Byla 1-1205-486/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas J. J., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei A. R., dalyvaujant prokurorui D. K., kaltinamajam V. Ž. nukentėjusiajam K. B., viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. Ž., gim.

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 182 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4V. Ž. sukčiavo, o būtent:

5jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, veikdamas kartu su T. J., 2015-06-09, apie 13.00 val., iš anksto žinodamas, kad išnuomoto daikto negrąžins, T. J. elektroniniais laiškais susitarus dėl projektoriaus nuomos, tą pačią dieną, apie 17.00 val., nuomos punkte, Kalvarijų g. 119, Vilniuje, jis (V. Ž.) pasirašė nuomos sutartį dėl projektoriaus BENQ 1070W, serijinis Nr. PV38E02175000,786,40 eurų vertės nuomos įsipareigojant jį grąžinti iki 2015-06-10 d., 19 val., už kurį sumokėjo T. J. duotą 70 erų užstatą, tačiau išnuomotos prekės laiku negrąžino ir nuomos mokesčio nesumokėjo, nes projektorių T. J. pridavė į lombardą LOMBAS, esantį Lentvaryje, Geležinkelio g. 13, tokiu būdu bendrai veikdamas su T. J. apgaule įgijo svetimą -nuomotojui K. B. priklausantį 786.40 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais V. Ž. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje.

6Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. Ž. savo kaltę įvykdžius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką prisipažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi ir parodė, kad šią nusikalstamą veiką padarė kartu su pažįstamu T. J., kuris jį pamokė ką reikės sakyti ir įtikino, kad už tai jam nebus jokios baudžiamosios atsakomybės. T. J. paaiškino, kad projektorių nori pasiimti sau, sakė, kad pažais ir jam duos pažaisti. Titas yra labai geras jo draugas, juo pasitikėjo, todėl jam net nekilo klausimų, kodėl jis neima projektoriaus savo vardu. Už projektoriaus paėmimą jam jokio atlygio nežadėjo. Jis net nežinojo kur tas projektorius. Civilinį ieškinį pripažįsta.

7Teismo posedžio metu nukentėjusysis K. B. paaiškino, kad palaiko savo civilinį ieškinį, nei projektorius nei pinigai jam nebuvo grąžinti.

8Taigi kaltinamasis V. Ž. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir po kaltinamojo akto paskelbimo pageidavo duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Nusikalstamos veikos aplinkybės nekelia abejonių, prokuroras sutiko su sutrumpintu įrodymų tyrimu, todėl baudžiamoji byla nagrinėtina sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka (LR ( - ) str.).

9K. V. Ž. kaltę, be jo visiško prisipažinimo, patvirtina ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai.

102015-06-23 Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. pirmajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. 01-1-35256-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. Tyrimas pradėtas pagal K. B. pareiškimą, kad 2015-06-09 buvo pasirašyta terminuota projektoriaus nuomos sutartis, kuri galiojo nuo 2015-06-09 iki 2015-06-10, o tiksliau iki 19.00 val. Pasibaigus sutarties terminui projektorius grąžintas nebuvo. Su nuomininku susisiekti neįmanoma. Dėl šio įvykio padaryta 700 eurų žala (b.l. 22).

11Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis K. B. parodė, kad dirba pagal individualios veiklos pažymą Nr. 051052, užsiima kompiuterių nuoma. 2015-06-09, 13.00 val., gavo elektroninį laišką iš vitalij.zav@mail,ru į darbinį elektroninį paštą misteriskestas@gmail.com dėl projektoriaus nuomos. Tą pačią dieną, o tiksliau vakare, atvyko vyras, prisistatė asmeniu, kuris elektroniniu paštu teiravosi dėl projektoriaus nuomos. 2015-06-09 Vilniuje, Kalvarijų g. 119, su V. Ž., gim. 1984-12-09, buvo pasirašyta terminuota nuomos sutartis, kuri galiojo nuo 2015-06-09 iki 2015-06-10, o tiksliau iki 19.00 val. 2015-06-10, 10.21 val., gavo elektroninį laišką, kuriame V. Ž. teiravosi, ar projekto nuomos termino pratęsimui būtina pakartotinai pasirašyti nuomos sutartį ir ar gali jį išsinuomoti ilgesniam laikui. Atrašė 12.00 val., jog nuomos terminą galima pratęsti, bet reikia perrašyti nuomos sutartį. Sutartis termino pratęsimui pasirašyta nebuvo, kadangi V. Ž. nepasirodė. Suėjus terminui, projektorius grąžintas nebuvo, todėl 2015-06-11 K. B. su V. Ž. bandė susisiekti elektroniniu paštu, kuris po susirašinėjimo dėl nuomos termino pratęsimo buvo visiškai ištrintas. V. Ž. telefono numerio neturi, turi tik jo vardu išduotos LR asmens tapatybės kortelės kopiją, bei pasirašytą nuomos sutartį. Išnuomoto ir negrąžinto projektoriaus vertė apie 700 eurų. Dėl šio įvykio K. B. buvo padaryta 700 eurų turtinė žala (b.l. 34).

12Papildomos apklausos metu K. B. parodė, kad Kad 2015 m. birželio 9 d. pagal nuomos sutartį V. Ž. išsinuomojo projektorių BENQ 1070W, kurio serijinis numeris yra PV38E02175000. Projektorius buvo naujas, pirktas 2015-01-06. Jo vertė 786,40 eurų. Pasirašant sutartį V. Ž. sumokėjo 70 eurų užstatą. Buvo sutarta, kad už nuomą jis sumokės kai grąžins projektorių. Tačiau sutartą dieną projektorius grąžintas nebuvo. Dėl šio įvykio nukentėjusiajam K. B. padaryta 716,40 eurų žala (b.l. 40).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. S. parodė, kad dirba lombarde LOMBAS, Geležinkelio g. 13, Lentvaryje. 2015-08-11 į lombardą atėjo vaikinas, kuris pasiųlė įkeisti projektorių N. V. pasiūlė 300 eurų už prekę, bet D. S. atsakė, kad įkeis projektorių už 270 eurų. Vaikinas sutiko. Projektorius buvo atvežtas dėžėje su jungtimis, distanciniais pulteliais. Projektorius buvo geros būklės, bet matėsi, kad naudotas. Vaikinas, kaip vėliau paaiškėjo, T. J. pasakė, kad prekės ateis atsiimti po dviejų savaičių. Lombarde yra nustatyta tvarka, jog jeigu pateikęs prekę asmuo po dviejų savaičių jos neišperka, prekę galima parduoti. 2015-09-15 projektorius buvo parduotas. Tai parodo Fiskalinės dienos ataskaitos čekis. Lombarde yra nustatyta tvarka, jog pirkėjų, o tiksliau asmenų, kurie perka prekes, parduodamas lombarde, asmenybė nėra nustatoma bei nėra kažkaip kitaip fiksuojama (b.l. 44).

14LR BK 182 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už svetimo turto arba turtinės teisės įgijimą, turtinės prievolės išvengimą arba jos panaikinimą savo ar kitų asmenų naudai apgaule. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas (įskaitant banką), arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą), o pastarasis, suklaidintas apgaulės, savanoriškai pats perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui manydamas, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę, arba priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ar kaltininko turtinės prievolės panaikinimo. Apgaulė reiškiasi pirmiau įvardytų asmenų suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, pakeičiant daiktų savybes ir pan. arba nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo ar turtinės prievolės panaikinimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti (pvz., nekilnojamojo turto pardavėjas nutyli, kad parduodamas turtas yra areštuotas arba priklauso kitiems asmenims). Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba jo turtinės prievolės panaikinimu (dėl turto vertės, jo savybių, kaltininko asmenybės, jo įgaliojimų ar ketinimų ir pan.), tačiau kaltininko panaudota apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui atlikti minėtus veiksmus. Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusio asmens turto, neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia.

15Tais atvejais, kai kyla abejonių, ar kaltininko veika atitinka nusikalstamo sukčiavimo požymius, ar turi būti taikoma tik civilinė atsakomybė, atsižvelgiama į tai, ar kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ar sudaryti sandorį, ar jis sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas (pvz., be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą, vengdamas prievolės tyčia tapo beturtis, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo, pasislėpė ir pan.). Be to, tokiais atvejais gana svarbus kriterijus, padedantis atskirti sukčiavimą nuo civilinės teisės pažeidimo, yra nukentėjusiojo apdairaus, atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus, susijęs su nukentėjusio asmens savybėmis ir veiksmais. Vadovaujantis šiuo kriterijumi, naudojama apgaulė turi įveikti bent minimalų protingo civilinių teisinių santykių dalyvio elgesio lygį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-507/2012, 2K-7-255/2012, 2A-7-9/2013, 2K-161/2013, 2K-152/2015, 2K-429-788/2016, 2K-31-788/2017 ir kt.).

16Šių byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėtų įrodymų visuma visiškai patvirtino kaltinamajam V. Ž. pareikšto kaltinimo pagrįstumą. Kaltinamojo parodymai yra nuoseklūs, sutampa su kita bylos medžiaga, atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes, taip pat yra pagrįsti byloje surinktais įrodymais. Vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus teismas konstatuoja, kad jų visuma patvirtina, jog pareikštas kaltinimas V. Ž. visiškai pasitvirtino. Jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 182 straipsnio 1 dalį, kadangi jis turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, veikdamas kartu su T. J., 2015-06-09, apie 13.00 val., iš anksto žinodamas, kad išnuomoto daikto negrąžins, su T. J. elektroniniais laiškais susitarus dėl projektoriaus nuomos, tą pačią dieną, apie 17.00 val., nuomos punkte, Kalvarijų g. 119, Vilniuje, jis (V. Ž.) pasirašė nuomos sutartį dėl projektoriaus BENQ 1070W, serijinis Nr. PV38E02175000,786,40 eurų vertės nuomos įsipareigojant jį grąžinant, bet neketinant to padaryti.

17Dėl bausmės skyrimo.

18Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Teismas bausmę skiria pagal LR BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis LR BK bendrosios dalies nuostatų ir atsižvelgdamas į LR BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: padarytų nusikaltimų pavojingumą, kaltės forma ir rūšį, nusikaltimų padarymo motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes. Skiriant bausmę, turi būti užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, paskirta bausmė turi būti proporcinga padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui. Bausmės taikymas atitinka proporcingumo reikalavimus, kai tarp padarytos nusikalstamos veikos ir už šią veiką nustatytos bausmės, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga yra tokia bausmė, kurią paskyrus gali būti pasiekti bausmės tikslai ir kuri, vertinant nusikalstamos veikos pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta. Teismas, skirdamas bausmę, turi ypač atkreipti dėmesį į tai, ar nusikalstama veika padaryta atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos, nepalankiai susidėjus aplinkybėms, ar kaltininko antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamos veikos padarymo, koks kaltininko elgesys po jos padarymo, ar kaltininkas yra toks pavojingas, kad jo neatskyrus nuo visuomenės gali kilti grėsmė visuomenės, jos narių saugumui ir pan.

19K. V. Ž. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino įvykdęs nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi gailisi.

20Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

21Teismas, skirdamas kaltinamajam V. Ž. bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į tai, kad kaltinamasis padarė vieną nesunkų nusikaltimą. Taip pat atsižvelgiama į kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, į tai, kad kaltinamasis anksčiau teistas 3 kartus. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju LR BK 41 straipsnyje reglamentuota bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam skiriant vieną iš alternatyvių sankcijoje numatytų bausmės rūšių - laisvės atėmimą. Tačiau, teismo nuomone yra pagrindas taikyti LR BK 75 straipsnį ir skirtinos bausmės vykdymą atidėti, kadangi yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

22LR BK 64 1 str. numato pareigą teismui sumažinti skirtą bausmę vienu trečdaliu, išnagrinėjus baudžiamąją bylą atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą bei kaltinamajam pilnai pripažinus kaltę. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra visos LR BK 64 1 straipsnyje numatytos sąlygos, V. Ž. skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

23Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

24Dėl civilinio ieškinio.

25Dėl žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (LR BPK 1 straipsnio 1 dalis).

26Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis K. B. pareiškė 716.40 eurų civilinį ieškinį. Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamojo teisme duotais parodymais, nukentėjusiojo parodymais, kitais byloje surinktais duomenimis, todėl tenkintinas visiškai.

27Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, 298 straipsniu, 302 straipsniu, 308 straipsniu

Nutarė

28V. Ž., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 9 (devyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

29Vadovaujantis LR BK 64 straipsnio 1 paskirtą bausmę V. Ž. sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir paskirti galutinę bausmę - 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

30Vadovaujantis LR BK 75 straipsniu, V. Ž. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams.

31Įpareigojant nuteistąjį:

321) bausmės vykdymo laikotarpiu nuo 23.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymusi.

332) bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

34Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

35Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti V. Ž. palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

36Nukentėjusiojo K. B. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

37Priteisti iš kaltinamojo V. Ž. nukentėjusiojo K. B. naudai 716.40 (septynis šimtus šešiolika eurų keturiasdešimt ct.) eurų, turtinei žalai atlyginti.

38Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas J. J., sekretoriaujant teismo... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK)... 3. Teismas... 4. V. Ž. sukčiavo, o būtent:... 5. jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, veikdamas... 6. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. Ž. savo kaltę įvykdžius jam... 7. Teismo posedžio metu nukentėjusysis K. B. paaiškino, kad palaiko savo... 8. Taigi kaltinamasis V. Ž. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam... 9. K. V. Ž. kaltę, be jo visiško prisipažinimo, patvirtina ir kiti byloje... 10. 2015-06-23 Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. pirmajame policijos komisariate... 11. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis K. B. parodė, kad dirba pagal... 12. Papildomos apklausos metu K. B. parodė, kad Kad 2015 m. birželio 9 d. pagal... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. S. parodė, kad dirba... 14. LR BK 182 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už svetimo turto... 15. Tais atvejais, kai kyla abejonių, ar kaltininko veika atitinka nusikalstamo... 16. Šių byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo... 17. Dėl bausmės skyrimo.... 18. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 19. K. V. Ž. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 20. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 21. Teismas, skirdamas kaltinamajam V. Ž. bausmę, atsižvelgia į padarytos... 22. LR BK 64 1 str. numato pareigą teismui sumažinti skirtą bausmę vienu... 23. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina... 24. Dėl civilinio ieškinio.... 25. Dėl žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka... 26. Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis K. B. pareiškė 716.40 eurų civilinį... 27. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 28. V. Ž., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 29. Vadovaujantis LR BK 64 straipsnio 1 paskirtą bausmę V. Ž. sumažinti 1/3... 30. Vadovaujantis LR BK 75 straipsniu, V. Ž. paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 31. Įpareigojant nuteistąjį:... 32. 1) bausmės vykdymo laikotarpiu nuo 23.00 val. iki 06.00 val. būti namuose,... 33. 2) bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto... 34. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 35. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti V. Ž. palikti... 36. Nukentėjusiojo K. B. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 37. Priteisti iš kaltinamojo V. Ž. nukentėjusiojo K. B. naudai 716.40 (septynis... 38. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti...