Byla 2A-1734/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ bei uždaroji akcinė bendrovė „Meyer & John“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Kamesta“ civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimus Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ ir Nr. 3132 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“ bei 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą Nr. S-3267 „Dėl pretenzijos“.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2012 m. birželio 1 d. paskelbė atvirą konkursą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122404) (toliau – konkursas). Ieškovas 2012 m. rugpjūčio 8 d. CVP IS priemonėmis pateikė atsakovui savo pasiūlymą, tačiau 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. S-3131 ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

52012 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. S-3132 atsakovas konkurso laimėtoju pripažino UAB „Šiaulių plentas”. 2012 m. gruodžio 7 d. ieškovas UAB ,,Kamesta“ pateikė atsakovui pretenziją, ginčydamas 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovo sprendimus Nr. S-3131 dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atmetimo ir Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo. Atsakovas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S-3267 ieškovo pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

6Ieškovas UAB „Kamesta“ nurodė, kad konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkte yra nustatyti du minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai - tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikęs vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo lauko komunalinių bei susisiekimo komunikacijų naujos statybos rangos darbų, atitinkančių nurodytas sąlygas: 1) bent 1 tinkamai užbaigtas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų naujos statybos darbų objektas, kuriame tinklų bendras ilgis ne trumpesnis kaip 9 (devyni) kilometrai (toliau - pirmasis reikalavimas); 2) bent 1 tinkamai užbaigtas susisiekimo komunikacijos (kelio su III arba aukštesne dangos konstrukcijos klase) naujos statybos darbų objektas, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 (pusantro) kilometro. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, nedetalizavo, kokio konkrečiai reikalavimo ieškovo pasiūlymas neatitinka, nenurodė pasiūlymo atmetimo priežasčių, todėl pažeidė konkurso sąlygų 62 punktą ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 7 dalyje nustatytą imperatyvą pagrįsti savo sprendimą dėl ieškovo kvalifikacijos neatitikimo ir skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.). Tai, kad UAB „Kamesta“ atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus 2012 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos pažyma apie jo atliktus Marvelės gatvės rekonstrukcijos darbus, todėl atsakovas 2012 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. S-2288-11 nepagrįstai prašė paaiškinti duomenis apie ieškovo kvalifikaciją. Ieškovas 2012 m. rugsėjo 6 d. pateikė dar vieną to paties užsakovo pažymą su nurodytais jo kontaktiniais duomenimis ir kelio dangos konstrukcijos klase (II-a) ir buvo įsitikinęs, kad pateiktos pažymos yra pakankamas įrodymas jo kvalifikacijai pagrįsti, juo labiau, kad ji net viršija konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (ieškovo atliktų statybos darbų objekto ilgis yra net 700 metrų ilgesnis ir viena kategorija aukštesnė kelio dangos konstrukcijos klasė, VPĮ 36 str. 1 d. 1 p.). Statybos darbų objekto pripažinimo tinkamu naudoti akto kopijos ieškovas pateikti negalėjo, kadangi Kauno apygardos prokuratūroje atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu inicijuotas statybos objekto (Marvelės g. rekonstrukcijos darbai) užbaigimo procedūros sustabdymas, tačiau pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkto reikalavimus, tiekėjas turi teisę savo kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygoms patvirtinti net ir tuo atveju, kai darbų atlikimo aktas nėra išrašomas ar dar neišrašytas, t. y. net ir teisės aktų nustatyta tvarka nesant visiškai užbaigtos statybos.

7Atsakovas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S-3267 paprašė pateikti visų rangovų pasiūlymus ir kvalifikaciją pagrindžiančius įrodymus, nusprendęs vertinti visus dokumentus. UAB „Kamesta“ ir UAB „Šiaulių plentas“ kvalifikacija ir pasiūlymai buvo vertinti lygiagrečiai, nors ieškovui nurodžius mažesnę pasiūlymo kainą nei trečiojo asmens, pastarojo atitiktis minimaliems kvalifikacijos reikalavimams turėjo būti vertinama tik nustačius, kad ieškovo kvalifikacija šių reikalavimų neatitinka. Taip buvo pažeistas VPĮ 32 straipsnio 8 dalies nuostata bei konkurso sąlygų 59, 60, 61 punktai.

8Ieškovas UAB „Meyer & John“ civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. S-2083 apie pasiūlymų atmetimą, priežastis ir 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. S-2287-11 dėl pretenzijos. Taip pat prašė įtraukti UAB „Meyer & John“ į atviro konkurso pasiūlymų eilę ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis (ieškovas) dalyvavo 2012 m. gegužės 28 d. atsakovo atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122404). Atsakovo 2012 m. rugpjūčio 10 d. pranešimu Nr. S-2083 buvo informuotas, kad jo pasiūlymas atmestas dėl to, kad neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų: pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas buvo nustatytas iki 2012 m. lapkričio 8 d. ir tai neatitinka pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino - iki 2012 m. gruodžio 31 d. Ieškovas dėl tokio sprendimo pateikė pretenziją tačiau atsakovas 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. S-2287-11 ją atmetė. UAB „Meyer & John“ ieškinyje teigiama, kad kartu su pretenzija atsakovui buvo pateiktas draudiko 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas, patvirtinantis, jog draudimo apsauga (pasiūlymo galiojimo užtikrinimas) ieškovo pateiktam pasiūlymui išduota ir galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos - 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau dėl draudiko padarytos techninės klaidos draudimo liudijime nurodyta draudimo laikotarpio pabaiga - iki 2012 m. lapkričio 8 d. Draudikas patvirtino, kad suteikta apsauga galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d., todėl atsakovas negalėjo atmesti ieškovo pasiūlymo, juo labiau, kad jo pasiūlymo kaina buvo mažiausia. Priešingas ir formalus atsakovo sprendimas pažeidė VPĮ nuostatas, principus ir pagrindinį pirkimų tikslą - įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Be to, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai nurodytas, nurodytas tik pasiūlymų galiojimo terminas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

9Civilinė byla pagal UAB „Meyer & John“ ieškinį Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi prijungta prie civilinės bylos pagal UAB „Kamesta“ ieškinį.

 1. Pirmosios instancijos teismų sprendimų esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. sprendimu patenkino UAB „Kamesta“ ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013.

11Teismas konstatavo, kad atsakovo 2012 m. gruodžio 27 d. rašte Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ buvo nurodytos konkurso sąlygų nuostatos, kurių neatitiko ieškovo pasiūlymas (tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 9 punkto reikalavimo), taip pat nurodyta VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata, pagal kurią jo pasiūlymas atmestas, todėl UAB „Kamesta“ apie pasiūlymo atmetimą buvo informuotas pakankamai motyvuotai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 7 dalies nuostatos nebuvo pažeistos.

12Teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu esmės (pakeisti kainą, padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus), tačiau konkurso sąlygų 62 punktas suteikė teisę atsakovo viešojo pirkimo komisijai prašyti ieškovo papildyti ar paaiškinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją per nustatytą terminą. Teismas pripažino, kad perkančioji organizacija 2012 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. S-2288-11 paprašiusi ieškovo papildyti ar paaiškinti duomenis apie savo kvalifikaciją, VPĮ įtvirtintų viešųjų pirkimų principų nepažeidė, o ieškovas, manydamas, kad šiuo raštu pateiktas prašymas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, galėjo tokios informacijos neteikti.

