Byla e2-1531-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte (2019 m. rugpjūčio 13 d. CVP IS pranešimas Nr. 7489577) sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimo, pirkimo Nr. 434810 (toliau – Pirkimas) procedūras ir įpareigoti atsakovą Informacinės visuomenės plėtros komitetą nesudaryti Pirkimo sutarties, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

82.

9Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovės UAB „NBCS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė Pirkimo procedūras ir įpareigojo perkančiąją organizaciją VšĮ CPO LT, veikiančią pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą, nesudaryti Pirkimo sutarties. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartis palikta nepakeista.

103.

11Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti ieškovę UAB „NBCS“ pateikti 840 355,99 Eur dydžio nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonę atsakovui, o ieškovei nepateikus 840 355,99 Eur dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimo, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atsakovo prašymą atmetė. Nurodė, kad atsakovo nurodyti nuostoliai yra nepagrįsti įrodymais. Atsakovas nepateikė įrodymų, kokia konkreti įranga galimai bus nenaudojama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neišskyrė iš konkrečių sutarčių šios įrangos palaikymo ir garantijų kainos, nepateikė įrodymų, kad ši kaina yra iš anksto sumokėta bei negalima pakeisti palaikymo ir garantijų terminų skaičiavimo tvarkos. Teismas sprendė, kad nurodyti nuostoliai yra tik hipotetiniai.

124.

13Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas 2019 m. rugsėjo 11 d. kreipėsi į teismą su pakartotiniu prašymu įpareigoti ieškovę UAB „NBCS“ pateikti 840 355,99 Eur dydžio nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonę atsakovui, o ieškovei nepateikus 840 355,99 Eur dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimo, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat prašė nustatyti, kad atsakovo prašymo 1, 3, 4, 5, 6 ir 7 prieduose pateikti dokumentai yra nevieša šios civilinės bylos medžiaga, kuri negali būti teikiama susipažinti bei bet kokiu kitu būdu kopijuoti ieškovei UAB „NBCS“ bei bet kuriems tretiesiems asmenims, išskyrus teismą.

145.

15Nurodė, kad ginčo Pirkimas yra vienas iš keleto viešųjų pirkimų, skirtų įgyvendinti 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“. Pagal Detalios informacinių technologijų (toliau – IT) architektūros dokumentą ir jame suprojektuotą ir patvirtintą valstybės debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros sprendimą, atsakovas šiuo metu vykdo būtinos techninės ir sisteminės programinės įrangos įsigijimą. Pagrindinė perkama įranga yra ši: A, B, C tipo tarnybinių stočių pirkimas (2019 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta sutartis), šio ginčo objektą sudarantis Pirkimas, t. y. duomenų saugyklų ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimas, tinklo komutatorių ir tinklo ugniasienių pirkimas (sutartys dėl šių atskirų pirkimo dalių yra sudarytos 2019 m. rugsėjo 3 d.), tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo virtualizacijos platformos licencijų pirkimas (šiuo metu atliekami baigiamieji pirkimo procedūrų veiksmai).

166.

17Atsakovo teigimu, dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, Pirkimo procedūros bus sustabdytos apie 6 mėnesius, per šį terminą bus perduota anksčiau nurodytų pirkimų pagrindu įsigyta įranga, kurios atsakovas negalės naudoti, nes visa įranga yra sudėtinė vieno ir vientiso valstybės debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros sprendimo dalis. Be to, nustojus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas tik galės užbaigti pirkimo procedūras, o tiekėjas bus įpareigotas įrangą pristatyti tik po 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, taigi valstybės debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros sprendimo integravimas ir veikimas užtruktų dar papildomai apie 2 mėnesius.

187.

