Byla 2-1267-264/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovui J. V., atsakovės UAB Waveland“ atstovei advokatei Vilmai Normantienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo J. V. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Waveland“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 345 000 Lt skolą, 6 900 Lt palūkanas pagal 2012-09-17 paskolos sutartį (Sutarties 5 p.) už laikotarpį nuo 2012-09-17 iki 2013-09-24, 14 427,90 Lt delspinigius pagal 2012-09-17 paskolos sutartį (Sutarties 6 p.) už laikotarpį nuo 2013-09-25 iki 2013-11-04, ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2012-09-17 tarp ieškovo J. V. ir atsakovės UAB „Waveland“ buvo pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 345 000 Lt paskolą. Visą paskolos sumą ieškovas pervedė atsakovei dviem bankiniais pavedimais. Paskolos grąžinimo terminas buvo 2013-09-24, tačiau atsakovė skolos negrąžino. Paskola yra atlygintinė, todėl atsakovė turi sumokėti sutartyje numatytas palūkanas už naudojimąsi pinigais, taip pat delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos.

4Bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka, Kauno apygardos teismas 2013-11-06 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui J. V. iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Waveland“ 345 000 Lt skolą, 6 900 Lt palūkanas, 14 427,90 Lt delspinigius, 2874 Lt žyminį mokestį. Šiuo sprendimu teismas pripažino nustatytu, kad ieškovas su atsakove 2012-09-17 sudarė paskolos sutartį. Byloje esančios 2012-09-18 vietinių mokėjimo nurodymų dėl 95 000 Lt ir 250 000 Lt pervedimo kopijos patvirtina, kad atsakovė prašomą priteisti paskolos sumą gavo, todėl atsakovei kilo pareiga ją grąžinti paskolos sutarties 3 punkte numatytu terminu – iki 2013-09-24. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Duomenų apie tai, kad atsakovė savo skolinius įsipareigojimus ieškovui būtų įvykdžiusi, byloje nėra, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę atsiskaityti su ieškovu sutarties 3 punkte nustatyta tvarka ir terminais (CK 6.63 str. 1 d. 1, 2 p.). Iš atsakovės priteisiama 345 000 Lt skola, 6 900 Lt palūkanos (2 proc. metinių palūkanų) už naudojimąsi pinigais už laikotarpį nuo 2012-09-17 iki 2013-09-24 (sutarties 5 p.), 14 427,90 Lt delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-09-25 iki 2013-11-04, skaičiuojami 0, 1 procentų dydžio už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties 6 p.), t.y. už pagal 2012-09-17 paskolos sutartį neįvykdytą prievolę (CK 6.870 str. 1 d., CPK 185 str.).

5Atsakovė 2013-12-16 pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Šiame procesiniame dokumente nurodė, kad nesutinka su preliminariu sprendimu. Ieškovas nepagrįstai savo reikalavimą grindžia 2012-09-17 paskolos sutartimi, pateikė apsimestinius reikalavimus, nes pinigai pagal ją buvo skirti įmonės finansavimui. Ieškovas šias lėšas investavo į įmonę, siekdamas ją netiesiogiai valdyti, nes būdamas advokatu negali užsiimti verslu tiesiogiai. Ieškovas reikalaudamas grąžinti pinigus taip žlugdo įmonę.

6Ieškovas 2013-12-18 pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus. Atsiliepime nurodė, kad prieštaravimuose atsakovė neteisingai informavo teismą apie paskolos sudarymo aplinkybes. Priešingai nei teigia atsakovė, paskola buvo suteikta atsakovės, o ne ieškovo interesais. Paskolos atsakovė negrąžino, todėl ji priteistina ieškovui. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pavyko rasti įmonės turto tik 80 000 Lt sumai, todėl akivaizdu, kad didžiulė pinigų suma iššvaistyta.

7Teismo posėdyje ieškovas prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nesutinka dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nes įmonė jokio turto neturi, didžiulė pinigų suma yra iššvaistyta.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovė su ieškiniu iš dalies sutinka. Nurodo, kad 0,1 procentų dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl turėtų būti sumažinti iki 0,01 proc., sutartinės palūkanos atlieka kompensacinę funkciją. Ieškovas nepranešė įmonei, kad nepratęs paskolos termino, įmonė jokio turto bei piniginių lėšų neturi. Prašo sprendimo vykdymą išdėstyti 18 mėnesių, kad atsakovė turėtų realias galimybes atsiskaityti su ieškovu.

9Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

10Ieškovas su atsakove 2012-09-17 sudarė paskolos sutartį. Byloje esančios 2012-09-18 vietinių mokėjimo nurodymų dėl 95 000 Lt ir 250 000 Lt pervedimo kopijos patvirtina, kad atsakovė prašomą priteisti paskolos sumą gavo, todėl atsakovei kilo pareiga ją grąžinti paskolos sutarties 3 punkte numatytu terminu – iki 2013-09-24 bei mokėti sutarto dydžio palūkanas ir delspinigius.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Duomenų apie tai, kad atsakovė savo skolinius įsipareigojimus ieškovui būtų įvykdžiusi, byloje nėra, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę atsiskaityti su ieškovu sutarties 3 punkte nustatyta tvarka ir terminais (CK 6.63 str. 1 d. 1, 2 p.), todėl iš jo turi būti priteista 345 000 Lt už pagal 2012-09-17 paskolos sutartį neįvykdytą prievolę (CK 6.870 str. 1 d., CPK 185 str.).

12Teismas pripažįsta nepagrįstais atsakovės motyvuotuose prieštaravimuose išdėstytus argumentus, kad ieškovas lėšas investavo į verslą, o ne paskolino atsakovei. Atsakovė paskolos sutarties neginčija, joje nėra nurodyta sąlyga, kad paskola yra suteikta tam tikram tikslui. Atsakovė pinigus gavo, todėl turi pareigą juos grąžinti, nepriklausomai nuo to, kaip ir kur juos panaudojo. Teismas atmeta atstovės argumentus, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Iš paskolos sutarties sąlygų bei jos sudarymo aplinkybių, matyti, kad paskola yra atlygintinė (CK 6. 872 straipsnio 3 dalis) ir šalys buvo sutarusios, kad skolininkė už naudojimąsi pinigais moka sutartines 2 proc. dydžio palūkanas, todėl palūkanos atlieka mokėjimo funkciją ir nesvarbu kokie to naudojimosi rezultatai (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Taip pat šalys susitarė, kad atsakovei pažeidus sutartinę prievolę grąžinti paskolą, ji privalo mokėti paskolos davėjui 0,1 proc. dydžio delspinigius (CK 6. 73 str.). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Taigi sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl prievolių užtikrinimo priemonių ir jų masto. Nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar šalys galėjo susitarti dėl netesybų dydžio, neturi būti paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas.

13Nagrinėjamoje byloje vertinant netesybų dydį, atsižvelgtina į tai, kad paskolos sutarties šalys laisvai išreiškė savo valią dėl prisiimamos atsakomybės už neįvykdytas prievoles masto, atsakovė yra privatus juridinis asmuo, turinti patirties verslo santykiuose, pagal sutartį suteikta paskola yra didelė, 0,1 proc. dydžio delspinigiai neprieštarauja protingumo reikalavimams, nėra aiškiai per dideli. Be to byloje nenustatyta aplinkybių, kurios pateisintų intervenciją į šalių susitarimą, todėl darytina išvada, kad tokių sutartinių netesybų mažinimas nesant tam nei teisinio, nei faktinio pagrindo reikštų šalių valios bei sutarčių laisvės principo pažeidimą. Dėl atsakovės atstovės prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-594/2006).

15Kreditorius, paskolinęs tam tikrą pinigų sumą skolininkui, turi pagrįstą teisę tikėtis tinkamo prievolės įvykdymo. Jeigu dėl skolos grąžinimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis). Kartu CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė teismui dalyvaujančių asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Dėl nurodomos teisės normos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs šiose nutartyse pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas NORD LB Lietuva v. UAB ,,Dama“, R. D., bylos Nr. 3K-3-301/2006; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Swedbank“ v. G. D., R. D., BUAB ,,Res digna“, bylos Nr. 3K-7-61/2011; kt..

16Atsakovės atstovės prašymas teismo sprendimo vykdymą išdėstyti 18 mėnesių, motyvuojamas tuo, kad UAB „Waveland“ neturi turto, jos finansinė padėtis yra sunki, skolos suma didelė. Iš pateiktų į bylą duomenų apie atsakovės turtinę padėtį: nekilnojamojo turto registro išrašo, 2013-12-31 balanso, 2013 m. finansinės būklės rodiklių matyti, kad atsakovė jokio nekilnojamojo turto neturi, nuosavas kapitalas yra neigiamas, piniginių lėšų nepakanka jos veiklai, įmonės pagrindinės veiklos pajamos yra mažesnės nei veiklos sąnaudos, todėl Įmonių bankroto įstatymo prasme įmonės būsena faktiškai yra artima nemokumui. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė neturi realių galimybių per ilgesnį laikotarpį atsiskaityti su ieškovu, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas neturi prasmės. 2013-11-06 nutartimi buvo areštuotas atsakovės turtas, kurio ieškovo teigimu realiai surasta ir aprašyta tik 80 000 Lt sumai, ieškovas nesutinka su sprendimo vykdymo išdėstymu.

17Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad atidėjus teismo sprendimo įvykdymą nebus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas bei pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai bei teisėtų interesų pusiausvyra, todėl netenkintinas (CPK 178 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu, teismas

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2013-11-06 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

20UAB „Waveland“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo J. V. ieškinį atsakovei... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 345 000 Lt skolą, 6 900... 4. Bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka, Kauno apygardos teismas... 5. Atsakovė 2013-12-16 pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl preliminaraus... 6. Ieškovas 2013-12-18 pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus.... 7. Teismo posėdyje ieškovas prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su ieškiniu iš dalies sutinka. Nurodo,... 9. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 10. Ieškovas su atsakove 2012-09-17 sudarė paskolos sutartį. Byloje esančios... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Teismas pripažįsta nepagrįstais atsakovės motyvuotuose prieštaravimuose... 13. Nagrinėjamoje byloje vertinant netesybų dydį, atsižvelgtina į tai, kad... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo... 15. Kreditorius, paskolinęs tam tikrą pinigų sumą skolininkui, turi pagrįstą... 16. Atsakovės atstovės prašymas teismo sprendimo vykdymą išdėstyti 18... 17. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad atidėjus teismo sprendimo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu,... 19. Kauno apygardos teismo 2013-11-06 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 20. UAB „Waveland“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui,...