Byla 2-1015/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-801-413/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo L. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-801-413/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas L. K. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-801-413/2010. Pareiškėjas prašė: 1) CPK 365 str., 366 str. ir 370 str. pagrindais atnaujinti procesą pagal Kauno apygardos teismo nepagrįstai priimtą nutartį; 2) CPK 371 str. l d. pagrindu panaikinti Kauno apygardos teismo 2010-06-16 nutarties dalį dėl 2010-02-26 kreditorių susirinkimo nutarimo (prašyti teismo pratęsti BIĮ „Talka“ likvidavimo terminą) pripažinimo negaliojančiu, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-12-07 nutartimi nustatė, jog 2010-03-03 ieškinio reikalavimas priimti kreditorių susirinkimo vienbalsiais - yra nepagrįstas ĮBĮ 24 str. normomis, todėl neteisėtas; 3) svarstyti 2010-02-26 kreditorių susirinkimo nutarimą prašyti teismą pratęsti įmonės likvidavimo terminą 3 mėnesiams, kad sudaryti taikos sutartį, atsižvelgiant į 2 bei 3 dalyse nurodomas aplinkybes.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi pareiškėjo L. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti.

7Teismas nustatė šias faktines aplinkybes: 2009-08-19 L. K. IĮ „Talka“ iškelta bankroto byla, 2009-11-12 nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, 2010-06-16 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ta pačia nutartimi teismas patenkino L. K. IĮ „Talka“ administratoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, pripažindamas bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ 2010-02-26 kreditorių susirinkimo nutarimus 1, 2, 3, 4 ir 5 darbotvarkės klausimais (1 - dėl taikos sutarties sudarymo, 2 – dėl prašymo Kauno apygardos teismui pratęsti įmonės likvidavimo terminą; 3 – dėl įpareigojimo bankroto administratoriui grąžinti įmonę į PVM mokėtojus; 4 – dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo, nurodant etapus bei eilę; 5 – dėl bankroto administratoriaus savavališkai priimtų sprendimų ir veiklos) negaliojančiais. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens L. K. atskirąjį skundą, 2011-03-21 nutartimi Kauno apygardos teismo 2010-06-16 nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-12-07 nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-21 nutartį pakeitė: panaikino nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Kauno apygardos teismo 2010-06-16 nutarties dalis, kuria pripažintas negaliojančiu bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių 2010-02-26 susirinkimo nutarimas sudaryti taikos sutartį, šią Kauno apygardos teismo 2010-06-16 nutarties dalį panaikino ir administratoriaus reikalavimą pripažinti bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių 2010-02-26 susirinkimo nutarimą sudaryti taikos sutartį negaliojančiu atmetė, likusią Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-21 nutarties dalį paliko nepakeistą.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-24 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007, pateiktais išaiškinimais, jog negalima atnaujinti proceso dėl nutarties iškelti įmonei bankroto bylą, nes teismo nutartis nėra teismo procesinis dokumentas, kuriuo užbaigiama byla ir tokiu atveju teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 367 straipsniu ir 370 straipsnio 1 dalimi, atsisako priimti prašymą atnaujinti procesą kaip pateiktą dėl ginčo, jau nagrinėjamo teisme, sprendė, kad atnaujinti procesą šiuo metu nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-264-413/2012 (2010 m. šios civilinės bylos numeris buvo B2-801-413/2010, kaip prašyme nurodo pareiškėjas) negalima. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010-02-26 nutartimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-03-21 nutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-12-07 nutartimi L. K. IĮ „Talka“ bankroto byloje išnagrinėjo skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, t. y. išsprendė ginčus dėl atskirų bankroto proceso klausimų. Minėtos nutartys nėra teismo procesiniai dokumentai, kuriais užbaigiama bankroto byla. Vadovaudamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas L. K. prašo atnaujinti procesą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-24 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007, kadangi ši byla ir nagrinėjama byla nėra analogiškos bylos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė prašymą atnaujinti procesą dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo tarpu apeliantas nagrinėjamoje byloje prašo atnaujinti procesą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.
  2. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-24 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007, pateiktus išaiškinimus, kad pabaigus bankroto proceso stadijas ir teismui patvirtinus, grįžti prie jau atliktų bankroto stadijų neleidžiama, darytina išvada, kad peržiūrėti neteisėtu pagrindu (t.y. vienbalsiai nebalsavus visiems kreditoriams) priimtus sprendimus įmanoma tik atnaujinant procesą, t.y. neteisėti teismo sprendimai gali būti panaikinami tik atnaujinant procesą.
  3. Atsisakant atnaujinti procesą, atsisakoma ginti visų kreditorių interesus, išreikštus 2010-02-26 kreditorių susirinkimo nutarimais, o ginami buvusio administratoriaus interesai – jo ieškinio reikalavimas pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduoti.
  4. Procesą atnaujinti siekiama ne dėl besitęsiančios bankroto proceso stadijos (įmonės likvidavimo), o dėl pabaigtos bankroto proceso stadijos (teismų sprendimų pripažinti BIĮ „Talka“ likviduojama).
  5. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2011-12-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011 pripažinus 2010-02-26 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo galiojančiu, t.y. atmetus administratoriaus reikalavimą šį kreditorių susirinkimą pripažinti negaliojančiu, kreditoriai šio nutarimo negali įgyvendinti, nes, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, taikos sutartis gali būti sudaroma iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinėje instancijoje sprendžiamas nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo bankroto byloje, teisėtumo bei pagrįstumo klausimas.

13Byla apeliacine tvarka nagrinėjama atsižvelgiant į atskirojo skundo teisinį bei faktinį pagrindus, taip pat apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

14Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl atskirasis skundas nagrinėjamas, neperžengiant jo ribų.

15Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą bankroto byloje, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad procesas negali būti atnaujinamas bankroto byloje dėl nutarčių, kuriomis išspręstas tam tikrų bankroto procedūrų klausimas (nagrinėjamu atveju- dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo), tačiau nebaigtas bankroto bylos nagrinėjimas iš esmės.

16Remiantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi gali būti atnaujinamas procesas tik tokios bylos, kuri yra užbaigta nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu). Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 2 dalimi, bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma; bankroto byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių (to paties straipsnio 3 dalis). Bankroto byla pradedama teismui priėmus nutartį iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 str.) ir užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.). Bankroto bylos nagrinėjimo procese teismas sprendžia eilę su bankroto procesu susijusių klausimų (tvirtina kreditorių finansiniu reikalavimus, nagrinėja skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, sprendžia dėl įmonės pripažinimo bankrutavusiai ir jos likvidavimo ir t.t.). Teismas tokiu atveju priima nutartis, kuriomis išsprendžiami tam tikri klausimai bankroto procese (bankroto byloje), tačiau šiomis nutartimis nėra iš esmės išsprendžiama byla dėl ginčo esmės (dėl bankroto bylos). Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad bankroto byloje procesas negali būti atnaujinamas dėl nutarčių, kuriomis išsprendžiami tam tikri bankroto procedūros klausimai, yra pagrįsta ir teisėta. Teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai rėmėsi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 pateiktais išaiškinimais dėl galimybės atnaujinti procesą bankroto byloje. Nors toje byloje buvo sprendžiamas galimybės atnaujinti procesą dėl nutarties iškelti bankroto bylą, nutartyje pateikti išaiškinimai apie bankroto bylos esmę, joje atliekamų procedūrų reikšmę, galimybę grįžti į ankstesnes procedūras, naudojantis proceso atnaujinimo institutu, yra aktualūs ir sprendžiant dėl galimybės atnaujinti procesą kitose bankroto bylos stadijose.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktika yra vienareikšmė ir sprendžiant proceso atnaujinimo galimybę dėl kitų (ne bankroto bylos iškėlimo) bankroto procedūrų (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio mėn. 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-258/2008; 2010 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-595/2010,).

18Papildomai pažymėtina, jog CPK 366 straipsnio 3 dalyje (redakcija, įsigaliojusi 2011 m. spalio 1 d.) nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose. Nors pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti pareiškėjo L. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu nesirėmė, teisėjų kolegija pastebi, jog toks pasikeitęs teisinis reglamentavimas iš esmės įtvirtino jau aptartoje teismų praktikoje suformuotą taisyklę dėl proceso atnaujinimo negalimumo bet kurioje bankroto bylos stadijoje, net ir teismui priėmus galutinį teismo sprendimą, kuriuo bankroto byla užbaigiama iš esmės.

19Kadangi pirmosios instancijos teismo išvada dėl negalimumo atnaujinti procesą bankroto byloje yra pagrįsta ir teisinga, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų susijusių su prašyme atnaujinti procesą dėstomomis faktinėmis aplinkybėmis, nes šios aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos, sprendžiant prašymo priėmimo klausimą.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas L. K. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi pareiškėjo L. K.... 7. Teismas nustatė šias faktines aplinkybes: 2009-08-19 L. K. IĮ „Talka“... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas L. K. prašo atnaujinti procesą. Atskirasis... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinėje instancijoje sprendžiamas nutarties, kuria atsisakyta priimti... 13. Byla apeliacine tvarka nagrinėjama atsižvelgiant į atskirojo skundo teisinį... 14. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo... 15. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą... 16. Remiantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi gali būti atnaujinamas procesas tik... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktika yra... 18. Papildomai pažymėtina, jog CPK 366 straipsnio 3 dalyje (redakcija,... 19. Kadangi pirmosios instancijos teismo išvada dėl negalimumo atnaujinti... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....