19Pirkimo procedūrų sustabdymo metu atsakovui bus pristatyta ir sumontuota ši įranga: A, B, C tipo tarnybinės stotys, tinklo komutatoriai ir tinklo ugniasienės, tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo virtualizacijos platformos licencijos. A, B, C tipo tarnybinėms stotims bei tinklo komutatoriams ir tinklo ugniasienėms yra taikomi 60 mėnesių gamintojo palaikymo terminai, o tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo virtualizacijos platformos licencijoms – 36 mėnesių gamintojo palaikymo terminai. Visų ankščiau nurodytų pirkimų sutartyse ar jų projektuose numatyta, kad gamintojo palaikymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Užsakymai įrangos pristatymui pateikti 2019 m. rugpjūčio 30 d., 2019 m. rugsėjo 4 d., 2019 m. rugsėjo 4 d., ir turės būti pateiktas 2019 m. rugsėjo 29 d., tad vėliausios priėmimo – perdavimo akto sudarymų datos būtų 2019 m. spalio 29 d., 2019 m. lapkričio 3 d. ir 2019 m. lapkričio 3 d. Nuo šių dienų pradedami skaičiuoti gamintojo palaikymo terminai, o pasibaigus šiems terminams, įranga bus nebepalaikoma gamintojo, todėl taps nenaudotina pagal atsakovo poreikius. Tai reiškia, kad atsakovas patirs tiesioginius nuostolius. Atsakovo skaičiavimais, A, B, C tipo tarnybinių stočių ir tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo virtualizacijos platformos licencijos įsigijimo atveju – 181 dieną, o tinklo komutatorių ir tinklo ugniasienių atveju – 176 dienas būtų skaičiuojami gamintojo palaikymo terminai, tačiau įranga būtų nenaudojama dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, be to, įranga turėtų būti sandėliuojama ir dėl to atsakovas patirtų iš viso 825 846,69 Eur dydžio realius ir pagrįstus nuostolius, kuriuos detalizavo prašyme dėl nuostolių užtikrinimo.

208.

21Atsakovas pažymėjo, kad sustabdžius projektą taip pat bus prarastos tiesioginės Projekto sukurtinos naudos: infrastruktūros eksploatacijos kaštų sutaupymas (mažiausiai 4 milijonai eurų per metus); IT žmogiškųjų išteklių (etatų) sumažinimas (10 proc.); centralizuoti IT techninės ir programinės įrangos pirkimai (viešųjų pirkimų išlaidų sumažėjimas 15 proc. arba 9 milijonų eurų per metus). Dėl Projekto sustabdymo, kurį lemia Pirkimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, viešasis sektorius praras mažiausiai 13 milijonų eurų per metus.

229.

23Atsakovo teigimu, ieškovės finansinė padėtis yra nepakankama užtikrinti 825 846,69 Eur tiesioginių nuostolių dydžio atlyginimą. Kaip matyti iš ieškovės 2018 m. balanso, ji turi tik 1 341 123 Eur dydžio turtą, iš kurio 413 342 Eur sudaro per vienus metus gautinos sumos, kurios nebūtinai iš tikrųjų bus gautos. Be to, ieškovė per vienerius metus turės įvykdyti įsipareigojimų už 804 721 Eur. Taigi, realiai laikytina, kad ieškovė turėtų vos apie 120 000 Eur turto, kuris galėtų būti skirtas nuostolių atlyginimui. Be to, iš esmės nerealu, kad priteistus nuostolius ieškovė galėtų juos atlyginti iš savo pajamų, kadangi 2018 m. ieškovės grynasis pelnas sudarė vos 65 654 Eur.

24II.

25Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2610.

27Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

2811.

29Teismas nurodė, kad iš esmės toks pats prašymas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, tad atsakovas, nesutikdamas su šia nutartimi, turėjo pasinaudoti galimybe ją skųsti.

3012.

31Teismas nurodė, kad atsakovo prašyme nurodytos aplinkybės, jog dėl pristatytos įrangos susidarys iš anksto išpirkti gamintojo palaikymų ir garantijų nusidėvėjimo nuostoliai, yra nepagrįstos įrodymais. Atsakovas nepateikė įrodymų, kokia konkreti įranga galimai prastovės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neišskyrė iš konkrečių sutarčių šios įrangos palaikymo ir garantijų kainos ir nepateikė įrodymų, kad ši kaina yra iš anksto sumokėta, neįrodė, kad negalima pakeisti palaikymo ir garantijų terminų skaičiavimo tvarkos. Teismo vertinimu, kadangi nenurodyta konkreti įranga, kurią galimai reikės saugoti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl nežinomos nei šios įrangos saugojimo sąlygos, nei saugotinų daiktų apimtys (dydžiai) ir apskaičiuoti įrangos saugojimo išlaidas, kaip galimus atsakovo nuostolius, taip pat nėra įmanoma. Teismas konstatavo, kad ieškovo nurodyti nuostoliai yra tik hipotetiniai, suskaičiuoti pagal atsakovo susikurtą metodiką.

3213.

33Teismas nurodė, kad bylos medžiagos neviešumo klausimas galės būti sprendžiamas, priimant sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį. Teismas akcentavo, kad bylos nagrinėjimo eigoje atsakovas, norėdamas remtis prašymo priedais, juos turi pateikti per elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP) sistemą, todėl sprendė, kad šiuo atveju jais nebus remiamasi kaip bylos medžiaga. Teismo vertinimu, bylos medžiagos dalies padarymas neprieinama daliai dalyvaujančių byloje asmenų, pažeistų esmines tų asmenų procesines teises.

34III.

35Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3614.

37Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartį, kuria nutarta atsisakyti taikyti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tenkinti visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3814.1.

39Atsakovas, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartį, kuria buvo atmestas pirmasis atsakovo prašymas dėl nuostolių užtikrinimo, taip pat atsižvelgdamas į pasikeitusias faktines aplinkybes, o būtent, kad vykdant susijusių pirkimų sutartis buvo pateikti įrangos užsakymai, 2019 m. rugsėjo 10 d. pateikė naują prašymą taikyti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Jame papildomai pateikė pilnas susijusių pirkimų sutartis, įskaitant jų priedus – šias sutartis sudariusių tiekėjų pasiūlymus, kuriuose nurodyta konkreti jų pasiūlyta įranga, bei pagal šias sutartis tiekėjams pateiktus užsakymus, kuriuos nedelsiant pateikti buvo būtina tam, kad įranga pagal nurodytas sutartis galėtų būti pristatyta ir įdiegta laiku, kad vien tos įrangos vėlavimas nelemtų viso Projekto neįgyvendinimo laiku, t.y. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Atsakovas taip patikslino ir dienų tikslumu detalizavo skaičiavimus, kokius nuostolius (iš viso – 825 846,69 Eur) jis patirs dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių negalėdamas naudotis įsigyta atitinkama įranga. Prašyme taip pat buvo pateikta informacija, kad garantijų ir palaikymo skaičiavimo tvarkos ir terminų pakeisti negalima, nes tai yra viešojo pirkimo sutartys, kuriose tokios galimybės nenumatytos, bei kad įrangos kaina yra mokama būtent už atsakovo poreikius tenkinančią, t.y. gamintojų palaikomą, įrangą. Taigi, atsakovas antrajame prašyme dėl nuostolių užtikrinimo pateikė ir nurodė iš esmės visą informaciją ir duomenis, kurių tariamai trūko pagal Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartį, tačiau teismas nepagrįstai šį prašymą vis tiek atmetė.

4014.2.

41Atsakovas antrajame prašyme dėl nuostolių užtikrinimo aiškiai ir remdamasis konkrečiais įrodymais pagrindė, kad būtent dėl byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių sustabdžius pirkimą jis patirs konkrečius prognozuojamus nuostolius. Teismas nurodytų ir pagrįstų nuostolių dydžio ar sąsajumo su taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis niekaip nepaneigė. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo suformuota teismų praktika, pagal kurią atsakovas neprivalo įrodyti, jog nuostoliai tikrai kils ar kad jie tikrai bus būtent tokio dydžio.

4214.3.

43Teismas nepagrįstai nesivadovavo atsakovo pateiktais konfidencialiais prašymo priedais. Viešųjų pirkimų bylose yra suformuota aiški teismų praktika, pagal kurią dalis tokių bylų medžiagos gali būti neatskleista kitiems bylos dalyviams. Tačiau jeigu teismui tokia informacija yra prieinama, jis gali ir turi į tokią informaciją vertinti priimdamas atitinkamus sprendimus.

4415.

45Ieškovė UAB „NBCS“ pateikė atsiliepimą į atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto atskirąjį skundą, prašė jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

4615.1.

47Tapatus atsakovo prašymas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi. Atsakovas, pateikęs pakartotinį prašymą dėl nuostolių užtikrinimo, iš esmės nepateikė naujų aplinkybių, todėl teismas, laikydamasis nuoseklumo, neturėjo ir negalėjo tapataus prašymo spręsti kitaip, nei išsprendė 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi.

4815.2.

49Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo priimta 2019 m. rugpjūčio 27 d., atsakovas Tarnybinių stočių pirkimo sutartį Nr. 6F-34 pasirašė 2019 m. rugpjūčio 14 d., tačiau užsakymą pagal ją tiekėjui pateikė 2019 m. rugpjūčio 30 d. ir dar du užsakymus teikė 2019 m. rugsėjo 3 d., t. y. užsakymai pateikti jau žinant faktą, kad kilęs ginčas dėl vieno iš šio Projekto pirkimų. Visgi užsakymams teikti kliūčių atsakovas nematė dėl pritaikytų Pirkime laikinųjų apsaugos priemonių ir nevertino, kad tokie veiksmai gali sukelti kažkokius realius nuostolius. Be to, Tarnybinių stočių pirkimo sutarties Nr. 6F-34 12.1 papunktyje numatoma galimybė ją pratęsti 12 mėnesių terminui.

5015.3.

51Atsakovas 2019 m. rugsėjo 16 d. centrinės viešųjų pirkimų sistemos priemonėmis yra paskelbęs dar vieno pirkimo, skirto Projekto įgyvendinimui techninę specifikaciją, o tai reiškia, kad atsakovas tik formaliai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra kliūtis projekto įgyvendinimui bei Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui, realiai jis tokių kliūčių neįžvelgia ir nuosekliai atlieka veiksmus projekto rezultatams pasiekti.

5215.4.

53Atsakovas neva numatomus nuostolius skaičiuoja ne tuos, kuriuos patirtų būtent nesudaręs sutarties šiame Pirkime, tačiau vertina nuostolius dėl pirkimų, kuriuose ieškovė net nedalyvauja ir patys pirkimai nėra paskelbti, todėl nuostoliai iš esmės nėra susiję su ieškovės veiksmais ar neveikimu bei nėra susiję su ginčo dalyku. Be to, atsakovas nuostolius skaičiuoja ne tik jų nesiedamas su Pirkimu, dėl kurio vyksta ginčas, bet netgi ir nesiedamas jų su Projektu, kuriam įgyvendinti yra skirtas Pirkimas. Atsakovas nuostolius skaičiuoja nuo visų viešojo sektoriaus įgyvendinamų informacinių sistemų atnaujinimo projektų vertės, tai laikytina atsakovo piktnaudžiavimu ir teismo klaidinimu siekiant savanaudiškų tikslų.

5415.5.

55Atsakovas neįrodė nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimo fakto bei tokių nuostolių dydžio ar jų sąsajumo su ieškovės veiksmais ar neveikimu bei to, kad atsakovo nuostoliai negalėtų būti atlyginti netaikius jų atlyginimo užtikrinimo.

5616.

57Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ pateikė atsiliepimą į atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto atskirąjį skundą ir prašė jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5816.1.

59Atsakovas tinkamai pagrindė ir įrodė, kad dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirs reikšmingus nuostolius. Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti ir vykdoma 12 (dvylika) viešųjų pirkimų, įskaitant ir ginčo Pirkimą. Visa atskirais pirkimais įsigyjama įranga ir sprendiniai turės veikti kaip viena visuma, todėl itin svarbūs ir reikšmingi yra pirkimams vykdyti numatyti terminai, kadangi sustabdžius vieną pirkimą, sustoja ir kiti pirkimai bei visas Projekto įgyvendinimas. Dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ankstesniais pirkimais įsigyta įranga bus nenaudojama, nepaisant to, jog, pavyzdžiui, garantinio aptarnavimo laikotarpis bus skaičiuojamas jau nuo prekių priėmimo – perdavimo dienos.

6016.2.

61Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas tariamai nepateikė įrodymų, kokia konkreti įranga galimai prastovės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neišskyrė konkrečių sutarčių dėl įrangos palaikymo ir garantijų kainos bei nepateikė įrodymų, kad ši kaina yra iš anksto sumokėta bei negalima pakeisti palaikymo ir garantijų terminų skaičiavimo tvarkos. Atsakovas prie prašymo pridėjo viešojo pirkimo sutartis, tiekėjų pasiūlymus kituose su Projekto įgyvendinimu susijusiuose viešuosiuose pirkimuose, atsakovo įrangos užsakymus iš tiekėjų. Šie įrodymai neabejotinai turėjo leisti teismui įvertinti viešojo pirkimo sutarčių sąlygas, apmokėjimo terminus, įrangos palaikymo ir garantijų terminų skaičiavimo tvarką, tačiau to, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles, teismas nepadarė.

62Teismas

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6517.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

6718.

68Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą taikyti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad atsakovas prašymą taikyti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tinkamai motyvavo, pateikė pakankamai duomenų savo argumentams pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai nevertino atsakovo pateiktų dokumentų ir dėl to atmetė atsakovo prašymą.

6919.

70CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra nukreiptas į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, taip pat į ieškovo galimybes padengti dėl nepagrįstai jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius užtikrinimą.

7120.

72Apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai aiškindamas CPK 146 straipsnio nuostatas, pažymi, kad nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas yra neatsiejamas nuo byloje taikytų ir galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių. Tai patvirtina CPK 146 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad ieškovei nesumokėjus nuostolių atlyginimui užtikrinti skirtų pinigų arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, teismas per tris darbo dienas nuo termino pabaigos dienos privalo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, jog nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo instituto, kaip vieno iš atsakovo teisių gynimo būdų, taikymui būtina sąlyga – galiojančios ir teismo atsakovui pritaikytos prevencinio poveikio priemonės. Kitaip tariant, ieškovą, kurio prašymu laikinai buvo suvaržytos atsakovo teisės laikinųjų apsaugos priemonių forma, teismas gali įpareigoti užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuo atveju, jeigu yra pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-895-186/2015; 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-871-186/2015; 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-903-180/2015; 2017 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje e2-227-302/2017; 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1978-302/2017; 2018 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-370/2018, 2019 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1080-1120/2019 ir kt.).

7321.

74Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi išnagrinėjo civilinę bylą ir ją nutraukė. Teismas minėta nutartimi taip pat panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o 2019 m. spalio 29 d. nutartimi leido nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai. Kadangi nagrinėjamoje civilinėje byloje nebėra galiojančių teismo pritaikytų atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių, byloje išnyko aplinkybės, dėl kurių galėtų būti taikomas atsakovo būsimų nuostolių užtikrinimo institutas.

7522.

76Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė atsakovo prašymą taikyti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

7723.

78CPK 146 straipsnio nurodytų nuostolių atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas, kai nustatoma visuma dviejų sąlygų: pirma, realiai tikėtinas nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimas; antra, tikėtinas nuostolių išieškojimo apsunkinimas arba neįmanomumas netaikius jų užtikrinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-178/2017, 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-963-302/2018). Galimų nuostolių tikėtinumą ir kitas nurodytas sąlygas turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą (CPK 178 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1441-516/2017, 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-963-302/2018).

7924.

80Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, nors asmuo, prašantis taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, neprivalo įrodyti neabejotinai atsirasiančių nuostolių konkretaus dydžio, tačiau turi įrodyti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori (iš anksto) aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2367/2013, 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-608-370/2017).

8125.

82Atsakovas nuostolius įrodinėjo tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalės naudotis kita susijusiais pirkimais įsigyta įranga, nors bus skaičiuojami šios įrangos gamintojų garantijų ir palaikymo terminai. Atsakovo teigimu, dėl tokio prarasto, bet apmokėto įrangos naudojimo laikotarpio, atsakovei kils iš viso apie 813 846,69 Eur dydžio nuostoliai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė ir nepateikė tikėtinų nuostolių susidarymo aiškaus mechanizmo, o tikėtinus nuostolius skaičiavo neįvertindamas visų reikšmingų terminų, nenumatė projekto veiklų pratęsimo, vėlesnio prekių užsakymo ir pristatymo galimybių.

8326.

84Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad perkančioji organizacija pagal anksčiau įvykusius susijusius pirkimus 2019 m. rugpjūčio 14 d. sudarė Tarnybinių stočių įrangos pirkimo sutartį Nr. 6F-34 (4 t., b. l. 268), 2019 m. rugsėjo 3 d. – Tinklo įrangos pirkimo sutartį Nr. 6F-35 (4 t., b. l. 408) ir Tinklo įrangos pirkimo sutartį Nr. 6F-36 (4 t., b. l. 411). Tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo virtualizacijos platformos licencijos sutartį atsakovas planuoja pasirašyti 2019 m. rugsėjo pabaigoje pagal pateiktą sutarties projektą (5 t., b. l. 86 – 92). Pagal visas minėtas sutartis perkančioji organizacija užsakymą tiekėjui galėjo pateikti per 90 dienų nuo sutarčių įsigaliojimo dienos, kai sutartį šalys pasirašo ir pateikiamos užtikrinimo priemonės (sutarčių 12.1 papunktis), o įranga turėjo būti pristatyta ir sumontuota per 60 ar 30 kalendorinių dienų (sutarčių 2.1 papunktis).

8527.

86Iš byloje esančių perkančiosios organizacijos užsakymų pagal minėtas sutartis matyti, kad perkančioji organizacija, esant Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, nusprendė imtis aktyvių veiksmų ir atlikti prekių užsakymus – užsakymai tiekėjams pateikti atitinkamai 2019 m. rugpjūčio 30 d. ir 2019 m. rugsėjo 4 d. (5 t., b. l. 84, 85, 93). Taigi, pritartina atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentams, kad atsakovas po laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nematė kliūčių teikti užsakymus pagal sudarytas sutartis, nevertino, kad tai gali sukelti nuostolius.

8728.

88Byloje nėra duomenų, kad įranga pagal anksčiau sudarytas pirkimo sutartis perkančiajai organizacijai faktiškai būtų pristatyta, pasirašyti priėmimo – perdavimo aktai, nuo kurių pasirašymo būtų pradėti skaičiuoti garantiniai ir įrangos palaikymo terminai. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad prašyme dėl nuostolių užtikrinimo atsakovas yra nurodęs, kad vėliausia priėmimo – perdavimo akto sudarymo data galėtų būti 2019 m. spalio 29 d., 2019 m. lapkričio 3 d. (prašymo 25, 32 punktai). Tačiau atsakovas neįvertino, kad perkančioji organizacija, jei pristatyta įranga neturi trūkumų, dar turi papildomą 15 dienų terminą priėmimo – perdavimo aktui pasirašyti (Prašymo dėl nuostolių užtikrinimo 2 ir 11 priedai, Pirkimo sutarčių projektų 4.4 papunktis). Be to, nėra suprantama, kodėl atsakovas į nuostolių apskaičiavimą įtraukia ir 60 kalendorinių dienų terminą pagal sutarčių 2.1 papunktį, kada tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti įrangą (prašymo 27 punktas), kadangi priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po įrangos pristatymo ir sumontavimo, o garantiniai ir įrangos palaikymo terminai pradedami skaičiuoti, kaip teigia atsakovas, nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (prašymo 20 punktas).

8929.

90Nors, atsakovo teigimu, tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas projektas, visa įranga pagal visų Projekto įgyvendinimui skirtų pirkimų sutartis turi būti pristatyta ir perduota atsakovui iki 2019 m. spalio mėnesio pabaigos – lapkričio mėnesio pradžios, tačiau šiuo atveju atsakovas nenurodė ir neįvertino galimybės pratęsti nustatytų terminų. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-379 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 16.1 papunktyje numatyta, kad I veiklų grupėje, kurioje vykdomas ir ginčo viešasis pirkimas, vykdoma valstybės debesijos paslaugų teikėjo bazinės infrastruktūros sukūrimo veikla turi būti baigta ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. Tačiau minėto įsakymo 17 punkte nurodyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Duomenų, kad vykdomu Pirkimu veiklų vykdymas negalės būti pratęstas, byloje nėra. Be to, kaip teisingai pažymi ir ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, sutartyse yra numatyta galimybė pratęsti sutartis 12 mėnesių terminui. Todėl atmestinas atsakovo argumentas, kad įranga privalėjo būti užsakyta nedelsiant po sutarčių pasirašymo.

9130.

92Atsakovo nurodyti argumentai, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bus prarastos tiesioginės projekto sukurtinos naudos – infrastruktūros eksploatacijos kaštų sutaupymas, informacinių technologijų kompetencijų viešajame sektoriuje sinergija ir pan., taip pat kad nuostolius patirs kitos institucijos, yra deklaratyvūs ir hipotetiniai. Pažymėtina, kad CPK 146 straipsnio nuostatos iš esmės gina atsakovo interesus ir užtikrina būtent atsakovo galimus patirti nuostolius. Tad šie atsakovo argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

9331.

94Atsakovas teikdamas ieškovės 2018 metų balansą ir pelno nuostolių ataskaitą įrodinėja, kad ieškovė yra finansiškai nepajėgi atlyginti nuostolius, kuriuos atsakovas galimai patirs dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad CPK 146 straipsnyje įtvirtintas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas gali būti taikomas tik nustačius abiejų sąlygų visumą, atsakovei neįrodžius vienos iš nuostolių atlyginimo užtikrinimo sąlygos (realiai tikėtino nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimo), kitos nuostolių atlyginimo užtikrinimo sąlygos vertinimas tampa netikslingas.

9532.

96Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje nustatytas aplinkybes, neturi pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų, todėl nutartis paliekama nepakeista.

97Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

98Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ kreipėsi į... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovės UAB... 10. 3.... 11. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas kreipėsi į teismą su... 12. 4.... 13. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas 2019 m. rugsėjo 11 d.... 14. 5.... 15. Nurodė, kad ginčo Pirkimas yra vienas iš keleto viešųjų pirkimų, skirtų... 16. 6.... 17. Atsakovo teigimu, dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d.... 18. 7.... 19. Pirkimo procedūrų sustabdymo metu atsakovui bus pristatyta ir sumontuota ši... 20. 8.... 21. Atsakovas pažymėjo, kad sustabdžius projektą taip pat bus prarastos... 22. 9.... 23. Atsakovo teigimu, ieškovės finansinė padėtis yra nepakankama užtikrinti... 24. II.... 25. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 26. 10.... 27. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atmetė atsakovo... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad iš esmės toks pats prašymas buvo išspręstas Vilniaus... 30. 12.... 31. Teismas nurodė, kad atsakovo prašyme nurodytos aplinkybės, jog dėl... 32. 13.... 33. Teismas nurodė, kad bylos medžiagos neviešumo klausimas galės būti... 34. III.... 35. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 36. 14.... 37. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas atskirajame skunde... 38. 14.1.... 39. Atsakovas, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d.... 40. 14.2.... 41. Atsakovas antrajame prašyme dėl nuostolių užtikrinimo aiškiai ir... 42. 14.3.... 43. Teismas nepagrįstai nesivadovavo atsakovo pateiktais konfidencialiais prašymo... 44. 15.... 45. Ieškovė UAB „NBCS“ pateikė atsiliepimą į atsakovo Informacinės... 46. 15.1.... 47. Tapatus atsakovo prašymas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 48. 15.2.... 49. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo priimta 2019 m. rugpjūčio... 50. 15.3.... 51. Atsakovas 2019 m. rugsėjo 16 d. centrinės viešųjų pirkimų sistemos... 52. 15.4.... 53. Atsakovas neva numatomus nuostolius skaičiuoja ne tuos, kuriuos patirtų... 54. 15.5.... 55. Atsakovas neįrodė nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 56. 16.... 57. Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ pateikė atsiliepimą į atsakovo... 58. 16.1.... 59. Atsakovas tinkamai pagrindė ir įrodė, kad dėl byloje pritaikytų... 60. 16.2.... 61. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas tariamai nepateikė įrodymų,... 62. Teismas... 63. IV.... 64. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 65. 17.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 67. 18.... 68. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 69. 19.... 70. CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi... 71. 20.... 72. Apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai aiškindamas CPK 146 straipsnio... 73. 21.... 74. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad... 75. 22.... 76. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad... 77. 23.... 78. CPK 146 straipsnio nurodytų nuostolių atlyginimo užtikrinimas gali būti... 79. 24.... 80. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, nors asmuo, prašantis... 81. 25.... 82. Atsakovas nuostolius įrodinėjo tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 83. 26.... 84. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad perkančioji organizacija pagal... 85. 27.... 86. Iš byloje esančių perkančiosios organizacijos užsakymų pagal minėtas... 87. 28.... 88. Byloje nėra duomenų, kad įranga pagal anksčiau sudarytas pirkimo sutartis... 89. 29.... 90. Nors, atsakovo teigimu, tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas projektas, visa... 91. 30.... 92. Atsakovo nurodyti argumentai, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 93. 31.... 94. Atsakovas teikdamas ieškovės 2018 metų balansą ir pelno nuostolių... 95. 32.... 96. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje... 97. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 98. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti...