Byla e2-1549-730/2015
Dėl sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Energijos taupymo centras“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, Rasai Laurinėnienei, Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui P. K., M. D., atsakovės atstovui advokato padėjėjui N. J., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Enerstena“ ieškinį atsakovei UAB „Tauragės šilumos tinklai“ dėl sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Energijos taupymo centras“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2015 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 100 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“ nurodytą Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimo procedūrą; įpareigoti atsakovę toliau tęsti pirkimo procedūras: sudaryti tiekėjų eilę, paskelbti laimėtoją ir sudaryti pirkimo sutartį; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovė nuo 2015 m. kovo mėnesio vykdo „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimą. Viena iš jame dalyvaujančių tiekėjų – ieškovė, kuri 2015-09-03 gavo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 100 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo". Jame nurodyta, kad atsakovė nutraukia pirkimo procedūras, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu. Ginčijamame nutarime teigiama, kad pirkimo dokumentai yra neišsamūs ir dviprasmiški, todėl neatitinka VPĮ 24 straipsnio nuostatų, kas yra pagrindas nutraukti pirkimą. Ieškovės vertinimu, toks atsakovės sprendimas prieštarauja VPĮ reglamentavimui bei suformuotos Lietuvos teismų praktikos nuostatoms, todėl prašo šį sprendimą panaikinti. Atsakovė priimdama sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, VPĮ reglamentavimą pažeidė ne tik tuo aspektu, jog pirkimą nutraukė neteisėtai, kadangi atsakovė vadovavosi ne ta teisės norma (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 3 punktas), kuria turėjo naudotis, kadangi nenurodė jokios teisės normos, suteikiančios pagrindą nutraukti pirkimo procedūras, bet dar ir tuo, kad 2015-09-03 pranešime apskritai neinformavo tiekėjų, dėl kokių konkrečių aplinkybių pirkimas yra nutraukiamas. Kartu su atsakovės 2015-07-13 raštu Nr. 84 "Dėl supaprastinto skelbiamo konkurso "Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas" paaiškinimo" pateikiant atsakymą į klausimą Nr. 3, buvo pateikti darbų kiekių žiniaraščiai. Dėl šios priežasties pirkimo dokumentai buvo aiškūs ir tikslūs, ieškovė neturėjo jokio pagrindo abejoti, kurį žiniaraštį reikėtų užpildyti norint pateikti pasiūlymą. Pirkimo dokumentų pagrindu abu dalyvaujantys tiekėjai sėkmingai pateikė savo pasiūlymus, nei vienas neginčijo pirkimo dokumentų, jie buvo pakankamai aiškūs, todėl atsakovė nepagrįstai nutraukė pirkimą. Papildomai pažymėtina, kad pirkimo dokumentų 8.2. punkte nustatyta, kad pati perkančioji organizacija gali patikslinti/paaiškinti pirkimo dokumentus, tačiau atsakovė to nepadarė, tuo patvirtindama, kad pirkimo sąlygos buvo aiškios. Atsakovė nesiėmė jokių priemonių pirkimui išsaugoti ir sėkmingai užbaigus, sudaryti pirkimo sutartį, o vilkino pirkimo procedūrų įgyvendinimą. Atsakovės pradėto vykdyti naujo viešojo pirkimo sąlygos iš esmės yra tapačios pirkimo dokumentų sąlygoms, išskyrus tai, kad prie jų pridėti darbų kiekių žiniaraščiai. Be to, tokia situacija, kai vienas iš suinteresuotų asmenų UAB "Axis Technologies" (nedalyvaudamas pirkime) nepagrįstai kreipiasi į teismą dėl pirkimo sąlygų pakeitimo, vėliau ieškinį atsiima, o galiausiai pati atsakovė, nenurodžiusi jokių priežasčių, pirkimą nutraukia, kelia rimtų abejonių, ar tokiu būdu nėra proteguojamas vienas konkretus tiekėjas - UAB "Axis Technologies". Tokiu būdu pažeidžiamos VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį palaikė, prašė tenkinti. Iš esmės paaiškino ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė vykdydama pirkimo procedūras nustatė, kad pirkimo sąlygos neatitinka VPĮ reikalavimų, konkrečiai VPĮ 24 straipsnio 9 dalies, todėl tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas pažeistų VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo principą. UAB "Axis Technologies" pareiškus ieškinį dėl netikslių ir neaiškių pirkimo dokumentų, atsakovė iš naujo įvertino pirkimo tolesnio vykdymo atitikimą pirkimo sąlygoms ir VPĮ reikalavimams ir nustatė, kad dalyje pirkimo dokumentų, konkrečiai žiniaraščiuose ir techninio projekto žiniaraščiuose, yra įsivėlusios laidos. Tą patvirtino pirkimo techninių projektų ir žiniaraščių rengimui pasitelktos UAB "Enero" specialistai, todėl tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas objektyviai galėjo būti komplikuotas ir galimai būtų pažeidęs VPĮ nuostatas bei skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis) principus, kadangi po vokų su pasiūlymais atplėšimo, pirkimo sąlygų taisymas ar tikslinimas yra negalimas (VPĮ 27 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju pirkimo dokumentai neatitiko VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatos, kuri yra imperatyvi, todėl jos nesilaikymas pažeistų skaidrumo principą, nes vienas iš šio principo elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbtų viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Ieškovė visiškai nepagrįstai ir nemotyvuotai teigia, kad atsakovė nutraukdama pirkimą, tikėtina proteguoja UAB "Axis Technologies". Atsakovė neturi jokio tikslo proteguoti nė vieno tiekėjo, o vykdydama viešąjį pirkimą siekia užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Ieškovė nepagrįstai, nepateikdama jokių įrodymų, teigia, kad atsakovė nuolat vilkino pirkimo procedūrų įgyvendinimą, tačiau visos procedūros buvo atliekamos pagal teisės aktų reikalavimus. Atsakovė gali dalyvauti naujame pirkime ir taip patenkinti savo privačius interesus, o atsakovei vykdant naują pirkimą būtų patenkintas viešasis interesas dėl biokuro katilo statybai LAAIF lėšų panaudojimo bei šilumos kainų vartotojams sumažinimo.

4Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė nesutikimo su ieškiniu motyvus, nurodytus atsiliepime į ieškinį, prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad pirkimo dokumentuose yra neatitikimų ir jie akivaizdūs, jie buvo esmine kliūtimi tęsti pirkimo procedūras. Neatitikimai tarp Darbų kiekių žiniaraščių ir techninio projekto žiniaraščių nebuvo pašalinti. Tai buvo pagrindas viską nutraukti, nes nebuvo įvykdyti viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, tai gali lemti pirkimo sutarties pripažinimą negaliojančia ir tai bus dar didesnės pasekmės. Buvo tikslinami žiniaraščiai proceso eigoje lyginant su techniniu projektu. Klaidos paaiškėjo po Viešųjų pirkimų komisijos patikrinimo. Neatitikimus pateikė UAB „Axis Technologies“, UAB „Enero“, kuri rengė žiniaraščius, pripažino tuos neatitikimus. Teisingi yra darbų kiekių žiniaraščiai, pagal kuriuos turėjo būti teikiami pasiūlymai. Pasiūlymai pateikti pagal darbų kiekio žiniaraščius atitinka tai ką norėjo nupirkti atsakovė.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirkimo dalyviai, tame tarpe ir pati ieškovė UAB „Enerstena“, pirkimo dokumentus nuolat prašė patikslinti ir paaiškinti; viešųjų pirkimų tarnyba, atlikdama atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ vykdyto pirkimo patikrinimą, nustatė eilę pažeidimų, įpareigodama atsakovę UAB „Tauragės šilumos tinklai“ pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas, neatitinkančias VPĮ reikalavimų; nepaisant atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ pastangų pašalinti pirkimo sąlygų pažeidimus, dėl pirkimo sąlygų buvo gauta dalyvio UAB „Axis Technologies“ pretenzija, kurią atsakovei UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atmetus tiekėjas UAB „Axis Technologies“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl perkančiosios organizacijos UAB „Tauragės šilumos tinklai“ priimto sprendimo atmesti pretenziją panaikinimo ir pirkimo procedūrų nutraukimo. Akivaizdu, jog pirkimo dokumentai nebuvo visiškai tikslūs, aiškūs bei išsamūs. Perkančioji organizacija, siekdama užtikinti pirkimo skaidrumą, priimdama sprendimą nutraukti pirkimą dėl neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo sąlygų VPĮ reikalavimų nepažeidė, jos priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinti ieškovės ieškinį jame nurodytais motyvais nėra pagrindo. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

6Institucija, teikianti išvadą byloje, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad atsakovė ginčijamą pirkimą galėjo nutraukti tik tada, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir tokios aplinkybės turi būti objektyvios. Papildomai nurodė, kad susipažinus su byloje pateiktais dokumentais bei šalių procesiniais dokumentais, galima daryti išvadą, kad atsakovė nutraukdama ginčijamo pirkimo procedūras pirkimo dalyviams nenurodė, kokios aplinkybės turėjo įtakos tokiam atsakovės sprendimui. 2015-09-03 raštu Nr. 100 "Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo" perkančioji organizacija tik formaliai nurodė "vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu Viešųjų pirkių komisija nusprendžia nutraukti pirkimo procedūras". Tik atsakydama į ieškovės pretenziją 2015-09-10 rašte Nr. 113 "Dėl UAB "Enerstena" pretenzijos" perkančioji organizacija nurodė, kad pirkimo procedūras nutraukė dėl pirkimo dokumentų neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies nuostatoms. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba atliko pirkimo vertinimą ir nustačiusi pirkimo pažeidimus 2015-05-11 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-1574 įpareigojo perkančiąją organizaciją pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas, neatitinkančias Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir Viešųjų pirkimo įstatymo nustatyta tvarka patikslinti pirkimo dokumentus. Apie įpareigojimų įvykdymą konstatuota 2015-06-25 raštu Nr. 4S-2114 "Dėl įpareigojimo įvykdymo". Atsižvelgiant į šias aplinkybes perkančioji organizacija neturėjo pagrindo nutraukti pirkimo procedūras dėl to, kad jos neatitinka VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatų, tai yra, dėl pirkimo sąlygų neaiškumo. Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija 2015-07-01 posėdyje patvirtino pirkimo sąlygas, tai yra po Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo ir įpareigojimo įvykdymo, todėl pirkimo sąlygos buvo patikslintos tiek, kad perkančiajai organizacijai nusprendus tęsti pirkimo procedūras, nebuvo kilę klausimų dėl jų tikslingumo ar neaiškumo. Tik po vokų atplėšimo perkančioji organizacija nusprendė, kad pirkimo sąlygos pažeidžia VPĮ 24 straipsnį, kas sudarytų sąlygas tiekėjams jas skųsti. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, vertinimu, tokios aplinkybės nelaikytinos pakankamomis ir objektyviomis, dėl kurių reikėtų nutraukti pirkimo procedūras. Teismo posėdyje institucijos, teikiančios išvadą, atstovas nedalyvavo, pateiktas prašymas nagrinėti bylą institucijos atstovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių.

