Byla 1-69-175/2014

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas Urbšys, sekretoriaujant Viktorijai Akelienei, Daivai Aliulienei, Aušrinei Kudžmienei, Mariui Žukauskui dalyvaujant prokurorams Egidijui Palaimai, M. S., kaltinamiesiems V. L., R. A. M. (toliau – R. A. M.), P. S. (toliau – P. S.), T. – K. S. (toliau – T. – K. S.), gynėjams advokatams Tomui Kaminskui, Vytautui Merkšaičiui, Artūrui Baužai, Vyteniui Gubavičiui, vertėjai Rasai Tarabildienei, specialistams Sigitui Simanauskui, Valdemarui Šalaviejui, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. L. a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, aukštojo išsilavinimo, dirba ( - ) ligoninėje ( - ) gydytoju rezidentu, gyv. ( - ), deklaravęs gyv. vietą ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 24 str. 6 d., 260 str. 3 d., 260 str. 1 d., 228 str. 2 d., 300 str. 1 d.,

3R. A. M. a.k. ( - ), gim. ( - ), Norvegijos Karalystės pilietis, nevedęs, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbantis, gyvena ( - ), Lietuvoje neteistas, kaltinamas pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., 300 str. 1 d., 260 str.1d.

4T. – K. S. a.k. ( - ), gim. ( - ), Norvegijos Karalystės pilietis, nevedęs, aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Lietuvoje neteistas, kaltinamas pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., 300 str. 1 d.,

5P. S. a.k. ( - ), gim. ( - ), Norvegijos Karalystės pilietis, nevedęs, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Lietuvoje neteistas, kaltinamas pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., 300 str.1 d.

6Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

7V. L. iš anksto susitaręs ir veikdamas kaip padėjėjas bendrininkų grupėje kartu su T. K. S., R. A. M. ir P. S., šiems vykdant bendrą sumanymą Lietuvos Respublikoje įgyti labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas vėliau platinti ir tuo tikslu T. – K. S. susitarus su V. L. dėl suklastotų receptų, suteikiančių teisę įgyti medikamentus, turinčius savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, išrašymo, V. L. suklastojus tikrus dokumentus – receptus, juose įrašant žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis bei jiems tariamai skirtą gydymą medikamentais, turinčiais savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, bei šiuos receptus perdavus T. – K. S., R. A. M. ir P. S., šie, tęsdami bendrą nusikalstamą sumanymą, laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, Kauno mieste, pasidalinę V. L. išrašytus suklastotus receptus, vaistinėje UAB ( - ), esančioje ( - ), UAB ( - ), esančioje ( - ), UAB ( - ), esančioje ( - ), UAB ( - ), esančioje ( - ), UAB ( - ), esančioje ( - ), UAB ( - ), esančioje ( - ), neteisėtai įgijo ne mažiau kaip: 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra 2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, taip V. L. padėjo T. – K. S., R. A. M. ir P. S. neteisėtai įgyti ir disponuoti labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 260 str. 3 d.

8Be to, jis buvo kaltinamas tuo, kad būdamas prilygintas valstybės tarnautojui asmeniu - dirbdamas pagal darbo sutartį ( - ) viešojoje įstaigoje ( - ) - gydytoju rezidentu, turėdamas administracinius įgaliojimus, turėdamas teisę veikti šios įstaigos vardu bei teikdamas viešąsias paslaugas, tyčia, grubiai pažeisdamas:

92002-04-23 redakcijos Nr. IX-855 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p., 2 p., 3 p., 4 p. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo principus, taip pat šio įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p., numatytas valstybės tarnautojo pareigas – laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nepiktnaudžiauti tarnyba;

10Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo (Nr. IX-2148, 2004-04-20, Žin., 2004, Nr. 68-2365 (2004-04-29)) 10 str. 4) ir 5) p., kuriuose įtvirtintos gydytojo profesinės pareigos gerbti pacientų teises, jų nepažeisti, laikytis gydytojo profesinės etikos principų, konkretizuojat juos Lietuvos gydytojų sąjungos profesinės etikos kodekso priimto 2004 m. lapkričio 12 d. Lietuvos gydytojų sąjungos II dalies 1 p. įtvirtinta nuostata, kad atlikdamas profesines pareigas, gydytojas laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, juos lydinčių teisės aktų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų, sveikatos priežiūros įstaigų vidaus (lokalių) tvarkomųjų dokumentų, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų profesinių standartų, pažeisdamas Hipokarto priesaiką ir joje įtvirtintą įsipareigojimą vengti korupcijos;

11Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ patvirtintų taisyklių 5 punktą, numatantį, kad receptai rašomi skiriant vaistus ligoniams, besigydantiems ambulatoriškai ar dienos stacionare; taisyklių 18 punktą, numatantį, kad apie vaistų paskyrimą gydytojas privalo pažymėti asmens medicinos dokumentuose, o išrašydamas narkotinių vaistų turi nurodyti 2 formos specialaus recepto blanko seriją ir numerį;

12( - ) 2011-01-21 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintų ( - ) Medicinos rezidentūros reglamento 65.2 punktą, numatantį pareigą teikti sveikatos priežiūros paslaugas šio reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik įgijus būtinų žinių ir įgūdžių, neviršijant kompetencijos ir kvalifikacijos;

13( - ) generalinio direktoriaus 2009-03-12 įsakymu Nr. ( - ) patvirtintų ( - ) Psichiatrijos klinikos psichiatrijos bei vaikų ir paauglių psichiatrijos specialybių gydytojo rezidento pareiginių nuostatų 9 punktą, numatantį, kad gydytojas rezidentas verstis medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programą gali tik ( - ) klinikose ir jų filialuose, kur atlieka rezidentūrą, ir tik prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo, piktnaudžiavo savo, kaip gydytojo rezidento tarnybine padėtimi - be rezidentūros vadovo žinios, pažeisdamas receptų išrašymo tvarką ir juos klastodamas, bei siekdamas turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, V. L. laikotarpyje nuo 2012-04-10 iki 2012-10-02 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, ( - ) mieste, suklastojo ne mažiau kaip 13 receptų, suteikiančių teisę įgyti medikamentus, turinčius savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, juose įrašydamas žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis, arba uždėdamas ant jų negaliojantį antspaudą, bei perdavė šiuos receptus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, kurie, pagal šiuos receptus neteisėtai įgijo šias psichotropines medžiagas: 2012-04-10 UAB „( - ) “,( - ), 100 tablečių, kuriose yra 0,1 g psichotropinės medžiagos – Alprozolam, UAB ( - ), ( - ) – 60 tablečių, kuriose yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos Alprozolam, UAB ( - ) ( - ) – 60 tablečių, kuriose yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos – alprozolam; 2012-05-04 UAB ( - ), ( - ) – 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos klonazepam, 2012-05-12 UAB ( - ) ( - ) 20 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,2 g. psichotropinės medžiagos zolpidemi, ir 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,015 g. psichotropinės medžiagos Alprozolam; 2012-06-06 UAB ( - ) – 30 tablečių – 0,06 g. psichotropinės medžiagos – klonazepamo; 2012-08-27 UAB ( - ) ( - ), 20 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,2 g. psichotropinės medžiagos zolpidemi, ir 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos klonazepamo; 2012-08-31 UAB „( - )“ ( - ), 60 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos alprozolam; 2012-09-04 UAB „( - )“ ( - ), 60 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos aprozolamo; 2012-09-21 UAB „( - )“ ( - ), 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos – klonazepamo; 2012-10-02 UAB „( - )“ ( - ), 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos – klonazepamo, Tokiu būdu, dėl šių V. L. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – ( - ) ligoninės viešoji įstaiga ( - ), nes jis sumenkino asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų bei visos sveikatos apsaugos sistemos autoritetą, funkcinę paskirtį, iškreipė gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją, diskreditavo šios įstaigos darbuotojo vardą, iškraipė ir pažeidė nustatytą teisinę bei valdymo vykdymo tvarką, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė ir valstybė, t.y. padaręs nusikalstamą veiką numatytą LR BK 228 str. 2d.

14Be to, jis, ne vėliau kaip 2012-06-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, Kauno mieste, suklastojo tikrus dokumentus – receptus ir išrašus iš medicininių dokumentų, juose įrašęs žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis, bei jiems tariamai skirtą gydymą medikamentais, turinčiais savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, bei šiuos receptus perdavė T. - K. S., M. R. A. bei S. P., kurie, laikotarpyje nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, ( - ) mieste, pasidalinę V. L. išrašytus suklastotus receptus, vaistinėje UAB “( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )”, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), neteisėtai įgijo ne mažiau kaip: 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g. psichotropinės medžiagos Deazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g. psichotropinės medžiagos – klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra 2,99 g. psichotropinės medžiagos – oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g. psichotropinės medžiagos – alprazolamo, t.y. padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 300 str. 1 d.

15R. A. M. veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai disponavo labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, o būtent:

16jis, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su T. – K. S. ir P. S., vykdydamas bendrą sumanymą Lietuvos Respublikoje įgyti labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, ir T. – K. S. susitarus su V. L. dėl suklastotų receptų, suteikiančių teisę įgyti medikamentus, turinčius savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, išrašymo, o V. L. suklastojus tikrus dokumentus – receptus, juose įrašant žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis ir jiems tariamai skirtą gydymą medikamentais, turinčiais savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą bendrais su T. – K. S. ir P. S. veiksmais, laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, ( - ) mieste, pasidalinę V. L. išrašytus suklastotus receptus, vaistinėje UAB “( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), neteisėtai, bendrais su T. – K. S. ir P. S. veiksmais, panaudodamas suklastotus dokumentus – receptus įgijo ne mažiau kaip: 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra - 2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, po to, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, kartu su T. – K. S. ir P. S. šias psichotropines medžiagas neteisėtai atgabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur šias medžiagas neteisėtai laikė nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20 dienos, vėliau šias medžiagas neteisėtai atsigabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur jas neteisėtai laikė nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23, vėliau šias medžiagas neteisėtai laikė prie savęs iki 2012-06-26, o 2012-06-26, apie 18.00 val., šį labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų su T. – K. S. ir P. S. neteisėtai atsigabeno į prekybos ir pramogų centrą „( - )“, esantį ( - ), kur apie 18.00 val. buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d.

17Taip pat jis rengėsi kontrabanda gabenti psichotropines medžiagas iš Lietuvos Respublikos, o būtent: jis, veikdamas bendrininkų grupėje su T. – K. S. ir P. S., laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, ( - ) mieste esančiose vaistinėse, panaudodamas suklastotus dokumentus – receptus, neteisėtais bendrais veiksmais su T. – K. S. ir P. S. įgijo labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos: ne mažiau kaip 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra - 2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, kurias laikė prie savęs iki 2012-06-26 ketindamas 2012-06-27 gabenti jas į Norvegijos Karalystę, ir, rengiantis palengvinti labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų transportavimą, T. – K. S. parūpinus suklastotus medicininius dokumentus, liudijančius apie šių psichotropinių medžiagų tariamai teisėtą įgijimą bei padalinus neteisėtai įgytą labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų tokiomis dalimis: P. S. – 109 tabletes, kuriose yra 0,545 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 146 tabletes, kuriose yra 0,292 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 111 tablečių, kuriose yra 1,110 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 100 tablečių, kuriose yra 0,100 g psichotropinės medžiagos alprazolamo; R. A. M. – 130 tablečių, kuriose yra 0,650 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 59 tabletes, kuriose yra 0,118 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 89 tabletes, kuriose yra 0,890 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 144 tabletes, kuriose yra 0,144 g psichotropinės medžiagos alprazolamo; T. – K. S. – 81 tabletę, kuriose yra 0,405 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 104 tabletes, kuriose yra 0,208 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 99 tabletes, kuriose yra 0,990 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 194 tabletes, kuriose yra 0,194 g psichotropinės medžiagos alprozolamo, R. A. M. kartu su T. – K. S. ir P. S. atlikus šiuos parengiamuosius veiksmus, rengėsi neteisėtai gabenti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į Norvegijos Karalystę labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, tačiau 2012-06-26, apie 18.00 val., ( - ), prie prekybos ir pramogų centro „( - )“ buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d.

18Be to, jis, disponavo suklastotu dokumentu, o būtent: ne vėliau kaip 2012-16-18, ( - ), V. L. suklastojus tikrus dokumentus – receptus, išrašytus R. A., V. R., H. S., V. P., J. B. vardu, T. – K. S. vardu, bei išrašus iš medicininių dokumentų R. A. M., P. S. ir T. – K. S. vardu, šiuos žinomai suklastotus receptus pasidalino su P. S. ir T. – K. S. ir laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19 panaudojo įsigyjant labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų vaistinėse: UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), toliau, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, suklastotą receptą T. – K. S. vardu bei išrašus iš medicininių dokumentų R. A. M., P. S. ir T. – K. S. vardu atgabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur šiuos žinomai suklastotus dokumentus nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20 laikė, vėliau šiuos dokumentus atsigabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur juos laikė nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23, vėliau šiuos suklastotus dokumentus laikė prie savęs iki 2012-06-26, 18.00 val., kuomet prie prekybos ir pramogų centro „( - )“, esančio ( - ), buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

19Be to, jis buvo kaltinamas tuo, kad neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, o būtent: jis, ne vėliau kaip 2012-06-26, ( - ) mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis aplinkybėmis, iš nenustatyto asmens, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 14,897 g narkotinės medžiagos – kanapių sėklų ir kanapių dalių mišinio, šią medžiagą neteisėtai laikė prie savęs ir 2012-06-26 neteisėtai atsigabeno į Prekybos pramogų centrą „( - )“, esantį ( - ), kur 2012-06-26, apie 18.00 val. buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų ir minėta medžiaga paimta, t. y. padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1d.

20T. – K. S. veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai disponavo labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, o būtent:

21jis, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. S. ir R. A. M., vykdydamas bendrą sumanymą Lietuvos Respublikoje įgyti labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas vėliau platinti, ir tuo tikslu susitaręs su V. L., dėl suklastotų receptų, suteikiančių teisę įgyti medikamentų, turinčių savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, išrašymo, bei V. L. suklastojus tikrus dokumentus – receptus, juose įrašant žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis ir jiems tariamai skirtą gydymą medikamentais, turinčiais savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą, bendrais su P. S. ir R. A. M. veiksmais, laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, ( - ) mieste, pasidalinę V. L. išrašytus suklastotus receptus, vaistinėje UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), neteisėtai, bendrais su P. S. ir R. A. M. veiksmais, panaudodamas suklastotus dokumentus – receptus įgijo ne mažiau kaip: 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra - 2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, po to, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, kartu su P. S. ir R. A. M. šias psichotropines medžiagas neteisėtai atgabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur šias medžiagas neteisėtai laikė nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20, vėliau šias medžiagas neteisėtai atsigabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur jas neteisėtai laikė nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23, vėliau šias medžiagas neteisėtai laikė prie savęs iki 2012-06-26, o 2012-06-26, apie 18.00 val., šį labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų su P. S. ir R. A. M. neteisėtai atsigabeno į prekybos ir pramogų centrą „( - )“, esantį ( - ), kur apie 18.00 val. buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d.

22Be to, jis, rengėsi kontrabanda gabenti psichotropines medžiagas iš Lietuvos Respublikos, o būtent:

23jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. S. ir R. A. M., laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, ( - ) mieste esančiose vaistinėse, panaudodamas suklastotus dokumentus – receptus, neteisėtais bendrais su P. S. ir R. A. M. veiksmais įgijo labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos: ne mažiau kaip 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau, kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra - 2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, kurias laikė prie savęs iki 2012-06-26, ketindamas 2012-06-27 gabenti jas į Norvegijos Karalystę, ir, rengiantis palengvinti labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų transportavimą, iš V. L. parūpino suklastotus medicininius dokumentus, liudijančius apie šių psichotropinių medžiagų tariamai teisėtą įgijimą bei padalino neteisėtai įgytą labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų tokiomis dalimis: P. S. – 109 tabletes, kuriose yra 0,545 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 146 tabletes, kuriose yra 0,292 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 111 tablečių, kuriose yra 1,110 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 100 tablečių, kuriose yra 0,100 g psichotropinės medžiagos alprazolamo; R. A. M. – 130 tabletes, kuriose yra 0,650 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 59 tabletes, kuriose yra 0,118 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 89 tabletes, kuriose yra 0,890 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 144 tabletes, kuriose yra 0,144 g psichotropinės medžiagos alprazolamo; sau – 81 tabletę, kurioje yra 0,405 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 104 tabletes, kuriose yra 0,208 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 99 tabletes, kuriose yra 0,990 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 194 tabletes, kuriose yra 0,194 g psichotropinės medžiagos alprozolamo, ir atlikęs kartu su P. S. ir R. A. M. šiuos parengiamuosius veiksmus, rengėsi neteisėtai gabenti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į Norvegijos Karalystę labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, tačiau 2012-06-26, apie 18.00 val., ( - ), prie prekybos ir pramogų centro „( - )“ buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 21 str. 1d., 199 str. 2 d.

24Be to, jis bendrininkavo klastojant dokumentus bei disponavo suklastotais dokumentais, o būtent: ne vėliau kaip 2012-16-18, ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su V. L., pateikęs šiam savo, P. S. ir R. A. M. anketinius duomenis, bendrininkavo suklastojant tikrus dokumentus – tris išrašus iš medicininių dokumentų, kurie liudija apie tariamai teisėtą psichotropinių medžiagų įsigijimą Lietuvos Respublikoje, ir V. L. suklastojus tikrus dokumentus – receptus, išrašytus R. A., V. R., H. S., V. P., J. B. vardu, T. – K. S. vardu, bei išrašus iš medicininių dokumentų R. A. M., P. S. ir T. – K. S. vardu, šiuos žinomai suklastotus receptus pasidalino su R. A. M. ir P. S. ir laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19 panaudojo įsigyjant labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų vaistinėse: UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), toliau, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, suklastotą receptą T. – K. S. vardu bei išrašus iš medicininių dokumentų R. A. M., P. S. ir T. – K. S. vardu atgabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur šiuos žinomai suklastotus dokumentus nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20 laikė, vėliau šiuos dokumentus atsigabeno į viešbutį „( - )“, esantį, ( - ), kur juos laikė nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23, vėliau šiuos suklastotus dokumentus laikė prie savęs iki 2012-06-26, 18.00 val., kuomet prie prekybos ir pramogų centro „( - )“, esančio ( - ), buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

25P. S. veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai disponavo labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, o būtent:

26jis, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su T. – K. S. ir R. A. M., vykdydamas bendrą sumanymą Lietuvos Respublikoje įgyti labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas vėliau platinti, ir tuo tikslu T. K. S. susitarus su V. L. dėl suklastotų receptų, suteikiančių teisę įgyti medikamentus, turinčius savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, išrašymo, o V. L. suklastojus tikrus dokumentus – receptus, juose įrašant žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis ir jiems tariamai skirtą gydymą medikamentais, turinčiais savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą bendrais su Tomu – K. S. ir R. A. M. veiksmais, laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, ( - ) mieste, pasidalinę V. L. išrašytus suklastotus receptus, vaistinėje UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), neteisėtai, bendrais su T. – K. S. ir R. A. M. veiksmais, panaudodamas suklastotus dokumentus – receptus įgijo ne mažiau kaip: 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g. psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra-2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, po to, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, kartu su T. – K. S. ir R. A. M. šias psichotropines medžiagas neteisėtai atgabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur šias medžiagas neteisėtai laikė nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20, vėliau šias medžiagas neteisėtai atsigabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur jas neteisėtai laikė nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23, vėliau šias medžiagas neteisėtai laikė prie savęs iki 2012-06-26, o 2012-06-26, apie 18.00 val., šį labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų su T. – K. S. ir R. A. M. neteisėtai atsigabeno į prekybos ir pramogų centrą „( - )“, esantį ( - ), kur apie 18.00 val. buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką,, numatytą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d.

27Be to, jis rengėsi kontrabanda gabenti psichotropines medžiagas iš Lietuvos Respublikos, o būtent: jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su T. – K. S. ir R. A. M., laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, Kauno mieste esančiose vaistinėse, panaudodamas suklastotus dokumentus – receptus, neteisėtais bendrais veiksmais su T. – K. S. ir R. A. M. įgijo labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos: ne mažiau kaip 320 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 1,6 g psichotropinės medžiagos diazepamo, ne mažiau kaip 309 vnt. tablečių, kuriose yra labai didelis kiekis – 0,618 g. psichotropinės medžiagos klonazepamo, ne mažiau kaip 299 vnt. tablečių, kuriose yra-2,99 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis kiekis – 0,438 g psichotropinės medžiagos alprazolamo, kurias laikė prie savęs iki 2012-06-26 ketindamas 2012-06-27 gabenti jas į Norvegijos Karalystę, ir, rengiantis palengvinti labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų transportavimą, T. – K. S. parūpinus suklastotus medicininius dokumentus, liudijančius apie šių psichotropinių medžiagų tariamai teisėtą įgijimą, bei padalinus neteisėtai įgytą labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų tokiomis dalimis: P. S. – 109 tabletes, kuriose yra 0,545 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 146 tabletes, kuriose yra 0,292 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 111 tablečių, kuriose yra 1,110 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 100 tablečių, kuriose yra 0,100 g psichotropinės medžiagos alprazolamo; R. A. M. – 130 tablečių, kuriose yra 0,650 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 59 tabletes, kuriose yra 0,118 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 89 tabletes, kuriose yra 0,890 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 144 tabletes, kuriose yra 0,144 g psichotropinės medžiagos alprazolamo; T. – K. S. – 81 tabletę, kuriose yra 0,405 g psichotropinės medžiagos diazepamo, 104 tabletes, kuriose yra 0,208 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 99 tabletes, kuriose yra 0,990 g psichotropinės medžiagos oksazepamo, 194 tabletes, kuriose yra 0,194 g psichotropinės medžiagos alprozolamo, P. S., kartu su T. – K. S. ir R.A. M. atlikę šiuos parengiamuosius veiksmus, rengėsi neteisėtai gabenti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į Norvegijos Karalystę labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, tačiau 2012-06-26, apie 18.00 val., ( - ), prie prekybos ir pramogų centro „( - )“ buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 21 str. 1d., 199 str. 2 d.

28Be to, jis, disponavo suklastotu dokumentu, o būtent: ne vėliau kaip 2012-16-18, ( - ), V. L. suklastojus tikrus dokumentus receptus, išrašytus R. A., V. R., H. S., V. P., J. B. vardu, T. – K. S. vardu, bei išrašus iš medicininių dokumentų R.A. M., P. S. ir T.– K. S. vardu, šiuos žinomai suklastotus receptus pasidalino su R. A. M. ir T. – K. S. ir laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19 panaudojo įsigyjant labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų vaistinėse: UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), UAB „( - )“, esančioje ( - ), toliau, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, suklastotą receptą T. – K. S. vardu ir išrašus iš medicininių dokumentų R. A. M., P. S. ir T. – K. S. vardu atgabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur šiuos žinomai suklastotus dokumentus nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20 laikė, vėliau šiuos dokumentus atsigabeno į viešbutį „( - )“, esantį ( - ), kur juos laikė nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23, vėliau šiuos suklastotus dokumentus laikė prie savęs iki 2012-06-26, 18.00 val., kuomet prie prekybos ir pramogų centro „( - )“, esančio ( - ), buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

29Kaltinamasis R. A. M. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad jo draugas T. K. S. Norvegijoje jo paklausė ar jis nori vykti į Lietuvą. Tuo metu jis buvo susilaužęs ranką ir negalėjo dirbti, todėl ir sutiko važiuoti. T. K. S. pasirūpino bilietais. Atvykę į Lietuvą linksminosi, gerai leido laiką. Atsikėlus ryte į viešbutį grįžo T. K. S., atsinešė tabletes, sakė, kad jos pirktos pagal receptą ir reikės jas padėti parsivežti, kad tai viskas legalu. Jis pamanė, kad gali jam padėti, galvojo, kad tai buvo teisėta. Jis tablečių nepirko. Kieno planas buvo pirkti tabletes jis nežino. T. K. S. yra ligotas, bet ar jis planavo pirkti tabletes, jis nežino taip pat. Asmeniškai jam apie vaistus T. pasakė tik atėjęs į viešbutį. Dar būdamas Norvegijoje jis nežinojo apie tablečių gabenimą. Ikiteisminio tyrimo metu buvo klaidingai išversti jo parodymai. Narkotikų nevartojo, tik naudojo vaistus, nes jam buvo lūžusi ranka ir ją labai skaudėjo. Teazepamą pirko, kad numalšintų skausmą. Šių vaistų pirko dvi dėžutes, receptą gavo iš T. K. S.. Didelio kiekio tablečių pirkime nedalyvavo, daktaro anksčiau matęs nebuvo ir su juo anksčiau nebendravo. Kai jam padavė receptą, jis nesuprato, kad tai receptas. Tai buvo mažas lapelis, kaip viena ketvirtoji A4 lapo. Ar ant jo buvo parašyta ranka ar atspausdinta, jis nepamena. Taip pat nepamena ar ant jo buvo uždėti antspaudai. Tą popieriaus lapą vaistininkas iš jo paėmė. Pirkdamas vaistus kokios tai rūšies vaistai, jis nežinojo. T. K. S. vaistus, kuriuos jis turėjo pervežti, jam padavė sudėtus į plastikinį maišelį, kaip iš parduotuvės. Prie jų buvo pridėtas vienas dokumentas, jis jo neskaitė, nes jo nesuprato. T. K. S. jam paaiškino, kad tas dokumentas reiškia, kad tie vaistai vežami legaliai. Vaistus dalinosi į tris dalis, dėl to kad jų buvo didelis kiekis. Narkotines medžiagas, kurias rūkė įsigijo, nes jam skaudėjo ranką, norėjo nuimti skausmą. Jas pirko tik savo reikmėms. Mokėjo 100 ar 200 Lt.

30Kaltinamasis T. K. S. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad Lietuvoje lankėsi ne vieną kartą. Atvykus į Lietuvą 2012 m. balandžio mėnesį, vieną vakarą jis nuėjo į klubą esantį netoli viešbučio. Ten jam davė vaistų ir jis buvo apiplėštas, iš piniginės pavogė apie 600 eurų ir 1400 eurų buvo nuimta nuo kortelės. Po šio incidento jam paūmėjo panikos priepuoliai, dėl to turėjo vartoti daugiau ,,Ksenakso“. Jam reikėjo gydytojo konsultacijos, todėl jį supažindino su V. L.. Jis buvo pristatytas kaip psichiatras, dirbantis ( - ) ligoninėje. Susitikęs su V. L. jam papasakojo ko jam reikia, kuo jis serga ir kokius medikamentus vartoja, taip pat gydytojui pateikė medicininius dokumentus Norvegų kalba. Jis jam padarė kelis tyrimus, uždavė įvairių klausimų ir po to jam davė kelis receptus. Vėliau jis nuėjo į vaistinę ir pamėgino nusipirkti tuos vaistus, tačiau vaistininkė tos rūšies vaistų neturėjo, tai davė kitokių vaistų. Juos nusipirkus receptus išmetė. Tada išvyko atgal į Norvegiją. Būdamas Norvegijoje su R. bendravo ,,Skype“ apie galimybę atgabenti automobilius į Lietuvą. Nusprendė vėl vykti į Lietuvą, bet vienam buvo liūdna, todėl pasikvietė du savo draugus R. A. M. ir P. S.. Jie atvyko į ( - ). Ten linksminosi, gerai leido laiką. Netrukus, kai turėjo išvykti iš Lietuvos, grįžo į ( - ) ir tuo metu jam jau baigėsi ,,Ksenaksas“. Tada jis prisiminė gydytoją V. L., su kuriuo buvo bendravęs praeitą kartą kai buvo Lietuvoje ir vėl nusprendė paprašyti jo pagalbos. Gydytojas jį prisiminė. Šį kartą jis pas gydytoją paklausė apie kitus vaistus, Teazapamą, Klonezepamą ir Koksezepamą. Visus šiuos vaistus buvo vartojęs anksčiau Norvegijoje. Gydytojas pasakė, kad gali jam išrašyti tų vaistų. Jis V. L. paprašė išrašyti vaistų maksimalų kiekį. V. L. pasakė, kad vienam asmeniui negalima išrašyti daugiau, tada paklausė ar jis turi draugų. Jis V. L. davė draugų pavardes, net nepaklausęs ar gali taip padaryti. Taip padarė dėl to, nes galvojo, kad tai viskas legalu. V. L. pasakė, kad jis atvyktų vėliau, kad viskas bus paruošta. Atėjus vėliau, V. L. jam davė kelis receptus ir tris didesnius dokumentus. Matė, kad juose nurodytas ligoninės pavadinimas, jo bei draugų pavardės, taip pat įrašytos skirtingos vaistų rūšys ir vaistų kiekis, jis taip pat parodė, kad ant dokumentų yra du parašai, tai rodo jų tikrumą. Vaistus pirko skirtingose vaistinėse. Tuo metu po operacijos jam labai skaudėjo koją, todėl jis negalėjo daug vaikščioti. Todėl paprašė P. S., kad jis jam padėtų. Jam pasakė, kad tai nėra nelegalu. Jis juo pasitikėjo ir sutiko, todėl P. S. davė receptą ir vaistų. Viešbutyje paklausė P. ir R. ar jie jam gali padėti pargabenti vaistus į Norvegiją. Pradžioje jie nelabai to norėjo daryti, tačiau jiems paaiškino, kad tai legalu, ir jų pagalbos prašo tik dėl to, kad vienas asmuo tiek negali išsivežti vaistų. Jiems taip pat parodė gydytojo išrašytą dokumentą. Jie pasidalino vaistus, susidėjo į krepšius ir rengėsi išvykti į Norvegiją, bet vėliau buvo sulaikyti ( - ). Draugai nežinojo, kad tie vaistai turi psichotropinių medžiagų. Gydytojui V. L. sumokėjo 60 Lt už vieną asmenį. Pinigai buvo sumokėti už medicininį gydymą.

31Kaltinamasis P. S. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad Norvegijoje T. atėjo pas jį į namus, klausdamas ar jis nori vykti į Lietuvą. Jis pažadėjo, kad sumokės už bilietus. Jis buvo laisvas, todėl sutiko. Po dviejų savaičių suorganizavo kelionę ir pasakė, kad kartu vyks ir R. Jie visi atvyko į ( - ), taip pat buvo ( - ), laiką leido kaip turistai. Grįžus į ( - ), planavo vykti namo. Viešbutyje praleido dvi dienas. Būnant viešbutyje T. K. S. jo paklausė, ar jis gali jam padėti dėl vaistų. Jis jo paklausė, kodėl jam jų reikia dabar, kodėl jų neperka Norvegijoje. Jis pavartojo norvegišką žodį, kuris reiškia ,,skubiai“, kadangi jam baigėsi jo vartojami vaistai. Jam parodė savo kelį, kuris buvo ištinęs. Jis pasakė, kad kalbėjosi su gydytoju, sutiko jam padėti. Po pusantros valandos nuvyko prie didelio pastato, ten buvo daug taksi automobilių, daug autobusų ir automobilių stovėjimo aikštelė. Jis sakė, kad eina pakalbėti su gydytoju. Vėliau važiavo į įvairias vaistines. T. S. jam padavė lapelį ir pasakė nueiti į vaistinę ir parodyti šį lapelį vaistininkei. Taip pat jis davė jam pinigų. Jis nuėjo į vaistinę ir nupirko tuos vaistus. J. T. davė 8 receptus, nes buvo 8 vaistinėse. Jam nekilo įtarimų, kad receptai gali būti suklastoti. Nupirkęs vaistus iškart juos atidavė T. Paklausus, kam jam reikalingi vaistai, jis atsakė, kad tai labai reti vaistai. Po to vyko į viešbutį, T. K. S. padalino vaistus į tris dalis, sudėjo į krepšius. Tada dar kartą paklausė, kodėl jis vienas negali vežtis jų, jis pasakė, kad jų gali būti per didelis kiekis vienam asmeniui, kad reikės mokėti didelius mokesčius. Ar tai legalu jis jo neklausinėjo, T. įrodinėjo jam, kad tai yra legalu. Tada T. jam parodė popieriaus lapelį, kuris turėjo būti ant vaistų viršaus ir turės būti parodytas muitinėje. Pastebėjo, kad ant lapelio buvo užrašytas jo vardas ir pavardė, adresas. Dar buvo dviejų gydytojų parašai ir antspaudas. Kitą dieną nuvyko į oro uostą. Negalėjo išvykti iš Lietuvos, nes T. nebuvo atsispausdinęs bilieto. Tą dieną buvo labai brangūs bilietai, tai jie visi grįžo į viešbutį, praleido kelias dienas ( - ). Prieš išvykstant nuvyko į ( - ), kur buvo sulaikyti policijos pareigūnų. Pirkdamas vaistus visada galvojo, kad padeda draugui. Kai važinėjo pirkti vaistus R. su jais nebuvo.

32Kaltinamasis V. L. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad 2012 m. vasarą, datos nepamena, paskambino klasės draugo brolis R. ir paprašė padėti jo draugui, verslo partneriui iš Norvegijos. Paprašė draugą pakonsultuoti dėl jo prastos sveikatos būklės. R. ir anksčiau kreipdavosi į jį dėl įvairios medicininės pagalbos jo šeimos nariams. Visi jo kreipimaisi buvo dėl rimtų sveikatos problemų - dėl sunkios uošvio būklės, kuriam reikėjo chirurginės intervencijos, prašė chirurgo konsultacijos, kreipėsi dėl vaikui vis nepraeinančios alergijos, prašydavo rekomenduoti specialistus, tardavosi su juo dėl gydymo, todėl ir šį kartą neatsisakė jam padėti. Tą pačią dieną jis atvyko su savo draugu, kurio vardas T., pas jį prie namų, tai yra, ( - ). Išklausė norvego paaiškinimus apie jį kamuojančias problemas, nusiskundimus, pokalbio metu įvertino jo bendrą ir psichinę būklę. Jis teigė, kad buvo nutraukęs jam paskirtų medikamentų vartojimą, kalbėjo apie automobilio vagystę prieš kelionę, kuriame buvo jo vaistai ir, kad jis nebespėjo įsigyti medikamentų. Vartojo amfetamininius preparatus didelėmis dozėmis, taip pat raminamuosius vaistus, kurių buvo taip pat didelės dozės. Vietoj jų pagerinti sveikatos būklei vartojo alkoholį. Skundėsi nemiga, nerimu, įtampa, blogu miegu, prasta nuotaika, pykinimu, prakaitavimu, galvos skausmais, mintimis ką nors sau pasidaryti. Objektyviai matėsi rankų trevoras, jautėsi alkoholio kvapas, buvo įsitempęs, nerimastingas, daug gestikuliavo rankomis, sunkiai nustovėjo vienoje vietoje. Iš pokalbio suprato, kad yra sutrikusi jo orientacija laike, jis tiksliai negalėjo pasakyti, kada turi išvykti atgal. Sakė, kad turi bilietus, tačiau nepasakė kada, taip pat negalėjo pasakyti kiek laiko yra Lietuvoje. Pirmo susipažinimo metu buvo susipažinęs su Norvego turėtais medicininiais dokumentais iš jo gydymo įstaigos Norvegijoje. Juose buvo diagnozuota įvairaus sunkumo depresijos epizodas, panikos atakos, įkyrios mintys, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai, nurodytas paskirtas gydymas amfetamininiais preparatais, benzodezipinais, Dextrino, Ksanakso, kiti įvairūs benzodezipino deriniai ir dozės, įvairūs antidepresantai ir jų dozės, Citolopramas, Mirdezepinas ir t.t. Viską įvertinęs nusprendė, kad jis šiuo metu yra itin blogos būklės, pavojingos dėl galimų neprognozuojamų jo veiksmų, nes buvo minimos suicidinės mintys ir noras save žaloti. Diagnozavo jam abstinencijos būklę, kuri gali pereiti į psichozę, išsivystyti delyrinė simptomatika, kuri yra pavojinga gyvybei. Paaiškino jam, kaip jis šioje situacijoje turi elgtis. Pamena, kad jam rekomendavo stacionarų gydymą, tiek kreiptis į klinikų skubios pagalbos skyrių, tiek į kitas specializuotas psichiatrijos ligonines. Kadangi pasak jo, jis turėjo artimiausiu metu išvykti į Norvegiją, jis jo pasiūlymo atsisakė. Jis paprašė kiek įmanoma efektyvesnės ir greitesnės pagalbos. Tuo metu buvo įsitikinęs, kad jam to reikėjo, kadangi tokiais atvejais, remiantis medicinos mokslo ir gydymo praktika yra rekomenduojama tokia taktika, kad duodama didelė arba kitaip vadinama „smūginė“ dozė, tam kad greitai pašalintų pavojingus simptomus ir užkirstų kelią galimai delyrinei simptomatikai, taip pat toliau skiriamas palaikomasis gydymas remisijos profilaktikai. Jis skyrė pilną ilgalaikį gydymo kursą. Jo nuomone išrašytas vaistų kiekis nėra didelis, nes tarptautinėje praktikoje nurodoma, kad gydymui galima skirti itin dideles vaistų dozes. Benzidizepino dozė gali būti ekstremaliai didelė, daugiau kaip 1000 ml ,,Diazepamo‘‘ per dieną intraveniškai, toks kiekis atitiktų 200 tablečių. Kadangi intraveninis veikimas yra žymiai greitesnis nei tabletės, tai tablečių kiekis būtų dar didesnis. Norvegas T. pokalbio metu dar papildomai paprašė išrašyti didesnį kiekį vaistų ilgesniam laikui, motyvuodamas, kad tie vaistai jų šalyje yra brangūs. Kadangi tai yra lėtinis susirgimas, galimos dažnos remisijos, jo gydymas yra ilgalaikis ir vaistus reikia vartoti pastoviai. Tai neprieštaravo 1992-03-08 ministro įsakymui Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo“, 34 p., kuris teigia, kad ligoniams sergantiems lėtinėmis ligomis grynųjų psichotropinių vaistų ir jų mišinių su kitomis vaistinėmis medžiagomis galima išrašyti 30 dienų gydymo kursui. Šį prašymą jis patenkino, kadangi prašymas jo supratimu buvo motyvuotas, neįžvelgė jokio nusikaltimo gydymo etikai. Pastaruoju metu priimtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas yra dar liberalesnis, jis leidžia ligoniui sergančiam lėtinėmis ligomis išrašyti reikiamų vaistų kiekį vienu kartu ir visam vaistų kiekiui, kurių pakaktų vartoti net 6 mėnesiams. Jis parašė išrašyti apie 10 receptų, pagal kuriuos jis galėtų nusipirkti skirtingų poveikių medikamentų. Jam išdėstė gydymo planą ir liepė sekti vaistų poveikį ir naudoti tuos, kurie labiausiai efektyvūs, o grįžus kreiptis į savo gydytoją. Kadangi vienas žmogus tokio kiekio nusipirkti negali, todėl receptus išrašė atsitiktinių žmonių pavardėmis, negalvodamas, kad daro kriminalinį nusikaltimą, t.y. klastoja dokumentus. Receptus išrašė namie, kadangi turėjo antspauduotų ir neantspauduotų receptų. Tarp jų pasitaikė ir gydytojos J. antspaudų receptų, ant tuščių uždėjo mamos antspaudą, nes savo buvo palikęs darbe. Šiems vaistams išrašyti yra naudojami 1 formos receptai, kurie nėra griežtos atskaitomybės, jų galima laisvai gauti darbo vietoje, jie naudojami net kaip skirtukai, laisvai dalinami konferencijose, todėl pas kiekvieną gydytoją namuose jų yra. Kadangi vaistinėse receptų negrąžina, T. paprašė kokio nors dokumento pateisinančio šių vaistų turėjimą išgabenimui iš Lietuvos, todėl davė savo ir savo draugų anketinius duomenis pagal kuriuos ir išrašė 3 išrašus, nes pasak T. sėdant į lėktuvą tikrinamas bagažas ir gali kilti klausimas dėl vežamų vaistų. Šiame prašyme nieko blogo neįžvelgė ir remdamasis įstatymu dėl narkotinių ir psichotropinių preparatų vežimą per Lietuvos Respublikos sieną, žinojo, kad nėra nustatyta vienodų tarptautinių kontrolės taisyklių ir apribojimų. Taip pat rėmėsi norvego T. žodžiais, kad jis vaistus visada veždavosi su savimi ir dėl to problemų nekildavo. Taip pat rėmėsi punktais, kad narkotinius ir psichotropinius vaistus leidžiama vežti, jei jie reikalingi tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslais, turėti tik keliaujančio asmens vardu išrašytą pažymą, nesivežti daugiau vaistų nei nurodyta pažymoje, vaistus laikyti originaliose pakuotėse. Už konsultaciją jam T. davė 50 Lt.

33Liudytoja G. J. paaiškino, kad psichiatre dirba nuo 2006 m. Kaltinamųjų pacientų ji nematė ir niekada negydė. Jos antspaudas nuo 2011 rudens sulūžo ir buvo nebenaudojamas. Kas pasinaudojo jos senu antspaudu, ji nežino. L. atlikinėjo praktiką jos kabinete. Tai galėjo būti 2010 m. rugsėjį ar spalį. V. L. galėjo patekti į jos kabinetą jai neesant. Atspaudas rakinamas seife nebuvo. Blankai nėra griežtos atskaitomybės, jie laikomi ant stalo. Juos gali paimti bet kas. Gydytojai rezidentai gali gauti receptus, nes jie nėra apskaityti. Ant medicininių išrašų dedamas arba klinikos arba šeimos klinikos antspaudas. Dedamas ir įstaigos antspaudas. Ant pateiktų receptų yra ne jos raštas ir ne jos parašas.

34Liudytoja V. N. paaiškino, kad kaltinamuosius sulaikė PC ,,( - )‘‘. Tikslios datos nepamena, tai galėjo būti birželio mėn. Pamatė, kad 4 aukšte grupė jaunuolių dalinasi savadarbį suktinuką. Buvo įtarta, kad tai „žolė“. M. išsitraukė iš striukės didelį maišelį smulkintos ,,žolės‘‘, pas S. buvo rasta nemažai pakelių vaistų. Parodė receptus, išrašus iš medicininių dokumentų. Visi trys kaltinamieji turėjo vaistus. Pas juos paprašė parodyti, ar jie neturi neleistinų daiktų. Vaistų nepaėmė, tol kol neatvyko policijos pareigūnai.

35Liudytojas V. B. paaiškino, kad dirba PC „( - )“. Gavo pranešimą, kad piliečiai galimai rūko „žolę“. Pranešė dispečeris. Tai galėjo būti birželio 26 d. Pamatę apsaugos darbuotojus, jie suktinukes išmetė. Buvo paklausta ar turi neleistinų dalykų. Jie parodė „žolę“, buvo paaiškinta, kad Lietuvoje rūkyti „žolės“ negalima. Pas vieną iš jų buvo didelis vaistų kiekis. Jie paaiškino, kad yra Norvegai, aiškino, kad jiems vaistus išrašė daktaras. Jie elgėsi kultūringai, netriukšmavo. Vėliau iškvietė policiją.

36Liudytojas V. L. paaiškino, kad dirba PC „( - )“. Tikslios datos neatsimena, tačiau tai galėjo būti 2012-06-26 buvo gautas pranešimas dėl triukšmavimo. Jaunuoliai buvo pakviesti nueiti į apsaugos postą. Pas vieną iš jų buvo rastas maišelis su „žole“, taip pat vaistai.

37Liudytojas E. L. paaiškino, kad kaltinamasis V. L. yra jo brolis. Jis skyrėsi su žmona, todėl brolio prašė išrašyti tiek jam, tiek žmonai vaistų. Tai buvo 2012-2013 m. Brolis juos konsultavo namuose. Tai buvo privati konsultacija. Vaistų pavadinimų nepamena, tai buvo raminami ir migdomieji vaistai. Vaistai buvo receptiniai.

38Liudytojas V. R. paaiškino, kad 2013 m. su V. L. kartu gulėjo ( - ), nervų skyriuje. Vaistus jam išrašinėja gydytojas Ž. S.. V. L. jam nėra išrašęs jokių vaistų.

39Specialistas S. S. susipažinęs su T. K. S. medicinine dokumentacija iš ( - ) kalėjimo paaiškino, kad pagal dokumentaciją nurodytoms diagnozėms gali būti skiriami vaistai „Diazepamas“, „Klonezepamas“, „Oksezepamas“, „Alprozolamas“. Skiriamas vaistų kiekis priklauso nuo žmogaus būsenos. Esant sunkiai paciento būsenai gydytojas turėtų nukreiptį jį į stacionarą, tačiau pacientas raštu gali atsisakyti stacionarinio gydymo. Tokių vaistų kiekio, kurie buvo išrašyti kaltinamiesiems, vienu metu negalima. Teoriškai šie kiekiai gali būti išrašyti trims asmenims trims mėnesiams. Dažniausiai asmeniui išrašoma viena pakuotė, t.y. iki 50 tablečių. Kaltinime nurodytas išrašytas vaistų kiekis yra nelegalus.

40Teisėjas, vadovaujantis LR BPK 276 str. 4 d. pagarsino liudytojų A. P. ir R. L. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojas A. P. parodė, kad jis yra pažįstamas su R. L.. Juos sieja bendras automobilių verslas. Žino, kad R. L. turi pažįstamą norvegą T. (jo pavardės nežino), kuris šiais metais buvo pora kartų atvykęs į Lietuvą dėl automobilių. Kiek pamena, T. š.m. apie balandžio mėn. buvo atvykęs vienas į Lietuvą. Kadangi liudytojas anglų kalbos nemoka, todėl ir su minėtu T. bendrauja tik R. L.. Kiek pamena, dėl automobilių, T. į Lietuvą sugrįžo ir 2012 m. birželio mėn. Tuomet jis atvyko su dviem draugais. Atsimena tai, kad kai minėti trys norvegai atskrido birželio mėn. į ( - ), jiedu su R. L. nuvažiavo juos paimti į ( - ) oro uostą. Pirmą dieną norvegai norėjo vykti į ( - ), todėl jie juos nuvežė į traukinių stotį ir jie išvyko. Kokiu tikslu jie ten vyko, liudytojas nežino. Į ( - ) jie grįžo maždaug po savaitės laiko, kadangi, kaip suprato, po dienos ar dviejų, turėjo išskristi atgal į Norvegiją. Jis su R. L. vėl juos paėmė iš ( - ) traukinių stoties. Juos nuvežė į viešbutį ( - ), prie ( - ). T. iš ( - ) grįžo visas kažkoks pabalęs, jo išvaizda atrodė keistai. Berods, tą pačią dieną, R. L. nuvežė norvegą T. pas pažįstamą gydytoją V., kurį pastarasis irgi žino iš R. L., nes šis su juo ne kartą yra bendravęs. Žino, kad V. gyvena prie pat ( - ), tačiau adreso nurodyti negali. Kaip suprato, T. V. pas jį vežė dėl blogos savijautos. Atvykus prie ( - ), R. L. su T. nuėjo, kaip suprato, pas V. Jis liko laukti automobilyje, o kažkuris norvegas vaikščiojo aplinkui ir fotografavo. Po kurio laiko R. L. su T. grįžo į automobilį. Po apsilankymo pas gydytoją – V., R. L. dvi dienas T. vežiojo po įvairias ( - ) vaistines, kur šis pirkosi vaistus. Kiek pamena, liudytojas, daugiausiai T. į vaistines ėjo vienas, tačiau kelis kartus su juo ėjo ir kažkuris draugas / t. 1 b.l. 163 /.

41Liudytojas R. L. parodė, kad jis norvegą T. - K. S. pažįsta apie 3 metus. 2012 m. apie Šv. Velykas, datos tiksliai neatsimena, T. - K. S. buvo atvažiavęs į ( - ). Jiems bendraujant kažkuriuo metu jis pasijautė labai blogai, jis atrodė perbalęs, buvo sudirgęs. T. - K. S. R. L. paklausė, gal jis žino kokį daktarą. R. L. paskambino gydytojui ( - ), kuris yra buvęs jo brolio klasės draugas. V. R. L. yra padėjęs ir ankščiau, kai jo artimiesiems reikėdavo medicininės pagalbos. V. pasakė, kad gali atvažiuoti pas jį į namus ( - ), prie pagrindinio ( - ) pastato. Jis kartu su T. - K. S. nuvažiavo tą kartą pas V. į namus ir juos supažindino. Jiedu kalbėjosi lauke. R. L. negirdėjo jų pokalbio. Po pokalbio V. vienas nuėjo pas save į namus, grįžo po kelių minučių ir padavė T. - K. S. lapelį. Pagal lapelio dydį tai galėjo būti receptas. Kai V. padavė T. - K. S. tą lapelį, ir jie visi atsisveikino. Paskui R. L. nuvažiavo su T. - K. S. į netoliese esančią parduotuvę „( - )“. T. K. S. nuėjo į vaistinę ir nusipirko kažkokių vaistų. Po kiek laiko jis vėl išvyko į Norvegiją. 2012 m. vasarą T. - K. S. su dviem draugais norvegais vėl atvažiavo į Lietuvą. Pasisvečiavęs ( - ) ir atvykęs į ( - ), bei susitikęs su R., T. - K. S. vėl buvo visas perbalęs ir vėl R. paprašė paskambinti daktarui. Paskambinus V., šis neprieštaravo, kad R. vėl atvežtų T. K. S. pas jį į namus. Į V. namus, pasak R. L. važiavo visi trys norvegai ir R. draugas A. P.. Nuvažiavus prie V. namų jie dviese t.y. R. L. ir T. - K. S., nuėjo link V. namo. T. - K. S. vėl, kaip ir pavasarį, kalbėjosi su V., o R. L. į tą pokalbį nesigilino ir nesiklausė, todėl apie ką jie kalbėjo, papasakoti negali. Jis matė, kad T. - K. S. rodė V. kažkokį lapelį, bet kas tame lapelyje buvo jis nematė. Po pokalbio V. pasakė, kad turi kažkokių reikalų, ir pasakė, kad jie atvažiuotų po pusvalandžio. Nurodytu laiku grįžus pas V. T. - K. S. nuėjo vienas iki V. namo ir grįžo pakankamai greitai. R. L. nematė, kad jis būtų ką nors nusinešęs ar atsinešęs. Kai grįžo, T. - K. S. vėl paprašė sustoti prie vaistinės. R. L. vėl, kaip ir pavasarį, sustojo prie parduotuvės „( - )“. Gali būti, kad T. - K. S. su vienu iš savo draugu nuėjo į kažkurią vaistinę. Grįžo greitai, gal po kokių 5 minučių, nešėsi nedidelį vaistinės maišelį, kas tame maišelyje buvo R. L. nematė. Vėliau, važinėjant ( - ) mieste R. L. T. K. S. prašymu dar kelis kartus sustojo prie įvairių vaistinių. Ką T. K. S. jose pirko, jis nematė. Vėliau norvegus R. nuvežė į viešbutį ir susitarė susitikti kitą dieną. Kai susitiko kitą dieną, R. L. vėl buvo su savo draugu A. P., o T. - K. S. taip pat buvo su savo abiem draugais. T. K. S. vėl paprašė R. pavežioti po vaistines, ką šis ir padarė. Vienu metu R. L. paklausė T. K. S., kam jam reikia tiek daug vaistų. Šis atsakė, kad jis daug vaistų suvartoja, jam jų daug reikia, ir kad Lietuvoje vaistai pigesni. Pabendravę su norvegais jie vėlgi išsiskyrė. R. L. teigimu, maždaug po 3 ar 4 dienų, T. - K. S. su draugais jau turėjo išskristi iš ( - ) oro uosto atgal į Norvegiją, tačiau neišskrido dėl to, kad neturėjo atsispausdinę bilietų. Todėl jų viešnagė ( - ) dar šiek tiek užtruko. Birželio 26 d., jam paskambino T. - K. S. ir pasakė, kad juos sulaikė policija, nes jie rūkė „žolę“. R. L. teigia nieko nežinantis apie tai, ar T. - K. S. V. mokėjo už konsultacijas, ar ne. R. L. nei V. prašė sumokėti, nei T. - K. S. prašė perduoti ką nors V. / t. 1 b.l. 175-177 /.

42Iš 2012-06-26 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad prekybos ir pramogų centre „( - )“ iš apsaugos darbuotojos V. N. buvo paimti pas Norvegijos piliečius R. A. M., P. S. ir T.-K. S. rasti vaistai bei medicininiai dokumentai bei augalinės kilmės medžiaga / t. 1 b.l. 51 /.

43Iš 2013-01-03 objektų apžiūros protokolo matyti, kad pas Norvegijos piliečius R. A. M., P. S. ir T.-K. S. rasti medicininiai dokumentai / t. 1 b.l. 52-56 /.

44Iš 2012-12-03 ( - ) ligoninės ( - ) pažymos matyti, kad receptuose nurodyti asmenys, ant medicininių dokumentų pažymėtomis dienomis pas medikus nesilankė ir psichotropiniai vaistai jiems išrašyti nebuvo / t. 1 b.l. 50 /.

45Iš 2012-07-12 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad tirti pateikta augalinė medžiaga, rasta 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį M. R. A., esanti didesnėje plastiko pakuotėje ir dviejuose nuorūkose yra tabako ir narkotinės medžiagos – kanapių dalių mišiniai. Šių mišinių svoris yra: plastiko pakuotėje -25,010 g; vienoje suktinėje – 0,358 g., kitoje – 0,145 g. Kadangi narkotinė medžiaga – kanapių dalys yra mišinyje su tabaku, nustatyti jos svorio negalima.

46Tirti pateikta augalinė medžiaga, rasta 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį M. R. A., esanti mažesnėje plastiko pakuotėje yra narkotinė medžiaga – kanapių sėklų ir kanapių dalių mišinys. Šio mišinio svoris yra 14,897 g. / t. 1 b.l. 72-74 /.

47Iš 2013-01-30 viešbučio „( - )“ pažymos matyti, kad šiame viešbutyje 2012m. birželio mėn. 19 – 20d. laikotarpiui kambarys buvo rezervuotas Tom – K. S. vardu / t. 1 b.l. 86 /.

48Iš 2012-07-12 viešbučio „( - )“ pažymos matyti, kad Norvegijos piliečiai P. S., M. R. A. ir K. S. šiame viešbutyje gyveno nuo 2012-06-20 iki 2012-06-23 / t. 1 b.l. 88 /.

49Iš 2012-07-13 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM pažymos, spaudo Nr. ( - ) matyti, kad Akreditavimo tarnybos turimoje sveikatos priežiūros specialistų spaudo numerių duomenų bazėje tokio nėra. Gydytojos R. L. spaudas, kurio numeris buvo ( - ) yra panaikintas jai mirus / t. 1 b.l. 93 /.

50Iš Lietuvos policijos CDB pažymos matyti, kad R. L. – V. L. motina yra mirusi 2001-02-08 / t. 1 b.l. 94 /.

51Iš 2012-09-20 kratos protokolo matyti, kad R. L. gyvenamojoje vietoje kratos metu su kitais objektais paimtas ir lapelis su norvego T.-K. adresu ir telefono numeriu / t. 2 b.l. 39-41/.

52Iš 2012-09-21 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas minėtas lapelis / t. 2 b.l. 42 /.

53Iš 2012-10-04 kratos protokolo matyti, kad jame nurodyti visi objektai paimti V. L. gyvenamojoje vietoje / t. 2 b.l. 55-61 /.

54Iš 2013-01-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti pas V. L. kratos metu paimti objektai, tarp kurių medicininių dokumentų blankai, jo anspaudas, USB laikmena su įvairių asmenų ligos istorijomis / t. 2 b.l. 62-63/.

55Iš 2012-10-12 V. L. paimto kompiuterio apžiūros matyti, kad kompiuteryje, bendravimo internetu programoje „Skype“ rastos V. L. žinutės su nenustatytu asmeniu, kuriose jis kalbasi, kaip išrašinėjo receptus įvairiems asmenims / t. 2 b.l. 82-84 /.

56Iš 2012-11-12 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo bei prie jo pridėtų pokalbių suvestinių matyti, kad protokole fiksuoti V. L. pokalbiai įvairiomis temomis su įvairiais asmenimis, apie receptus, tablečių įgyjimą vaistinėse ir pan. Kontroliuotas V. L. mobilaus ryšio telefonas Nr. ( - ) / t. 2 b.l. 125-140 /.

57Iš 2012-10-04 V. L. asmens kratos protokolo matyti, kad iš V. L. asmens kratos metu paimti du mobilaus ryšio telefonai, gydytojo anspaudas ir kiti objektai / t. 2 b.l. 183 /.

58Iš 2012-10-05 objektų apžiūros protokolo matyti, kad jame aprašyti iš V. L. paimti mobilaus ryšio telefonai, kurių vieno abonentas yra ( - ) / t. 1 b.l. 184-194/.

59Iš 2012-12-03 ( - ) klinikų rašto matyti, kad minėta įstaiga pateikia Psichiatrijos klinikos psichiatrijos bei vaikų ir paauglių psichiatrijos specialybių gydytojo rezidento nuostatus / t. 1 b.l. 18-22 /.

60Iš 2012-12-07 ( - ) klinikų rašto matyti, kad minėta įstaiga pateikia ( - ) universiteto ir rezidento, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, sutartį, kurią pasirašė V. L. / t. 1 b.l. 24-26/, ( - ) universiteto medicinos rezidentūros reglamentą, kuriame nurodytos rezidento pareigos, teisės ir atsakomybė / t. 1 b.l. 27-47 /, bei pažymą apie V. L. darbo vietą ( - ) nuo 2009-08-01 / t. 3 b.l. 15 /.

61Iš 2012-08-03 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad pateiktas kompaktinis diskas su įrašu / t. 1 b.l. 103 /.

62Iš 2012-08-03 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas vaizdo įrašas paimtas iš prekybos – pramogų centro „( - )“/ t. 1 b.l. 104 /.

63Iš 2012-07-04 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad G. J. pateikė prie ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos šiuo metu naudojamus psichiatrų blankų pavyzdžius ir dvi savo asmeninio anspaudo pagalvėles / t. 1 b.l. 112 /.

64Iš 2013-01-02 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti liudytojos G. J. pateikti objektai / t. 1 b.l. 113-114 /.

65Iš 2012-10-24 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - ) “, esančiame ( - ), buvo paimtas kaip įtariama suklastotas vienas receptas / t. 1 b.l. 121 /.

66Iš 2012-10-24 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas paimtas receptas / t. 1 b.l. 122 /.

67Iš 2012-10-23 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ ( - ), paimtas vienas kaip įtariama suklastotas receptas / t. 1 b.l. 124/.

68Iš 2012-10-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas paimtas receptas / t. 1 b.l. 125 /.

69Iš 2012-10-29 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ ( - ), paimti du kaip įtariama suklastoti receptai / t. 1 b.l. 127 /.

70Iš 2012-10-04 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš vaistinės paimti receptai / t. 1 b.l. 128 /.

71Iš 2012-10-23 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - ) “( - ), paimti 3 kaip įtariama suklastoti receptai / t. 1 b.l. 130 /.

72Iš 2012-10-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti paimti receptai / t. 1 b.l. 131-132 /.

73Iš 2012-10-30 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ ( - ) paimti trys kaip įtariama suklastoti receptai / t. 1 b.l. 134 /.

74Iš 2012-10-30 objektų apžiūros protokolo matyti, kad aprašyti paimti trys receptai / t. 1 b.l. 135-136 /.

75Iš 2012-10-23 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ ( - ), buvo paimti kaip įtariama suklastoti 3 receptai / t. 1 b.l. 138 /.

76Iš 2012-01-04 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti paimti iš vaistinės receptai / t. 1 b.l. 139 /.

77Iš 2013-01-15 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš „( - )“ vaistinės buvo paimtos čekių kopijos / t. 1 b.l. 140 /.

78Iš 2012-10-23 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“, esančioje ( - ) paimti 6 receptai, kurie kaip įtariama gali būti suklastoti / t. 1 b.l. 144 /.

79Iš 2012-10-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad aprašyti 6 iš vaistinės paimti receptai / t. 1 b.l. 145-147 /.

80Iš 2012-10-24 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ ( - ), paimti 2 receptai / t. 1 b.l. 150 /.

81Iš 2013-01-04 objektų apžiūros protokolo matyti, kad aprašyti iš UAB „( - )“ ( - ), paimti 2 receptai / t. 1 b.l. 151 /.

