Byla e2-1978-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės biudžetinės įstaigos „Lietuvos zoologijos sodas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2676-273/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai „Lietuvos zoologijos sodas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei BĮ „Lietuvos zoologijos sodas“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų viešajame pirkime „Lietuvos zoologijos sodo veterinarijos gydyklos ir karantino projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Pirkimas), panaikinimo, kuriuo prašė: 1) pripažinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pretenzijos dalies, kuria prašyta iš naujo įvertinti ieškovės pasiūlymą ir skirti jai aukščiausią įvertinimą pagal kriterijų T1, neteisėtu ir jį panaikinti; 2) pripažinti ieškovės pretenzijos dalį, kuria skundžiamas atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, pagrįsta, sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą - neteisėtu bei įpareigoti atsakovę pakartotinai įvertinti ieškovės pasiūlymą pagal T1 kriterijų ir skirti aukščiausią įvertinimą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones -sustabdė Pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį su šio Pirkimo laimėtoju, o jei tokia sutartis sudaryta, sustabdė jos vykdymą iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.
 3. 2017 m. rugsėjo 19 d. atsakovė pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti ir leisti priimtą teismo nutartį vykdyti skubiai.
 4. 2017 m. rugsėjo 19 d. atsakovė pateikė prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir užtikrinti nuostolių atlyginimą. Atsakovė prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti ir leisti priimtą teismo nutartį vykdyti skubiai. Teismui atsisakius tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, prašė pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą 11 584 800 Eur sumai, įmokant šią sumą į teismo depozitinę sąskaitą arba šiai sumai pateikiant banko garantiją. Prašymą dėl nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo atsakovė grindė tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė praras visam projektui „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ skirtas 11 584 800 Eur lėšas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovės prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, o prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkino.
 2. Teismas nurodė, kad asmuo, manydamas, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo teisės pažeidžiamos, turi galimybę jas apginti naudodamasis dviem alternatyviomis gynybos priemonėmis: a) paduodamas atskirąjį skundą; b) pateikdamas prašymą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 149 straipsnyje numatytu pagrindu. Atsižvelgęs į tai, kad iš 2017 m. rugsėjo 19 d. atsakovės pateikto prašymo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones matyti, jog jame išdėstyti argumentai yra analogiški atsakovės atskirajame skunde nurodytiems argumentams, teismas konstatavo, kad atsakovė savo procesinę teisę nesutikti su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis realizavo paduodamas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties, todėl sprendė, jog nėra pagrindo priimti iš esmės tapataus atsakovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.
 3. Taip pat teismas sprendė, kad atsakovės argumentai dėl galimų nuostolių dydžio nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais, kurie leistų daryti objektyvaus pobūdžio išvadą apie atsakovės nurodyto galimų nuostolių dydžio realumą. Teismas atkreipė dėmesį, kad Pirkimo objekto įgyvendinimo terminas yra 24 mėnesiai, tuo tarpu iki finansavimo sutarties pabaigos liko beveik 35 mėnesiai, kadangi visas projektas turi būti baigtas iki 2020 metų. Taip pat teismas pažymėjo, kad ir pati atsakovė yra atsakingas už tai, jog Pirkimas gali būti laiku neužbaigtas, nes ji, įgyvendindama projektą, privalo imtis veiksmų, kad nebūtų nesukelta rizikos dėl darbų vėlavimo ir dėl to galinčių kilti neigiamų pasekmių.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė BĮ Lietuvos „Lietuvos zoologijos sodas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir leisti priimtą teismo nutartį vykdyti skubiai. Teismui atsisakius tenkinti minėtą prašymą, ieškovė prašo, vadovaujantis CPK 146 straipsnio 1 dalimi, pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą 11 584 800 Eur sumai, įmokant šią sumą į teismo depozitinę sąskaitą arba šiai sumai pateikiant banko garantiją. Ieškovei per nustatytą terminą nesumokėjus nuostolių atlyginimo užtikrinimui skirtos 11 584 800 Eur sumos arba nepateikus banko garantijos minėtai sumai, prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. CPK numato du skirtingus institutus šalies, kuriai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pažeistoms teisėms ginti – atskirojo skundo padavimas arba prašymas panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisiškai nepagrįstas teismo argumentas, kad šalis privalo pasirinkti tik vieną iš nurodytų alternatyvių teisių gynimo būdų. Nagrinėjamu atveju atsakovė kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgdama į tai, kad atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nagrinėjimas gali užtrukti kelis mėnesius.
  2. Nagrinėjamu atveju egzistuoja visos sąlygos taikyti atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo institutą. Projekto tikslui pasiekti numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas investuoti į šiuos savarankiškus objektus: 1) Veterinarijos pastato statyba (ginčo Pirkimas); 2) Edukacijos centro statyba (Pirkimas Nr. 2); 3) esamo Lietuvos zoologijos sodo pastato rekonstrukcija, pakeičiant jo paskirtį į muziejaus kartu su info/media centru (Pirkimas Nr. 2); 4) egzotariumo pastato statyba (Pirkimas Nr. 2); 5) gyvūnams skirtų pastatų ir voljerų statyba (Pirkimas Nr. 2). Tik pastačius veterinarijos gydyklos ir karantino pastatą, bus galima pradėti vykdyti Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos darbus pagal Pirkimą Nr. 2. Visam projektui įgyvendinti yra skiriama 11 584 800 Eur. Pagal Finansavimo sutartį visos projekto dalys, t. y. ginčo Pirkimas ir Pirkimas Nr. 2, turi būti įvykdytos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Norint, kad būtų įsisavintos visos skiriamos lėšos, Pirkimo procedūras reikia atnaujinti nedelsiant, kadangi viso projekto trukmė yra trumpesnė nei rangos sutartyse numatyta darbų baigimo trukmė Pirkimų, kurie yra tarpusavyje susiję ir atliekami paeiliui. Konkretus gresiančių nuostolių dydis yra 11 584 800 Eur. Tokia suma turėtų būti laikoma didele net ir didžiausioms Lietuvoje registruotoms įmonėms.
 2. Ieškovė UAB „LitCon“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Su atsiliepimu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su skundu argumentus:
  1. Tiek atsakovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties, tiek prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones yra iš esmės analogiški. Atsakovė prašyme nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nėra jokio pagrindo priimti ir nagrinėti tapatų paduotam atskiram skundui prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti užtikrinimą nuostolių, kurie galbūt atsiras dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Jeigu atsakovė ir praras Europos Sąjungos finansavimą projekto įgyvendinimui, tai ne dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o dėl to, kad pati delsė įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingus darbus. Ginčo Pirkimas buvo paskelbtas 2017 m. gegužės 17 d., o pirkimas dėl Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų rekonstrukcijos – 2017 m. birželio 28 d. Taigi abu pirkimai buvo vykdyti beveik vienu metu. Darbų atlikimo terminas skiriasi tik vieneriais metais, kas leidžia manyti, kad vienu metu buvo ketinama įgyvendinti ir ginčo Pirkimą, ir atlikti Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų rekonstrukcijos darbus, todėl apeliantės samprotavimai apie tai, kad ginčo Pirkimo rezultatas yra būtinas kitam pirkimui įgyvendinti, laikytini nepagrįstais.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti atsakovės prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir atmestas atsakovės prašymas užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. Ieškovė UAB „LitCon“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujų rašytinių įrodymų: 2017 m. rugsėjo 7 d. pranešimų kopijas; Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo 12 kompleksinių techninių projektų parengimo paslaugų pirkimo konkurso skelbimą; viešojo pirkimo dėl Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbų procedūrų ataskaitą, išrašą iš informacinės sistemos; Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimas ir statybos darbų pirkimo sutarties projektą.
 2. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).
 3. Sprendžiant ieškovės prašymo dėl minėtų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos pagrįstumą, atsižvelgtina į tai, jog teikiami rašytiniai įrodymai bet kuriuo atveju neturi esminės reikšmės teisingam sprendžiamo klausimo išsprendimui, todėl juos atsisakytina priimti.

7Dėl prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsisakymo priimti

 1. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas.
 2. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta priimti atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nebeteko savo teisinės reikšmės, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nebetikslinga būtų svarstyti klausimą dėl minėtos Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi bet kuriuo atveju apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas nebesukeltų jokių realių teisinių pasekmių ginčo šalims, todėl apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d.).

8Dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

 1. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo instituto, kaip vieno iš atsakovo teisių gynimo būdų, taikymui būtina sąlyga – galiojančios ir teismo atsakovui pritaikytos prevencinio poveikio priemonės. Kitaip tariant, ieškovą, kurio prašymu laikinai buvo suvaržytos atsakovo teisės laikinųjų apsaugos priemonių forma, teismas gali įpareigoti užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuo atveju, jeigu yra pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės. Jeigu iki atsakovo prašymo, pareikšto pagal CPK 146 straipsnį, išnagrinėjimo yra panaikinamos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios varžė atsakovo teisinę padėtį, kartu išnyksta ir teisinis bei faktinis pagrindai nagrinėti atsakovo prašymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-895-186/2015; 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-871-186/2015; 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-903-180/2015; 2017 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje e2-227-302/2017).
 2. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo panaikinta Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sprendžia, kad procesas dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalies dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo praranda tikslingumą, todėl atskiruoju skundu skundžiama minėta Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu. Dėl šios priežasties ir vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalies, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).
 3. Atsakovei išaiškintina, kad, nutrauktus procesą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, atsakovei neužkertama galimybė siekti realiai patirtų nuostolių atlyginimo bendra tvarka, pareiškiant ieškinį CPK nustatyta tvarka.

9Dėl bylos procesinės baigties

 1. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas apeliacinį procesą pagal atsakovės BĮ „Lietuvos zoologijos sodas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2676-273/2017 pagal ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį atsakovei BĮ „Lietuvos zoologijos sodas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, nutraukti.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

11nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovės biudžetinės įstaigos „Lietuvos zoologijos sodas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti atsakovės prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir atmestas atsakovės prašymas užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2676-273/2017.

Proceso dalyviai
Ryšiai