Byla 2-595/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro prašymą dėl proceso atnaujinimo, dalyvaujant ieškovui V. M. , atsakovui BAB „Daisotra“, bankroto administratoriui UAB „JURVEDA“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5Pareiškėjas UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-89-436/2009 dėl 2009 m. kovo 27 nutarties, kuria administratorius UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras buvo atstatydintas iš pareigų BAB „Daisotra“ bankroto byloje ir naująja administratore paskirta UAB „JURVEDA“, panaikinimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu

6Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir kito administratoriaus paskyrimo klausimą AB „Daisotra“ bankroto byloje ir nutarė atstatydinti administratorių UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centrą iš pareigų AB „Daisotra“ bankroto byloje ir naująja administratore paskyrė UAB „JURVEDA“. Kauno apygardos teismas administratorių atstatydino savo iniciatyva Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 8 dalies pagrindu. Šią nutartį Kauno apygardos teismas grindė išimtinai tuo, jog baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-412-08 Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi nušalino įtariamąjį G. A. laikinai nuo pareigų, susijusių su UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro atstovavimu, šiai įmonei vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijas. Ši aplinkybė, Kauno apygardos teismo nuomone, kėlė pagrįstas abejones administratoriaus UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro, kurio direktoriumi kaip tik ir yra G. A. , sugebėjimu išlaikyti jam suteiktą pasitikėjimą, užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyrą bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumą ir skaidrumą. 2009 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą dėl šios nutarties panaikinimo.

7Pareiškėjo nuomone, procesas atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, kadangi 2009 m. rugsėjo 11 d. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras nutarimu nutraukė ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-412-08 dalį G. A. atžvilgiu, nepadarius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 ir 3 dalyse, požymių bei panaikino laikiną G. A. nušalinimą nuo pareigų, susijusių su UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro atstovavimu, šiai įmonei vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijas. Pareiškėjo nuomone, ikiteisminis tyrimas administratoriaus įgalioto asmens G. A. atžvilgiu nutrauktas jį reabilituojančiais pagrindais, t. y. prokuroras pripažino, jog pareiškėjos UAB „Eurazijos logistika“ melagingo įskundimo pagrindu 2009 m. kovo 12 d. G. A. pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje buvo nepagrįsti, taip pat pripažino, jog 2009 m. kovo 13 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis, kuria G. A. buvo taikyta procesinės prievartos priemonė – nušalinimas nuo pareigų, susijusių su UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro atstovavimu, šiai įmonei vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijas šešių mėnesių laikotarpiui, taip pat buvo nepagrįsta ir neteisėta. Palikus 2009 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismo nutartį galioti, bus pažeidžiamos pareiškėjo bei jį atstovaujančio asmens G. A. teisės bei įstatymų saugomi interesai.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro prašymą dėl proceso atnaujinimo bei pareiškėjo prašymu sustabdė Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-89-436/2009, vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

9Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 30 d. nutartimi pareiškėjo UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas sprendė, kad įmonės bankroto procedūros vykdomos nuosekliai tam tikromis stadijomis, todėl nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo faktas apima visas vėlesnes, po šios aplinkybės einančias stadijas, numatytas ĮBĮ, kurios yra privalomos ir neatsiejamos nuo bankroto proceso. Visos sistemiškai viena paskui kitą einančios bankroto procedūros, tame tarpe ir administratoriaus atstatydinimas, atsistatydinimas ar pakeitimas, pagal savo pasekmes laikytinos tik sudedamosiomis bankroto proceso dalimis, tačiau jokiu būdu negali būti prilyginamos bylos užbaigimui. Kadangi bankroto byla nėra užbaigta, todėl procesas joje negali būti atnaujintas (CPK 365 straipsnio 1 dalis).

10Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą bankroto byloje. Skunde iš esmės pateikiami analogiški pareiškėjo prašyme ir bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme pateikti argumentai. Kartu pareiškėjas pateikė prašymą sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki Kauno apygardos prokuratūros prokuroras D. S. įvykdys Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartį dėl įpareigojimo užbaigti ikiteisminį tyrimą iki 2010 m. balandžio 10 d. Pareiškėjo nuomone, tarp apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dėl proceso atnaujinimo ir Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. nutarimo yra prejudicinis ryšys, nes, prokurorui priėmus nutarimą užbaigti tyrimą G. A. atžvilgiu, vėl atsirastų CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas pagrindas atnaujinti procesą bankroto byloje. Jei apeliacinės instancijos teismas atmestų prašymą sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą, pareiškėjas prašo bylos nagrinėjimą atidėti, kito posėdžio laiką nustatant atsižvelgiant į prokuroro prašyme dėl ikiteisminio tyrimo termino pratęsimo nurodytą vieno mėnesio terminą.

11Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

12UAB „JURVEDA“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-89-436/2009, vykdymą. Nurodė, kad po aptariamos nutarties sustabdymo neįvykdytu liko teismo įpareigojimas perduoti UAB „JURVEDA“, kaip naujai administratorei, BAB „Daisotra“ turtą ir dokumentaciją. Toks nutarties sustabdymas pažeidžia BAB „Daisotra“ kreditorių teises, nes jų reikalavimų patenkinimo procedūra ir taip tęsiasi nuo 2006 metų, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, o dėl nutarties sustabdymo užsitęs dar ilgiau. Be to, nutarties vykdymo sustabdymas iš esmės yra bankroto procedūros sustabdymas, nes naujai paskirtas administratorius be BAB „Daisotra“ dokumentų praktiškai negali atlikti jokių administravimo veiksmų. Tai pažeidžia BAB „Daisotra“ kreditorių teises bei neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principų. Atnaujinti aptariamos nutarties vykdymą reikalauja ir viešas interesas. Pažymėjo, kad klausimas dėl nutarties vykdymo atnaujinimo buvo iškeltas pareiškimo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo Kauno apygardos teisme metu, tačiau jis nebuvo išnagrinėtas.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik nagrinėjant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

15Šioje byloje iš esmės keliamas klausimas dėl galimybės atnaujinti procesą bankroto byloje dėl nutarties, kuria atstatydintas bankrutuojančios įmonės administratorius.

16Procesas gali būti atnaujintas bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Įstatyme vartojama sąvoka „užbaigtose“ bylose reiškia tai, kad civilinė byla baigiama įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, kuriuo šalių ginčas yra išspręstas iš esmės, arba kai byla užbaigiama nepriėmus sprendimo ir nepriklausomai nuo to, ar ginčas išspręstas iš esmės

17Bankroto proceso paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, visų kreditorių teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimus bankrutuojančios įmonės turtu, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Teisminiu bankroto procesu siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Bankroto proceso tikslų pasiekimą užtikrina ĮBĮ įtvirtintas teisinis reglamentavimas.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis, pavyzdžiui, sprendžiama dėl civilinės bylos iškėlimo, rengiamasi svarstyti bankroto bylos iškėlimo klausimą, iškeliama bankroto byla, ji nagrinėjama, likviduojama bankrutavusi įmonė. Nesutiktina su pareiškėjo argumentu, kad procesas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo prilygintinas bylos užbaigimui. Šie veiksmai laikytini vienu iš bankroto etapų, bet ne bylos užbaigimu CPK 365 straipsnio prasme. Pažymėtina, kad iš esmės analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, pavyzdžiui, negalima atnaujinti proceso bankroto byloje dėl jos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007) ar kreditorinių reikalavimų patvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-258/2008). Taigi dėl šios priežasties ir aukščiau nurodytų bankroto proceso tikslų procesas bankroto byloje dėl nutarties, kuria buvo atstatydintas bankroto administratorius ir vietoj jo paskirtas naujas administratorius, negali būti atnaujintas.

19Minėta, šioje byloje Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi sustabdė Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-89-436/2009 (dabartinis bylos Nr. B2-58-436/2010), vykdymą iki bus išnagrinėta pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo. Atmetus atskirąjį skundą, minėtos nutarties vykdymas atnaujintinas.

20Teisėjų kolegijai konstatavus, kad procesas šioje byloje apskritai negali būti atnaujinimas, pareiškėjo prašymai dėl atskirojo skundo nagrinėjimo sustabdymo ar atnaujinimo netenka reikšmės, todėl teisėjų kolegija jų nenagrinėja.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Atnaujinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-89-436/2009 (dabartinis bylos Nr. B2-58-436/2010), vykdymą.

24Nutartį siųsti byloje dalyvaujantiems asmenimis ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. Pareiškėjas UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras kreipėsi į... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismas... 7. Pareiškėjo nuomone, procesas atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 5... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi priėmė pareiškėjo... 9. Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 30 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras... 11. Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. UAB „JURVEDA“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Šioje byloje iš esmės keliamas klausimas dėl galimybės atnaujinti procesą... 16. Procesas gali būti atnaujintas bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo... 17. Bankroto proceso paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto... 19. Minėta, šioje byloje Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi... 20. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad procesas šioje byloje apskritai negali... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.... 23. Atnaujinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos... 24. Nutartį siųsti byloje dalyvaujantiems asmenimis ir Įmonių bankroto valdymo...