Byla 2-558-324/2012
Dėl skolos priteisimo, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „TC prekyba“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Egliana ir Ko“, tretiesiems asmenims uždarosioms akcinėms bendrovėms „Reklamasas“, „Esola“, „AG Trade“, T. J., akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,

2sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams R. Š., advokatei Danutei Kietienei, atsakovo atstovui advokato padėjėjui Giedriui Abromavičiui, trečiojo asmens atstovui G. T.,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TC prekyba“ dėl skolos priteisimo, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „TC prekyba“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Egliana ir Ko“, tretiesiems asmenims uždarosioms akcinėms bendrovėms „Reklamasas“, „Esola“, „AG Trade“, T. J., akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ dėl nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

5ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 16956,50 Lt skolos už tarptautinius pervežimus 2010 m. sausio - vasario mėnesiais pagal 12 užsakymų pagal CMR važtaraščius nr. 8005580802, 4321, BL/4A, 0431386, 27012010-3, 6JAR 0000699, b/nr., b/nr., 13012010-2, 06012010-1, 03022010-1, 10022010-1, b/nr., bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų metines procesines palūkanas.

6Priešiniu ieškiniu UAB „TC prekyba“ prašo priteisti iš ieškovo 127519 Lt nuostolius, atsiradusius dėl krovinio praradimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia tuo, kad 2009 m. gruodžio 24 d. per savo atstovą UAB „AG Trade“ sudarė su ieškovu UAB „Egliana ir Ko“ krovinių vežimo sutartį nr.333, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nugebanti elektronikos prietaisų krovinį iš Latvijos į Lietuvą. Krovinio gabenimui ieškovas pasitelkė tretįjį asmenų UAB „Reklamasas“, kuris gabenti krovinį pavedė UAB „Esola“. Krovinį ( 230 pakuočių vienetų elektronikos prietaisų, kurių bendras svoris 2586 kg) iš siuntėjo atstovo SIA „DHL Latvia“ pagal 2009 m. gruodžio 28 d. CMR važtaraštį nr. 28122009-2 ir jame nurodytas PVM sąskaitas – faktūras nr. INV005045, INV005046, INV005047, IVN005048 ir INV005049 paėmė UAB „Esola“ vairuotojas A. C. Krovinys vežėjui buvo perduotas 2009 m. gruodžio 28 d., tačiau atsakovui iki šiol nepristatytas. 2009 m. gruodžio 31 d. pretenzija atsakovas pareikalavo ieškovo atlyginti dėl krovinio praradimo padarytą žalą, tačiau ieškovas į pretenziją neatsakė. 2010 m. balandžio 27 d. atsakovas jam įteikė pakartotinę pretenziją, nurodydamas, kad pagal CMR konvencijos 20 str. 1 d. įtvirtintą prezumpciją laiko šį krovinį prarastu ir, vadovaudamasis CMR konvencijos 34, 36 straipsniais, ieškinį dėl 59920 EUR ( 206892 Lt) nuostolių atlyginimo reiškia pirmajam vežėjui. Būtent šią sumą atsakovas už prekes sumokėjo „LG Electronics Latvia“ ( CMR konvencijos 23 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad 45000 Lt dėl krovinio praradimo patirtų nuostolių atlygino draudimo bendrovė, prekių po baudžiamosios bylos išnagrinėjimo atsakovui grąžinta už 2170 Lt, o atsakovas ieškovui yra skolingas 32203 Lt už krovinių pervežimo paslaugas, atsakovo dėl krovinio praradimo patirti nuostoliai yra 127 519 Lt. Juos ieškovas privalo atlyginti atsakovui pagal pervežimo sutartį ir CMR konvencijos 17 str. 1 dalį, 34 str., 36str. kaip pirmasis vežėjas.

7Atsikirtimus į priešieškinį su juo nesutinkantis ieškovas grindė tuo, kad tarp ieškinio ir priešieškinio nėra tarpusavio ryšio, ieškovas nėra sudaręs su atsakovu krovinių pervežimo sutarties, apie UAB „AG Trade“ suteiktus ieškovo įgaliojimus atsakovui nebuvo žinoma ir šių asmenų tarpusavio sutartys jam neturi reikšmės. Ieškovas vežimą tik ekspedijavo, užsakymą dėl pervežimo pateikusios UAB „AG Trade“ atžvilgiu jokių įsipareigojimų neprisiėmė, išskyrus įsipareigojimą surasti transportą. Vežėjas, vienintelis pagal 2009 m. gruodžio 28 d. CMR važtaraštį nr. 28122009-2 priėmęs krovinį ir jį vežęs nuo pradžios iki pabaigos, buvo UAB „Esola“. Pirmasis vežėjas yra užsakymą dėl pervežimo pateikusi UAB „AG Trade“. Dėl krovinio praradimo kaltas tretysis asmuo T. J., todėl ieškovo atžvilgiu atsakomybė netaikytina pagal CK 6.253 straipsnio 1 dalį.

8Tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ yra atsakovo pusėje.

9Tretysis asmuo T. J. nuomonės dėl priešieškinio nepareikė.

10Tretysis asmuo UAB „Esola“ priešieškinio tenkinimo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į priešieškinį nurodo, jog užsakymą ir krovinio gabenimo sutartį gavo faksu iš UAB „Reklamasas“ 2009 m. gruodžio 28 d. apie 10 val. pagal šią sutartį krovinį paėmė ir „LG Elektronics Latvia“ ir pristatė į sandėlį 4f sutartyje - užsakyme nurodytu adresu ( - ). Už pervežimą užsakovas UAB „Reklamasas“ atsiskaitė iškrovimo vietoje grynais pinigais pagal kasos pajamų orderį.

11Tretysis asmuo UAB „AG Trade“ yra atsakovo pusėje. Rašytiniuose paaiškinimuose jis nurodė, jog yra įgaliotas veikti atsakovo vardu ir interesais 2009 m. gegužės 4 d. sutarties pagrindu. Niekuomet nei teisiškai, nei faktiškai nėra įsipareigojęs vykdyti ginčo krovinio pervežimo. 2009 m. gruodžio 12 d. transporto užsakyme aiškiai nurodyta, kad krovinys turi būti pristatytas UAB „Topo centras“ ( TC prekyba“), asmeniu, turinčiu turi sumokėti už transportavimo paslaugas, irgi nurodyta UAB „ Topo centras“, su kuriuo UAB „AG Trade“ yra susijusios įmonės ( vienintelis jų savininkas – UAB „Topo grupė“).

12Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 24 d. tretysis asmuo UAB „AG Trade“ pateikė ieškovui UAB „Egliana ir Ko“ transporto užsakymą nr. 333 krovinių pervežimui iš Latvijos į Lietuvą 2009 m. gruodžio 28 dieną.

14Nesutiktina su ieškovo argumentais apie tai, kad, sutikdama įvykdyti šį užsakymą, UAB „Egliana ir Ko“ neprisiėmė jokių įsipareigojimų UAB „TC prekyba“ ( tuometinio „Topo centro“) atžvilgiu ir vykdė tik bendrovei „AG Trade“ duotą įsipareigojimą surasti pervežimui transportą ( krovinį ekspedijavo). Atsakovas pagrįstai teigia, jog šis užsakymas patvirtina tarptautinio krovinių vežimo sutarties tarp UAB „TC prekyba“ ir UAB „Egliana ir Ko“ sudarymą.

15Formuodamas teismų praktiką bylose dėl tarptautinio krovinių vežimo santykių kvalifikavimo ir jų dalyvių atsakomybės kasacinis teismas yra nurodęs, kad „krovinio vežimo sutartis yra krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (CK 6.808 straipsnio 1 dalis). Siuntėju krovinio vežimo sutartyje laikomas asmuo, savo vardu sudaręs sutartį su vežėju, toks asmuo nebūtinai turi būti krovinio savininkas; vežėju laikomas asmuo, kuris savo vardu įsipareigoja vežti krovinį, prisiimdamas atsakomybę už jį. (...) Sutartiniai tarptautinio krovinių pervežimo santykiai yra daugialypiai ir sudėtingi jų kvalifikavimo aspektu, nes paprastai juose dalyvauja ne tik ,,klasikinės“ pervežimo sutarties šalys – krovinio siuntėjas ir vežėjas bei gavėjas, kurio naudai sutartis sudaroma, bet ir pervežimo procesą organizuojantys ekspeditoriai, faktiškai vežantys krovinį vežėjo atstovai, darbuotojai ir kiti asmenys. Be pagrindinės krovinio vežimo sutarties, atskirų jo dalyvių sudaromos kitos, santykinai vadinamos pagalbinėmis, sutartys, kurių tikslas – pervežimo proceso užtikrinimas; tokios sutartys, priklausomai nuo jų turinio, gali būti kvalifikuojamos skirtingai – kaip ekspedicijos, pavedimo, krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais, krovinio vežimo nacionaliniais maršrutais ar kt. Sprendžiant iš tarptautinio krovinių pervežimo kilusius ginčus, sutartiniai santykiai gali būti kvalifikuojami dviem lygiais: pagrindinė pervežimo sutartis ir sutartys, tarpusavyje siejančios atskirus pervežimo proceso dalyvius. Teisingam sutarties kvalifikavimui visų pirma svarbi sutarties, kaip teisinio veiksmo, samprata. Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią (pasiekę konsensusą). Kasacinio teismo praktikoje vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat tada, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantis vežėjas) pats krovinio neveža, bet savo ruožtu dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu, ir kurį, kaip vežėją, suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pvz., tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį, ir kt. Ekspeditorius taip pat laikomas vežėju, jeigu sutartimi su siuntėju akivaizdžiai prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą arba gavo atlyginimą ir už vežimą, nesant nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Hoja ekspedicija“ v. UAB „Hofa“, bylos Nr. 3K-3-75/2004; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Portolitus“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2007, 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje bendra įmonė ribotos atsakomybės bendrovė „Tair novyje technologičeskije sistemy“ v. UAB „Gaudvija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2008). Aptartose situacijose, kai kelis vežėjus (tiek faktinius, tiek sutartinius) ir siuntėją sieja viena bendra krovinio vežimo sutartis, visi vežėjai krovinio siuntėjui ir gavėjui atsako tiesiogiai, kaip keli vežėjai, vykdę vežimą vienintelės (angl. – single) sutarties sąlygomis CMR konvencijos 34 straipsnio pagrindu; kelių vežėjų tarpusavio reikalavimams tokiu atveju taikomos CMR konvencijos 37-39 straipsniuose nustatytos regreso taisyklės“ ( 2009 m. gegužės 25 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-177/2009 pagal UAB „Jutatransa“ ieškinį atskovui UAB „Girteka“).

16Cituojamoje nutartyje kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs autonomišką ( pagal faktinį turinį) tarptautinio pervežimo dalyvių sudarytų sutarčių kvalifikavimo principą, nurodęs, jog atvejais, kai su faktiniu vežėju sutartį sudaro asmuo, kurį su siuntėju sieja krovinių ekspedicijos sutartis (kaip nagrinėjamu atveju savo statusą įvardija ieškovas UAB „Egliana ir Ko“), tokios sutarties turinys nėra iš anksto nulemtas, ji turi būti kvalifikuojama pagal bendrąsias sutarčių kvalifikavimo taisykles. Krovinių ekspedijavimo santykius reglamentuoja nacionalinė teisė – CK šeštosios knygos XLI skyrius, pagal įstatyminę apibrėžtį krovinio ekspedicijos sutarties turinys – ekspeditoriaus įsipareigojimas už atlyginimą užsakovo lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu (CK 6.824 straipsnio 3 dalis); tarp tokių paslaugų gali būti ir ekspeditoriaus pareiga savo ar kliento vardu sudaryti vežimo ar kitas sutartis. Jeigu ekspeditorius savo vardu sudaro vežimo sutartį su vežėju, tai santykiuose su kita sutarties šalimi jis veikia jau ne kaip ekspeditorius, o kaip siuntėjas (CK 6.808 straipsnio 1 dalis).

17Iš ieškinio, priedų prie ieškinio, transporto užsakymo nr. 333, ieškovo atstovų paaiškinimų ir liudytojų R. Š. ( ieškovo įmonės vadovo) ir P. M. ( ieškovo įmonės vadybininko) parodymų baudžiamojoje byloje nr. 1-402-667/2011, kurioje 2011 m. kovo 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu T. J. nuteistas pagal LR 182 str. 2 dalį laisvės atėmimo bausme, nustatyta, kad ieškovo įmonė ir UAB „Topo centras“ keletą metų bendradarbiavo – ieškovas nuolat vežė atsakovo krovinius ( baudžiamosios bylos 4 tomas 128-132 lapai). Ieškinį atsakovui UAB „Topo centras“ dėl skolos priteisimo UAB „Egliana ir Ko“ grindžia transporto užsakymais, analogiškais priešieškinio pagrindu esančiam transporto užsakymui, nurodo, kad šių užsakymų pagrindu bendrovė įsipareigojo pervežti krovinius. Priešieškinio pagrindu esančiame užsakyme prašoma pervežti krovinį iš Latvijos į Lietuvą ( nurodomi adresai, kontaktinis asmuo Latvijoje, krovinio parengimo pervežimui diena), aprašomas trumpas krovinio apibūdinimas. Ieškovas pripažįsta, jog jam buvo žinoma, kad užsakymas teikiamas pervežti buitinei technikai. Užsakyme nurodoma, kad transporto išlaidas apmoka UAB „Topo centras“, krovinys pristatomas irgi šiai bendrovei, mokestis už už ekspedijavimo paslaugas atskirai nenustatytas. Taigi, pervežimo paslaugas teikiančiai ieškovo įmonei turėjo būti aišku, kad už jo paslaugas atlyginanti sutarties šalis yra ne užsakymą pateikusi UAB „AG Trade“, o krovinio gavėjas UAB „Topo centras“. Viešojo registro duomenys patvirtina, jog pastaroji įmonė ir UAB „AG Trade“ yra susiję – priklauso tam pačiam savininkui. Nors atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovui buvo žinoma jo ir UAB „AG Trade“ tarpusavio santykius nustatanti 2009 m. gegužės 4 d. sutartis dėl tarpininkavimo, organizuojant UAB „TC prekyba“ nurodytų prekių tarptautinį vežimą, aukščiau išdėstytos aplinkybės įrodo, jog ieškovas suprato, jog faktinis užsakovas yra krovinio gavėjas UAB „Topo centras“, o UAB „AG Trade“ atliko siuntėjo funkcijas – pastaroji bendrovė neatliko jokių veiksmų, iš kurių būtų galima spręsti apie įsipareigojimą „Topo centro“ bendrovei atvežti krovinį. Iš šių įmonių sutarties 5.7 punkto matyti, kad UAB „AG Trade“ funkcija yra tarpininkauti, ieškant vežėjo ar ekspeditoriaus, vykdysiančio tarptautinį prekių vežimą. Tokios organizacinės paslaugos atitinka ekspedijavimo sutarties apibrėžimą. Gavęs užsakymą, ieškovas faksu išsiuntė užsakovui transporto patvirtinimą, nurodė transportavimo kainą, transporto priemonės numerį ( - ) ir vairuotoją J. A., vėliau tame pačiame užsakyme užsakovui faksu nurodė kitą transporto priemonę ( - ) ir vairuotoją A. C. ( t. 1 b.l. 144, baudžiamosios bylos t. 1 b.l. 11). Transporto užsakyme nr. 333 nėra užfiksuota UAB „Egliana ir Ko“ pareiga krovinį tik ekspedijuoti. Darytina išvada, kad tokiais veiksmais ieškovas aiškiai nurodė užsakovui prisiimantis tarptautinio pervežimo pareigą. Taigi, pagal transporto užsakymą nr. 333 tarp šalių susiklostė tarptautinio krovinių vežimo santykiai: tretysis asmuo UAB „AG Trade“ veikė kaip siuntėjas krovinio gavėjo UAB „Topo centras“, prisiėmusio įsipareigojimą atlyginti už transporto paslaugas, vardu, o ieškovas buvo vežėjas. Tai, kad gavėjo atžvilgiu UAB „AG Trade“ veikė kaip ekspeditorius, priešieškinio pagrindu esančios sutarties kvalifikavimui neturi reikšmės.

18Iš ieškovo įmonės vadovo paaiškinimo ir vadybininko parodymų baudžiamojoje byloje nustatyta, kad užsakymo gavimo metu ieškovo galimybės skubiai pasinaudoti kitų patikimų vežėjų paslaugomis dėl Kalėdų laikotarpio buvo apribotos, todėl interneto vežėjų puslapyje „Cargo.lt“ patalpino skelbimą. Į skelbimą telefonu sureagavus UAB „Reklamasas“, pastarojo atstovu prisistačiusiam asmeniui pasakė, kokį krovinį reikės atvežti. UAB „Reklamasas“ atstovas paprašė sutartį atsiųsti elektroniniu paštu, nes faksas sugedęs, 2009 m. gruodžio 24 d. sutartį su šia įmone dėl pervežimo sudarė, apsikeičiant jų kopijomis elektroniniu paštu. Ieškovas prašė vežėjo atsiųsti CMR draudimo sutartis kopiją, tačiau UAB „Reklamasas“ delsė ją atsiųsti ir neatsiuntė, dienos pabaigoje telefonu nurodė krovinį vešiančią mašiną ir vairuotoją. 2009 m. gruodžio 28 d. ryte UAB „Reklamasas“ pranešė, jog keičiasi mašina ir vairuotojas, atsiuntė savo įmonės registravimo pažymėjimą. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Reklamasas“ buvo fiktyviai įsteigta įmonė ( CPK 182 str. 2 p.). 2009 m. gruodžio 28 d. ji sudarė sutartį su vežėju UAB „Esola“, nurodydama visus tapačius transporto užsakymui nr. 333 duomenis, išskyrus iškrovimo adresą ir apmokėjimą išsikrovimo vietoje, nekonkretizuojant mokėtojo. UAB „Esola“ pervežimo sutartį įvykdė. 2011 m. kovo 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje nr. 1-402-667/2011 nustatyta, kad „kaltinamasis T. J. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tai yra 2009-12-24 su UAB „Egliana ir Ko“ sudarė krovinio pervežimo sutartį fiktyvios UAB „Reklamasas“ direktoriaus R. K. vardu, pagal kurią UAB „Reklamasas“ įsipareigojo laikotarpyje nuo 2009-12-28 iki 2009-12-29 pervežti krovinį - garso, vaizdo techniką, priklausantį UAB „AG Trade“ maršrutu Latvija – Lietuva, iškraunant adresu ( - ), po to 2009-12-28 fiktyvios UAB „Reklamasas“ direktoriaus R. K. vardu sudarė sutartį - užsakymą krovinio pervežimui su UAB „Esola“, 2009-12-28 UAB „Esola“ vairuotojui A. C. gabenant krovinį pagal sutartį - užsakymą krovinio pervežimui, telefonu nurodė krovinį iškrauti kitu adresu ( - ) ir tokiu būdu apgaule įgijo UAB „TC prekyba“ priklausančius: 30 vienetų televizorių „LG” – 42LH5000“, kurių vieno vertė yra 2037,15 Lt., bendra vertė - 61114,00 Lt., 4 vienetus televizorių „LG” – 37LF2500“, kurių vieno vertė yra 1312,06 Lt., bendra vertė – 5248,24 Lt., 4 vienetus televizorių „LG” – 37LH5000“, kurių vieno vertė yra 1760,93 Lt., bendra vertė – 7043,72 Lt., 2 vienetus televizorių „LG” – 37SL8000“, kurių vieno vertė yra 2071,68 Lt., bendra vertė – 4143,36 Lt., 110 vienetų televizorių „LG” – 22LH2000“, kurių vieno vertė yra 673,30 Lt., bendra vertė – 74063,00 Lt., 20 vienetų televizorių „LG” – 32LF2510“, kurių vieno vertė yra 1070,37 Lt., bendra vertė – 21407,40 Lt., 30 vienetų televizorių “LG” – 32LH2000, kurių vieno vertė yra 949,52 Lt., bendra vertė – 28485,56 Lt., 30 vienetų “LG” CD magnetolų, kurių vienos vertė yra 179,55 Lt., bendra vertė – 5386,50 Lt., bendra viso krovinio vertė yra 206891,78 Lt., tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą didelės 206891,78 Lt. vertės turtą, priklausantį UAB „TC prekyba“, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.“

19Kaip minėta, iš transporto užsakymo nr. 333 yra aišku, jog ieškovas įsipareigojo krovinio gavėjui atsakovui atvežti krovinį. Tarp ieškovo ir trečiojo asmens „Reklamasas“ pagal 2009 m. gruodžio 24 d. sutartį susiklostė užsakovo (susitariančiojo vežėjo), įsipareigojusio krovinį pakrauti ir pateikti tinkamai užpildytą CMR važtaraštį bei kitus dokumentus, organizuoti krovinio iškrovimą, sumokėti vežėjui už pervežimą, bei vežėjo santykiai, o pagal 2009 m. gruodžio 28 d. sutartį – užsakymą nr. 11/2009 UAB „Esola“ užsakovo UAB „Reklamasas“ atžvilgiu prisiėmė tik vežimo pareigą.

20Atsakovas pagrįstai teigia, jog, nors pervežimą vykdė trys asmenys, buvo sudaryta viena tarptautinio pervežimo sutartis, todėl jis turi teisę pasirinkti, kuriam iš vežėjų pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ( CMR konvencijos 34, 36 straipsniai).

21Formuodamas teismų praktiką byloje, sprendžiant dėl vežėjų daugeto atsakomybės siuntėjui už prarastą krovinį pagal CMR konvenciją, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad „...tai, ar susitariantis vežėjas gali būti laikomas vežėju CMR konvencijos prasme, nustatoma pagal konkrečias bylos aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad taikant bendrą taisyklę, jeigu sutartimi su krovinio siuntėju pervežimo procese dalyvaujantis ekspeditorius įsipareigoja būti vežėjas, jis atsako siuntėjui kaip vežėjas nepriklausomai nuo to, ar jis veža pats, ar paveda tai padaryti trečiajam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006). Antra, būtent siuntėjo ir susitariančio vežėjo sutartis nulemia susitariančio vežėjo atsakomybės siuntėjui apimtį ir garantuoja siuntėjui, kad netinkamos sutarties vykdymo atveju, susitariančioji šalis atsakys siuntėjui už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo. Tokia išvada darytina sistemiškai aiškinant CMR konvencijos 3 str., 17 str. ir 36 str. „ ( 2007 m. lapkričio 29 d. kasacinio teismo nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-536/2007 pagal UAB „If draudimas ieškinį atsakovams UAB „Portoliutas“ ir kt. dėl žalos atlyginimo).

22Vadovaujantis šia teisės taikymo praktika ir faktinėmis bylos aplinkybėmis spręstina, kad tarp ieškovo ir kitų vežėjų susiklostę sutartiniai santykiai ieškovo atsakomybei nėra reikšmingi. Pagal Vadovaujantis CMR konvencijos 34 straipsnį, jeigu vežimą, kurio sąlygas nustato vienintelė sutartis, vykdo paeiliui keli vežėjai, tai kiekvienas iš jų atsako už visą vežimą, o antrasis ir kiekvienas kitas vežėjas, perimdamas krovinį ir važtaraštį, tampa sutarties dalyviu tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos važtaraštyje. Kadangi pagrindinę vežimo sutartį atsakovas sudarė tik su ieškovu, šio vežimo sąlygas nustato vienintelė krovinių vežimo sutartis, todėl ieškovas atsako už visą krovinio vežimą. Atlyginęs nuostolius vežėjas pagal CMR konvencijos 37 straipsnį turi regreso teisę kitų vežime dalyvavusių vežėjų atžvilgiu. Ieškovas CMR konvencijos 34 straipsnio prasme yra pirmasis vežėjas, kuris atsako už visą vežimą.

23Vežėjo atsakomybę dėl krovinio praradimo nustato CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalis, remiantis kuria vežėjas, praradus krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Krovinys buvo priimtas vežti Latvijoje 2010 gruodžio 28 d. Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 2 dalį, nesant biržos kainos, krovinio vertė yra nustatoma pagal krovinio rinkos vertę, kuri nurodyta sąskaitose faktūrose. Atsakovas prekes įsigijo iš „LG Electronics Latvia" ir už jas pagal 2009 m. gruodžio 28 d. sąskaitas faktūras Nr. INV005045, INV005046, INV005047, INV005048 ir INV005049 (7 priedas) sumokėjo 59 920 EUR (penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt eurų), tai patvirtina SIA „LG Elektronics Latvia“ 2011 m. sausio 30 d. pažyma bei tarptautinio mokėjimo dokumentas ( t. 3 b.l. 91-96), todėl ši suma pagrįstai laikytina krovinio rinkos verte, kurią atsakovui privalo atlyginti ieškovas. UAB „Egliana ir Ko“ nepagrįstai teigia, kad tarp ieškinio ir priešinio ieškinio nėra tarpusavio ryšio – ieškinys pareikštas dėl skolos priteisimo, ieškovas neginčija, jog yra ir kitų atsakovo skolų ieškovui už pervežimus, todėl tarp ieškinio ir priešieškinio yra CPK 143 straipsnio 2 dalies 2 punkte reglamentuotos sąsajos.

24Atsakovai pagrįstai teigia, kad ieškovas negali remtis CMR konvencijos 17 ir 23 straipsnių nuostatomis, atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės ar ją ribojančiomis.

25CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vežėjas negali vadovautis CMR konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. balandžio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje nr. 3K-3-172/2009 pagal UADB „Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Transtira“ dėl nuostolių atlyginimo yra pažymėjęs, kad CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus prilyginami tyčiniams. Civilinėje atsakomybėje pagal teisinę reikšmę tyčinei kaltės formai prilyginamas didelis neatsargumas. Kasacinis teismas suformavo praktiką, kad tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas - neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti, taip pat yra nurodęs, jog net paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymas, lėmęs neteisėtą vežamo krovinio užvaldymą, reiškia vežėjo neatsargumą, prilygintiną tyčiniams veiksmams. Jeigu tam tikrais vežėjo veiksmais ar jo neveikimu buvo sudarytos bent prielaidos krovinio praradimui, vežėjui kyla ir tam tikri teisiniai padariniai - jis netenka teisės į atsakomybės ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. SK-3-259/2007; 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009).

27Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika darytina išvada, kad vežėjas kaip šios srities profesionalas turėjo elgtis maksimaliai atsargiai ir rūpestingai ir imtis visų įmanomų saugumo priemonių kad krovinys nebūtų neteisėtai užvaldytas.

28Aplinkybę, jog ieškovas informaciją apie krovinį paskelbė interneto svetainėje www.cargo.lt, patvirtina šios interneto svetainės administratoriaus UAB „Eurospektras" 2010 m. gegužės 18 d. raštas, kuriame nurodyta, kad ieškovas 2009 m. gruodžio 24-28 dienomis paskelbė tik vieną krovinio pasiūlymą tikslu surasti vežėją, kuris perveš buitinės technikos krovinį iš Latvijos į Lietuvą. Ieškovas pripažįsta, jog duomenis apie labai brangų krovinį telefonu perdavė iki tol nežinomam vežėjui, žinojo, kad šis vežėjas savo atsakomybės nėra apdraudęs, vežimo sutartį su juo sudarė tik elektroniniu paštu. Nesivadovautina jo teiginiu, kad vežėjai surandami minėtame specialiame interneto tinklalapyje ir taip dirba visi pervežimo įmonės turintys verslininkai. Verslininkui yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl, prieš sudarant sutartį, ieškovas turėjo įsitikinti viešojoje erdvėje UAB “Reklamasas“ deklaruojamų duomenų realumu, teise vežti krovinius tarptautiniais maršrutais (ieškovas neprašė pateikti licencijos), civilinės atsakomybės draudimu, galimybe valdyti, naudotis ar disponuoti transporto priemonėmis, patikimumu ligtolinėje veikloje, ar pagal duomenis viešajame registre krovinių vežimo sutartį sudaro su UAB „Reklamasas" įgaliotu asmeniu (vadovu). Pagal UAB "Creditreform Lietuva" viešai skelbiamais duomenimis, UAB „Reklamasas" deklaruota veikla yra „kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse", šioje bendrovėje dirba vienas arba du darbuotojai, UAB „Reklamasas" nuosavų transporto priemonių neturi, šiai bendrovei teisme iškelta viena civilinė byla. Aukščiau nurodytų pareigų ieškovas nevykdė, atskleidė duomenis apie krovinį nežinomam asmeniui ir krovinio gabenimo sutartį dėl pervežimo sudarė su sukčiautoju trečiuoju asmeniu T. J., apsimetusiu UAB „Reklamasas“ vadovu. Tai įrodo ieškovo didelį neatsargumą ir nerūpestingumą, kuris prilyginamas tyčiai, todėl, vadovaujantis CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalimi, ieškovas negali remtis jo atsakomybę ribojančiomis nuostatomis.

29Nėra ir CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindų.

30CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti: jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti. Kroviniu disponuojantis atsakovas nedavė ieškovui jokių nurodymų, kuriais būtų keičiamos krovinių vežimo sutarties sąlygos. Remiantis CMR konvencijos 12 straipsnio 1 dalimi, disponuoti kroviniu turi teisę krovinių vežimo sutartį sudaręs asmuo (siuntėjas). Disponavimo kroviniu tvarką nustato CMR konvencijos 12 straipsnio 5 dalis, kurioje imperatyviai nurodyta, kad norint pasinaudoti teise duoti vežėjui nurodymus, siuntėjas privalo pateikti vežėjui pirmojo važtaraščio egzempliorių, kuriame būtų įrašytos naujos instrukcijos. Šių veiksmų atsakovas neatliko. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vežėjas, įsipareigodamas pervežti krovinį kaip savo srities profesionalas, nuolat užsiimantis krovinių pervežimu už atlygį, privalo iš anksto numatyti ir įvertinti visas galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio paradimo rizikos faktoriams pašalinti ar krovinio praradimo rizikos laipsniui sumažinti. Vagystė vežėjo atsakomybę šalinančia aplinkybe teismų praktikoje pripažįstama tik išimtiniais atvejais, kai krovinys yra užgrobiamas jėga ir vežėjas neturi jokios galimybės pasipriešinti, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nėra nustatytos jokios ypatingos aplinkybės, kurios vežėjas, jei būtų elgęsis rūpestingai ir atidžiai, nebūtų galėjęs numatyti ir išvengti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai nėra ypatingų krovinio neteisėto užvaldymo aplinkybių, kuriomis ginčo krovinio vagystė galėtų būti įvertinta kaip išskirtinis įvykis, laikytina, kad paprastai krovinio vežėjui keliamų atidumo, rūpestingumo bei krovinio apsaugos reikalavimų laikymosi ir atitinkamų saugumo priemonių ėmimosi būtų pakakę tam, jog tokio įvykio bei pasekmių kilimo būtų išvengta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2007).

31Ieškovas nepagrįstai teigia, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.253 straipsnio I dalimi, atsakomybė netaikoma dėl trečiojo asmens veiksmų. Šiame straipsnyje įtvirtinti bendrieji atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai, tuo tarpu CMR konvencijoje nustatytas teisinis reglamentavimas yra specialusis šios bendrosios Civilinio kodekso normos atžvilgiu, todėl reikia vadovautis CMR konvencijos nuostatomis, kurios imperatyviai reglamentuoja vežėjo atleidimo nuo atsakomybės sąlygas. CMR konvencijoje įtvirtinta griežta vežėjo atsakomybė, todėl vežėjo kaltė ir atsakomybė už krovinio praradimą yra preziumuojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2004; 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2007). Kaip minėta, pagal CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį ieškovas negali vadovautis CMR konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų, jeigu žala atsirado dėl jo didelio neatsargumo, kuris yra prilyginamas tyčiai.

