Byla 2-392/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės firmos „Lietuvos Melioracija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6295-467/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės firmos „Lietuvos Melioracija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Cathedral Square Hotel“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 791 640,09 Lt skolos, 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Nurodė, jog prašoma priteisti suma yra didelė, iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali būti nepajėgus įvykdyti teismo sprendimą.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo atsakovui UAB „Cathedral Square Hotel“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, bendrai 791 640,09 Lt sumai; nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštavo šio atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždrausdamas disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant 791 640,09 Lt sumos, ir leisdamas vykdyti privalomus mokėjimus valstybės (savivaldybės) biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui, su darbo santykiais susijusius mokėjimus ir atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį. Nutartį teismas iš esmės motyvavo tuo, jog yra reali grėsmė, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, kadangi ieškovo pareikšto reikalavimo suma ženkliai viršija atsakovo turimo turto vertę, atsakovas veikia nuostolingai, be to, atsakovo nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra įkeistas.

5Atsakovas UAB „Cathedral Square Hotel“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti ir leisti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai. Atskirąjį skundą atsakovas, be kita ko, grindė tuo, jog ieškovo pareikšto ieškinio suma atsakovui nėra didelė, kadangi atsakovas turi ilgalaikio turto, kurio vertė yra 98 446 781 Lt ir trumpalaikio turto, kurio vertė 5 464 786 Lt, atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra 73 000 000 Lt, o atsakovo ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro nepilnai 73 000 000 Lt, todėl nėra pagrindo manyti, jog gali būti apsunkintas atsakovui nepalankaus teismo sprendimo įvykdymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi sutiko su atsakovo atskiruoju skundu ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį, kuria buvo areštuotas atsakovo turtas bendrai 791 640,09 Lt sumai, ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas pažymėjo, kad aplinkybes apie gerą atsakovo finansinę padėtį patvirtina kartu su atskiruoju skundu pateikti 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. lapkričio 30 d. atsakovo finansinės atskaitomybės duomenys. Teismo vertinimu, atsakovo pateikti duomenys apie jo turtinę padėtį sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovo pareikšto reikalavimo suma šiuo konkrečiu atveju atsakovui nėra didelė, kadangi atsakovo turimas turtas žymiai viršija ieškovo pareikšto reikalavimo sumą, todėl pareikšto ieškinio suma pati savaime šiuo atveju nekelia realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą leisti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Ieškinio suma yra laikytina didele, todėl yra reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Ieškovs pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, jog turi galiojančią reikalavimo teisę, yra tinkamas ieškovas šioje byloje. atsakovas yra nesąžiningas ir klaidina teismą, nenurodydamas visų aplinkybių.

112. Teismas neatsižvelgė, jog visas atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka ir įkeistas kreditoriaus AB SEB banko naudai. Taigi reali turto vertė daug mažesnė, nei atsakovo nurodytuose finansiniuose dokumentuose. Teismui pateikta turto vertės nustatymo pažyma (73 000 000 Lt) nepatvirtina fakto, kad atsakovas turi tokios vertės turtą, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Priverstinis išieškojimas iš įkeisto ir hipoteka apsunkinto turto neįmanomas, todėl šis turtas į bendrą atsakovo turto apskaitą neturėtų būti įtrauktas. Be to, buhalterinėje apskaitoje šis turtas yra apskaitytas žymiai didesne verte – 97 221 045 Lt. Pažymėjo, jog ankstesniuose finansinės atskaitomybės dokumentuose buvo atspindėti visiškai skirtingi duomenys, kurie negalėjo kardinaliai pasikeisti per kelis mėnesius. Taigi pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai realios atsakovo finansinės situacijos neatspindi.

12Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo:

131. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas siekia įgyvendinti tariamą, o ne esamą turtinę teisę, dėl ko preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas nepagrindžia, jog nagrinėjamojoje byloje galės būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

142. Atsakovo finansinė padėtis neleidžia kilti abejonėms dėl jo galimybių įvykdyti teismo sprendimą bei nesudaro pagrindo spręsti, jog egzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui.

153. Apelianto nurodyti teiginiai apie atsakovo turtinę padėtį, turimo turto vertę, turto apribojimus ne kartą buvo įvertinti Lietuvos teismuose. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartyje konstatuota, kad teiginiai, jog visas atsakovo turimas turtas yra apsunkintas hipoteka bei įkeitimu, yra nepagrįsti. Kad atsakovo turtas nėra įkeistas matosi ir iš hipotekos registro.

164. Preliminariuosiuose 2013 m. parengtuose balansuose nurodytų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydžio skirtumai nėra tiek žymus, o jų dinamika paaiškintina atsakovo kasdieninės ūkinės komercinės veiklos vykdymu, kurios metu atliekami atsiskaitymai su kreditoriais bei sudaromi nauji sandoriai dėl naujų prievolių atsiradimo. Atsakovas tinkamai vykdo visus įsipareigojimus kredito įstaigai bei nėra pradelsęs mokėjimų.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus, ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

21Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis, sprendė, kad pareikšto ieškinio suma nekelia realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia teismo išvada.

22Iš ieškinio matyti, kad apeliantas savo reikalavimus atsakovui kildina iš 2013 m. vasario 8 d. Reikalavimų perleidimo sutarties, sudarytos tarp apelianto ir trečiojo asmens UAB „Molesta“. UAB „Molesta“ reikalavimai atsakovui kilo iš 2011 m. rugpjūčio 17 d. Statybos generalinės rangos sutarties. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovas Vilniaus miesto apylinkės teisme yra pareiškęs ieškinį dėl 2013 m. vasario 8 d. Reikalavimų perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia (civilinė byla Nr. 2-2968-141/2014). Vilniaus miesto apylinkės teismui patenkinus atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ieškinį, šioje civilinėje byloje ieškovas būtų laikomas netinkamu. Dėl šios aplinkybės darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu nėra tikslingas ir gali be pagrindo apriboti atsakovo turtines teises.

23Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012, kt.). Tačiau prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti ir vertintina kiekvienu konkrečiu atveju pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl nepriklausomai nuo to, ar minėta suma atsakovui yra didelė, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turtinės padėties nepagerina (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012, 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1093/2012, 2013 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013, 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1917/2013).

24Pirmosios instancijos teismas vertino atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d., iš kurių sprendė, kad įmonė yra moki. Apeliantas, pateikdamas atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d., teigia, kad atsakovo balanse nurodytas turtas neatspindi tikrosios įmonės padėties, taip pat visas atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka ir įkeistas AB SEB Vilniaus bankui. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartyje, kuria buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu klausimas, teismas, atsižvelgęs į 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentus, sprendė, kad atsakovas yra moki įmonė. Taip pat konstatavo, jog UAB „Cathedral Square Hotel“ priklausantis kilnojamasis turtas, piniginės lėšos ir visos turtinės teisės kredito įstaigoms nėra įkeistos, o kreditoriaus AB SEB banko naudai įkeista tik atsakovo žemės sklypo nuomos teisė, taip pat nekilnojamasis turtas. Tai, kad atsakovas nėra nemoki įmonė, nusprendė ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi palikęs nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Cathedral Square Hotel“. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovas tyčia blogintų savo turtinę padėtį, turimą turtą perleidinėtų tretiesiems asmenims, tokiu būdu sunkindamas kitiems asmenims, tarp jų ir ieškovui, galimybę patenkinti atsirasiančius finansinius reikalavimus.

25Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes neegzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatuoja, kad ieškovo atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 263 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 791 640,09 Lt skolos, 6 procentų... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atsakovas UAB „Cathedral Square Hotel“ pateikė atskirąjį skundą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi sutiko su atsakovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 10. 1. Ieškinio suma yra laikytina didele, todėl yra reali grėsmė, jog... 11. 2. Teismas neatsižvelgė, jog visas atsakovo turtas yra apsunkintas hipoteka... 12. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, pirmosios... 13. 1. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas siekia įgyvendinti tariamą, o ne esamą... 14. 2. Atsakovo finansinė padėtis neleidžia kilti abejonėms dėl jo galimybių... 15. 3. Apelianto nurodyti teiginiai apie atsakovo turtinę padėtį, turimo turto... 16. 4. Preliminariuosiuose 2013 m. parengtuose balansuose nurodytų mokėtinų... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus atsakovo finansinės... 22. Iš ieškinio matyti, kad apeliantas savo reikalavimus atsakovui kildina iš... 23. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 24. Pirmosios instancijos teismas vertino atsakovo pateiktus finansinės... 25. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....