Byla e2-20532-454/2017
Dėl skolos, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, dalyvaujant ieškovei I. K., jos atstovei advokatei Gabijai Jurgitai Baublienei, nedalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų konsultavimo centras“ atstovui, atsakovui M. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Finansų konsultavimo centras“, M. S. dėl skolos, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Finansų konsultavimo centras“ ir M. S. ieškovei I. K. 2378,00 Eur skolą, 856,08 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 73,00 Eur sumokėtą žyminį mokestį, kitas bylinėjimosi išlaidas (el. b. l. 32–34).

5Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė UAB „Finansų konsultavimo centras“ (ankstesnis pavadinimas – MB „SOLAR 1“) iki šios dienos nėra atsiskaičiusi su ieškove I. K. pagal 2015 m. balandžio 29 d. Paskolos sutartį Nr. 1. Įsiskolinimą patvirtina ir MB „SOLAR 1“ pasirašytas 2015 m. balandžio 29 d. Paprastasis vekselis. Pagal paskolos sutartį UAB „Finansų konsultavimo centras“ iki 2016 m. balandžio 30 d. turėjo grąžinti I. K. 4000,00 Eur skolą bei 2 proc. metines palūkanas, viso 4076,30 Eur. Šiai dienai UAB „Finansų konsultavimo centras“ pagal paskolos sutartį liko skolinga 2378,00 Eur sumą bei netesybas dėl uždelsto atsiskaitymo, t. y. paskolos sutartyje numatytus delspinigius, kurie sudaro 856,08 Eur (paskaičiuoti 0,2 proc. delspinigiai nuo įsiskolinimo sumos už 180 dienų iki kreipimosi į teismą dienos), taigi viso atsakovė yra skolinga 3234,08 Eur sumą. Vekseliu atsakovas M. S. asmeniškai pilna apimtimi (asmeniniu laidavimu) įsipareigojo įvykdyti įsipareigojimus I. K., jei jų nevykdys UAB „Finansų konsultavimo centras“. Atsakovai buvo raginami atsiskaityti, tačiau skolos neapmokėjo.

6Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsiliepime yra nurodytos nepagrįstos jai išlaidos, su kuriomis ji nesutinka. Prašo tenkinti ieškinį pilna apimtimi.

7Ieškovės atstovė advokatė Gabija Jurgita Baublienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovė paskolino pinigus bendrovei MB „SOLAR 1“ (pakeitė pavadinimą į UAB „Finansų konsultavimo centras“). Greta paskolos sutarties šalys buvo susitarusios, kad pasirašys paprastąjį vekselį, kuriuo už skolos grąžinimą laidavo asmeniškai ir įmonės vadovas M. S.. Atsakovai nesutinka dėl pačios skolos dydžio, nes minusuoja tariamas ieškovės skolas ir prašo perskaičiuoti delspinigius, nes, jų manymu, skola yra mažesnė. Tačiau tokio reikalavimo, ar priešieškinio atsakovai neteikia. Ieškovė iš atsakovų jokio rašytinio reikalavimo, pagrindžiančio, ką jie nori minusuoti, nėra gavusi. Iš pateikto atsiliepimo matyti, kad sumos nesutampa. Atsakovai pagal paskolos sutartį ir vekselį yra skolingi 2378,00 Eur, atsiliepime atsakovai nurodo, kad yra sumokėję 1698,30 Eur. Iš bendros sumos su palūkanomis atėmus šią sumą gaunama ieškovės nurodyta suma. Paskolos sutartyje buvo numatyta delspinigiai, kurie paskaičiuoti už 180 dienų iki kreipimosi į teismą ir sudaro 856,08 Eur. Prašo ieškinį tenkinti visiškai.

