Byla 1S-1728-785/2015
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Ramūnas Antanavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų K. S. ir J. L. skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties,

Nustatė

2Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 3 d. nuosprendžiu E. V. atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 str. 1 d. pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukė; perdavė kaltinamąją E. V. I. S. atsakomybėn pagal laidavimą, be užstato, vieneriems metams; iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškovui K. S. priteisė 197,81 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 289,62 Eur neturtinės žalos atlyginimo; iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškovei J. L. priteisė 7,10 Eur turtinės žalos atlyginimo; iš atsakovės E. V. ieškovui K. S. priteisė 502,78 Eur neturtinės žalos atlyginimo; iš atsakovės E. V. ieškovei J. L. priteisė 579,24 Eur neturtinės žalos atlyginimo; likusioje dalyje civilinio ieškovo K. S. ieškinį atmetė; likusioje dalyje civilinės ieškovės J. L. civilinį ieškinį atmetė.

3Minėtu nuosprendžiu nebuvo išspręstas atstovavimo išlaidų priteisimo klausimas, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 307 str. 6 d. 3 p. Todėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismas rugpjūčio 6 d. nutartimi priteisė iš kaltinamosios E. V. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui K. S. 412,80 Eur išlaidų advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti; priteisė iš kaltinamosios E. V. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei J. L. 412,80 Eur išlaidų advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti.

4Nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. skunde prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 rugpjūčio 6 d. nutartį ir priteisti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams visas jų patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti pagal pateiktus byloje esančius dokumentus: K. S. iš viso 964,18 Eur, J. L. viso iš 894,64 Eur; priteisti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams visas jų patirtas išlaidas už teisinę pagalbą rengiant šį skundą pagal pridedamus dokumentus. Visų pirma nurodo, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant teisme, K. S. ir J. L. atstovavo advokato padėjėja, kuri teikė prašymą priteisti nukentėjusiesiems jų patirtas atstovavimo išlaidas ir teikė tai patvirtinančius dokumentus. E. V. neatlyginant nukentėjusių patirtos žalos ir jos atlyginimu nesirūpinant, pastarieji buvo priversti pateikti civilinius ieškinius. Civilinių ieškovų atstovė nusiuntė civilinius ieškinius bei juos pagrindžiančius įrodymus E. V. draudikui ir atstovavo juos visais kylančiame klausimais. Besitęsiant nukentėjusiųjų nedarbingumui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui bei E. V. draudikui buvo teikti papildomi raštai ir jų priedai. Taigi nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovė atstovavo klientus tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir atstovavo bylą nagrinėjant teisme.

5Antra, teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos tik tuomet, jei yra pagrindas konstatuoti, kad nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (kasacinės nutartys Nr. 2K-272/2011, 2K-605/2011, 2K-374/2012, 2K-374/2012 ir kt.). Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 yra patvirtinęs Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 p.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 699,8 Eur. Iš minėtų Rekomendacijų matyti, kad už ieškinį galima priteisti maksimali suma yra 1399,6 Eur (80 proc. x (2,5 x 699,8 Eur, 8.2 p.), kai tuo tarpu visa civilinių ieškovų prašoma priteisti suma sudarė: K. S. 964,18 Eur ir J. L. 894,64 Eur. Skunde taip pat teigiama, kad buvo reikalinga kiekvienam teismo posėdžiui pasirengti prieš vykstant į jį, be to, civilinių ieškovų ir jų atstovės registruota darbo vieta yra Vilniuje, kas sąlygojo būtinybę vykti į teismo posėdžius kitame mieste.

6Trečia, teismas, nurodydamas, jog buvo atsižvelgiama į aplinkybes, jog civiliniai ieškiniai buvo patenkinti tik iš dalies, neatsižvelgė į civilinių ieškovų atstovės nurodytus argumentus, jog dalį prašytos žalos atlygino draudimo bendrovė tik po civilinio ieškinio pareiškimo, kas laikoma ieškinio pripažinimu. Tokiu būdu, bylą perdavus teismui, teismo posėdyje civilinių ieškovų atstovė sumažino civilinių ieškovų reikalaujamas pritiesti sumas ir toliau byloje palaikė reikalavimus likusioms neišmokėtoms sumoms. Teismas neatsižvelgė ir į tas aplinkybes, kad nors byla nebuvo sudėtinga, tačiau nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai išlaidas teisinei pagalbai apmokėti buvo priversti patirti būtent dėl kaltinamosios E. V. kaltės, kadangi pastaroji vengė atlyginti žalą.

7Skunde taip pat nurodoma, kad E. V. finansinė padėtis leidžia jai atlyginti nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų patirtas išlaidas, kadangi jos atlyginimas siekia 4500 Lt ir pastaroji turi 105 kv. m. kotedžą Kaune.

8Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų K. S. ir J. L. skundas tenkinamas iš dalies.

9Skunde nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. nesutinka su priteistos iš E. V. išlaidų advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti sumos dydžiu ir prašo priteisti visas jų patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti pagal byloje esančius dokumentus.

10Iš bylos duomenų matyt, jog nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus K. S. ir J. L. atstovavo advokato padėjėja Eglė Pabrėžienė. K. S. patirtas išlaidas už teisinės pagalbos teikimą sudaro 964,18 Eur, o J. L. patirtas išlaidas už teisinės pagalbos teikimą sudaro 894,64 Eur.

11BPK 106 str. 2 d. numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Tačiau teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir kitus duomenis, gali nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas sumažinti.

12Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog šioje byloje nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų turėtos išlaidos advokato padėjėjai yra pagrįstos tik iš dalies ir vadovavosi Rekomendacijomis. Teismas, skaičiuodamas maksimalią priteistiną sumą, taikė Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

13Aukštesnysis teismas pritaria pirmos instancijos teismo vertinimui, jog apskaičiuojant nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų turėtų išlaidų pagrįstumą reikia vadovautis Rekomendacijomis, tačiau atkreipia dėmesį, jog pirmos instancijos teismas rėmės Rekomendacijų redakcija, galiojusia iki 2015-03-20. Tuo tarpu Rekomendacijų redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20, numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 p.). Taigi remiantis aktualia rekomendacijų redakcija, pritariama skundo argumentui, kad už ieškinį galima priteisti maksimali suma yra 1399,6 Eur (80 proc. x (2,5 x 699,8 Eur, 8.2 p.).

14Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad apskaičiuojant už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius būtina atsižvelgti ir į kitas aplinkybes. Rekomendacijų 2 p. numato, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes.

15Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus kriterijus konstatuojama, kad nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga ir didelės apimties, todėl nereikalavo ilgų advokato padėjėjos darbo laiko sąnaudų. Advokato padėjėja E. Pabrėžienė teisiamuosiuose posėdžiuose dalyvavo 4 val., kitų, specialaus pasiruošimo reikalaujančių, procesinių veiksmų neatlikinėjo. Vertinant advokato padėjėjos parengtus civilinius ieškinius pažymima, jog abu civiliniai ieškiniai yra iš esmės identiški ir grindžiami tais pačiais motyvais, skiriasi tik ieškinių struktūra ir šriftas. Taigi pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog šioje byloje nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų turėtos išlaidos advokato padėjėjai yra pagrįstos tik iš dalies, tačiau neteisingai apskaičiavo nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų turėtų išlaidų dydį, todėl skundžiama nutartis keičiama.

16Skunde nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. taip pat pateikė prašymą priteisti jų patirtas išlaidas už teisinę pagalbą rengiant šį skundą. Pagrįsdami savo prašymą, K. S. ir J. L. pateikė teismui apmokėjimą patvirtinančius dokumentus už 87 Eur dydžio sumą. Pagal teismo formuojamą praktiką sprendžiant dėl išlaidų, turėtų advokato paslaugoms apmokėti, turi būti atsižvelgiama į tai, pagal kieno skundus byla buvo nagrinėjama ir koks yra skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-410/2008, 2K-267/2009, 2K-174/2014, 2K-303/2014). Nagrinėjamu atveju skundas buvo paduotas nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų K. S. ir J. L.. Išnagrinėjęs skundą, aukštesnysis teismas nutarė skundą tenkinti iš dalies. Esant šioms aplinkybėms, nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams K. S. ir J. L. priteisiama iš E. V. dalis išlaidų, kurias jie patyrė rengiant šį skundą, t.y. 70 Eur.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 str. 8 d. 3 p., 9 d.,

Nutarė

18Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų K. S. ir J. L. skundą tenkinti iš dalies.

19Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir priteistą iš E. V. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui K. S. 412,80 Eur išlaidų advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti sumą padidinti iki 700 Eur; priteistą iš E. V. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei J. L. 412,80 Eur išlaidų advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti sumą padidinti iki 700 Eur.

20Nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams K. S. ir J. L. proceso išlaidoms, patirtoms rengiant skundą Kauno apygardos teismui, atlyginti iš E. V. priteisti 70 Eur.

21Likusioje dalyje nutarties nekeisti.

22Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Ramūnas... 2. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 3 d. nuosprendžiu... 3. Minėtu nuosprendžiu nebuvo išspręstas atstovavimo išlaidų priteisimo... 4. Nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. skunde prašo panaikinti... 5. Antra, teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų... 6. Trečia, teismas, nurodydamas, jog buvo atsižvelgiama į aplinkybes, jog... 7. Skunde taip pat nurodoma, kad E. V. finansinė padėtis leidžia jai atlyginti... 8. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų K. S. ir J. L. skundas tenkinamas iš... 9. Skunde nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. nesutinka su... 10. Iš bylos duomenų matyt, jog nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus K. S.... 11. BPK 106 str. 2 d. numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas... 12. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 13. Aukštesnysis teismas pritaria pirmos instancijos teismo vertinimui, jog... 14. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad apskaičiuojant už advokato ar advokato... 15. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus kriterijus konstatuojama, kad... 16. Skunde nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. taip pat pateikė... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364... 18. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų K. S. ir J. L. skundą tenkinti iš... 19. Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 8 d.... 20. Nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams K. S. ir J. L. proceso išlaidoms,... 21. Likusioje dalyje nutarties nekeisti.... 22. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama...