Byla 2-150-512/2016
Dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, Kristinai Uktverytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovui V. A., trečiajam asmeniui I. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „German Baltik“ ieškinį (patikslintą) atsakovams V. A. ir N. A., tretiesiems asmenims I. A., UAB „Notransa“, UAB „Kortas“, UAB „CCM BALTIC“, UAB „Konsolė“, UAB „Ranga“, UAB „Žibai“, UAB „Titano ranga“, dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu), prašydama priteisti iš atsakovo V. A. 102709,45 Lt (29746,71 Eur), o iš atsakovės N. A. – 28190,00 Lt (8164,39 Eur) nuostolių atlyginimui, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013-08-05 nutartimi iškėlė bankroto bylą Nr. B2-1286-622/2013 UAB „German Baltik“. Atsakovas V. A. nuo 2012-02-27 buvo vienintelis įmonės akcininkas ir iki bankroto bylos iškėlimo ėjo ieškovės direktoriaus pareigas, todėl šiam atsakovui tenka pareiga perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą. Atsakovas V. A. buvo įpareigotas perduoti bendrovės turtą ir visus dokumentus bankroto administratoriui. Per laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2013-08-17 iš UAB „German Baltik“ banko sąskaitos atsakovui V. A. į jo sąskaitą buvo išmokėta 99734,00 Lt. Atsakovas iš UAB „German Baltic“ gautų lėšų panaudojimo įmonės reikmėms nepagrindė jokiais dokumentais, lėšų neperdavė bankroto administratoriui, tuo padarė žalą ieškovei. Be to, iš UAB „German Baltik“ banko sąskaitos į N. A. sąskaitą buvo pervesta 28190,00 Lt. Šių lėšų panaudojimas įmonės reikmėms nepagrįstas jokiais dokumentais, lėšos neperduotos bankroto administratoriui, tuo atsakovė padarė žalą ieškovei. UAB „Titano ranga“ pagal 2013-03-20 kasos išlaidų orderį ir pagal UAB „German Baltic“ kasos pajamų orderio kvitą, serija GB1 Nr. 2, atsiskaitydama už atliktus darbus pagal 2013-03-03 UAB „German Baltic“ sąskaitą GB Nr. 033, sumokėjo UAB „German Baltic“ 2975,45 Lt. Šių lėšų V. A. UAB „German Baltic“ bankroto administratoriui neperdavė.

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį (patikslintą), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodė, kad UAB “Verslo administravimo kompanija” atliko paskaičiavimus ir nustatė pinigų trūkumą neturėdama visų įmonės apskaitos dokumentų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-27 sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo V. A. 102709,45 Lt žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2215,20 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei, o iš atsakovės N. A. – 28190,00 Lt žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 624,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės bankrutavusios UAB „German Baltik“, į. k. 302651258, naudai. Taip pat priteisė iš atsakovo V. A. 2822,04 Lt žyminio mokesčio, o iš atsakovės N. A. – 795,96 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

52015 m. kovo 31 d. Klaipėdos apgyrados teismo nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimas panaikintas ir perduota byla pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Trečiasis asmuo I. A. pateikė atsiliepimą į ieškovės (patikslintą) ieškinį, prašo ieškinio netenkinti kaip nepagrįsto. Nurodo, kad Klaipėdos AVPK ENTS tyrė tuos pačius faktus ir aplinkybes, kurios yra nagrinėjamos šioje byloje. 2014-09-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-957-526/2014 baudžiamuoju įsakymu buvo pripažinta kalta pagal LR BK 223 str. 1 d. Teigia, jog ji, veikdama kaip įmonės valdymo organas, dėl aplaidumo neišsaugojo dokumentų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti kur, kam ir kada atsakingi asmenys panaudojo laikotarpiu nuo 2012-09-25 iki 2013-04-17 iš banko sąskaitos pervestus 46841,31 Lt ir iš UAB “Titano ranga” priimtą 2975,45 Lt sumą. Likusiai 81082,69 Lt sumai tyrimo metu buvo pateikti pinigų panaudojimą patvirtinantys dokumentai. Faktas, kad veikė kaip įmonės vadovė, patvirtina ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, bei tai, kad pagal LR BK 223 str. už buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Mano, kad už piniginių lėšų panaudojimą turi atsakyti realus įmonės vadovas, kuris realiai vadovavo ir organizavo įmonės ūkinę-finansinę veiklą. Ieškinyje nurodyti duomenys neatitinka tikrovės ir yra paneigti specialisto išvada. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad pinigus pasisavino atsakovai. Fakto, kaip neteisėtas pinigų panaudojimas ar pasisavinimas nenustatė ir išsamus specialisto tyrimas baudžiamojoje byloje. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kas realiai naudojosi banko sąskaitomis, banko kortelėmis, piniginėmis lėšomis.

7Trečiasis asmuo UAB “Ranga” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad turi visus originalius dokumentus, įrodančius dėl atsiskaitymo su BUAB “German Baltic” (b. 4 tomas l. 124).

8Trečiasis asmuo UAB “Žibai” pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad 2012-04-25 su UAB “German Baltic” buvo pasirašiusi sutartį, pagal kurią rangovas atliko M. J. pagrindinės mokyklos fasado šiltinimo darbus. Už atliktus darbus UAB “Žibai” atsiskaitė sutartyje numatytu terminu. Šalys tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus ir sutarties galiojimas baigėsi. Tretysis asmuo dėl pareikšto ieškinio paliko spręsti teismo nuožiūra. Pateiktas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. 4 tomas l. 136).

9UAB “Talesta” pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame prašo sprendimą dėl ieškinio tenkinimo priimti teismo nuožiūrą, bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad UAB “Titano ranga” ir UAB “Talesta” buvo reorganizuoti, prijungiant UAB “Titano ranga”, kuri po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo ir buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie UAB “Talesta”, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą. Reorganizavimo sąlygų pagrindu visą UAB “Titano ranga” turtą, teises ir pareigas perėmė veiklą teisianti UAB “Talesta”. UAB “Titano ranga” yra visiškai apmokėjusi 2013-03-03 UAB “German Baltic” sąskaitą GB Nr. 033 2975,45 Lt sumai ir tai patvirtina 2013-03-20 kasos pajamų orderio kvitas GB1 Nr. 2 bei 2013-03-20 kasos išlaidų orderis Nr.5. UAB “Talesta” nėra žinoma, kam ir kaip iš UAB “Titano ranga” gautas lėšas 2975,45 Lt sumoje panaudojo UAB “German Baltic” vadovas V. A.. Pareiškė, jog jokių rangos sutartimi nenumatytų medžiagų iš UAB “German Baltic” nėra gavęs (b. 4 tomas l. 137-138).

10Tečiasis asmuo UAB “CCM Baltic” pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame prašo sprendimą dėl ieškinio tenkinimo priimti teismo nuožiūrą, bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad jokių rangos sutartimi nenumatytų medžiagų iš UAB “German Baltic” nėra gavęs. Ginčas tarp UAB “CCM Baltic” ir UAB “German Baltic” dėl tarpusavio atsiskaitymų yra galutinai išspręstas (b. 4 tomas l. 147-148).

11Trečiasis asmuo UAB Konsolė” pateiktu atsilpiemu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal susitarimus nėra skolingi ieškovui, sutartinius įsipareigojimus yra įvykdę.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašo jį tenkinti pilnai, iš esmės paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad atsakovai nepagrindė iš UAB „German Baltic“ gautų lėšų panaudojimo bendrovės reikmėms, bendrovės buhalteriniai dokumentai neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų, dalį išlaidų atsakovai grindžia kitų bendrovių buhalteriniais dokumentais, todėl tokiais kaltais veiksmais padarė žalą bendrovei.

13Atsakovas V. A. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Atsakovas paaiškino, kad įmonės vadovas buvo tik formalus, įmonę faktiškai valdė dukra- trečiasis asmuo I. A.. Atsakovo nuomone, kad sumų pervedimas iš bendrovės sąskaitos į asmeninę sąskaitą savaime nėra pažeidimas, teigia, jog byloje netinkamai patrauktas atsakovas, nes įmonei vadovavo I. A..

14Trečiasis asmuo I. A. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti, iš esmės paaiškino atsiliepime nurodytas aplinkybes.

15Ieškinys (patikslintas) tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo metu šalių atstovų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013-08-05 UAB „German Baltik“ iškėlė bankroto bylą (T. 1, b. l. 105–106). UAB „German Baltik“ vadovas ir akcininkas nuo 2012-02-27 buvo V. A. (b. 1 tomas l. 69–70, 72). V. A. iš UAB „German Baltik“ banko sąskaitos buvo pervesta 99 734,00 Lt (b. 1 tomas l. 9–10). N. A. iš UAB „German Baltik“ banko sąskaitos buvo pervesta 28 190,00 Lt (b. l. 11). UAB „Titano ranga“ UAB „German Baltik“ vadovui V. A. išmokėjo 2975,45 Lt (b. 1 tomas l. 64–68). 2014-03-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi byloje 83.8.30-144/2014 iš dalies buvo patenkintas UAB „German Baltic“ administratorės UAB „Verslo administravimo kompanija“ atstovės R. P. skundas ir panaikintas Klaipėdos apygardos prokuratūros 2014-02-06 prokuroro nutarimas ir 2014-01-07 Klaipėdos apskrities VPK nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222, 223 str. (apgaulingos (aplaidžios) apskaitos tvarkymo) (b. 1 tomas l. 83–84). Pagal ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr.30-9-00136-14 pateiktą 2014-07-10 specialisto išvadą Nr. 30-19-IS1-501 (b. 1 tomas l. 182–198) nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-03-21 iki 2013-04-16 į A. A. ir N. A. banko sąskaitas buvo pervesta iš viso 127 924 Lt, iš tyrimui pateiktų laikotarpio nuo 2012-03-01 iki 2012-08-31 avanso apyskaitų ir buhalterinės sąskaitos 25601 „V. A.“ apyvartos žiniaraščių nustatyta, kad atskaitingi asmenys įsiskolinimo įmonei 2012-03-01 neturėjo, UAB „German Baltic“ laikotarpiu nuo 2012-03-01 iki 2012-08-31 į buhalterinės sąskaitos 25601 „V. A.“ apyvartos žiniaraščius užregistravo iš viso 81 625 Lt pajamų ir 81 082,69 Lt išlaidų, nepanaudoto avanso likutis pas atskaitingą asmenį 2012-09-01 – 542,31 Lt. Tyrimui nebuvo pateiktos UAB „German Baltic“ laikotarpio nuo 2011-07-29 iki 2012-03-01 ir laikotarpio nuo 2012-09-01 iki 2013-08-05 atskaitingų asmenų avanso apyskaitos, buhalterinės sąskaitos „D2560, atskaitingi asmenys“ apyvartos žiniaraščiai (registrai), todėl tyrimo metu negalima nustatyti, kur, kam ir kada atskaitingi asmenys panaudojo laikotarpiu nuo 2012-09-25 iki 2013-04-17 iš banko sąskaitos pervestus 46 841,31 Lt (127 924 – 81 082,69). Pagal 2014-09-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą baudžiamojoje byloje Nr. 1-957-526/2014 I. A. yra pripažinta kalta padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 223 str. 1 d. Teismas pripažino, kad įrodyta, kad I. A., laikotarpiu nuo 2012-02-27 iki 2013-08-05, dirbdama UAB „German Baltik“ buhaltere ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d., 21 str. 1 d. būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, už apskaitos organizavimą, neišsaugojo UAB „German Baltik“ buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, iš dalies negalima nustatyti UAB „German Baltik“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros laikotarpiu nuo 2011-07-29 iki 2013-08-05 (2 tomas, b.l. 2–6).

17Iš byloje esančios medžiagos bei Liteko duomenimis nustatyta, kad 2013-08-05 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB “German Baltik” iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB “Verslo administravimo kompanija”. Ta pačia nutartimi UAB “German Baltik” vadovas įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administartoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę. (1 tomas, b.l. 105-106). Minėta, kad įmonei iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai administratoriui privalo perduoti visus dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, per teismo nustatytą terminą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas). UAB “German Baltik” vadovas nuo 2012-02-27 iki 2013-08-17 buvo atsakovas V. A. (1 tomas, b.l. 69). Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB “German Baltik” vienintelis akcininkas buvo atsakovas V. A. (1 tomas, b.l. 70, 72).

18Bendrovės valdymo organo nario (vykdančiojo vadovo) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę.

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl buvusio bendrovės vadovo V. A. atsakomybės už jo veiksmais bendrovei padarytą žalą. Tokiu atveju vertinant įrodymus būtina turėti omenyje tai, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 straipsnis); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B., J. G., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., V. K., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A., O. M., V. C., bylos Nr. 3K-3-298/2006).

20Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai žala padaryta per konkretaus vadovo įgaliojimų laikotarpį jam pažeidus minėtas imperatyviąsias įstatymų nuostatas, atsakomybė kyla savarankiškais pagrindais.

21Atsakovas V. A. nurodo, kad jis buvo tik formalus įmonės vadovas, faktiškai įmonę valdė jo dukra - trečiasis asmuo I. A.. Pastaroji patvirtino, jog ji buvo faktinė įmonės vadovė, teigia, kad už piniginių lėšų panaudojimą turi atsakyti realus įmonės vadovas, kuris realiai vadovavo ir organizavo įmonės ūkinę-finansinę veiklą. Nurodo, kad buhalterinė apskaita buvo vedama kompiuteryje, tačiau jis sugedo ir nepavyko atstatyti duomenų (1 tomas, b.l. 81-82).

22Dėl šių aplinkybių teismas pažymi, kad civilinės atsakomybės nesukelia tik tinkamas prievolės įvykdymas – jei vadovas deleguoja savo įstatyme nustatytas pareigas tretiesiems asmenims be teisinio pagrindo, jis neatleidžiamas nuo pareigos atlyginti žalą bendrovei dėl šių pareigų pažeidimo.

23Bendrovės vadovas atsako ne tik už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bet ir už tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalis 1–3 punktai), taip pat kad įmonė turi teisę sudaryti tarpines finansines ataskaitas ir kt. (ĮFAĮ 15 straipsnis). Be to, pagal ĮFAĮ 16 straipsnio 1 dalies nuostatas, sudarydamos finansines ataskaitas, įmonės įvertina turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus vadovaudamosi bendraisiais apskaitos principais ir apskaitos standartais. Įmonės turtas yra įtraukiamas į apskaitą pagal apskaitos dokumentus, todėl turto turėjimas ir netekimas turi būti įrodinėjamas apskaitos dokumentais.

24Šioje byloje esančia medžiaga nustatyta, kad nors atsakovas V. A. ir buvo perleidęs dalį vadovo funkcijų trečiajam asmeniui I. A. (2013-02-28 įgaliojimo ir ankstesnių pagrindu), tačiau visų įmonės vadovo pareigų, numatytų ABĮ 37 straipsnyje jis niekada nebuvo perleidęs, t.y. jis liko atsakingas už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

25Atsakovai neginčija, jog dalis buhalterinių dokumentų nėra išsaugoti, jie nebuvo perduoti bankroto administratoriui ir remiasi tik teiginiais dėl aplaidžiai tvarkomos buhalterijos, už kurios veiklos organizavimą V. A. ir buvo atsakingas. Laikytina, kad šie įmonės vadovo neteisėti veiksmai lėmė žalos įmonei padarymą.

26Atsakovas V. A. neteikė įrodymų apie tai, kad jam patikėtos įmonės lėšos būtų panaudotos pagal paskirtį, kad būtų tinkamai organizuota įmonės finansinė apskaita, išsaugoti ir teisingai pildomi įmonės finansiniai dokumentai. Vadinasi V. A. nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek buvo būtina įmonės vadovui ir tuo pasireiškia jo kaltė (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

27Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas V. A. akivaizdžiai viršijo protingos ūkinės–komercinės rizikos ribas, buvo nelojalus ar veikė aiškiai aplaidžiai, viršijo jam suteiktus įgaliojimus. Visi šie pažeidimai kartu ir kiekvienas atskirai yra pagrindas vadovo civilinei atsakomybei kilti.

28CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad įmonės vadovo veiksmai turi užtikrinti, jog įmonei ir jos kreditoriams nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Žala, kaip viena iš įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.249 straipsnis), gali būti apibūdinama kaip dėl neteisėto sprendimo atsiradęs juridinio asmens ar kreditoriaus turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias juridinis asmuo ar kreditorius būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų įmonės vadovo veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), t. y. valdymo organo nario padaryta žala gali pasireikšti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos forma. Bankrutuojančiai įmonei žala atsiranda, nes padidėja jos skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėja turtinė padėtis, atsiranda įmonės skolos, kurių įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

29Atsakovė N. A. nieko bendro su UAB “German Baltik” veikla neturėjo, todėl į jos asmeninę sąskaitą pervestos lėšos laikytinos be pagrindo gautu turtu ir turi būti grąžintos (CK 6.237 straipsnio 1 dalis).

30Atsakovams ne kartą buvo siūlyta teikti papildomus įrodymus (atlikti finansinę- buhalterinę ekspertizę, apklausti liudytojus ir pan.), tačiau jie savo procesinėmis teisėmis nesinaudojo, todėl jų teiginiai apie tai, kad įmonės lėšų panaudojimas yra pagrįstas buhalteriniais dokumentais, nėra patvirtinti jokiais įrodymais.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

32Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.). Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 9 p.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

33Ieškovė patyrė 2420,00 Lt (700,88 Eur) advokato pagalbos išlaidų, 400,00 Lt (115,85 Eur) antstolio vykdymo išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 20,00 Lt (5,79 Eur) išlaidų už informaciją iš gyventojų registro tarnybos, iš viso 822,52 Eur. Laikytina, kad tenkinamas ieškovės reikalavimas atsakovo V. A. atžvilgiu sudaro 78 procentus bendros reikalavimo sumos, atsakovės N. A. atžvilgiu – 22 procentus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, proporcingai reikalavimų dydžiui ieškovei iš atsakovo V. A. priteistina 641,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovės N. A. – 180,96 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Mokėtinas žyminis mokestis šioje byloje – 1047,85 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista (83 str. 1 d. 8 p.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo V. A. priteistina 817,33 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai, iš atsakovės N. A. – 230,52 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti.

37Priteisti iš atsakovo V. A., a.k. ( - ) 29746,71 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 641,56 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės bankrutavusios UAB „German Baltik“, į.k. 302651258, naudai.

38Priteisti iš atsakovės N. A., a.k. ( - ) 8164,39 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 180,96 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės bankrutavusios UAB „German Baltik“, į.k. 302651258, naudai.

39Priteisti iš atsakovo V. A. 817,33 Eur žyminio mokesčio valstybei.

40Priteisti iš atsakovės N. A. 230,52 Eur žyminio mokesčio valstybei.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu), prašydama priteisti... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį (patikslintą), kuriame nurodė,... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-27 sprendimu ieškinį tenkino ir... 5. 2015 m. kovo 31 d. Klaipėdos apgyrados teismo nutartimi Klaipėdos miesto... 6. Trečiasis asmuo I. A. pateikė atsiliepimą į ieškovės (patikslintą)... 7. Trečiasis asmuo UAB “Ranga” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad turi... 8. Trečiasis asmuo UAB “Žibai” pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad... 9. UAB “Talesta” pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame prašo... 10. Tečiasis asmuo UAB “CCM Baltic” pateikė atsiliepimą į ieškovės... 11. Trečiasis asmuo UAB Konsolė” pateiktu atsilpiemu su ieškiniu nesutiko.... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašo jį... 13. Atsakovas V. A. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Atsakovas... 14. Trečiasis asmuo I. A. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti, iš esmės... 15. Ieškinys (patikslintas) tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo metu šalių atstovų paaiškinimais, rašytine bylos... 17. Iš byloje esančios medžiagos bei Liteko duomenimis nustatyta, kad 2013-08-05... 18. Bendrovės valdymo organo nario (vykdančiojo vadovo) civilinė atsakomybė... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl buvusio bendrovės vadovo V.... 20. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad... 21. Atsakovas V. A. nurodo, kad jis buvo tik formalus įmonės vadovas, faktiškai... 22. Dėl šių aplinkybių teismas pažymi, kad civilinės atsakomybės nesukelia... 23. Bendrovės vadovas atsako ne tik už metinių finansinių ataskaitų rinkinio... 24. Šioje byloje esančia medžiaga nustatyta, kad nors atsakovas V. A. ir buvo... 25. Atsakovai neginčija, jog dalis buhalterinių dokumentų nėra išsaugoti, jie... 26. Atsakovas V. A. neteikė įrodymų apie tai, kad jam patikėtos įmonės... 27. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas V. A. akivaizdžiai viršijo protingos... 28. CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl įmonės vadovo, kaip juridinio... 29. Atsakovė N. A. nieko bendro su UAB “German Baltik” veikla neturėjo,... 30. Atsakovams ne kartą buvo siūlyta teikti papildomus įrodymus (atlikti... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 32. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 33. Ieškovė patyrė 2420,00 Lt (700,88 Eur) advokato pagalbos išlaidų, 400,00... 34. Mokėtinas žyminis mokestis šioje byloje – 1047,85 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 268,... 36. ieškinį tenkinti.... 37. Priteisti iš atsakovo V. A., a.k. ( - ) 29746,71 Eur nuostolių atlyginimo, 5... 38. Priteisti iš atsakovės N. A., a.k. ( - ) 8164,39 Eur nuostolių atlyginimo, 5... 39. Priteisti iš atsakovo V. A. 817,33 Eur žyminio mokesčio valstybei.... 40. Priteisti iš atsakovės N. A. 230,52 Eur žyminio mokesčio valstybei.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...