8Atsakovai M. S. ir UAB „Finansų konsultavimo centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies (el. b. l. 52–54). Nesutinka su nurodyta ieškinio suma ir delspinigiais. Nurodo, kad I. K. su atsakovu buvo sudariusi Draudimo tarpininkavimo paslaugų sutartį SLRK000114 (2014), sudarymo data 2014 m. rugpjūčio 10 d. I. K. suteikė paslaugų atsakovui už 937,73 Eur, taip pat I. K. buvo kompensuota kuro išlaidų už 159,75 Eur. Pagal sudarytą tarpininkavimo sutartį, atsakovas, I. K. buvo išrašęs pretenzijų už 557,80 Eur dėl nutrūkusių draudimo sutarčių. Atsakovas buvo paėmęs paskolą iš I. K. 4000,00 Eur. Turėjo grąžinti 4076,30 Eur su palūkanomis. Paskolos buvo grąžinta 1698,30 Eur. Atsakovas yra sudengęs ieškovės mokėtinas sumas su paskola, todėl šiuo metu paskolos suma, kurią yra skolingi sudaro 2079,77 Eur. Teismo prašo priteisti likutinę skolos sumą, t. y. 2079,77 Eur ir perskaičiuoti delspinigius.

9Atsakovas M. S., ir atsakovės UAB „Finansų konsultavimo centras“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, informuoti tinkamai.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Finansų konsultavimo centras“ ir M. S. ieškovei I. K. 2378,00 Eur skolą, 856,08 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 73,00 Eur sumokėtą žyminį mokestį, 300,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

12Bylos medžiaga nustatyta, kad 2015 m. balandžio 29 d. ieškovė I. K. ir atsakovė UAB „Finansų konsultavimo centras“ (ankstesnis pavadinimas – MB „SOLAR 1“) sudarė Paskolos sutartį Nr. 1 (el. b. l. 36–38). Paskolos sutartimi ieškovė paskolino atsakovei 4000,00 Eur, o atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovei 4000,00 Eur iki 2016 m. gegužės 31 d. (kaip nurodyta sutarties 1 punkte (įvardintame 9 punktu)). Numatytos palūkanos 2 procentai (sutarties 3 punktas). Iš Paskolos sutarties Nr. 1 priedo: Paskolos grąžinimo grafikas, matyti, kad pagal sutartį atsakovė UAB „Finansų konsultavimo centras“ su palūkanomis turėjo grąžinti ieškovei 4076,30 Eur iki 2016 m. balandžio 30 d. (priede rašymo apsirikimas 2015 m.), o grąžino 1698,30 Eur. Liko skolinga 2378,00 Eur (el. b. l. 39). 2015 m. balandžio 29 d. UAB „Finansų konsultavimo centras“ (ankstesnis pavadinimas – MB „SOLAR 1“) išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2016 m. balandžio 30 d. be sąlygų sumokėti I. K. 4000,00 Eur. Visos vekselio sumos apmokėjimas yra užtikrinamas laidavimu, t. y. vekselis yra visiškai laiduojamas M. S. (el. b. l. 40). Ieškovė 2017 m. kovo 6 d. išsiuntė raginimus sumokėti įsiskolinimą skolininkei ir laiduotojui (el. b. l. 41–43).

13Atsakovai sutinka, kad atsakovė buvo paėmusi 4000,00 Eur paskolą iš ieškovės. Turėjo grąžinti 4076,30 Eur su palūkanomis. Paskolos buvo grąžinta 1698,30 Eur (el. b. l. 52–54). Dėl to byloje ginčo nėra.

14Tačiau atsakovai nurodo, kad yra sudengtos ieškovės mokėtinos sumos su paskola, todėl šiuo metu paskolos suma, kurią yra skolingi sudaro 2079,77 Eur. Nurodo, kad I. K. suteikė paslaugų atsakovui už 937,73 Eur, taip pat I. K. buvo kompensuota kuro išlaidų už 159,75 Eur, atsakovas I. K. buvo išrašęs pretenzijų už 557,80 Eur dėl nutrūkusių draudimo sutarčių.

