Byla e2A-1013-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.e2-492-278/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“, „EKOBANA“, “Mitnija”, “Energetikos paslaugų ir rangos organizacija”.

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“ (toliau – ieškovė arba AB „Eurovia Lietuva“) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei valstybinei įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ (toliau – atsakovė arba VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ arba perkančioji organizacija), kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. gegužės 10 d. pranešime Nr. ĮS-3578 (13.68) nurodytą sprendimą atmesti AB „Eurovia Lietuva“ ir jungtinės veiklos partnerių uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ (toliau – UAB „Vilstata“) bei uždarosios akcinės bendrovės „Ekobana“ (toliau – UAB „Ekobana“) bendrą paraišką, pateiktą ribotame konkurse „VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 170170 (toliau – viešasis pirkimas). Ieškinyje nurodė, kad AB „Eurovia Lietuva“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“ pateikė bendrą paraišką dalyvauti perkančiosios organizacijos vykdomame viešajame pirkime. Perkančioji organizacija atmetė paraišką pirmame viešojo pirkimo etape nustačiusi, kad vienas iš partnerių – UAB „Vilstata“ neatitinka pirkimo sąlygų 6.2.5 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Toks perkančiosios organizacijos sprendimas yra neteisėtas. Jungtinės veiklos partneris UAB „Vilstata“ paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną (2016 m. vasario 26 d.) neturėjo įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Teikiant bendrą paraišką buvo pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Utenos skyriaus pažyma, patvirtinanti, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos UAB „Vilstata“ buvo įvykdžiusi visus įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Pateiktoje pažymoje taip pat buvo patvirtinta, kad šis dokumentas įrodo tiekėjo atitiktį VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimams. Perkančioji organizacija atmetė ieškovės paraišką remdamasi pirkimo sąlygose nenurodytomis nuostatomis, plečiamai aiškindama pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą, kaip neva nustatantį pareigą tiekėjui neturėti socialinio draudimo įsiskolinimo visą 60 dienų laikotarpį (kiekvieną šio laikotarpio dieną) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte perkančioji organizacija nustatė du skirtingus kvalifikacijos patikrinimo būdus, atsižvelgdama į tiekėjo įregistravimo vietą (šalį). Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų įsiskolinimo būklę perkančioji organizacija turėjo tikrinti paraiškų pateikimo termino dienai, kadangi tokio pobūdžio duomenys perkančiajai organizacijai yra laisvai prieinami ir viešai skelbiami VSDFV tinklalapyje. Tuo tarpu, užsienyje registruotų juridinių asmenų įsiskolinimo būklę perkančioji organizacija turėjo tikrinti pagal šalies, kurioje yra registruotas kandidatas, pažymą, išduotą 60 dienų laikotarpiu iki paraiškų pateikimo termino, kadangi, savaime suprantama, jog perkančioji organizacija neturi laisvo priėjimo prie užsienio registrų apie juridinius asmenis ir neturi galimybės savarankiškai konkrečią dieną patikrinti užsienio tiekėjo įsiskolinimo būklės. Netinkamai taikydama ir aiškindama pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą tiekėjų kvalifikacinį reikalavimą, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės paraišką, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalį ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus, taip pat nesilaikė teismų praktikos, draudžiančios laisvai interpretuoti paskelbtas prikimo sąlygas ir plečiamai aiškinti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-2026/2012).

5Atsakovė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad pirkimo dokumentų 6.2.5 punkte nustatė, kad kaip reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, atitikties įrodymą tiekėjai su paraiška privalo pateikti Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos išduotą dokumentą. Vertinant ieškovės jungtinės veiklos grupės kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, perkančioji organizacija rėmėsi ne tik ieškovės pateiktais dokumentais, bet ir papildomai iš prieinamų Lietuvos Respublikos registrų išreikalautais dokumentais. Įvertinus visus pateiktus ir surinktus dokumentus buvo nustatyta, kad jungtinės veiklos grupės vienas iš partnerių UAB „Vilstata“ iki paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos (2016 m. vasario 26 d.) turėjo 103 691,00 Eur dydžio įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat įsiskolinimą Valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui pasibaigus paraiškų pateikimo terminui (2016 m. vasario 26 d. 10.00 val.). Perkančiosios organizacijos nuomone, teismų formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013) leidžia daryti išvadą, kad tiekėjai reikiamą kvalifikaciją privalo įgyti iki pasiūlymo pateikimo momento bei išlaikyti atitiktį ne tik viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu, tačiau ir joms pasibaigus, sudarius viešojo pirkimo sutartį, nes priešingu atveju tiekėjų kvalifikacijos atitikties vertinimas būtų tik formalus procesas, neužtikrinantis VPĮ vieno iš keliamų tikslų – skatinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, sąžiningą konkurenciją tarp rinkos dalyvių. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija neapsiribojo vien formaliuoju tiekėjo kvalifikacijos atitikties vertinimu, tačiau pateiktą tiekėjo paraišką vertino objektyviai bei išsamiai, laikydamasi VPĮ įtvirtintų principų, įgyvendindama įstatymo įpareigojimą – tinkamai įvertinti tiekėjų atitiktį perkančiosios organizacijos iškeltiems kvalifikacijos reikalavimams.

