Byla 1-324-1083/2019

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius Jankauskas, sekretoriaujant Laurai Levickienei, dalyvaujant: prokurorui Evaldui Šidlauskui, nukentėjusiajam T. J., jo atstovui advokatui Stanislovui Butkevičiui, kaltinamajam G. M., jo gynėjui advokatui Žygimantui Rutkauskui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje G. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ) (gyvenamąją vietą deklaravęs ten pat), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, dirbantis pagal verslo liudijimą, registruotas Užimtumo tarnyboje, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

41.

5G. M. 2018 m. sausio 30 d., apie 24 val. namuose, ( - ), svetainės-virtuvės-priepirčio bendroje erdvėje panaudojo fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį T. J. – svetainėje kaire ranka sugriebęs sėdintį ant lovos nukentėjusįjį už marškinėlių ir juos tampydamas, suplėšė minėtus marškinėlius; dešinės rankos kumščiu sudavė nukentėjusiajam T. J. vieną smūgį į kairę veido pusę, tris smūgius į kaktą bei vieną smūgį į veido kairės pusės žandikaulį; nukentėjusiajam T. J. rankomis besidengiant nuo smūgių ir kniūbsčiam nugriuvus ant lovos, rankų kumščiais sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius nukentėjusiajam į pakaušį ir ne mažiau kaip penkis smūgius į nugarą; nukentėjusiajam T. J. nuėjus į priepirtį, priepirtyje abiejų rankų kumščiais vienu metu sudavė po smūgį nukentėjusiajam T. J. į abu galvos šonus (smilkinius ir ausis), po ko nukentėjusysis susmuko ant priepirčio grindų; nukentėjusiajam T. J. atsistojus ir nubėgus į virtuvę, priepirtyje šaukė „sunešiosiu visus tavo namus“, persekiodamas nukentėjusįjį T. J. svetainėje tyčia sudaužė ant sienos pritvirtinto televizoriaus „LG“ ekraną, virtuvėje tyčia ranka sudaužė dviejų šviestuvų gaubtus bei dvi elektros lemputes, nulaužė virtuvės plautuvės vandens maišytuvą, įskėlė plautuvės „Franke“ korpusą ir virtuvėje dešinės rankos kumščiu sudavė nukentėjusiajam T. J. vieną smūgį į veidą, nuo ko nukentėjusysis T. J. nugriuvo ant grindų. Taip G. M. sukėlė nukentėjusiajam fizinį skausmą, padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą (poodinę kraujosruvą kairės akies vokuose ir paakyje; lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimą; nedidelę kraujosruvą galvos smegenų trečio skilvelio srityje) ir tyčia sugadino bendros 1940 eurų vertės nukentėjusiojo T. J. turtą (1500 eurų vertės televizoriaus „LG“ ekraną; bendros 120 eurų vertės dviejų virtuvės šviestuvų gaubtus; bendros 10 eurų vertės dvi elektros lemputes; 110 eurų vertės virtuvės plautuvės vandens maišytuvą; 200 eurų vertės plautuvės „Franke“ korpusą). Tęsdamas nusikalstamus veiksmus G. M. namo prieangyje šaukdamas „išsmaugsiu tavo vaikus“ grasino nužudyti nukentėjusiojo T. J. vaikus, esant pakankamam pagrindui manyti, jog šis grasinimas gali būti įvykdytas.

62.

7Įrodymai

82.1.

9Kaltinamasis G. M. teisiamojo posėdžio metu kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino, su civiliniais ieškiniais nesutiko. Parodė, kad jis yra apšmeižtas. Jie abu su M. R. yra UAB ( - ) akcininkai. Šiai bendrovei 2018 metais buvo pradėta bankroto procedūra. 2017 m. gruodį jis pradėjo išpardavinėti bendrovės medieną, o M. R. visokiais būdais kliudė jam tai daryti. UAB ( - ) įsikūrusi M. R. nuosavybės teisėmis priklausančioje teritorijoje. Taip pat tarp jo ir M. R. vyksta teisminiai ginčai dėl vekselio. 2018 m. sausio 30 d. jis dirbo UAB ( - ) teritorijoje, tvarkė traktorių, kurio hidraulinė žarna buvo nupjauta. Jis nežinojo, kokį tepalą reikia pilti į traktoriaus hidraulinę sistemą, todėl tądien buvo atsivežęs pažįstamą ūkininką. Remontuodamas traktorių galėjo susižaloti rankas, bet kad stipriai ir akivaizdžiai, to nepamena. Rankų sužalojimai jam yra kasdienybė, nes jis dirba fizinį darbą. Po remonto, apie 18–19 val. susiskambino su A. K., pastarasis paprašė jo pagalbos tvarkant dušo kabiną. Jis nuvyko pas A. K., maždaug per 2 valandas jie sutvarkė dušo kabiną ir apie 21 val. jis pasiūlė A. K. nuvykti pas jį (kaltinamąjį). Kol tvarkė dušo kabiną jam kraujas nebėgo. Nuvykus pas jį (kaltinamąjį) į namus jie su A. K. pavartė nuotraukas, išgėrė alaus (po 0,33 litro talpos), jis paprašė A. K. nuvežti jį kitą dieną į ( - ), į jo sutuoktinės dėdės laidotuves. Apie 23 val. paskambino T. J., pakvietė į svečius. Jis pasiėmė pilną viskio butelį ir abu su A. K., jo (kaltinamojo) automobiliu nuvyko pas T. J.. Automobilį vairavo A. K.. Negali pasakyti, ar vykstant pas T. J. jo ranka kraujavo. T. J. vakarieniavo, buvo atsidaręs vyno butelį (buvo nugerta apie pusę butelio). Jis pasiūlė T. J. gerti ne vyną, o viskį. Jie kalbėjo apie laidotuves, kitus dalykus, bet tą vakarą apie M. R. nekalbėjo. A. K. sėdėjo netoli, žaidė su šuniukais. Bešnekant jie išgėrė maždaug po 100 gramų viskio. Besėdėdamas T. J. susvirduliavo ir nuvirto šonu nuo kėdės. Jam iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Jis (kaltinamasis) paėmė ant svetainės staliuko buvusią servetėlę, nuvalė T. J. kraują. T. J. pasakė, kad jam sukasi galva, todėl jis (kaltinamasis) pasiūlė iškviesti greitąją medicininę pagalbą. T. J. pagalbos atsisakė. Daugiau T. J. sužalojimų nematė. Nepamena, ar susikruvino T. J. marškinėliai. Taip pat nepastebėjo, ar būnant pas T. J. jo (kaltinamojo) stiklinė buvo iškruvinta, nematė, kad jam (kaltinamajam) iš rankos bėgtų kraujas. Po 23 val. jis su A. K. išvažiavo iš T. J. namų. Jiems išvykstant iš T. J. namų šie buvo tvarkingi. Iš T. J. namų jie su A. K. išvažiavo pas pastarąjį į namus, kur pernakvojo. Kitą dieną (2018 m. sausio 31 d.) ryte A. K. nuvežė jį iki jo (kaltinamojo) namų, kur jis pasikeitė striukę ir apie 9 val. A. K. nuvežė jį į ( - ). Po laidotuvių sugrįžo į namus, o apie 18–18.30 val. vyko į ( - ) pas giminaičius. Tuo metu pravažiavo pro T. J. namus, kur matė kieme M. R. automobilį, lauke vaikštančius kelis asmenys ir namo viduje kelis vyrus. Kitą dieną jo (kaltinamojo) sutuoktinė iš kaimynų ( - ) sužinojo, kad T. J. guli ligoninėje. Jai nuėjus aplankyti T. J. pastarasis pasakė, kad jį (nukentėjusįjį) sumušė jis (kaltinamasis). Negali pasakyti ir paaiškinti, kas sugadino daiktus T. J. namuose. Kraujas pas T. J. namuose ant romanetės galėjo atsirasti po to, kai jis (nukentėjusysis) skyrėsi su savo žmona, prieš 6 mėnesius iki įvykio jie pykosi, daužė indus ir jis (kaltinamasis) padėdamas surinkti šukes, galėjo susižaloti savo rankas. 2018 m. sausio 31 d. nebuvo pas K. J. ir jos nekvietė į savo namus. Jo (kaltinamojo) santykiai su K. J. geri. Jis nerašė SMS pranešimo iš A. K. telefono. Iki minimo įvykio santykiai su T. J. buvo labai geri, jis (nukentėjusysis) kiekvieną rytą pas jį (kaltinamąjį) gerdavo kavą, kai jis (nukentėjusysis) skyrėsi su savo žmona, jis (kaltinamasis) dalyvavo netiesiogiai tame procese. Po bylų su M. R. posėdžių jis vykdavo pas T. J. ir viską pasipasakodavo jam, tačiau vėliau pastebėjo, kad T. J. pradėjo bendrauti su M. R.. T. J. bendravimas su M. R. jo nestebino, nes jie anksčiau turėjo bendrų verslo reikalų. Iki įvykio T. J. nebuvo pagrindo apkalbėti jį (kaltinamąjį), mano, kad tai nukentėjusysis daro įtakojamas M. R.. Po minėto įvykio jie nebebendrauja.

102.2.

11Nukentėjusysis T. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2018 m. sausio 30 d. buvo pas M. R., jo įmonės patalpose. Tuo metu vyko automobilių aukcionas. Girdėjo kažką vaikštant kieme, M. R. jam pasakė, kad įmonės teritorijoje vaikščiojo G. M.. Apie 23–24 val. grįžęs į namus sulaukė G. M. skambučio, pastarasis norėjo susitikti, pasakė, kad atvyks. G. M. pas jį atvyko su A. K.. Jie atsivežė butelį viskio. Butelis buvo 0,5–0,7 l. talpos, daugiau nei pusė nugertas. Paprašė taurių ir pradėjo pilstytis viskį į taures. Abu buvo akivaizdžiai neblaivūs. A. K. ir G. M. buvo sveiki, akivaizdžių jų sužalojimų nematė. Jie siūlė jam viskio, tačiau jis atsisakė. Vakarieniaudamas jis išgėrė taurę vyno. Jiems bendraujant G. M. pradėjo jam priekaištauti, kad jis bendrauja su M. R., sakyti, kad jis (G. M.) žino jo (T. J.) namų signalizacijos kodus. Bekalbant G. M. puolė muštis – sudavė jam smūgį ranka į akį, po to smūgiavo į veidą, į kaktą, į žandikaulį. Jis nugriuvo ant lovos kniūbsčias ir G. M. pradėjo smūgiuoti į pakaušį, į nugarą. Smūgių eiliškumo prisiminti negali. Į nugarą smūgiavo ne mažiau nei 5 smūgius, smūgiai jam sukėlė fizinį skausmą. G. M. nurimus jis bandė išvyti savo šunis į priepirtį, kur G. M. priėjo prie jo ir abiem rankomis sudavė jam per smilkinius, nuo to jis susmuko ant grindų, jam skaudėjo. Atsipeikėjęs iš priepirčio nuėjo į virtuvę, o G. M. jam iš paskos šaukdamas, kad „sunešios“ jo (nukentėjusiojo) namus. G. M. sudaužė virtuvėje du šviestuvus (du gaubtus ir dvi lemputes). Virtuvėje pasivijęs jį G. M. kumščiu sudavė į veidą, po ko jis vėl neteko sąmonės. Atsipeikėjo sėdintis ant minkštosios dalies su marškinėliais, visas kruvinas. Jis kelis sykius buvo netekęs sąmonės. Taip pat girdėjo dūžtančio televizoriaus garsą. Tuo metu A. K. sėdėjo abejingai ir stebėjo viską, jis nemušė ir negynė jo. Jam atgavus sąmonę G. M. ir A. K. išėjo. Išeidami jie savo butelį viskio išsivežė su savimi. Išeidamas G. M. pasakė, kad išsmaugs visus jo vaikus. Šį grasinimą jis suprato tiesiogiai, kad G. M. gali nuskriausti abu jo šeimos vaikus. Jis suprato, kad tai realūs grasinimai iš G. M. ir jis bijojo G. M., jam buvo neramu dėl grasinimų. Jiems išėjus pamatė, kad G. M. taurė buvo kruvina ir suprato, kad G. M. susižalojo ranką. A. K. taurė buvo švari. Išėjus jiems jis nuėjo miegoti, o ryte atsikėlęs pastebėjo, kad virtuvėje skilusi kriauklė ir nulaužtas vandens maišytuvas. Jis apžiūrėjo namus. 2018 m. sausio 31 d. apie 9 val. jam paskambino M. R., o po 10 minučių pastarasis atvažiavo pas jį. Jis pamatė visą netvarką namuose. M. R. pavežė jį iki darbo, priėmė jo klientus ir apie 11 val. parvežė į namus. Grįžus į namus jį supykino, todėl M. R. nuvežė jį į gydymo įstaigą. Būnant gydymo įstaigoje jam pradėjo skambinti A. K., kuris jo telefone įvardintas „A. L.“. Jis (A. K.) rašė SMS pranešimus, vienas iš jų buvo „nesikaziolink“, ką jis suprato kaip raginimą nesiskųsti. Jį paguldė į ligoninę, todėl jis namų raktus paliko M. R., kad šis prižiūrėtų jo augintinius ir atvežtų jam švarius rūbus. Po to į ligoninę atvyko policijos pareigūnai. Namas registruotas jo mamos vardu, o visas viduje esantis turtas, namų apyvokos daiktai yra jo. Sugadintą turtą pirko jis. Žalą už sugadintą turtą atlygino draudimo bendrovė. Jų santykiai su G. M. buvo kaimyniški, tačiau anksčiau jis (G. M.) buvo sumušęs jo žmoną. Mano, kad G. M. jį sumušė dėl to, kad jis bendrauja su M. R., kad M. R. paprašytas sutiko liudyti tarp jų abiejų (M. R. ir G. M.) vykstančiame civiliniame ginče. Jo turtinę žalą sudaro prarastas darbo užmokestis, o neturtinę žalą – baimės jausmas, fizinis diskomfortas, galvos svaigimas, suprastėjusi atmintis, sutrikęs spaudimas, klausos sutrikimai. Anksčiau jis žaisdavo krepšinį mėgėjiškai, dabar to negali sau leisti. Iki šiol jis vis dar nesijaučia sveikas, jam sutriko koordinacija, tai, ką jis anksčiau darydavo savo darbe, dabar nebegali daryti, nebegali lipti kopėčiomis, nes sukasi galva. Pasibaigus bylai marškinėlius prašo sunaikinti.

122.3.

13Liudytojas A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad tikslios datos nepamena, galėtų būti 2018 m. sausio 30 d., jis namuose tvarkė dušo kabiną. Apie 18–18.30 val. susiskambino su G. M., paprašė jo pagalbos tvarkant dušo kabiną. Sutvarkę dušo kabiną apie 21 val. abu nuvyko pas G. M., pastarasis parodė jam savo senas nuotraukas, jie išgėrė apie 3 alaus buteliukus (po 0,33 litro talpos). Apie 23 val. G. M. pasakė, kad T. J. kviečia į svečius, todėl jie nuvyko pas T. J.. Pas T. J. nuvyko G. M. automobiliu. Automobilį vairavo jis (liudytojas), nes G. M. ketino vartoti alkoholį pas T. J., nusivežė butelį viskio. Į namus įleido T. J., jis namuose buvo vienas, atrodė lengvai išgėręs, bet jo judesių koordinacija sutrikusi nebuvo, jis negriuvinėjo. Nuvykus jie visi susėdo prie stalo, G. M. atidarė butelį viskio ir jie kartu su T. J. gėrė viskį, kalbėjosi. Jis (liudytojas) į jų pokalbius nesikišo, tuo metu jis žaidė su T. J. šuniukais. Po to T. J. nuvirto nuo kėdės. Jis su G. M. pakėlė T. J., paklausė ar jam reikalinga medicininė pagalba. T. J. pagalbos atsisakė. Vizualiai T. J. sužalojimų nesimatė. Būdamas pas T. J. jis nepastebėjo jokio konflikto, niekas nesimušė. Pas T. J. jie buvo apie vieną valandą. Po to jie išvyko iš T. J. namų ir nuvyko pas G. M., o vėliau pas jį (liudytoją) ir ten liko nakvoti. Išvykstant iš T. J. pastarojo namai buvo tvarkingi, būdami pas T. J. jokio turto nesugadino. Kitos dienos ryte, apie 7.30 val., jie nuvyko iki G. M. namų ir jis išvežė G. M. į laidotuves į ( - ). Nepamena, ar tuo metu, kai jie prieš išvažiavimą į ( - ) buvo užsukę pas G. M. į namus, pastarasis buvo kur nors išėjęs ir ar pas G. M. į namus buvo atėjusi kaimynė K. J.. Nuvežęs G. M. į ( - ) išvyko į namus ir paskambino T. J. pasiteirauti dėl pastarojo sveikatos. Jo (liudytojo) telefono numeris yra ( - ), iš šio telefono jis skambino T. J.. SMS pranešimo „nesikaziolink“ niekam nesiuntė ir nepamena, kam davė naudotis savo telefonu po apsilankymo T. J. namuose. Nežino, ar tvarkant dušo kabiną G. M. susižalojo. Po dušo kabinos remonto iki G. M. nuvežimo į laidotuves nematė, kad pastarasis būtų susižalojęs. Nepamena, bet galėjo po minimo įvykio vežti G. M. susitikti su M. R..

142.4.

15Liudytojas M. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2018 m. sausio 30 d. apie 12–13 val. pas jį į darbovietę atvyko T. J., kur jie aptarė vakare vyksiantį automobilių aukcioną ir T. J. liudijimą civilinėje byloje. T. J. buvo sveikas, jokių sužalojimų nesimatė. Tuo metu G. M. kelis kartus buvo atvykęs į jo įmonės teritoriją, vienu metu kartu su A. K.. Su G. M. buvo sudarę nuomos sutartį, kuri tą dieną buvo nutraukta, todėl G. M. kraustėsi iš jo įmonės teritorijos. T. J. automobilis stovėjo prie įvažiavimo į teritoriją, todėl G. M. turėjo matyti, kad T. J. yra pas jį darbe. T. J. užtruko iki vėlaus vakaro, maždaug iki 23 val., o pasibaigus aukcionui jie abu kartu išvyko į namus. Tą vakarą su T. J. alkoholio nevartojo. T. J. važiavo pirmas, o jis iš paskos. Matė, kaip T. J. grįžo į namus. Kitą dieną jis į darbą išvyko apie 6.30 val., po to grįžęs pusryčiauti paskambino T. J.. Šis kalbėjo nerišliai, todėl jis nuvyko pas T. J.. Pastarasis atidarė duris iki pusės nuogas, jo akys buvo raudonos, veidas kruvinas. T. J. kartojo, kad „pasmaugs šunis, dukrą“. T. J. namuose buvo netvarka, šviestuvo šukės mėtėsi ant žemės, baldai buvo išstumdyti, prie stalo buvo kruvina taurė. Matė suplėšytus kruvinus marškinėlius, suskaldytą virtuvės kriauklę, sugadintą vandens maišytuvą, šviestuvus, televizorių. T. J. buvo šoko būsenoje. Jis pasiūlė T. J. kviesti policiją ir medikus, bet T. J. atsisakė. Papasakojo jam, kad vakare buvo atvykęs G. M. (jo pravardė „( - )“) ir A. K. (jo pravardė „( - )“), jie atsinešė butelį amerikietiško gėrimo ir liepė gerti, bendravo. G. M. priekaištavo T. J. dėl bendravimo su juo (M. R.), tada sumušė T. J. ir išdaužė daiktus namuose. T. J. nenorėjo kviesti policijos, nes bijojo dėl savo dukros. Po to T. J. paskambino iš darbo ir jis nuvežė T. J. iki jo darbo. Apie 12–13 val. grįžo į namus, kur T. J. supykino. Tuomet jis nuvežė T. J. į ligoninę. Būnant ligoninėje A. K. (įvardintas „A. L.“) atsiuntė T. J. SMS pranešimą „nekaziolink“. Praėjus kiek laiko T. J. skambino A. K., po pokalbio T. J. jam pasakė, kad A. K. taip pat paminėjo „nekaziolinti“. Po apžiūros T. J. paguldė į ligoninę, o jam T. J. padavė namų raktus. Jis nuvyko į T. J. namus, paėmė rūbus, užtraukė užuolaidas. Po dviejų dienų nuo įvykio atvyko policijos pareigūnai, jie apžiūrėjo namus. Atliekant T. J. namų apžiūrą jis stovėjo prie durų. Jam žinoma, kad namai buvo apžiūrėti dukart. Jis matė kraujo dėmes ant grindų virtuvėje, ant stiklinės. Jo nuomone, G. M. sužalojo T. J. dėl to, kad šis neliudytų jo (M. R.) naudai civilinėje byloje. G. M. spaudimą darė kasdien. Kaltinamasis G. M. yra grasinęs ir jam – 2018 m. vasario 12 d. apie 18.30 val. prie ( - ) kaimo autoserviso jis (liudytojas) laukė kaltinamojo tam, kad paduotų sandėlio raktus, o G. M. buvo su A. K.. Pokalbio metu jis (liudytojas) paklausė kaltinamojo, dėl ko jis sumušė nukentėjusįjį T. J., pasakė, kad galėjo sumušti jį (liudytoją), į tai kaltinamasis G. M. atsakė, kad jį (liudytoją) sumuš vėliau. Šį pokalbį jis įrašė į savo mobiliojo ryšio telefoną ir pateikia šio pokalbio įrašą. Šiuos kaltinamojo žodžius jis vertina kaip pripažinimą, kad jis (kaltinamasis) sumušė T. J. ir kaip grasinimą. Prieš įvykį T. J. buvo sveikas žmogus, o po įvykio T. J. turi problemų su klausa ir atmintimi, darbe du žmonės turi dirbti darbą, kurį T. J. pasidarydavo vienas. Pablogėjo T. J. sveikata, jis jaučiasi nesaugus, nori įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai.

162.5.

17Liudytoja R. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamasis G. M. yra jos sutuoktinis. 2018 m. sausio 30 d. mirė jos dėdė, todėl ji išvyko į laidotuves į ( - ). Tądien jos sutuoktinis turėjo remontuoti keltuvą, kuris buvo sugadintas. Apie 22 val. ji skambino sutuoktiniui G. M., pastarasis jai sakė, kad sėdi su A. K. ir žiūri televizorių, gurkšnoja alų. Kitą rytą (2018 m. sausio 31 d.) apie 9 val. G. M. atvyko į laidotuves. Kas atvežė į laidotuves G. M. ji nematė. G. M. į laidotuves atvyko tvarkingas, ji nepastebėjo, ar buvo sužalotos G. M. rankos. Laidotuvėse jie su sutuoktiniu nepakalbėjo. Vykstant iš laidotuvių į namus ji paklausė G. M., kur jo telefonas, pastarasis atsakė, kad paliko jį pas T. J.. Iš laidotuvių į namus jie sugrįžo apie 16 val., o apie 19–19.30 val. išvyko į ( - ) susitikti su giminėmis. Išvykstant pravažiavo pro nukentėjusiojo T. J. namus ir matė, kad jo kieme stovėjo M. R. balta mašina, per langus matė, kad pas T. J. buvo daug žmonių, sėdėjo prie stalo. Kitą dieną (2018 m. vasario 1 d.) ryte arba kaimynas J., arba jo žmona (negali pasakyti kuris iš jų) pasakė jai (liudytojai), kad T. J. ligoninėje ir jį sumušė jos sutuoktinis G. M.. Jai buvo neįtikima, nes jie su T. J. gerai sutarė. Tuomet ji nuvyko į ligoninę aplankyti T. J., kur T. J. jai pasakė, jog jį sumušė G. M.. Jai nežinomi jokie konfliktai tarp T. J. ir jos sutuoktinio, nėra girdėjusi jokių kaltinimų. Jos sutuoktinio ir M. R. santykiai yra sudėtingi. A. K. telefono numeris yra ( - ).

182.6.

19Liudytoja K. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad tiksliai neatsimena, bet galėtų būti 2018 m. sausio 31 d., apie 7 val. pas ją į namus atėjo kaimynas G. M.. Jis atrodė pagiringas. Jiems bešnekant pokalbis išsirutuliojo apie kaimyną M. R. (jo pravardė ( - )). G. M. pasakojo, kad naktį buvo nuėjęs pas T. J. į namus, kad įvyko konfliktas, jie susipyko dėl ( - ) ir T. J. gavo nuo jo (G. M.) „į kaulus“. Jai žinoma, kad G. M.pyko ant T. J. dėl to, kad pastarasis bendravo su M. R.. Pas ją G. M. buvo apie 40 minučių. Po to G. M. pakvietė ją pasižiūrėti savo kiemo, padarė kavos, jos dukra gavo saldainių. G. M. namuose buvo A. (jį taip vadino G. M.), jo sūnus T. ir sūnaus draugai, kurių nepažįsta. Tuo metu paskambino G. M. žmona ir pradėjo jam priekaištauti, kad neatvyko jos pasiimti iš laidotuvių. Jos (su dukra) išėjo iš G. M. namų. Po pietų jai paskambino T. J. žmona ir pasakė, kad T. J. ligoninėje, jam išsiliejo kraujas į smegenis. Apie minėtą įvykį parašė žinutę savo sutuoktiniui (jos telefone jis įvardytas ( - )), t. y. kad „G. (G. M.) prilupo T. (T. J.)“. Po įvykio buvo nuvykę aplankyti T. J. ligoninėje, tuo metu jis išreiškė baimę, t. y. kad bijo G. M. arba jo draugų. Po įvykio T. J. elgesys pasikeitė, ji pastebėjo jo atminties sutrikimą. G. M. gali apibūdinti kaip impulsyvų ir su jo impulsyvumu yra susijęs jo agresyvumas. Kiek ji pastebėjo, iki įvykio G. M. su T. J., sutarė gerai, po to jų santykiai atšalo. Taip pat jai yra tekę girdėti, kad G. M. sužalojo T. J. žmoną. Jų namo kiemą stebi vaizdo kameros, tačiau vaizdo įrašai nėra daromi.

202.7.

21Iš įvykio vietos apžiūrų protokolų matyti, kad įvykio vieta yra name, esančiame ( - ). Namo virtuvėje virš stalo kabo prie lubų pritvirtinti trys šviestuvai, iš jų dviejų šviestuvų gaubtai ir lemputės sudaužytos, stiklo šukės guli ant stalo ir ant grindų. Virtuvėje ant grindų yra raudona dėmė, o svetainėje ant sienos kabo televizorius „LG“ suskilusiu ekranu. Ant virtuvinės pastatomos spintelės, prie kriauklės, yra dvi stiklinės, ant vienos iš jų matyti raudonos dėmės, panašios į kraują. Ant virtuvės lango užuolaidos (markizės) rastas rausvos spalvos taškas. Virtuvinės baldų spintelės kriauklėje esantis vandens maišytuvas nulaužtas, kriauklė įskilusi. Iš įvykio vietos paimti daiktai ir nusikalstamos veikos pėdsakai, reikšmingi bylai tirti ir nagrinėti (1 t., 31–46, 48–51 b. l.).

222.8.

23Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. spalio 25 d. specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad įvykio vietos apžiūros metu (ant grindų, stiklinės ir markizės) buvo rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su kaltinamojo G. M. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas asmuo, kurio genotipas identiškas ištirtų kaltinamojo lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei, 0,0000000000000000000003 % (1 t., 62–64 b. l.).

242.9.

25Iš VšĮ „Respublikinė Panevėžio ligoninė“ medicinos dokumentų išrašų matyti, kad nukentėjusysis T. J. į gydymo įstaigą atvyko 2018 m. sausio 31 d., 12.03 val.; anamnezė – 2018 m. sausio 30 d., 24 val., buityje sumušė kaimynas; nukentėjusysis T. J. buvo gydytas Neurochirurgijos skyriuje nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. vasario 6 d.; pagrindinė diagnozė – židininė smegenų hematoma; komplikacijos ir gretutinės ligos – nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas, kito asmens sumušimas, akies voko ir periokulinės srities sumušimas, kraujavimas iš nosies; jo organizme narkotinių medžiagų pėdsakų nerasta, taip pat nenurodyta, kad nukentėjusysis būtų neblaivus ar iš vakaro vartojęs alkoholį (1 t. 105–106, 110 b. l.).

262.10.

27Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus 2018 m. vasario 8 d. specialisto išvados Nr. ( - ) ir 2018 m. spalio 9 d. specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad nukentėjusiajam T. J.nustatyta poodinė kraujosruva kairės akies vokuose ir paakyje, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, nedidelė kraujosruva galvos smegenų trečio skilvelio srityje; sužalojimai nukentėjusiajam galėjo būti padaryti vieno smūgio pasėkoje, pašalinės jėgos poveikyje; kaltinamojo G. M. veiksmai sukėlė nukentėjusiajam T. J. fizinį skausmą; nukentėjusiajam T. J. nustatomas nesunkus sveikatos sutrikdymas (1 t. 111, 115 b. l.).

282.11.

29Apžiūrėjus nukentėjusiojo T. J. mobiliojo ryšio telefoną matyti, kad 2018 m. sausio 31 d., 16.06 val., iš siuntėjo „A. L.“ ( - )) buvo gauta SMS žinutė „nesikaziolink“ (1 t., 142–151 b. l.).

302.12.

31Apžiūrėjus liudytojos K. J. mobiliojo ryšio telefoną matyti, kad 2018 m. sausio 31 d. 9.06 val. programa „Messenger“ gavėjui ( - ) buvo išsiųsta žinutė „G. buvo atėjęs..pavėpęs..zodziui iskvarsino jis man galva...T. prilupo... Uzsiuto del ( - ) sake“ (2 t., 11–17 b. l.).

322.13.

33Iš teisiamojo posėdžio metu liudytojo M. R. pateikto vaizdo įrašo matyti, kad šis vaizdo įrašas liudytojo M. R. telefone buvo sukurtas 2018 m. vasario 12 d., 18.32 val. Vaizdo įrašo trukmė 1.18 min. Iš šio vaizdo įrašo galima suprasti, kad filmuojantis asmuo sėdi automobilio viduje, filmuojamas automobilio interjeras. Nuo 0.26 min. prasideda dviejų vyriškių pokalbis. Vyriškis Nr. 1 (toliau – V1) sako: „trečiadienį vežu medieną“; vyriškis Nr. 2 (toliau – V2) sako: „gerai“; V1: „viskas tvarkoj?“; V2: „o kas gali būti blogai?“; V1: „nežinau“; V2: „viskas“; V1: „davai tada“; V2: „nu... nu (keiksmažodis), ką tu tas rankas man duodi, nei tu man draugas, nei ką“; V1: „palauk, buvom draugai ilgą metą, ne aš pradėjau karą“; V2: „o kas pradėjo?“; V1: „nu kas pradėjo?“; V2: „kam T. daužai?“; V1: „aš neliečiau jo nei pirštu, nukrito žmogus, pakvietė „mentus“ po paros... nu taip nesidaro, sąžiningai (nesuprantamas žodis)“; V2: „ne, nu taip sudaužyti žmogų irgi nesidaro“; V1: „aš jį liečiau nors pirštu?“;V2: „tai mane daužyk, ne jį, ko tu jį?“; V1: „ir tave kažkada, kažkada“; V2: tu mane daužyk“; V1: „aš nieko nežinau“; V2: „kam tu jį daužai?“; V1: „trečiadienį medį vežu“; V2: „vežk“ (3 t., 34 b. l.).

343.

35Įrodymų vertinimas ir veikų kvalifikavimas

363.1.

37BK 138 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

383.2.

39Pagal BK 145 straipsnio 1 dalį atsako asmuo, kuris grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

403.3.

41BK 187 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris sunaikino ar sugadino svetimą turtą.

423.4.

43Kaltinamasis G. M. neneigia, kad 2018 m. sausio 30 d. vakare buvo T. J. namuose, tačiau savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų neigia tvirtindamas, kad nukentėjusiojo nemušė, namuose esančių daiktų nedaužė ir jų negadino, negrasino nužudyti jo vaikų, o nukentėjusysis T. J. susižalojo nukritęs nuo kėdės. Tokią kaltinamojo G. M. versiją iš esmės patvirtino ir liudytojas A. K., kuris įvykio metu kartu su kaltinamuoju buvo pas nukentėjusįjį T. J. namuose. Tačiau tokia kaltinamojo G. M. ir liudytojo A. K. versija yra paneigta byloje surinktais įrodymais.

443.5.

45Natūralu, jog kaltinamasis G. M. ir liudytojas A. K., kurie įvykio metu kartu leido laiką, neigdami kaltinamojo kaltę padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas aplinkybes aiškina kaltinamajam palankia linkme, savo parodymus derindami prie kitų byloje esančių duomenų ir nutylėdami kaltinamajam nepalankias aplinkybes.

463.6.

47Kaltinamojo G. M. kaltę sumušus nukentėjusįjį T. J. ir sugadinus turtą patvirtina įvykio vietos apžiūros protokoluose esantys duomenys – juose buvo užfiksuotas sugadintas nukentėjusiojo T. J. turtas. Taip pat įvykio vietoje (ant grindų, stiklinės ir markizės) buvo rasti ir kaltinamojo G. M. kraujo pėdsakai. Ši aplinkybė liudija apie tai, kad kaltinamasis G. M. iš tiesų ne tik buvo pas nukentėjusįjį T. J. namuose, bet ir naudojo prieš nukentėjusįjį fizinį smurtą bei sugadino namuose buvusius daiktus, į juos susižalodamas savo ranką. Apie sužalotą ir kruviną kaltinamojo G. M. ranką patvirtino ir nukentėjusysis T. J.. Priešingu atveju, tikint kaltinamojo ir liudytojo A. K. pateikta versija, kaltinamajam G. M. pas nukentėjusįjį į namus atvykus nekraujuojančiam (taip tvirtino tiek kaltinamasis, tiek liudytojas A. K.), kaltinamajam nebuvo kur ir kaip susižaloti savo ranką pas nukentėjusįjį T. J. ir palikti savo kraujo pėdsakus įvykio vietoje. Kaltinamojo G. M. kaltę taip pat įrodo ir liudytojos K. J. parodymai apie tai, jog kaltinamasis pats kitą rytą po įvykio, t. y. 2018 m. sausio 31 d. ryte, jai prisipažino sumušęs T. J., apie ką ji telefonu (programa „Messenger“) pranešė savo vyrui R. J.. Priešingu atveju, jeigu kaltinamasis G. M. nebūtų pats pasisakęs liudytojai K. J. apie T. J. sumušimą, ši nebūtų nurodžiusi telefonu savo sutuoktiniui kitais byloje esančiais įrodymais patvirtintų įvykio aplinkybių. Be to, nukentėjusysis T. J. apie tai, kad jį sumušė, turtą sunaikino ir grasino nužudyti vaikus būtent kaltinamasis G. M., kitą dieną ryte pasakojo jam paskambinusiam ir vėliau pas jį atvažiavusiam liudytojui M. R.. Šis liudytojas patvirtino nukentėjusiojo jam nurodytas įvykio aplinkybes ir tai, kad jis matė nesutvarkytus nukentėjusiojo T. J. namus. Taip pat šis liudytojas dalyvavo ir įvykio vietos apžiūros metu, nes nukentėjusysis T. J. tuo metu buvo gydomas gydymo įstaigos stacionare. Pažymėtina, kad liudytojas M. R. matė nukentėjusįjį T. J. prieš įvykį, betarpiškai prieš nukentėjusiojo grįžimą į namus, ir tuo metu nukentėjusysis T. J. nebuvo sužalotas, taip pat jis matė nukentėjusįjį kitą rytą, kuomet nukentėjusysis jau buvo sužalotas. Liudytojai K. J. ir M. R. nėra suinteresuoti konkrečiai šios bylos baigtimi, todėl teismas jų parodymais, kurie sutampa su kitais byloje esančiais įrodymais, remiasi kaip patikimais kaltinamojo kaltės įrodymais. Svarbu tai, kad nuvykęs į gydymo įstaigą nukentėjusysis T. J. jį apžiūrėjusiam gydytojui taip pat nurodė, jog jį sumušė kaimynas (1 t, 105, 111, 115 b. l.). Kartu teismas atkreipia dėmesį į tai, jog nukentėjusiojo T. J. telefone buvo rasta iš liudytojo A. K. telefono 2018 m. sausio 31 d. 16.06 val., t. y. jau po nagrinėjamo įvykio, nukentėjusiajam T. J. atsiųsta SMS žinutė „nesikaziolink“. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytojas M. R., kuris SMS žinutės gavimo metu buvo su nukentėjusiuoju. Tokio turinio iš liudytojo A. K. telefono atsiųsta SMS žinutė leidžia pagrįstai manyti, jog nukentėjusiojo T. J. nurodytos įvykio aplinkybės atitinka tikrovę.

483.7.

49Kartu teismas pažymi, kad nukentėjusysis T. J. nuo pat pradžių nuosekliai tvirtino, jog kaltinime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje ne kas nors kitas, o būtent kaltinamasis G. M., būdamas neblaivus, sumušė jį, sugadino namuose buvusį turtą ir grasino nužudyti jo vaikus. Šias aplinkybes jis nuosekliai nurodė ikiteisminio tyrimo metu, jas patvirtino ir teisiamojo posėdžio metu. Byloje nėra jokių pagrįstų duomenų, kad nukentėjusysis T. J., kuris su kaltinamuoju G. M. pažįstami jau seniai, kurio santykiai su kaltinamuoju iki įvykio buvo geri (tai patvirtino ir pats kaltinamasis G. M.) ir kuris viso proceso metu davė vienodus ir nuoseklius parodymus, turėtų kokį nors pagrįstą motyvą kaltinamąjį G. M. apkalbėti ir nepagrįstai kaltinti jį tuo, kad šis padarė jam inkriminuotus nusikaltimus. Kaltinamasis G. M. taip pat nenurodė įtikinamų duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad nukentėjusysis T. J. galėtų būti suinteresuotas apkalbėti jį nepagrįstai kaltinant nusikalstamų veikų padarymu. Esant šioms aplinkybėms nėra jokio pagrindo netikėti nukentėjusiojo T. J. parodymais, kuriuos jis, be to, davė būdamas įspėtu dėl atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą ir kuriuos patvirtina kiti pirmiau jau paminėti bylos duomenys. Tai, kad nukentėjusiojo parodymai buvo priešingi kaltinamojo G. M. ir jo draugo liudytojo A. K. parodymams, nepaneigia nukentėjusiojo parodymų objektyvumo.

503.8.

51Svarbu paminėti tai, kad kaltinamojo G. M. ir liudytojo A. K. nurodytas aplinkybes apie nukentėjusiojo susižalojimą jam šonu nukritus nuo kėdės (sofos) paneigia specialisto išvada, kurioje aiškiai atmesta nukentėjusiojo T. J. susižalojimo tikimybė ir nurodyta, kad sužalojimai nukentėjusiajam padaryti pašalinės jėgos poveikyje. Be to paminėtą , kaltinamojo versiją paneigia ir nukentėjusiajam padarytų kūno sužalojimų intensyvumas ir lokalizacija – nukentėjusiajam buvo padaryta poodinė kraujosruva kairės akies vokuose ir paakyje, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, nedidelė kraujosruva galvos smegenų trečio skilvelio srityje; buvo sužalota priekinė galvos dalis (sritis prie kairė akies) (1 t. 111 b. l.). Be to, pagal byloje esančius medicininius dokumentus seka, jog nukentėjusysis į medicinos įstaigą atvyko blaivus, jo organizme nebuvo rasta jokių psichiką veikiančių medžiagų pėdsakų (1 t. 105–106, 110 b. l.), o tai, priešingai, nei tvirtina kaltinamasis G. M. ir liudytojas A. K., leidžia pagrįstai manyti, kad nukentėjusysis T. J. įvykio metu nebuvo tiek girtas ar apsvaigęs nuo kokių nors kitų psichiką veikiančių medžiagų, kad jis galėjo pats griūdamas taip susižaloti.

523.9.

53Kaltinamasis G. M. ir jo sutuoktinė R. M. teisiamojo posėdžio metu tvirtino, kad 2019 m. sausio 31 d. vakare (apie 18–19 val.) vykdami į ( - ) pas giminaičius ir važiuodami pro nukentėjusiojo T. J. namus matė, kad kieme stovėjo M. R. automobilis, pas nukentėjusįjį namuose buvo daug žmonių, sėdėjo prie stalo. Tačiau tokie minėtų proceso dalyvių parodymai nepaneigia to, jog nukentėjusysis T. J. buvo sužalotas kaltinime nurodytu laiku ir nurodytomis aplinkybėmis, nes tuo metu, kai kaltinamasis su savo sutuoktine neva matė pas nukentėjusįjį žmones, pats nukentėjusysis T. J. jau buvo gydomas gydymo įstaigoje (2019 m. sausio 31 d. nuo 15.50 val.) (1 t., 105 b. l.).

543.10.

55Be to, kaltinamasis G. M. kaltinamas tuo, kad nukentėjusiojo T. J. namuose, šio akivaizdoje pasakė „išsmaugsiu tavo vaikus“, t. y. išreiškė grasinimą nužudyti nukentėjusiojo T. J. vaikus. Akivaizdu, kad tokio pobūdžio grasinimas, išreikštas iškart po to, kai kaltinamasis prieš nukentėjusįjį T. J. panaudojo fizinį smurtą bei sugadino nukentėjusiojo namuose buvusius daiktus, o taip pat įvertinus ankstesnį kaltinamojo G. M. elgesį (pasak nukentėjusiojo, kaltinamasis anksčiau buvo sužalojęs jo buvusią sutuoktinę), šis grasinimas privertė T. J. patikėti tokio grasinimo realumu. Tai, jog kaltinamasis G. M. iš tiesų grasino nužudyti nukentėjusiojo T. J. vaikus, patvirtina ne tik paties nukentėjusiojo parodymai, bet ir nuoseklūs bei atitinkantys faktines bylos aplinkybes liudytojo M. R. parodymai apie nukentėjusiojo T. J. būseną kitą dieną po įvykio ir pastarojo išsakytus nuogąstavimus dėl savo vaikų, o taip pat kiti pirmiau paminėti įrodymai. Šiuo konkrečiu atveju nėra svarbu tai, jog minėtas grasinimas buvo nukreiptas ne tiesiogiai į patį nukentėjusįjį, o į jo vaikus – svarbu tai, kad toks grasinimas privertė nukentėjusįjį baimintis dėl tokio grasinimo realumo ir nukentėjusysis buvo įbaugintas.

563.11.

57Liudytojas M. R. teisiamojo posėdžio metu pateikė jo mobiliojo ryšio telefonu padarytą vaizdo įrašą, kuriame, jo tvirtinimu, jis kalba su kaltinamuoju G. M. (3 t., 34 b. l.). Liudytojo manymu, šiame vaizdo įraše esantys duomenys rodo, kad kaltinamasis G. M. grasino jam, o taip pat pasisakė apie nukentėjusiojo T. J. sužalojimą. Tačiau šį pokalbį liudytojas M. R. padarė slapta, apie tai nežinant kaltinamajam G. M.. Pagal suformuotą teismų praktiką „neformalūs“ pokalbiai su kaltinamuoju ir nesilaikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nustatytos tvarkos slaptai padarytas garso ar vaizdo įrašas negali būti laikomi leistinu įrodymu byloje, juolab, kad tokiais veiksmais pažeidžiama kaltinamojo teisė tylėti ir neduoti parodymų prieš save (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-62-628/2019). Todėl teismas negali remtis minėtu liudytojo M. R. slapta padarytu vaizdo įrašu ir jame esančiais duomenimis. Kita vertus, nors minėtame vaizdo įraše esantys duomenys neatitinka leistinumo reikalavimų, jų įrodomoji reikšmė šioje byloje nėra lemiama kaltinamajam G. M. inkriminuojamų nusikalstamų veikų faktinėms aplinkybėms nustatyti.

583.12.

59Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis G. M. įvykio metu ne tik sužalojo nukentėjusįjį T. J. ir sukėlė jam fizinį skausmą, bet ir padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, todėl kaltinamajam pareikštas kaltinimas papildomas šia faktine aplinkybe.

603.13.

61Be to, iš nukentėjusiojo T. J. parodymų matyti, kad išeidamas kaltinamasis G. M. grasino jam išsmaugti jo vaikus, nekonkretizuodamas kuriuos. Atsižvelgiant į tai, šioje dalyje kaltinimas patikslinamas nurodant, kad kaltinamasis G. M. grasino nužudyti ne konkretų asmenį (vaiką), o nukentėjusiojo T. J. vaikus.

623.14.

63Taip pat teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad namas, kuriame gyvena nukentėjusysis T. J., priklauso jo mamai Z. J., tačiau visas šiame name esantis turtas yra nukentėjusiojo T. J.. Todėl kaltinimas taip pat patikslinamas, kad įvykio metu buvo sugadintas ne nukentėjusiosios Z. J., o nukentėjusiojo T. J. turtas.

643.15.

65Grasinimas pakarti nukentėjusiojo T. J. šunis, teismo vertinimu, neturi esminės įtakos kaltinamojo G. M. veikų kvalifikavimui šioje byloje, todėl ši aplinkybė (kad kaltinamasis G. M. grasino pakarti nukentėjusiojo T. J. jorkšyro veislės šunis) šalinama iš kaltinimo.

663.16.

67BK 145 straipsnio 3 dalyje ir 187 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas. Šioje baudžiamojoje byloje esančiame nukentėjusiojo T. J. protokole-pareiškime nurodyta tik tai, jog kaltinamasis G. M. jį sumušė (1 t., 28 b. l.). Tačiau tą pačią dieną apklaustas nukentėjusysis T. J. papildė savo protokole-pareiškime nurodytas aplinkybes ir skundėsi tuo, jog kaltinamasis G. M. ne tik jį sumušė, bet ir sugadino jo turtą bei grasino nužudyti jo vaikus (1 t., 119–120 b. l.). Vėliau, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis T. J. nuosekliai laikėsi savo pozicijos ir skundėsi, jog kaltinamasis G. M. jį sumušė, sugadino jo turtą bei grasino nužudyti jo vaikus, prašė priteisti jam dėl tokių kaltinamojo veikų patirtą žalą. Įvertinęs byloje esančius duomenis, nuoseklią nukentėjusiojo poziciją viso ikiteisminio tyrimo metu teismas konstatuoja, jog nukentėjusysis nuo pat pradžių reiškė pretenzijas kaltinamajam ir skundėsi ne dėl vienos nusikalstamos veikos (sumušimo ir sužalojimo), o dėl visų trijų jo nusikalstamų veikų. Todėl vien tik formalus turto sugadinimo ir grasinimo nužudyti faktų nepaminėjimas nukentėjusiojo pareiškime-protokole nesuteikia pagrindo teigti, jog pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį ikiteisminis tyrimas buvo atliktas ir byla teismui buvo perduota nagrinėti nesant tam įstatyminio pagrindo.

683.17.

69Apibendrindamas visus pirmiau nurodytus byloje esančius ir teisiamojo posėdžio metu patikrintus duomenis teismas laiko įrodytu, jog kaltinamasis G. M. 2018 m. sausio 30 d., apie 24 val. namuose, esančiuose ( - ), panaudojo fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį T. J., sukėlė jam fizinį skausmą ir padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, grasino nužudyti nukentėjusiojo T. J. vaikus, esant pakankamam pagrindui manyti, jog šis grasinimas gali būti įvykdytas ir tyčia sugadino bendros 1940 eurų vertės nukentėjusiojo T. J. turtą. Tokia kaltinamojo G. M. veika atitinka BK 138 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų požymius, todėl ji pagrįstai buvo kvalifikuota pagal šias teisės normas.

704.

71Bausmių skyrimas

724.1.

73Kaltinamojo G. M. atsakomybę lengvinančių ir ją sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

744.2.

75Skirdamas bausmę kaltinamajam G. M. teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę bei kitas aplinkybes, reikšmingas bausmių skyrimui ir individualizavimui (BK 54 straipsnio 2 dalis). Kaltinamasis G. M. padarė tris tyčinius nesunkius nusikaltimus, kuriais keliamas pavojus nuosavybei, žmogaus sveikatai ir gyvybei. Jis neteistas, įvykio metu buvo baustas administracine tvarka, psichikos sveikatos centro ar priklausomybių ligų kabineto įskaitose neregistruotas (2 t., 71–74, 76 b. l.). Teismas atkreipia dėmesį į didelį kaltinamojo G. M. įžūlumą, nes nukentėjusįjį jis sužalojo, turtą sunaikino ir grasino nužudyti nukentėjusiojo vaikus svečiuodamasis pas nukentėjusįjį. Teismo manymu, BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytus bausmės tikslus bus galima pasiekti už nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, paskiriant G. M. šios teisės normos sankcijoje numatytą švelniausią bausmę – laisvės apribojimo bausmę, atitinkančią BK 48 straipsnio 2 dalyje numatytą tokios bausmės vidurkį, o už nusikalstamas veikas, numatytas BK 145 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje paskiriant švelnesnes bausmes – viešuosius darbus, atitinkančius BK 46 straipsnio 2 dalyje numatytus tokios bausmės trukmės ir valandų skaičiaus per mėnesį vidurkius.

764.3.

77Prokuroras savo baigiamojoje kalboje prašė kaltinamajam G. M., be kita ko, skirti įpareigojimą nebendrauti su nukentėjusiuoju T. J.. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, jog nukentėjusysis liudijo civilinėje byloje, kurioje kaip proceso šalis dalyvauja ir kaltinamasis G. M.. Minėtas procesas dar nepasibaigęs. Ateityje kaltinamajam ir nukentėjusiajam gali tekti susitikti teisme nagrinėjant minėtą civilinę bylą. Tokiu atveju užtikrinti prokuroro prašomo įpareigojimo kaltinamajam nebendrauti su nukentėjusiuoju nebūtų galimybės. Atsižvelgiant į tai, minėtas įpareigojimas kaltinamajam G. M. negali būti skiriamas. Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad kaltinamasis G. M. prieš nusikalstamų veikų padarymą savo namuose, kartu su liudytoju A. K., vartojo alkoholį (gėrė alų), po to, atvykęs pas nukentėjusįjį T. J., kaltinamasis G. M. vėl vartojo alkoholį (gėrė viskį). Nusikalstamas veikas kaltinamasis G. M. padarė vėlyvu metu, apie 24 val. Atsižvelgiant į tai, vietoje pirmiau paminėto prokuroro prašomo skirti įpareigojimo (nebendrauti su nukentėjusiuoju), kaltinamajam skiriami kiti įpareigojimai – nustatytu laiku būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu ir nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

784.4.

79Taip pat prokuroras savo baigiamojoje kalboje prašė įpareigoti kaltinamąjį per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad bendrovė, kuriai anksčiau vadovavo kaltinamasis G. M. (UAB ( - )), šiuo metu bankrutavusi, kaltinamasis G. M. vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, jis registruotas Užimtumo tarnyboje kaip ieškantis darbo. Kitokių duomenų apie kaltinamojo G. M. turtinę padėtį byloje nėra. Paminėti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog kaltinamojo G. M. finansinė padėtis šiuo metu nėra gera. Atsižvelgiant į tai, įpareigojimas per nustatytą terminą atlyginti padarytą turtinę žalą kaltinamajam G. M. neskiriamas.

804.5.

81Kaltinamasis G. M. visas nusikalstamas veikas padarė tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, nuo jų tiesiogiai nukentėjo vienas ir tas pats asmuo – nukentėjusysis T. J.. Kaltinamojo G. M. tyčia šiuo konkrečiu atveju buvo nukreipta į siekį bet kokiais būdais pakenkti nukentėjusiajam T. J. – tiek sugadinant jo turtą, tiek fiziškai jį sužalojant, tiek įbauginant jį grasinimu nužudyti nukentėjusiojo vaikus ir sukeliant nukentėjusiajam baimę, nesaugumo jausmą. Kaltinamojo G. M. elgesys rodo, kad šiuo konkrečiu atveju G. M. visas nusikalstamas veikas padarė esant idealiajai veikų sutapčiai, todėl už šias veikas paskirtos bausmės subendrinamos bausmių apėmimo būdu BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, griežčiausia bausme apimant švelnesnes bausmes.

825.

83Civiliniai ieškiniai

845.1.

85Panevėžio teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 818,07 eurų civilinį ieškinį (1 t., 82–89 b. l.) turtinei žalai atlyginti. Šią žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondas patyrė kompensuodamas gydymo įstaigai už nukentėjusiajam T. J. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

865.2.

87AB ( - ) ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 1478,36 eurų civilinį ieškinį (1 t., 171–174, 176–180) turtinei žalai atlyginti. Šią žalą AB ( - ) patyrė kompensuodama kaltinamojo G. M. veika padarytą turtinę žalą.

885.3.

89Priešingai, nei baigiamojoje kalboje atkreipė dėmesį kaltinamojo gynėjas, pagal formuojamą teismų praktiką tokie ieškiniai (regresiniai) gali būti sprendžiami baudžiamajame procese (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-128-696/2018 ir kt.).

905.4.

91Pirmiau paminėtomis kaltinamojo G. M. veikomis Privalomojo sveikatos draudimo fondui ir AB ( - ) padaryta turtinė žala įrodyta byloje surinktais ir teisiamojo posėdžio metu patvirtintais įrodymais, ji nėra aiškiai per didelė. Ši žala yra priežastiniame ryšyje su kaltinamojo G. M. veika. Privalomojo sveikatos draudimo fondui ir AB ( - ) padaryta turtinė žala iki šiol neatlyginta, todėl ji iš kaltinamojo G. M. priteisiama atitinkamai Privalomąjį sveikatos draudimo fondą administruojančiai Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir AB ( - ).

925.5.

93Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis T. J. pareiškė 414,12 euro dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti ir 1500 eurų dydžio civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti.

945.5.1.

95Turtinę žalą nukentėjusysis T. J. sieja su jo negautomis pajamomis (382,48 euro) ir išlaidomis vaistams bei kitoms sveikatos atstatymui reikalingoms prekėms įsigyti (31,64 euro).

965.5.1.1.

97Nukentėjusysis T. J. dėl įvykio metu patirtų sužalojimų gydėsi nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. kovo 27 d., o nuo 2018 m. gegužės 6 d. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d. jis reabilitavosi. Šiais laikotarpiais jis buvo nedarbingas (iš viso 106 darbo dienos). Iš byloje esančių duomenų apie minėtu laikotarpiu nukentėjusiajam T. J. suskaičiuotas ir išmokėtas sumas, susijusias su darbo užmokesčiais UAB ( - ) ir L. S. įmonėje, matyti, kad nukentėjusysis T. J. minėtu laikotarpiu dėl nedarbingumo negavo 382,48 euro pajamų (2 t., 180–189 b. l.).

985.5.1.2.

99Taip pat iš nukentėjusiojo T. J. kartu su civiliniu ieškiniu pateiktų receptų bei vaistų įsigijimo kvitų matyti, kad nukentėjusysis T. J. pagal jam išrašytus receptus įsigijo tik vaistus Prednisolon (kaina – 1,41 euro) ir Diacarb (kaina – 4,93 euro). Kitų nukentėjusiojo T. J. pagal pateiktas kvitų kopijas įsigytų vaistų (pavyzdžiui, Pramistar ir kt.) veikliosios medžiagos neatitinka jam išduotuose receptuose nurodytų vaistų veikliųjų medžiagų (2 t., 190–192 b. l.). Todėl šiuo atveju nukentėjusiajam T. J. gali būti priteistos tik pirmiau nurodytų dviejų vaistų – Prednisolon ir Diacarb įsigijimo išlaidos.

1005.5.1.3.

101Byloje nėra duomenų apie tai, kad kaltinamasis G. M. būtų atlyginęs nukentėjusiajam T. J. jo patirtą turtinę žalą, todėl ji – iš viso 388,82 euro (negautos pajamos 382,48 euro ir išlaidos vaistams (Prednisolon ir Diacarb) 6,34 euro) nukentėjusiajam priteisiama iš kaltinamojo G. M..

1025.5.2.

103Nukentėjusysis T. J. civiliniame ieškinyje patirtą neturtinę žalą įvertino 1500 eurų. Nurodė, kad neturtinė žala pasireiškė patirtu fiziniu skausmu, stipriu šoku, dvasiniu sukrėtimu ir išgyvenimais, emocine depresija, bejėgiškumo jausmu, emocijų pažemėjimu, pastovaus baimės jausmo atsiradimu, nemiga, gebėjimo susikaupti pablogėjimu, galimybių leisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, bendravimo galimybių sumažėjimu ir kt.

1045.5.2.1.

105Formuojama teismų praktika patvirtina, kad dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo patirtos neturtinės žalos atlyginimo dydis nukentėjusiesiems paprastai nustatomas iki 2000 eurų (pavyzdžiui, bylose Nr. 2K-142-489/2018, Nr. 2K-160-942/2017, Nr. 2K-265-976/2017, Nr. 2K-287-697/2017, Nr. 2K-24-895/2017 ir kt.).

1065.5.2.2.

107Šiuo konkrečiu atveju dėl įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo ir civiliniame ieškinyje nurodytų aplinkybių nukentėjusysis T. J. neabejotinai kentė fizinį skausmą, nepatogumus kasdieniniame gyvenime, jis patyrė dvasinių išgyvenimų, jautė pažeminimą prieš kaimynus ir patyrė kitus neigiamus išgyvenimus. Dėl to neabejotinai sumažėjo jo galimybės bendrauti su kitais žmonėmis, dirbti, užsiimti jo mėgstama veikla, pablogėjo jo gyvenimo kokybė. Jis beveik du mėnesius gydėsi, po to tris mėnesius reabilitavosi, buvo nedarbingas. Nukentėjusiojo T. J. patirtą neturtinę žalą teisiamojo posėdžio metu patvirtino liudytojai M. R. ir K. J.. Atsižvelgęs į visas pirmiau paminėtas aplinkybes, o taip pat ir į kaltininko kaltę, jo turtinę padėtį (pasak jo paties, jis dirba pagal verslo liudijimą, registruotas Užimtumo tarnyboje), įrodytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, teismas mano, kad šiuo konkrečiu atveju 1500 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas šiuo metu yra pakankama satisfakcija nukentėjusiajam T. J. už jo patirtus neigiamus išgyvenimus.

1086.

109Kiti klausimai

1106.1.

111Kaltinamajam G. M. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., 104–107 b. l.), kuri, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinama.

1126.2.

113Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai:

1146.2.1.

1152 raudonų dėmių pavyzdžiai, 2 daktiloskopinės plokštelės, marškinėliai, biologinis pėdsakas, saugomi Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate (kvitas Nr. ( - )) (1 t., 53, 55 b. l.), sunaikinami;

1166.2.2.

117mobiliojo ryšio telefonas „Getnord Onyx“, grąžintas jo savininkei R. M. (1 t., 74–78 b. l.), paliekamas R. M..

1186.3.

119Pripažinęs kaltinamąjį kaltu ir priimdamas nuosprendį teismas turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti. Nukentėjusysis T. J. proceso metu patyrė 700 eurų išlaidų advokato pagalbai (už atstovavimą) apmokėti. Šios išlaidos pripažįstamos pagrįstomis ir išieškomos iš kaltinamojo G. M. nukentėjusiajam T. J..

1206.4.

121Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi iš kaltinamojo G. M. į valstybės pajamas išieškomos 20,90 Eur dydžio proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti.

122Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299, 301–305, 307–308 straipsniais teismas

Nutarė

123G. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas:

124- BK 138 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams;

125- BK 145 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 150 (vieno šimto penkiasdešimties) valandų trukmės viešuosius darbus, įpareigojant juos atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

126- BK 187 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 150 (vieno šimto penkiasdešimties) valandų trukmės viešuosius darbus, įpareigojant juos atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

127Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežčiausiai bausmei apimant švelnesnes bausmes ir G. M. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams.

128Vadovaujantis BK 48 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalies 1 punktu, 7 dalimi, 75 straipsnio 2 dalies 10 punktu, per visą laisvės apribojimo laikotarpį: 1) uždrausti G. M. lankytis nukentėjusiojo T. J. namuose (( - )); 2) įpareigoti G. M. būti savo namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu; 3) įpareigoti G. M. nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

129G. M. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

130Priteisti iš G. M.:

131-

132818,07 Eur (aštuonis šimtus aštuoniolika eurų 7 ct) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos turtinei žalai atlyginti (šią pinigų sumą pervedant į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos banko sąskaitą Nr. ( - ) (AB „Swedbank“));

133-

1341478,36 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 36 ct) AB ( - ) turtinei žalai atlyginti;

135-

136388,82 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 82 ct) nukentėjusiajam T. J. turtinei žalai atlyginti;

137-

1381500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) nukentėjusiajam T. J. neturtinei žalai atlyginti.

139Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus:

140- 2 raudonų dėmių pavyzdžius, 2 daktiloskopines plokšteles, marškinėlius, biologinį pėdsaką, saugomus Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate, sunaikinti;

141- mobiliojo ryšio telefoną „Getnord Onyx“, grąžintą R. M., palikti R. M..

142Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 2 dalimi pripažinti proceso išlaidomis ir išieškoti iš G. M.:

143- nukentėjusiajam T. J. 700 Eur (septynis šimtus eurų) advokato pagalbai (už atstovavimą) apmokėti;

144- į valstybės pajamas 20,90 Eur (dvidešimt eurų 90 ct) už teismo procesinių dokumentų įteikimą.

145Išaiškinti G. M., jog proceso išlaidas (už teismo procesinių dokumentų įteikimą) jis turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ( - ), biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: ( - ) (AB „Citadele“ bankas); ( - ) (AB SEB bankas); ( - ) (AB Šiaulių bankas); ( - ) (Danske Bank A/S Lietuvos filialas); ( - ) (Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)); ( - ) (Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB)); ( - ) („Swedbank“ AB); ( - ) (UAB Medicinos bankas) (įmokos kodas ( - )).

146Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti baudžiamosios bylos numerį, o dokumentus, patvirtinančius apie proceso išlaidų (už teismo procesinių dokumentų įteikimą) sumokėjimą, pristatyti Panevėžio apylinkės teismo raštinei (Laisvės a. 17, Panevėžys).

147Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. 1.... 5. G. M. 2018 m. sausio 30 d., apie 24 val. namuose, ( - ),... 6. 2.... 7. Įrodymai... 8. 2.1.... 9. Kaltinamasis G. M. teisiamojo posėdžio metu kaltės dėl jam inkriminuojamų... 10. 2.2.... 11. Nukentėjusysis T. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2018 m. sausio 30... 12. 2.3.... 13. Liudytojas A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad tikslios datos... 14. 2.4.... 15. Liudytojas M. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2018 m. sausio 30 d.... 16. 2.5.... 17. Liudytoja R. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamasis G. M. yra... 18. 2.6.... 19. Liudytoja K. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad tiksliai neatsimena,... 20. 2.7.... 21. Iš įvykio vietos apžiūrų protokolų matyti, kad įvykio vieta yra name,... 22. 2.8.... 23. Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. spalio 25 d.... 24. 2.9.... 25. Iš VšĮ „Respublikinė Panevėžio ligoninė“ medicinos dokumentų... 26. 2.10.... 27. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus 2018 m. vasario... 28. 2.11.... 29. Apžiūrėjus nukentėjusiojo T. J. mobiliojo ryšio telefoną matyti, kad 2018... 30. 2.12.... 31. Apžiūrėjus liudytojos K. J. mobiliojo ryšio telefoną matyti, kad 2018 m.... 32. 2.13.... 33. Iš teisiamojo posėdžio metu liudytojo M. R. pateikto vaizdo įrašo matyti,... 34. 3.... 35. Įrodymų vertinimas ir veikų kvalifikavimas... 36. 3.1.... 37. BK 138 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris... 38. 3.2.... 39. Pagal BK 145 straipsnio 1 dalį atsako asmuo, kuris grasino nužudyti žmogų... 40. 3.3.... 41. BK 187 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris... 42. 3.4.... 43. Kaltinamasis G. M. neneigia, kad 2018 m. sausio 30 d. vakare buvo T. J.... 44. 3.5.... 45. Natūralu, jog kaltinamasis G. M. ir liudytojas A. K., kurie įvykio metu kartu... 46. 3.6.... 47. Kaltinamojo G. M. kaltę sumušus nukentėjusįjį T. J. ir sugadinus turtą... 48. 3.7.... 49. Kartu teismas pažymi, kad nukentėjusysis T. J. nuo pat pradžių nuosekliai... 50. 3.8.... 51. Svarbu paminėti tai, kad kaltinamojo G. M. ir liudytojo A. K. nurodytas... 52. 3.9.... 53. Kaltinamasis G. M. ir jo sutuoktinė R. M. teisiamojo posėdžio metu tvirtino,... 54. 3.10.... 55. Be to, kaltinamasis G. M. kaltinamas tuo, kad nukentėjusiojo T. J. namuose,... 56. 3.11.... 57. Liudytojas M. R. teisiamojo posėdžio metu pateikė jo mobiliojo ryšio... 58. 3.12.... 59. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis G. M. įvykio metu ne... 60. 3.13.... 61. Be to, iš nukentėjusiojo T. J. parodymų matyti, kad išeidamas kaltinamasis... 62. 3.14.... 63. Taip pat teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad namas, kuriame... 64. 3.15.... 65. Grasinimas pakarti nukentėjusiojo T. J. šunis, teismo vertinimu, neturi... 66. 3.16.... 67. BK 145 straipsnio 3 dalyje ir 187 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog pagal BK... 68. 3.17.... 69. Apibendrindamas visus pirmiau nurodytus byloje esančius ir teisiamojo... 70. 4.... 71. Bausmių skyrimas... 72. 4.1.... 73. Kaltinamojo G. M. atsakomybę lengvinančių ir ją sunkinančių aplinkybių... 74. 4.2.... 75. Skirdamas bausmę kaltinamajam G. M. teismas atsižvelgia į padarytų... 76. 4.3.... 77. Prokuroras savo baigiamojoje kalboje prašė kaltinamajam G. M., be kita ko,... 78. 4.4.... 79. Taip pat prokuroras savo baigiamojoje kalboje prašė įpareigoti kaltinamąjį... 80. 4.5.... 81. Kaltinamasis G. M. visas nusikalstamas veikas padarė tuo pačiu laiku ir toje... 82. 5.... 83. Civiliniai ieškiniai... 84. 5.1.... 85. Panevėžio teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė... 86. 5.2.... 87. AB ( - ) ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 1478,36 eurų civilinį ieškinį... 88. 5.3.... 89. Priešingai, nei baigiamojoje kalboje atkreipė dėmesį kaltinamojo gynėjas,... 90. 5.4.... 91. Pirmiau paminėtomis kaltinamojo G. M. veikomis Privalomojo sveikatos draudimo... 92. 5.5.... 93. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis T. J. pareiškė 414,12 euro dydžio... 94. 5.5.1.... 95. Turtinę žalą nukentėjusysis T. J. sieja su jo negautomis pajamomis (382,48... 96. 5.5.1.1.... 97. Nukentėjusysis T. J. dėl įvykio metu patirtų sužalojimų gydėsi nuo 2018... 98. 5.5.1.2.... 99. Taip pat iš nukentėjusiojo T. J. kartu su civiliniu ieškiniu pateiktų... 100. 5.5.1.3.... 101. Byloje nėra duomenų apie tai, kad kaltinamasis G. M. būtų atlyginęs... 102. 5.5.2.... 103. Nukentėjusysis T. J. civiliniame ieškinyje patirtą neturtinę žalą... 104. 5.5.2.1.... 105. Formuojama teismų praktika patvirtina, kad dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo... 106. 5.5.2.2.... 107. Šiuo konkrečiu atveju dėl įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo ir... 108. 6.... 109. Kiti klausimai... 110. 6.1.... 111. Kaltinamajam G. M. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė... 112. 6.2.... 113. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai:... 114. 6.2.1.... 115. 2 raudonų dėmių pavyzdžiai, 2 daktiloskopinės plokštelės,... 116. 6.2.2.... 117. mobiliojo ryšio telefonas „Getnord Onyx“, grąžintas jo savininkei R. M.... 118. 6.3.... 119. Pripažinęs kaltinamąjį kaltu ir priimdamas nuosprendį teismas turi teisę... 120. 6.4.... 121. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi iš... 122. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299,... 123. G. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas:... 124. - BK 138 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems)... 125. - BK 145 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 150 (vieno šimto penkiasdešimties)... 126. - BK 187 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 150 (vieno šimto penkiasdešimties)... 127. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes... 128. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalies 1 punktu, 7 dalimi,... 129. G. M. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 130. Priteisti iš G. M.:... 131. -... 132. 818,07 Eur (aštuonis šimtus aštuoniolika eurų 7 ct) Valstybinei ligonių... 133. -... 134. 1478,36 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis... 135. -... 136. 388,82 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 82 ct)... 137. -... 138. 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) nukentėjusiajam T. J.... 139. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus:... 140. - 2 raudonų dėmių pavyzdžius, 2 daktiloskopines plokšteles,... 141. - mobiliojo ryšio telefoną „Getnord Onyx“, grąžintą R. M., palikti R.... 142. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106... 143. - nukentėjusiajam T. J. 700 Eur (septynis šimtus eurų) advokato pagalbai... 144. - į valstybės pajamas 20,90 Eur (dvidešimt eurų 90 ct) už teismo... 145. Išaiškinti G. M., jog proceso išlaidas (už teismo procesinių dokumentų... 146. Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti baudžiamosios... 147. Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...