32Vadovaujantis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia apie priešieškinio pagrįstumą. Atsakovo reikalavimas tenkintinas, iš ieškovo jam priteistina 127519 Lt nuostoliams atlyginti ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

33Patenkinus priešieškinį, iš ieškovo atsakovui ir valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis). Atsakovas yra sumokėjęs 3594 Lt žyminio mokesčio ( t. 2 b.l. 44), todėl jam iš ieškovo priteistina 3550 Lt ( nuo patikslinto 127519 Lt dydžio priešieškinio; CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Taip pat atsakovas yra patyręs trečiajame bylos tome esančiuose pareiškimuose aprašytas advokato pagalbos išlaidas. Pareiškimo t. 3 b.l. 49-50 pirmame punkte nurodomi 4080 Lt už atskirojo skundo, atsiliepimo ir priešieškinio parengimą neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų maksimalių priteistino užmokesčio už nurodytas paslaugas dydžių. Antrajame šio pareiškimo punkte nurodyta 1210 Lt suma mažintina iki 120 Lt pagal Rekomendacijų 8.18 punktą ( 2010 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdis vyko 20 minučių), trečiajame – iki 192 Lt ( 2011 m. kovo 7-8 d. teismo posėdis pagal protokole užfiksuotą jo eigą ir Liteko duomenis vyko 2 valandas), ketvirtajame – iki 96 Lt ( 2011 m. lapkričio 28 d. teismo posėdyje atsakovą atstovavo advokato padėjėjas, posėdis vyko 35 minutes), penktajame – iki 96 Lt ( 2011 m. lapkričio 28 d. teismo posėdis vyko 35 min., atsakovą atstovavo advokato padėjėjas), šeštajame punkte – iki 192 Lt ( 2012 m. sausio 16 d. teismo posėdis vyko dvi valandas, atstovavo advokato padėjėjas). Už dokumentų, esančių t. 3 b.l. 89-90, parengimą priteistina 250 Lt, už atstovavimą dviejų valandų trukmės 2012 m. vasario 14 d. teismo posėdyje - 192 Lt. Bendra teismo išlaidų suma sudaro 8768 Lt.

34Valstybei iš ieškovo priteistinos 91,46 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ( 96 str. 1 d.).

35Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

36ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti.

37Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ ( įmonės kodas 135542734) 127519 ( šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus devyniolika) Lt nuostoliams atlyginti, 8768 ( aštuonis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt aštuonis) Lt bylinėjimosi išlaidų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. balandžio 23 dieną iki visiško teismo sprendimo įvykdymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TC prekyba“ (įmonės kodas 135790459).

38Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ ( įmonės kodas 135542734) 91,46 ( devyniasdešimt vieną Lt 46 ct) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, sumokant šią sumą valstybinei mokesčių inspekcijai ( įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą nr LT 24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,... 2. sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams R. Š., advokatei Danutei Kietienei, atsakovo... 4. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės... 5. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 16956,50 Lt skolos už tarptautinius... 6. Priešiniu ieškiniu UAB „TC prekyba“ prašo priteisti iš ieškovo 127519... 7. Atsikirtimus į priešieškinį su juo nesutinkantis ieškovas grindė tuo, kad... 8. Tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ yra atsakovo pusėje.... 9. Tretysis asmuo T. J. nuomonės dėl priešieškinio nepareikė.... 10. Tretysis asmuo UAB „Esola“ priešieškinio tenkinimo klausimą prašo... 11. Tretysis asmuo UAB „AG Trade“ yra atsakovo pusėje. Rašytiniuose... 12. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 24 d. tretysis asmuo... 14. Nesutiktina su ieškovo argumentais apie tai, kad, sutikdama įvykdyti šį... 15. Formuodamas teismų praktiką bylose dėl tarptautinio krovinių vežimo... 16. Cituojamoje nutartyje kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs autonomišką... 17. Iš ieškinio, priedų prie ieškinio, transporto užsakymo nr. 333, ieškovo... 18. Iš ieškovo įmonės vadovo paaiškinimo ir vadybininko parodymų... 19. Kaip minėta, iš transporto užsakymo nr. 333 yra aišku, jog ieškovas... 20. Atsakovas pagrįstai teigia, jog, nors pervežimą vykdė trys asmenys, buvo... 21. Formuodamas teismų praktiką byloje, sprendžiant dėl vežėjų daugeto... 22. Vadovaujantis šia teisės taikymo praktika ir faktinėmis bylos aplinkybėmis... 23. Vežėjo atsakomybę dėl krovinio praradimo nustato CMR konvencijos 23... 24. Atsakovai pagrįstai teigia, kad ieškovas negali remtis CMR konvencijos 17 ir... 25. CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vežėjas negali... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. balandžio 14 d. nutartyje, priimtoje... 27. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika darytina... 28. Aplinkybę, jog ieškovas informaciją apie krovinį paskelbė interneto... 29. Nėra ir CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų vežėjo atleidimo... 30. CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių... 31. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.253... 32. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia apie... 33. Patenkinus priešieškinį, iš ieškovo atsakovui ir valstybei priteistinos... 34. Valstybei iš ieškovo priteistinos 91,46 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 35. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 36. ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti.... 37. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ (... 38. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ (... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...