Byla 2-1170/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-952-479/2013, iškeltoje pagal ieškovo viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl viešojo konkurso sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, kur trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VĮ Klaipėdos universitetas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, kuriuo prašė: pripažinti neteisėtais atsakovo veiksmus, atmetant ieškovo Klaipėdos universiteto, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su Lietuvos energetikos institutu ir VšĮ ,,Klaipėdos laivybos tyrimų centras“, pasiūlymą supaprastintam konkursui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“ (pirkimo Nr. 27557), bei atmetant 2012 m. gruodžio 21 d. pretenziją Nr. 12-664 ir 2013 m. sausio 10 d. pretenziją Nr. 13-23, panaikinti šiuos atsakovo sprendimus ir įpareigoti atsakovą įtraukti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę.

5Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“ pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, uždrausti atsakovui sudaryti viešąją pirkimo - pardavimo sutartį, o jei sutartis su konkurso laimėtoju pasirašyta, sustabdyti šios sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą. Tokį prašymą ieškovas grindė tuo, kad, jo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali sudaryti sutartį su kitu tiekėju, o ieškovui palankaus sprendimo atveju šio sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas – atsakovas nebegalėtų sudaryti su ieškovu sutarties, turėtų ginčyti jau sudarytą viešąją pirkimo – pardavimo sutartį, o jei ji būtų pradėta vykdyti, taip pat tektų spręsti klausimą dėl restitucijos taikymo, nuostolių atlyginimo ir pan. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog jo pasiūlyta kaina buvo mažiausia.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovo VĮ Klaipėdos universiteto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas, atsižvelgęs į visumą byloje nustatytų aplinkybių, perkamų darbų svarbą, padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių – konkurso procedūrų sustabdymo – taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Anot teismo, sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimo numatytu laiku bei viešojo intereso pažeidimo. Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, teismo vertinimu, nėra proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumą atsakovo atžvilgiu, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo prašomos taikyti priemonės – viešojo konkurso procedūrų sustabdymas – gali pažeisti viešąjį interesą, nes užsitęstų numatyti projektavimo ir laivybos kanalo gilinimo bei platinimo darbai, todėl būtų pažeistas viešasis interesas bei ekonomiškumo principas, ir tai galėtų sukelti neproporcingai sunkius padarinius. Todėl ieškovo prašymą teismas atmetė (VPĮ 95 str. 5 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas VĮ Klaipėdos universitetas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartį ir pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“ pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, uždrausti atsakovui sudaryti viešąją pirkimo - pardavimo sutartį, o jei sutartis su konkurso laimėtoju pasirašyta, sustabdyti šios sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neanalizavo faktinių aplinkybių ir nemotyvavo priimtos nutarties.
  2. Teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą, nes užsitęstų numatyti projektavimo ir laivybos kanalo gilinimo darbai, nepagrįsta. Viešojo pirkimo objektas yra ne rangos darbai, o tik galimybių studija, galimybių plėtros plano parengimas. Jokie projektavimo ir laivybos kanalo gilinimo darbai, susiję su perkamu objektu, kol kas nėra ir negali būti numatyti. Konkurso sustabdymas netrukdys atlikti jau suplanuotų uosto kanalo projektavimo ir gilinimo darbų. Numatyti perspektyvinius uosto kanalo projektavimo ir gilinimo darbus, dar nežinant uosto kanalo plėtros galimybių, neįmanoma.
  3. Nepritaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, teismas sudarė sąlygas perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį didesne kaina, nei pasiūlymą pateikė ieškovas. Atsakovui sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, palankus ieškovui sprendimas galės būti panaudotas tik tuo atveju, jei ieškovas inicijuos naują ginčą dėl nuostolių atlyginimo. Tokiu atveju ieškovas gintų tik savo interesus, o atsakovui sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu didesne nei ieškovo pasiūlyta kaina, nebūtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas ir todėl nukentėtų viešasis interesas, nes perkančioji organizacija patirtų nuostolių, be to, pažeidžiant sąžiningos konkurencijos sąlygas, trečiasis asmuo gautų naudą, įvykdydamas sutartį.

10Atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, kokias pasekmes šių priemonių taikymas sukels šalims.
  2. Perkamas objektas yra skirtas planuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklą ir sudaryti galimybes pagal parengtą dokumentą rengti tolesnius teritorijų planavimo dokumentus. Anot atsakovo, bet koks delsimas laiku atlikti suplanuotus darbus daro žalą ne tik VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, bet ir visoms su uosto veikla susijusioms įmonėms, kurios laiku turi gauti informaciją apie galimas perspektyvas. Bet koks pavėluotas sprendimų priėmimas ir projektų įgyvendinimas neigiamai veikia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir jame veiklą vykdančių subjektų konkurencingumą.
  3. Teismas teisingai įvertino, kad vienos privačios kompanijos interesų iškėlimas virš visų uoste veikiančių ir su uosto veikla susijusių įmonių interesų pažeidžia proporcingumo principą ir viešąjį interesą bei pagrįstai išaiškino, kad net ir nepalankaus atsakovui teismo sprendimo atveju ieškovas pažeistas teises gali apginti kitais pažeistų civilinių teisių gynimo būdais, t. y. pareikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo.
  4. Ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų preliminarus vertinimas teismui sudarė pakankamą pagrindą manyti, kad ieškovas nepateikė duomenų ir įrodymų, kurie preliminariai leistų manyti, kad jo keliami reikalavimai yra pagrįsti, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie įrodytų ieškovo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškinys grindžiamas ne tuo, kad ieškovas yra įrodęs atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, bet tuo, kad, ieškovo manymu, jam buvo neaiškios konkurso sąlygos ir šių sąlygų aiškinimo bei neigiamų pasekmių rizika tenka atsakovui.
  5. 2013 m. vasario 14 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB „Sweco Lietuva“, todėl nebeliko atskirojo skundo ginčo dalyko.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12Atskirasis skundas atmestinas. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje dėl viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas VĮ Klaipėdos universitetas ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“ pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, o jei sutartis su konkurso laimėtoju pasirašyta, sustabdyti šios sutarties vykdymą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šį procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, nes užsitęstų numatyti projektavimo ir laivybos kanalo gilinimo bei platinimo darbai, be to, šios laikinosios apsaugos priemonės galėtų sukelti neproporcingai sunkius padarinius.

17Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą, kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011).

18Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis, įrodančius, jog tarp jo ir supaprastinto atviro konkurso „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“ laimėtoju UAB „Sweco Lietuva“

192013 m. vasario 14 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (154-167 b. l.). Taigi, atsakovo organizuotas pirkimas laikomas pasibaigusiu, o pasibaigus pirkimui, nebegali būti svarstomas klausimas dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o būtent, pirkimo procedūrų sustabdymo bei įpareigojimo atsakovui nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, taikymo, nes teisinis pagrindas tokioms laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti išnyko.

20Savo prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas taip pat prašė sustabdyti viešojo pirkimo sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą tuo atveju, jei sutartis su konkurso laimėtoju pasirašyta.

21Iš 2013 m. vasario 14 d. sudarytos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties specialiosios dalies 2.1.2 punkto turinio matyti, jog pirkimus laimėjęs tiekėjas įsipareigojo planą parengti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. sutartis šiuo metu dar nėra įvykdyta, todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas svarstyti šios laikinosios apsaugos priemones taikymo pagrįstumo klausimą.

22Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus, ir nei vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012).

23Nagrinėjamu atveju supaprastintu atviru konkursu yra siekiama įsigyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano rengimo paslaugas. Teisėjų kolegija sprendžia, jog sustabdžius sudarytos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą neapibrėžtam laikui, būtų sutrikdytas atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimas numatytu laiku, ką skundžiamoje nutartyje iš esmės pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog pirkimu siekiama įsigyti Klaipėdos jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano rengimo paslaugas, o ne laivybos kanalo gilinimo ir platinimo darbus, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (šiuo atveju viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo sustabdymą) užsitęstų projektavimo ir laivybos kanalo gilinimo ir platinimo darbai, kadangi pagrindiniai rangos darbai galės būti pradėti vykdyti, tik esant sudarytam planui.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo organizuojamame pirkime numatytų paslaugų pirkimas tiek dėl savo pobūdžio (parengto plano pagrindu bus organizuojamas kokybiškos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros įdiegimas), tiek ir dėl masto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paruošimas tinkamam naudojimui yra svarbus ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitų šalių žmonėms bei juridiniams asmenims) yra susijęs su viešuoju interesu – visuomenės teise į kokybišką infrastruktūrą. Akivaizdu, kad Klaipėdos jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas laiko atžvilgiu turi didelę reikšmę, siekiant užtikrinti Klaipėdos valstybini jūrų uoste veiklą vykdančių subjektų konkurenciją. Įvertinusi tai, kad perkamas objektas yra skirtas planuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklą ir sudaryti galimybes pagal parengtą dokumentą rengti tolesnius teritorijų planavimo dokumentus, siekiant jų pagrindu įgyti galimybę rengti techninius projektus, taip pat organizuoti rangos darbus, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju yra svarbu užtikrinti, jog būtų apgintas viešasis interesas. Taigi, dėl tų pačių priežasčių yra pagrindas teigti, jog sustabdžius sudarytos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą, ne tik atsakovas, bet ir visuomenė patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą.

25Atsižvelgusi į šias nustatytas aplinkybes, teisėjų daro išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas. Be to, tuo atveju, jei šioje byloje pareikštas ieškinys būtų patenkintas, ieškovas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

26Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neanalizavęs bylos faktinių aplinkybių ir priimtos nutarties nemotyvavęs. Įvertinus skundžiamos teismo nutarties turinį, akivaizdu, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, atsižvelgė į perkamų paslaugų pobūdį, įvertino perkamų paslaugų reikšmę visuomenei, t. y. viešojo intereso aspektu, todėl nėra pagrindo teigti, jog teismas priimtos nutarties nemotyvavo.

27Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, ir pagrindų, nustatytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

29Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VĮ Klaipėdos universitetas kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 5. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovo VĮ... 7. Teismas, atsižvelgęs į visumą byloje nustatytų aplinkybių, perkamų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovas VĮ Klaipėdos universitetas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu į... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. Atskirasis skundas atmestinas. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas VĮ Klaipėdos universitetas ieškiniui... 17. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus... 18. Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis,... 19. 2013 m. vasario 14 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo – pardavimo sutartis... 20. Savo prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas taip pat... 21. Iš 2013 m. vasario 14 d. sudarytos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties... 22. Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų... 23. Nagrinėjamu atveju supaprastintu atviru konkursu yra siekiama įsigyti... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo organizuojamame pirkime numatytų... 25. Atsižvelgusi į šias nustatytas aplinkybes, teisėjų daro išvadą, jog... 26. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos... 27. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 29. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartį nepakeistą....