15Atsakovai į bylą pateikė 2014 m. rugpjūčio 10 d. draudimo tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. SLRK 000114(2014), sudarytą tarp MB „SOLAR 1“ ir I. K. (el. b. l. 105–113), sąskaitas–faktūras (el. b. l. 101–104), raštus dėl komisinio grąžinimo ir sąskaitas–faktūras (el. b. l. 89–97) bei kvitus už kurą (el. b. l. 98–99). Tačiau atsakovai nepateikė priešieškinio, teismo posėdyje nedalyvavo. Pažymėtina, kad atsiliepimas į ieškinį yra procesinis dokumentas, kuriame atsakovas išdėsto savo argumentus (nuomonę) dėl jam pareikštų reikalavimų, išdėstydamas materialiojo teisinio ir procesinio teisinio pobūdžio (formalius) atsikirtimus, kuriuos privalo pagrįsti įrodymais. Tuo tarpu priešieškinis – tai atsakovo pareikštas ieškinys pradiniam ieškovui jau vykstančiame procese. Pareiškiant priešieškinį taikomos visos bendros ieškinio pareiškimo taisyklės. Esminis skirtumas tarp minėtų atsakovo gynimosi nuo pareikšto ieškinio būdų (priemonių) – atsiliepimu atsakovas nereiškia ieškovui savarankiško reikalavimo, o tik išdėsto savo poziciją dėl pareikšto ieškinio, nurodo faktines aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kuriais siekia paneigti ieškinio pagrįstumą.

16Atsakovai nurodo, kad yra sudengę ieškovės mokėtinas sumas su paskola.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 straipsnis numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas, ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK įtvirtinta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis), įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (CK 6.131 straipsnio 2 dalis), prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Lietuvos teismų praktikoje išaiškinta, jog tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Tai reiškia, kad įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006). Teismas taip pat nurodo, kad ne bet kokiu atveju galima atlikti įskaitymą. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad atlikti įskaitymą turi būti tam tikros sąlygos. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

18Ieškovė nurodo, kad atsakovai reikalavimo, ar priešieškinio neteikia. Ieškovė iš atsakovų jokio rašytinio reikalavimo, pagrindžiančio, ką jie nori minusuoti, nėra gavusi, sumos nesutampa. Taigi ieškovė ginčija užskaitymą, todėl atsakovai tai turi įrodinėti teisme. Tik įrodžius ieškovės skolos atsakovams egzistavimą, reikalavimas būtų galiojantis ir galėtų būti vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo objektas.

19Kasacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų visuma, vertinant jas sistemingai ir siejant su CK 6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Tai reiškia, kad į reikalavimus, dėl kurių priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas ir kurie yra pripažinti vykdytinais procesine tvarka, vienašališkai negalima įskaityti reikalavimų, kurių vykdymas remiasi vien materialiosios teisės normomis, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012).

20Teismo nustatytina, kad atsakovai nepateikė įrodymų, kad buvo ir yra visos sąlygos atlikti įskaitymą. Šiuo atveju ieškovė nėra atsakovų skolininkė, atsakovai neturi galiojančio, vykdytino reikalavimo. Todėl atmestinas atsakovų atsikirtimas, jog negrąžinta paskolos suma yra 2079,77 Eur.

21Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

22CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutartį (CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

23Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

24Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje: jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).

25Apibendrinant nustatytina, kad ieškovė ir atsakovė sudarė paskolos sutartį 4000,00 Eur sumai ir atsakovė išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo be sąlygų sumokėti ieškovei 4000,00 Eur, visos vekselio sumos apmokėjimas užtikrintas atsakovo M. S. laidavimu. Pagal paskolos sutartį negrąžinta suma yra 2378,00 Eur, kuri įvertinus rašytinius įrodymus, šalių nurodytas aplinkybes bei remiantis teismo nurodytais motyvais, yra priteistina solidariai iš atsakovų (CK 1.105 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.878 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis).

