Byla e2S-252-264/2019
Dėl pripažinimo teisės negrąžinti atsakovei avanso

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-24906-429/2018 pagal ieškovo A. K. patikslintą ieškinį atsakovei W. H. dėl pripažinimo teisės negrąžinti atsakovei avanso,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas A. K. 2018 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti ieškovui teisę negrąžinti atsakovei 350,00 Eur už apgyvendinimo paslaugą. 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi teismas nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti. 2018 m. rugsėjo 20 d. ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kurio pagrindu Kauno apylinkės teismas ieškovo A. K. atskirąjį skundą tenkino – panaikino Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį, kuria ieškovas A. K. buvo įpareigotas per 7 dienas pašalinti ieškinio trūkumus ir klausimą dėl ieškinio priėmimo nutarė nagrinėti iš naujo.

72.

82018 m. rugsėjo 20 d. teismas ieškovo ieškinį priėmė, nustatė terminą atsiliepimams pateikti. 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovui 7 dienų terminą nuo teismo nutarties įteikimo ištaisyti pateikto ieškinio trūkumus patikslinant atsakovės W. H. gyvenamosios ar darbo vietos adresą. Taip pat įpareigojo ieškovą, nepatikslinus atsakovės gyvenamosios ar darbo vietos adresų, per 7 dienas nuo nutarties įteikimo pasirinkti kitą procesinių dokumentų įteikimo būdą. 2018 m. lapkričio 16 d. teisme gautas patikslintas ieškovo ieškinys, kuriuo ieškovas prašo išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti A. K. teisę negrąžinti atsakovei W. H., 350 Eur už suteiktą apgyvendinimo paslaugą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo A. K. patikslintą ieškinį, pareikštą atsakovei W. H., dėl pripažinimo teisės negrąžinti atsakovei 350,00 Eur ir civilinę bylą Nr. e2-24906-429/2018 nutraukė.

134.

14Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas pripažinti teisę negrąžinti atsakovei 350,00 Eur, kurie šiuo metu yra ieškovo dispozicijoje ir žinioje, nenagrinėtas teisme, kadangi pagal pareikšto reikalavimo pobūdį jokių materialinių teisinių pasekmių nesukuria.

155.

16Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog ieškinio reikalavimas dėl ginčo esmės suformuluotas kaip fakto pripažinimas ir neatitinka CK 1.138 str. nurodytų civilinių teisių gynimo būdų.

17III.

18Atskirojo skundo teisiniai argumentai

196.

20Atskirajame skunde ieškovas A. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-24906-429/2018 ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Nors ieškovas pašalino ieškinio trūkumus ir 2018 m. lapkričio 16 d. patikslintame ieškinyje nurodė atsakovės gyvenamąją vietą ( - ), taip pat pareiškė prašymą įteikti atsakovei procesinius dokumentus viešo įteikimo būdu tuo atveju, jei procesinių dokumentų atsakovei nepavyktų įteikti jos nurodytu gyvenamosios vietos adresu, t. y. pilnai įvykdė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 14 d. nutartį, teismas skundžiama nutartimi vis tiek atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį ir netgi nutraukė bylą, nors Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 14 d. nutartyje apie galimą bylos nutraukimą teismas nieko neužsiminė, teigdamas, kad ieškinys, nepašalinus ieškinio trūkumų, bus paliktas nenagrinėtu.

236.2.

24Teismas elgiasi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu ir grubiai pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje ir CPK 21 straipsnyje įtvirtintą teisę į teisingą ir nešališką teismą.

256.3.

26Teismas 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi įpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumus, t. y. nurodyti atsakovės gyvenamąją vietą, tačiau neįpareigojo ieškovo kitaip suformuluoti ieškinio dalyko. Vadinasi, ieškinio dalykas yra tinkamai suformuluotas, ieškovo reikalavimas teismui buvo suprantamas ir aiškus.

276.4.

28Teismas patenkinęs ieškovo 2018 m. rugsėjo 17 d. atskirąjį skundą, jau buvo priėmęs ieškovo ieškinį, todėl neturėjo pagrindo antrą kartą spręsti ieškinio priėmimo klausimo, nes 2018 m. lapkričio 16 d. patikslintu ieškiniu nei ieškinio dalykas, nei pagrindas nepasikeitė (pagal teismo įpareigojimą buvo nurodyta tik atsakovės gyvenamoji vieta).

296.5.

30Teismas nutartyje atsisakė antrą kartą priimti jau priimtą ieškinį vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tokia teismo išvada yra akivaizdžiai nepagrįsta, nes ginčas yra nagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka.

316.6.

32Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad ieškovo ieškinys nesukuria ieškovui materialinių teisinių pasekmių ir neatitinka CK 1.138 str. nurodytų civilinių teisių gynimo būdų.

33Teismas

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

367.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

388.

39Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti patikslintą ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, o civilinė byla, pradėta ieškovo pareikšto pradinio ieškinio pagrindu, nutraukta (CPK 137 str. 2 d. 1 p., 293 str. 1 p.), pagrįstumo ir teisėtumo.

409.

41Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

4210.

43Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas, priklausomai nuo procesinės situacijos, turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jeigu ji jau iškelta. Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta.

4411.

45Bylos duomenimis nustatyta, jog Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. ieškovo ieškinį priėmė, nustatė terminą atsiliepimams pateikti (el. b. l. 39-41,45-46). Tačiau vėliau 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi nustatė ieškovui 7 dienų terminą nuo teismo nutarties įteikimo ištaisyti pateikto ieškinio trūkumus, įpareigodamas ieškovą patikslinti atsakovės W. H. gyvenamosios ar darbo vietos adresą, nurodyti atsakovės gimimo datą arba pasirinkti kitą procesinių dokumentų įteikimo būdą (el. b. l. 63-64). 2018 m. lapkričio 16 d. teisme gautas patikslintas ieškovo ieškinys, kuriame ieškovo ieškinio reikalavimas išliko tas pats - prašo išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti A. K. teisę negrąžinti atsakovei W. H., 350 Eur už suteiktą apgyvendinimo paslaugą, tačiau ieškovas papildomai jame nurodo atsakovės gyvenamosios vietos ( - ) adresą, el. pašto adresą, asmens tapatybės identifikacinį numerį, bei nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo būdą (el. b. l. 65-71).

4612.

47Pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį tuo pagrindu, jog ieškovo reikalavimas pripažinti teisę negrąžinti atsakovei 350,00 Eur, kurie šiuo metu yra ieškovo dispozicijoje ir žinioje, nenagrinėtas teisme, kadangi pagal pareikšto reikalavimo pobūdį jokių materialinių teisinių pasekmių nesukuria. Ieškinio reikalavimas dėl ginčo esmės suformuluotas kaip fakto pripažinimas ir neatitinka CK 1.138 str. nurodytų civilinių teisių gynimo būdų (el. b. l. 76-77).

4813.

49Ieškovas atskirajame skunde nurodo, jog pilnai įvykdė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 14 d. nutartį, tačiau teismas skundžiama nutartimi vis tiek atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį ir netgi nutraukė bylą, nors 2018 m. lapkričio 14 d. nutartyje apie galimą bylos nutraukimą teismas nieko neužsiminė, teigdamas, kad ieškinys, nepašalinus ieškinio trūkumų, bus paliktas nenagrinėtu (el. b. l. 82-83).

5014.

51Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi nustatęs terminą per 7 dienas nuo teismo nutarties įteikimo ištaisyti pateikto ieškinio trūkumus patikslinant atsakovės W. H. gyvenamosios ar darbo vietos adresą bei įpareigojęs ieškovą pasirinkti kitą procesinių dokumentų įteikimo būdą, jeigu jis nepatikslins atsakovės gyvenamosios ar darbo vietos adresų, nepasisakė dėl ieškinio dalyko, nenurodė, kad netinkamai yra suformuluotas ieškinio reikalavimas, todėl ieškovas turėjo pagrįstą lūkestį, kad pateiktu 2018 m. lapkričio 16 d. patikslintu ieškiniu jis pašalino 2018 m. lapkričio 14 d. nutartyje nurodytus trūkumus (el. b. l. 63-64).

5215.

53Skundžiama 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi teismas atsisakė priimti ieškovo A. K. patikslintą ieškinį ir civilinę bylą nutraukė, nors joje nurodė, jog ieškovas 2018 m. lapkričio 14 d. teismo nutartimi nustatytus ieškinio trūkumus ištaisė (el. b. l. 76-77). Atsižvelgiant į išdėstytą spręstina, jog pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 14 d. nutartyje nepasisakydamas dėl ieškovo ieškinio dalyko, o 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakymas priimti ieškovo patikslintą ieškinį ir civilinę bylą nutraukdamas pagrindu, jog ieškovo reikalavimas pagal pareikšto reikalavimo pobūdį jokių materialinių teisinių pasekmių nesukuria, pažeidė CPK 5 straipsnio 1 dalį.

5416.

55Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas nesutinka su 2018 m. liepos 27 d. priimtu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimu Nr.10-1068 išnagrinėjus individualų vartotojo ir paslaugų tiekėjo ginčą, kuris teismui yra neskundžiamas ir nenagrinėtinas teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalis 1 punktas), tačiau iki šio nutarimo įsiteisėjimo suinteresuota ginčo šalis turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu išnagrinėti ginčą iš esmės (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnio 2 dalis).

5617.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Nurodant ieškinio dalyką kiekviename ieškinyje turėtų būti aiškiai nurodyta asmens teisė arba įstatymų saugomas interesas, kuriuos, į teismą besikreipiančio asmens nuomone, reikėtų ginti. Be to, ieškinyje būtina nurodyti asmens pageidaujamą ir teismo prašomą pritaikyti pažeistos teisės gynimo būdą (CK 1.138 straipsnis), tačiau į teismą besikreipiantis asmuo neprivalo savo reikalavimo teisiškai kvalifikuoti, pakanka, kad nurodytų, ko ir kokia apimtimi jis prašo iš teismo, tačiau bet kokiu atveju ieškinio dalykas turi būti suformuluotas aiškiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014).

5818.

59Ieškinio dalykas yra atsakovui pareikštas materialinis teisinis reikalavimas, konkrečiai nukreiptas į asmenį, kuris galbūt pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat aiškiai suformuluotas reikalavimas. Ieškinyje suformuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą ieškovas turi išdėstyti aiškų ir konkretų prašymą, kaip turėtų būti apgintos besikreipiančio suinteresuoto asmens supratimu ir požiūriu jo pažeistos teisės. Ieškinyje suformuluotas reikalavimas (ieškinio dalykas) apibrėžia civilinės bylos nagrinėjimo ribas. Materialiosios teisės požiūriu, pareikštu reikalavimu suinteresuotas asmuo pasirenka vieną ar kelis pažeistos teisės gynimo būdus, įtvirtintus CK 1.138 straipsnyje. Civilinių teisių gynimo būdai – tai materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, reiškiami asmens, kurio teisės pažeistos arba kuriam gresia jų pažeidimo pavojus, ir skirti pažeistoms civilinėms teisės apginti arba civilinių teisių pažeidimui išvengti. Asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2012). Toks teisės į teisinę gynybą įgyvendinimas atitinka dispozityviškumo, proceso šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus.

6019.

61Nagrinėjamu atveju pradinis ieškinys teismo priimtas. Tiek pradiniame, tiek patikslintame ieškinyje aiškiai suformuluotas ieškinio faktinis pagrindas bei dalykas. Šiuo atveju yra kilęs ginčas tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo, kuris yra civilinio teisinio pobūdžio, ir kuris turi būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalis). Ieškovas ieškiniu prašo išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant ieškovui teisę negrąžinti atsakovei pinigų (350 Eur avanso) už suteiktą apgyvendinimo paslaugą, t. y. reiškia reikalavimą dėl teisių pripažinimo CK 1.138 straipsnio 1 punkte numatytu būdu, todėl skundžiamos nutarties argumentas, kad pagal pareikšto reikalavimo pobūdį reikalavimas pripažinti teisę negrąžinti atsakovei 350,00 Eur jokių materialinių teisinių pasekmių nesukuria yra nepagrįstas. Tokio pobūdžio ginčai nagrinėtini teisme (pvz. Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas civ. byloje Nr. e2A-2092-657/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2S-967-232/2018, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2S-734-262/2018 ir kt.)

6220.

63Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepasisakė bylos teismingumo klausimo, nors iš patikslinto ieškinio matyti, kad atsakovės gyvenamoji vieta yra ( - ), ji neturi gyvenamosios vietos Lietuvoje. Teismas užsienio (tarptautinį) elementą turinčioje byloje privalo išspręsti jurisdikcijos klausimą ex officio (CPK 782 straipsnis) pagal tarptautinio civilinio proceso normas. Tarptautinį civilinį procesą reglamentuoja nacionalinė teisė, dvišalės ir daugiašalės sutartys. Jeigu yra galiojanti Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, kurioje išspręsti teismingumo klausimai, turi būti taikomos tarptautinės sutarties nuostatos, o ne teismingumo taisyklės, nustatytos vidaus teisėje (CPK 780 straipsnis). Taigi bylą nagrinėjantis teismas turi nustatyti, koks teisės aktas (Lietuvos vidaus teisė, tarptautinė dvišalė sutartis, tarptautinė daugiašalė sutartis, Europos Sąjungos teisės aktai) reglamentuoja nagrinėjamos bylos teismingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-474/2011).

6421.

65Teismas priėmęs ieškinį, laikydamasis teismingumo taisyklių,, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui (CPK 34 str. 1 d., 781 str. 1 d.).

6622.

67Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – byla grąžinama nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

68Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

69panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui.

70Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. K. atskirąjį... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas A. K. 2018 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su... 7. 2.... 8. 2018 m. rugsėjo 20 d. teismas ieškovo ieškinį priėmė, nustatė terminą... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi... 13. 4.... 14. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas pripažinti teisę negrąžinti... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog ieškinio... 17. III.... 18. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 19. 6.... 20. Atskirajame skunde ieškovas A. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 21. 6.1.... 22. Nors ieškovas pašalino ieškinio trūkumus ir 2018 m. lapkričio 16 d.... 23. 6.2.... 24. Teismas elgiasi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu ir grubiai pažeidžia... 25. 6.3.... 26. Teismas 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi įpareigojo ieškovą pašalinti... 27. 6.4.... 28. Teismas patenkinęs ieškovo 2018 m. rugsėjo 17 d. atskirąjį skundą, jau... 29. 6.5.... 30. Teismas nutartyje atsisakė antrą kartą priimti jau priimtą ieškinį... 31. 6.6.... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad... 33. Teismas... 34. IV.... 35. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. 7.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 38. 8.... 39. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 40. 9.... 41. Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių... 42. 10.... 43. Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos... 44. 11.... 45. Bylos duomenimis nustatyta, jog Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 20 d.... 46. 12.... 47. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė... 48. 13.... 49. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, jog pilnai įvykdė Kauno apylinkės... 50. 14.... 51. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2018 m. lapkričio 14 d.... 52. 15.... 53. Skundžiama 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi teismas atsisakė priimti... 54. 16.... 55. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas nesutinka su 2018 m. liepos 27 d.... 56. 17.... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nepaisant to, ar... 58. 18.... 59. Ieškinio dalykas yra atsakovui pareikštas materialinis teisinis reikalavimas,... 60. 19.... 61. Nagrinėjamu atveju pradinis ieškinys teismo priimtas. Tiek pradiniame, tiek... 62. 20.... 63. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepasisakė bylos... 64. 21.... 65. Teismas priėmęs ieškinį, laikydamasis teismingumo taisyklių,, priimtą... 66. 22.... 67. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atskirasis skundas tenkinamas,... 68. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis... 69. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį ir bylą... 70. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....