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ (skelbtas 2015-03-20 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 161228). Atsakovė 2015-04-01 informavo tiekėjus, jog gavo Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą sustabdyti atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ vokų, kuriuose bus pateikti techniniai pasiūlymų duomenys ir kita informacija bei dokumentai, atplėšimo ir pasiūlymų su techniniais duomenimis pateikimo procedūras, tol kol Viešųjų pirkimų tarnyba nepateiks Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų įvertinimo. Atsakovė 2015-07-02 informavo tiekėjus, jog tęsia viešojo konkurso pirkimo procedūras, pirkimo dokumentų aktuali redakcija paskelbta CVP IS sistemoje, pasiūlymų pateikimo terminas – 2015-07-16, 10.30 val. Atsakovė 2015-08-10 informavo tiekėjus, kad pirkimo procedūros stabdomos dėl Klaipėdos apygardos teismo nutarties stabdyti viešojo pirkimo „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ procedūras iki sprendimo priėmimo. Ieškovė 2015-09-01 kreipėsi į atsakovę, prašydama tęsti pirkimo procedūrų vykdymą, kadangi Klaipėdos apygardos teismas 2015-08-19 nutartimi, kuri įsiteisėjo, UAB „Axis Technologies“ ieškinį dėl viešojo pirkimo sąlygų bei kitų perkančiosios organizacijos veiksmų paliko nenagrinėtą, panaikino 2015-08-06 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų bei pirkimo sutarties (jei ji sudaryta) sustabdymą. Atsakovė 2015-09-03 raštu Nr. 100 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“ apie tai informavo Pirkime dalyvavusius ieškovę bei trečiąjį asmenį, nurodydama, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu Viešųjų pirkimų komisija nusprendžia nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimo procedūras. Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2015-09-03 posėdžio protokole nurodyta, kad posėdyje svarstytas supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ vykdymo nagrinėjimas ir nutarta panaikinus laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1457-524/2015 ir atnaujinus pirkimo procedūras, nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimo procedūras. Protokole nurodyta, kad pirkimo procedūros nutraukiamos dėl to, jog pirkimo techninių projektų ir žiniaraščių rengimui pasitelktos UAB „Enero“ specialistai patvirtino pirkimo dokumentuose, konkrečiai žiniaraščiuose ir techninio projekto žiniaraščiuose, esančius neatitikimus, todėl tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas objektyviai galėjo būti komplikuotas ir galimai būtų pažeidęs VPĮ nuostatas bei skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, pirkimo dokumentai neatitiko VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Dėl neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų UAB „Axis Technologies“ negalėjo laiku pateikti pasiūlymo, UAB „Axis Technologies“ ieškinio atsiėmimas civilinėje byloje Nr. e2-1457-524/2015 neužkerta kelio dar kartą kreiptis su ieškiniu į teismą. Ieškovė 2015-09-04 raštu Nr. IS-696 pateikė atsakovei pretenziją, prašydama panaikinti 2015-09-03 rašte Nr. 100 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“ nurodytą sprendimą nutraukti viešojo pirkimo „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimo Nr. 161228 procedūras, toliau tęsti nurodyto viešojo pirkimo procedūras: sudaryti pasiūlymų eilę, pasklebti šio viešojo pirkimo laimėtoją ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovė, atsakydama 2015-09-10 raštu Nr. 113 „Dėl UAB ‚Enerstena“ pretenzijos“ į ieškovės pretenziją, nurodė, kad Pirkimo procedūras nutraukė dėl pirkimo dokumentų neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies nuostatoms, nustatančioms, jog „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti, tai ko reikia.

10Dėl viešųjų pirkimų.

11Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau VPĮ) bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

12Pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojanti VPĮ 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Kasacinis teismas dėl paminėtos VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo yra pasisakęs, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas; šiems atvejams VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nutraukti pirkimo procedūras laikantis joje įtvirtintų sąlygų. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos (pirkimo sutarties nesudarymo faktas bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimas) yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, tai – teismų praktikos reikalas. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Teismų praktikoje tokiomis aplinkybėmis pripažįstamos aplinkybės, kai perkančioji organizacija praranda finansavimo šaltinius, išnyksta objektyvus poreikis pirkimo objektui ir pan.;

13Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad atsakovės sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras atitiko pirmąsias dvi VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, nes pirkimo sutartis dar nebuvo sudaryta bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nebuvo reikalingas, nes ginčas kilo dėl supaprastinto pirkimo procedūrų.

14Ginčas byloje tarp šalių iš esmės kilo dėl trečiosios sąlygos – ar atsakovės pirkimo procedūrų nutraukimo pagrindu nurodytos aplinkybės buvo tokios, kurių nebuvo galima numatyti ir ar šios paaiškėjusios aplinkybės turėjo esminę reikšmę vykdytam pirkimui, tai yra, ar dėl jų tolimesnis viešojo pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas. Kaip anksčiau nustatyta, atsakovė pirkimo procedūras nutraukė dėl to, jog pirkimo techninių projektų ir žiniaraščių rengimui pasitelktos UAB „Enero“ specialistai patvirtino pirkimo dokumentuose, konkrečiai žiniaraščiuose ir techninio projekto žiniaraščiuose, esančius neatitikimus, todėl tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas objektyviai galėjo būti komplikuotas ir galimai būtų pažeidęs VPĮ nuostatas bei skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, pirkimo dokumentai neatitiko VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Dėl neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų UAB „Axis Technologies“ negalėjo laiku pateikti pasiūlymo, UAB „Axis Technologies“ ieškinio atsiėmimas civilinėje byloje Nr. e2-1457-524/2015 neužkerta kelio dar kartą kreiptis su ieškiniu į teismą. Šias aplinkybes, atsakovės nuomone, sudarančias pagrindą nutraukti pirkimų procedūras, atsakovė nurodė ir atsiliepime į ieškovės ieškinį bei bylos nagrinėjimo metu. Ieškovės nuomone, esant tokioms aplinkybėms, atsakovė neturėjo įstatymu numatyto pagrindo nutraukti pirkimo procedūras, o nutraukdama pirkimo procedūras atsakovė pažeidė VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas.

15Vertinant sekančių faktinių aplinkybių visumą, esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei suformuotai kasacinio teismo praktikai, teismo nuomone, teismas sutinka su ieškove, jog atsakovė neturėjo pagrindo nutraukti pirkimo procedūrų, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi, dėl atsakovės nurodomų aplinkybių, nurodytų pagrindu nutraukiant pirkimo procedūras.

16Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs perkančiosios organizacijos pareigą laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013 ir kt.).

17Paskelbus pirkimą, atsakovė, atsakydama į tiekėjų klausimus, teikė paaiškinimus tiekėjams dėl pirkimo dokumentų sąlygų: 2015-03-25 Nr. 39, 2015-30-30 Nr. 33, 2015-04-02 Nr. 39, 2015-04-10 Nr. 49, 2015-04-20 Nr. 57, 2015-04-22 Nr. 58, 2015-07-02 Nr. 82, 2015-07-13 Nr.84.

18Pagal VPĮ 2 straipsnio 21 dalį, kasacinio teismo suformuotą praktiką, pirkimo sąlygų išaiškinimai laikytini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Be to, kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3376/2014).

19Atsakovė tiekėjams 2015-07-13 raštu Nr. 84 paaiškindama, patikslindama pirkimo sąlygas pateikė paaiškinimus į tiekėjų klausimus. Tiekėjų 2 klausimas buvo: Priedas Nr. 9 Darbų kiekių žiniaraščiai ir atliktas Techninis projektas pateiktuose žiniaraščiuose pateikiami skirtingų darbų, medžiagų kiekiai. Prašome patvirtinti, kuriuo dokumentu turi vadovautis tiekėjas, rengdamas pasiūlymą ir skaičiuodamas komercinio pasiūlymo kainą? Atsakovė į šį klausimą pateikė atsakymą: Vadovautis žiniaraščiais. Tiekėjų 3 klausimas buvo: Pirkimo dokumentų Priedas Nr. 9 Darbų kiekių žiniaraščiai yra pateikti PDF formatu, kurie turi būti užpildyti su teikiamu komerciniu pasiūlymu. Prašome pateikti tinkamus pildyti darbų kiekių žiniaraščius „Microsoft Office Excel“ arba „Sistela“ programoms skirtu formatu. Atsakovė į šį klausimą pateikė atsakymą: Pateikiame darbų kiekių žiniaraščius ir „Microsoft Office Excel“.

