Byla 1A-172-177/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 24 d. nuosprendžio, kuriuo J. M. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu 11 metų ir 6 mėnesiams, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Ražinskaitės (pranešėjos), teisėjų: Viktoro Kažio, Daivos Pranytės-Zalieckienės, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Kuzminskui, gynėjui Aldevinui Švedui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 24 d. nuosprendžio, kuriuo J. M. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu 11 metų ir 6 mėnesiams, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

2J. M., vadovaujantis BK 27 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pripažintas pavojingu recidyvistu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4J. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad nuo 2015 m. lapkričio 31 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d. 20.41 val., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, ( - ) esančio namo kambaryje, konflikto su nukentėjusiąja A. D. metu tyčia sudavė jai mažiausiai keturiolika smūgių rankomis ir kojomis į galvos, krūtinės, pilvo sritis bei kitas kūno vietas, tuo padarydamas daugybinius sužalojimus – kepenų ir blužnies plyšimą, raktikaulio lūžimą, dešinės pusės V–X šonkaulių lūžimus su pasieninės pleuros pažeidimu, kairės pusės II–IV šonkaulių lūžimus, kraujosruvas krūtinės minkštuose audiniuose, liežuvyje, odos nubrozdinimus dešinėje kaktos pusėje, kraujosruvas dešinės akies vokų išoriniame krašte, kaktoje virš kairio antakio, nosies kairio sparnelio srityje pereinant į skruostą, kairio skruosto srityje pereinant į smakrą, dešinio peties išoriniame paviršiuje, dešinio žasto viduriniame trečdalyje priekiniame paviršiuje, dešinės plaštakos nugariniame paviršiuje, kairio žasto priekiniame paviršiuje viršutiniame trečdalyje, dešinės krūties viršutinėje vidurinėje dalyje, krūtinės kairėje pusėje žemiau raktikaulio, dėl to nukentėjusioji A. D. nuo daugybinio kūno sumušimo – kepenų ir blužnies plyšimo, dešinės pusės V–X šonkaulių lūžimų su pasieninės pleuros pažeidimu, įvykus nukraujavimui į krūtinės ir pilvo ertmes, įvykio vietoje mirė. Tokiu būdu J. M. nužudė A. D.

5Nuteistasis J. M. apeliaciniame skunde nurodė, kad savo kaltę pripažino. Teismas neįvertino jo garbaus amžiaus ir sveikatos būklės.

6Nuteistasis J. M. prašė didesnę dalį bausmės skirti atlikti griežto režimo sąlygomis ir, atsižvelgiant į šią aplinkybę, sumažinti bendrą bausmės atlikimo laiką.

7Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė skundą atmesti.

8Nuteistojo J. M. apeliacinis skundas atmetamas.

9Apeliaciniame skunde ginčijama tik bausmė, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 320 straipsnio 3 dalyje išdėstytomis bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosiomis nuostatomis, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija patikrino bylą, neviršydama apeliacinio skundo ribų, tačiau ištaisė teismo padarytą akivaizdų rašymo apsirikimą, nurodant nusikaltimo padarymo laikotarpį.

10Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų byloje nenustatyta.

11Dėl bausmės

12Nuteistasis J. M. prašė didesnę dalį bausmės atlikti griežto režimo sąlygomis, tačiau sutrumpinti bausmės atlikimo laiką.

13Toks prašymas negali būti patenkintas.

14Pagal BK 50 straipsnio 3 dalies nuostatas bausmės atlikimo vietą parenka teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą.

15Pirmosios instancijos teismas J. M. paskyrė bausmę atlikti pataisos namuose. Pagal padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą bei nuteistojo asmenybę parinkta bausmės atlikimo vieta atitinka teismų praktiką, todėl nėra pagrindo jos griežtinti ir skirti dalį bausmės atlikti kalėjime.

16Keisti bausmės dydžio taip pat nėra pagrindo.

17Bausmės skyrimo pagrindai suformuluoti BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

18Individualizuojant bausmę visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė viena iš jų neturi būti laikoma išskirtine (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-576/2006, 2K-30/2014, 2K-148/2014, 2K-481/2014,

192K-477-746/2015 ir kt.).

20Baudžiamajame įstatyme numatyta, kad skirdamas bausmę teismas atsižvelgia ir į tai, ar nustatyta tik atsakomybę lengvinančių, ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį bei tarpusavio santykį, kitas minėtas aplinkybes, teismas motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

21Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas sąlygoja tai, jog baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės principai be kita ko reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d. nutarimas).

22Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog vadovaujantis teisingumo principu kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Taigi teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė būtų adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį, be to, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-632/2007, 2K-428/2009, 2K-28/2012, 2K-316/2014 ir kt.).

23Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pakankamai išsamiai motyvavo bausmės J. M. skyrimą. Teismas atsižvelgė į paminėtas aplinkybes ir, teisėjų kolegijos nuomone, parinko tinkamą bausmės dydį. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo nuteistajam paskirtą bausmę švelninti.

24Baudžiamasis įstatymas už nužudymą be kvalifikuojamųjų požymių (BK 129 straipsnio

251 dalis) numato laisvės atėmimo bausmę nuo 7 iki 15 metų, t. y. bausmės vidurkis yra 11 metų.

26Nuteistajam J. M. paskirta vos didesnė nei vidutinė laisvės atėmimo bausmė. Tokia bausmė paskirta, atsižvelgiant į BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas bei byloje nustatytas aplinkybes ir atitinka teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K- 443/2014, 2K-513/2014, 2K-281-139/2015, 2K-235-222/2016 ir kt.).

27Paskirdamas nuteistajam bausmę, teismas įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį bei pavojingumo laipsnį. J. M. padarytas nusikaltimas priskiriamas prie labai sunkių nusikaltimų kategorijos (BK 11 straipsnio 6 dalis). Nusikaltimas baigtas, padarytas netiesiogine tyčia, t. y. nesiekiant A. D. mirties, tačiau būnant abejingam savo veikos pasekmėms ir sąmoningai leidžiant kilti neatitaisomiems padariniams – moters mirčiai.

28Apeliantas nurodė, kad pripažino savo kaltę, tačiau skirdamas bausmę teismas tai įvertino ir aplinkybę, jog kaltininkas prisipažino, gailisi bei padėjo išaiškinti veiką, pripažino kaip atsakomybę lengvinančią (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teisėjų kolegija neturi pagrindo dar kartą vertinti tos pačios aplinkybės, kurią jau įvertino pirmosios instancijos teismas.

29Pirmosios instancijos teismo sprendimas J. M. pripažinti pavojingu recidyvistu atitinka BK 27 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, kadangi ankstesni neišnykę teistumai sudaro nusikaltimų recidyvą, jis turi neišnykusį teistumą už nužudymą, t. y. labai sunkų nusikaltimą, ir nužudęs A. D. vėl padarė naują labai sunkų nusikaltimą.

30Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad teismas neįvertino nuteistojo sveikatos būklės, atmetamas, nes skunde nurodytos aplinkybės – pašlijusios sveikatos – nepatvirtina medicininiai duomenys.

31Byloje yra Marijampolės socialinės pagalbos centro duomenys, J. M. apibūdinantys kaip konfliktišką, agresyvų, įžūlų asmenį, kėlusį pavojų ne tik Laikinosios nakvynės namų gyventojams, bet ir darbuotojams (t. 2, b. l. 77).

32Skundžiamame nuosprendyje įvertinta J. M. charakterizuojanti medžiaga, iš kurios matyti, jog jis iki nusikaltimo padarymo nedirbo, baustas administracine tvarka, keletą kartų teistas. Tai teisėjų kolegijai leidžia spręsti, kad ankstesnės bausmės J. M. nepadarė teigiamo poveikio ir nepakeitė jo požiūrio ignoruoti visuotinai priimtas elgesio taisykles, juo labiau kad jis jau antrą kartą nuteistas už nužudymą.

33Atkreipiamas apelianto dėmesys, jog būtent pirmosios instancijos teismas turi teisę ir pareigą spręsti dėl bausmės skyrimo. Apeliacinės instancijos teismas sušvelninti bausmę gali tik tada, kai paskirta aiškiai per griežta bausmė.

34Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas už nužudymą nuteistajam J. M. paskyrė bausmę, atitinkančią baudžiamojo įstatymo, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis įstatymo reikalavimų, teisingumo bei proporcingumo principų.

35Nuteistojo prašymas atsižvelgti į jo garbų amžių (56 metai) nėra ta aplinkybė, kuri gali turėti esminės reikšmės bausmei, pakeičiant jos dydį.

36Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus byloje nustatytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, J. M. už tyčinį nužudymą paskirta bausmė atitinka bendruosius bausmės skyrimo pagrindus (BK 54 straipsnis), bausmės dydžio apskaičiavimo metodą, kai yra atsakomybę lengvinanti ir sunkinančios aplinkybės (BK 61 straipsnis), bausmės paskirtį (BK 41 straipsnis) ir yra teisinga, nėra aiškiai per griežta.

37Dėl rašymo apsirikimo

38Nors dėl to nepaduota apeliacinio skundo, teisėjų kolegija ištaiso skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje padarytą rašymo apsirikimą, teismui nurodžius nusikalstamos veikos padarymo laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 31 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d.

39Kaltinamajame akte laikotarpio pradžia teisingai nurodyta 2015 m. lapkričio 30 d. Būtent tiek dienų turi lapkričio mėnuo, todėl teismo nurodytą laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 31 d. teisėjų kolegija vertina kaip akivaizdų rašymo apsirikimą.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies

411 punktu,

Nutarė

42nuteistojo J. M. apeliacinį skundą atmesti.

43Ištaisyti rašymo apsirikimą ir nustatyti, kad nusikalstama veika padaryta ne nuo 2015 m. lapkričio 31 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d., bet nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. J. M., vadovaujantis BK 27 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pripažintas pavojingu... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. J. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad nuo 2015 m. lapkričio 31 d.... 5. Nuteistasis J. M. apeliaciniame skunde nurodė, kad savo kaltę pripažino.... 6. Nuteistasis J. M. prašė didesnę dalį bausmės skirti atlikti griežto... 7. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą... 8. Nuteistojo J. M. apeliacinis skundas atmetamas.... 9. Apeliaciniame skunde ginčijama tik bausmė, todėl, vadovaudamasi Lietuvos... 10. Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų byloje nenustatyta.... 11. Dėl bausmės... 12. Nuteistasis J. M. prašė didesnę dalį bausmės atlikti griežto režimo... 13. Toks prašymas negali būti patenkintas.... 14. Pagal BK 50 straipsnio 3 dalies nuostatas bausmės atlikimo vietą parenka... 15. Pirmosios instancijos teismas J. M. paskyrė bausmę atlikti pataisos namuose.... 16. Keisti bausmės dydžio taip pat nėra pagrindo.... 17. Bausmės skyrimo pagrindai suformuluoti BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Teismas... 18. Individualizuojant bausmę visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama... 19. 2K-477-746/2015 ir kt.).... 20. Baudžiamajame įstatyme numatyta, kad skirdamas bausmę teismas atsižvelgia... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos... 22. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog vadovaujantis teisingumo principu... 23. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pakankamai išsamiai... 24. Baudžiamasis įstatymas už nužudymą be kvalifikuojamųjų požymių (BK 129... 25. 1 dalis) numato laisvės atėmimo bausmę nuo 7 iki 15 metų, t. y. bausmės... 26. Nuteistajam J. M. paskirta vos didesnė nei vidutinė laisvės atėmimo... 27. Paskirdamas nuteistajam bausmę, teismas įvertino jo padarytos nusikalstamos... 28. Apeliantas nurodė, kad pripažino savo kaltę, tačiau skirdamas bausmę... 29. Pirmosios instancijos teismo sprendimas J. M. pripažinti pavojingu recidyvistu... 30. Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad teismas neįvertino nuteistojo... 31. Byloje yra Marijampolės socialinės pagalbos centro duomenys, J. M.... 32. Skundžiamame nuosprendyje įvertinta J. M. charakterizuojanti medžiaga, iš... 33. Atkreipiamas apelianto dėmesys, jog būtent pirmosios instancijos teismas turi... 34. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas už nužudymą nuteistajam J.... 35. Nuteistojo prašymas atsižvelgti į jo garbų amžių (56 metai) nėra ta... 36. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus byloje nustatytas bausmės skyrimui... 37. Dėl rašymo apsirikimo... 38. Nors dėl to nepaduota apeliacinio skundo, teisėjų kolegija ištaiso... 39. Kaltinamajame akte laikotarpio pradžia teisingai nurodyta 2015 m. lapkričio... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1... 41. 1 punktu,... 42. nuteistojo J. M. apeliacinį skundą atmesti.... 43. Ištaisyti rašymo apsirikimą ir nustatyti, kad nusikalstama veika padaryta ne...