13Teismas pripažino, kad ieškovas savo kvalifikaciją galėjo pagrįsti ne tik konkurso sąlygų priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ 9 punkte nurodytais dokumentais, bet ir užsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos išduota pažyma. Teismas konstatavo, kad ieškovas statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto nepateikė ne dėl nuo jo priklausančių priežasčių, todėl pasiūlymo atmetimas dėl to, kad nebuvo pateiktas šis aktas, prieštaravo VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems skaidrumo ir lygiateisiškumo principams. Teismas pripažino, kad atsakovas pažeidė konkurso sąlygų 62 punkte bei VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintus reikalavimus, todėl viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. S-3132 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“ ir 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą Nr. S-3267 „Dėl pretenzijos“ panaikino kaip neteisėtus, grąžino ieškovą į konkursą ir įpareigojo atsakovą iš naujo atlikti jo (ieškovo) pasiūlymo vertinimą bei sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę.

14Teismas nelaikė įstatymo pažeidimu fakto, kad konkurso dalyvių pasiūlymai buvo vertinti lygiagrečiai. Taip pat nepasisakė dėl trečiojo asmens kvalifikacijos bei pasiūlymų vertinimo, nes 2012 m. gruodžio 7 d. pretenzijoje Nr. 1878 dėl to neprieštarauta.

15Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu UAB „Meyer & John“ ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 atmetė.

16Teismas nustatė, kad pagal konkurso pirkimo sąlygų 44 punktą tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Pirkimo sąlygų 11.5 punkte nurodytą pasiūlymų galiojimo terminą teismas siejo su pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminu - 2012 m. gruodžio 31 d. Ieškovo pateiktu draudiko raštu SILD Nr. 065163 užtikrintas pasiūlymo galiojimo terminas nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d., o „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštą teismas įvertino kaip draudimo apsaugos pratęsimą iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir tai pripažino ieškovo pasiūlymo keitimu. Techninės klaidos teismas nenustatė ir ieškovo nurodytą trumpesnį pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą pripažino esminiu neatitikimu konkurso sąlygoms. Teismas sprendė, kad šis terminas privalėjo sutapti su pasiūlymo galiojimo terminu iki 2012 m. gruodžio 31 d., o ieškovas prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą galėjo prašyti atsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo Liudijimą/polisą Nr. SĮLD 065163 (VPĮ 30 str. 3 d., konkurso sąlygų 45 p.), tačiau to nepadarė.

 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2013 m. vasario 11 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 ir priimti naują sprendimą – UAB ,,Kamesta“ ieškinį atmesti.

18Apeliacinio skundo argumentai:

  1. Nei viešojo pirkimo procedūros metu, nei ginčą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ieškovas konkurso sąlygų neskundė, todėl šių sąlygų teisėtumo kvestionavimas esamoje viešojo pirkimo stadijoje negalimas. Ieškovo pasiūlymas atmestas vadovaujantis konkurso sąlygomis, nepateikus tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų.
  2. Pagal rangos santykių teisinį reglamentavimą rangovas yra įvykdęs statybos rangos sutartį, kai šalys pasirašo darbų priėmimo-perdavimo aktą. Byloje nustatyta, kad ieškovo nurodyti Marvelės gatvės rekonstrukcijos tarp Aleksoto tilto mazgo ir Kauno miesto valymo įrenginių darbai buvo priimti užsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir už darbus atsiskaityta. Pasibaigus sutartinės prievolės vykdymui, ieškovas konkursui privalėjo pateikti įvykdyto objekto statybos užbaigimo (statinio pripažinimo tinkamu naudoti) akto kopiją, o ne užsakovo patvirtinimą. Atsakovui reikalaujant, ieškovas tokio akto kopijos nepateikė.
  3. Ieškovas pats pasirinko objektą - Marvelės gatvės rekonstrukciją, savo kvalifikacijai pagrįsti, šią sutartį nurodė kaip įvykdytą, tuo prisiėmė atsakomybę pagrįsti šį deklaracijoje nurodytą įrašą statybos užbaigimo akto kopija. Dėl pateisinamų priežasčių negalėdamas pateikti šio akto, naudodamasis VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje suteikta teise, ieškovas turėjo pateikti kitus šį faktą patvirtinančius dokumentus. Kauno savivaldybės administracijos pažymos nepatvirtina, kad ieškovo nurodyto objekto statybos darbai yra užbaigti. Dėl Marvelės gatvės rekonstrukcijos Kauno apygardos prokuratūroje iki šiol atliekamas ikiteisminis tyrimas, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai iniciavus statybos užbaigimo procedūros nutraukimą.
  4. Pagal VPĮ 32 straipsnio 4 dalį tik perkančioji organizacija turi subjektinę teisę nuspręsti ar vietoje jos reikalaujamų dokumentų pateikiami kiti dokumentai ir informacija jai yra priimtini. Kandidatas ar dalyvis negali vienašališkai nuspręsti ir konkursui pateikti kitus, nei pirkimo sąlygose reikalaujama dokumentus, neišsiaiškinęs perkančiosios organizacijos valios aptariamu klausimu. Ieškovas dėl pirkimo dokumentų sąlygose nurodyto techninio pajėgumo reikalavimo išpildymo į perkančiąją organizaciją nesikreipė, neprašė leisti kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus pagrįsti kitais perkančiajai organizacijai priimtinais dokumentais ar informacija.
  5. Užsakovo pažymos nesudaro pagrindo teigti, kad šis statinys pastatytas pagal statinio projektą ir yra tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai. Kitų dokumentų ar informacijos, patvirtinančių ieškovo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 4 priedo 9 punkto reikalavimams, ieškovas nepateikė. Ieškovas žinodamas, kad dėl jo atlikto objekto yra atliekamas ikiteisminis tyrimas ir dėl to nutraukta statybos užbaigimo procedūra, neturi teisėto pagrindo deklaruoti šio objekto, kaip tinkamai atlikto, nesant įstatymų nustatyta tvarka išduoto patvirtinimo.
  6. Konkurso sąlygos numatė tiekėjams pareigą pateikti per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašus (už 2007-2012 m.), o jei tiekėjas įregistruotas vėliau arba veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimo susijusioje srityje pradžios. Ieškovo pateiktame svarbiausių statybos objektų sąraše nurodyta, kad tai per 2007-2011 vykdyti objektai, tačiau jame pateikti duomenys apima ir ankstesnius nei paskutinių 5 metų laikotarpius (Marvelės gatvės rekonstrukcija).

19Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą sutinka su apelianto pozicija.

20Atsiliepimo argumentai:

 1. Viešojo pirkimo komisija objektyviai išnagrinėjo ieškovo pateiktą pasiūlymą bei jo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir atsižvelgdama į pateiktus dokumentus, pasiūlymą atmetė pagrįstai (2012-11-27 rašto Nr. S-3131).
 2. Kauno miesto savivaldybės admininistracija patvirtino, kad ieškovas Marvelės gatvės rekonstrukcijos darbus atliko, už juos buvo visiškai atsiskaityta, todėl jis turėjo pateikti ne užsakovo pažymą, o statybos užbaigimo aktą. Dėl Marvelės gatvės tiesybos ir rekonstrukcijos Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00101-07, dėl to buvo nutraukta šio objekto pripažinimo tinkamu naudoti procedūra. Rangovo tinkamą statybos rangos sutarties įvykdymą įrodo statybos užbaigimo aktas, tačiau toks aktas pateiktas nebuvo.
 3. Neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu - siauriau, kaip to reikalauja ieškovas šioje byloje.

21Ieškovas UAB „Kamesta“ atsiliepimu į UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti pirmos instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

22Atsiliepimo argumentai:

 1. Atsakovo ir trečiojo asmens pateikti argumentai dėl statybos užbaigimo akto bei užsakovo patvirtinimų, anot jų, pateikiamų tik kai sutarties vykdymas dar nepasibaigęs, kvalifikuotini kaip neteisėtas konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkto esmės ir turinio keitimas. Užsakovų patvirtinimai (Kauno miesto savivaldybės admininistracijos 2012 m. rugpjūčio 1 d. pažyma) yra tinkami tiekėjų techninio ir profesinio pajėgumo įrodymai. Tiekėjo kvalifikacijos atitikimą taip pat patvirtina ir 2007-2011 metų pagrindinių objektų sąrašas. Šie įrodymai atsakovui buvo pateikti pagal konkurso sąlygų reikalavimus.
 2. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ir patikrinimo metu atsakovui buvo žinomos priežastys, kodėl ieškovas pateikė užsakovo patvirtinimus, o ne statybos užbaigimo akto kopiją, todėl nebuvo būtina papildomai jį informuoti apie šias priežastis ir VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės įgyvendinimo tvarkos pažeidimai nebuvo padaryti.
 3. Apeliaciniame skunde pateikiami argumentai tik dėl ieškovo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, tačiau ne dėl pačios ieškovo kvalifikacijos netinkamumo. Atsakovui pateiktoje užsakovo pažymoje nurodyta, kad jis (ieškovas) yra atlikęs susisiekimo komunikacijos naujos statybos darbų objektą, kurio ilgis 700 metrų ilgesnis ir su viena kategorija aukštesne kelio dangos konstrukcijos klase negu yra reikalaujama konkurso sąlygose, todėl nėra pagrindo teigti, kad jo kvalifikacija yra netinkama, be to, jo (ieškovo) pateikto pasiūlymo kaina beveik 1 000 000 Lt mažesnė už trečiojo asmens pasiūlytą kainą.
 4. Apeliaciniame skunde nepagrįstai keliamas pagrindinių objektų sąrašo tinkamumo klausimas. 2007-2011 metų pagrindinių objektų sąrašas atitiko konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą pateikti per paskutinius 5 metus įvykdytų (o ne vykdytų) svarbiausių statybos darbų sąrašą, papildomai buvo nurodytas sutarčių vykdymo (sudarymo) laikas. Be to, dėl tokio klausimo pirmos instancijos teisme nebuvo ginčo, todėl tai negali būti nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme.

23Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą civilinėje byloję Nr. 2-577-357/2013 ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Apeliacinio skundo argumentai:

 1. Tiek UAB „Kamesta“, tiek UAB „Meyer & John“ dalyvavo tame pačiame atvirajame viešajame konkurse ir abu skundžia perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Jo (UAB „Meyer & John“) pasiūlymo kaina buvo mažiausia, tačiau byloje pagal UAB „Kamesta“ ieškinį buvo sprendžiamas klausimas dėl sutarties pasirašymo su UAB „Šiaulių plentas“ ar UAB „Kamesta“, į bylos nagrinėjimą neįtraukus jo (apelianto). Sudarius sutartį su bet kuriuo iš nurodytų dalyvių, nukentėtų UAB „Meyer & John“ teisėti interesai. Taip pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą pagal UAB „Kamesta“ ieškinį, neįtraukęs į jos nagrinėjimą mažiausią kainą pasiūliusio konkurso dalyvio, taip išsprendęs dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).
 2. Įrodymus, kuriais gali būti grindžiama tiekėjo kvalifikacija, turi teisę nustatyti perkančioji organizacija. Kadangi konkurso sąlygų tiekėjai neginčijo, jie privalėjo pateikti būtent tokius savo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kokių reikalavo atsakovas. Šiuo atveju teismas gali vertinti tik ar perkančioji organizacija dalyviui tinkamai pritaikė pirkimo sąlygas. UAB „Kamesta“ žinodamas, kad negalės pateikti konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkte nurodytų dokumentų, nebuvo pakankamai atidus bei rūpestingas ir nesikreipė į atsakovą su paklausimu ar jo turimi kiti įrodymai yra pakankami, siekiant pagrįsti atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkte nurodyti dokumentai (pripažinimo tinkamu naudoti aktas ar statybos užbaigimo aktas) turi didesnę įrodomąją galią nei kiti papildomi dokumentai, nes yra išduoti kompetentingų valstybės institucijų. Užsakovo patvirtinimas gali būti laikomas tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančiu dokumentu tik tuo atveju, kai sutarties vykdymas dar nėra pasibaigęs. UAB „Kamesta“ sutartis dėl Marvelės gatvės rekonstrukcijos jau yra įvykdyta, todėl užsakovo pažyma nėra tinkamas dokumentas, siekiant įrodyti tiekėjo kvalifikaciją. Byloje nėra pateikta jokių neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Kamesta“ atitinka konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkte nurodytus reikalavimus.

25Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 prašo jį atmesti, nes jo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai ir įtraukti UAB „Meyer & John“ į bylą dalyvaujančiu asmeniu nebuvo pagrindo.

26Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti 2013 m. kovo 14 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškinį patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Apeliacinio skundo argumentai:

  1. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 25 d. panaikino Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. priimtą sprendimą šioje byloje ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis teismas nustatė dvi reikšmingas aplinkybes, kurias turėjo iš naujo ištirti pirmosios instancijos teismas: 1) ar pagal teismų praktiką netinkamas apelianto pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminas yra pakankamas pagrindas atmesti jo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu; 2) ar po pasiūlymo pateikimo apelianto perkančiajai organizacijai pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą suteikusio asmens patvirtinimas, kad užtikrinimas faktiškai galioja tiek, kiek ir reikalaujama pirkimo sąlygose, reiškia pasiūlymo esmės keitimą, draudžiamą VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pastaroji aplinkybė buvo ištirta netinkamai, o pirmosios Šiaulių apygardos teismas visai netyrė.
  2. Pirmosios instancijos teismas ieškovo pasiūlymą vertino vien formaliais pagrindais ir visiškai neatsižvelgė nei į viešųjų pirkimų tikslus, nei į jų esmę. Dėl draudiko techninės klaidos buvo nurodytas draudimo laikotarpis nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d., tačiau 2012 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. S-12-VĮ-0513 draudikas patvirtino, kad ieškovo pasiūlymui, pateiktam atsakovo organizuojamam konkursui, draudimo apsauga buvo išduota iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir galiojo iki šio laikotarpio pabaigos, t. y. patvirtino, kad draudimo apsauga egzistavo nuo pasiūlymo pateikimo ir niekada nebuvo nutrūkusi ar pasikeitusi.
  3. Siekiant išsamiai išsiaiškinti bylos aplinkybes, ištirti įrodymus, ieškovas prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau teismas pažeisdamas CPK 181 str., 270 str. 4 d. 3 p. nuostatas, sprendime dėl šio prašymo nepasisakė ir tuo būdu apribojo ieškovo galimybę pateikti visus jam žinomus įrodymus, kad trumpesnis draudimo apsaugos galiojimo terminas draudimo liudijime ir laidavimo draudimo rašte buvo nurodytas per klaidą.
  4. Konkurso sąlygų VI skyrius „Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas“ nustatė reikalavimus tiekėjų privalomiems pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimams, tačiau nei vienas iš šiame skyriuje esančių punktų nenumato termino, iki kurio privalo galioti pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Pagal teismų praktiką, neįtraukus į konkurso sąlygas aiškios sąlygos dėl pasiūlymo užtikrinimo galiojimo iki pasiūlymo galiojimo pabaigos, perkančioji organizacija netenka teisės remdamasi vien šia sąlyga atmesti tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.). Pateikdamas pasiūlymą ieškovas nurodė, kad jo „pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose”.
  5. Pagal teismų praktiką pasiūlymo atmetimas dėl nežymių nukrypimų nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos ar formalūs pažeidimai, kurie nedaro įtakos pasiūlymo turiniui neturėtų būti pasiūlymo atmetimo pagrindas, todėl ieškovo pateiktuose pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentuose nurodytos užtikrinimo galiojimo datos formalus neatitikimas konkurso sąlygoms, nedaro jokios įtakos ieškovo pasiūlymo turiniui. Kadangi draudimo sutartis pagal savo prigimtį yra vienašalis sandoris (LR CK 6.987 str.), esant aiškiam draudiko patvirtinimui, kad draudimo sutartis galioja ir draudimo apsauga yra suteikta, bet kokios abejonės dėl draudimo apsaugos galiojimo yra visiškai nepagrįstos.
  6. 2013 m. vasario 27 d. raštu Nr. S-13-T-0187 draudikas patvirtino, kad 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas „yra sudarytas ir pasirašytas tinkamai: pagal įmonės vidaus teisės aktus direktoriaus pavaduotojas G. M. yra įgaliotas pasirašinėti tokio pobūdžio raštus. Pagal įmonės vidinius reikalavimus, tokio pobūdžio raštai nėra tvirtinami antspaudu“. Teismas, nurodydamas, kad draudiko raštas nepatvirtintas anspaudu, į šiuos argumentus visiškai neatsižvelgė ir dėl jų nepasisakė.
  7. Pagal konkurso sąlygas, kol nepasibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Nepaisant to, kad pirkimo sutartis iki šiol nėra sudaryta, ieškovui nėra žinoma, kad atsakovas būtų prašęs ne tik pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą, bet ir pačių pasiūlymų galiojimą, kuris baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d. Tai patvirtina, kad atsakovas neįžvelgia grėsmės pasiūlymų galiojimui, o ieškovo pasiūlymas pačioje pirminėje stadijoje buvo atmestas vien dėl formalių priežasčių.
  8. Teismų praktikoje nustatyta, kad pasiūlymo galiojimo termino pataisymas savaime nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo ir nė vienam tiekėjui nesuteikia nepagrįsto pranašumo. Šiuo atveju draudiko patvirtinimo pateikimas po elektroninių vokų atplėšimo procedūros negali būti vertinamas kaip pasiūlymo keitimas, kadangi tai yra tik pasiūlymo patikslinimas.
  9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, esant pasiūlymo netikslumams, susijusiems su „kitais reikalavimais“, netaikytinas absoliutus draudimas tiekėjams paaiškinti, patikslinti panašaus pobūdžio reikalavimo atitiktį įrodančius dokumentus, taip pat netaikytinas absoliutus draudimas perkančiajai organizacijai tokius dokumentus vertinti tinkamais, jei formos ar kitokio pobūdžio netikslumai nekeičia jų esmės. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra pasiūlymo dalis, todėl reikalavimai taikomi pasiūlymo galiojimui užtikrinti nelaikytini reikalavimais pasiūlymui siaurąja prasme. Šiai pasiūlymo daliai netaikytinas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas absoliutus draudimas keisti pasiūlymą.

28Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą palikti galioti.

29Atsiliepimo argumentai:

 1. Konkurso sąlygų 44 punktas nustato, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Konkurso sąlygų 11.5. punkte nurodytas pasiūlymų galiojimo terminas siejamas su pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminu - 2012 m. gruodžio 31 d., todėl ieškovo teiginiai dėl konkurso sąlygų dviprasmiškumo ar neaiškumo yra nepagrįsti.
 2. Pateiktame pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte SĮLD Nr. 065163 nurodytas trumpesnis pasiūlymo galiojimo terminas nei buvo reikalaujama viešojo pirkimo dokumentuose (nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d.), todėl toks pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. VPĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas Nr. S-12-VĮ-0513 neturi teisinės reikšmės, nes teisės aktai nenumato galimybės pateikti tokios formos užtikrinimą. Draudimo apsauga buvo nustatyta ne pagal laidavimo draudimo raštą, ne pasiūlymo pateikimo metu, bet vėliau, pratęsta pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.
 3. Pretenzijos pateikimas pasibaigus pasiūlymų galiojimo terminui negalėjo būti tenkinamas ir ieškovui negalėjo būti suteikta daugiau teisių nei kitiems viešojo pirkimo dalyviams, nes tai pažeistų jų teises ir teisėtus interesus. Ieškovo pateikti argumentai, kad pasiūlymas negalėjo būti atmestas vien formaliu pagrindu yra nepagrįsti, nes jis neatitiko konkurso sąlygose ir VPĮ nustatytų reikalavimų, kurie negali būti laikomi formalaus pobūdžio pasiūlymo pateikimo momentu.
 4. Mažiausios kainos pateikimas negali būti pagrindas laimėti viešojo pirkimo konkursą. Svarbus yra lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų taikymas, ką ir darė atsakovas organizuodamas viešojo pirkimo procedūras.

30Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepimu į UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 prašo jį atmesti, pirmos instancijos teismo sprendimą panaikinti dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų jam (trečiajam asmeniui) nepriteisimo ir priteisti 2 160 Lt išlaidų. Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti galioti.

31Atsiliepimo argumentai:

 1. 2012 m. rugpjūčio 7 d. laidavimo draudimo rašte yra nurodyta, kad šis raštas įsigalioja nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d. ir savaime nustos galios, jei šio rašto galiojimo metu draudikas negaus raštiškos naudos gavėjo pretenzijos arba sutartis bus nutraukta naudos gavėjo iniciatyva. Iš 2012 m. rugpjūčio 14 d. draudiko rašto turinio nėra pagrindo padaryti objektyvią išvadą, kad šis dokumentas patvirtina techninės klaidos buvimą. Juo labiau, kad šią aplinkybę ieškovas siekė įrodinėti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka.
 2. Ieškovas nepasinaudojo galimybe kreiptis į atsakovą su prašymu patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo (ieškovo) liudijimą/polisą Nr. SĮLD 065163 (VPĮ 30 str. 3 d., konkurso sąlygų 45 p.), nenurodė, kad buvo suklaidintas konkurso sąlygų dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino pabaigos, todėl nepagrįstai ginčija teismo išvadą dėl konkurso sąlygose nustatyto aiškaus reikalavimo dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino (Konkurso sąlygų 11.5, 39 p., VI skyrius).
 3. Ieškovo nurodyta teismų praktika yra teisinga, tačiau šiuo atveju netaikytina, nes bylos skiriasi faktinėmis aplinkybėmis. Šiuo atveju spręstini ne ieškovo pasiūlymo užtikrinimo galiojimo dokumentų formos, o jų turinio (ne)tinkamumo klausimai.
 4. Laidavimo draudimo raštas savaime nustojo galioti 2012 m. lapkričio 8 d., nes sąlyga dėl jo galiojimo nebuvo pakoreguota (taisyklių 2.6, 6.1. 6.3, 16.3 p., specialiųjų sąlygų 3.3 p.).
 5. Teismas pagrįstai nevertino draudiko 2013 m. vasario 26 d. rašto Nr. S-13-T-0187 kaip rašytinio įrodymo, nes jis nebuvo pateiktas atsakovui kartu su ieškovo pretenzija, ir jo turinys nėra pagrįstas jokiais objektyviais, patikrinamais duomenimis.
 6. Atmetus ieškinį, teismas turėjo trečiojo asmens naudai priteisti patirtas 2 160 Lt dydžio išlaidas už advokato pagalbą (CPK 93 str. 1 d.). Pagal teismų praktiką, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro ne tik apeliacinio skundo, bet ir atsiliepimo į apeliacinį skundą faktinis ir teisinis pagrindas, todėl neteisėta ir nepagrįsta sprendimo dalis dėl trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisimo turi būti panaikinta ir šioje dalyje priimtas naujas sprendimas - priteisti iš ieškovo trečiajam asmeniui jo patirtas 2 160 Lt dydžio išlaidas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

32Trečiojo asmens AB „Šiaulių plentas“ apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 pagal ieškovo UAB ,,Kamesta“ ieškinį (apeliacinės instancijos teismo Nr. 2A-1734/2013) netenkinamas.

33Trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ apeliacinis skundas šioje byloje tenkinamas iš dalies.

34Ieškovo UAB „Meyer & John“ apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 (apeliacinės instancijos teismo Nr. 2A-1835/2013) tenkinamas.

35Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis jo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o jo (konkurso) procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008 ir kt.). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Sprendžiant ginčą svarbu nustatyti ar atsakovas laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų, ar tinkamai įvertino dalyvių kvalifikaciją, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą ir pan. (tokia perkančios organizacijos prievolė nustatyta VPĮ 32, 35, 36 str.) ir ar pagrįstai atmetė UAB „Meyer & John“ bei UAB ,,Kamesta“ pasiūlymus (kiti dalyviai, kurių pasiūlymai atmesti, pretenzijų nepareiškė).

36Nustatyta, kad atsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 2012 m. birželio 1 d. paskelbė atvirą konkursą Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbams pirkti, pasirinkusi pasiūlymų vertinimo mažiaus kainos kriterijų (konkurso sąlygų 68 p.). Pasiūlymus pateikė penki dalyviai. Dviejų iš jų (UAB „A. Ž. ir ko“, UAB ,,LitCon“) pasiūlymai buvo atmesti dėl viršijančių pirkimui skirtas lėšas pasiūlymo kainų; UAB ,, Meyer & John“ pasiūlymas atmestas dėl trumpesnio nei numatyta sąlygose pasiūlymo užtikrinimo termino, o UAB ,,Kamesta“ pasiūlymas atmestas dėl to, kad jis neatitiko konkurso sąlygų 4 priedo „Tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ 9 punkto reikalavimų, t. y. pateikė ne įsipareigojimų įvykdymo (atliktų statybos darbų) aktą, o užsakovo pažymą. Konkursą laimėjo UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymas.

37Dėl trečiojo asmens AB „Šiaulių plentas“ apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 pagal ieškovo UAB ,,Kamesta“ ieškinį (apeliacinės instancijos teismo Nr. 2A-1734/2013).

38Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį, panaikino viešo konkurso rezultatus ir grąžino ieškovą į pasiūlymų vertinimo etapą, nustatęs, kad perkančioji organizacija, vertindama šio dalyvio pasiūlymą, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 4, 5 dalių nuostatas, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą bei konkurso sąlygų 62 punktą, t. y. dėl to, kad dalyviui UAB ,,Kamesta“ negalint ne dėl jo priklausančių priežasčių pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, nepagrįstai nebuvo priimtas kitas dalyvio pateiktas dokumentas, patvirtinantis dalyvio kvalifikaciją.

39VPĮ 87 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją, vadovaujasi VPĮ 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina ar jis bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, todėl pirkimo dokumentuose turi teisę nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). VPĮ 32 straipsnio l dalyje suformuluota imperatyvi pareiga perkančiajai organizacijai yra pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 280/2012). Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje taip pat yra pažymėta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas. Tai yra išvestinis reikalavimas ir jis yra svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš esmės gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). VPĮ 32 straipsnio 4 dalis suteikia teisę kandidatui ar dalyviui, dėl pateisinančių priežasčių negalinčiam pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Konkurso sąlygų priedo Nr. 4 „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ 9 punkte nurodytas reikalavimas tiekėjui per paskutinius penkis metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos būti atlikus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo, lauko komunalinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų statybos rangos darbus. Atitiktį šiam kvalifikaciniams reikalavimui turėjo įrodyti įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašas kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis ar Statybos užbaigimo aktų kopijomis arba, jei toks aktas neišrašomas ar dar neišrašytas (tais atvejais, kai sutarties vykdymas dar nepasibaigęs, tačiau šiuose kvalifikacijos reikalavimuose nurodyti darbai jau atlikti), užsakovo patvirtinimai, įrodantys, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant atliktų darbų fizinius parametrus (ilgius) bei užsakovo kontaktinius duomenis.

40Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Kamesta“ pateikė 2007-2011 metų pagrindinių objektų sąrašą, statinių pripažinimo tinkamu naudoti aktus, kitus dokumentus, o taip pat Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio departamento miesto tvarkymo skyriaus 2011 m. birželio 21 d. pažymą Nr. 43-2-778, bei Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjo 2012 m. rugpjūčio 1 d. bei 2012 m. rugsėjo 5 d. Nr. 44-2-170 pažymas, patvirtinančias, kad tiesybos darbai Marvelės gatvėje sėkmingai atlikt, nurodyta darbų kaina (1 t., 110-113b. l., 2 t., 3 t., 1-41 b. l.). Atsakovas pripažino, kad UAB ,,Kamesta“ pateiktas užsakovo Kauno miesto savivaldybės raštas patvirtintina darbų pagal statybos rangos sutartį Nr. 2452 ir 2008 m. gegužės 8 d. susitarimą Nr. 200-2-2452 (Marvelės gatvės rekonstrukcija) įvykdymą, darbų priėmimą ir atsiskaitymą už šiuos darbus, tačiau nenurodė, kodėl šie dokumentai netinkami ir neįrodo dalyvio techninio ir profesinio pajėgumo (9 p.), tuo labiau, kad konkurso sąlygos suteikė teisę konkurso dalyviui pateikti užsakovo patvirtintus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai ir t. t., jei statybos užbaigimo aktas neišrašomas ar dar neišrašytas. Nustatyta, kad tokio akto UAB ,,Kamesta“ dar neturėjo, o perkančioji organizacija neginčijo užsakovo pažymoje nurodytų darbų atlikimo fakto, neginčijo ir to, kad tie darbai atlikti kokybiškai, todėl nepateisinama situacija kai perkančioji organizacija pati nesilaiko savo pačios nustatytų konkurso sąlygų nuostatų ir nemotyvuotai pašalina tiekėjo pasiūlymą iš konkurso. Jau minėto VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje yra nuostata apie tai, kad konkurso dalyvis turi teisę pateikti alternatyvius, perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, tačiau tai nereiškia, kad perkančioji organizacija gali atsisakyti priimti teikiamus dokumentus formaliais pagrindais, jų visapusiškai neįvertinusi. Nors apeliantas AB „Šiaulių plentas“ nesutinka su teismo sprendimu pripažinti UAB „Kamesta“ pateiktus ir atsakovo atmestus dokumentus pakankamais ir atitinkančiais konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų 9 punkto sąlygas, tačiau konkrečių argumentų, paneigiančių teismo išvadas, nepateikė – apsiribojo bendro pobūdžio ginčo dokumentų kritika, suabsoliutindamas perkančios organizacijos dokumentų priimtinumo teisę.

41AB „Šiaulių plentas“ apeliaciniame skunde teigia, kad UAB „Kamesta“ dėl kitų nei konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkte nustatytų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentų pateikimo į perkančiąją organizaciją nesikreipė. Šis apelianto teiginys nepagrįstas. Pagal Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta tiekėjų galimybė pateikti kitus nei reikalaujama dokumentus yra teises suteikianti, bet ne siaurinamai jų elgesį reguliuojanti teisės norma. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Visi tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys – leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Aptariama VPĮ nuostata tokio ribojimo nenustato. Siekiant užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų koncentruotumą bei jų vykdymo racionalumą, tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama tik kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

42Įvertinus byloje esantį užsakovo (Kauno miesto savivaldybės administracijos) oficialų patvirtinimą apie tinkamą tiesybos darbų atlikimą Marvelės g. tarp Aleksoto tilto transporto mazgo ir Kauno miesto valymo įrenginių (statinio ilgis 2,2 km) ir apmokėjimą, teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl to, kad statybos darbai užbaigti tinkamai. To apeliantas AB ,,Šiaulių plentas“ nepaneigė. Tai, kad dėl ieškovo pastatyto objekto yra pradėtas ikiteismini tyrimas, nepaneigia fakto, kad nurodytas objektas yra pastatytas ir eksploatuojamas, už atliktus darbus yra apmokėta. Nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme nebuvo pateikta duomenų dėl kokių priežasčių pradėtas ikiteisminis tyrimas, o perkančioji organizacija šių aplinkybių, atmesdama UAB ,,Kamesta“ pasiūlymą, neakcentavo, todėl ikiteisminis tyrimas ginčo atveju nėra reikšmingas.

43Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė UAB „Kamesta“ pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir pagrįstai ieškovą grąžino į konkursą.

44Dėl ieškovo UAB „Meyer & John“ apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013 (apeliacinės instancijos teismo byla Nr. 2A-1835/2013)

45Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas – perkančioji organizacija, atmetė ieškovo (apelianto) UAB „Meyer & John“ pasiūlymą dėl to, kad pasiūlymo užtikrinimo terminas buvo trumpesnis nei nustatyta konkurso sąlygose, t. y. apelianto pasiūlymo terminas galiojo iki 2012 m. lapkričio 8 d., o sąlygos reikalavo užtikrinti pasiūlymą iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad apelianto pasiūlymo pateikimo metu negaliojo jo (pasiūlymo) draudimo apsauga ir nepripažino ikiteisminio ginčo su perkančiąja organizacija metu apelianto pateiktų papildomų rašytinių įrodymų dėl dokumento techninės klaidos, taip pat priėjo prie išvados, kad priėmus apelianto dokumentus, patikslinančius minėtą terminą, po pasiūlymo pateikimo termino taip būtų pakeistas pasiūlymas, o tai prieštarauja VPĮ 29 straipsnio 4 daliai. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiomis teismo išvadomis ir pripažįsta UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą pagrįstu.

46Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, o jo ieškinys atitinka pretenzijos turinį.

47VPĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (VPĮ 30 str. 1 d.). Ginčo konkurso sąlygų 44 punktu buvo nustatyta, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar kredito unijos garantija, draudimo bendrovės laidavimo draudimu; užtikrinimo vertė – 150 000 Lt. Terminas iki kada turi galioti pasiūlymo užtikrinimas čia nenurodytas. Jis nurodytos konkurso sąlygų bendrųjų nuostatų 11.5 punkte: pasiūlymo galiojimo terminas iki 2012 m. gruodžio 31 d. Skelbimo apie pirkimą IV dalies 3.7 punkte toks terminas buvo įvardintas kaip minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymų galiojimą (1 t., 16, 57 b. l., civilinė byla Nr. 2A-1835/2013). Nėra ginčo, kad apeliantas AB „Meyer & John“ su pasiūlymu pateikė su trumpesne nei nurodė perkančioji organizacija apsauga - „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. rugpjūčio 7 d. rašte ir draudimo liudijime SĮLD Nr. 065163 nurodytas draudimo laikotarpis nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d. (1 t., 49-50 b. l., civilinė byla Nr. 2A-1835/2013). Apeliantas teigė, kad nurodytas trumpesnis pasiūlymo apsaugos laikas nurodytas dėl draudiko padarytos techninės klaidos. Šią aplinkybę apeliantas įrodinėjo ir ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu, ir pirmosios instancijos teisme, ir apeliaciniame skunde pateiktu draudimo bendrovės 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. S-12-VĮ-0513, kuriuo perkančioji organizacija papildomai informuojama, jog draudimo apsauga UAB „Meyer & John“ pateiktam pasiūlymui pagal išduotą pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo 2012 m. rugpjūčio 7 d. raštą SĮLD Nr. 065163 galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. imtinai (1 t., 44 b. l., civilinė byla Nr. 2A-1835/2013).

48Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinio teismo praktiką, VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011 ir kt). Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo tikslas – perkančiajai organizacijai apsidrausti, jei tiekėjo pirminiai ketinimai dalyvauti konkurse perkančiosios organizacijos nurodytomis sąlygomis pasikeistų. Iš byloje esančio draudiko 2012 m. rugpjūčio 14 d. rašto Nr. S-12-VĮ-0513 matyti, kad pagal pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo 2012 m. rugpjūčio 7 d. raštą SĮLD Nr. 065163 draudimo apsauga tiekėjo pasiūlymui nėra pratęsiama, juo patikslinama užtikrinimo galiojimo data iki 2012 m. gruodžio 31 d., patvirtinant, kad apsauga galioja viso pasiūlymo galiojimo metu nuo pat jo pateikimo. Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad klaidingas pasiūlymo užtikrinimo termino nurodymas, tiekėjui pašalinus šį trūkumą, negali būti laikomas esminiu konkurso sąlygų pažeidimu ar pasiūlymo keitimu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme. Nagrinėjamu atveju pasiūlymo apsaugos termino techninė klaida laikytina formalaus pobūdžio neatitikimu, juo labiau, kad kitų konkurso reikalavimų pažeidimų tiekėjo pasiūlyme nebuvo nustatyta. Atsakovas nepaneigė techninės klaidos ir nepagrįstai atsisakė priimti tiekėjo pateiktus šią klaidą ištaisančius dokumentus.

49Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, organizuodama viešąjį konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus, o pasiūlymo atmetimas vien dėl jo užtikrinimo galiojimo termino netikslumo (juo labiau, kai draudimo bendrovė patvirtino jog draudimo apsauga galioja visam pasiūlymo galiojimo terminui), atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, niekaip neįtakoja paties pasiūlymo turinio ir jo nekeičia. Perkančioji organizacija formaliu pagrindu atmetusi mažiausią kainą pasiūliusio UAB „Meyer & John“ pasiūlymą, o taip pat ir pretenziją, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimo, netinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, suteikė prioritetą formaliems vertinimo kriterijams prieš turiningąjį vertinimą, o tai prieštarauja viešųjų pirkimų esminiams principams (VPĮ 3 str. 1 d.).

50Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad yra pagrindas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje 2-657-357/2013 (2A-1835/2013) pagal UAB „Meyer & John“ ieškinį ir jį (ieškinį) patenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

51Nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus – iš esmės įvertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

52Dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 pagal ieškovo UAB ,,Kamesta“ ieškinį (apeliacinės instancijos teismo civilinė byla Nr. 2A-1734/2013)

53Tiekėjas UAB ,,Meyer & John“ byloje pagal UAB ,,Kamesta“ ieškinį prašė teismo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nes turėjo tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 47 str.), tačiau toks prašymas nebuvo patenkintas (civ. byla 2A-1734/13, 5 t., 31 b. l.). Apeliantas apskundė teismo nutartį 2013 m. vasario 8 d. (5 t., 45 b.l.), atskirasis skundas buvo priimtas, tačiau apeliacinės instancijos teismui buvo išsiųstas 2013 m. kovo 14 d. (5 t., 99 b. l.). Iki to momento pirmosios instancijos teismas buvo išnagrinėjęs bylą iš esmės (2013 m. vasario 11 d. sprendimas, 5 t., 34 b. l., priėmė trečiojo asmens UAB ,,Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą, atsisakė priimti UAB ,,Meyer & John“ apeliacinį skundą, dėl ko buvo pateiktas atskirasis skundas, priėmė atsiliepimus į apeliacinį ir atskiruosius skundu, 5 t. 56-98 b. l.). 2013 m. balandžio 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis UAB ,,Meyer & John“ atskirasis skundas buvo patenkintas – jis įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir priimtas jo apeliacinis skundas (5 t. 144-149 b. l.). Paminėta nutartimi buvo nustatyta, kad trys tiekėjai (taip pat UAB ,,Meyer & John“) skirtingose bylose apskundę to paties konkurso rezultatus turi betarpišką suinteresuotumą bylų baigtimi ir siekia būti pripažinti konkurso laimėtojais, todėl pripažinta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįtraukė trečiuoju asmeniu UAB ,,Meyer & John“ civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Kamesta“ ieškinį. Nutartis galioja, nenuginčyta.

54Apeliantas UAB „Meyer & John“ skundžia Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą dėl absoliutaus šio sprendimo negaliojimo pagrindo – pirmosios instancijos teismas išsprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 329 str.). Jau minėta, kad teismas pažeidė apelianto teises, neįtraukęs jo į bylą, nagrinėjamą pagal UAB ,,Kamestos“ ieškinį, kuris buvo patenkintas, grąžinus ieškovą į konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją, todėl dėl tokio procesinio pažeidimo būtų pagrindas panaikinti teismo sprendimą, grąžinant bylą teismui nagrinėti iš naujo, tačiau, įvertinus tai, kad civilinės bylos apeliacinės instancijos teisme buvo sujungtos ir išnagrinėtos vienu metu, ištyrus ir įvertinus viešo pirkimo konkurso organizavimo procedūras, UAB ,,Kamesta“ ir UAB ,,Meyer ir John“ pasiūlymų atmetimo priežastis ir kitas su tuo susijusias aplinkybes, tai, kad ginčai bylose vyko dėl to paties konkurso, ir UAB „Meyer & John“, nors ir nebuvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau, būdamas ieškovu kitoje byloje, buvo susipažinęs su konkurso dokumentais (to neginčija), o taip pat apeliacijos rezultatą (tiekėjai grąžinami į pasiūlymų vertinimo stadiją), prieinama prie išvados, kad grąžinti bylą nagrinėti iš naujo, nors ir esant nustatytam procesiniam pažeidimui, nėra tikslinga ir neprotinga (CK 1.5 str., CPK 2 str.). Sudarius UAB „Meyer & John“ galimybę sugrįžti į konkursą iš esmės buvo pašalinti jo teisių pažeidimai, apgintos jo kaip tiekėjo teisės ir tesėti interesai. Be to, grąžinus bylą nagrinėti iš esmės į pirmosios instancijos teismą, taip būtų užvilkintos ir viešojo konkurso procedūros, todėl, nors pripažįstama, kad teismas padarė procesinį pažeidimą, tačiau teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimas dėl nurodytų motyvų paliekamas nepakeistas.

55Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta.

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

57CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos neviršijant rekomendacijose nustatyto dydžio.

58Ieškovas UAB „Kamesta“ pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 2 520 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba (5 t., 109-110 b. l., civilinė byla 2A-1734/2013). Šios išlaidos neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių įkainių, todėl UAB „Kamesta“ naudai iš apelianto, nepatenkinus jo apeliacinio skundo, - AB „Šiaulių plentas“, priteistina 2 520 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju bylinėjimosi išlaidos iš UAB „Meyer & John“ nepriteisiamos, kadangi įvertinus galutinį rezultatą, pasiektą išnagrinėjus abi civilines bylas, šio konkurso dalyvio reikalavimai yra patenkinti visiškai.

59UAB „Kamesta“ atsiliepime į UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą (Nr. 2A-1835/2013) iškėlė klausimą dėl jam priklausančių advokato atstovavimo išlaidų nepriteisimo pirmosios instancijos teisme, atmetus UAB „Meyer & John“ ieškinį. Taip pat pareiškė prašymą priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija pažymi, kad įvertinus civilinėje byloje Nr. 2A-1835/2013 pasiektą galutinį teisinį rezultatą (UAB „Meyer & John“ apeliacinis skundas ir ieškinys patenkinti), tenkinti UAB „Kamesta“ prašymo nėra pagrindo (CPK 93 str. 1 d.).

60UAB „Meyer & John“ bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu turėjo 2 000 Lt išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu, ir 24 993,58 Lt išlaidų advokato pagalbai (išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų teisine analize, konsultavimu, procesinių dokumentų rengimu). Šias išlaidas prašoma priteisti iš atsakovo. Jas patvirtinantys įrodymai pateikti (t. 1, b. l. 34, 95 b. l., 5 t., 86-96 b. l., civilinė byla 2A-1835/2013). UAB „Meyer & John“ taip pat prašo priteisti ir apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1 000 Lt žyminio mokesčio ir 12 488,81 Lt išlaidų advokato pagalbai (5 t., 122, 161-166 b. l., civilinė byla 2A-1835/2013).

61Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, turi vadovautis realumo, būtinumo bei pagrįstumo kriterijais, kadangi ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o spręsdamas dėl išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į rekomendacijas dėl priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

62Nagrinėjamas ginčas yra susijęs su teisiniais santykiais, kilusiais iš viešųjų pirkimų, todėl šiose bylose reikalingos specifinės teisinės žinios ir byla laikytina pakankamai sudėtinga, didelės apimties. Teisėjų kolegija įvertina tai, kad apeliantas UAB „Meyer & John“ bylos nagrinėjimo metu aktyviai gynė savo teises ir teisėtus interesus, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į tai bei atsakovo padarytų pažeidimų pobūdį, remiantis apelianto pateiktais atstovavimo išlaidas įrodančiais dokumentais (advokato veiklos ataskaitos), Rekomendacijų 8 punkte nustatytais maksimalias užmokesčio už teisinę pagalbą dydžiais (prašomų išlaidų suma žymiai viršija Rekomendacijose nustatytus užmokesčio dydžius), suteiktų paslaugų vertinimo kriterijais (Rekomendacijų 2 p.), teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apelianto UAB „Meyer & John“ naudai priteistina 13 000 Lt išlaidų už advokato pagalbą, suteiktą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 98 str. 2 d.) bei 3 000 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.), iš viso priteistina iš atsakovo - 16 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais,

Nutarė

64Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 (apeliacinės instancijos teismo bylos Nr. 2A-1734/2013) pagal UAB „Kamesta“ ieškinį palikti nepakeistą.

65Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-574-124/2013 (apeliacinės instancijos teismo bylos Nr. 2A-1829/2013) pagal UAB „Meyer & John“ ieškinį panaikinti ir ieškinį patenkinti: panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. TVPP-277 atmesti UAB ,,Mayer ir John“ pasiūlymą ir grąžinti šio konkurso dalyvio pasiūlymą į viešojo konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją.

66Priteisti ieškovui UAB „Kamesta“ (j. a. k. 259805810) iš apelianto AB „Šiaulių plentas“ (j. a. k. 244693070) 2 520 Lt (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

67Priteisti ieškovui UAB „Meyer & John“ (j. a. k. 300149374) iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188771865) 16 000 Lt (šešiolika tūkstančių litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Kamesta“ civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 kreipėsi į... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 5. 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. S-3132 atsakovas konkurso laimėtoju... 6. Ieškovas UAB „Kamesta“ nurodė, kad konkurso sąlygų 4 priedo 9 punkte... 7. Atsakovas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S-3267 paprašė pateikti visų... 8. Ieškovas UAB „Meyer & John“ civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013... 9. Civilinė byla pagal UAB „Meyer & John“ ieškinį Lietuvos apeliacinio... 10. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. sprendimu patenkino UAB... 11. Teismas konstatavo, kad atsakovo 2012 m. gruodžio 27 d. rašte Nr. S-3131... 12. Teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį perkančioji... 13. Teismas pripažino, kad ieškovas savo kvalifikaciją galėjo pagrįsti ne tik... 14. Teismas nelaikė įstatymo pažeidimu fakto, kad konkurso dalyvių pasiūlymai... 15. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu UAB „Meyer &... 16. Teismas nustatė, kad pagal konkurso pirkimo sąlygų 44 punktą tiekėjo... 17. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ apeliaciniu skundu prašo... 18. Apeliacinio skundo argumentai:
  1. Nei viešojo... 19. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB... 20. Atsiliepimo argumentai:
   1. Viešojo pirkimo komisija... 21. Ieškovas UAB „Kamesta“ atsiliepimu į UAB „Šiaulių plentas“... 22. Atsiliepimo argumentai:
    1. Atsakovo ir trečiojo asmens... 23. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ apeliaciniu skundu prašo... 24. Apeliacinio skundo argumentai:
     1. Tiek UAB „Kamesta“, tiek... 25. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB... 26. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti 2013... 27. Apeliacinio skundo argumentai:
       1. Lietuvos... 28. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB... 29. Atsiliepimo argumentai:
        1. Konkurso sąlygų 44 punktas... 30. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepimu į UAB „Meyer & John“... 31. Atsiliepimo argumentai:
         1. 2012 m. rugpjūčio 7 d. laidavimo... 32. Trečiojo asmens AB „Šiaulių plentas“ apeliacinis skundas dėl Šiaulių... 33. Trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ apeliacinis skundas šioje byloje... 34. Ieškovo UAB „Meyer & John“ apeliacinis skundas dėl Šiaulių... 35. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 36. Nustatyta, kad atsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 2012... 37. Dėl trečiojo asmens AB „Šiaulių plentas“ apeliacinio skundo dėl... 38. Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį,... 39. VPĮ 87 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, parinkdama... 40. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Kamesta“ pateikė 2007-2011 metų... 41. AB „Šiaulių plentas“ apeliaciniame skunde teigia, kad UAB „Kamesta“... 42. Įvertinus byloje esantį užsakovo (Kauno miesto savivaldybės... 43. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 44. Dėl ieškovo UAB „Meyer & John“ apeliacinio skundo dėl Šiaulių... 45. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas – perkančioji organizacija,... 46. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas pasinaudojo ikiteismine ginčo... 47. VPĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad pasiūlymas galioja jame tiekėjo... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinio teismo... 49. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, organizuodama... 50. Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, teisėjų kolegija prieina prie... 51. Nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys,... 52. Dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ apeliacinio skundo dėl... 53. Tiekėjas UAB ,,Meyer & John“ byloje pagal UAB ,,Kamesta“ ieškinį... 54. Apeliantas UAB „Meyer & John“ skundžia Šiaulių apygardos teismo 2013... 55. Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta.... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šalies, kurios naudai... 58. Ieškovas UAB „Kamesta“ pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos... 59. UAB „Kamesta“ atsiliepime į UAB „Meyer & John“ apeliacinį skundą... 60. UAB „Meyer & John“ bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu... 61. Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismas, taikydamas CPK 88... 62. Nagrinėjamas ginčas yra susijęs su teisiniais santykiais, kilusiais iš... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 64. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą civilinėje byloje... 65. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.... 66. Priteisti ieškovui UAB „Kamesta“ (j. a. k. 259805810) iš apelianto AB... 67. Priteisti ieškovui UAB „Meyer & John“ (j. a. k. 300149374) iš...