26Ieškovė prašo priteisti paskolos sutartyje numatytus delspinigius, kurie sudaro 856,08 Eur (paskaičiuoti 0,2 proc. delspinigiai nuo įsiskolinimo sumos už 180 dienų iki kreipimosi į teismą dienos).

27Delspinigiai yra viena iš netesybų rūšių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Atsakovė neįvykdė sutarties, todėl vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1, 2 dalimis ir sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Nustatyta, kad šalys paskolos sutarties 9 punkte susitarė dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną termino praleidimo dieną. Ieškovė delspinigius paskaičiavo pagal įstatymą už 180 dienų (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Netesybos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). CK 6.258 straipsnio 1 dalis numato, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovai iš esmės delspinigių dydžio neginčijo, tik prašydami priteisti mažesnę skolos sumą, tuo pagrindu prašė perskaičiuoti delspinigius. Kadangi ieškovės prašoma priteisti skolos suma priteistina visiškai, todėl nėra pagrindo perskaičiuoti delspinigius ir šis atsakovų prašymas atmestinas kaip nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl 856,08 Eur delspinigių priteisimo tenkintinas, iš atsakovų ieškovei solidariai priteisiant 856,08 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnis).

28CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. balandžio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

29Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 73,00 Eur žyminis mokestis, 300,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, viso 373,00 Eur, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 186,50 Eur (el. b. l. 2, 3, 35, 155 CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

30Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 13,90 Eur, todėl jos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų, t. y. po 6,95 Eur, valstybei (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–270 straipsniais,

Nutarė

32Ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti ieškovei I. K., a. k. ( - ) a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“ bankas, solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Finansų konsultavimo centras“, į. k. 302910401, ir M. S., a. k. ( - ) 2378,00 Eur (du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 00 ct) skolą, 856,08 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 8 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 186,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt šešis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo.

34Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Finansų konsultavimo centras“, į. k. 302910401, ir M. S., a. k. ( - ) po 6,95 Eur (šešis eurus 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

35Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Finansų... 5. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė UAB „Finansų konsultavimo... 6. Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsiliepime yra nurodytos... 7. Ieškovės atstovė advokatė Gabija Jurgita Baublienė teismo posėdžio metu... 8. Atsakovai M. S. ir UAB „Finansų konsultavimo centras“ pateikė... 9. Atsakovas M. S., ir atsakovės UAB „Finansų konsultavimo centras“ atstovas... 10. Teismas... 11. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Finansų... 12. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2015 m. balandžio 29 d. ieškovė I. K. ir... 13. Atsakovai sutinka, kad atsakovė buvo paėmusi 4000,00 Eur paskolą iš... 14. Tačiau atsakovai nurodo, kad yra sudengtos ieškovės mokėtinos sumos su... 15. Atsakovai į bylą pateikė 2014 m. rugpjūčio 10 d. draudimo tarpininkavimo... 16. Atsakovai nurodo, kad yra sudengę ieškovės mokėtinas sumas su paskola.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 straipsnis numato,... 18. Ieškovė nurodo, kad atsakovai reikalavimo, ar priešieškinio neteikia.... 19. Kasacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų... 20. Teismo nustatytina, kad atsakovai nepateikė įrodymų, kad buvo ir yra visos... 21. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 22. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir... 23. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip... 24. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad vekselio teisinės savybės... 25. Apibendrinant nustatytina, kad ieškovė ir atsakovė sudarė paskolos sutartį... 26. Ieškovė prašo priteisti paskolos sutartyje numatytus delspinigius, kurie... 27. Delspinigiai yra viena iš netesybų rūšių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).... 28. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 29. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 30. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 13,90 Eur,... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 32. Ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti ieškovei I. K., a. k. ( - ) a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“... 34. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovų uždarosios akcinės... 35. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...