranešimu atsakovė ieškovei nurodė, kad ji kviečiama susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu 2017 m. rugsėjo 28 d. Susipažinus su trečiojo asmens pasiūlymu, ieškovė tą pačią dieną pateikė dar vieną pretenziją (toliau – Pretenzija Nr. 3), kurioje prašė pateikti visus UAB „Werfen LT“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo dokumentams patvirtinančius dokumentus; pripažinti UAB „Werfen LT“ pasiūlymą neatitinkantį keliamų reikalavimų; pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą pirmosios vietos laimėtoju. 2017 m. spalio 2 d. atsakovė pateikė ieškovei 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą, kuriuo atmetė Pretenziją Nr. 3, motyvuodama tuo, kas ji yra pakartotinė.
 5. 2017 m. spalio 4 d. ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2017 m. rugpjūčio 16 sprendimą Nr. SR-4917 Pirkimo 11-oje dalyje, kuriuo 11-oje Pirkimo dalyje nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu Pirkimo 11-oje dalyje pripažintas UAB „Werfen LT“ pasiūlymas; laimėtoju šioje dalyje pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 6. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu nutraukė civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovę UAB „Roche Lietuva“ pirkimo laimėtoja; kitą ieškinio, pareikšto atsakovei VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalį atmetė; iš ieškovės priteisė trečiajam asmeniui UAB „Werfen LT“ 5 966,51 Eur atstovavimo išlaidų. Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga ir priemonės (analizatorius DXH 800) atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostinėms medicinos priemonėms, taip pat kad trečiojo asmens siūlomas analizatorius matuoja visus kraujo parametrus, kurie buvo nustatyti Pirkimo objekto 11 dalies Techninės specifikacijos skiltyje „Matuojami parametrai“, todėl ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.
 7. Ieškovė su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo praleistas ieškinio senaties terminas, be to, nesprendė klausimo dėl termino atnaujinimo; 2) trečiojo asmens pasiūlyta įranga nematuoja dviejų iš penkių reikalaujamų parametrų, t. y. vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR); teismas nepagrįstai rėmėsi vienašališkais atsakovės ir trečiojo asmens teiginiais, kad šie parametrai matuojami per parametrą HLR; 3) bet kuriuo atveju trečiojo asmens siūloma įranga parametras HLR gali būti matuojamas tik bandomųjų tyrimų tikslais; 4) atsakovės pozicija, kad neva vidutiniškai brandžių ir brandžių retikulocitų parametrų nustatymas ir išmatavimas atsakovei nėra reikalingas, prieštarauja Pirkimo sąlygoms.

12Dėl ieškinio senaties termino

 1. Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 str. 3 d.). Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia, turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją. Pretenzija turi būti pateikta per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.).
 2. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 str.) ir jų aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45).
 3. Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį.
 4. Pažymėtina, kad pretenzijos padavimo terminas yra tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose, tačiau šio termino praleidimas nelemia tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimo. Tokiu atveju, t. y. perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pavėluotai paduotą pretenziją, bet jos nepatenkinus, pripažįstama, kad šį terminą perkančioji organizacija atnaujino, todėl tiekėjas gali kreiptis į teismą ir ginti savo galbūt pažeistas teises teisminiu būdu.
 5. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pirma pretenzija dėl 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo panaikinimo pateikta 2017 m. rugpjūčio 28 d., t. y. įstatymo nustatytu terminu (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.). Pretenzija Nr. 2 dėl to paties 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo pateikta 2017 m. rugsėjo 11 d., t. y. praėjus beveik mėnesiui nuo skundžiamo sprendimo priėmimo, tačiau perkančioji organizacija pretenziją priėmė ir išnagrinėjo iš esmės (2017 m. rugsėjo 18 d. atsakovė pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė tenkinti Pretenziją Nr. 2; nurodė, kad ieškovė gali susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, išskyrus tą dalį, kuri laikoma konfidencialia informacija), tokiais savo veiksmais atnaujindama jos patiekimo terminą. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, pateikė dar vieną pretenziją (Pretenzija Nr. 3), kurioje prašė pateikti visus UAB „Werfen LT“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo dokumentams patvirtinančius dokumentus; pripažinti UAB „Werfen LT“ pasiūlymą neatitinkantį keliamų reikalavimų; pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą pirmosios vietos laimėtoju. 2017 m. spalio 2 d. atsakovė pateikė ieškovei 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą, kuriuo atmetė Pretenziją Nr. 3, motyvuodama tuo, kad ji yra pakartotinė.
 6. 2017 m. spalio 5 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškinys, kuriuo ieškovė prašė panaikinti perkančiosios organizacijos VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2017 m. rugpjūčio 16 sprendimą Nr. SR-4917 Pirkimo 11-oje dalyje, kuriuo 11-oje Pirkimo dalyje nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu Pirkimo 11-oje dalyje pripažintas UAB „Werfen LT“ pasiūlymas; laimėtoju šioje dalyje pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą.
 7. Pirmosios instancijos teismas, pažymėdamas, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzija yra pakartotinė, ir nustatęs, kad ieškovė dėl 2017 m. rugpjūčio 16 d. perkančiosios organizacijos sprendimo pretenziją pareiškė 2017 m. rugsėjo 11 d., pretenzija buvo atmesta 2017 m. rugsėjo 18 d., o ieškinys per Elektroninių paslaugų portalą (EPP) buvo pareikštas tik 2017 m. spalio 5 d., sprendė, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutikti.
 8. Ieškovė apeliaciniame skunde nepagrįstai tvirtina, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzija negali būti vertinama kaip pakartotinė.
 9. VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Tačiau kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad tiekėjas, perkančiajai organizacijai pateikęs vieną pretenziją, dėl to pagal VPĮ neribojamas pateikti naujų, jeigu šios nelaikytinos pakartotinėmis. Pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų atskirtis turinio atžvilgiu (pvz., atskiromis pretenzijomis ginčijamos skirtingos pirkimo sąlygos) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016).
 10. Jeigu perkančioji organizacija netenkina tiekėjo pretenzijos arba palieka ją nenagrinėtą, tiekėjas neturėtų reikšti naujos pretenzijos, juo labiau, išplėsdamas prieš tai pateiktoje ir perkančiosios organizacijos išnagrinėtoje pretenzijoje nurodytus argumentus, bet turi teisę teikti ieškinį teismui dėl tokio perkančiosios organizacijos sprendimo. Priešingu atveju, jeigu tiekėjui būtų leidžiama vėlesnėje pretenzijoje dėstyti naujas aplinkybes ir argumentus, taip būtų nesąžiningai išvengiama VPĮ nustatyto termino pretenzijai pateikti taikymo.
 11. Pažymėtina, kad pirmosios pretenzijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pateikimas nenutraukia VPĮ nustatyto termino pretenzijai pateikti, todėl terminas kitai pretenzijai pateikti skaičiuojamas ne nuo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pirmąją pretenziją priėmimo dienos, bet nuo perkančiosios organizacijos sprendimo, kuris skundžiamas vėlesnėje pretenzijoje, priėmimo dienos. Analogiškai ir su ieškinio senaties termino pradžios skaičiavimu – ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą dienos ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta, bet ne nuo sužinojimo apie paskesnių pretenzijų išnagrinėjimą dienos. Aiškinant šias teisės nuostatas priešingai, netektų prasmės ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka ir įstatyme nustatyti trumpi terminai pasinaudoti veiksminga perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo peržiūros procedūra.
 12. Kaip matyti iš visų ieškovės reiktų pretenzijų (Pretenzijos Nr. 1, Pretenzijos Nr. 2 ir Pretenzijos Nr. 3) turinio, 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje yra kvestionuojami tie patys trečiojo asmens pasiūlymo techniniai aspektai, kurie buvo ginčijami ir Pretenzijoje Nr. 2, t. y. ieškovė toliau įrodinėjo, kad neva trečiojo asmens siūloma įranga – hematologiniai analizatoriai DxH 800, nematuoja vidutiniškai brandžių retikulocitų bei brandžių retikulocitų skaičiaus diagnostiniais tikslais. Be to, Pretenzijoje Nr. 3 nurodytas teiginys, kad neva trečiojo asmens analizatorius nematuoja kelių kraujo parametrų, grindžiamas tais pačiais duomenimis kaip ir Pretenzijoje Nr. 2 – gamintojo viešai skelbiama informacija apie trečiojo asmens siūlomas prekes.
