Byla 2-475-241/2018
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-6052-450/2017, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja UAB „ČELTA“, atstovaujama direktoriaus A. K. Č., kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015; sustabdyti 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu priteistų sumų išieškojimą.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą pašalinti prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumus. Teismas nurodė, kad pareiškėjos prašymas išdėstytas neaiškiai, nesilaikant elementarių sakinių konstrukcijos, skyrybos ir rašybos taisyklių, dėl to neįmanoma suprasti daugelio pareiškėjos procesiniame dokumente išdėstytų teiginių esmės, įvertinti kokiu tiksliu pagrindu pareiškėja siekia atnaujinti procesą ar pateiktas prašymas savo esme nėra tapatus jau reikštiems UAB „ČELTA“ prašymams dėl proceso atnaujinimo, už pareiškimą nesumokėtas žyminis mokestis.
 3. Pareiškėja UAB „ČELTA“ 2017 m. gruodžio 26 d. pateikė patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „ČELTA“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.
 2. Teismas sprendė, kad pareiškėja neištaisė prašymo trūkumų – patikslinto prašymo turinys taip pat išdėstytas neaiškiai, todėl negalima suprasti teiginių esmės bei vertinti kokiu tikslu pareiškėja siekia atnaujinti procesą, prašymas neapmokėtas žyminiu mokesčiu.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „ČELTA“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartį ir bylą išnagrinėti iš esmės. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Patikslintas prašymas yra aiškus ir suprantamas, pagrįstas įrodymais, faktine medžiaga. Ginčas yra dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, kuriuo nepripažinta negaliojanti 2008 m. kovo 21 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su banko kreditu kaip sudaryta suklydus dėl kainos, kai kreditu ir išspręsta kaina, joje kreditas sudaro pagrindinę jos dalį.
  2. Ginčas dėl sandorio su kredito ir hipotekos sutartimis vyksta jau nuo 2009 m., tačiau joks teismas dėl šių kredito sutarties sąlygų nepasisakė, jų nevertino – ar tikrai įkeičiamo turto rinkos vertė, konkretus realus dydis buvo ne mažesnis nei vertė nurodyta preliminarioje šio turto įvertinimo ataskaitoje, kai tokio vertinimo būdo nėra iš viso ir, ar tikrai abi sutarties šalys žinojo vertinimą, ar bent jo rezultatą. Fiksuota rinkos vertė yra susieta su preliminaria vertinimo ataskaita, kai tokio vertinimo būdo nėra iš viso.
  3. Atnaujinus procesą reiktų įvertinti, kodėl įrašyta kredito sutartyje nuostata apie preliminarią vertinimo ataskaitą, kai jokio preliminaraus vertinimo būdo nėra. Teismai vadovavosi, kad kredito lėšos išduotos 2008 m. sausio 31 d. pilna turto įvertinimo ataskaita, kurioje nustatyta rinkos vertė 3 000 000 Lt, tačiau tokio vertinimo UAB „ČELTA“ nežinojo. Kredito sutarties įstatyminė sąlyga dėl pakeitimų neįvykdyta, o juk turėjo būti susitarta tik raštu, bent dėl rezultato – rinkos vertės.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

6Dėl rašytinių paaiškinimų prijungimo

 1. CPK 314 straipsnyje reglamentuojama, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Apeliantė po atskirojo skundo padavimo, 2018 m. balandžio 5 d. Lietuvos apeliaciniame teismui pateikė rašytinius paaiškinimus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju apeliantės pateikti rašytiniai paaiškinimai (jų turinys) neturi esminės reikšmės sprendžiamam klausimui dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo, todėl juos atsisakytina priimti.

7Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

 1. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos UAB „ČELTA“ prašymas atnaujinti procesą pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjai.
 2. Siekiant užtikrinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, taip pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, CPK ir kituose įstatymuose įtvirtinta asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka. Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra įstatymo reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento pateikimas. Tik tinkamai įformintas šalies procesinis dokumentas užtikrina ne tik proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, bet ir lygiateisiškumo, rungimosi principų realų veikimą. Kitaip tariant, imperatyvūs reikalavimai procesinio dokumento formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiami reikalavimai, galėtų susipažinti su pareikštų reikalavimų esme, juos suprasti, kad priešinga šalis tinkamai bei laiku pasinaudotų procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdama atsikirtimus ir pateikdama įrodymus; kad teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą.
 3. Todėl, esant tokiems procesinio dokumento trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, priklausomai nuo procesinės situacijos, teismas turi arba nustatyti terminą trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį tinkamai suformuluoti dalyką ir (ar) pagrindą, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme, arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta. Tuo atveju jei asmeniui buvo nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti ir jis per nutartyje nustatytą terminą trūkumų nepašalina, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnis).
 4. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs apeliantės pateiktą patikslintą prašymą, padarė išvadą, kad pastaroji nepašalino visų Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi nustatytų prašymo trūkumų, t. y. aiškiai neišdėstė prašymo motyvų, jo pagrindo, dėl to iš pareiškimo turinio neaišku, ar jis nėra tapatus jau reikštiems UAB „ČELTA“ prašymams dėl proceso atnaujinimo, taip pat nesumokėjo žyminio mokesčio.
 5. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs pareiškėjos prašymo ir atskirojo skundo argumentus, neturi teisinio ir (ar) faktinio pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, tiek pirminis, tiek ir patikslintas pareiškėjos prašymas išdėstytas painiai, nesilaikant elementarių sakinių konstrukcijos, skyrybos ir rašybos taisyklių, dėl to ne tik neįmanoma suprasti daugelio pareiškėjos procesiniuose dokumentuose išdėstytų teiginių esmės, bet ir visapusiškai įvertinti, ar pateiktas prašymas savo esme nėra tapatus (pakartotinis CPK 374 straipsnio prasme) jau pareikštiems UAB „ČELTA“ prašymams dėl proceso atnaujinimo.
 6. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pareiškėja UAB „ČELTA“ 2016 m. lapkričio 7 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (byla Nr. A2-228-803/2017) dėl proceso atnaujinimo. Šis prašymas išnagrinėtas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi, kuria atsisakyta atnaujinti procesą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartį paliko nepakeistą. Pažymėtina, kad pareiškėja į teismą dėl proceso atnaujinimo panašiais prašymais, (įskaitant nagrinėjamą atvejį) kreipėsi dar dešimt kartų (bylos Nr. A2-4269-553/2017, A2-4319-653/2017, A2-5589-656/2017, A2-6052-450/2017, A2-6074-392/2017, A2-2843-852/2018, A2-2940-603/2018, A2-2992-619/2018, A2-3169-866/2018, A2-3556-232/2018).
 7. Išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 UAB „ČELTA“ nurodė, kad „nauja esminė proceso atnaujinimo aplinkybė yra tai, jog kredito lėšos buvo išduotos kitomis aplinkybėmis nei buvo sutarta kredito sutartyje, nes apeliantė kredito sutarties pasirašymo metu buvo susipažinusi tik su preliminaria ataskaita, kurią laikė pilna ir kurioje buvo nustatyta 3 000 000 Lt rinkos verte neįrengtam sklypui, tuo tarpu bankas išdavė kreditą, remdamasis 2008 m. sausio 31 d. atliktu vertinimu, apie kurį UAB „ČELTA“ nežinojo ir kuriame 3 000 000 Lt vertė buvo nustatyta įrengtam sklypui“. Minėtoje byloje pareiškėja be kita ko akcentavo, kad „ginčas yra dėl kredito lėšų išdavimo, kai jos turėjo būti išduotos ir paskolos gavėja jas galėjo paimti tik kai tokio įkeičiamo (neįrengto) turto vertė yra ne mažiau nei 3 000 000 Lt“.
 8. Nagrinėjamoje byloje esančiuose procesiniuose dokumentuose pareiškėja teigia, kad „2017 m. gruodžio 6 d. paaiškėjo nauja esminė aplinkybė, kuri nežinota nagrinėtoje byloje, jog kredito esminės sąlygos nebuvo įvykdytos – išduotos kredito lėšos įkeitus turtą, kuriam nustatyta rinkos vertė ženkliai mažiau nei buvo sutarta (3 000 000 Lt) ir neįvykdyta imperatyvi sutarties norma, nebuvo rašytinio susitarimo dėl tokio vertinimo žinojimo, kuriuo ir išduotos kredito lėšos“. Patikslintame prašyme pareiškėja nurodo, kad „atnaujinimo pagrindas yra dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia, kreditas išduotas, kai nebuvo įvykdytos abi kredito sutarties sąlygos – kreditavimo tikslas išduoti 1 990 000 Lt kreditą įsigyti žemės sklypą (rinkos vertė 3 000 000 Lt) ir įstatyminė sutarties norma – susitarimas tik raštu dėl rinkos vertės dydžio, būtent įkeičiamam žemės sklypui, užtikrinanti paskolos grąžinimą“.
 9. Patikslintame prašyme pareiškėjos nenuosekliai ir painiai išdėstyti argumentai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, niekaip nepaaiškina, kuo konkrečiai skiriasi civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 pateiktas prašymas atnaujinti procesą nuo šioje byloje reiškiamo, priešingai – labiau patvirtina pareiškėjos reiškiamų prašymų tapatumą. Taigi pareiškėjai, po nustatyto termino trūkumams šalinti, aiškiai nesuformulavus patikslinto prašymo pagrindo ir nenurodžius kuo nurodomas atnaujinimo pagrindas skiriasi nuo jau nagrinėto, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sprendė, kad pareiškėja nepašalino procesinio dokumento trūkumų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atskirajame skunde pareiškėja UAB „ČELTA“ taip pat nenurodė argumentų kuo jos prašymas skiraisi nuo nagrinėto civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, o iš esmės atkartojo ankstesniuose prašymuose nurodytus argumentus.
 10. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti sprendimą dėl proceso atnaujinimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ 2018 m. balandžio 5 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktą prašymą/paaiškinimą ir jį grąžinti padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai