Byla 2-1762/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Veistas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties dalies, kuria nutarta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1202-513/2013, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Telšiai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešojo pirkimo procedūrų, kur tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Veistas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“.

2Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „NEG Telšiai“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, tretiesiems asmenims UAB „Veistas“,

5UAB „Plungės lagūna“, prašydamas: panaikinti 2012 m. gegužės 29 d. paskelbtame atvirajame konkurse „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122453) UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. balandžio 17 d. priimtą sprendimą, kuriuo atsakovas atmetė ieškovo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą, pripažino ūkio subjektų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, trečiųjų asmenų UAB „Veistas“,

6UAB „Plungės lagūna“, pasiūlymą atitinkančiu kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus bei paskelbė juos laimėtojais; pripažinti trečiųjų asmenų UAB „Veistas“, UAB „Plungės lagūna“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų, o ieškovo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą – atitinkančiu pirkimo sąlygas ir įpareigoti atsakovą UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš naujo įvertinti UAB „NEG Telšiai“, UAB „Veistas“ ir UAB „Plungės lagūna“ pasiūlymus.

7Ieškovas taip pat prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti 2012 m. gegužės 29 d. paskelbto atviro konkurso „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122453) procedūras, įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai su pirkimo laimėtoju – sustabdyti jos vykdymą.

8Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas nurodė, kad viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, nes tik tokiu būdu bus užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas, bus užtikrinta, kad atliekant procedūras bus laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Ieškovo teigimu, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo klausimą, turi būti įvertinta ir tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nustato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-848-622/2013 tarp tų pačių šalių ir dėl to paties pirkimo, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1087/2013, minėtą teismo nutartį paliko nepakeistą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi, be kita ko, ieškovo UAB „NEG Telšiai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies ir įpareigojo atsakovą UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su pirkimo Nr. 122453 laimėtojais, o kitą prašymo dalį atmetė.

10Teismas, įvertinęs tai, kad viešasis pirkimas susijęs su trunkamojo pobūdžio statybos darbais, finansuojamais pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančių veiksmų programas, šiame pirkime jau nustatytas laimėtojas ir su juo turi būti sudaryta sutartis, ieškovas įrodinėja ir pakankamai pagrindžia, kad galbūt nepagrįstai atmestas jo pasiūlymas, pažeistas skaidrumas ir apribota konkurencija, sprendė, kad laikinas draudimas sudaryti sutartį su 2013 m. balandžio 17 d. nustatytu viešojo pirkimo laimėtoju sudarytų tinkamas prielaidas ištaisyti klaidas, perkančiosios organizacijos galbūt padarytas vykdant viešąjį pirkimą. Teismo teigimu, sudarius viešojo pirkimo sutartį ir pradėjus ją vykdyti, ieškinio tenkinimo atveju atsirastų daugiau nuostolių ir teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas, o laikinas draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį užtikrintų interesų pusiausvyrą. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turėtų teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Atsakovo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, neproporcingai apriboja atsakovo teises, dėl laikinųjų apsaugos priemonių jis patirs didelių ir nepagrįstų nuostolių.

142. Atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, įgyvendina 2011 m. sausio 18 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį projektui „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Projekto įgyvendinimo tikslas - mažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Projekto vertė – 33 019 570,41 Lt, iš jų ES fondo lėšų – 28 066 634,00 Lt, atsakovo prisidedamos lėšos – 4 952 936,41 Lt. Projekto finansavimo pabaiga - 2014 m. kovo 18 d. Atsakovo teigimu, šiuo metu egzistuoja reali grėsmė, kad iki nustatyto termino nespėjus įgyvendinti projekto, perkančioji organizacija neteks Europos Sąjungos finansavimo bei turės grąžinti visas tam skirtas lėšas. Laiku neįsisavinus Europos Sąjungos lėšų, atsakovas patirtų didelių nuotolių, kas tuo pačiu pažeistų ir viešąjį interesą. Šias aplinkybes patvirtina ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. vasario 1 d. raštas Nr. APVA-328 bei Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 metų sausio 15 dienos susitikimo dėl projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ protokolas. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neleis įvykdyti projekto, dėl ko bus prarastas ES struktūrinių fondų skirtas finansavimas.

153. Tinkamas atliekų tvarkymas ir naujų su atliekų tvarkymu susijusių sistemų įdiegimas leidžia užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintą siekį saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio. Tuo pačiu užtikrinamas ir viešasis interesas. Viešas pirkimas vykdomas Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos mastu, todėl su jo operatyviu bei greitu įgyvendinimu siejamas ir didelės gyventojų grupės viešasis interesas, kuris ypatingai svarbus tos vietovės bendruomenei.

164. Viešojo pirkimo sutarties sudarymo sustabdymas praktiškai gali lemti tai, kad svarbaus aplinkosauginio „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Telšių regione“ įgyvendinimas gali būti nutrauktas, pagal projektą iš dalies panaudotos lėšos turės būti grąžintos, atsakovas dėl to patirs nuostolių, kuriuos turės kompensuoti vietinės rinkliavos mokėtojai, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane iškeltos užduotys liks neįgyvendintos, bus pažeistas LR Konstitucijoje saugomas viešasis interesas - saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas leidžia išvengti didesnių numatomų nuostolių, kurie gali atsirasti jas pritaikius, nei tie nuostoliai, kurie, tikėtina, atsirastų, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Tai reiškia, kad šiuo konkrečiu atveju teismas turėjo taikyti prioritetą ne ieškovo nurodytų teisinių vertybių apsaugai, o atsakovo nurodytų viešojo intereso užtikrinimui.

175. Tuo atveju, jeigu teismas atmestų ieškinį, o viešojo pirkimo sutarties sudarymas būtų sustabdytas, galimos neigiamos pasekmės būtų neprognozuojamos - atsakovas prarastų 28 066 634,00 Lt finansavimą iš Europos Sąjungos fondų, dalį jau panaudotų lėšų privalėtų grąžinti, nebūtų užtikrintas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis atliekų tvarkymas Telšių regione. Taigi, viešojo intereso atliekų tvarkymo srityje pažeidimo galimos pasekmės neabejotinai viršija tas, kurios galėtų kilti, nustačius pažeidimą viešajame pirkime. Viešojo pirkimo konkurso sąlygos (I skyriaus 1 skirsnio 2.4 punktas ir kt.) numato, jog konkurso laimėtojas iš pradžių privalės atlikti projektavimo darbus, o tik po to imtis statybinių darbų. Projektavimas užtruks mažiausiai 4 mėnesius, per kuriuos jokie statybos darbai nevyks. Todėl, esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, viešojo pirkimo sutartis galės būti pripažinta negaliojančia ir bus galima pritaikyti restituciją.

186. Nors teismas konstatavo, kad atsakovui išlieka teisė į nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimą, tokios teisės įgyvendinimas yra labiau teorinis, nei praktinis. Iš juridinių asmenų registro matyti, kad ieškovas yra neseniai įsteigtas ūkio subjektas su minimaliu įstatiniu kapitalu, pagal SODROS duomenis jis turi tik vieną socialiniu draudimu draustą darbuotoją.

19Trečiasis asmuo UAB „Veistas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties dalį, kuria teismas nutarė taikyti laikinąją apsaugos priemonę, ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Projekto įgyvendinimas yra svarbus ne tik konkurso laimėtojui ir užsakovui, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ES paramą administruojančioms institucijoms, visų Telšių regionų savivaldybėms bei gyventojams. Atsakovo įgyvendinamą projektą „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ planuojama įgyvendinti per artimiausius dvejus metus. 85 proc. finansavimo skyrė ES Sanglaudos fondas, 15 proc. sudaro regiono savivaldybių įnašai. Projekto tikslas - sukurti Telšių regione komunalinių ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis ir iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35 % biologiškai skaidžių atliekų bei iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50 % visų komunalinių atliekų. Šiuo metu Telšių regione atskirai surenkamos ir tvarkomos tik žaliosios atliekos, stambiagabaritės atliekos, antrinių žaliavų atskiras surinkimas nedidelis, likusios atliekos šalinamos į Telšių regioninį sąvartyną. Nemažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekių, dėl išsiskiriančių šiltnamio dujų daromas neigiamas poveikis aplinkai, reikalingos papildomos investicijos naujų sekcijų įrengimui. Siekiama mažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai, sukurti biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Telšių regione.
 2. Nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, nes pastarosioms įsisavinti numatomi griežti terminai. Jei sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos, atsiras tarpinstitucinė atsakomybė, gyventojai neteks galimybės gauti kitokių, nei iki tol ar geresnės kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą. Taigi, prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą.
 3. Ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą prieš atsakovą, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str. VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju kaip atsakovui, taip ir tretiesiems asmenims, būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų itin komplikuotas, nes pagal bylos medžiagą ieškovo nuosavas kapitalas tesudaro 10 000 Lt, o turto ir kitų aktyvų praktiškai nėra.

20Atsiliepimu į atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Veistas“ pritaria atskirajam skundui ir prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties dalį, kuria teismas taikė laikinąją apsaugos priemonę, ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Projekto įgyvendinimas yra svarbus ne tik konkurso laimėtojui ir užsakovui, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ES paramą administruojančioms institucijoms, visų Telšių regionų savivaldybėms bei gyventojams.
 2. Pirkimo procedūrų sustabdymas keltų grėsmę dalies ar viso finansavimo praradimui, kas projekto vykdytojui lemtų didžiulę finansinę naštą, o pačiam projektui – neįgyvendinimo riziką. Be to, jeigu teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, jo teisės gali būti apgintos VPĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka, kreipiantis dėl žalos atlyginimo.
 3. Vykdomos pirkimo procedūros yra sudėtingos dėl perkamo objekto, didelės pirkimo vertės, todėl jų stabdymas gali lemti projekto netinkamą įgyvendinimą ir tiesiogiai prisidėti prie viešojo intereso pažeidimo. Pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas (ir tretieji asmenys) patirtų neigiamas pasekmes, kurios žymiai viršytų jų teikiamą naudą.
 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūrų vykdymą, gali sutrikti finansavimas iš Europos Sąjungos fondų. Taigi, sustabdžius pirkimo procedūras ir nukėlus projekto įgyvendinimą neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo šio projekto savalaikio įgyvendinimo bei viešojo intereso pažeidimo.
 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokiuose ginčuose, visų pirma, turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą, susijusią su perkamo objekto svarba ir nauda visuomenei, ir tik po to siekiama, kad būtų išlaikyta šalių tarpusavio interesų pusiausvyra. Jeigu nustatoma, kad šios priemonės gali sutrikdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas, teismas turi atsisakyti jas taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-246/2007; 2009 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1212/2009).

21Atsiliepimu į UAB „Veistas“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „NEG Telšiai“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas civilinė bylą Nr. 2-848-622/2013 tarp tų pačių šalių ir dėl to paties pirkimo, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje

  22Nr. 2-1087/2013, minėtą teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinis teismas išsamiai išanalizavo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomo konkurso pirkimo objektą ir jo reikšmę visuomenei bei konstatavo, kad šis pirkimas nėra tiesiogiai susijęs su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, o viešasis interesas būtų pažeistas tada, jei pirkimo procedūros nebūtų sustabdytos.

 2. Civilinėje byloje Nr. 2-848-622/2013 UAB „Veistas“ laikėsi pozicijos, kad laikinosios apsaugos priemonės privalo būti taikomos ir pirkimo procedūros turi būti sustabdytos. Nagrinėjamu atveju tas pats asmuo išreiškia jau kitokią poziciją, kas leidžia pagrįstai manyti, jog šio subjekto interesas yra išimtinai subjektyvus.
 3. Pagal teismų suformuotą praktiką, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 4. Lietuvos Respublikos įstatymai numato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus.
 5. Pirmosios instancijos teismas parinko ekonomiškas laikinąsias apsaugos priemones – leido vykdyti procedūras, tik uždraudė sudaryti pirkimo sutartį.

23Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

24Atskirieji skundai tenkintini. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartis naikintina.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

27Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas įpareigojo atsakovą UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti atvirame konkurse „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“ (Nr. 122453) viešojo pirkimo sutarties su pirkimo laimėtojais.

28Civilinio proceso įstatymas numato galimybę viešųjų pirkimų bylose kaip laikinąją apsaugos priemonę taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 423 7 str. 2 d. 2 p.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo išspręsti, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 423 7 str. 1 d.).

29Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi, viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus, ir nei vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012).

30Apeliantai paduotais atskiraisiais skundais įrodinėja, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla grėsmė, jog nebus įsisavintos Europos Sąjungos lėšos ir dėl to bus pažeistas viešasis interesas.

31Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su viešuoju pirkimu, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Šiuo pirkimu siekiama įrengti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir pirkti šios sistemos priežiūros, valdymo bei komunalinių atliekų apdorojimo paslaugas.

32Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, prioritetą iš esmės teikė būtinybei užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą.

33Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Jeigu iš bylos duomenų matyti, kad dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo organizuotas pirkimas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, teismas gali ir nestabdyti pirkimo procedūrų. Jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių, nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2097/2011).

34Teisėjų kolegija pažymi, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.).

35Tiek prašyme, tiek atsiliepime į UAB „Veistas“ atskirąjį skundą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, ieškovas, be kitko, įrodinėja, kad kitoje civilinėje byloje

36Nr. 2-1905-622/2012 taip pat buvo sprendžiamas laikinosios apsaugos priemonės – įpareigojimo atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti tarptautiniame atvirame konkurse „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“ viešojo pirkimo sutarties, taikymo klausimas ir Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio

3727 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1905-622/2012, nutarė šią laikinąją apsaugos priemonę taikyti, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1087/2013, šią pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

38Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors kitoje civilinėje byloje (Nr. 2-1905-622/2012) buvo sprendžiamas analogiškos laikinosios apsaugos priemonės - draudimo sudaryti viešo pirkimo sutartį konkurse, kurio procedūrų teisėtumo klausimas nagrinėjamas ir šioje byloje, taikymo klausimas ir buvo nutarta taikyti CPK 423 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę, tačiau nagrinėjamu atveju pateikti rašytiniai įrodymai paneigia tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymo būtinybę.

39Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1087/2013, nurodė, jog byloje nepateikta duomenų, patvirtinančių Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo terminus, sąlygas ir pan., todėl teismas neturi pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismui sustabdžius viešųjų pirkimų procedūrą byloje, kuri pagal savo pobūdį turėtų būti išnagrinėta operatyviai, bus sudarytos sąlygos atsakovo vykdomam projektui negauti Europos Sąjungos fondų lėšų.

40Nagrinėjamu atveju atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009, finansavimo ir administravimo sutarties kopiją su priedais (64-91 b. l.). Sutartyje numatyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2014 m. sausio 18 d., projekto finansavimo pabaiga - 2014 m. kovo 18 d. (66 b. l.). Pateiktame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. vasario 1 d. rašte Nr. APVA-328 (92-93 b. l.) nurodyta, kad dėl užtrukusių pirkimo procedūrų kyla grėsmė, kad projekto veiklos nebus įgyvendintos per nurodytą projekto veiklų įgyvendinimo terminą ir laiku nebus deklaruotos išlaidos Europos Komisijai. Taip pat nurodyta, kad projekto vykdytojui neužtikrinus tinkamos projekto veiklų vykdymo spartos, numatoma spręsti dėl tolimesnio projekto įgyvendinimo ir lėšų perskirstymo.

41Minėtų rašytinių įrodymų pagrindu galima pagrįstai teigti, kad palikus galioti pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, gali kilti grėsmė, jog bus neįsisavintos lėšos iš Europos Sąjungos fondų, o netekus tokio finansavimo, gyventojai neteks galimybės gauti kitokių, nei iki tol, ar geresnės kokybės paslaugų. Nors finansavimo ir administravimo sutartyje buvo numatyta, kad pratęsus projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį, tuo pačiu laikotarpiu būtų pratęsiamas projekto finansavimo laikotarpis (66 b. l.), tačiau byloje nėra pateikta duomenų, įrodančių, jog finansavimas buvo pratęstas.

42Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo numatytų paslaugų pirkimas tiek dėl savo pobūdžio (kaip pagrįstai teigia atsakovas atskirajame skunde, tinkamas atliekų tvarkymas ir naujų su atliekų tvarkymu susijusių sistemų įdiegimas leidžia užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą siekį saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio), tiek ir dėl masto (atliekų tvarkymo įgyvendinimas yra svarbus Telšių regiono, gyventojams) yra susijęs su viešuoju interesu – visuomenės teise į saugią aplinką. Todėl, įvertinus tai, kad finansavimui iš Europos Sąjungos gauti numatyti terminai eina į pabaigą, svarbu užtikrinti, jog būtų apgintas viešasis interesas. Dėl tų pačių priežasčių nėra pagrindo sutikti su ieškovu, kad laikinosios apsaugos priemonės, vadovaujantis CPK 4239 straipsnio 3 dalimi, bus pritaikytos trumpą laiką ir dėl to atsakovo interesai nebus pažeisti.

43Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sudarius viešojo pirkimo sutartį ir pradėjus ją vykdyti, ieškinio tenkinimo atveju atsirastų daugiau nuostolių. Su tokiu teiginiu sutikti nėra pagrindo, nes sustabdžius konkurso procedūras, yra grėsmė, jog bus prarasta net 28 066 634 Lt šiam projektui įgyvendinti skirtų Europos Sąjungos lėšų. Taigi, yra pagrindas daryti išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad ir egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012).

44Pažymėtina ir tai, kad tuo atveju, jei šioje byloje pareikštas ieškinys būtų patenkintas, ieškovas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

45Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, ir dėl to nagrinėjamą klausimą išsprendė neteisingai. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria nutarta įpareigoti atsakovą UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti atvirame konkurse (Nr. 122453) viešojo pirkimo sutarties su pirkimo laimėtojais, naikinama, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 144 str., 4237 str.

461 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

48Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties dalį, kuria nutarta taikyti laikinąją apsaugos priemonę, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „NEG Telšiai“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „NEG Telšiai“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. UAB „Plungės lagūna“, prašydamas: panaikinti 2012 m. gegužės 29 d.... 6. UAB „Plungės lagūna“, pasiūlymą atitinkančiu kvalifikacinius ir... 7. Ieškovas taip pat prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos... 8. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas nurodė, kad... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi, be kita ko,... 10. Teismas, įvertinęs tai, kad viešasis pirkimas susijęs su trunkamojo... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju... 13. 1. Atsakovo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia... 14. 2. Atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, įgyvendina 2011 m. sausio 18 d.... 15. 3. Tinkamas atliekų tvarkymas ir naujų su atliekų tvarkymu susijusių... 16. 4. Viešojo pirkimo sutarties sudarymo sustabdymas praktiškai gali lemti tai,... 17. 5. Tuo atveju, jeigu teismas atmestų ieškinį, o viešojo pirkimo sutarties... 18. 6. Nors teismas konstatavo, kad atsakovui išlieka teisė į nuostolių,... 19. Trečiasis asmuo UAB „Veistas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 20. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“... 21. Atsiliepimu į UAB „Veistas“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „NEG... 22. Nr. 2-1087/2013, minėtą teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos... 23. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 24. Atskirieji skundai tenkintini. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 26. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 27. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 28. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę viešųjų pirkimų bylose kaip... 29. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar... 30. Apeliantai paduotais atskiraisiais skundais įrodinėja, kad pritaikius... 31. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su viešuoju... 32. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę,... 33. Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad konkuruojant kelioms teisinėms... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis... 35. Tiek prašyme, tiek atsiliepime į UAB „Veistas“ atskirąjį skundą... 36. Nr. 2-1905-622/2012 taip pat buvo sprendžiamas laikinosios apsaugos priemonės... 37. 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1905-622/2012, nutarė šią... 38. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors kitoje civilinėje byloje... 39. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7... 40. Nagrinėjamu atveju atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė Projekto... 41. Minėtų rašytinių įrodymų pagrindu galima pagrįstai teigti, kad palikus... 42. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo numatytų... 43. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sudarius viešojo pirkimo sutartį... 44. Pažymėtina ir tai, kad tuo atveju, jei šioje byloje pareikštas ieškinys... 45. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 46. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 48. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties dalį,...