Byla 2-992-460/2015
Dėl skolos priteisimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ priešieškinį ieškovei akcinei bendrovei „Laivitė“ dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Laivitė“ atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ atstovams advokatui Egidijui Baranauskui, advokato padėjėjai A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Laivitė“ ieškinį ir papildomą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltlanta“ dėl skolos priteisimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ priešieškinį ieškovei akcinei bendrovei „Laivitė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2015-01-27 priimtas (po prieštaravimų dėl teismo įsakymo išdavimo) ieškovės AB „Laivitė“ ieškinys dėl 732 798,32 EUR skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės UAB „Baltlanta“. Ieškovė nurodo, jog AB „Laivitė“ pagal įvairius susitarimus atlikinėjo laivų remonto darbus įmonei UAB „Baltlanta“ bei nuomojo jiems patalpas. Tam, kad suderinti tarpusavio atsiskaitymus už atliktus darbus ir kitas susidariusias skolas, AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ bendru susitarimu 2013 m. rugsėjo 16 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 2013-09/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo. Pagal šios sutarties II skyriaus „Skolos dydis“ ir jos dengimo tvarka“ 2 p., šalių susitarimu buvo nustatytas mokėjimo grafikas, per kurį skolininkė, t. y. UAB „Baltlanta“ įsipareigoja sumokėti visą iki sutarties Nr. 2013-09/16-40 pasirašymo susidariusią skolą t. y. 9 872 136,95 LT (2 859 831, 09 EUR) arba 3 796 829,72 JAV dolerius. Skolos mokėjimo pradžia buvo nustatyta nuo 2013 m. spalio 1 d. ir mokėjimo pabaiga iki 2014 m. rugsėjo 1 d. Buvo nustatytas ir kiekvieną mėnesį mokėtinos skolos dalies dydis t. y. 822 678,07 Lt (238 319,25 EUR). 2013 m. gruodžio 2 d. buvo pasirašytas sutarties Nr. 2013-09/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo 1 priedas, jame buvo patikslintas Sutarties 2.2 p. ir skolos mokėjimo pradžia nustatyta nuo 2013 m. gruodžio 1 d., mokant kas mėnesį po 843 402,01 Lt (244 322,74 EUR).Skolos mokėjimo termino pabaiga - 2014 m. lapkričio 1 d. Bendra skolos suma: 10 120 824,11 LT (2 931 872,56 EUR). Atsakovė savo skolinius įsipareigojimus tinkamai vykdė iki 2014 m. rugsėjo mėnesio. Po to dėl sutarties Nr. 2013-09/16-40 vykdymo grafiko pažeidimo ieškovė 2014 m. spalio 8 d. pateikė atsakovei pretenziją. Į šią pretenziją atsakymo negavo. Pakartotinė pretenzija atsakovei buvo pateikta 2013 m. spalio 31 d. Trečioji pretenzija pateikta 2014 m. lapkričio 3 d. Po to 2014 m. lapkričio 17 d. buvo pateiktas pareiškimas Klaipėdos miesto apylinkės teismui dėl įsakymo išdavimo išieškoti iš skolininkės UAB „Baltlanta“ 2 530 206,03 Lt (732 798,32 EUR) dydžio skolą.

3Ieškovė 2015-03-13 pateikė papildomą ieškinį, juo prašė pripažinti negaliojančiu UAB „Baltlanta“ 2014 m. spalio 10 d. 732 968,14 EUR dydžio prievolės įvykdymo įskaitymą. Nurodo, jog atsakovė 2014 m. spalio 10 d. pranešimu informavo ieškovę, kad laivo „Garnys“ modernizacija viršija suderintą biudžeto kainą 922 378,42 EUR suma, ir todėl atsakovė išskaičiuoja nesumokėtos skolos sumą iš permokėtos rangovams ir tiekėjams sumos ir tokiu būdu padengia savo skolą ir laiko ją pilnai sumokėta. Ieškovė mano, kad šis raštas negali būti vertinamas LR CK 6.130 str. prasme kaip priešpriešinių prievolių įskaitymas.(t. 1, b. l. 179–183).

4Atsakovė atsiliepimuose su ieškiniu ir papildomu ieškiniu nesutiko, prašė juos atmesti. Nurodė, jog neginčija, kad tarp šalių buvo sudaryta 2013-09-16 sutartis Nr. 2013-09/16-40 dėl įsiskolinimo sumokėjimo, kurios pagrindu atsakovė vykdė mokėjimus, laikydamasi joje nustatyto grafiko. Tačiau atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi pagal minėtą sutartį, kadangi ieškovės reikalaujama suma buvo įskaityta į priešpriešini atsakovės reikalavimą už laivo statybos darbus. Atsakovė sumokėjo iš viso 3 489 267,87 EUR, t. y. 889 267,87 EUR daugiau, nei buvo sutarta su ieškove. Atsakovė niekada nepritarė biudžeto, skirto laivo statybai, didinimui, apie tai ieškovė buvo informuota. Atsakovė neturi pretenzijų dėl darbų kokybės, ir dėl darbų atlikimo terminų. Laivo perdavimo metu (t. y. 2014-06-27) atsakovei, ieškovė žinojo, kad atsakovė nesutinka su tuo, jog laivo statybos darbų kaina viršijo statybos sąmatoje numatytą sumą, ir kad laivas perduotas praleidus jo perdavimo terminą. Priėmus laivą ir iki galo suskaičiavus visus su jo remontu susijusius mokėjimus paaiškėjo, kad atsakovė už laivo statybą permokėjo 889 267,87 EUR. Pažymėjo, kad atsakovė, nors ir nesutiko su padidėjusiomis laivo statybos išlaidomis, jas apmokėjo dėl to, kad išvengtų dar ilgesnio laivo sulaikymo ir vis didėjančių nuostolių dėl laivo laikymo uoste. Kadangi atsakovė niekada nepritarė laivo statybos kaštų padidinimui, papildomų darbų neužsakė, ieškovė neturi teisės reikalauti padidinti laivo statybos kainos (CK 6.653 str. 5 d.). Susitarimas dėl darbų kainos padidinimo nebuvo pasiektas, ieškovė laivo statybos sutarties neatsisakė (CK 6.653 str. 4 d.), nereikalavo nutraukti laivo statybos sutarties (CK 6.653 str. 6 d.), ir todėl būtent ieškovei tenka rizika dėl papildomų laivo statybos išlaidų prisiėmimo. Kadangi papildomas laivo statybos išlaidas, tenkančias ieškovei, apmokėjo ne ieškovė, o atsakovė (ieškovės prašymu atsakovė už darbus mokėjo ieškovės pasitelktiems subrangovams tiesiogiai), tai atsakovė įgijo piniginį reikalavime, lygų permokėtos sumos – 889 267,87 EUR dydžiu į ieškovę (t. 1, b. l. 57–59).

5Klaipėdos apygardos teisme 2015-03-16 buvo priimtas atsakovės UAB „Baltlanta“ priešieškinis ieškovei AB „Laivitė“, juo atsakovė prašo priteisti iš ieškovės AB ,,Laivitė“ atsakovei UAB ,,Baltlanta“ 156 469,55 EUR skolos; priteisti iš ieškovės AB ,,Laivite“ atsakovei UAB ,,Baltlanta“ 6 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovė ir atsakovė buvo itin glaudžiai susijusios įmonės iš esmės kontroliuojamos tų pačių asmenų ir ypač p. K. K.. Laivo agentavimo paslaugas teikė Baltic Atlant Shipping S.L., kurios 60 % akcijų taip pat priklausė p. K. K.. Pažymėjo, kad sutarties šalys – ieškovė ir atsakovė susitarė dėl konkrečios laivo statybos darbų kainos (ne daugiau kaip 2 600 000 EUR) ir darbų atlikimo termino (laivą perduoti atsakovei ne vėliau kaip 2014-03-31). Teigia, jog susitarimas dėl darbų kainos padidinimo nebuvo pasiektas, ieškovė laivo statybos sutarties neatsisakė (CK 6.653 str. 4 d.), nereikalavo nutraukti laivo statybos sutarties (CK 6.653 str. 6 d.), ir todėl būtent ieškovei tenka rizika dėl papildomų laivo statybos išlaidų prisiėmimo. Kadangi laivo statybos išlaidas, viršijančias sutartą laivo statybos kainą ir tenkančias ieškovei, sumokėjo ne ieškovė, o atsakovė (ieškovės prašymu atsakovė už darbus mokėjo ieškovės pasitelktiems subrangovams tiesiogiai), tai atsakovė nepagrįstai permokėjo 889 267,87 EUR ir turi teisę reikalauti šios sumos iš ieškovės. Po 2014-11-01 atlikto įskaitymo ieškovė atsakovei liko skolinga 156 469,55 EUR. Kadangi už laivo statybos darbus ieškovė negalėjo gauti daugiau, nei 2 600 000 EUR, o nepagrįstai (ne pagal sutartį) gavo 889 267,87 EUR daugiau, tai, vadovaujantis CK 6.145 str. 1 d., ieškovė atsakovei privalo grąžinti po įskaitymo likusią sumą – 156 469,55 EUR, kadangi ieškovė pagal sutartį neturėjo teisės gauti daugiau, nei sutarta laivo statybos kaina.

6Atsiliepime su priešieškiniu ieškovė nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, jog atsakovės minima akcijų pirkimo–pardavimo sutartis nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėjo, kad atsakovė klaidina teismą teigdama, kad galutinė sutarties (laivo statybos) kaina buvo 2 600 000 EUR (t. 3, b. l. 83–88).

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Patvirtino ieškinyje ir atsiliepime į priešieškinį nurodytus argumentus. Pažymėjo, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų. Mano, kad įskaitymas negalimas, atsakovų priešieškinyje nurodyta suma yra trečiųjų asmenų gauta piniginė nauda.

8Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai prašė ieškinio netenkinti, priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė tinkamai įvykdė įskaitymą, jis yra vienarūšis, paremtas laivo „Garnys“ statybos sutartimi. Pažymėjo, kad laivo statybos suma buvo sutarta ne daugiau kaip 2 600 000 EUR suma. Ieškovas bandė padidinti statybos biudžetą, tačiau atsakovė biudžeto nedidino. Teigia, kad ieškovė nesugebėjo laivo pastatyti už numatytą biudžetą, viršijo sumą. Ieškovė nepagrįstai išskaido laivo statybos sutartį į dvi sutartis.

9Teismo posėdžio metu liudytojas V. P. nurodė, jog užsiiminėjo tik techniniais klausimais, duomenų apie mokėjimus už laivo statybą neturi.

10Teismo posėdžio metu liudytojas A. M. nurodė, jog laivas Rusijos registrui buvo priduotas Ispanijoje.

11Teismo posėdžio metu liudytojas M. L. nurodė, jog laivo statymo kaina galėjo padidėti dėl išvykimo į reisą bandymui, t.t.

12Teismo posėdžio metu liudytojas P. K. nurodė, jog svarbu buvo laivą pastatyti laiku, kadangi gali grėsti kvotų praradimas. Dėl susirašinėjimo apie biudžeto didinimą pažymėjo, kad nesutiko padidinti laivo statybos biudžeto. Pažymėjo, kad sutiko sumokėti didesnę sumą, kad laivas būtų pastatytas, o ne stovėtų nenaudojamas, tik vėliau nutarė aiškintis dėl darbų kainos ir apmokėjimo.

13Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis netenkintinas.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ bendru susitarimu 2013 m. rugsėjo 16 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 2013-09/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo. Pagal šios sutarties II skyriaus „Skolos dydis“ ir jos dengimo tvarka“ 2 p., šalių susitarimu buvo nustatytas mokėjimo grafikas, per kurį skolininkė, t. y. UAB „Baltlanta“ įsipareigoja sumokėti visą iki sutarties Nr. 2013-09/16-40 pasirašymo susidariusią skolą t. y. 9 872 136,95 LT (2 859 831, 09 EUR) arba 3 796 829,72 JAV dolerius. Atsakovė savo skolinius įsipareigojimus tinkamai vykdė iki 2014 m. rugsėjo mėnesio. Po to dėl sutarties Nr. 2013-09/16-40 vykdymo grafiko pažeidimo ieškovė 2014 m. spalio 8 d. pateikė atsakovei pretenziją. Į šią pretenziją atsakymo negavo. Pakartotinė pretenzija atsakovei buvo pateikta 2013 m. spalio 31 d. Trečioji pretenzija pateikta 2014 m. lapkričio 3 d. Po to 2014 m. lapkričio 17 d. buvo pateiktas pareiškimas Klaipėdos miesto apylinkės teismui dėl įsakymo išdavimo išieškoti iš skolininkės UAB „Baltlanta“ 2 530 206,03 Lt (732 798,32 EUR) dydžio skolą. Nustatyta, jog tarp ieškovės ir atsakovės 2011-10-19 buvo sudaryta sutartis Nr. 2011-10/19-66 (t. 1, b. l. 60–62) dėl atsakovei priklausančio laivo „Garnys“ statybos (toliau – laivas).

15Atsakovė neginčija, kad tarp šalių buvo sudaryta 2013-09-16 Sutartis Nr. 2013-09/16-40 dėl įsiskolinimo sumokėjimo (t. 1, b. l. 3–4, 5), jos pagrindu atsakovė vykdė mokėjimus, laikydamasi joje nustatyto grafiko. Tačiau atsakovė tvirtina, jog yra visiškai atsiskaičiusi pagal minėtą sutartį, kadangi ieškovės reikalaujama suma buvo įskaityta į priešpriešinį atsakovės reikalavimą.

16Dėl įskaitomų reikalavimų atitikties įskaitymo sąlygoms

17Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Alginora“ v. UAB „ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lukrida“ v. UAB „Vilterma“, bylos Nr. 3K-3-502/2012). Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Lukrida“ v. UAB „Vilterma“, bylos Nr. 3K-3-502/2012; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. ir kt. v. BUAB „Didlaukis“, bylos Nr. 3K-3-564/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Manfula“ v. UAB „Ekoresursai“, bylos Nr. 3K-3-372/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354-969/2015; kt.)

18Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog viena iš būtinųjų sąlygų įskaitymui atlikti yra ta, jog prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas. Nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovė jos minimą sumą – 889 267,87 EUR realiai sumokėjo būtent ieškovei (CPK 12, 178, 179 straipsniai). Atsakovė tikina, kad laivo statyba buvo vykdoma tokiu būdu, kad dalį darbų atliko subrangovai pagal sutartis, sudarytas tiesiogiai su atsakove, kai kuriuos darbus atliko subrangovai pagal sutartis, sudarytas su ieškove (ar su ja susijusiomis įmonėmis), bet sąskaitas išrašant atsakovei. Teismas, remdamasis tarp atsakovės ir kitų įmonių sudarytomis sutartimis ir kitais dokumentais sutinka, kad atsakovei darbus atliko ir subrangovai, tiesiogiai su atsakove sudarę sutartis, tačiau byloje vėlgi nėra duomenų, kad pati ieškovė, atlikdama laivo statybos darbus, būtų su kitomis įmonėmis sudariusi sutartis, kad būtų kreipusis į kitas įmones. Neginčytina, kad AB „Laivitė“ atliko tik dalį darbų, t. y. tuos, dėl kurių į ieškovę kreipėsi užsakovė , t. y. UAB „Baltlanta“. Kitus laivo statybos darbus pačios užsakovės UAB „Baltlanta“ susitarimu atliko kiti subrangovai, ir tai įrodo atsakovės pateikti teismui papildomi dokumentai: PVM sąskaitos faktūros dėl apmokėjimo už atliktus darbus (t. 3, b. l. 111–195; t. 4. b. l. 3–200. T. 5, b. l. 3–186). Tokia situacija visiškai atitinka 2011-10-19 sutarties Nr. 2011-10/19-66 1.5 punkto reikalavimus, kuriame nustatyta, kad subrangovas (kitos įmonės) gali sudaryti sutartis su užsakovu (atsakove). Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, jog UAB „Baltlanta“ pati tiesiogiai mokėjo subrangovams, ne pagal ieškovės prašymus ar ieškovės pateiktas sąskaitas, nes byloje jokių prašymų pateikta nėra (CPK 12, 178, 179 straipsniai). Atsakovės teiginiai, kad kai kurios įmonės susijusios su ieškove, neturi reikšmės įskaitymo pagrįstumui nulemti. Akcentuotina, kad byloje ginčas vyksta tarp dviejų ribotos atsakomybės juridinių asmenų, o ne tarp įvairių įmonių akcininkų. Anksčiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju 2011-10-19 sutarties Nr. 2011-10/19-66 dėl atsakovei priklausančio laivo „Garnys“ statybos prievolės šalys – ieškovė ir atsakovė neturi viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkė kartu nėra ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius– ir savo skolininko skolininkas. Konstatuotina, kad atsakovės priešieškinio pareiškimo metu nebuvo visų CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų sąlygų įskaitymui atlikti, nes, kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė ir atsakovė neturi viena kitai abipusių teisių ir pareigų. Tai konstatavęs, teismas pripažįsta nepagrįstais priešieškinio argumentus, kad nagrinėjamoje byloje įskaitymas įvyko ir kartu prievolė buvo įvykdyta priešieškinyje nurodyta tvarka.

19Atitinkamai tenkintinas ieškovės papildomo ieškinio reikalavimas – pripažintinas negaliojančiu UAB „Baltlanta“ 2014 m. spalio 10 d. 732 968,14 EUR dydžio prievolės įvykdymo įskaitymas.

20Dėl kitų argumentų

21Atsakovės nuomone, ji sumokėjo ieškovei daugiau, siekdama išvengti didesnių nuostolių, kadangi laivo prastova ekonomiškai nenaudinga. Vėlgi, šis teiginys neparemtas jokiais rašytiniais įrodymais (CPK 12, 178, 179 straipsniai). Šiame kontekste pažymėtina, jog verslininkams keliami didesni reikalavimai atidumo, rūpestingumo prasme. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad jau laivo perdavimo metu nesutiko su laivo biudžeto, skirto laivo remontui, didinimu, tačiau vis tik šią sumą sumokėjo. Atsakovė nepaaiškino, kodėl prieš mokėdama 889 267,87 EUR, tada ieškovei nepranešė, kad šių pinigų nemokės, kad atlieka įskaitymą. Tačiau ji ne tik kad sumokėjo subrangovams pagal jų sąskaitas, bet taip pat sumokėjo ir eilinę įmoką ieškovei pagal 2013 m. rugsėjo 16 d. sutartį Nr. 2013-09/16-40. „Dėl įsiskolinimo sumokėjimo“. Pastebėtina, kad versija apie įskaitymą iškilo teisminio ginčo metu, atsakovė pretenzijų nekėlė.

22Svarbu tai, jog pati atsakovė pateikė prie atsiliepimo į ieškinį 2014-06-27 techninį aktą Nr. 2014/06/27-T1, pabrėžtina, kad jame nėra nurodyta jokių pastabų darbų kokybei, nėra nurodyta pretenzijų dėl atliktų darbų termino (t. 1, b. l. 92).

23Aktualu pažymėti, jog 2013 metų lapkričio 27 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Cosaco Nuval Enterprises, Ine ir Lispa Holding S.L. (t. 1, b. l. 84–87; 88–89) negali būti šios nagrinėjamos bylos vertinimo dalyku, nes tiek ieškinys, tiek priešieškinis grindžiamas tarp šalių susiklosčiusiais sutartiniais santykiais, atsiradusiais iš 2013 m. rugsėjo 16 d. pasirašytos tarp šalių sutarties Nr.2013-09/16-40 „Dėl įsiskolinimo sumokėjimo“ ir laivo „Garnys“ modernizacijos sutarties Nr. 2011-10/19-66, pasirašytos tarp tų pačių šalių.

24Atsakovės minima akcijų pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaryta visiškai tarp kitų šalių ir šios sutarties objektas – akcijų paketo pirkimo-pardavimas. Tai reiškia, kad akcijų pirkimo–pardavimo sutarties šalys nėra šioje byloje proceso šalimis, taigi, negalima net svarstyti dėl jų prisiimtų teisių ir pareigų. Kitas aspektas yra tas, kad ginčas dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pirmiausia turi būti įvertina arbitraže kadangi akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje visų ginčytinų klausimų sprendimas buvo numatytas spręsti Vilniaus arbitraže, todėl apeliuoti į šią sutartį ir jos sąlygas atsakovė neturi teisinio pagrindo, arba privalo tai spręsti toje sutartyje nustatyta ginčų sprendimo tvarka.

25Nesutiktina, kad minėtoje akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta laivo statybos kaina– 2 600 000 EUR yra galutinė laivo modernizavimo sąmata. Pirma, minėta kaina nurodyta dokumente, kuriuo ieškovė nedisponavo ir apie jį galėjo nieko nežinoti. Taigi, akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje nenurodytas joks statybos kainos nustatymo šaltinis, neparemtas galutine su ieškove suderinta sąmata, ieškovės galutiniu pasiūlymu, kt. Pažymėtina, kad 2011 m. spalio 19 d. sutartyje Nr. 2011-10/19-66 tarp AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ 2.1 punkte buvo nurodyta, kad „preliminari sutarties kaina yra 250 000 EUR“. Sutarties 2.3 punkte nurodyta: „galutinė sutarties kaina nustatoma pagal 1.2 punkte užsakytų darbų, defektacijos metu pakitusių apimčių bei papildomai užsakytų darbų ir suteiktų paslaugų suvestinę sąmatą“. Pagal sutarties turinį akivaizdu, kad AB „Laivitė“ iš pat pradžių neprisiėmė sau pareigos atlikti laivo „Garnys“ remonto darbus už 2 600 000 EUR, kaip kad tvirtina atsakovė. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į sutarties 1.2 punktą, kuriame nurodyta, kad „rangovo atliekamų darbų apimtis nustatoma pagal užsakovo pateiktas darbų paraiškas“, bei į sutarties 1.5 punktą, kuriame yra nurodyta, kad „subrangovas gali sudaryti sutartis su užsakovu“. Kaip jau anksčiau minėta, AB „Laivitė“ atliko tik dalį darbų, t. y. tuos, dėl kurių kreipėsi užsakovė , t. y. UAB „Baltlanta“. Kitus laivo statybos darbus atliko pačios užsakovės UAB „Baltlanta“ susitarimu kiti subrangovai.

26Atsakovės minimas 2013-11-28 raštas (t. 1, b. l. 90), kuriame minima 2 600 000 EUR dydžio suma, teismo vertinimu irgi negali būti neabejotinas įrodymas dėl galutinės laivo modernizavimo kainos. Visų pirma, jame ieškovės direktorius nurodo, jog „išlaidos už sutartus naujinimo darbus bus ne didesnės kaip numatyta patvirtintame biudžete, t. y. 2 600 000 EUR“. Sistemiškai analizuojant 2013-11-28 raštą, 2011 m. spalio 19 d. sutartį Nr. 2011-10/19-66 tarp AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ dėl laivo statybos ir 2013 m. lapkričio 27 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį darytina išvada, kad visgi tai nebuvo atsakovės minima galutinė laivo statybos sąmata, kadangi ieškovės direktorius 2013-11-28 rašte kalbėjo tik apie naujinimo darbus, tuo tarpu 2013 m. lapkričio 27 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta 2 600 000 EUR kaina apėmė ne tik modernizavimo darbus (t. 1, b. l. 89), tačiau ir išlaidas klasifikacijos draugijai, įgulai/statybininkams, uosto mokesčiams, kurui, maisto atsargoms, laivo aprūpinimui (CPK 12. 178, 179 straipsniai). Kaip minėta, 2011 m. spalio 19 d. sutartimi Nr. 2011-10/19-66 tarp AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ dėl laivo statybos buvo sutarta tik preliminari kaina, nenurodant jokios maksimalios piniginės išraiškos. Teismo posėdžio metu liudytojas M. L. nurodė, jog laivo statymo kaina galėjo didėti ir dėl nenumatytų darbų: pvz. išvykimo į reisą bandymui, t. t., t. y. nuo sutartyje konkrečiai nenurodytų aplinkybių ar būtinųjų veiksmų statybos eigoje.

27Atsakovės argumentas, kad pagal CK 6.653 straipsnio 5 dalį ieškovė neturėjo teisės keisti rangos sutarties kainą, atmestinas. Pirmiausia, 2011 m. spalio 19 d. sutartyje Nr. 2011-10/19-66 tarp AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ nebuvo nurodyta 2 600 000 EUR dydžio remonto darbų kaina. Sutartyje buvo aptarta preliminari 250 000 EUR dydžio sutarties darbų kaina. Antra, kaip matyti iš atsakovės pateiktų prie atsiliepimo į ieškinį dokumentų, laivo remonto biudžetas keitėsi, jis buvo koreguojamas ir apmokėjimo dydis priklausė nuo subrangovų pateiktų skaičiavimų ir sąskaitų, kurioms AB „Laivitė“ jokios įtakos neturėjo, šiuose susitarimuose bei derybose dėl subrangovams mokamų sumų nedalyvavo.

28Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad šalys, nustatančios rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius, o kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė arba kai kaina nenurodyta, o tik sutarta dėl jos nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Alrosta" v. UAB „Immobilitas", bylos Nr. 3K-3-19/2009). Be to, galimybė keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą galima tais atvejais, kai ją lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009; 2012 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybės administracija v. AB „Panevėžio statybos trestas“, bylos Nr. 3K-3-161/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283-695/2015; kt.). Būtent CK 6.653 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata; jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovė. Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė jokios atliekamų darbų sąmatos atsakovei neparengė ir ji jos nėra patvirtinusi, todėl atsakovės nurodoma šiam ginčui spręsti CK 6.653 straipsnio 5 dalis šiuo atveju yra netaikytina.

29CK 6.694 straipsnio 4 dalis nustato, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Ieškovės su atsakove pasirašytos 2011 m. spalio 19 d. sutarties Nr. 2011-10/19-66 tarp AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ dėl laivo statybos 5.15 punkte buvo numatyta, kad „jei užsakovas dėl motyvuotų priežasčių nepriima atliktų darbų, nepasirašo techninio ar finansinio aktą, tai dviejų dienų laikotarpyje užsakovas su rangovu pasirašo dvišalį nesutarimų aktą. Visais kitais atvejais darbai laikomi priimti ir apmokėjimas už juos privalomas“. Tokiu būdu, atsakovo argumentai apie tai, kad ji ieškovei ir kitiems subrangovams sumokėjo už darbus didesnę pinigų sumą, nei priklausė, prieštarauja Sutarties 5.15 punkto nuostatoms ir yra aiškiai nepagrįsti (CPK 12, 178, 179, 185,straipsniai). Tarp šalių 2014 m. birželio 27 d. buvo pasirašytas techninis aktas Nr. 2014/06/27-T1, jame atsakovė jokių pretenzijų ieškovei nepateikė.

30Esant aptartam teisiniam reguliavimui ir nustatytoms bylai reikšmingoms aplinkybėms atmestini kaip nepagrįsti anksčiau nurodyti atsakovės argumentai.

31Dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. sutarties Nr. 2013-09/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo

32Konstatavus, jog nagrinėjamu atveju įskaitymas negalimas, teisines pasekmės sąlygoja tarp AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ 2013 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta sutartis Nr. 2013-09/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo.

33Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Sutartis turi būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai, t. y. taip, kaip nustatyta jos sąlygose. Jei nėra abipusės sutarties šalių valios (susitarimo), viena iš sutarties šalių neturi teisės vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas ar sutartį nutraukti (jos atsisakyti), išskyrus atvejus, kai tokia teisė įtvirtinta įstatyme ar sutartyje ir laikomasi nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos (CK 6.59, 6.204, 6.217. 6.223 straipsniai). Šiuo atveju atsakovė niekada (iki teismo proceso) neginčijo 2013 m. rugsėjo 16 d. sutarties Nr. 201309/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo, ji yra galiojanti ir todėl privalo būti įvykdyta. Sutartis atitinka įstatymo reikalavimus (CK 6.871 straipsnis) ir sutarties šalių valią. Teismas pažymi, kad sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje ir išplėtotos kasacinio teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. E. Ž. v. UAB „Finsaltas“, bylos Nr. 3K-3-555/2012; 2013 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ v. UAB „Norfos mažmena“, bylos Nr. 3K-3-120/2013). Kasacinio teismo ne kartą pažymėta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 3, 5 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. E. U., bylos Nr. 3K-3-269/2011) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-916/2015). Akcentuotina, jog nagrinėjamos bylos šalys – verslininkai – laisva valia (jokių užuominų apie suklydimą, ekonominį spaudimą, kt. byloje nėra) susitarė dėl skolos dydžio ir jos sumokėjimo terminų, sutartyje aptarė pradinį ir galutinį mokėjimo grafikus, pabrėžtina, kad 2013 m. rugsėjo 16 d. sutartyje Nr. 201309/16-40 Dėl įsiskolinimo sumokėjimo nėra jokių nuorodų į kitas sutartis, nėra jokių elementų, suteikiančių galimybę skolos dydį koreliuoti kitu būdu. Kaip jau minėta, šalys konkrečiai ir aiškiai išreiškė savo valią: ieškovė – skolą priimti sutartu grafiku, atsakovė – skolą sumokėti sutartu laiku. Po sutarties sudarymo šalys vykdė savo įsipareigojimus, t. y. atsakovė tinkamai savo skolinius įsipareigojimus vykdė iki 2014 metų rugsėjo mėnesio, jokių pretenzijų nebuvo pareikšta.

34Konstatuotina, jog laivo „Garnys“ statyba vyko pagal sutartį, pasirašytą 2011 metais spalio 19 dieną Nr. 2011-10/19-66. Laivo „Garnys“ statyba buvo pabaigta 2014 m. birželio 27 d. pasirašant techninį aktą Nr. 2014/06/27-T1, jame atsakovė jokių pretenzijų ieškovei nepateikė. Po laivo modernizavimo darbų užbaigimo ir įregistravimo atsakovė ir toliau vykdė mokėjimus pagal 2013 m. rugsėjo 16 d. sutartį Nr. 201309/16-40, tuo patvirtindama, kad prieštaravimų dėl kainos ar jos padidėjimo ieškovei nereiškia.

35Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ieškovei ginčo sumą sumokėjo, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai, CK 6.205 straipsnis, CK 6.256 straipsnis). Pateikti rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė netinkamai vykdė savo pinigines prievoles (CK 6.260 straipsnis). Ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų pakanka ieškovės piniginiams reikalavimams tenkinti, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 732 798,32 EUR skolos (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

36CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta skolininko pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodytos palūkanos teismų praktikoje vadinamos „procesinėmis“, pagrindas jas priteisti yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Taigi skolininkui, naudojančiam kreditoriaus lėšas, kai kreditoriaus interesai yra pažeidžiami pastarajam patiriant nuostolių dėl skolininko delsimo sumokėti visą skolą ir naudojimosi nesumokėta kreditoriui skolos dalimi, CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu kyla pareiga mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, jog procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, dydžiai yra nurodyti CK 6.210 straipsnyje, jeigu įstatymų ar sutarties nenustatyta kitokio palūkanų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010). Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos. Kadangi ieškovė ir atsakovė yra privatūs juridiniai asmenys, tai ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio procesinės palūkanos.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Tenkinus ieškovių ieškinį, bylinėjimosi išlaidos proporcingai priteisiamos jų naudai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė AB „Laivitė“ sumokėjo 6 366,24 EUR žyminio mokesčio, minėta suma priteistina iš atsakovės.

39Ieškovės prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo suma 6 050 EUR (t. 6, b. l. 7) viršija LR Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo maksimalaus dydžio rekomenduojamą priteisti užmokestį. Esant tokiems įrodymams, ieškovės prašymas tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina 4 233,79 EUR teisinės pagalbos išlaidų (2,5 už ieškinį +2,5 už atsiliepimą į priešieškinį +0,25 už pareiškimą išduoti teismo įsakymą +0,4 už atsikirtimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo +0,4 už atstovavimą teismo posėdžiuose × 699,80 EUR (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių)) (CPK 98 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovės priteistina 4 233,79 EUR teisinės pagalbos išlaidų. Pagrindo nukrypti nuo LR Teisingumo ministro įsakymo teismas nenustatė. Iš viso ieškovei iš atsakovės priteistina 10 600,03 EUR (6 366,24 EUR + 4 233,79 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

40Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

41Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, priešieškinis netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

42Teismas, vadovaudamasis CPK 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

43ieškovės akcinės bendrovės „Laivitė“ ieškinį ir papildomą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltlanta“ dėl skolos priteisimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu tenkinti – priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Laivitė“, įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E, Klaipėda, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“, įmonės kodas 141484837, buveinės adresas Artojo g. 7E, Klaipėda, 732 798,32 EUR skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44Pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ 2014 m. spalio 10 d. 732 968,14 EUR dydžio prievolės įvykdymo įskaitymą.

45Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ priešieškinio ieškovei akcinei bendrovei „Laivitė“ dėl skolos priteisimo netenkinti.

46Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Laivitė“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ 10 600,03 EUR bylinėjimosi išlaidų.

47Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

48Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2015-01-27 priimtas (po prieštaravimų dėl teismo... 3. Ieškovė 2015-03-13 pateikė papildomą ieškinį, juo prašė pripažinti... 4. Atsakovė atsiliepimuose su ieškiniu ir papildomu ieškiniu nesutiko, prašė... 5. Klaipėdos apygardos teisme 2015-03-16 buvo priimtas atsakovės UAB... 6. Atsiliepime su priešieškiniu ieškovė nesutiko, prašė jo netenkinti.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė reikalavimus palaikė, prašė... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai prašė ieškinio netenkinti,... 9. Teismo posėdžio metu liudytojas V. P. nurodė, jog užsiiminėjo tik... 10. Teismo posėdžio metu liudytojas A. M. nurodė, jog laivas Rusijos registrui... 11. Teismo posėdžio metu liudytojas M. L. nurodė, jog laivo statymo kaina... 12. Teismo posėdžio metu liudytojas P. K. nurodė, jog svarbu buvo laivą... 13. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis netenkintinas.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Laivitė“ ir UAB „Baltlanta“ bendru... 15. Atsakovė neginčija, kad tarp šalių buvo sudaryta 2013-09-16 Sutartis Nr.... 16. Dėl įskaitomų reikalavimų atitikties įskaitymo sąlygoms... 17. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad įskaitymo, kaip... 18. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog viena iš būtinųjų... 19. Atitinkamai tenkintinas ieškovės papildomo ieškinio reikalavimas –... 20. Dėl kitų argumentų... 21. Atsakovės nuomone, ji sumokėjo ieškovei daugiau, siekdama išvengti... 22. Svarbu tai, jog pati atsakovė pateikė prie atsiliepimo į ieškinį... 23. Aktualu pažymėti, jog 2013 metų lapkričio 27 d. akcijų pirkimo-pardavimo... 24. Atsakovės minima akcijų pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaryta visiškai... 25. Nesutiktina, kad minėtoje akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta laivo... 26. Atsakovės minimas 2013-11-28 raštas (t. 1, b. l. 90), kuriame minima 2 600... 27. Atsakovės argumentas, kad pagal CK 6.653 straipsnio 5 dalį ieškovė... 28. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad šalys, nustatančios rangos sutartyje... 29. CK 6.694 straipsnio 4 dalis nustato, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 30. Esant aptartam teisiniam reguliavimui ir nustatytoms bylai reikšmingoms... 31. Dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. sutarties Nr. 2013-09/16-40 Dėl įsiskolinimo... 32. Konstatavus, jog nagrinėjamu atveju įskaitymas negalimas, teisines pasekmės... 33. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 34. Konstatuotina, jog laivo „Garnys“ statyba vyko pagal sutartį, pasirašytą... 35. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ieškovei ginčo sumą sumokėjo, todėl... 36. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta skolininko pareiga mokėti įstatymų... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 38. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas... 39. Ieškovės prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apeliacinės... 40. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 41. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, priešieškinis... 42. Teismas, vadovaudamasis CPK 268 – 270 straipsniais,... 43. ieškovės akcinės bendrovės „Laivitė“ ieškinį ir papildomą ieškinį... 44. Pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ 2014... 45. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltlanta“ priešieškinio... 46. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Laivitė“ iš atsakovės uždarosios... 47. Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...