20Teismo nuomone, aiškinant sistemiškai atsakovės pateiktus paaiškinimus/patikslinimus, kurie laikytini pirkimo dokumentais, tai yra, atsakymus 2015-07-13 raštu Nr. 84 tiekėjams į 2 ir 3 klausimus, yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovė, pateikdama paaiškinimus, pašalino tiekėjų, jų nuomone, buvusius jų nurodytus pirkimo dokumentų neaiškumus, netikslumus, tai yra, neatitikimus tarp Darbų kiekių žiniaraščių ir atliktame Techniniame projekte pateiktų žiniaraščių, aiškiai ir tiksliai nurodydama, kad teikiant pasiūlymus, reikia vadovautis darbų kiekių žiniaraščiais ir pateikė jų formas „Microsft Office Excel“ formatu. Tai, kad tiekėjų neaiškumai, netikslumai buvo pašalinti, patvirtina ir aplinkybės, jog kiti tiekėjai, dalyvavę pirkime (ieškovė, trečiasis asmuo), pateikė pasiūlymus, atsakovei pateikus paiškinimus dėl nurodytų žiniaraščių neatitikimo, neginčijo pirkimo dokumentų. Trečiasis asmuo atsiliepime, nesutikdamas su ieškiniu, argumentuodamas, kodėl, jo nuomone, atsakovės veiksmai, nutraukiant pirkimų procedūras buvo teisėti, nenurodė konkrečių aplinkybių, jog jam teikiant pasiūlymą, atsakovei pateikus paaiškinimus dėl žiniaraščių, pirkimo sąlygos buvo neaiškios, ir tai jam kokiu tai būdu sutrukdė pateikti pasiūlymą nustatytu terminu.

21Todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovės pirkimo dokumentai, atsakovei 2015-07-13 raštu Nr. 84 pateikus paaiškinimus, neatitiko VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų, tai yra, buvo nenumatyta aplinkybė turinti esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, dėl kurios tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas.

22Sekančių nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, jog atsakovės nurodytos aplinkybės – pirkimo dokumentų neatitikimas VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimams, nesutrukdė UAB „Axis Technologies“ laiku pateikti pasiūlymo, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog šiuo atveju buvo nenumatyta aplinkybė turinti esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, dėl kurios tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas. Remiantis „LITEKO“ sistemos duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatyta, kad UAB „Axis Technologies“ civilinėje byloje Nr. e2-1457-524 2015-08-03 buvo pateikusi teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovės sprendimus, priimtus vykdant ,,Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos ( - ) darbų pirkimas‘‘ viešąjį pirkimą: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą dėl atsakymo į 2 klausimą, kuris buvo paskelbtas CVP IS priemonėmis, 2015-07-13 raštu Nr. 84 bei visus kitus atsakovės sprendimus, priimtus po šio rašto paskelbimo CVP IS, skirti atsakovei baudą, pripažinus atsakovės atitinkamus sprendimus neteisėtais ir juos panaikinus, įpareigoti atsakovę pateikti tikslų atsakymą, kuriuo žiniaraščiu tiekėjai turi vadovautis, atnaujinti tiekėjų varžymąsi ir paskelbti naują terminą pasiūlymų pateikimui. 2015-08-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1457-524 UAB „Axis Technologies“ ieškinys paliktas nenagrinėtu, kadangi UAB „Axis Technologies“ ieškinį atsiėmė. UAB „Axis Technologies“ reikalavimo pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, jog 2015-07-13 raštu Nr. 84 atsakovei pateikus paaiškinimus į 2 klausimą tiekėjams, taip ir liko neaišku, kuriais žiniaraščiais vadovautis: ar tais kurie yra Priede Nr. 9 (darbų kiekių žiniaraščiais) ar tais, kurie yra Techninio projekto dalyse. UAB „Axis Technologies“ 2015-07-13 raštą Nr. 84 pamatė tik 2015-07-15, kai jau buvo pasibaigę terminai pateikti papildomus užklausimus dėl atsakovės atsakymų, kadangi atsakovė 2015-07-13 raštą Nr. 84 paskelbė neinformuodama visų tiekėjų atskirai, o įkėlė į pirkimo direktoriją „pirkimo dokumentai“, vietoje jų įkėlimo į sekciją „susirašinėjimas“. Tokia atsakovės veiksmų (pažeidimų) visuma lėmė tai, kad UAB „Axis Technologies“ tapo nebeįmanoma pateikti pasiūlymų laiku, o tų tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymyus, pasiūlymų kainos negali būti vertinamos pasiūlymų eilėje.

23Teismo nuomone, vertinant UAB „Axis Technologies“ ieškiniu reikalavimų pagrindu nurodytų aplinkybių esmę, yra pagrindas išvadai padaryti, jog UAB „Axis Technologies“ faktiškai sutrukdė pateikti pasiūlymą ne nurodytas pirkimo sąlygų neaiškumas, o aplinkybės, jog UAB „Axis Technologies“ 2015-07-13 raštą Nr. 84 pamatė tik 2015-07-15, kadangi atsakovė netinkamai apie šiuo raštu teikiamus savo paaiškinimus informavo tiekėjus ir UAB „Axis Technologies“ nebuvo galimybės pateikti papildomus užklausimus dėl atsakovės atsakymų. Byloje nėra įrodymų, jog iki nustatyto termino pateikti pasiūlymus pabaigos UAB „Axis Technologies“ buvo pateikusi atsakovei klausimus, prašydama patikslinti, jos nuomone, esamus neatitikimus Darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techninime projekte pateiktuose žiniaraščiuose. Pagal byloje esančius įrodymus dėl to klausimus, prašydama pateikti paaiškinimus, buvo pateikusi ieškovė. Šios aplinkybės, teismo nuomone, taip pat rodo, kad klūtimi pateikti UAB „Axis Technologies“ pasiūlymą buvo ne nurodytas pirkimo sąlygų neaiškumas. Be to, aplinkybė, jog UAB „Axis Technologies“ ieškinį atsiėmė, tai yra, atsisakė ginti savo interesus įstatymų nustatyta tvarka, rodo, jog UAB „Axis Technologies“ atsakovės nurodytos aplinkybės nebuvo kliūtimi dalyvauti pirkime ir ji prarado suinteresuotumą dalyvauti šiame pirkime.

24Akivaizdu, jog atsakovės manymas, kad ateityje galimai UAB „Axis Technologies“ gali kreiptis į teismą dar kartą, kadangi UAB „Axis Technologies“ iešinį tik atsiėmė, negali būti pripažįstama aplinkybe, turinčia esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, tai yra, jog dėl šios aplinkybės tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas. O kasacinio teismo yra pasisakyta, kad tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčai savaime nėra neprognozuojama ir iš anksto nenumatyta aplinkybė, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013), tai yra, ši atsakovės nurodyta aplinkybė negali būti pripažįstama aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.

25Kadangi teismas pripažįsta, jog atsakovės nurodytos aplinkybės, dėl kurių atsakovė nutraukė pirkimų procedūras, nebuvo aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti, turinčiomis esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, dėl kurių tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas, darytina išvada, kad atsakovė, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi, nutraukti pirkimų procedūras neturėjo pagrindo. Priešingu atveju, procedūrų nutraukimas objektyviai nebūtų pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai būtų laikomi pažeistais.

26Sprendžiant, teismas vertina ir tai, jog atsakovei apie jos nurodomų aplinkybių buvimą, kurių pagrindu ji nutraukė pirkimo procedūras, tapo žinoma jau 2015-07-09, o sprendimas nutraukti pirkimo procedūras buvo priimtas tik 2015-09-03, kas teismo nuomone, sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog ne atsakovės nurodytos aplinkybės objektyviai turėjo esminę reikšmę, priimant 2015-09-03 sprendimą nutraukti pirkimų procedūras. Ieškovė 2015-07-09 pateikė raštą Nr. IS-526, prašydama paaiškinti atsakovės nurodytus neatitikimus Darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techniniame projekte pateiktuose žiniaraščiuose. Pakartotinai apie šiuos neatitikimus atsakovę informavo UAB „Axis Technologies“ („LITEKO“ sistemos duomenys, civilinė byla Nr. e2-1457-524/2015), pateikdama pretenziją 2015-07-16 raštu Nr. 338, kurią atsakovė 2015-07-21 raštu Nr. 86 atsisakė patenkinti.

27Be to, iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovė 2015-10-23 paskelbė viešąjį pirkimą skirtą Beržės katilinės rekonstrukcijai ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybai ( - ). Byloje nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių, jog šis 2015-10-23 paskelbtas viešasis pirkimas pagal pirkimo sąlygas analogiškas pirkimui, dėl kurio ginčas vyksta šioje byloje. Tai patvirtina, jog atsakovės suinteresuotumas pirkimo objektu, dėl kurio ginčas yra nagrinėjamas šioje byloje, yra išlikęs, tai yra, aplinkybių, dėl kurių pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas nėra.

28Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė, 2015-09-03 sprendimu nutraukdama pirkimo procedūras, pažeidė imperatyviuosius VPĮ 7 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir neužtikrino lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo, ir šie pažeidimai laikytini esminiais. Pagal kasacinio teismo praktiką būtent tokiu atveju, tai yra, kai nustatomi imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, kurie vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų, dėl kurių buvo pažeistos tiekėjų tarpusavio konkurencijos sąlygos, pažeidimą, yra pateisinamas perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007; ir kt.). Dėl to atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. rugsėjo 3 d. posėdyje priimtas Viešojo pirkimų komisijos sprendimas nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimo procedūrą pripažintinas neteisėtu ir naikintinas (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 5 dalis).

29Tačiau teismas pripažįsta nepagrįstu ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę toliau tęsti pirkimo procedūras: sudaryti tiekėjų eilę, paskelbti laimėtoją ir sudaryti pirkimo sutartį. Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškinį dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir (ar) sprendimų, turi teisę priimti vieną iš šių sprendimų: panaikinti ar pakeisti perkančiosios organizacijos sprendimus, kurie neatitinka VPĮ reikalavimų, įpareigoti atlyginti žalą, pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį ar taikyti alternatyvias sankcijas (VPĮ 93 straipsnio 1 dalis). Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, perkančioji organizacija turi atnaujinti pirkimo procedūras nuo tos stadijos, kurioje buvo konstatuotas VPĮ imperatyvų pažeidimas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į šiame teismo sprendime nustatytas aplinkybes, turi iš naujo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus ir vykdyti atitinkamas procedūras, priimdama atitinkamus sprendimus dėl konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymo eilės ir konkursą laimėjusio tiekėjo nustatymo. Patenkinus tokį ieškovės reikalavimą, teismo nuomone, būtų apribotos atsakovės galimybės tęsti pirkimo procedūras, vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

31CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

32Kadangi ieškovės ieškinys iš esmės patenkintas (ginčijamas atsakovės sprendimas yra panaikinamas), todėl teismas sprendžia, kad sprendimas yra priimtas ieškovės naudai.

33Ieškovė, paduodama ieškinį, sumokėjo 218,00 Eur žyminio mokesčio. Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktu už ieškinį mokėtinas 289,00 Eur žyminis mokestis, kadangi ieškinys pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, mokėtiną žyminį mokestį sudaro 216,00 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovės priteistina 216,00 Eur, ieškovei grąžintina 2,00 Eur žyminio mokesčio suma, kuri viršija mokėtiną sumą (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis).

34Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 21,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už atskirąjį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-11-05 nutartimi nutraukė apeliacinį procesą pagal ieškovės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarties bei nutarė grąžinti ieškovei 21,00 Eur žyminį mokestį. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės 21,00 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą netenkintinas.

35Ieškovė prašo priteisti papildomai patirtas išlaidas - 14,51 Eur už pokalbius telefonu. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog 14,51 Eur išlaidos telefoniniams pokalbiams buvo būtinos bei realiai patirtos, dėl šios priežasties šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos iš atsakovės.

36Ieškovė prašo atlyginti patirtas išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

37Ieškovės advokato išlaidų pagrįstumas vertinamas, vadovaujantis 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis.

38Rekomendacijų 8 punkte nustatyti maksimalūs už advokato teikiamas teisines paslaugas užmokesčio dydžio koeficientai, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Šiuo atveju imamas 2015 m. I ketvirčio dydis - 699,80 Eur bei 2015 m. II ketvirčio dydis – 713,90 Eur.

39Ieškovė prašo priteisti 4763,70 Eur teisinės pagalbos išlaidų, byloje pateikta patirtų už advokato pagalbą išlaidų detalizacija, kuri nėra išsami. Vadovaujantis minėtų Rekomendacijų 8.2. punktu, maksimali už ieškinio parengimą advokato išlaidų suma galėtų būti – 2.5 x 699,80 Eur x 1 = 1749,50 Eur. Už prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo parengimą maksimali išlaidų suma galėtų sudaryti – 0,4 x 713,90 Eur (prašymas parengtas 2015 m. spalio mėnesį) x 1 = 285,56 Eur (8.16. punktas); už atskirojo skundo parengimą – 0,4 x 699,80 x 1 = 279,92 Eur (8.15. punktas); už prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų parengimą – 0,1 x 713,90 Eur (prašymas parengtas 2015 m. spalio mėnesį) x 1 = 71,39 Eur (8.17. punktas). Už ieškovės atstovavimą 2015-10-16 teismo posėdyje maksimalią advokato išlaidų sumą galėtų sudaryti – 0,1 x 713,90 Eur x 1 val. = 71,39 Eur (8.19., 9 punktai). Iš nustatytų aplinkybių, matyti, kad maksimalią ieškovės patirtų teisinės pagalbos išlaidų sumą už ieškinio, atskirojo skundo, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų rengimo bei atstovavimo 2015-10-16 teismo posėdyje galėtų sudaryti – 2457,76 Eur.

40Iš byloje esančios PVM sąskaitos - faktūros už teisines paslaugas matyti, kad iš viso suteikta 31 val. teisinių paslaugų. Kadangi teismo posėdis truko 1 valandą, už atstovavimą, kuriame prašoma priteisti išlaidas, vadinasi 30 val. skirta visų kitų procesinių dokumentų ir kitokių su atstovavimu susijusių veiksmų parengimui ir atlikimui. Tačiau pateiktoje bylinėjimosi išlaidų detalizacijoje ieškovės atstovas nedetalizavo, kiek valandų užėmė bylos dokumentų analizė, įrodymų rinkimas, kaip tai numatyta Rekomendacijų 8.19. punkte. Todėl teismas atsižvelgdamas į nagrinėjamo klausimo sudėtingumą - nebuvo kilusių sudėtingų teisės taikymo klausimų, ginčas kilo dėl viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimo teisėtumo, todėl specialių energetikos srities žinių poreikio, kaip teigia ieškovės atstovas, nebuvo, ieškinyje nebuvo įvardijama jokių teisiškai svarbių argumentų, kurie galėjo nulemti didesnį advokato žinių ar kvalifikacijos poreikį, advokato laiko sąnaudas (iš sąskaitos faktūros matyti, kad iš viso suteikta 31 val. teisinių paslaugų), ieškovei iš atsakovės priteistina už dokumentų analizę bei įrodymų rinkimą 250,00 Eur. Esant tokioms aplinkybėms, už teisinę pagalbą iš atsakovės ieškovei priteistina bendra 2707,76 Eur suma, teismo vertinimu, ši bylinėjimosi išlaidų suma atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus ir yra proporcinga suteiktai teisinės pagalbos apimčiai bei atitinka šalių lygiateisiškumo principą (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnis, 98 straipsnis).

41Įrodymų, kokios išlaidos patirtos dokumentų kopijavimui, nuorašų rengimui, siuntimui, nėra pateikta, todėl šios išlaidos nepriteistinos iš atsakovės.

42Atsižvelginat į ankčiau nustatytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės iš viso priteistina 2923,76 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

43Valstybė bylinėjimosi išlaidų nepatyrė, kadangi procesiniai dokumentai byloje dalyvaujantiems asmenims buvo įteikiami per LITEKO VEP posistemį.

44Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartimi, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259 straipsniais, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

46tenkinti ieškovės UAB „Enerstena“, ieškinį iš dalies.

47Panaikinti atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. rugsėjo 3 d. posėdyje priimtą Viešojo pirkimo komisijos sprendimą nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba ( - ) pirkimas“ pirkimo procedūrą.

48Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

49Priteisti iš atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ieškovei UAB „Enerstena“ 2923,76 Eur bylinėjimosi išlaidų (216 žyminis mokestis, 2707,76 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti).

50Grąžinti ieškovei UAB „Enerstena“ 2 Eur daugiau sumokėto žyminio mokesčio (2015-09-14 mokėjimo nurodymas Nr. 135230 AB SEB bankas, sumokėta suma 218 Eur, mokėtojas advokatų kontora Sorainen ir partneriai).

51Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

52Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. ieškovė kreipėsi su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė ieškovės ieškinį atmesti,... 4. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė nesutikimo su ieškiniu... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsiliepime į... 6. Institucija, teikianti išvadą byloje, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Dėl faktinių bylos aplinkybių.... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą... 10. Dėl viešųjų pirkimų.... 11. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 12. Pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojanti VPĮ 7 straipsnio 5 dalis... 13. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad atsakovės sprendimas nutraukti... 14. Ginčas byloje tarp šalių iš esmės kilo dėl trečiosios sąlygos – ar... 15. Vertinant sekančių faktinių aplinkybių visumą, esant nurodytam teisiniam... 16. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs perkančiosios organizacijos... 17. Paskelbus pirkimą, atsakovė, atsakydama į tiekėjų klausimus, teikė... 18. Pagal VPĮ 2 straipsnio 21 dalį, kasacinio teismo suformuotą praktiką,... 19. Atsakovė tiekėjams 2015-07-13 raštu Nr. 84 paaiškindama, patikslindama... 20. Teismo nuomone, aiškinant sistemiškai atsakovės pateiktus... 21. Todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovės... 22. Sekančių nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, jog... 23. Teismo nuomone, vertinant UAB „Axis Technologies“ ieškiniu reikalavimų... 24. Akivaizdu, jog atsakovės manymas, kad ateityje galimai UAB „Axis... 25. Kadangi teismas pripažįsta, jog atsakovės nurodytos aplinkybės, dėl kurių... 26. Sprendžiant, teismas vertina ir tai, jog atsakovei apie jos nurodomų... 27. Be to, iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovė 2015-10-23... 28. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė, 2015-09-03... 29. Tačiau teismas pripažįsta nepagrįstu ieškovės reikalavimą įpareigoti... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, laikinųjų apsaugos priemonių... 31. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 32. Kadangi ieškovės ieškinys iš esmės patenkintas (ginčijamas atsakovės... 33. Ieškovė, paduodama ieškinį, sumokėjo 218,00 Eur žyminio mokesčio.... 34. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 21,00 Eur žyminį mokestį,... 35. Ieškovė prašo priteisti papildomai patirtas išlaidas - 14,51 Eur už... 36. Ieškovė prašo atlyginti patirtas išlaidas už advokato teisinę pagalbą.... 37. Ieškovės advokato išlaidų pagrįstumas vertinamas, vadovaujantis 2015-03-19... 38. Rekomendacijų 8 punkte nustatyti maksimalūs už advokato teikiamas teisines... 39. Ieškovė prašo priteisti 4763,70 Eur teisinės pagalbos išlaidų, byloje... 40. Iš byloje esančios PVM sąskaitos - faktūros už teisines paslaugas matyti,... 41. Įrodymų, kokios išlaidos patirtos dokumentų kopijavimui, nuorašų... 42. Atsižvelginat į ankčiau nustatytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės iš... 43. Valstybė bylinėjimosi išlaidų nepatyrė, kadangi procesiniai dokumentai... 44. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2015 m.... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259... 46. tenkinti ieškovės UAB „Enerstena“, ieškinį iš dalies.... 47. Panaikinti atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Viešojo pirkimo... 48. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 49. Priteisti iš atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ieškovei UAB... 50. Grąžinti ieškovei UAB „Enerstena“ 2 Eur daugiau sumokėto žyminio... 51. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m.... 52. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...