Byla 2-834/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Omnitel“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2730-54/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Omnitel“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Rytų skirstomieji tinklai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Bitė Lietuva“ dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo.

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. spalio 16 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės I-ajai pirkimo objekto daliai patvirtinimo ir pripažinimo UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo laimėtoju; įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – patvirtinti naują pasiūlymų eilę ir pripažinti laimėtoju UAB ,,Omnitel“. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui vykdyti tolimesnes Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso procedūras I-ojoje pirkimo objekto dalyje; uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB ,,Bitė Lietuva“ dėl Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugų pirkimo; tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta, uždrausti vykdyti sudarytą sutartį bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su UAB ,,Bitė Lietuva“ paslaugų teikimu AB ,Rytų skirstomieji tinklai.

3Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė.

4Teismas nutartyje nurodė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, visada yra suvaržomos priešingos šalies teisės, todėl reikia stengtis nevaržyti jų labiau, nei būtina ieškinio tikslams pasiekti. Iš ieškinio matyti, kad ieškovas jau anksčiau buvo pareiškęs ieškinį atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymo eilių I-ajai ir II-ajai pirkimo objekto dalims ir pripažinimo UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo laimėtoju. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartimi, o vėliau, įsiteisėjus 2007 m. gegužės 15 d. sprendimui, kuriuo ieškinys buvo atmestas, panaikintos. Taigi atsakovo teisės jau kartą buvo suvaržytos. Nors bylinėjimosi metu viešojo pirkimo procedūrų vykdymas buvo sustabdytas, įsiteisėjus teismo sprendimui jos buvo tęsiamos toliau. Iki ieškinio pateikimo praėjo nemažai laiko, todėl tikėtina, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens jau gali būti sudaryta mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. Tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta, viešojo konkurso sustabdymas neturės jokios įtakos šios bylos išnagrinėjimui, ir priešingai, gali pažeisti sutarties šalių teises ir teisėtus interesus. Teismas atsisakė sustabdyti ir ryšio paslaugų sutarties vykdymą, nes ieškovo reiškiamu ieškiniu nėra ginčijama minėta sutartis, todėl toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas išeitų už ieškinio ribų.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Omnitel“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – uždrausti atsakovui vykdyti tolimesnes Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo organizuoto atvirojo konkurso būdu procedūras I-ojoje pirkimo objekto ,,Mobiliojo ryšio (GMS) ir GPRS paslaugos“ dalyje; uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB ,,Bitė Lietuva“ dėl Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugų pirkimo organizuoto atvirojo konkurso pagrindu, tuo atveju, jei sudaryta sutartis, uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui vykdyti sutartį bei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su UAB ,,Bitė Lietuva“ paslaugų teikimu AB ,Rytų skirstomieji tinklai.

6Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, kadangi iš esmės pažeidžia ieškovo interesus. Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (Viešųjų pirkimų įstatymo 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu, teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal minėto įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina teisme pareiškus ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros nėra baigtos. Priešingu atveju, tiekėjo teisėtų interesų gynyba teisme būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma, arba nebetektų prasmės. Be to, CPK nenumato apribojimų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jos jau buvo taikytos, todėl tokiu pagrindu Vilniaus apygardos teismas negalėjo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas neteisingai nurodė, jog nuo laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo iki ieškinio pareiškimo praėjo daug laiko, kadangi pirmosios instancijos teismas sprendimas įsiteisėjo tik 2007 m. spalio 9 d., o ieškinys buvo pateiktas spalio 16 d. Taigi priešingai, nei konstatuoja teismas, ieškinys buvo pateiktas per labai trumpą laiką. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tarp atsakovo ir trečiojo asmens galėjo būti sudaryta sutartis, padarė jokiais įrodymais nepagrįstas išvadas ir rėmėsi tik prielaidomis. Teismas nepagrįstai nurodė, jog draudimas atsakovui ir trečiajam asmeniui vykdyti sutartį užeis už ieškinio ribų, nes ieškovas neginčija pačios sutarties. Trečiojo asmens, kuris buvo pripažintas konkurso laimėtoju, pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, dėl ko pasiūlymo kaina buvo apskaičiuota neteisingai, o atsakovas neteisingai nustatė pasiūlymų eilę, kas sudarė prielaidas pripažinti UAB ,Bitė Lietuva“ konkurso laimėtoju pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas. Remiantis neteisėtais sprendimais negali kilti teisėtos pasekmės, todėl sutartis dėl mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo turėtų būti pripažinta niekine. Todėl ieškovo reiškimas reikalavimas pripažinti negaliojančiais konkurso rezultatus yra tiesiogiai susijęs su ketinamos sudaryti sutarties pripažinimu niekine ir atskiro jos ginčijimo neturėtų būti reikalaujama, nes pats sutartie sudarymo pagrindas yra neteisėtas.

7Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo jį atmesti, paliekant Vilniaus apygardos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas pakartotinai kreipdamasis į teismas nurodė, jog paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, tačiau šiomis aplinkybėmis ieškovas jau rėmėsi apeliaciniame skunde. Dėl anksčiau taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas jau patyrė realius nuostolius, t. y. buvo priverstas pirkti paslaugas 2005 m. kainomis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nurodo, jog 2007 m. lapkričio 12 d. su trečiuoju asmeniu UAB ,,Bitė Lietuva“ buvo sudaryta paslaugų pirkimo sutartį. Šios sutarties vykdymo sustabdymas pažeistų viešąjį interesą, kadangi atsakovas yra vienintelė elektros paslaugas teikianti įmonė nustatytoje Lietuvos dalyje, todėl negaunant mobiliojo ryšio paslaugų gali sutrikti elektros tinklų įrenginių priežiūra, sauga ir patikimas eksploatavimas, remonto darbai, dėl ko neigiamas pasekmes gali patirti elektros energijos vartotojai.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

10Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Tačiau šioje teisės normoje numatyta, jog laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimo ribų (CPK 145 str. 2 d.). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

11Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju ginčijamos mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo procedūros, kurias vykdo elektros energijos paskirstymą ir tiekimą atliekanti įmonė, vienintelė užtikrinanti elektros energijos tiekimą daliai Lietuvos vartotojų. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su viešuoju interesu. Taigi siekiant teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, būtina viešojo pirkimo sustabdymo pasekmes vertinti finansine, ekonomine ir socialine prasmėmis, taip pat spręsti dėl proceso šalių lygiateisiškumo principo galimo pažeidimo.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, jog viešasis konkursas ,,Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimas“ buvo pradėtas dar 2006 m. spalio 20 d. Sprendimas dėl mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo nugalėtojo ir preliminarios pasiūlymų eilės buvo priimtas 2007 m. sausio 6 d. Šį sprendimą apeliantas ginčijo. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu ieškovo UAB ,,Omnitel“ ieškinys atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo buvo atmestas. Viso minėtos bylos nagrinėjimo metu atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. buvo sustabdytos tolesnės konkurso procedūros, kurios įsiteisėjus teismo sprendimui buvo panaikintos. Dėl konkurso procedūrų sustabdymo, atsakovas beveik metus laiko negalėjo sudaryti mobiliojo ryšio pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pripažinta bendrove ir mobiliojo ryši paslaugas pagal ankstesnę sutartį pirko iš atsakovo UAB ,,Omnitel“.

13Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. spalio 15 d. vėl kreipėsi į teismą dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Kartu pateikė ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras, uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju UAB ,,Bitė Lietuva“ dėl mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo, tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta, uždrausti vykdyti sudarytą sutartį bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su paslaugų teikimu.

14Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi pakartotinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, dėl konkurso, kurio procedūros jau beveik metus buvo sustabdytos, iš esmės pažeistų atsakovo teises ir teisėtus interesus, nebūtų proporcingas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams, o taip pat prieštarautų teisingumo, ekonomiškumo bei protingumo principams (CPK 145 str. 2 d., VPĮ 122 str. 3 d., CK 1.5 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra strateginės paskirties bendrovė, t. y. elektros energijos operatorius (Energetikos įstatymo 19 str. 1 d.), vienintelis tiekiantis ir skirstantis elektros energiją nustatytoje Lietuvos dalyje, darytina išvada, jog negaudamas mobiliojo ryšio paslaugų, atsakovas negalės tinkamai atlikti savo tiesioginių funkcijų, t. y. tinkamo elektros energijos paskirstymo, elektros tinklų įrenginių priežiūros, saugos ir patikimo eksploatavimo ir pan., dėl ko neigiamus padarinius gali patirti elektros energijos vartotojai. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą. Lietuvos apeliacinio teismo tokio pobūdžio bylose formuojama praktika rodo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Taigi tais atvejais, kai nustatoma, jog laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, teismas gali atsisakyti jas taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Congestum group“ ir kt. v. M. K. Čiurlionio menų mokykla , bylos nr. 2-587/2007, kat. 110.1; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Skirgesa“ v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos , bylos nr. 2-638/2007, kat. 110.1).

15Be to, iš atsakovo atsiliepime pateikto Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarties Nr. 07-10220/471260 nuorašo matyti, jog tarp atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai ir UAB ,,Bitė Lietuva“ 2007 m. lapkričio 12 d. buvo sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis pagal viešojo pirkimo rezultatus. Todėl šiuo atveju ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis ne tik būtų išeita už pareikšto reikalavimo ribų, bet ir pažeista VPĮ 122 straipsnio 3 dalis, pagal kurią viešojo pirkimo procedūros gali būti stabdomos tik iki jų pasibaigimo.

16Apibendrinant pažymėtina, kad šioje konkrečioje situacijoje netenkinus ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl viešojo intereso, ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo teises galėtų ginti alternatyviais teisių gynimo būdais (pavyzdžiui, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo).

17Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Palikti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. spalio 16 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus... 3. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą... 4. Teismas nutartyje nurodė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones,... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Omnitel“ prašo panaikinti Vilniaus... 6. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis... 7. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB Rytų skirstomieji... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo galimai... 10. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 11. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog viešasis konkursas ,,Mobiliojo... 13. Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. spalio 15 d. vėl kreipėsi į teismą dėl... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 15. Be to, iš atsakovo atsiliepime pateikto Telekomunikacijų paslaugų teikimo... 16. Apibendrinant pažymėtina, kad šioje konkrečioje situacijoje netenkinus... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartį nepakeistą....