82Dėl kaltinamojo V. L. padarytos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 260 str. 1d.

83Kaltinamasis V. L. buvo kaltinamas tuo, jog laikotarpiu nuo 2012-04-10 iki 2012-10-02 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, turėdamas tikslą neteisėtai platinti psichotropines medžiagas, suklastojo ne mažiau kaip 13 receptų, suteikiančių teisę įgyti medikamentus, turinčius savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, juose įrašydamas žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis arba uždėdamas ant jų negaliojantį atspaudą, ir perdavė šiuos receptus įvairiems asmenims, taip pat šių receptų pagrindu neteisėtai išplatino šias psichotropines medžiagas: 2012-04-10 UAB „( - )“, ( - ), – 100 tablečių, kuriose yra 0,1 g psichotropinės medžiagos alprozolamo, UAB „( - )“, ( - ) – 60 tablečių, kuriose yra 0,06 g. psichotropinės medžiagos alprozolamo, UAB „( - )“, ( - ) – 60 tablečių, kuriose yra 0,06 g psichotropinės medžiagos alprozolamo; 2012-05-04 UAB „( - )“, ( - ) – 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g psichotropinės medžiagos klonazepamo, 2012-05-12 UAB „( - )“, ( - ) – 20 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,2 g psichotropinės medžiagos zolpidemo, ir 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,015 g. psichotropinės medžiagos alprozolamo; 2012-06-06 UAB „( - )“, – 30 tablečių – 0,06 g psichotropinės medžiagos – klonazepamo; 2012-08-27 UAB „( - )“, ( - ) – 20 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,2 g psichotropinės medžiagos zolpidemo, ir 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g psichotropinės medžiagos klonazepamo; 2012-08-31 UAB „( - )“, ( - ) – 60 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g psichotropinės medžiagos alprozolamo; 2012-09-04 UAB „( - )“, ( - ) – 60 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g psichotropinės medžiagos aprozolamo; 2012-09-21 UAB „( - )“ ( - ) – 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g psichotropinės medžiagos – klonazepamo; 2012-10-02 UAB „( - )“ ( - ) – 30 tablečių, kurių sudėtyje yra 0,06 g psichotropinės medžiagos – klonazepamo. Nustatyta, jog aukščiau nurodytame kaltinime minimi tablečių bei veikliųjų psichotropinių medžiagų kiekiai. Teismas išanalizavęs rašytinius įrodymus eančius byloje, 2012-07-23 specialisto išvadą Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad pas kaltinamuosius T. - K. S., R. A. M. ir P. S. rastos tabletės bei nustatyti psichotropinių medžiagų kiekiai esantys minėtose tabletėse daro tokią išvadą. Kadangi kaltinamasis V. L. minėtas psichotropines medžiagas buvo kaltinamas platinęs ne kaltinamiesiems, o ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, tokiu būdu šių tablečių tyrimas specialistui nepateiktas. Taigi, visiškai neaišku kokiu būdu V. L. inkriminuotas psichotropinių medžiagų platinimas dar ir nustatant veikliosios (psichotropinės) medžiagos kiekį. Taigi teismas sprendžia, jog kaltinimas kaltinamajam V. L. pagal LR BK 260 str. 1d. niekuo nepagrįstas. Tokią išvadą teismas daro dėl to, jog šis kaltinimas buvo grindžiamas tik įvairiose ( - ) vaistinėse surastų ir paimtų receptų pagrindu. Taip pat teismui visiškai neaišku, kokiais duomenimis ir metodais remiantis buvo nustatyti psichotropinių medžiagų kiekiai. Pagal išrašytus receptus tabletės rastos nebuvo, nes ir pačiame kaltinime nurodyta, jog jos buvo platinamos ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, tokiu būdu pačių tablečių radimas, nekalbant apie psichotropinės (veikliosios) medžiagos nustatymą jose yra neįmanomas. Taigi, kaltinimas V. L. kaltę šioje kaltinimo dalyje grindė tik išrašytais suklastotais receptais su vaistų pavadinimais svetimų asmenų vardu. Atžymėtina ir tai, jog už receptų klastojimą V. L. pateiktas atskiras kaltinimas šioje byloje. Teismo nuomone inkriminuojant V. L. šios veikos padarymą, kaltinime nenurodytas nei vienas šio straipsnio dispozicijoje išvardintas požymis, kuriuo padaroma ši veika. Taigi, šioje kaltinimo dalyje V. L. kaltė nepatvirtinta jokiais objektyviais įrodymais.

84Atsižvelgiant į tai, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę, padarius nusikalstamas veikas bei kitas svarbias bylos aplinkybes, taip pat į tai, kad baudžiamojoje teisėje ypatingą svarbą turi principas in dubio pro reo, reiškiantis tai, kad jeigu jau egzistuoja abejonės, jas reikia aiškinti kaltinamojo naudai, todėl teismas vadovaudamasis vien tik niekuo nepagrįstu kaltinimu šioje dalyje negali pripažinti kaltinamojo V. L. kaltu padarius jam inkriminuojamą šią nusikalstamą veiką.

85Taigi, teismas daro išvadą, jog išdėstytų ir teisme ištirtų įrodymų visuma kategoriškai patvirtina, kad neįrodyta, jog kaltinamasis V. L. dalyvavo padarant nusikalstamą veiką ( LR BPK 303 str. 5d. 2p.), todėl pagal LR BK 260 str. 1d. jis išteisintinas.

86Dėl kaltinamojo R. A. M. padarytos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 260 str. 1d.

87Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas.

88Nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, sudėčių objektyviesiems požymiams būdingas specifinis veikos dalykas – psichotropinės ar narkotinės medžiagos. Konstatuojant, kad asmuo neteisėtai disponavo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, būtina tiksliai įvardyti, kokios tai medžiagos, bei nustatyti jų kiekį. Nustatant šias aplinkybes reikia specialių žinių, todėl, be kitų įrodymų, byloje turi būti specialisto išvada ar ekspertizės aktas.

89Pagal susiformavusią teisminę praktiką nustatant ar asmuo disponavo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis būtina tiksliai nustatyti ne tik patį disponavimo faktą, šių medžiagų kiekį, bet ir jų cheminę sudėtį, t.y.veikliosios medžiagos tetrahidrokanabinolio kiekį.

90Pagal BK 269 straipsnį narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra medžiagos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (1 dalis); kokį narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį laikyti nedideliu, kokį dideliu ir labai dideliu, nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis rekomendacijomis (2 dalis). Taigi, sprendžiant klausimą, ar medžiaga yra narkotinė ar psichotropinė, kuria disponavimas yra kontroliuojamas, taip pat nustatant jos kiekį, turintį įtakos baudžiamosios atsakomybės diferencijavimui, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintais narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašais bei rekomendacijomis dėl jų kiekio nustatymo. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant) yra įtrauktos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, sąrašą. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ (2007 m. gruodžio 14 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais; toliau – Rekomendacijos) kanapių (ir jų dalių) nedidelis kiekis yra ne daugiau kaip 5 g, didelis kiekis – daugiau kaip 500 g, labai didelis kiekis – daugiau kaip 2500 g. Taigi pagal šiuos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus narkotine medžiaga yra laikomos bet kokios rūšies kanapės (ir jų dalys) nepriklausomai nuo jose esančios veikliosios (psichiką veikiančios) medžiagos kiekio.

91Tuo tarpu Europos Sąjungos Tarybos 2003 m. rugsėjo 29 d. reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, 52 straipsnyje „Kanapių auginimas“ nurodyta, kad „Auginant kanapes, klasifikuojamas pagal KN kodą 53021000, naudojamose veislėse tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija 0,2 proc. ir jos auginamos sudarius sutartį ar priėmus įsipareigojimą, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 1 dalyje. Valstybės narės sukuria sistemą, skirtą tikrinti tetrahidrokanabinolio kiekį augaluose < ... >“.

92BK 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. Ši blanketinė nuostata, nukreipianti į Europos Sąjungos teisės aktus, be kita ko, reiškia, kad tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės baudžiamosios teisės taikymo sritis bent iš dalies sutampa, nacionalinis teismas turi pareigą pateikti tiek įmanoma Europos Sąjungos teisę atitinkantį vidaus teisės aiškinimą, prireikus ir tiesiogiai atsižvelgdamas į atitinkamų jos teisės aktų reikalavimus.

93Aiškindamas 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų veikimą valstybės narės nacionalinės teisės srityje 2008 m. liepos 11 d. nutartyje (C-207/08), išnagrinėjęs Panevėžio apygardos teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą E. B. baudžiamojoje byloje, Teisingumo Teismas nusprendė, kad: 1) 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia nacionalinės teisės aktą, kuriuo draudžiama auginti ir laikyti šiame reglamente nurodytas pluoštines kanapes; 2) Bendrijos teisė draudžia valstybės narės teismui taikyti nacionalinės teisės aktą, kuriuo, pažeidžiant reglamentą Nr. 1782/2003, draudžiama auginti ir laikyti šiame reglamente nurodytas pluoštines kanapes.

94Taigi darytina išvada, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 – pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 249 straipsnio 2 dalį taikomas tiesiogiai ir turintis viršenybę prieš nacionalinius teisės aktus – nedraudžia valstybėse narėse pluoštines kanapes, kuriose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija 0,2 proc., ir šios nuostatos privalo laikytis visos valstybės narės ir jų valdžios (taip pat teisminės) institucijos. Iš to seka, kad Lietuvos baudžiamosios teisės srityje sprendžiant dėl BK 260 straipsnyje numatytos atsakomybės už disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, kai šios nusikalstamos veikos dalykas yra kanapės (ir jų dalys), būtina atlikti rastų medžiagų objektyvų specialių žinių reikalaujantį tyrimą, siekiant nustatyti rastose kanapėse (ir jų dalyse) esančios veikliosios medžiagos – tetrahidrokanabinolio – kiekį (jo procentinę išraišką bendroje jų masėje), tam, kad būtų galima nustatyti, ar tai narkotinio tipo kanapės, draudžiamos vartoti medicinos tikslams, ar pluoštinės kanapės, kuriose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija 0,2 proc. ir kurios pagal Europos Sąjungos teisę valstybėse narėse visuotinai nedraudžiamos.

95Specialistas apklaustas teismo posėdžio metu atnaujinus įrodymų tyrimą byloje kategoriškai patvirtino, kad pas kaltinamąjį R.A. M. surastame kanapių sėklų ir kanapių dalių mišinyje vyravo kanapių sėklos ir kanapių dalys atskilusios nuo sėklų. Jose veikliosios medžiagos tetrahidrokanabinolio nėra arba beveik nėra, t.y. gerokai mažiau nei 0,02 procento nepriklausomai nuo to, ar tai narkotinės ar pluoštinės kanapės. Pažymėjo, kad kanapių sėklose tertahidrokanabinolio nėra. Specialistas nurodė, jog norint nustatyti ar tai narkotinių ar pluoštinių kanapių sėklos reikia nustatyti kanapių rūšį. Kanapių rūšies specialistai nustatyti negali. Kadangi kanapės ir jų dalys įrašytos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų pirmąjį sąrašą, todėl byloje ir duota išvada, kad tai narkotinė medžiaga. Specialistas paaiškino, jog šiuo atveju veikliosios medžiagos tetrahidrokanabinolio nei koncentracijos nei kiekio nustatyti tirti pateiktoje medžiagoje negalima, todėl specialistas mano, jog papildomas cheminis tyrimas netikslingas. Šios išvados priėjo ir teismas, nes negalint nustatyti kanapių sėklų veislės ir neesant galimybės nustatyti veikliosios medžiagos tetrahidrokanabinolio kiekį skirti papildomą cheminį tyrimą netikslinga. Šiuo atveju paskyrus papildomą cheminį tyrimą būtų tik bereikalingai užvilkintas bylos nagrinėjimas.

96Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad kiekybiškai ir kokybiškai apibūdinančias BK 260 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos veikos dalyką, kai juo yra kanapės (ir jų dalys), konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje nenustačius veikliosios (psichoaktyvios) medžiagos kiekio kanapių sėklų ir dalių mišinyje rastame pas R. A. M. teismas negali pripažinti jo kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 260 str. 1d., todėl jis išteisintinas, kaip nepadaręs veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ( LR BPK 303 str. 5d. 1p.).

97Dėl kaltinamojo V. L. padarytos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 228 str. 2.

98Pagal BK 228 str. 2 d. atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, ir numatytą veiką asmuo padarė siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos.

99Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje aiškinamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo tarnybinio arba drausminio nusižengimo, yra didelės žalos požymis. Šis požymis, kuris gali būti ir turtinio, ir neturtinio pobūdžio, būtinas baudžiamajai atsakomybei kilti, yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes: žalos pobūdį, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeisti, nukentėjusiųjų skaičių, nusikalstamos veikos laiką, trukmę, kaltininkų einamų pareigų svarbą ir pan. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 str., padaromas tik tyčia, todėl šis būtinas nusikaltimo sudėties subjektyvusis požymis, taikant baudžiamąją atsakomybę, turi būti nustatytas, šio požymio konstatavimas turi būti motyvuotas, pagrįstas byloje ištirtais duomenimis ir nustatytomis aplinkybėmis.

100Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad tokiai teismų praktikai, kai bet kokie teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų atliekamas funkcijas, pažeidimai kvalifikuojami kaip nusikalstamas piktnaudžiavimas, neanalizuojant, ar yra pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, ar yra pakankamai duomenų išvadai apie didelės žalos padarymą, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises ir nubaudžiant teisės aktų reikalavimus pažeidusius asmenis, nepritartina, kad tokia praktika neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties. Didelės žalos požymis, rodantis padidintą piktnaudžiavimo pavojingumą ir nustatantis takoskyrą tarp baudžiamosios ir drausminės atsakomybės, turi būti kruopščiai pagrįstas byloje esančių duomenų visumos vertinimu (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-161/2012, 2K-316/2013 ir kt.).

101Valstybės tarnautojas piktnaudžiaudamas tarnyba visada pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir diskredituoja tarnautojo vardą, tačiau ne bet koks jo vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo arba piktnaudžiaujant tarnyba dar ir kitos nusikalstamos veikos padarymo. Didelės žalos valstybei padarymas turi būti konstatuojamas neapsiribojant tik atitinkamų valstybės tarnautojo pareigų bei teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, išvardijimu, o nurodant argumentus, iš kurių būtų aišku, kodėl padaryta žala valstybei vertinama kaip didelė.

102Šiuo konkrečiu atveju kaltinime įvardintas šio nusikaltimo sudėties požymis – didelė neturtinio pobūdžio žala suformuluotas deklaratyviai nurodant, kad dėl kaltinamojo V. L. veiksmų didelę neturtinio pobūdžio žalą patyrė juridinis asmuo – ( - ) ligoninės viešoji įstaiga - ( - ), nes kaltinamasis sumenkino asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų bei visos sveikatos apsaugos sistemos autoritetą, funkcinę paskirtį, iškreipė gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją, diskreditavo šios įstaigos darbuotojo vardą, iškraipė ir pažeidė nustatytą teisinę bei valdymo vykdymo tvarką, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė ir valstybė, t. y. suformuluotas visiškai abstrakčiai ir nėra pagrįstas tinkamais teisiniais argumentais. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinamojo V. L. receptų suklastojimas nenulėmė kokių nors konkrečių neigiamų padarinių atsiradimo nei gydymo įstaigai, nei visai sveikatos apsaugos sistemai, nekilo jokie esmingai žalingi padariniai, rezonanso visuomenėje šie kaltinamojo veiksmai taip pat nesukėlė. Nukentėjusių asmenų nuo šios veikos nėra, veika padaryta vienkartiniu veiksmu, gydytojo rezidento pareigos tarnyboje nelaikytinos aukštomis pareigomis. Šių aplinkybių visuma teikia pagrindo teismo išvadai, kad V. L. veikoje nėra būtino piktnaudžiavimo požymio – didelės žalos. Be to, teismas nenustatė ir BK 228 str. 2d. numatyto būtino nusikalstamos veikos požymio - turtinės ar kitokios asmeninės naudos. Kaltinamasis V. L. neneigia gavęs iš kaltinamojo T. K. S. 50 Lt. Tačiau pinigus jis gavo ne už receptų išrašymą, o už T. K. S. apžiūrą ir konsultaciją. Šią aplinkybę patvirtina ir kaltinamasis T. K. S.. Tokiu būdu kaltinamasis V. L. dėl padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 228 str. 2d. išteisintinas, kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ( LR BPK 303 str. 5d.1p.).

103Dėl kaltinamųjų V. L., R.A. M., T. – K. S., P. S. padarytų nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d.

104Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba netikrą ar suklastotą dokumentą panaudojo ar realizavo. Dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010). Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas. Kvalifikuojant veiką pagal BK 300 str. 1 d. taip pat būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, jog suklastoja dokumentą, kuris gali sukelti teisinius padarinius, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010 ir kt.). Kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, tačiau vertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir kt.

105Šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis V. L. išrašydamas receptus bei išrašus iš medicininių dokumentų, juose įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie asmenis dėl tariamai skirto gydymo medikamentais, turinčiais savo sudėtyje psichotropinių medžiagų, bei šiuos receptus perdavęs T. – K. S., R. A. M. bei P. S., kurie laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-06-19, Kauno mieste, pasidalinę V. L. išrašytus suklastotus receptus, vaistinėse įsigijo ne mažiau kaip 438 vnt. tablečių, kuriose yra didelis ar labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų, t.y. V. L. suklastojo, o kaltinamieji R. A. M., T. K. S., P. S. disponavo suklastotai receptais. Tokiu būdu visų kaltinamųjų kaltė, padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 300 str. 1 d. pilnai įrodyta, veikos kvalifikuotos teisingai.

106Dėl kaltinamojo V. L. padarytų nusikalstamų veikų numatytų LR BK 24 str. 6d., 260 str. 3d., kaltinamųjų R. A. M., T.– K. S., P. S. padarytų nusikalstamų veikų numatytų LR BK 260 str. 3d., 21 str. 1d., 199 str. 2d.

107BK 260 str. 3 d. numato atsakomybę už labai didelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų neteisėtą gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, pardavimą ar kitokį platinimą. Baudžiamojo kodekso 269 str. numatyta, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra tos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, o kokį šių medžiagų kiekį laikyti nedideliu, kokį dideliu ir labai dideliu, nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis rekomendacijomis.

108Teismas pažymi, kad pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių įstatyme nustatyto amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 str. 1 d.). Taigi bendrininkavimas iš esmės yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Bendrininkavimą, kaip ir nusikalstamos veikos sudėtį, apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis).

109Būtinas šio instituto požymis yra bent dviejų bendrininkų tarpusavio susitarimas veikti bendrai, siekiant realizuoti bendrus nusikalstamus ketinimus. Asmenų susitarimas bendrai atlikti nusikalstamą veiką galimas žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir pan.), ir jis galimas visose nusikalstamos veikos stadijose. Be to, įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales. Nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas (BK 24 str. 2 d.).

110Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo, iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus (BK 24 str. 6 d.).

111Kaip matyti iš 2012-07-23 specialisto išvados Nr. ( - ) joje nurodyta, jog 30 vnt. baltos spalvos tablečių su padalinimu vienoje pusėje iš 3 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Diazepeks 5 mg Diazepamum“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį P. S., sudėtyse yra psichotropinė medžiaga – diazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,150 g., 79 vnt. gelsvos spalvos iš abiejų pusių išgaubtų tablečių iš 4 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Relanium 5 mg Diazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį P. S., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga- diazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,395 g., 146 vnt. baltos spalvos tablečių su kryžminiu padalinimu vienoje pusėje iš 5 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Clonazepam TC 2 mg Klonazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį P. S., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga - klonazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,292 g., 111 vnt. baltos spalvos iš abiejų pusių išgaubtų tablečių iš 5 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Tazepam 10 mg Oksazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį P. S., sudėtyse yra psichotropinė medžiaga – oksazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 1,110 g., 100 vnt. violetinės spalvos pailgų iš abiejų pusių išgaubtų tablečių su padalinimu vienoje pusėje ir įspaustais užrašais „UPJOHN 20“ kitoje pusėje iš 10 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Xanax 1 mg Alprazolamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį P. S., sudėtyse yra psichotropinė medžiaga - alprozolamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,100 g., 130 vnt. gelsvos spalvos iš abiejų pusių išgaubtų tablečių iš 7 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Relanium 5 mg Diazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį R. A. M., sudėtyse yra psichotropinė medžiaga – diazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,650 g., 29 vnt. baltos spalvos tablečių su kryžminiu padalinimu vienoje pusėje iš gamyklinės plastikinės pakuotės su užrašais „Clonazepam TC 2 mg Klonazepamas rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį R. A. M., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – klonazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,058 g., 30 vnt. baltos spalvos tablečių su kryžminiu padalinimu vienoje pusėje ir įspaustais užrašais „ROCHE 2“ kitoje pusėje iš rudos spalvos stiklo indelio su etikete „Rivotril 2 mg Klonazepamas 30 tablečių, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį R. A. M., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – klonazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,060 g., 89 vnt. baltos spalvos iš abiejų pusių išgaubtų tablečių iš 4 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Tazepam 10 mg Oksazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį R. A. M., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – oksazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,890 g., 144 vnt. violetinės palvos pailgų iš aboejų pusių išgaubtų tablečių su padalinimu vienoje pusėje ir įspaustais užrašais „UPJOHN 20“ kitoje pusėje iš 15 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Xanax 1 mg Alprazolamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį R. A. M., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – alprozolamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,144 g., 81 vnt. gelvos spalvos iš abiejų pusių išgaubtų tablečių iš 5 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Relanium 5 mg Diazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį T. – K. S., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga- diazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,405 g., 104 vnt. batos spalvos tablečių su kryžminiu padalinimu vienoje pusėje iš 4 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Clonazepam TC 2 mg Klonazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį T.-K. S., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga- klonazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,208 g., 99 vnt. baltos spalvos iš abiejų pusių išgaubtų tablečių iš 4 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Tazepam 10 mg Oksazepamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį T. – K. S., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – oksazepamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,990 g., 194 vnt. violetinės spalvos pailgų iš abiejų pusių išgaubtų tablečių su padalinimu vienoje pusėje ir įspaustais užrašais „UPJOHN 20“ kitoje pusėje iš 20 vnt. gamyklinių plastikinių pakuočių su užrašais „Xanax 1 mg Alprozolamas“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį T. – K. S., sudėtyse yra psichotropinė medžiaga – alprozolamas, kurio bendroji masė tabletėse yra 0,194 g., 78 vnt. baltos spalvos tablečių iš rudos spalvos stiklo indelio su etikete „Oxymetholone 50 mg 100 Tablets“, rastų 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį T. – K. S. , sudėtyse narkotinių ir psichotropinių medžiagų ar jų pirmtakų ( prekursorių) nerasta / t. 1 b.l. 61-67 /. Taigi remiantis šia specialisto išvada teismas neginčijamai konstatuoja, jog pas kaltinamuosius rastos tabletės, kuriose yra didelis ir labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų. Tačiau iš kaltinimo šalintina aplinkybė, jog kaltinamieji disponavo labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų turėdami tikslą jas platinti. Šios aplinkybės nepatvirtina jokie ikiteisminio tyrimo metu surinkti bei teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. A. M., patvirtino, jog K. S. planavo Lietuvoje įsigyti vaistų, kurie yra žymiai pigesni nei Norvegijoje. Tačiau juos planavo vartoti savo reikmėns, o ne parduoti ar kitaip platinti. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad atlikus tyrimus kaltinamųjų šlapime rasta narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Be to, teismo posėdžio metu apklaustas specialistas S. S. patvirtino, kad pagal turimą medžiagą iš Tromsės kalėjimo bei T. K. S. diagnozuotą susirgimą galėjo būti skirti vaistai, kuriais disponavo kaltinamieji.Tačiau baudžiamajai atsakomybei, numatytai LR BK 260 str.3d. atsirasti nebūtina nustatyti kvalifikuojančio požymio - tikslo platinti. Jai atsirasti užtenka vieno iš požymių, t.y. labai didelio kiekio narkotinės ar psichotropinės medžaigos įgijimo ar disponavimo. Kaip jau nustatyta, kaltinamieji įgijo vaistus, kurių sudėtyje yra didelis ir labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų. Šių vaistų įsigijimas yra apribotas, jie yra receptiniai vaistai, kurių įsigyti gali tik tam tikrus sveikatos sutrikimus turintys žmonės. Be to, net ir turint gydytojo išrašytą receptą, vaistų kiekis, kurį galima įsigyti su vienu receptu taip pat yra ribotas. Todėl teismas pažymi, jog būtent dėl tos priežasties buvo išrašyti suklastoti receptai kitų asmenų vardu, siekiant įgyti kuo didesnį vaistų kiekį bei suklastoti išrašai iš medicininių dokumentų, siekiant šiuos vaistus pervežti per Lietuvos Respublikos sieną. Atžymėtina ir aplinkybė, jog kaltinamasis T. K. S. prašė kitų kaltinamųjų padėti jam įgyti bei parsivežti į Norvegijos Karalystę vaistus, kaltinamieji visus įgytus vaistus pasidalino, t.y. jų išvežimui ruošėsi iš anksto, todėl teismas mano, jog kaltinamieji bent bendrais bruožais suvokė, kad įgyja vaistus, kurių sudėtyje yra didelis ir labai didelis kiekis psichotropinės medžiagos, kad jų įgijimui yra nustatyta bei reglamentuota tvarka norint juos išvežti iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Atžymėtina ir tai, jog visi trys kaltinamieji jau Norvegijos Karalystėje buvo bausti už nusikalstamas veikas susijusias su narkotinių medžiagų laikymu ir naudojimu.

112Taigi teismas dar kartą pažymi, kad pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsakomybė kyla vien tik už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, ir tikslas jas platinti nėra šios nusikaltimo sudėties privalomas subjektyvusis požymis, todėl jį įrodinėti ir nustatinėti nėra būtina (2007 m. gegužės 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-353/2007).

113Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką bendrininkavimas – tai bendra kelių asmenų veikla, todėl visos dėl veikos kilusios pasekmės inkriminuojamos kiekvienam iš bendrininkų nepriklausomai nuo kiekvieno iš jų vaidmens, veiksmų pobūdžio bei intensyvumo ir indėlio į nusikaltimo padarymą. Iš šioje byloje ištirtų ir anksčiau paminėtų įrodymų matyti, jog visi kaltinamieji veikė kartu ( V. L. kaip padėjėjas) kiekvienas iš jų suvokė, kad dalyvauja bendrai su kitais asmenimis neteisėtai disponuojant psichotropinėmis medžiagomis. Ir kiekvienas jų, įgyvendindami bendrą sumanymą, padarė nors ir netapačius veiksmus, bet tokius, kurie numatyti BK 260 straipsnio 3 dalies dispozicijoje. Todėl teisingai konstatuotas bendrininkų grupės buvimas.

114Todėl teismas sprendžia, jog visų trijų kaltinamųjų nusikalstama veika numatyta LR BK 260 str. 3d. kvalifikuota teisingai ir pilnai įrodyta, o V. L. dar ir kaip padėjėjo.

115Kaltinamieji R. A. M., T. – K. S., P. S. apklausti tiek ikiteisminio tyrimo tiek teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, jog įsigytus vaistus planavo vežtis į Norvegijos Karalystę. Nustatyta, kad visų trijų kaltinamųjų tyčia buvo nukreipta išgabenti vaistus pagal suklastos receptus bei išrašus iš medicininių dokumentų iš Lietuvos Respublikos į Norvegijos Karalystę. Kaip jau teismas nustatė, tam jie būtų naudoję suklastotus receptus bei išrašus iš medicinių dokumentų, tačiau nusikalstamos veiko nebaigė, nes prie prekybos ir pramogų centro „( - )“ buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų. Tokiu būdu teismas sprendžia, kad visų kaltinamųjų kaltė, padarius nusiskalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d. pilnai įrodyta, veikos kvalifikuotos teisingai.

116Bausmės skyrimas

117Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti ir atimti galimybę nuteistam asmeniui daryti naujas nusikalstamas veikas, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

118Vienas iš fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Baudžiamajame kodekse yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais. Tik išimtiniais atvejais teismas, skirdamas bausmę, gali išeiti už baudžiamojo įstatymo sankcijos ribų. Šie atvejai numatyti BK 54 str. 3 d. ir BK 62 str. Paprastai švelnesnė negu numatyta įstatymo bausmė skiriama vadovaujantis BK 62 str. nuostatomis, o BK 54 str. 3 d. taikoma tada, kai sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui ir kai nėra galimybės paskirti švelnesnę bausmę, remiantis BK 62 str. nuostatomis. Kaltinamiesiems skirti kitokią, švelnesnę bausmę, negu numato BK 62 str. negalima, nes nėra tam numatyto ir būtino pagrindo bei aplinkybių. Tačiau teismas apsvarstęs klausimą dėl kito baudžiamojo įstatymo - BK 54 str. 3 d. numatančios švelnesnės nei numatyta įstatymo bausmės skyrimą, taikymo mano, jog ši galimybė šioje baudžiamojoje byloje yra.

119Nusikaltimai, susiję su psichotropinėmis ar narkotinėmis medžiagomis kelia didelį pavojų žmonių sveikatai bei gyvybei, padeda plisti narkomanijai ne tik tarp suaugusių, bet ir nepilnamečių yra padaromi savanaudiškais tikslais. Tačiau teismas pažymi, jog vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse, yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Šioje baudžiamojoje byloje kaltinamieji kaltinami didelio ir labai didelio kiekio neteisėtu psichotropinių medžiagų įgijimu bei disponavimu bei rengimusi kontrabanda jas gabenti iš Lietuvos. Už šios nusikalstamos veikos padarymą įstatymas numato itin griežtą ir tik realią laisvės atėmimo bausmę. Teismo nuomone kaltinamiesiems paskyrus net ir pačią švelniausią įstatymo sankcijoje numatytą bausmę, ji būtų aiškiai per griežta. Kaltinamieji disponavo vaistais, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos, bet ne pačia psichotropine medžiaga.Vaistus įsigijo vaistinėse, t.y. legaliu būdu, tik su suklastotais receptais, t.y. neteisėtai. Kaltinamųjų padaryta nusikalstama veika nesukėlė pavojaus žmonių sveikatai bei gyvybei, jie neturėjo tikslo platinti tablečių, priešingai, tikslas buvo nusipirkti pigiau ir sunaudoti savo reikmėms. Todėl teismo nuomone veika nėra tokia pavojinga bei žalinga visuomenei kaip platinimas ar disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagos, prekursoriais ir pan.t.y. įvykdytas nusikaltimas yra mažiau pavojingas, nei kiti tos pačios rūšies nusikaltimai.

120Teismas pažymi, kad BK 41 straipsnis (Bausmės paskirtis) greta kitų bausmės tikslų (bendroji prevencija, nubaudimas, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimas) išskiria bausmės teisingumo tikslą. Bausmė turi būti teisinga. Bausmės teisingumas yra vienas pamatinių baudžiamosios teisės principų, kurio esmė yra ta, kad teismo paskirta bausmė turi atitikti du reikalavimus - padaryto nusikaltimo pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Įstatymų leidėjas, formuluodamas nusikaltimo požymius ir nustatydamas sankciją už nusikaltimą, įvertina tipinį (rūšinį) nusikaltimo, kaip tokio, pavojingumą. Tačiau pažymėtina, kad konkrečiomis aplinkybėmis padarytas nusikaltimas, formaliai atitinkantis rūšinius tam tikros kategorijos nusikaltimo požymius, iš tikrųjų gali neatitikti tipinio tos rūšies nusikaltimo pavojingumo. Pažymėtina ir tai, kad nusikaltimus, tarp jų ir sunkius, daro skirtingi žmonės, kurių pavojingumas taip pat skiriasi. Bausmės teisingumas neatsiejamai susijęs su kitu baudžiamosios teisės principu – bausmės individualizavimu, kuris taip pat yra pamatinis baudžiamosios teisės principas, tampriai susijęs su bausmės paskirtimi. BK 54 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tačiau tam, kad būtų išvengta neteisingumo, kad paskirta bausmė būtų teisinga, įstatymų leidėjas numatė išimtis iš bendrų bausmės skyrimo taisyklių, t. y. galimybę atskirais atvejais paskirti bausmę nenumatytą baudžiamojo įstatymo, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje. Tai numatyta BK 54 straipsnio 3 dalyje ir 62 straipsnyje. Tačiau tokia galimybė gali būti taikoma tik viena kryptimi – bausmės švelninimo linkme. Dėl to BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę.

121BK 54 str. 3 d. nuostatų taikymui būtina nustatyti, kad padaryto nusikaltimo (šiuo atveju – disponavimas psichotropinėmis medžiagomis, pasikėsinimas įvykdyti kontrabandą) pavojingumas, atsižvelgiant į padarytos veikos vietą, laiką, būdą, motyvus, yra žymiai mažesnis, negu rūšinis nusikalstamų veikų pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo baudžiamojo įstatymo už padarytus nusikaltimus sankcijoje. Teismo nuomone, šioje byloje yra nustatytos aplinkybės, apibūdinančios ir nusikalstamų veikų pavojingumą, ir tas veikas padariusių kaltinamųjų asmenybes, kurios rodo, kad straipsnių sankcijose numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

122BK 54 str. 3 d. taikymui taip pat svarbu, kad kaltininko asmenybės įvertinimas leistų daryti išvadą, jog laisvės atėmimo bausmės numatytos straipsnio sankcijoje paskyrimas už padarytą nusikalstamą veiką nebūtų teisingas. Kaltininko asmenybės pavojingumą nulemia požymiai, charakterizuojantys jį iki nusikalstamos veikos padarymo, nusikaltimo darymo metu ir po jo. Kaltinamieji niekada Lietuvoje anksčiau nebuvo teisti.

123BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikaltimas pagal rūšinį pavojingumą priskiriamas labai sunkiems nusikaltimams, už kurį numatytas laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.

124BK 199 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas pagal rūšinį pavojingumą priskiriamas sunkiems nusikaltimams, už kurį numatytas laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų. Valstybė nustato taisykles, ką ir kokiais kiekiais, kokiomis sąlygomis galima gabenti per valstybės sieną. Kaltinamieji R. A. M., T. – K. S., P. S. rengėsi gabenti vaistus per Lietuvos Respublikos sieną, kurie pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas priskiriamas psichotropinėms medžiagoms, leidžiamoms vartoti medicinos tikslams, ir kurie patenka į Rekomendacijų III sąrašą (Konvencijos IV sąrašas). Pažymėtina, kad tokio tipo medžiagos nėra absoliučiai draudžiamos, jos įeina į daugelio vaistų, parduodamų Lietuvos vaistinėse pagal receptus asmenims, turintiems tam tikrų negalavimų, sudėtį. Be to, jie rengėsi gabenti oficialiai įgytus vaistinėje vaistus (tik pagal suklastotus receptus), o ne pačią psichotropinę medžiagą. Pažymėtina ir tai, jog kaltinamieji nusikalstamos veikos nebaigė, jie tik rengėsi daryti kontrabandą. Atžymėtina ir tai, jog kaltinamieji neturėjo tikslo platinti vaistų, turinčių psichotropinių medžiagų, juos buvo įsigiję savo reikmėms ir tai sumažina veikos pavojingumą, o tuo pačiu ir kaltę dėl šios veikos padarymo. Be to, kaltinamieji įgytų vaistų neslėpė, visi yra gana jauno amžiaus.

125Skirti švelnesnę negu straipsnio sankcijoje numatyta bausmę, teismas gali tik tuo atveju, kai byloje yra nustatytos aplinkybės, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už jo nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarauja teisingumo principui. Tačiau tai nereiškia, kad įstatymas reikalauja nustatyti kažkokias ypatingas aplinkybes. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinės nutartys Nr. 2K-77/2007, Nr. 2K-382/2012). BK 54 str. 3 d. numatytų nuostatų taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu. Ne visada formaliais kriterijais vadovaujantis paskirta įstatymo, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatyta bausmė yra teisinga įvertinus visas bylos aplinkybes.

126Visos bylos aplinkybės rodo, kad kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos nėra tokio sunkumo, ir jie nėra tiek pavojingi, kad galima būtų daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti skiriant jiems tik griežtas laisvės atėmimo bausmes. Teismo nuomone laisvės atėmimo bausmės numatytos straipsnio sankcijoje skyrimas šioje byloje, aiškiai prieštaraus teisingumo principui ir gali turėti priešingą efektą – neužtikrinti bausmės paskirties, todėl kaltinamiesiems R.A. M., T. K. S., P. S. skiriamos mažesnės bausmės, nei numatytos straipsnių sankcijose, o kaltinamajam V. L. kita bausmė rūšis – laisvės apribojimas.

127Kartu pažymėtina tai, kad teismas priimdamas šį nuosprendį, kaltinamiesiems suteikia galimybę įrodyti, kad jų padarytos nusikalstamos veikos buvo atsitiktinio pobūdžio, ir kad jie ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų.

128Įvertinus visas bylos aplinkybes, darytina išvada, jog BK 260 str. 3d. ir 199 str. 2d. sankcijose numatytos bausmės nebus teisingos.

129Skiriant bausmę kaltinamiesiems R. A. M., T.K. S., P. S. teismas atsižvelgė į tai, kad jie Lietuvoje neteisti, teisiami pirmą kartą, yra gana jauno amžiaus, gyvenimiška patirtis dėl jauno amžiaus nesukaupta, padarytos nusikalstamos veikos sunkių pasekmių nesukėlė, nepadaryta žala tretiesiems asmenims, faktines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes jie pripažino.

130Skiriant bausmę kaltinamajam V. L. teismas atsižvelgė į tai, kad jis praeityje neteistas, yra gana jauno amžiaus, mokosi ir dirba, gyvenimiška patirtis dėl jauno amžiaus nesukaupta, padarytos nusikalstamos veikos sunkių pasekmių nesukėlė, nepadaryta žala tretiesiems asmenims, faktines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes jis pripažino.

131Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

132Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė veikdami bendrininkų grupėje.

133Kaltinamiesiems į bausmės laiką įskaitytinas laikas, išbūtas suėmime ir laikinajame sulaikyme.

134Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veiklai tirti ir nagrinėti išspręstini BPK 94 str. tvarka.

135Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301-303 straipsniais, 308 straipsniu, teismas

Nutarė

136V. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 24 str. 6 d., 260 str. 3 d., 300 str. 1 d. ir pritaikius BK 54 str. 3 d. nuteisti:

137- pagal LR BK 24 str. 6 d., 260 str. 3 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., paskirti laisvės apribojimo bausmę 2 (dvejiems) metams, įpareigojant nuteistąjį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei būti namuose nuo 6 val. iki 22 val. jeigu tai nesusiję su darbu.

138- pagal LR BK 300 str. 1d., pritaikius BK 54 str. 3 d., paskirti laisvės apribojimo bausmę 1(vieneriems) metams, įpareigojant nuteistąjį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei būti namuose nuo 6 val. iki 22 val. jeigu tai nesusiję su darbu.

139Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą galutinę bausmę laisvės apribojimą 2 ( dvejiems) metams, įpareigojant nuteistąjį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei būti namuose nuo 6 val. iki 22 val. jeigu tai nesusiję su darbu.

140Vadovaujantis BK 66 str. 2 d., 65 str. 1 d., į nuteistajam V. L. paskirtos bausmės laiką įskaityti jo laikinojo sulaikymo laiką nuo 2012-10-05 iki 2012-10-19, vieną laikinojo sulaikymo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

141Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 260 str. 1 d., V. L. išteisinti, nes neįrodyta kad kaltinamasis V. L. dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

142Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 228 str.2 d., V. L. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

143Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei periodinį registravimasį policijos įstaigoje iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tas pačias, nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

144R. A. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., ir pritaikius BK 54 str. 3 d. nuteisti:

  • pagal LR BK 260 str. 3 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., 4 ( ketveriems ) metams laisvės atėmimo;
  • pagal LR BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., 2 ( dvejiems) metams laisvės atėmimo;

145R. A. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 str. 1d. ir nuteisti 1 ( vieneriems) metams laisvės atėmimo.

146Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 1p. bausmes paskirtas pagal BK 260 str. 3d. ir BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę ir paskirti subendrintą bausmę 4 ( keturis) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

147Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. paskirtą subendrintą bausmę subendrinti su bausme paskirta pagal BK 300 str. 1d. griežtesne bausme apimant švelnesnę ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 4 ( keturis) metus ir 6 ( šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

148Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

149Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 260 str. 1 d., R. A. M. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

150Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2014 m. birželio 25 d. Į bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2012-06-26.

151Kardomąją priemonę-suėmimą, suėjus skyrimo terminui pratęsti ir baigti taikyti pradėjus bausmės vykdymą.

152T. – K. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., ir pritaikius BK 54 str. 3 d. nuteisti:

  • pagal LR BK 260 str. 3 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., 4 ( ketveriems ) metams laisvės atėmimo;
  • pagal LR BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., 2 ( dvejiems) metams laisvės atėmimo;

153T. – K. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 str. 1d. ir nuteisti 1(vieneriems) metams laisvės atėmimo.

154Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d.1p. bausmes paskirtas pagal BK 260 str. 3d. ir BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę ir paskirti subendrintą bausmę 4 ( keturis) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

155Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. paskirtą subendrintą bausmę subendrinti su bausme paskirta pagal BK 300 str. 1d. griežtesne bausme apimant švelnesnę ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 4 ( keturis) metus ir 6 ( šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

156Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

157Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2014 m. birželio 25 d. Į bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2012-06-26.

158Kardomąją priemonę-suėmimą, suėjus skyrimo terminui pratęsti ir baigti taikyti pradėjus bausmės vykdymą.

159P. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., ir pritaikius BK 54 str. 3 d. nuteisti:

  • pagal LR BK 260 str. 3 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., 4 ( ketveriems ) metams laisvės atėmimo;
  • pagal LR BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., 2 ( dvejiems) metams laisvės atėmimo;

160P. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 str. 1d. ir nuteisti 1 ( vieneriems) metams laisvės atėmimo.

161Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d.1p. bausmes paskirtas pagal BK 260 str. 3d. ir BK 21 str. 1 d., 199 str. 2 d subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę ir paskirti subendrintą bausmę 4 ( keturis) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

162Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. paskirtą subendrintą bausmę subendrinti su bausme paskirta pagal BK 300 str. 1d. griežtesne bausme apimant švelnesnę ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 4 ( keturis) metus ir 6 ( šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

163Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

164Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2014 m. birželio 25 d. Į bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2012-06-26.

165Kardomąją priemonę-suėmimą, suėjus skyrimo terminui pratęsti ir baigti taikyti pradėjus bausmės vykdymą.

166Daiktinius įrodymus - kompaktinį diską Nr. ( - ), kompaktinį diską su vaizdo įrašu iš prekybos – pramogų centro „( - )“ palikti saugoti prie bylos. Kompaktinį diską su informacija iš V. L. kompiuterio, tris išrašus iš medicininių dokumentų bei vieną receptą, dvi anspaudo „pagalvėles“ ir du blankų pavyzdžius, lapelį, 21 receptą, dėžę, kurioje yra paketai nuo psichotropinių medžiagų iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti saugoti prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

167V. L. namuose kratos metu bei asmens kratos metu paimtus daiktus – kompiuterį su pakrovėju, operatoriaus „Bitė“ išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ Sim kortelę Nr. ( - ), operatoriaus „Bitė“ išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ Sim kortelę Nr. ( - ), operatoriaus „Omnitel“ išankstinio apmokėjimo paslaugos „Extra“ Sim kortelę Nr. ( - ), Sim kortelę Nr. ( - ), keturis tuščius receptų blankus, septynis tuščius blankus „Siuntimai tirti, konsultuoti ir gydyti“ ant kurių atspausti Kauno medicinos universiteto klinikų atspaudas Nr. 30, septynis tuščius blankus „Išrašai iš medicininių dokumentų“ su atspaustais VšĮ ( - ) spaudu Nr. ( - ), išrašą iš medicininių dokumentų, užrašų knygelę rudos spalvos viršeliu, septynis tuščius blankus „Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti „USB laikmeną „Flash Voyager“, du mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėm, gydytojo V. L. anspaudą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti saugoti prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti V. L..

168P. S. pasą Nr. ( - ), R. A. M. pasą Nr. ( - ), T. K. S. pasą Nr. ( - ) saugomus prie bylos išsiųsti laisvės atėmimo vietos administracijai.

169Nuteistojo P. S. daiktus - DNB banko kortelę „Visa“ Nr. ( - ), banko „Banken“ „Visa“ kortelę Nr. ( - ), du kubo formos balto metalo auskarus su inkrustuotais baltais akmenėliais, vieną balto metalo auskarą su bespalviu akmenėliu, balto metalo žiedą inkrustuotą bespalviais akmenėliais, balto metalo grandinėlę ant kaklo su užsegimu, smulkaus pynimo, balto metalo stambaus pynimo grandinėlę ant rankos, vyriškus akinius nuo saulės rudos spalvos, 10 popierinių ir plastikinių vizitinių ir nuolaidų kortelių, kurios įdėtos į juodos spalvos odinį dėklą, du mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis iki nuosprendžio įsiteisėjimo palinti saugoti prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus perduotui saugojimui Norvegijos Karalystės konsulatui, Radvilėnų pl. 56, Kaunas.

170Nuteistojo R. A. M. daiktus - mobilaus ryšio telefoną „Motorola“ su „Chess“ Sim kortele, vyriškus akinius nuo saulės, laikrodį, balto metalo grandinėlę ant kaklo su užsegimu, balto metalo raktą, kosmetinį krepšį, skutimosi peiliukus, bespalvį purškiamą kvepalų buteliuką iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti saugoti prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus perduotui saugojimui Norvegijos Karalystės konsulatui, Radvilėnų pl. 56, Kaunas.

171Nuteistojo T. K. S. daiktus - nešiojamąjį kompiuterį „iPad 16 GB“, Model A1337. IMEI ( - ), Serial ( - ), juodos spalvos odinį dėklą, kompiuterio pakrovėją, du laidus, USB jungtį „Data Traveler 100 G2“, mobilaus ryšio telefoną „Samsung“ su „Telenor“ Sim kortele, vyriškus akinius nuo saulės, rudos spalvos odinį diržą, plastikinę dėžutę su maisto papildais, plastikinę dėžutę su batų tepalo pilna tūtele, tamsiai vyšninės spalvos moterišką piniginę, naudotą plastikinį skustuvą „Gillete“, geltonos spalvos cigarų dėžutę kurioje yra 7 cigarai, rudos spalvos odinę vyrišką piniginę, kurioje sudėtos įvairios vizitinės kortelės, pirkinių čekius, du balto metalo žiedus, DNB banko „Visa“ kortelę, išduotą T.-K. S. vardu Nr. ( - ), DNB banko kortelę, išduotą T.-K. S. vardu Nr. ( - ), DnB NOR „Visa“ kortelę, išduotą T.-K. S. vardu, Nr. ( - ), Travel insurance dvi kortelės, vairuotojo pažymėjimą išduotą Tom-K. S. vardu, „Bonus club „Casino Olimpic’’ kortelę Nr. ( - ) iki nuosprendžio įsiteisėjimo palkti saugoti prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus perduotui saugojimui Norvegijos Karalystės konsulatui, Radvilėnų pl. 56, Kaunas.

172Psichotropines tabletes - 1192 vnt. saugomas Lietuvos policijos KTC, kanapių sėklų ir kanapių dalių mišinį, saugomą Kauno AVPK, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

173P. S. 1700 Norvegijos kronų, T. K. S. 26 litus 75 centus saugomus Kauno AVPK depozitinėje sąskaitoje palikti saugojimui kur jie ir saugojami iki atskiro teismo nurodymo.

174Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nuteistiesiems šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas... 2. V. L. a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 3. R. A. M. a.k. ( - ), gim. ( - ), Norvegijos Karalystės pilietis, nevedęs,... 4. T. – K. S. a.k. ( - ), gim. ( - ), Norvegijos Karalystės pilietis, nevedęs,... 5. P. S. a.k. ( - ), gim. ( - ), Norvegijos Karalystės pilietis, nevedęs,... 6. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 7. V. L. iš anksto susitaręs ir veikdamas kaip padėjėjas bendrininkų grupėje... 8. Be to, jis buvo kaltinamas tuo, kad būdamas prilygintas valstybės tarnautojui... 9. 2002-04-23 redakcijos Nr. IX-855 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 10. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo (Nr. IX-2148, 2004-04-20,... 11. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. Nr. 112... 12. ( - ) 2011-01-21 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintų ( - ) Medicinos rezidentūros... 13. ( - ) generalinio direktoriaus 2009-03-12 įsakymu Nr. ( - ) patvirtintų ( - )... 14. Be to, jis, ne vėliau kaip 2012-06-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 15. R. A. M. veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai disponavo labai dideliu... 16. jis, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su... 17. Taip pat jis rengėsi kontrabanda gabenti psichotropines medžiagas iš... 18. Be to, jis, disponavo suklastotu dokumentu, o būtent: ne vėliau kaip... 19. Be to, jis buvo kaltinamas tuo, kad neteisėtai disponavo narkotinėmis... 20. T. – K. S. veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai disponavo labai... 21. jis, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su... 22. Be to, jis, rengėsi kontrabanda gabenti psichotropines medžiagas iš Lietuvos... 23. jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. S. ir R. A. M., laikotarpiu... 24. Be to, jis bendrininkavo klastojant dokumentus bei disponavo suklastotais... 25. P. S. veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai disponavo labai dideliu... 26. jis, būdamas iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su... 27. Be to, jis rengėsi kontrabanda gabenti psichotropines medžiagas iš Lietuvos... 28. Be to, jis, disponavo suklastotu dokumentu, o būtent: ne vėliau kaip... 29. Kaltinamasis R. A. M. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad jo draugas T.... 30. Kaltinamasis T. K. S. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad Lietuvoje... 31. Kaltinamasis P. S. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad Norvegijoje T.... 32. Kaltinamasis V. L. kaltu prisipažino dalinai. Paaiškino, kad 2012 m. vasarą,... 33. Liudytoja G. J. paaiškino, kad psichiatre dirba nuo 2006 m. Kaltinamųjų... 34. Liudytoja V. N. paaiškino, kad kaltinamuosius sulaikė PC ,,( - )‘‘.... 35. Liudytojas V. B. paaiškino, kad dirba PC „( - )“. Gavo pranešimą, kad... 36. Liudytojas V. L. paaiškino, kad dirba PC „( - )“. Tikslios datos... 37. Liudytojas E. L. paaiškino, kad kaltinamasis V. L. yra jo brolis. Jis skyrėsi... 38. Liudytojas V. R. paaiškino, kad 2013 m. su V. L. kartu gulėjo ( - ), nervų... 39. Specialistas S. S. susipažinęs su T. K. S. medicinine dokumentacija iš ( - )... 40. Teisėjas, vadovaujantis LR BPK 276 str. 4 d. pagarsino liudytojų A. P. ir R.... 41. Liudytojas R. L. parodė, kad jis norvegą T. - K. S. pažįsta apie 3 metus.... 42. Iš 2012-06-26 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad prekybos ir pramogų... 43. Iš 2013-01-03 objektų apžiūros protokolo matyti, kad pas Norvegijos... 44. Iš 2012-12-03 ( - ) ligoninės ( - ) pažymos matyti, kad receptuose nurodyti... 45. Iš 2012-07-12 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad tirti pateikta... 46. Tirti pateikta augalinė medžiaga, rasta 2012-06-26 pas Norvegijos pilietį M.... 47. Iš 2013-01-30 viešbučio „( - )“ pažymos matyti, kad šiame viešbutyje... 48. Iš 2012-07-12 viešbučio „( - )“ pažymos matyti, kad Norvegijos... 49. Iš 2012-07-13 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai... 50. Iš Lietuvos policijos CDB pažymos matyti, kad R. L. – V. L. motina yra... 51. Iš 2012-09-20 kratos protokolo matyti, kad R. L. gyvenamojoje vietoje kratos... 52. Iš 2012-09-21 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas minėtas... 53. Iš 2012-10-04 kratos protokolo matyti, kad jame nurodyti visi objektai paimti... 54. Iš 2013-01-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti pas V. L.... 55. Iš 2012-10-12 V. L. paimto kompiuterio apžiūros matyti, kad kompiuteryje,... 56. Iš 2012-11-12 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 57. Iš 2012-10-04 V. L. asmens kratos protokolo matyti, kad iš V. L. asmens... 58. Iš 2012-10-05 objektų apžiūros protokolo matyti, kad jame aprašyti iš V.... 59. Iš 2012-12-03 ( - ) klinikų rašto matyti, kad minėta įstaiga pateikia... 60. Iš 2012-12-07 ( - ) klinikų rašto matyti, kad minėta įstaiga pateikia ( -... 61. Iš 2012-08-03 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad pateiktas kompaktinis... 62. Iš 2012-08-03 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas vaizdo... 63. Iš 2012-07-04 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad G. J. pateikė prie... 64. Iš 2013-01-02 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti... 65. Iš 2012-10-24 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - ) “,... 66. Iš 2012-10-24 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas paimtas... 67. Iš 2012-10-23 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ ( -... 68. Iš 2012-10-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas paimtas... 69. Iš 2012-10-29 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ (... 70. Iš 2012-10-04 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš... 71. Iš 2012-10-23 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - ) “( -... 72. Iš 2012-10-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti paimti... 73. Iš 2012-10-30 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ (... 74. Iš 2012-10-30 objektų apžiūros protokolo matyti, kad aprašyti paimti trys... 75. Iš 2012-10-23 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ (... 76. Iš 2012-01-04 objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti paimti... 77. Iš 2013-01-15 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš „( - )“... 78. Iš 2012-10-23 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“,... 79. Iš 2012-10-25 objektų apžiūros protokolo matyti, kad aprašyti 6 iš... 80. Iš 2012-10-24 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad iš UAB „( - )“ (... 81. Iš 2013-01-04 objektų apžiūros protokolo matyti, kad aprašyti iš UAB „(... 82. Dėl kaltinamojo V. L. padarytos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 260 str.... 83. Kaltinamasis V. L. buvo kaltinamas tuo, jog laikotarpiu nuo 2012-04-10 iki... 84. Atsižvelgiant į tai, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas... 85. Taigi, teismas daro išvadą, jog išdėstytų ir teisme ištirtų įrodymų... 86. Dėl kaltinamojo R. A. M. padarytos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 260... 87. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla tam, kas neteisėtai gamino,... 88. Nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar... 89. Pagal susiformavusią teisminę praktiką nustatant ar asmuo disponavo... 90. Pagal BK 269 straipsnį narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra... 91. Tuo tarpu Europos Sąjungos Tarybos 2003 m. rugsėjo 29 d. reglamento (EB) Nr.... 92. BK 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio kodekso nuostatos yra suderintos... 93. Aiškindamas 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003... 94. Taigi darytina išvada, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 – pagal... 95. Specialistas apklaustas teismo posėdžio metu atnaujinus įrodymų tyrimą... 96. Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad kiekybiškai ir kokybiškai... 97. Dėl kaltinamojo V. L. padarytos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 228 str.... 98. Pagal BK 228 str. 2 d. atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo,... 99. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje aiškinamas kaip... 100. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad... 101. Valstybės tarnautojas piktnaudžiaudamas tarnyba visada pažeidžia... 102. Šiuo konkrečiu atveju kaltinime įvardintas šio nusikaltimo sudėties... 103. Dėl kaltinamųjų V. L., R.A. M., T. – K. S., P. S. padarytų nusikalstamų... 104. Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą,... 105. Šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis V. L. išrašydamas... 106. Dėl kaltinamojo V. L. padarytų nusikalstamų veikų numatytų LR BK 24 str.... 107. BK 260 str. 3 d. numato atsakomybę už labai didelio kiekio narkotinių ar... 108. Teismas pažymi, kad pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai... 109. Būtinas šio instituto požymis yra bent dviejų bendrininkų tarpusavio... 110. Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas... 111. Kaip matyti iš 2012-07-23 specialisto išvados Nr. ( - ) joje nurodyta, jog 30... 112. Taigi teismas dar kartą pažymi, kad pagal BK 260 straipsnio 3 dalį... 113. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką... 114. Todėl teismas sprendžia, jog visų trijų kaltinamųjų nusikalstama veika... 115. Kaltinamieji R. A. M., T. – K. S., P. S. apklausti tiek ikiteisminio tyrimo... 116. Bausmės skyrimas... 117. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu... 118. Vienas iš fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų... 119. Nusikaltimai, susiję su psichotropinėmis ar narkotinėmis medžiagomis kelia... 120. Teismas pažymi, kad BK 41 straipsnis (Bausmės paskirtis) greta kitų bausmės... 121. BK 54 str. 3 d. nuostatų taikymui būtina nustatyti, kad padaryto nusikaltimo... 122. BK 54 str. 3 d. taikymui taip pat svarbu, kad kaltininko asmenybės... 123. BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikaltimas pagal rūšinį pavojingumą... 124. BK 199 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas pagal rūšinį pavojingumą... 125. Skirti švelnesnę negu straipsnio sankcijoje numatyta bausmę, teismas gali... 126. Visos bylos aplinkybės rodo, kad kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos... 127. Kartu pažymėtina tai, kad teismas priimdamas šį nuosprendį,... 128. Įvertinus visas bylos aplinkybes, darytina išvada, jog BK 260 str. 3d. ir 199... 129. Skiriant bausmę kaltinamiesiems R. A. M., T.K. S., P. S. teismas atsižvelgė... 130. Skiriant bausmę kaltinamajam V. L. teismas atsižvelgė į tai, kad jis... 131. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 132. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad... 133. Kaltinamiesiems į bausmės laiką įskaitytinas laikas, išbūtas suėmime ir... 134. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veiklai tirti ir nagrinėti... 135. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301-303... 136. V. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 24 str. 6 d., 260 str. 3 d., 300 str. 1 d.... 137. - pagal LR BK 24 str. 6 d., 260 str. 3 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., paskirti... 138. - pagal LR BK 300 str. 1d., pritaikius BK 54 str. 3 d., paskirti laisvės... 139. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir... 140. Vadovaujantis BK 66 str. 2 d., 65 str. 1 d., į nuteistajam V. L. paskirtos... 141. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 260 str. 1 d., V. L. išteisinti,... 142. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 228 str.2 d., V. L. išteisinti, nes... 143. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei periodinį... 144. R. A. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2... 145. R. A. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 str. 1d. ir nuteisti 1 ( vieneriems)... 146. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 1p. bausmes paskirtas pagal BK 260 str.... 147. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. paskirtą subendrintą bausmę... 148. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 149. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 260 str. 1 d., R. A. M. išteisinti,... 150. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y.... 151. Kardomąją priemonę-suėmimą, suėjus skyrimo terminui pratęsti ir baigti... 152. T. – K. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199... 153. T. – K. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 str. 1d. ir nuteisti... 154. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d.1p. bausmes paskirtas pagal BK 260 str. 3d.... 155. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. paskirtą subendrintą bausmę... 156. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 157. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y.... 158. Kardomąją priemonę-suėmimą, suėjus skyrimo terminui pratęsti ir baigti... 159. P. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 260 str. 3 d., 21 str. 1 d., 199 str. 2 d.,... 160. P. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 str. 1d. ir nuteisti 1 ( vieneriems)... 161. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d.1p. bausmes paskirtas pagal BK 260 str. 3d.... 162. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 5d. 2p. paskirtą subendrintą bausmę... 163. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 164. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y.... 165. Kardomąją priemonę-suėmimą, suėjus skyrimo terminui pratęsti ir baigti... 166. Daiktinius įrodymus - kompaktinį diską Nr. ( - ), kompaktinį diską su... 167. V. L. namuose kratos metu bei asmens kratos metu paimtus daiktus –... 168. P. S. pasą Nr. ( - ), R. A. M. pasą Nr. ( - ), T. K. S. pasą Nr. ( - )... 169. Nuteistojo P. S. daiktus - DNB banko kortelę „Visa“ Nr. ( - ), banko... 170. Nuteistojo R. A. M. daiktus - mobilaus ryšio telefoną „Motorola“ su... 171. Nuteistojo T. K. S. daiktus - nešiojamąjį kompiuterį „iPad 16 GB“,... 172. Psichotropines tabletes - 1192 vnt. saugomas Lietuvos policijos KTC, kanapių... 173. P. S. 1700 Norvegijos kronų, T. K. S. 26 litus 75 centus saugomus Kauno AVPK... 174. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nuteistiesiems šį...