Byla 2A-1829/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-574-124/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarąjai akcinei bendrovei „Kamesta“ ir uždarąjai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 3132 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo, konkurso laimėtojo nustatymo ir 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. S-3279 „Dėl 2012 m. gruodžio 11 s. rašto Nr. 134“, kuriuo atsisakyta panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, apie kurį jis buvo informuotas 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimu Nr. S-3132.

4Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo organizuotame „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų viešojo pirkimas“ konkurse. Atmetus ieškovo pasiūlymą, jis pateikė pretenziją. Jos nepatenkinus, su ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą (civilinė byla Nr. 2-657-357/2013). Ieškinys atmestas 2012 m. spalio 23 d. sprendimu. Apeliacinės instancijos teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-1307/2013) Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Neišnagrinėjus bylos apeliacine tvarka, atsakovas 2012 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. S-3132 pranešė apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymas. Atsakovas netenkino ieškovo 2012 m. gruodžio 11 d. pretenzijos dėl pirkimo procedūros sustabdymo, komisijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo panaikinimo, pirkimo sutarties nesudarymo, kol neįsiteisės teismo sprendimas pagal jo ieškinį dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Apie šį sprendimą ieškovas atsakovą informavo 2012 m. gruodžio 13 d. pranešimu Nr. S-3279. Ieškovas teigė, kad jo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl patenkinus jo ieškinį dėl pasiūlymo atmetimo, atsakovas negalėtų tęsti viešųjų pirkimų procedūrų ir turėtų iš naujo vertinti pateiktus pasiūlymus. Sudarius pirkimo sutartį iki galutinio teismo sprendimo, kuriuo bus nustatyta, ar pagrįstai ieškovo, t. y. dalyvio UAB „Meyer & John“, pasiūlymas buvo atmestas, įsigaliojimo, būtų pažeistas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo principas, nes nėra pašalintos abejonės dėl atsakovo - perkančiosios organizacijos, sprendimo atmesti jo (ieškovo) pasiūlymą teisėtumo. Kadangi ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, atsakovui priėmus neteisėtą sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo, konkurso laimėtojas buvo paskelbtas pažeidžiant lygiateisiškumo principą, todėl negali būti laikomas teisėtu.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas konstatavo, kad ieškovo pareikštas reikalavimas yra be faktinio pagrindo (CPK 135 str. 1 d. 2 p.), kadangi juo ginčijamas viešo pirkimo procedūrų proceso eiliškumo tvarkos nesilaikymas, o ne perkančiosios organizacijos priimto sprendimo viešajame pirkime teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas pripažino, kad atskiros civilinės bylos dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo nagrinėjimas savaime nesudaro pagrindo teigti, kad ginčijamas atsakovo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo yra neteisėtas. Atsakovui pateikta ieškovo pretenzija buvo išnagrinėta nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų, ją atmetus, 2012 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. S-3279 atsakovas pranešė, kad pirkimo sutartis su laimėtoju nebus sudaryta, kol nesibaigs VPĮ nustatyti pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai. Pirkimo sutartis iki šiol nesudaryta. Laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo taikomos, jos pritaikytos 2012 m. gruodžio 27 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi kitoje civilinėje byloje Nr. 2-557-357/2013 pagal UAB „Kamesta“ ieškinį. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad perkančioji organizacija visiškai pagrįstai tęsė viešojo pirkimo procedūras, tokiu būdu užtikrindama kitų viešojo pirkimo dalyvių teisių bei teisėtų interesų apsaugą, viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Teismas nurodė, kad ieškovas nepagrįstai išimtinai jo naudai vertina ginčo dėl pasiūlymo atmetimo rezultato išsprendimą.

8Teismas nustatė, kad ieškovas pretenziją ir ieškinį reiškė tik dėl atsakovo sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę, nelaukiant teismo sprendimo priėmimo kitoje civilinėje byloje tame pačiame viešajame konkurse dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Pretenzijoje nereikštas reikalavimas dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, todėl teismas jo nevertino.

9Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, kadangi kitoje civilinėje byloje dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (Nr.2-657-357/22013) priimtas sprendimas neturės įtakos šiai bylai (CPK 1623 str.). Ieškovo pralaimėjimo atveju ieškinio patenkinimas neteks prasmės, kadangi jis bus pašalintas iš konkurso; laimėjimo atveju - pasiūlymų eilė bus sudaryta iš naujo.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti 2013 m. kovo 4 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinio skundo argumentai:

  1. Nesant galutinio teismo sprendimo abejonės dėl atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą teisėtumo dar nėra pašalintos, todėl pirkimo sutarties sudarymas, nepašalinus šių abejonių, negali būti laikomas skaidriu. Šio principo nesilaikymas taip pat reiškia ir tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą (VPĮ 3 str. 1 d.).
  2. Iki pat pirkimo sutarties su tikruoju laimėtoju sudarymo, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, kurio faktinį pagrindą sudaro atsakovo priimti sprendimai dėl pasiūlymų eilės nustatymo, pažeidžiantys pamatinius viešųjų pirkimų principus. Kadangi ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, atsakovui priėmus neteisėtą sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo, konkurso laimėtojas buvo paskelbtas pažeidžiant lygiateisiškumo principą.
  3. Siekiant realiai apginti tiekėjo teises ir užkirsti kelią neteisėtiems perkančiosios organizacijos veiksmams, pirmenybė turėtų būti perkančiosios organizacijos padarytų pažeidimų ištaisymui, grąžinant tiekėjus į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir sudarant naują pasiūlymų eilę. Jei pirkimo sutartis būtų sudaryta su laimėtoju, nustatytu skundžiamais atsakovo sprendimais, teismui pripažinus, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, toks teismo sprendimas realiai jo teisių neapgintų.
  4. Nors 2013 m. vasario 15 d. teismo nutartis, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita civilinė bylą Nr. 2-657-357/2013, neskundžiama, tačiau ši pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta. Nagrinėjama ir civilinė byla Nr. 2-657-357/2013 yra susijusios, pastarosios baigtis turės tiesioginę įtaką nagrinėjamai bylai, kadangi pripažinus, jog ieškovas buvo nepagrįstai pašalintas iš konkurso, atsakovas turės iš naujo vertinti pateiktus pasiūlymus. Ieškovui pateikus mažiausios kainos pasiūlymą, jo pasiūlymas gali būti pripažintas konkurso laimėtoju ir pirkimo sutartis su tiekėju UAB „Šiaulių plentas“ negalės būti sudaryta.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą galioti. Atsiliepimo argumentai:

 1. Ieškovas ginčijo atsakovo sprendimus dėl pirkimo procedūrų nesustabdymo ir jų tęsimo, nesant galutinio teismo sprendimo dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, todėl teismas teisingai nurodė, kad atskiros civilinės bylos dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo nagrinėjimas savaime nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo yra neteisėtas.
 2. Viešojo pirkimo komisija, atsižvelgdama į teismo priimtus sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų nestabdymo, neturėjo jokio pagrindo jų nevykdyti ir viską atliko tinkamai, kaip to reikalauja VPĮ, todėl 2012 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. S-3279 ir pateikė atsakymą - sprendimą nestabdyti procedūrų.
 3. Teismas pagrįstai nusprendė nestabdyti civilinės bylos, nes kitoje byloje priimtas sprendimas neturės įtakos šiai bylai. Be to, ir civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 ieškovo ieškinys atmestas.
 4. Reikalavimai apeliaciniame skunde yra be faktinio pagrindo (CPK 135 str. 2 d.), nenurodytos faktinės aplinkybės, kuriomis proceso dalyvis grindžia savo reikalavimą.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Kamesta“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti pirmos instancijos teismo sprendimą nepakeistą; palikti nenagrinėtu pakartotinį ieškovo UAB „Meyer & John“ prašymą dėl nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo, o nusprendus nagrinėti - atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Atsiliepimo argumentai:

 1. Ieškovas nenurodo kokiais atsakovo veiksmais ir/ar neveikimu buvo pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai (VPĮ 3 str. 1 d.) bei, kurie įrodymai patvirtina ginčijamų atsakovo sprendimų neteisėtumą (CPK 135 str. 1 d. 3 p., 178 str.), t. y. nenurodytas ieškinio faktinis pagrindas. Atsakovas, priimdamas ieškovo ginčijamus sprendimus, nepažeidė nei viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.), nei kitų VPĮ nuostatų.
 2. Atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo (tokio pagrindo nenurodė ir ieškovas) stabdyti viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo kitoje civilinėje byloje dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (ne)teisėtumo įsiteisėjimo. Atsakovas, priimdamas ieškovo ginčijamus sprendimus, ne pažeidė, o, priešingai, užtikrino skaidrumo principo laikymąsi. Atsakovo priimto sprendimo dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (ne)teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 265 str. 2 d.).
 3. Viešojo pirkimo sutartis iki šiol nėra sudaryta. Kadangi net keliose civilinėse bylose yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Šiaulių plentas“, tokia sutartis ir negali būti sudaryta iki teismų sprendimų įsiteisėjimo.
 4. Teismo sprendimas atsisakyti sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą yra teisėtas ir pagrįstas, tam pagrindų nėra. Ieškovo ieškinys civilinėje byloje Nr.2-657- 357/2013 yra pareikštas dėl kitų atsakovo viešajame pirkime priimtų sprendimų ir kitu pagrindu nei ieškovo ieškinys nagrinėjamoje byloje, todėl nagrinėjamos bylos baigtis nepriklauso nuo civilinės bylos Nr. 2-657-357/2013 baigties.
 5. Šiaulių apygardos teismas neįsiteisėjusiu 2013 m. vasario 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1338-357/2013 patenkino ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui, inter alia, panaikino 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovo sprendimą Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kuris yra (tik kitu pagrindu) ieškovo ginčijamas ir nagrinėjamoje byloje.
 6. Ieškovas nagrinėjamoje byloje piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškė ieškinį be faktinio pagrindo, siekdamas tokiu būdu ne apginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus, o sustabdyti viešojo pirkimo procedūras. Apeliaciniu skundu taip pat sąmoningai veikiama prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą - nesąžiningai teikiamas pakartotinas, jau išspręstas, prašymas sustabdyti nagrinėjamą bylą. Nutylimos svarbios aplinkybės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kitose bylose, todėl ieškovui skirtina bauda, iki 50 % iš šios baudos skiriant proporcingai kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims (CPK 7 str. 2d., 17 str., 95 str. 2 d.).
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, nei absoliučių nei kitų procesinių bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas, nenustatyta.

15Nagrinėjamoje byloje ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas tęsti pirkimo procedūras, nesant galutinio teismo sprendimo pagal jo pareikštą ieškinį kitoje civilinėje byloje dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo.

16Ieškovas dalyvavo atsakovo organizuotame viešojo pirkimo konkurse „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“. 2012 m. rugpjūčio 10 d. perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad jo pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams todėl jis buvo atmestas (1 t., 38 b. l.). 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimu Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo atsakovas pranešė ieškovui apie pasiūlymų eilės sudarymą, laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymas (2 t., 21-33 b. l.). Dėl šio sprendimo ieškovas 2012 m. gruodžio 11 d. pateikė pretenziją prašydamas sustabdyti pirkimo procedūrą ir panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo; nesudaryti pirkimo sutarties iki įsiteisės teismo sprendimas dėl jo pareikšto ieškinio kitoje civilinėje byloje, nurodydamas, kad nesant išspręstam ginčui pagal UAB „Meyer & John“ pareikštą ieškinį dėl jo pasiūlymo atmetimo pagrįstumo, atsakovas konkurso laimėtoju paskelbdamas kito tiekėjo pasiūlymą, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principą. Teigė, kad pirkimo sutartis neturėtų būti sudaryta tol, kol nebus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl jo pateikto ieškinio Šiaulių apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 (1 t., 31-33 b. l.).

17VPĮ 941 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Kaip matyti iš byloje esančio atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2012 m. gruodžio 13 d. protokolo Nr. TVPP-539, komisija nusprendė ieškovo pateiktos pretenzijos nagrinėjimo metu sustabdyti pirkimo procedūrą iki bus priimtas sprendimas dėl pateiktos pretenzijos ir apie tai raštu informavo ieškovą (1 t. 131-132 b. l., 2 t., 27-29 b. l.), todėl, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad šioje pirkimo procedūros dalyje perkančioji organizacija jokių įstatymo pažeidimų nepadarė.

18Byloje esantis perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolas Nr. TVPP-540 įrodo, kad ieškovo pateikta pretenzija buvo išnagrinėta nepažeidžiant įstatyme nustatytų 5 darbo dienų termino (po dviejų dienų) (VPĮ 941 str. 3 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal savo esmę ieškovo 2012 m. gruodžio 11 d. pretenzijoje pareikšto prašymo turinys atitinka prašymą viešųjų pirkimų bylose taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose. Kadangi laikinųjų pasaugos priemonių taikymas yra teismo prerogatyva, atsakovo viešojo pirkimo komisija pagrįstai nusprendė netenkinti ieškovo pretenzijos (1 t. 125-126 b. l., 2 t., 21-22 b. l.).

19VPĮ nustato galimybę perkančiajai organizacijai sustabdyti pirkimo procedūras tik tiekėjo pretenzijos nagrinėjimo metu, ją išnagrinėjus, pirkimo procedūros privalo būti atnaujintos (VPĮ 941 str. 2 d.), tai ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju (2 t., 25 b. l.). Apie pretenzijos atmetimą ieškovas informuotas raštu tą pačią dieną - 2012 m. gruodžio 13 d., t. y. VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas reikalavimas ne vėliau kaip sekančią dieną informuoti tiekėją apie priimtą sprendimą, taip pat nebuvo pažeistas.

20Nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimu, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas jį panaikinti, o tai pat panaikinti 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimą Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso laimėtojo nustatymo. Tiek CPK 4232 straipsnio 1 dalyje, tiek ir viešųjų pirkimų procedūras reguliuojančiame VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta imperatyvi išankstinių ginčų nagrinėjimo tvarka – pretenzijų dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pateikimas. Tiekėjas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimais dėl pretenzijos, iki pat pirkimo sutarties sudarymo gali kreiptis į teismą ir juos ginčyti (VPĮ 93 str. 3 d.). Sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją gali būti skundžiamas teismui. Tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai yra svarbūs, sprendžiant jo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį. Tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus dėl to, kad tiekėjas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik joje nurodytais, perkančiosios organizacijos išnagrinėtais arba neišnagrinėtais, pažeidimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą, nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas.

21Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ieškovo reikalavimo panaikinti 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimą Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, kadangi toks reikalavimas nebuvo pareikštas 2012 m. gruodžio 11 d. ieškovo pateiktoje pretenzijoje.

22Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Teisėjų kolegija nenustatė perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos procedūrinių pažeidimų nagrinėjant ieškovo pateiktą 2012 m. gruodžio 11 d. pretenziją, todėl prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus dėl komisijos sprendimų panaikinimo. Naikinti teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

23Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi civilinėse bylose Nr. 2A-1734/2013 ir Nr. 2A-1835/2013 paliko galioti Šiaulių apygardos teismo sprendimą, kuriuo pirmosios instancijos teismas panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. S-3132, o taip pat ta pačia nutartimi išnagrinėjo UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų atsakovo organizuoto viešojo pirkimo “Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas”, todėl apelianto prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo iki galutinio sprendimo nurodytoje byloje priėmimo, netenka prasmės.

24Dėl baudos skyrimo

25Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašė skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju apelianto apeliacinio skundo, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), todėl trečiojo asmens prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui netenkinamas.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašė priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas 1 440 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą, pateikė tai patvirtinančius įrodymus (2 t., 135-136 b. l.). Atsižvelgiant į bylos pobūdį ir į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius (8.11 p.), trečiojo asmens prašymas tenkinamas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1, 2 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš apelianto UAB „Meyer & John“ (j. a. k. 300149374) 1 440 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Kamesta“ (j. a. k. 259805810) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Šiaulių miesto... 4. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo organizuotame „Inžinerinių tinklų... 5. Neišnagrinėjus bylos apeliacine tvarka, atsakovas 2012 m. lapkričio 27 d.... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Teismas konstatavo, kad ieškovo pareikštas reikalavimas yra be faktinio... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas pretenziją ir ieškinį reiškė tik dėl... 9. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą dėl civilinės bylos... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti 2013... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Kamesta“ prašo... 13. Atsiliepimo argumentai:
 1. Ieškovas nenurodo kokiais atsakovo... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Nagrinėjamoje byloje ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas... 16. Ieškovas dalyvavo atsakovo organizuotame viešojo pirkimo konkurse... 17. VPĮ 941 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi... 18. Byloje esantis perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m.... 19. VPĮ nustato galimybę perkančiajai organizacijai sustabdyti pirkimo... 20. Nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimu, ieškovas... 21. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos... 22. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Teisėjų kolegija... 23. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos apeliacinis teismas... 24. Dėl baudos skyrimo... 25. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašė skirti apeliantui baudą už... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 31. Priteisti iš apelianto UAB „Meyer & John“ (j. a. k. 300149374) 1 440...