6Trečiasis asmuo UAB „Vilstata“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad pirkimo dokumentų 6.2.5. punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad perkančioji organizacija kandidato, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą tikrina paskutinę paraiškų pateikimo dieną neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose. Duomenys apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą fiksuojami būtent patikrinimo dieną ir jokių sąlygų, nustatančių tiekėjui pareigą neturėti socialinio draudimo įsiskolinimo visą 60 dienų laikotarpį (kiekvieną šio laikotarpio dieną) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, pirkimo dokumentuose nėra numatyta. Perkančioji organizacija neteisingai aiškina pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą, teigdama, kad jame nustatyta tiekėjui pareiga neturėti socialinio draudimo įsiskolinimo visą 60 dienų laikotarpį iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. UAB „Vilstata“ paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, t. y. 2016 m. vasario 26 d., įsiskolinimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, neturėjo. Šių aplinkybių neginčija ir atsakovė. AB „Eurovia Lietuva“ kartu su paraiška pateikė perkančiajai organizacijai VSDFV Utenos skyriaus 2016 m. vasario 24 d. pažymą, patvirtinančią, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos UAB „Vilstata“ buvo įvykdžiusi įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Pažymoje nurodyta pastaba, kad šis dokumentas įrodo tiekėjo atitiktį VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimams.

7Trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovė neteisingai aiškina pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą, teigdama, jog šiame punkte nurodyti du skirtingi tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo būdai, kurie taikomi tiekėjams priklausomai nuo jų įregistravimo vietos (šalies). Tokia minėtos pirkimo sąlygos interpretacija yra neteisinga, nes jos laikantis Lietuvos ir užsienio tiekėjams būtų taikomi skirtingi atitikties vertinimo būdai, kas neatitiktų lygiateisiškumo principo. Pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte aiškiai numatyta, kad pateikti dokumentą, patvirtinantį tiekėjų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą, turi tiek Lietuvoje, tiek užsienyje registruoti tiekėjai. Taip pat šiame pirkimo sąlygų kvalifikaciniame reikalavime aiškiai nurodyta, kad minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Taigi, šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjai turi atitikti ne tik paraiškos pateikimo dieną, bet visą 60 dienų laikotarpį iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jungtinės veiklos grupės dalyvė UAB „Vilstata“ po paraiškų pateikimo termino pabaigos ir vėl turėjo įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat dalis šios įmonės turto yra areštuota, kas patvirtina, jog ši įmonė ne šiaip atsitiktinai ar per klaidą iki paraiškos pateikimo dienos turėjo didelį įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, o nuolat nevykdo įsipareigojimų valstybės biudžetams.

8Trečiasis asmuo UAB “Energetikos paslaugų ir rangos organizacija” atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti atsakovės atsiliepime nurodytais pagrindais.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. gegužės 10 d. sprendimo dalį, kuria atmesta AB „Eurovia Lietuva“ viešajam pirkimui pateikta paraiška, kaip neatitinkanti pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

11Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte perkančioji organizacija nustatė tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas turėjo pateikti ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos valstybinės mokesčių inspekcijos ir valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą. Taip pat perkančioji organizacija nurodė, kad kandidato, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenys apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą, paskutinę paraiškų pateikimo dieną bus tikrinami neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, jie bus fiksuojami ir išsaugomi perkančioje organizacijoje.

12Teismas konstatavo, kad ieškovė AB “Eurovia Lietuva”, be kitų dokumentų, perkančiajai organizacijai pateikė ir VSDFV Utenos skyriaus 2016 m. vasario 24 d. pažymą, kurioje nurodoma, kad ieškovės jungtinės veiklos dalyvė UAB “Vilstata” 2016 m. vasario 24 d. yra įvykdžiusi įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2016 m. balandžio 12 d. gavusi VĮ IAE Prevencijos skyriaus tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymo vertinimo prevencijos atlikimo ataskaitą, kurioje buvo nurodyta, kad būtina imtis papildomų priemonių, siekiant įsitikinti, kad AB „Eurovia Lietuva“ partnerė UAB „Vilstata“ neturi teisinių, finansinių ar kitokio pobūdžio sunkumų, galinčių trukdyti tinkamai vykdyti įsipareigojimus, neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose pakartotinai patikrino visų pirkimo kandidatų ir jų subtiekėjų duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą (atsitiktinėmis datomis 2015 m. gruodžio 30 d., 2016 m. vasario 23 d. ir 2016 m. balandžio 8 d.) ir nustatė, kad jungtines veiklos grupės AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“ viena iš dalyvių UAB „Vilstata“ nurodytomis datomis buvo skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Viešai prieinamais duomenimis perkančioji organizacija nustatė, kad UAB „Vilstata“ yra nuolat skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, o socialinio draudimo įsiskolinimą buvo apmokėjusi tik paraiškų pateikimo dienai, t .y. 2016 m. vasario 26 d. bei po šios datos vėl turėjo įsiskolinimų. Viešųjų pirkimų komisija 2016 m. balandžio 12 d. nutarė raštu kreiptis į VSDFV prašydama pateikti duomenis dėl UAB „Vilstata“ įsiskolinimo socialinio draudimo fondo biudžetui ilgesniam laikotarpiui, kuris apimtų laikotarpį nuo pirkimo paskelbimo (2015 m. gruodžio 14 d.) iki 2016 m. balandžio 12 d., t. y. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. VSDFV Utenos skyriui pateikus minėtą informaciją, kuria patvirtinama, jog UAB „Vilstata“ nurodytu laikotarpiu turėjo įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, viešųjų pirkimų komisija 2016 m. gegužės 10 d. nutarė atmesti AB „Eurovia Lietuva“ paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo dokumentų 6.2.5. punkte nustatytų minimalių reikalavimų (pirkimo sąlygų 14.1.1 punktas).