 13. Perkančiajai organizacijai atmetus Pretenziją Nr. 2, ieškovė per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo dienos turėjo kreiptis į teismą, tačiau vietoj to kreipėsi į perkančiąją organizaciją su pakartotine pretenzija, kuri, kaip patvirtina bylos duomenys, buvo atmesta, kaip pateikta pakartotinai. Ieškinys teisme buvo gautas tik 2017 m. spalio 5 d.
 14. Kaip minėta, ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą dienos ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta, bet ne nuo sužinojimo apie paskesnių pretenzijų išnagrinėjimą dienos. Kaip jau ir minėta, tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą.
 15. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovei nebuvo jokių objektyvių kliūčių į teismą kreiptis per 15 kalendorinių dienų, gavus atsakovės 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta Pretenzija Nr. 2 dėl 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo, todėl, atsakovei prašant taikyti ieškinio senatį, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nurodė, kad ieškinio senaties termino praleidimas sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).
 16. Nors skundžiamame sprendime teismas atskirai neišdėstė motyvų, kurių pagrindu netenkino ieškovės prašymo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kuris grindžiamas iš esmės naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis apie trečiojo asmens siūlomą įrangą ir jos techninės charakteristikas, tačiau šias aplinkybes bei jų svarbą teismas įvertino spręsdamas klausimą dėl 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijos pakartotinumo, o tai leidžia daryti išvadą, kad teismas, nors to atskirai ir nepažymėjo, tačiau netenkino ieškovės prašymo praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti.
 17. Bet to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad ieškinio senaties termino atnaujinimo procesinis klausimas neabejotinai yra susijęs ir su pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumu. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju ne tik konstatavo, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas ir tai sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti, bet ir išnagrinėjo bylą iš esmės bei pasisakė dėl ieškinio reikalavimų nepagrįstumo. Taigi bet kuriuo atveju prašymo dėl praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo nepakankama motyvacija šiuo konkrečiu atveju neturėjo jokios įtakos ginčo baigčiai.

13Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Kaip jau minėta, Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 str. 3 d.). Šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba ir dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Taigi tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).
 2. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.
 3. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai remiasi atsakovės ir trečiojo asmens pozicija, kad vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičius (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičius (parametras HFR) matuojamas per parametrą HLR. Ieškovė tvirtina, kad trečiojo asmens siūloma įranga apskritai nematuoja Pirkimo sąlygose nurodytų parametrų MRF ir HFR.
 4. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad tiek Pretenzijose Nr. 2 ir Nr. 3, tiek ieškinyje ji nekvestionavo to, kad vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičius (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičius (parametras HFR) gali būt matuojamas per parametrą HLR. Esminis kilusio ginčo dalykas buvo tas, ar matuojamas parametras HFR yra skirtas diagnostiniams tikslams ar moksliniams/tyrinėjimo tikslams. Taigi ieškovė neginčijo to, kad trečiojo asmens siūloma įranga apskritai negeba matuoti Pirkimo sąlygose nurodytų visų penkių kraujo parametrų.
 5. Atsižvelgiant į tai, kad dar ikiteisminėje ginčo stadijoje ieškovei turėjo būti žinoma ta aplinkybė, jog trečiojo asmens siūlomas analizatorius gebėjimą matuoti vidutiniškai brandžius ir brandžius retikulocitus grindžia per kitą analizatoriaus matuojamą parametrą HLR, ir į tai, jog apeliantei turėjo būti žinoma viešai prieinama analizatoriaus gaminto Brckman Coulter dokumentacija apie analizatorių DxH ir jo matuojamą parametrą HLR (pati apeliantė HLR parametro panaudojimo tikslą kvestionuoja remdamasi būtent gamintojo Beckman Coulter vieša dokumentacija), spręstina, jog ieškovė dar ikiteisminėje ginčo stadijoje turėjo visas galimybes ginčyti ne tik parametro HLR panaudojimo paskirtį (tikslą), bet ir apskritai tą aplinkybę, kad minėtas parametras nematuoja vidutiniškai brandžių ir brandžių retikulocitų skaičiaus, jeigu taip galvojo.
 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl to, ar parametras HLR apskritai matuoja vidutiniškai brandžius ir brandžius retikulocitus, nepasisakė, nurodydamas, kad tai nėra ginčo dalykas. Pasisakyti šiuo aspektu neįžvelgia pagrindo ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija.
 7. Šio klausimo nagrinėjimo kontekste pažymėtina ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

14Dėl trečiojo asmens siūlomos įrangos atitikties Pirkimo dokumentuose įtvirtintiems reikalavimams

 1. Ieškovė laikosi pozicijos, kad trečiojo asmens Pirkimo 11-oje dalyje pasiūlyta įranga netenkina Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. matuojamų kraujo parametrų reikalavimų, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., Pirkimo sąlygų 10.7.3 p.).
 2. Ieškovės manymu, pagal Pirkimo sąlygas visi parametrai turi būti matuojami tik medicininės diagnostikos tikslais, tuo tarpu trečiojo asmens siūloma gamintojo Beckman Coulter įranga matuoja vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaų (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičių (parametras HFR) per parametrą HLR, kurį galima naudotis tik tyrimų (angl. Research Use Only, ROU), bet ne diagnostikos tikslais. Tuo tarpu atsakovė tvirtina, kad diagnostiniais tikslais atliekami tyrimai yra nurodyti Pirkimo dokumentų 3 priede (techninėje specifikacijoje) 11 dalies II skirsnyje (retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas ir kt.), o jų (diagnostinių) tyrimų atlikimui reikšmingi parametrai yra tik trys parametrai, t. y. RET#, RET% ir IRF. Šią poziciją palaiko ir trečiasis asmuo.
 3. Taigi nagrinėjamu atveju išsiskyrė šalių pozicija dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo. Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus), tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).
 4. Pažymėtina, kad būtent perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui bei siekiamų įsigyti prekių savybes, kadangi būtent ji geriausiai žino ir gali įvertinti, kokios kokybės ir paskirties prekės jai yra reikalingos.
 5. Nagrinėjamu atveju Pirkimo 11 dalies techniniame reikalavime „Matuojami parametrai“ nustatyta, kad tiekėjų įranga turi matuoti šiuos 5 parametrus: 1) bendro retikulocitų skaičių (parametras RET#); 2) procentinio retikulocitų skaičių (parametras RET%); 3) nebrandžių retikulocitų skaičių (parametras IRF); 4) vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičių (parametras MRF); 5) brandžių retikulocitų skaičių (parametras HFR).
 6. Pirkimo sąlygose niekur nėra įtvirtinta, kad siūlomo įrenginio visi matuojami parametrai turi būti naudojami tik medicininės diagnostikos tikslais. Priešingai, Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos skiltyje „Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai“ nurodyta, kad atsakovė diagnostiniais tikslais, inter alia, vykdys retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimą, o atsakovės ir trečiojo asmens nurodoma aplinkybė, kad retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas yra atliekamas kraujo parametrų RET#, RET% ir IRF pagalba, nėra paneigta. Tai, kad trečiojo asmens siūloma įranga geba matuoti RET#, RET% ir IRF kraujo parametrus diagnostiniais tikslais, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygos, nėra ginčijama (ieškinio 22 punktas).
 7. Taip pat apeliantė kelia klausimą dėl to, ar apskritai trečiojo asmens siūloma įranga yra skirta in vitro diagnostiniam naudojimui.
 8. In vitro diagnostikos medicinos priemonė – reagentas, iš reagento pagamintas produktas, etaloninė medžiaga, kontrolinė medžiaga, rinkinys, instrumentas, aparatas, įranga arba įrangos komplektas, naudojamas atskirai arba kartu su kitais komplektais, medicinos priemonės gamintojo skirtas naudoti iš žmogaus organizmo paimtų ėminių, įskaitant donorų kraują ir audinius, in vitro tyrimui vien tik arba dažniausiai tik informacijai apie fiziologinę arba patologinę būklę arba įgimtą anomaliją gauti, saugai ir suderinamumui su potencialiais recipientais nustatyti, terapinių priemonių poveikiui stebėti (Lietuvos medicinos norma MN 102:2011 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 27 d.), 8.1 punktas; šiuo teisės aktu yra įgyvendinama 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų).
 9. Pagal minėtos Lietuvos medicinos normos MN 102:2011 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ reikalavimus, pateikiamos į rinką medicinos priemonės, turi būti paženklintos atitikties ženklu „CE“, išskyrus medicinos priemones, kurios yra skirtos veikimui įvertinti (medicinos priemonė veikimui įvertinti – medicinos priemonė, medicinos priemonės gamintojo skirta vienam arba keliems veikimo vertinimo tyrimams atlikti medicinos tyrimų laboratorijose arba kitose atitinkamose ne medicinos priemonės gamintojui priklausančiose patalpose).
 10. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybę, kad trečiojo asmens siūlomas automatinis hematologinis analizatorius DxH 800 ir kitos prekės gali būti naudojamos diagnostiniais tikslais patvirtinta šių prekių ženklinimas „CE“ ženklu. Tai, kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga paženklinta „CE“ ženklu patvirtinta su atsakovės atsiliepimu į ieškinį pateiktos atitikties deklaracijos (e. bylos t. 2, b. l. 55–88). Reikalavimas pateikti šias deklaracijas buvo įtvirtintas Pirkimo dokumentų 5.10 punkte, kuriame buvo nustatyta, jog kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami atitikties dokumentai pagal Europos direktyvų nuostatas, kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB sąlygas bei reikalavimus in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams.
 11. Medicininių prietaisų gairėse pavadintose „IVD Gairės: Bandomųjų Tyrumų tikslams skirti produktai“, kurios buvo parengtos Europos Komisijos atstovų atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas, ir kuriomis remiasi pati ieškovė, taip pat yra aiškiai nurodyta, kuomet gamintojas numato, jog jo medicinos prietaisas bus naudojamas medicininiais tikslais, jis privalo būti priskirtas vykdomojo produkto veikimo įvertinimo „CE“ žymėjimo tikslų kategorijai ar būti produktu, pažymėtu „CE“(e. bylos t. 1, b. l. 44–53).
 12. Kadangi trečiojo asmens siūloma įranga yra pažymėta „CE“ ženklu, tai nurodyto teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad jog trečiojo asmens siūloma įranga gali būti naudojama medicininiais (diagnostiniais) tikslais.
 13. Be to, sutiktina tiek su trečiuoju asmeniu, tiek su atsakove, kad „CE“ ženklu yra žymini ne atskiri kraujo parametrai, o pačios prekės, t. y. medicininė įranga ar reagentai, ką patvirtina ir Lietuvos medicinos normos MN 102:2011 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ 60 punkto nuostatos: „Pateikiamos į rinką medicinos priemonės, atitinkančios 15 punkte nurodytus būtinuosius reikalavimus, turi būti paženklintos atitikties ženklu „CE“, išskyrus medicinos priemones, kurios yra skirtos veikimui įvertinti.“ ir 61 punkto nuostatos: „Atitikties ženklas „CE“, kaip parodyta 10 priede, turi būti ant medicinos priemonės bei ant naudojimo instrukcijos patogioje ir tinkamoje vietoje, aiškiai matomas, įskaitomas bei neištrinamas. „CE“ ženklas taip pat turi būti dedamas ant prekinės pakuotės“. Pirkimo dokumentų 5.10 punkte taip pat numatyti reikalavimai prekėms, t. y. įrangai ir reagentams, dėl atitikties dokumentų reikalavimams, o ne konkretiems kraujo parametrams.
 14. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pozicija, jog visa įranga yra netinkama naudoti asmens sveikatos priežiūros gydymo įstaigoje dėl to, kad atskiri jos matuojamų parametrų rezultatai gali būti naudojami tik mokslinių tyrimų tikslais, negali būti vertinama kaip nepagrįsta.
 15. Papildomai nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad atsakovės VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, kurių dalininkai yra Vilniaus universitetas ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, veikla apima praktinę bei mokslo mediciną, studentų, rezidentų mokymą, gydytojų tobulinimą, šiuolaikinę vadybą bei modernius informacinių technologijų sprendimus. Santaros klinikos yra viena didžiausių Lietuvos ligoninių, teikiančių aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei vykdančių nuolatinį pedagoginį bei mokslinį tiriamąjį darbą. Taigi, esant poreikiui, atsakovė galės vidutiniškai brandžių ir brandžių retikulocitų skaičiaus kraujo duomenis naudoti mokslinių tyrimų tikslais.

15Dėl neviešos bylos medžiagos dalies

 1. Ieškovė apeliaciniame skunde kelia bylos medžiagos viešumo klausimą. Ieškovė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai dalį bylos medžiagos, t. y. gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. raštą ir įrenginio „Unicel DxH 800 Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukciją su vertimu, pripažino nevieša, tokiu būdu apsunkindamas ieškovės galimybes pateikti motyvuotus atsikirtimus į atsakovės ir trečiojo asmens dėstomą poziciją. Ieškovės teigimu, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), siūlomos paslaugos pavadinimas ir paslaugų aprašymas (techninės specifikacijos, charakteristikos) ar darbų aprašymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
 2. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; informacijos pripažinimo konfidencialia išimtinumą lemia teisinių santykių specifika, kuri suponuoja šių santykių viešumą, ir vieno iš šių santykių dalyvių subjektiškumas, priskyrimas viešosios teisės reguliavimo sričiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017; 2018 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).
 3. VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme.
 4. Remiantis CK 1.116 straipsnio 1 dalimi, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
 5. Aiškindamas pirmiau nurodytą nuostatą kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016 37, 39, 45 punktus ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 6. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo atliktas gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. rašto ir įrenginio „Unicel DxH 800 Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukcijos konfidencialumo ir prašymo šiuos rašytinius įrodymus pripažinti nevieša bylos medžiaga vertinimas atitinka pirmiau nurodytą kasacinio teismo praktiką.
 7. Gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. rašte yra nurodyti techniniai duomenys apie hematologinį analizatorių DxH 800, kurie gali būti vertinami kaip turintys komercinę vertę. Teisėjų kolegijos nuomone, leidimas ieškovei susipažinti su minėtame rašte paties gamintojo pateiktais duomenimis apie hematologinio analizatoriaus veikimo principus matuojant kraujo parametrų duomenis ir apie HLR parametrą suteiktų ieškovei nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš trečiąjį asmenį dalyvaujant kituose viešuosiuose pirkimuose ar kituose projektuose. Ieškovei nepaneigus gamintojo Beckman Coulter 2017 m. lapkričio 10 d. rašto konfidencialumo, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2017 m. lapkričio 16 d. nutartimi šį rašytinį įrodymą pripažino nevieša bylos medžiaga.
 8. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi nevieša bylos medžiaga buvo pripažinta ir įrenginio „Unicel DxH 800 Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukcija. Kaip matyti iš minėtos instrukcijos turinio, joje yra išsamiai atskleisti įrenginio veikimo principai ir techninės savybės. Pastebėtina, kad šis dokumentas yra susijęs ne su paties trečiojo asmens kvalifikacija, o su trečiojo asmens atstovaujamo gamintojo įrenginiu. Akivaizdu, kad visi duomenys apie įrenginius, nesudarantys komercinės (gamybinės) paslapties, yra skelbiami viešai Beckman Coulter svetainėje, kurioje, be kita ko, yra skelbiami ir siūlomos įrangos techniniai duomenys (charakteristikos), kuriais procesiniuose dokumentuose remiasi ir pati apeliantė. Vien tai, kad pats gamintojas viešai neskelbia visų įrenginio „Unicel DxH 800 Coulter“ veikimo principų, techninių savybių ir informacijos, kaip analizatorius matuoja vieną ar kitą kraujo parametrą, suponuoja išvadą apie minėtos informacijos vertingumą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su apeliante dėl to, kad „Unicel DxH 800 Coulter“ ląstelių analizės sistemos naudojimo instrukcija nepagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo pripažinta nevieša.

16Dėl procesinės bylos baigties

 1. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuriuo keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuotinos.
 3. Duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas atsakovė nepateikė, o iš trečiojo asmens į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teisme patyrė 2 516,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 4. Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008).
 5. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.).
 6. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.11 punkte nurodytą dydį (1,3 koeficientas dauginamas iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (atsiliepimas į apeliacinį skundą rengtas 2018 m. sausio mėnesį, o užpradėjusio ketvirčio, t. y. 2017 m. trečio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 850,8 Eur), jos, įvertinus bylos pobūdį, suteiktų teisinių paslaugų apimtį, mažintinos iki 1 000 Eur.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Werfen LT“ (j. a. k. 110413888) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ (j. .a. k. 300089404) 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai