Byla 2-4/2014
Dėl BUAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Paragon International S.A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutarties (civilinė byla Nr. A2-3429-656/2013), kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 pagal kreditoriaus „Swedbank“, AB pareiškimą dėl BUAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pakeitimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012) panaikino BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą 2 darbotvarkės klausimu bei pripažino BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ veiksmus, kreiptis į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu pakeisti nekilnojamųjų daiktų - dvibučio gyvenamojo namo ir gyvenamojo namo statusą Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą, taip pat veiksmus paskirstant kreditoriui Swedbank AB pinigines lėšas, gautas iš parduoto hipotekos kreditoriui „Swedbank“, AB BUAB „Domus Rex“ įkeisto nekilnojamojo turto: dviejų kitos paskirties žemės sklypų ir jame esančių gyvenamųjų namų, esančių ( - ), neteisėtais. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis buvo palikta nepakeista.

4Pareiškėjas Paragon International S.A. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012. Prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė dviem pagrindais (CPK 366 str. 1 d. 2 p. bei 7 p.). Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tiesiogiai pasisakė, jog pareiškėjas pažeidė materialinę pareigą nepiktnaudžiauti savo teisėmis (CK 1.137 str. 3 d.) ir šią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė neįtraukęs pareiškėjo į bylos nagrinėjimo procesą taip pažeisdamas jo teisę būti išklausytam ir nuspręsdamas dėl neįtraukto į bylą asmens. UAB „Domus Rex“ administratorius, vykdydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, 2013 m. vasario 6 d. pareikalavo iš Paragon grąžinti 66 816,44 Lt sumą, kurią Paragon International S.A. gavo pardavus nekilnojamąjį turtą – taip pirmosios instancijos teismo sprendimas sukėlė faktines teisines pasekmes neįtrauktam į bylos nagrinėjimą pareiškėjui.

5Pareiškėjo tvirtinimu, nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl 2011 m. balandžio 15 d. kreditorių susirinkimo sprendimo teisėtumo, kuriuo buvo nuspręsta gautas lėšas už parduotą įkeistą turtą pervesti ieškovui kaip įkaito gavėjui kreditorinio reikalavimo ribose, o pinigines lėšas pardavus neįkeistą turtą skirstyti visiems BUAB „Domus Rex“ kreditoriams pagal įstatyme numatytą eiliškumą. Šis 2011 m. balandžio 15 d. kreditorių susirinkimo sprendimas buvo esminis pagrindas priimant 2011 m. birželio 13 d. ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo 2 klausimų sprendimus. Teismas taip pat nevertino ieškovo prievolės atsakovui užtikrinimo priemonių, nenagrinėjo fakto, kad atsakovas pinigus už parduotą nekilnojamąjį turtą pervedė BUAB „Domus Rex” kreditoriams.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjo Paragon International S.A. prašymą civilinėje byloje Nr.2-1214-258/2012 dėl BUAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

8Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 tiesiogiai pasisakė ir nusprendė dėl neįtraukto į bylą kreditoriaus (pareiškėjo) materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Pirmosios instancijos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 išnagrinėjo skundą dėl 2011 m. rugpjūčio 22 d. BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimo nutarimo teisėtumo bei šį kreditorių susirinkimo nutarimą panaikino. Taigi byloje iš esmės išnagrinėtas ginčas dėl administratoriaus veiksmų. Ta aplinkybė, kad teismas nutartyje padarė išvadą, jog kreditoriai, kurių balsų daugumą sudarė pareiškėjo Paragon International S.A. balsai, be teisinio pagrindo pažeidė kreditoriaus „Swedbank“, AB teisę gauti atitinkamą sumą, nelaikytina tiesioginiu teismo pasisakymu dėl Paragon International S.A. teisių ir pareigų. Nors pareiškėjas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 sukėlė jam teisines pasekmes – grąžinti BUAB „Domus Rex“ 66 816,44 Lt sumą, tačiau teismas šiuos argumentus atmetė kaip nepagrįstus ir nurodė, kad pareiškėjo nurodytas pasekmes sukėlė ne civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 priimtas sprendimas, o pirmosios instancijos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012, kuria BUAB „Domus Rex“ administratorius įpareigotas už parduotą įkeistą turtą hipotekos kreditoriui „Swedbank“, AB pervesti 643 677,94 Lt sumą. Aptarto įpareigojimo pagrindu pareiškėjui atsirado pareiga grąžinti administratoriaus jam pervestą 66 816,44Lt sumą. Teismas atkreipė dėmesį, kad prašymo atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012 pareiškėjas nereiškė. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas yra vienas iš BUAB „Domus Rex“ kreditorių, kurių teises ir interesus atstovauja bei gina BUAB „Domus Rex“ administratorius. Civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 kreditorių, tame tarpe ir pareiškėjo, interesus atstovavo administratorius, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog buvo pažeisti pareiškėjo interesai dėl to, kad byla išnagrinėta jo neįtraukus į bylą.

9Pareiškėjas kaip neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo nepagrįstai siekia inicijuoti proceso atnaujinimą tuo pagrindu, kad naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Šiuo pagrindu dėl proceso atnaujinimo gali remtis tik šalis, dalyvavusi procese.

10Teismas taip pat nurodė, kad procesas gali būti atnaujintas bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) (CPK 365 str. 1 d.). Nors pareiškėjo prašymas faktiškai ir atitinka aptartą reikalavimą, nes byla užbaigta įsiteisėjusia teismo nutartimi, tačiau byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra specifinė, nes išnagrinėtas ginčas, kilęs bankroto procese. Teismų praktikoje akcentuojama, kad bankroto bylose galimybė grįžti į ankstesnes procedūras, naudojantis proceso atnaujinimo institutu, turi būti vertinama atsižvelgiant į bankroto bylos esmę, joje atliekamų procedūrų reikšmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1015/2012). Pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis. Todėl, nors ginčas išnagrinėtas atskiroje byloje, tačiau nagrinėtas vienos iš bankroto procedūrų teisėtumas. Šie veiksmai laikytini vienu iš bankroto etapų, bet ne bylos užbaigimu CPK 365 straipsnio prasme. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, pavyzdžiui, negalima atnaujinti proceso civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007) ar kreditorinių reikalavimų patvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-258/2008), dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-595/2010). Remiantis šiais argumentais procesas dėl nutarties, kuria išspręsta kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumas, taip pat neturėtų būti atnaujinamas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėjas Paragon International S.A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Teismas nepagrįstai sprendė, kad šioje byloje, kurioje pasisakyta tik dėl tam tikro bankroto proceso etapo teisėtumo, proceso atnaujinimas negalimas, kadangi tai nėra prašymas atnaujinti užbaigtą bylą CPK 365 straipsnio prasme. Apeliantas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi buvo išspręstas ginčas iš esmės (kai šalių ginčas yra išsprendžiamas remiantis materialiosiomis teisės normomis, laikytina, kad ginčas yra išspręstas iš esmės), o ginčijamoje nutartyje pirmosios instancijos teismo nurodyta teismų praktika neatitinka nagrinėjamos bylos esmės.

14Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi buvo pritaikyta materialioji teisės norma (CK 1.137 str. 3 d. - piktnaudžiavimas teise), kuria buvo išspręstas ginčas iš esmės – 2011 m. rugpjūčio 22 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu pripažintas neteisėtu ir panaikintas. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 ginčas buvo išspręstas iš esmės, proceso atnaujinimas šioje civilinėje byloje yra galimas (CPK 365 str. 1 d.).

152. Vilniaus apygardos teismo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1214-258/2012 yra savarankiška ir nėra priskirtina atsakovo bankroto bylai, todėl proceso atnaujinimas šioje byloje yra galimas (CPK 365 str. 1 d.).

163. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi buvo nuspręsta, kad pareiškėjas piktnaudžiavo teise, kai tuo tarpu pareiškėjas nebuvo įtraukas į bylos nagrinėjimo procesą. Tai yra savarankiškas teisinis pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 (CPK 366 str. 1 d. 7 p.).