13Teismas, aiškindamas ginčo viešojo pirkimo tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, nustatė, kad tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys įrodymai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, o tuo atveju jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Esant minėtiems reikalavimams teismas padarė išvadą, kad ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ su paraiška pateikė perkančiajai organizacijai tinkamą VSDFV išduotą pažymą apie UAB „Vilstata“ įsipareigojimų vykdymą, kuri atitiko pirkimo dokumentuose nustatytą laikotarpį, t. y., pateko į 60 dienų laikotarpį iki paraiškos pateikimo termino pabaigos (2016 m. vasario 26 d., 10.00 val.; pirkimo sąlygų 2.3.4. punktas).

14Teismas konstatavo, kad ginčo, jog VSDFV išduota pažyma neatspindėjo tuo metu buvusios UAB „Vilstata“ realios įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo biudžetui vykdymo padėties, nėra.

15Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nurodė, jog duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą tikrins paskutinę paraiškų pateikimo dieną neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, kad pirkimo sąlygose perkančioji organizacija konkrečiai nenurodė, jog dalyvaujančių konkurse tiekėjų pateiktų duomenų pagrįstumas bus tikrinamas už 60 d. laikotarpį, t. y. už du mėnesius iki paraiškos pateikimo termino pabaigos (2016 m. vasario 26 d.), padarė išvadą, kad duomenys apie tiekėjų įsipareigojimų įvykdymą turėjo būti tikrinami 2016 m. vasario 26 dienai. Kadangi UAB „Vilstata“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo ir paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną (2016 m. vasario 26 d.) neturėjo įsiskolinimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, teismas sprendė, jog pasiūlymo pateikimo momentui tiekėja AB „Eurovia Lietuva“ (kartu su jungtinės veiklos partnerėmis UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“) atitiko pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.

16Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti paskelbtų pirkimo sąlygų ir vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei pirkimo dokumentuose iš anksto paskelbtus reikalavimus.

17Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, tikrindama ieškovės pasiūlymą, taikė griežtesnius kvalifikacinius reikalavimus nei nustatė pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte, t. y., tikrino tiekėjų įsipareigojimų vykdymo duomenis už 60 dienų, nors pirkimo sąlygose aiškiai to nenurodė, todėl darytina išvada, jog perkančioji organizacija pažeidė tiekėjos interesus bei VPĮ 3 straipsnio nuostatas.

18Teismas nesivadovavo perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose nurodyta Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, kadangi minėtos bylos aplinkybės nėra analogiškos (pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, jog duomenys bus tikrinami paskutinę paraiškų pateikimo dieną).

19III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

20Atsakovė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ apeliaciniame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovė apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

211. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra branduolinės energetikos objekto statyba, kurio darbams teisės aktai kelią specialius reikalavimus (tame tarpe reikalavimus dalyvių kvalifikacijai), taip pat į tai, kad ieškovė, teikdama paraišką dalyvauti ginčo pirkime, didžiąja dalimi rėmėsi sunkumų patiriančia įmonės kvalifikacija, todėl tuo atveju, jei sutarties vykdymo metu sunkumus patirianti įmonė nutrauktų veiklą, ieškovė negalėtų savarankiškai vykdyti statybos darbų, perkančioji organizacija privalėtų sutartį nutraukti bei organizuoti naują viešąjį pirkimą, kas prieštarautų vienam iš VPĮ įtvirtintų tikslų – racionaliam lėšų panaudojimui.

222. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013. Nurodytoje nutartyje kasacinis teismas išaiškino, kad jei perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą pasiūlymų atmetimo pagrindą, ji neatsižvelgdama į pirkimo sąlygose įtvirtintą pažymos apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu išdavimo datą, ankstesnę už pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, kilus ar jai sukėlus abejonių bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, gali vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį už tokį periodą, nuo kurio gali priklausyti pasiūlytos kainos dydis (t. y. nuo šios pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento) bei dėl to priimti atitinkamus sprendimus. Nagrinėjamoje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylose sprendžiamas analogiškas teisinis klausimas, todėl kasacinio teismo padarytos išvados aktualios nagrinėjamoje byloje.

233. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad tiekėjai reikiamą kvalifikaciją privalo įgyti iki pasiūlymo pateikimo momento bei išlaikyti atitiktį ne tik pirkimo procedūrų vykdymo metu, tačiau ir joms pasibaigus, sudarius viešojo pirkimo sutartį, nes priešingu atveju tiekėjų kvalifikacijos atitikties vertinimas būtų tik formalus procesas, neužtikrinantis pagrindinio VPĮ tikslo skatinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi ir konkurenciją.

24Trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ apeliaciniame skunde prašo Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovė apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

251. Pirmosios instancijos teismo skundžiamu teismo sprendimu įtvirtinus taisyklę, kad perkančioji organizacija turi vertinti tiekėjų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams formaliai, tik pagal pateiktus tiekėjo dokumentus, neatsižvelgiant į kitas aplinkybes, rodančias, kad faktiškai tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, būtų paneigtas viešųjų pirkimų tikslas, taip pat netektų prasmės įstatyme įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga įsitikinti tiekėjo pajėgumais.

262 Pirmosios instancijos teismas neatskyrė dviejų skirtingų vertintinų dalykų - tiekėjo atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir tiekėjo pateiktų dokumentų atitikties perkančiosios organizacijos reikalautiems pirkimo sąlygų dokumentams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Taigi, vien tai, kad tiekėjas pateikė pirkimo sąlygas formaliai atitinkantį kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, nereiškia, kad tiekėjas iš tikrųjų atitinka konkretų kvalifikacijos reikalavimą, ir tai neužkerta kelio perkančiajai organizacijai siekti įsitikinti tiekėjo tinkamumu ir jo atitiktimi kvalifikacijos reikalavimams, remiantis kita jai prieinama informacija ir duomenimis.

273. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą. Laikytina, kad ne tik pats kvalifikacinis reikalavimas, nurodytas pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte, yra aiškus ir suprantamas taip, kad tiekėjas turi būti nuolat įvykdęs savo įsipareigojimus, susijusius su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu, bet ir pateikta informacija, kokius dokumentus tiekėjai turi pateikti ir ką tikrins perkančioji organizacija, aiškiai rodo perkančiosios organizacijos siekį ir intencijas tikrinti tiekėjų atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui per tam tikrą laikotarpį, o ne tik paraiškų pateikimo ar pažymos apie atitinkamų įsipareigojimų įvykdymą išdavimo dieną. Tai, kad pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nurodė, kad duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą tikrins paskutinę paraiškų pateikimo dieną neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, nereiškia, kad tikrinimo metu bus patikrintas atitikimas kvalifikaciniam reikalavimui tik tą dieną (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1713/2014).

284. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo perkančiosios organizacijos nurodyta Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartimi Nr. 3K-3-340/2013. Minėtoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje pateikti išaiškinimai dėl reikalavimo tiekėjams būti įvykdžiusiems įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, yra bendro pobūdžio, nesietini su konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl tokiais išaiškinimais gali būti remiamasi ir nagrinėjamoje byloje, net ir nesant visiškos aplinkybių analogijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2A-1712/2014).

29Ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepime į atsakovės VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir trečiojo asmens UAB „Mitnija“ apeliacinius skundus prašo skundus atmesti. Atsiliepimas į apeliacinius skundus grindžiamas šiais argumentais:

301. Pirmosios instancijos teismas teisingai vadovavosi VPĮ 32 straipsnio nuostatomis ir teismų praktika dėl šių teisės normų aiškinimo ir taikymo. Perkančioji organizacija atmetė ieškovės paraišką, remdamasi pirkimo sąlygose nenurodytomis nuostatomis, plečiamai aiškindama ginčo kvalifikacinį reikalavimą, kaip neva nustatantį pareigą tiekėjui neturėti socialinio draudimo įsiskolinimo visą 60 dienų laikotarpį (kiekvieną šio laikotarpio dieną) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Tokios pareigos pirkimo dokumentų 6.2.5. punktas nenustato, todėl perkančioji organizacija atmesdama ieškovės paraišką šiuo pagrindu pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalį ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus.

312. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo perkančiosios organizacijos nurodyta Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013. Nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje buvo nagrinėjama iš esmės kitokia faktinė situacija, negu nagrinėjamoje byloje, t. y. kaip turi būti aiškinamas pirkimo dokumentuose nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kai jame nenurodoma, jog duomenys apie socialinio draudimo įsiskolinimų (ne)buvimą bus tikrinami paskutinę paraiškų pateikimo dieną. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatė, kad Lietuvoje registruoto juridinio asmens būklė apie įsiskolinimų nebuvimą bus tikrinama paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną.

323. Nepagrįsti apeliacinių skundų argumentai, kad neva ginčo kvalifikaciniu reikalavimu tikrinamas tiekėjo pajėgumas tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Faktas, kad tiekėjo padėtis dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo keitėsi per 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, pagal viešųjų pirkimų reguliavimą negali būti vertinama tuo aspektu, ar tiekėjas sugebės tinkamai įvykdyti sutartį, o – tik tikslu, ar dėl tokio pasikeitimo neišsikreipia konkurencija, ar tiekėjas, dėl įmokų mokėjimo padėties pasikeitimo neįgijo realaus konkurencinio pranašumo prieš kitus pirkimo kandidatus.

33Trečiasis asmuo UAB „Vilstata“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo skundus atmeti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės analogiškais, kaip ir ieškovės UAB „Eurovia Lietuva“ atsiliepime, argumentais.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

35Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas.

36Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

37Apeliantė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos UAB „Vilstata“ Turto arešto akto kopijas. Šiais dokumentais perkančioji organizacija įrodinėja aplinkybes, kad jungtinės veiklos narė UAB „Vilstata“ nuolat nevykdo įsipareigojimų valstybės biudžetams ir kitiems tretiesiems asmenims, todėl pirkimo sutarties vykdymo metu šiai įmonei bankrutavus ieškovė nebus pajėgi įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

38Ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ prašo atsisakyti priimti apeliantės VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ naujus įrodymus, kadangi jie nesusiję su byloje sprendžiamu ginču, išeina už ieškinio ir apeliacinio skundo ribų, nepatvirtina ir nepaneigia ieškovės paraiškos neatitikties ginčo kvalifikaciniam reikalavimui.

39Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015 ir kt.).

40Apeliantės pateikti nauji rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, be to vertintini kaip neturintys esminės reikšmės sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl juos atsisakytina priimti.

41Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

42Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“ pateikė bendrą paraišką dalyvauti perkančiosios organizacijos vykdomame viešajame pirkime „VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 170170. Perkančioji organizacija atmetė ieškovės paraišką pirmame viešojo pirkimo etape nustačiusi, kad vienas iš partnerių – UAB „Vilstata“ iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turėjo įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, todėl neatitinka pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, pateikė pretenziją, kuri perkančiosios organizacijos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu buvo atmesta motyvuojant tuo, kad tiekėjai reikiamą kvalifikaciją privalo įgyti iki pasiūlymo pateikimo momento bei išlaikyti atitiktį ne tik pirkimo procedūrų vykdymo metu, tačiau ir joms pasibaigus, sudarius viešojo pirkimo sutartį, todėl vien tai, kad ieškovės jungtinės veiklos grupės dalyvė UAB „Vilstata“ atitiko pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą paraiškos pateikimo dieną nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovė, pasitelkusi finansinių sunkumų turinčią įmonę, bus pajėgi įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti jos pretenziją, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl jos paraiškos ir pretenzijos atmetimo. Ieškovė laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija, atmesdama jos paraišką ir pretenziją, neteisingai aiškino pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, ko pasėkoje nepagrįstai sprendė, kad viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas (jungtinė grupė) turėjo būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu ne tik paraiškos pateikimo dieną, bet ir 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos bei po paraiškų pateikimo termino pabaigos.

43Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, aiškinimo ir taikymo bei perkančiosios organizacijos teisės atmesti tiekėjų paraišką šiuo pagrindu.

44Dėl viešųjų pirkimų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant pirkimo dokumentus

45Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.

46Dėl perkančiosios organizacijos pareigos užtikrinti pirkimo dokumentų aiškumą ir draudimo keisti viešojo pirkimo sąlygas

47Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo E. S. T. T. (toliau – T. T.), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (T. T. 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste T. T. taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (T. T. 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Tai, ar atitinkamas pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį.

48Skaidrumo reikalavimas viešuosiuose pirkimuose reiškia, jog viešųjų pirkimų procesas turi būti atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo pirkimo konkurso) skaidrumu. Tuo tikslu VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, būtina įvertinti ne tik sąlygas, bet ir jų paaiškinimus ar patikslinimus, jei tiekėjai ar perkančiosios organizacijos pasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis, nes perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, taip pat ir pirkimo objektą. Viešojo pirkimo dalyviai taip pat turi teisę prašyti paaiškinti viešojo pirkimo dokumentų nuostatas, kuriomis nustatomi reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, bei kitas pirkimo sąlygas, ribojančias tiekėjo galimybę dalyvauti viešajame pirkime. Naudojimasis viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimu turi atitikti VPĮ 27 straipsnio tikslus, nelemti esminio pirkimo sąlygų pakeitimo. Tai reiškia, jog tiek iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiek (juo labiau) jam pasibaigus, perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo principo pažeidimu. Perkančioji organizacija, apibrėžusi pirkimo sąlygų turinį, negali vėliau jo keisti ar aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją bei pateiktą pasiūlymą (siaurąja prasme) atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus, reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1636/2014).

49Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo viešojo pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte perkančioji organizacija nustatė tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas turėjo pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą. Taip pat perkančioji organizacija nurodė, kad kandidato, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenys apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą, paskutinę paraiškų pateikimo dieną bus tikrinami neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, jie bus fiksuojami ir išsaugomi perkančioje organizacijoje. Užsienio šalies kandidatas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti turėjo pateikti šalies, kurioje jis yra registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, mokėjimą. Minėti dokumentai turėjo būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos; jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

50Perkančioji organizacija savo iniciatyva, nesibaigus tiekėjų pasiūlymų pateikimo terminui, nepasinaudojo teise paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Kokių nors neaiškumų dėl pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijai keliamo reikalavimo būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, viešojo pirkimo metu nei perkančiajai organizacijai, nei tiekėjams nekilo. Nei viena iš viešojo pirkimo sąlygų, taip pat ir susijusi su ginčo tiekėjų kvalifikaciniu reikalavimu, tiekėjų nebuvo ginčijama. Ieškovė, ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti jos paraišką ir pretenziją, nereiškė reikalavimo dėl viešojo pirkimo sąlygų, tarp jų ir pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytos, teisėtumo. Taigi, nei ieškovei, nei perkančiajai organizacijai, nei tretiesiems asmenims, nei kitiems viešojo pirkimo dalyviams iki pasiūlymų termino pabaigos nekilo abejonių dėl pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, aiškumo ir teisėtumo. Ginčijamos gali būti tik sąlygos, kurios tiekėjui yra aiškios ir kurios, tiekėjo nuomone, yra neteisėtos, o neaiškias sąlygas prašoma paaiškinti. Tuo remdamasi teisėjų kolegija daro išvadą, kad viešojo pirkimo sąlygos tiekėjams buvo aiškios ir priimtinos. Kita vertus, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad perkančioji organizacija, tiekėjui nepaprašius patikslinti ar paaiškinti pirkimo sąlygų, negali šiuo faktu remtis pateisindama savo veiksmų neteisėtumą, nes pagal VPĮ 24 straipsnį perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjui tenka pareiga tinkamai suformuluoti pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-810-236/2015). Be to, situacija, kai perkančioji organizacija, suformulavusi viešojo pirkimo sąlygas, kurios yra aiškios normaliai rūpestingam konkurso dalyviui, jau viešojo pirkimo procedūros vykdymo eigoje imtų savo pačios nurodytas sąlygas interpretuoti kitaip ir, tokiu būdu, jas pakeistų, ne tik pažeistų bendruosius viešojo pirkimo principus, tiekėjo teises ir interesus dėl galimybės dalyvauti viešajame pirkime užkirtimo, bet ir apribotų tiekėjui galimybę ginčyti tokias viešojo pirkimo sąlygas, nes viešojo pirkimo procedūra jau būtų perėjusi į kitą etapą (tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo).

51Dėl jungtinės veiklos grupės AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“ paraiškos atitikimo pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytam tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui.

52VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, tokie pasiūlymų atmetimo pagrindai turi būti nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011). Šia teise perkančioji organizacija pasinaudojo pirkimo sąlygų 14.1.1. punkte nustatydama, kad tiekėjo paraiška atmetama, jeigu jis neatitiko perkančiosios organizacijos nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

53Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB “Eurovia Lietuva”, be kitų dokumentų, perkančiajai organizacijai pateikė VSDFV Utenos skyriaus 2016 m. vasario 24 d. pažymą, patvirtinančią, kad ieškovės jungtinės veiklos dalyvė UAB “Vilstata” 2016 m. vasario 24 dienai yra įvykdžiusi įsipareigojimus valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Pateiktoje pažymoje taip pat nurodyta, kad šis dokumentas įrodo tiekėjo atitiktį VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimams. Perkančioji organizacija paskutinę paraiškų pateikimo dieną patikrinusi neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose duomenis apie UAB „Vilstata“ įsipareigojimus valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatė, kad UAB „Vilstata“ paskutinę paraiškų pateikimo dieną (2016 m. vasario 26 d.) įsiskolinimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, neturėjo. Šių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu neginčijo ir pati perkančioji organizacija. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2016 m. balandžio 12 d. gavusi Prevencijos skyriaus tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymo vertinimo prevencijos atlikimo ataskaitą, kurioje buvo nurodyta, kad būtina imtis papildomų priemonių, siekiant įsitikinti, kad AB „Eurovia Lietuva“ partneris UAB „Vilstata“ neturi teisinių, finansinių ar kitokio pobūdžio sunkumų, galinčių trukdyti tinkamai vykdyti įsipareigojimus, neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose pakartotinai patikrino visų pirkimo kandidatų ir jų subtiekėjų duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą (atsitiktinėmis datomis 2015 m. gruodžio 30 d., 2016 m. vasario 23 d. ir 2016 m. balandžio 8 d.). Pakartotinai patikrinusi tiekėjų duomenis nurodytomis datomis, perkančioji organizacija nustatė, kad jungtines veiklos grupės AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“ viena iš partnerių, t. y. UAB „Vilstata“ nurodytomis datomis buvo skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei socialinio draudimo įsiskolinimą buvo apmokėjusi tik paraiškų pateikimo dienai, t .y. 2016 m. vasario 26 d. Perkančioji organizacija, įvertinusi šiuos duomenis, 2016 m. balandžio 12 d. nutarė kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą su prašymu pateikti duomenis dėl UAB „Vilstata“ įsiskolinimo Socialinio draudimo fondo biudžetui ilgesniam laikotarpiui, kuris apimtų laikotarpį nuo viešojo pirkimo paskelbimo (2015 m. gruodžio 14 d.) iki 2016 m. balandžio 12 d., t. y. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Gavusi iš Valstybinio socialinio draudimo fondo informaciją, kad UAB „Vilstata“ laikotarpiais nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki 2016 m. vasario 16 d. bei nuo 2016 m. kovo 16 d. iki 2016 m. balandžio 16 d. turėjo įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, perkančioji organizacija 2016 m. gegužės 10 d. nutarė atmesti ieškovėsAB „Eurovia Lietuva“ paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo (pirkimo sąlygų 14.1.1 punktas). Priimtą sprendimą atmesti ieškovės paraišką perkančioji organizacija grindė tuo, kad pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte yra nustatytas reikalavimas tiekėjams būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, ne tik paraiškos pateikimo dieną, bet ir 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos bei po paraiškų pateikimo termino pabaigos. Ieškovė laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija atmesdama jos paraišką ir pretenziją neteisingai aiškino pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą. Pirmosios instancijos teismas pritarė ieškovės pozicijai, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija laisvai interpretavo pirkimo sąlygas, vertindama ieškovės pasiūlymą, taikė griežtesnius kvalifikacinius reikalavimus, nei pati nustatė pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte, t. y., tikrino tiekėjų įsipareigojimų vykdymo duomenis už 60 dienų, nors pirkimo sąlygose aiškiai to nenumatė, tokiais savo veiksmais pažeisdama ieškovės interesus ir VPĮ 3 straipsnyje numatytus principus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

54Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju sistemiškai aiškinant pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, šį kvalifikacinį reikalavimą pagrindžiantys įrodymai turėjo būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, o tuo atveju, jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenys apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą turėjo būti tikrinami paskutinę paraiškų pateikimo dieną. Pirkimo sąlygose jokių reikalavimų tiekėjams būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, ne tik paraiškos pateikimo dieną (2016 m. vasario 26 d.), bet ir 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos bei po paraiškų pateikimo termino pabaigos pirkimo sąlygose nėra numatyta.

55Taigi, sistemiškai aiškinant šioje pirkimo sąlygoje reikalaujamus dokumentus, darytina išvada, kad tiekėjas, registruotas Lietuvos Respublikoje, kartu su paraiška be kitų dokumentų turėjo pateikti Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba VĮ „Registrų centro“ dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, o tuo atveju jeigu dokumentas išduotas anksčiau, jo galiojimo terminas turėjo būti ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas. Ginčo pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytas laikotarpis iki kada aptariamų įsipareigojimų vykdymą liudijantys dokumentai turi būti išduoti kompetentingų institucijų, taip pat momentas, kuriam tiekėjai turi atitkti šioje pirkimo sąlygoje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. paraiškos pateikimo dienai (2016 m. vasario 26 d.). Kaip jau buvo minėta, byloje nėra ginčo dėl to, kad paskutinę paraiškų pateikimo dieną ieškovės jungtinės veiklos partnerė UAB „Vilstata“ neturėjo įsiskolinimo Valstybinio socialinio sraudimo fondo biudžetui. Taigi, perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytam momentui UAB „Vilstata“ atitiko pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, todėl perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų (pirkimo sąlygų 14.1.1. punktas).

56Apeliantai savo poziciją grindžia ir kasacinio teismo teisės aiškinimo taisykle, suformuluota, jų teigimu, analogiškoje pagal faktines aplinkybes byloje. Iš tikrųjų, vienoje iš kasacine tvarka išnagrinėtų bylų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai, nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Taigi, priešingai, nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju. Jei perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą pasiūlymų atmetimo pagrindą, ji neatsižvelgdama į pirkimo sąlygose įtvirtintą pažymos apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu išdavimo datą, ankstesnę už pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, kilus ar jai sukėlus abejonių bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, gali vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį už tokį periodą, nuo kurio gali priklausyti pasiūlytos kainos dydis (t. y. nuo šios pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento) bei dėl to priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Visgi, teisėjų kolegijos manymu, šios taisyklės taikymas priklauso nuo to, ar skirtingose bylose viešųjų pirkimų organizacijos pirkimo sąlygas buvo suformulavusios analogiškai, taip pat nuo reikalaujamų dokumentų apie įsiskolinimų būklę išdavimo datos, tiekėjo pasiūlymo pateikimo datos, įsiskolinimų biudžetams būklės pasiūlymų pateikimo termino paskutinę dieną ir kt. Apeliantų cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje buvo nagrinėjama iš esmės kitokia faktinė situacija, negu nagrinėjamoje byloje, t. y. buvo sprendžiama, kaip turi būti aiškinamas pirkimo dokumentuose nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kai jame nenurodoma, jog duomenys apie socialinio draudimo įsiskolinimų (ne)buvimą bus tikrinami paskutinę paraiškų pateikimo dieną. Nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte nustatė, kad Lietuvoje registruoto juridinio asmens būklė apie įsiskolinimų nebuvimą bus tikrinama paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną. Be to, nagrinėjamoje byloje reikalaujamas dokumentas apie įsiskolinimų socialinio draudimo biudžetui būklę buvo pateiktas 2016 m. vasario 24 d., o paskutinė pasiūlymų pateikimo termino diena buvo 2016 m. vasario 26 d. ir tiek pažymos išdavimo dieną, tiek paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną bei per laikotarpį tarp šių datų įsiskolinimo socialinio draudimo biudžetui UAB „Vilstata“ neturėjo. Todėl byloje neprireikė vertinti tiekėjo įsiskolinimų nurodytam biudžetui padėtį per laikotarpį nuo pažymos apie įsiskolinimų būklę išdavimo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos bei šios aplinkybės reikšmę tiekėjo pajėgumui vykdyti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Tuo tarpu nurodyta aplinkybė buvo aktuali anksčiau išnagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis kvalifikacijai keliamų reikalavimų, nes būtent pasiūlymų pateikimo paskutinę termino dieną (2012 m. balandžio 20 d.) tiekėjas tariamai turėjo įsiskolinimą biudžetui, nors pažymos apie įsiskolinimų būklę išdavimo dieną (2012 m. balandžio 8 d.) tokių įsiskolinimų neturėjęs. Kadangi skirtingų bylų faktinės aplinkybės nėra analogiškos, vadovautis aptariama kasacinio teismo nutartimi, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, šioje byloje nėra teisinio pagrindo.

57Ieškovės jungtinės veiklos dalyviai perkančiosios organizacijos nustatytas ir viešai paskelbtas pirkimo sąlygas, tarp jų ginčo kvalifikacinį reikalavimą, numatytą pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte, atitiko, todėl perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai ieškovės jungtinės veiklos dalyviams taikė papildomus kvalifikacinius reikalavimus, nenumatytus pirkimo sąlygose bei neišviešintus VPĮ nustatyta tvarka. Nesivadovaudama savo pačios nustatytomis ir paskelbtomis pirkimo sąlygomis, perkančioji organizacija pažeidė ieškovės jungtinės veiklos grupės dalyvių interesus, VPĮ 3 straipsnio numatytus viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų reikalavimus. Šie viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės nuostatų pažeidimai lėmė neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų dėl ieškovės paraiškos ir pretenzijos atmetimo priėmimą, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai šiuos perkančiosios organizacijos sprendimus pripažino neteisėtais bei panaikino.

58Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinių skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliantėms nepriteistinas (CPK 93 straipsnis).

61Ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme turėjo 1 524,60 EUR advokato teisinės pagalbos išlaidų, kurias sudaro išlaidos už atsiliepimo į apeliacinius skundus ir prašymo dėl atsakovės papildomų įrodymų prijungimo prie bylos parengimą. Atsakovė pateikė šias išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus – sąskaitą- faktūrą su suteiktų teisinių paslaugų išklotine bei mokėjimo nurodymą.

62CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Atsakovės teismui deklaruotos išlaidos už parengtą procesinį dokumentą neviršija Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio, todėl priteistinos iš atsakovės VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir trečiojo asmens UAB „Mitnija“ (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis).

63Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovė gynėsi tiek prieš atsakovę, tiek prieš trečiąjį asmenį UAB „Mitnija“, teisėjų kolegija sprendžia, kad visos jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos už teisines paslaugas priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovės VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir trečiojo asmens UAB „Mitnija“, t. y. iš kiekvieno po 762,30 Eur.

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsniu

Nutarė

65Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurovia Lietuva“ (juridinio asmens kodas 302586134) iš atsakovės valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ (juridinio asmens kodas 255450080) 762,30 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 30 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

67Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurovia Lietuva“ (juridinio asmens kodas 302586134) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472) 762,30 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 30 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“ (toliau – ieškovė arba AB... 5. Atsakovė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ atsiliepime į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo UAB „Vilstata“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 8. Trečiasis asmuo UAB “Energetikos paslaugų ir rangos organizacija”... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 11. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte perkančioji organizacija... 12. Teismas konstatavo, kad ieškovė AB “Eurovia Lietuva”, be kitų... 13. Teismas, aiškindamas ginčo viešojo pirkimo tiekėjų kvalifikacijos... 14. Teismas konstatavo, kad ginčo, jog VSDFV išduota pažyma neatspindėjo tuo... 15. Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad pirkimo dokumentuose perkančioji... 16. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai... 17. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, tikrindama ieškovės... 18. Teismas nesivadovavo perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose... 19. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 20. Atsakovė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ apeliaciniame skunde prašo... 21. 1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju... 22. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos... 23. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad tiekėjai reikiamą... 24. Trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ apeliaciniame skunde prašo Panevėžio... 25. 1. Pirmosios instancijos teismo skundžiamu teismo sprendimu įtvirtinus... 26. 2 Pirmosios instancijos teismas neatskyrė dviejų skirtingų vertintinų... 27. 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino pirkimo sąlygų 6.2.5.... 28. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo perkančiosios... 29. Ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepime į atsakovės VĮ „Ignalinos... 30. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai vadovavosi VPĮ 32 straipsnio... 31. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo perkančiosios... 32. 3. Nepagrįsti apeliacinių skundų argumentai, kad neva ginčo kvalifikaciniu... 33. Trečiasis asmuo UAB „Vilstata“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 36. Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 37. Apeliantė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ su apeliaciniu skundu... 38. Ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ prašo atsisakyti priimti apeliantės VĮ... 39. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 40. Apeliantės pateikti nauji rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti... 41. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ kartu su... 43. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygų... 44. Dėl viešųjų pirkimų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai... 45. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai... 46. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos užtikrinti pirkimo dokumentų... 47. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo... 48. Skaidrumo reikalavimas viešuosiuose pirkimuose reiškia, jog viešųjų... 49. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo viešojo pirkimo sąlygų 6.2.5. punkte... 50. Perkančioji organizacija savo iniciatyva, nesibaigus tiekėjų pasiūlymų... 51. Dėl jungtinės veiklos grupės AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilstata“ ir... 52. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 53. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB “Eurovia Lietuva”, be kitų... 54. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju... 55. Taigi, sistemiškai aiškinant šioje pirkimo sąlygoje reikalaujamus... 56. Apeliantai savo poziciją grindžia ir kasacinio teismo teisės aiškinimo... 57. Ieškovės jungtinės veiklos dalyviai perkančiosios organizacijos nustatytas... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 61. Ieškovė AB „Eurovia Lietuva“ bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos... 62. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 63. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje atsiliepime į apeliacinius... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimą palikti... 66. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurovia Lietuva“... 67. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurovia Lietuva“...