Byla e2-7003-1032/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Daivinta“, atstovui bankroto administratoriui Sergiejui Butai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Daivinta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Sergiejaus Butos, patikslintą ieškinį atsakovui J. K. (J. K.) dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų iš J. K. (J. K.) ir D. V. 2214,43 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2016 m. gruodžio 8 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-840-253/2017 (senas bylos Nr. eB2-1754-253/2016) pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Daivinta“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 20 d. Bendrovės bankroto administratoriumi paskirtas S. S., kuris 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi buvo atstatydintas ir bankrutuojančios UAB „Daivinta“ bankroto administratoriumi paskirtas Sergiejus Buta. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. vasario 26 d. ir 2017 m. kovo 21 d. nutartimis patvirtino bankrutuojančios UAB „Daivinta“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą bendrai 3321,43 Eur sumai. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d. nutartimi, dėl to, jog buvo perleistas reikalavimas, pakeitė kreditorių iš kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos į bankrutuojančią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – BUAB) „Daivinta“, taip pat į kreditorių sąrašą įtraukė valstybės įmonę (toliau – VĮ) Turto banką, kiti įmonės kreditoriai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius bei akcinė bendrovė „Omnitel“ (dabartinis pavadinimas akcinė bendrovė „Telia Lietuva“). Nuo įmonės įregistravimo 2009 m. rugpjūčio 5 d. iki 2013 m. vasario 25 d. įmonės vadove ir akcininke buvo D. V., vėliau nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. kovo 6 d. - A. G., o nuo 2013 m. kovo 6 d. iki bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovu ir akcininku buvo atsakovas J. K.. UAB „Daivinta“ paskutinę įmonės finansinę ataskaitą VĮ „Registrų centrui“ pateikė už 2011 metus. Pagal 2011 metų balansą įmonė turėjo turto už 19148 Eur (66114 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 29114 Eur (100526 Lt). Šie duomenys rodo, kad UAB „Daivinta“ jau nuo 2011 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki ir įmonės vadovui kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas šios pareigos neįvykdė. 2017 m. sausio 31 d. bankroto administratorius priėmė įsakymą, kuriuo įpareigojo paskutinį įmonės vadovą ir akcininką ir vadovą atsakovą J. K., perduoti administratoriui UAB „Daivinta“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei visus įmonės dokumentus. Nurodytas įsakymas atsakovui buvo išsiųstas paštu juridinių asmenų registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu, tačiau įteiktas nebuvo. Nuo bankroto bylos iškėlimo iki šiol atsakovas bankroto administratoriui neperdavė UAB „Daivinta“ įmonės dokumentų ir turto. VI „Regitros“ duomenimis UAB „Daivinta“ vardu nėra registruotų transporto priemonių, VĮ „Registrų centro“ duomenimis nekilnojamojo turto įmonė neturi. Nurodytais veiksmais atsakovas nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų: neteikė įmonės finansinių ataskaitų VĮ „Registrų centras“, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo valdomai įmonei žinodamas, jog įmonė yra nemoki, ir dėl to negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl yra pagrindas atsakovo neveikimą pripažinti neteisėtu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio prasme.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas bankroto administratorius Sergiejus Buta atsisakė ieškinio dalies, kurią, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtinta tarp ieškovės ir atsakovės D. V. sudaryta taikos sutartimi, ieškovei yra atlyginusi D. V.. Iš atsakovo J. K. prašo priteisti likusią 1107,43 Eur skolą bei 5 procentų dydžio palūkanas. Papildomai paaiškino, kad jau pagal 2011 metais įmonės UAB „Daivinta“ VĮ „Registrų centrui“ pateiktą įmonės balansą įmonės įsipareigojimai buvo atitinkantys nemokumą, todėl atsakovas J. K. nuo tapimo UAB „Daivinta“ vadovu turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu būdu atsakovas savo neteisėtais veiksmais, t. y. dėl įstatyme numatytos pareigos nevykdymo įmonei nuo 2011 metų neteikiant įmonės balanso VĮ „Registrų centrui“ pagal finansinės atskaitomybės įstatymą, įmonei padarė žalą. Įmonės skolos kreditoriams susidarė atsakovo vadovavimo įmonei metu, todėl prašo ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovas J. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad niekaip nėra susijęs su UAB „Daivinta“ ir nesupranta kodėl šioje byloje yra atsakovu, teigia, jog įvyko klaida. Jis šiuo metu Latvijos Respublikoje atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl neturi galimybių atvykti į teismą (II t. e. b. l. 37).

7Atsakovas J. K. į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas vadovaujantis 2007 lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 10 straipsniu (II t., e. b. l. 93) ir laikytinas įteiktu tinkamai (CPK 123 straipsnio 1 dalis, 805 straipsnis). Atsižvelgiant į tai byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 8 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-840-253/2017 (buvęs bylos Nr.eB2-1754-253/2016) pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Daivinta“ iškelta bankroto byla (I t., e. b .l. 4-5). Bendrovės bankroto administratoriumi paskirtas S. S., kuris 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi buvo atstatydintas ir bankrutuojančios UAB „Daivinta“ bankroto administratoriumi paskirtas Sergiejus Buta (I t., e. b. l. 6-7). 2017 m. sausio 26 d. ir kovo 21 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-840-253/2017 patvirtinti bankrutuojančios UAB „Daivinta“ kreditorių reikalavimai (I t., e. b. l. 8, 9). Pagal VĮ „Registrų centras“ išrašą laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 6 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. BUAB „Daivinta“ vadovu bei akcininku buvo atsakovas J. K. (I t., e. b. l. 10-13). Pagal VĮ „Regitra“ ir „Registrų centras“ duomenis UAB „Daivinta“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi (I t., e. b. l. 14, 15). 2017 m. sausio 31 d. įmonės bankroto administratoriaus įsakymu atsakovas J. K. buvo įpareigotas pateikti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, turtą ir prašomą informaciją (I t., e. b. l. 19-20), nurodytas įsakymas išsiųstas atsakovui J. K. deklaruotu gyvenamosios vietos adresu Latvijos Respublikoje, tačiau grįžo neįteiktas (I t., e. b. l. 21). Pagal VĮ Registrų centras“ duomenis UAB „Daivinta“ paskutinį kartą finansinės atskaitomybės duomenis pateikė už 2011 metus (I t., e. b. l. 23). Iš pateikto balanso matyti, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai (19147,94 Eur (66114 Lt)) viršija įmonės turimą nuosavą kapitalą (29114,34 Eur (100526 Lt)). Bylos nagrinėjimo metu, laikotarpiu nuo įmonės įregistravimo 2009 m. rugpjūčio 5 d. iki 2013 m. vasario 25 d. UAB „Daivinta“ vadove ir akcininke buvusi D. V. pateikė 2012 m. įmonės balansą (I t., e. b. l. 191) patvirtintą atsakovo J. K. parašu, iš kurio matyti, kad per vienerius metus įmonės finansiniai įsipareigojimai dar padidėjo (40632,24 Eur (140295 Lt)), o turimas nuosavas kapitalas yra ženkliai mažesnis (15225,03 Eur (52569 Lt)). Ieškovės kreditorė UAB „Telia Lietuva“(buvęs pavadinimas AB „Omnitel“) pateikė informaciją, ieškovės skola - 1020,40 Eur susidarė laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 20 d. iki 2013 m. liepos 31 d. (II t., e. b. l. 21, 55-59). Pagal ieškovės kreditorės VMI, kurios reikalavimus vėliau perėmė VĮ Turto bankas, pateiktą informaciją, UAB „Daivinta“ skola - 1020,40 Eur susidarė laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. liepos 4 d. (II t., e. b. l. 22, 53-54). Pagal kreditorės VSDFV Klaipėdos skyriaus pateiktus duomenis laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 16 d. iki 2013 m. vasario 20 d. UAB „Daivinta“ skola sudarė 386,67 Eur, likusi 510,73 Eur skola už nesumokėtas įmokas taip pat paskaičiuota už 2013 m. vasario mėnesį, kaip ir 47,11 Eur delspinigiai (II t., e. b. l. 23-24, 136). Teismui pateiktos AB „Teo LT“ sąskaitos patvirtina, kad UAB „Daivinta“ laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. netinkamai vykdė pareigą mokėti už jai suteiktas paslaugas, todėl susidarė 909,03 Eur (3138,71 Lt) įsiskolinimas (II t., e. b. l. 25-33). 2013 m. kovo 4 d. atsakovas J. K. pateikė prašymą Juridinių asmenų registrui įregistruoti jį UAB „Daivinta“ vadovu (II t., e. b. l. 44-47), registruoti pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad atsakovas J. K. yra UAB „Daivinta“ vadovas ir vienintelis akcininkas (II t., e. b. l. 48-50). Iš UAB „Daivinta“ vienintelio akcininko A. G. 2013 m. kovo 4 d. sprendimo nustatyta, kad nuo 2013 m. kovo 4 d. iš įmonės vadovo pareigų buvo atleistas A. G. ir įmonės vadovu paskirtas atsakovas J. K., kuris pagal įmonės akcininkų sąrašą nuo 2013 m. kovo 4 d. buvo vienintelis UAB „Daivinta“ akcininkas, įmonės akcijas įsigijęs 2013 m. vasario 28 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi (II t., e. b .l. 70, 71, 22). Pagal 2013 m. vasario 28 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priedą Nr. 1 priėmimo-perdavimo aktą akcijų prikimo pardavimo sutarties pasirašymo metu atsakovui J. K. taip pat buvo perduoti įmonės apskaitos dokumentai už 2009 - 2012 metus, tarp kurių ir įmonės balansai už 2009 - 2012 metus taip pat įmonės bandomas balansas (II t., e. b. l. 73-76, 77). 2013 m. kovo 4 d. UAB „Daivinta“ vienintelio akcininko J. K. sprendimu nuspręsta patvirtinti įmonės finansinę atskaitomybę už 2012 metus ir bendrovės nuostolį 15440,80 Eur (53314,00 Lt) perkelti į kitus metus (II t., e. b. l. 78). Taip pat atsakovas J. K. 2012 m. gruodžio 31 d. patvirtino 2012 m. UAB „Daivinta“ balansą pagal kurį įmonės nuosavas kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai yra 15225,03 Eur (52569 Lt), o mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 29743,10 Eur (102697 Lt) bei 2012 m. įmonės pelno ir nuostolių ataskaitą ( II t., e. b. l. 79-80, 81). 2017 m. birželio 12 d. ir 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimis teismas patvirtino tarp ieškovės ir A. G. bei D. V. sudarytas taikos sutartis ir bylą šių atsakovų atžvilgiu nutraukė (I t., e. b. l. 118, 119, II t., e. b. l. 140, 141).

10Dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo

11Ieškovė kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl 3321,43 Eur žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo J. K. bei D. V. ir A. G.. 2017 m. spalio 6 d. ieškinį patikslino prašydama priteisti solidariai iš atsakovų iš J. K. (J. K.) ir D. V. 2214,43 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2017 m. lapkričio 16 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad prašo iš atsakovo priteisti 1107,43 Eur turtinės žalos atlyginimo, o dalyje dėl 1107,00 Eur skolos priteisimo iš atsakovo ieškinio reikalavimo atsisako, nes nurodyta suma yra atlyginta pagal 2017 m. lapkričio 15 d. teismo nutartimi patvirtintą tarp ieškovės ir D. V. sudarytą taikos sutartį. Patvirtino, kad ieškovei yra žinomos atsisakymo nuo dalies ieškinio teisinės pasekmės.

12Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 140 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovės dalies ieškinio atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Ieškovei išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo dalyko tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

13Dėl UAB „Daivinta“ nemokumo ir atsakovo kaip įmonės vadovo atsakomybės

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalimi įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR IBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. LR IBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

15LR IBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi didesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais) (CK 2.87 str.). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdieninę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis; CK 2.82 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio1-3 dalys). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

17Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-840-253/2017, kuria UAB „Daivinta“ iškelta bankroto byla konstatavo, kad UAB „Daivinta“ finansinės atskaitomybės dokumentus teikė tik už 2011 metus bei teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių jos mokumą.

18Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

19ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įstatymų leidėjas šiems subjektams nustatė pareigą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes įmonės administracijos vadovas ir jos savininkas (savininkai) geriausiai žino įmonės finansinę padėtį, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti įmonės kreditorių interesus (ĮBĮ 7 straipsnio 1 dalis). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 9 dalį įmonės savininku (savininkais) laikomi įmonės dalyvis (dalyviai): akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam (kuriems) priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, individualiosios įmonės savininkas, dalininkas (dalininkai), narys (nariai) ir valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nustatant momentą, kuriuo minėtiems subjektams atsiranda pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo praktiką, kurioje konstatuota, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio ĮBĮ nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokiai ĮBĮ prasme. Kasacinėje jurisprudencijoje taip pat nurodoma, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir ankščiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytina ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Įmonės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Koks laiko tarpas atitinka kriterijaus „nedelsdamas“ prasmę, kasacinio teismo praktikoje dar nėra išaiškinta.

20Įmonės nemokumo atsiradimo momentas yra teisiškai reikšmingas vertinant pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo padarinius ir nustatant dėl pavėluoto bankroto bylos inicijavimo (neinicijavimo) atsiradusią žalą. Žala dėl pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pažeidimo pasireiškia tuo, kad dėl pavėluoto kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei pablogėja jos turtinė padėtis.

21Nagrinėjamu atveju tikslaus momento, nuo kada UAB „Daivinta“ tapo nemoki, nustatyti nėra galimybės, kadangi įmonė neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2011 m., o įmonės bankroto byla iškelta tik 2016 metais, įmonė jokio turto neturi, atsakovas kaip įmonės vadovas įmonės balanso bankroto administratoriui neperdavė. Pagal UAB „Daivinta“ bankroto byloje esančius duomenis, įmonės nemokumas sietinas su įmokų mokėjimu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, skolomis VĮ Turto bankui bei AB „Telia Lietuva (buvęs pavadinimas AB „Omnitel“).

22Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovas J. K. išrinktas (paskirtas) UAB „Daivinta“ vadovu nuo 2013 m. kovo 4 d. ir buvo bendrovės vieninteliu akcininku (II t., e. b. l. 70, 71). Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 straipsnis). Atsižvelgiant į byloje kreditorių pateiktus su ieškovės skoliniais įsipareigojimais susijusius įrodymus, matyti, kad šie skoliniai įsipareigojimai susidarė nuo 2013 metų, t. y. atsakovo J. K. vadovavimo UAB „Daivinta“ metu. Nors atsakovas neigia, kad yra susijęs su UAB „Daivinta“ veikla, jo nurodytas aplinkybes paneigia viešo registro – VĮ Registrų centras duomenys, byloje esantys ir teismo aptarti rašytiniai įrodymai (akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, atsakovo pasirašytas įmonės sprendimas taip pat pelno – nuostolių ataskaitą, 2012 metų balansas), todėl teismas šį atsakovo pareiškimą vertina kritiškai kaip gynybinę poziciją ir laiko nepagrįstu ir neįrodytu (CPK 177, 185 straipsniai).

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teisės aktų nuostatas bei teismų praktiką, akivaizdu, jog atsakovas J. K. nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų: neteikė įmonės finansinių ataskaitų VĮ Registrų centras, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo valdomai įmonei, žinodamas, jog įmonė yra nemoki, ir dėl to negalės atsiskaityti su kreditoriais. Minėtas atsakovo neveikimas pripažintinas neteisėtu LR CK 6.246 straipsnio prasme. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, kaip juridinio asmens vadovas, turėjo įstatyminę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, o tokios pareigos nevykdydamas, reiškia asmens neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą). Teismui nustačius, kad atsakovas – įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus (laiku nesikreipė dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo), lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra asmens kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis), tačiau byloje tokių įrodymų nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

24Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2008-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008; 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2009). Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gruodžio 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-840-253/2017 (buvęs bylos Nr. eB2-1754-253/2016) nurodė, jog UAB „Daivinta“ finansinės atskaitomybės dokumentus teikė tik už 2011 metus. Įmonė taip pat teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių jos mokumą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip vadovo pareigas, nevykdė pareigos teisingai ir laiku atsiskaityti su kreditoriais, dėl ko ieškovei bankrutuojančiai UAB „Daivinta“ buvo iškelta bankroto byla su 3321,43 Eur kreditoriniais reikalavimais. Teismo vertinimu, nurodyto dydžio kreditoriniai reikalavimai susidarė dėl atsakovo, kaip juridinio asmens vadovo, kaltės (uždelsto kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo), kurie nagrinėjamu atveju pasireiškia kaip žala ieškovei bankrutuojančiai UAB „Daivinta“, todėl remiantis nurodytomis aplinkybėmis bei teisiniu reglamentavimu, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir ieškovei iš atsakovo priteistinas 1107,43 Eur žalos atlyginimas (CK 2.87 straipsnis, ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis).

25Dėl procesinių palūkanų priteisimo

26CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą - 1107,43 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2017 m. balandžio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 25,00 Eur žyminis mokestis valstybės naudai.

29Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93, 150, 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Daivinta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Sergiejaus Butos, pareiškimą dėl ieškinio dalies atsisakymo tenkinti, priimti ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dalies.

31Civilinę bylą Nr. e2-7003-1032/2017 dalyje dėl 1107 Eur skolos priteisimo iš atsakovo J. K. nutraukti.

32Ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Daivinta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Sergiejaus Butos, patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš atsakovo J. K. (J. K.) 1107,43 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1107,43 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. balandžio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Priteisti iš atsakovo J. K. (J. K.) 25,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

35Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas bankroto administratorius Sergiejus... 6. Atsakovas J. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 7. Atsakovas J. K. į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas... 8. Teismas... 9. iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 8 d.... 10. Dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo... 11. Ieškovė kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl... 12. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas kreipęsis į teismą, turi teisę... 13. Dėl UAB „Daivinta“ nemokumo ir atsakovo kaip įmonės vadovo atsakomybės ... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR... 15. LR IBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad įmonės... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje... 18. Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, priežastys, dėl kurių... 19. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba)... 20. Įmonės nemokumo atsiradimo momentas yra teisiškai reikšmingas vertinant... 21. Nagrinėjamu atveju tikslaus momento, nuo kada UAB „Daivinta“ tapo nemoki,... 22. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovas J. K.... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teisės aktų nuostatas bei teismų... 24. Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia... 25. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 26. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 29. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93, 150, 259, 260, 268, 269, 270... 30. ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Daivinta“,... 31. Civilinę bylą Nr. e2-7003-1032/2017 dalyje dėl 1107 Eur skolos priteisimo... 32. Ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Daivinta“,... 33. Priteisti iš atsakovo J. K. (J. K.) 1107,43 Eur žalos atlyginimą, 5... 34. Priteisti iš atsakovo J. K. (J. K.) 25,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...