174. Nors atsakovo administratorius atstovauja atsakovo kreditorių interesus, tačiau ši aplinkybė yra nesusijusi su proceso atnaujinimu CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartyje buvo pripažintas individualus pareiškėjo piktnaudžiavimas teise, o ne visų kreditorių, ar tik teigiamai balsavusių kreditorių piktnaudžiavimas teise. Be to, įstatymai nedraudžia pačiam kreditoriui ginti savo pažeistas teises.

18Atsakovas BUAB „Domus Rex“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su pateiktu atskiruoju skundu ir jame išdėstytais argumentais bei prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį panaikinti bei atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012. Pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylą asmens teisių ir pareigų (esminis proceso pažeidimas). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1214- 258/2012, konstatuodamas, kad Paragon International S.A. piktnaudžiavo teise, pasisakė ir nusprendė dėl konkretaus neįtraukto dalyvauti į bylą asmens (kreditoriaus Paragon International S.A.) materialiųjų teisių ir pareigų, kas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

19Civilinė byla Nr. 2-1214-258/2012, kurioje buvo svarstomas 2011 m. rugpjūčio 22 d. BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas ir kurioje prašoma atnaujinti procesą, nėra bankroto byla. Tai atskira civilinė byla, kuriai suteiktas atskiras unikalus bylos numeris ir kurioje ginčas išspręstas iš esmės.

20Ieškovas „Swedbank“, AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pagrįstą ir teisėtą, priimtą tinkamai išnagrinėjus pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012.

24Nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad šiuo konkrečiu atveju prašymas atnaujinti procesą teikiamas savarankiškoje byloje, ne bankroto procese. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įmonės bankroto procese priimtos nutarties dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo įsiteisėjimas pagal savo pasekmes neprilygsta bylos užbaigimui, tokiu procesiniu sprendimu tik išsprendžiamas procedūrinis klausimas bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1371/2013). Pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis. Teismo sprendimų priėmimas dėl ginčų, kilusių dėl kreditorių susirinkimo sprendimų teisėtumo, yra bankroto proceso sudedamoji dalis ir turėtų būti nagrinėjami bankroto byloje. Šiuo atveju BUAB „Domus Rex“ kreditorius „Swedbank“, AB kreipėsi į BUAB „Domus Rex“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu. Pirmosios instancijos teisme šiam reikalavimui suteiktas atskiras bylos numeris, tačiau atskiro numerio bylai suteikimas nekeičia priimto procesinio sprendimo turinio ir esmės. Aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pakeitimo buvo išspręstas atskiroje civilinėje byloje suteikus šiai bylai kitą negu bankroto bylos numerį, nereiškia, kad šis klausimas nepatenka į bankroto bylos nagrinėjimo ribas.

25Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad CPK 366 straipsnio, kurio 1 dalyje yra nustatyti proceso atnaujinimo pagrindai, 3 dalyje nurodyta, jog prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose. Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 3 dalyje nurodytas teisinis terminas „sprendimas” turi būti aiškinamas kaip priimtas procesinis teismo sprendimas. Tokio sprendimo forma – sprendimas ar nutartis – neturi teisinės reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-395/2012). Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju prašymas atnaujinti procesą yra paduotas bankroto byloje, kurioje proceso atnaujinimas negalimas.

26Atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas tiesiogiai pasisakė dėl apelianto teisių ir pareigų. Civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012 „Swedbank”, AB kėlė bankroto administratoriaus veiksmų neteisėtumo klausimą, o apeliantui nereiškė reikalavimų. Teismo įpareigojimai yra nustatyti bankroto administratoriui ir tik „Swedbank”, AB atžvilgiu, todėl laikytina, kad nei pirmosios instancijos teismas (civilinėje byloje Nr. 2-1214-258/2012), nei apeliacinės instancijos teismas (civilinėje byloje Nr. 2-811/2013) nepasisakė dėl apelianto teisių ir pareigų. Šioje byloje teismai nagrinėjo ir svarstė ne apelianto veiksmus, o bankroto administratoriaus veiksmus. Pažymėtina ir tai, kad teismui panaikinus neteisėtą kreditorių susirinkimo nutarimą, nekyla jokios teisinės pasekmės jame dalyvavusiems ir/ar kitaip valią išreiškusiems kreditoriams.

27Taip pat pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas (civilinėje byloje Nr. 2-811/2013), nagrinėdamas atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties argumentą, kad teismas pasisakė ir nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, yra pasisakęs, jog visų įmonės kreditorių interesus gina ir atstovauja bankroto administratorius, todėl laikyti, kad buvo pažeisti kitų kreditorių interesai, nėra pagrindo. Tokio pobūdžio bylose, kuomet kreditorius skundžia kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais prašoma pripažinti bankroto administratoriaus veiksmus neteisėtais ar juos įpareigoti atlikti vienus ar kitus veiksmus, atsakovu yra tik bankrutuojanti įmonė, kurią atstovauja bankroto administratorius. Priešingas aiškinimas reikštų, kad kiekvieno ginčo dėl kreditorių susirinkimo teisėtumo atveju teismas privalėtų įtraukti visus bankrutuojančios įmonės kreditorius, kas iš esmės paralyžuotų patį bankroto procesą ir yra nesuderinama su bankroto proceso ekonomiškumo, operatyvumo ir efektyvumo principais, kurių laikytis reikalauja viešasis interesas bankroto bylose.

28Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Šis sprendimo peržiūrėjimo pagrindas galimas tik tuo atveju, jei teismo sprendimo negalima peržiūrėti aukštesnės instancijos teisme. Tuo tarpu šioje byloje buvo galimybė apeliacinės instancijos teismo sprendimą skųsti kasacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2013 paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį byloje, kurią prašoma atnaujinti, ir motyvuose be kita ko pasisakė ir dėl pareiškėjo Paragon International S. A argumento, ar teismo išvada, kad šis kreditorius balsuodamas BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkime piktnaudžiavo, vertintina kaip teismo pasisakymas dėl neįtraukto į bylą asmens Paragon International S. A. Kasacinės instancijos teismas minėtoje byloje pažymėjo, kad tai, jog teismo sprendime asmuo nurodomas kaip tam tikro santykio subjektas, nekeičiant jo padėties, nesukuriant šiuo konstatavimu jam teisių ir pareigų, negali būti pripažįstama absoliučiu pagrindu naikinti teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas kreditoriui Paragon International S. A piktnaudžiaujant savo teise, įvertino kolegialaus organo – įmonės kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas – veiksmus (konstatavo, kad, priimdamas sprendimą, kreditorių susirinkimas piktnaudžiavo savo teisėmis), tačiau nenusprendė dėl konkretaus kreditoriaus (kreditoriaus Paragon International S. A) teisių ir pareigų pasikeitimo. Tai, kad kreditorius Paragon International S. A. turėjo balsų daugumą susirinkime – byloje nustatyta faktinė aplinkybė, kurios nurodymas teismo sprendime neturi įtakos šio asmens teisinei padėčiai.

29Šie motyvai yra pakankami, kad pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų teismas nebepasisako kaip dėl nebereikšmingų bylos išnagrinėjimui. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė tinkami motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

30Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi (civilinėje... 4. Pareiškėjas Paragon International S.A. pateikė prašymą dėl proceso... 5. Pareiškėjo tvirtinimu, nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi atsisakė atnaujinti... 8. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas... 9. Pareiškėjas kaip neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo nepagrįstai... 10. Teismas taip pat nurodė, kad procesas gali būti atnaujintas bylose,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėjas Paragon International S.A. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad šioje byloje, kurioje pasisakyta tik... 14. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi buvo pritaikyta... 15. 2. Vilniaus apygardos teismo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1214-258/2012... 16. 3. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi buvo nuspręsta,... 17. 4. Nors atsakovo administratorius atstovauja atsakovo kreditorių interesus,... 18. Atsakovas BUAB „Domus Rex“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 19. Civilinė byla Nr. 2-1214-258/2012, kurioje buvo svarstomas 2011 m. rugpjūčio... 20. Ieškovas „Swedbank“, AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 24. Nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad šiuo konkrečiu... 25. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad CPK 366 straipsnio,... 26. Atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas tiesiogiai... 27. Taip pat pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas (civilinėje byloje... 28. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas... 29. Šie motyvai yra pakankami, kad pirmosios instancijos teismo nutartį palikti... 30. Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą....