Byla e2-2637-566/2016
Dėl nuostolių atlyginimo bei atsakovo UAB „Ecotechna plius“ priešieškinį ieškovui UAB „Virpa“ dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant Laurai Aleknaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui P. V., ieškovo atstovei advokatei A. R., atsakovo atstovui M. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Virpa“ ieškinį atsakovui UAB „Ecotechna plius“ dėl nuostolių atlyginimo bei atsakovo UAB „Ecotechna plius“ priešieškinį ieškovui UAB „Virpa“ dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, kad pagal 2015-05-28 tarp jo ir atsakovo sudarytą Statybos darbų subrangos sutartį Nr. 152815 (toliau – Sutartis) atsakovas (subrangovas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika naudodamas ieškovo (rangovo) medžiagas atlikti Sutarties 1 straipsnyje nustatytus statybos darbus sutartomis kainomis ir perduoti atliktus darbus rangovui ne vėliau kaip iki 2015-07-17. Už darbus, kurie turėjo būti atlikti statybos objekte – daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), ieškovas atsakovui sumokėjo 3 000,00 Eur avansą. Nurodė, kad nors pradžioje atsakovas darbus atliko tinkamai, tačiau, vėliau, nebesiuntė į objektą kvalifikuotų darbininkų, sumažino jų skaičių iki 3. Ieškovas, atsižvelgdamas į užsakovų (namo savininkų) pastabas, pareiškė atsakovui pretenzijas dėl netinkamos darbo kokybės, nuolatinio darbininkų rūkymo ant objekto stogo ir apsauginės plėvelės sugadinimo. Atsakovas nereagavo į ieškovo pretenzijas ir nepašalino savo darbų trūkumų, todėl ieškovas 2015-07-15 raštu informavo atsakovą, kad Sutartį su juo nutraukiantis ir pareikalavo perduoti atliktus statybos darbus, tuo pačiu nurodydamas, kad atsakovas turės atlyginti padarytą žalą. Atsakovo atstovas į objektą neatvyko ir atliktų darbų neperdavė, tačiau 2015-07-17 ieškovo buveinės adresu paliko nepasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą, kuriuos ieškovas atsakovui grąžino, nurodydamas, kad atsakovas privalo surašyti ne aktą, o perduoti atliktus darbus bei pašalinti atliktų darbų trūkumus. Atsakovui neatlikus jokių veiksmų, ieškovas 2015-07-31 pranešimu informavo atsakovą, kad darbų priėmimas vyks 2015-08-05 dalyvaujant nepriklausomam ekspertui ir užsakovams, tačiau atsakovas minėtu laiku į objektą neatvyko, todėl darbai buvo priimti nedalyvaujant atsakovui, nustatant tinkamai ir netinkamai atliktus darbų apimtis bei nusprendžiant dėl sugadinto stogo perdarymo. Ieškovas 2015-08-06 raštu informavo atsakovą apie vykusį susirinkimą ir išsiuntė su tuo susijusius dokumentus. Ieškovas ištaisė atsakovo padarytus darbų kokybės trūkumus, perdarė sugadintą stogą ir atliktus darbus perdavė užsakovams. Atsakovas 2015-08-28 rašte ieškovui nurodė, kad nesutinka su pateiktais dokumentais, siūlydamas organizuoti naują darbų perdavimą-priėmimą dalyvaujant abiem šalims, tačiau, kadangi ieškovas darbus jau buvo atlikęs ir perdavęs užsakovams, to nebebuvo galima padaryti. Ieškovas nurodė, kad jo patirti nuostoliai dėl netinkamai atliktų darbų, sugadintų statybinių medžiagų ir sugadintos stogo dangos yra lygūs 7 350,20 Eur be PVM sumai, kurią sudaro 3 399,74 Eur be PVM už fasado broko ištaisymo darbus ir 3 950,46 Eur be PVM už stogo konstrukcijų sutaisymą. Nurodė, kad atsakovas tinkamai atliko statybos darbus už 5 928,16 Eur sumą be PVM, ir kadangi atsakovui buvo sumokėtas 3 000,00 Eur avansas, likusią ieškovo nesumokėtą sumą už atliktus atsakovo darbus – 2 928,16 Eur be PVM, ieškovas įskaitė į atlygintinos žalos dalį, likusi neapmokėta žalos dalis – 4 422,04 Eur. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4 422,04 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, e. b. l. 1-3).

4Atsakovas byloje pateikė priešieškinį, nurodydamas, kad ieškovas pretenzijose ar susitikimų metu nė karto nėra nurodęs ir įvardijęs konkrečius darbus, kurie atsakovo buvo atlikti nekokybiškai. Priešingai, matydamas, kad atsakovo darbuotojai darbus atlieka laiku (Sutartyje numatyto termino pabaiga 2015-07-17), norėdamas užkirsti kelią atsakovo darbuotojams laiku atlikti darbus ir taip siekdamas išvengti atsiskaitymo su atsakovu, ieškovas 2015-07-15 uždraudė atsakovo darbuotojams patekti į objektą taip faktiškai vienašališkai nutraukdamas Sutartį, nors 2015-07-15 rašte nurodė vienašališkai nutraukiantis Sutartį nuo 2015-07-17. Pažymėjo, kad ieškovas nustatė tarpinius darbų atlikimo terminus bei nuolat kontroliavo atsakovo atliekamų darbų eigą, kokybę, tačiau niekada neįvardijo darbų kokybės trūkumų, vengė darbus kartu peržiūrėti, fiksuoti ar pasitelkti trečiuosius asmenis įvertinant darbų kokybę. Teigė, kad jei atsakovas būtų vengęs ištaisyti darbų trūkumus, ieškovas turėjo teisę prašyti skirti ekspertizę. Pažymėjo, kad 2015-07-17 pretenzijoje ieškovas nurodė, kad atsakovas gali per 2 darbo dienas kreiptis dėl defektų pašalinimo, tuo pačiu nurodydamas, kad ieškovas negali stabdyti darbų, todėl pats tęsia atsakovo darytus darbus. Atsakovas teigė, kad 2015-08-05 Susirinkimo protokole numatyta, kad su defektais padarytus darbus ištaisyti pavedama ieškovui, nors ir iš ankstesnio ieškovo rašto matyti, kad ieškovas savarankiškai baiginėjo atsakovo darbus jau nuo 2015-07-16. Pažymėjo, kad tokiu būdu ieškovas apribojo atsakovui galimybę ne tik priduoti darbus pagal esamą būklę, tačiau ir kilus ginčui prašyti ekspertinio vertinimo. Be to, atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad darbo trūkumai/darbų neatlikimas negalėjo būti fiksuoti 2015-08-05, kadangi ieškovas jau tuo metu atlikinėjo ar buvo atlikęs darbus, kuriuos turėjo pabaigti atsakovas. Nurodė, kad Sutartyje įvirtintą darbų perdavimo būdą ir laiką ieškovas pakeitė savo nuožiūra: datą parinko 2015-08-05, tačiau nenurodė tikslaus laiko, o vietoj darbų perdavimo akto paskyrė Susirinkimą, nors joks susirinkimas nustatytą dieną realiai nevyko ir buvo fiktyvus. Nurodė, kad ieškovas yra priėmęs pirmą dalį darbų, nors, be gauto avanso, už atliktus ir priimtus darbus nėra nieko atsakovui mokėjęs. Teigė, kad jis siekė bendrauti su ieškovu, perduoti darbus, kad už tai būtų su juo atsiskaityta, tačiau ieškovas nebendradarbiavo. Atsakovas pažymėjo, kad apie įskaitymą jis sužinojo tik gavęs ieškinį, ir kadangi atsakovas ieškovo atžvilgiu neturi jokių pareigų, ieškovas neturi jokio galiojančio pagrįsto priešpriešinio reikalavimo atsakovui, nėra galimas ir įskaitymo atlikimas. Atsižvelgiant į tai, atsakovas prašo pripažinti ieškovo atliktą Statybos darbų subrangos sutarties nutraukimą neteisėtu, pažeidžiančiu Sutarties sąlygas; pripažinti, jog ieškovo atliktas 2 928,16 Eur įskaitymas yra nepagrįstas ir neteisėtas; priteisti iš ieškovo 4 666,88 Eur skolą už atliktus darbus, 147,29 Eur palūkanas, 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (t. 1, e. b. l. 60-65).

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Iš esmės pakartojo priešieškinyje nurodytus argumentus dėl ieškovo trukdymo atsakovui laiku atlikti darbus, dėl pretenzijų dėl darbų kokybės nebuvimo, nebendradarbiavimo. Nurodė, kad tai, jog atsakovas negalėjo iki galo pabaigti paskutinių darbų, sąlygojo ne atsakovo veiksmai, o pats ieškovas, kadangi atsakovas į statybų objektą nuo 2015-07-15 nebuvo įleistas. Nurodė, kad ieškovo reikalaujamos atlyginti vatos pakeitimo klausimas nėra niekaip susijęs su atsakovo neteisėtais veiksmais (kalte), kadangi ieškovo atsakovui darbams atlikti pateiktos medžiagos buvo panaudotos pagal paskirtį ir nebuvo sugadintos. Nesutiko su ieškovo teiginiais, kad atsakovo darbuotojai rūkydami sugadino difuzinę plėvelę ir dėl lietaus sušlapo šiltinimo vata, kadangi statybų objekte dirbo įvairių darbuotojų, įskaitant ir visuose pastatuose vidaus apdailą atliekančius darbininkus, ir bet kas galėjo patekti ant stogo. Be to, pažymėjo, kad atsakovas nebuvo pasamdytas difuzinės plėvelės tiesimo darbams, tą darė pats ieškovas, todėl negali būti atsakingas dėl jos padengimo kokybės. Nurodė, kad ieškovas nesamdė jokių ekspertų pažeidimams konstatuoti, į statybų objektą neįleido atsakovo nuotraukomis užfiksuoti atliktų darbų būklę bei sugadintas medžiagas. Teigė, kad ieškovas neįrodė nei atsakovo kaltės, nei patirtų nuostolių fakto ir dydžio, nei priežastinio ryšio. Atsakovo nuomone, tai, kad 2015-08-05 Susirinkimo protokolu pats ieškovas pripažino atsakovą kaltu yra neobjektyvu ir šališka, ypač atsižvelgiant į tai, jog Susirinkimo protokolas yra parengtas ieškovo iniciatyva fiktyviai, kadangi realus susirinkimas neįvyko, jame nedalyvavo nei viena iš pasirašiusių šalių. Atsakovas taip pat abejoja ir butų savininkų 2015-07-07 pretenzija, adresuota atsakovui, teigdamas, kad jos turinys buvo parengtas ne savininkų iniciatyva, o paties ieškovo vadovo, ant jo parengto dokumento projekto surenkant savininkų parašus. Pažymėjo, kad atliktinų darbų vertinimas buvo atliktas praėjus daugiau kaip 3 savaitėms po to, kai ieškovas atsakovui nebeleido dirbti objekte ir nutraukė Sutartį, todėl yra neobjektyvus (t. 1, e. b. l. 50-56).

6Ieškovas atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Ieškovas nesutiko su tuo, kad jis nė karto nėra pateikęs atsakovui pretenzijos dėl atliktų darbų kokybės ir nenurodęs darbų trūkumų, kadangi tiek darbų vadovas V. I., tiek direktorius P. V. žodžiu buvo juos nurodę – netinkamai atliekamus armavimo darbus, langų angokraščių suformavimus, akivaizdžiai nelygias horizontalias ir vertikalias linijas, taip pat visišką netvarką objekte, anksčiau atliktų darbų gadinimą ir kt. Nurodė, kad atsakovas žadėjo darbų trūkumus ištaisyti, tačiau to nepadarė. Tuo tarpu ieškovas neturėjo tikslo neleisti atsakovui atlikti darbų, jeigu juos būtų daręs sėkmingai. Pažymėjo, kad jokio atsakovo nurodyto tarpinio darbų perdavimo-priėmimo akto nebuvo, ieškovas nepasinaudojo teise darbus priimti dalimis, toks dalinis darbų priėmimas net nebuvo numatytas sutartyje. Be to, pati darbų apimtis nebuvo tokia didelė ir jų atlikimo terminai tokie ilgi, kad reikėtų juos priiminėti dalimis. Nurodė, kad atsakovo pateiktos nuotraukos nepatvirtina, kad jis darbus atliko kokybiškai – neaišku, kada šios nuotraukos darytos, be to, jos nėra informatyvios, fotografuota iš toli, galimai sąmoningai siekiant išvengti vietų, kuriose darbai buvo atlikti ypač nekokybiškai, iš nuotraukų negalima nustatyti horizontalių ir vertikalių linijų lygumo, paviršių lygumo ir kt. Pažymėjo, kad pats atsakovas priešieškinyje pripažino, kad ieškovas reiškė jam pretenzijas, tik neva neaiškias, abstrakčias, tačiau, ieškovo nuomone, tokiu atveju atsakovas pats galėjo kreiptis papildomo paaiškinimo, nors to nedarė. Nurodė, kad atsakovas pats galėjo pasitelkti trečiuosius asmenis, kad būtų nustatyta darbų kokybė, jei buvo akivaizdu, kad dėl darbų kokybės kyla ginčas. Pažymėjo, kad būtent butų savininkams reikalaujant buvo kviestas nepriklausomas ekspertas ir sustatytas eksperto aktas (išvada). Atsakovo pareiškimai, kad susirinkimas realiai nevyko, niekuo nepagrįsti – rašytiniai įrodymai patvirtina susirinkimo faktą, jame priimtus sprendimus ir atliktą darbų (kokybiškų ir nekokybiškų) matavimą bei fiksavimą. Teigė, kad aplinkybė, kad sutartyje yra nustatytas atliktinų darbų kiekis ir bendra darbų vertė, nereiškia, kad visi darbai buvo atlikti ir kad jie atlikti kokybiškai. Atkreipė dėmesį, kad pats atsakovas pripažįsta, kad darbų nebaigė. Atsakovui buvo pranešta, kada bus priimami jo atlikti darbai ir surašomi defektai, dalyvaujant nepriklausomam ekspertui, tačiau atsakovas 2015-08-05 neatvyko perduoti darbų. Atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad būtų pranešęs ieškovui apie savo ketinimą perduoti atliktus darbus kurią nors dieną, kad būtų kontaktavęs su ieškovu, taip pat niekas netrukdė atsakovui buveinėje palikti pranešimą apie pageidavimą perduoti atliktus darbus konkrečiu laiku. Pažymėjo, kad nesant pagrindo reikalauti skolos, kuri įskaityta į atsakovo padarytus ieškovui nuostolius, atmestinas ir išvestinis atsakovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo (t. 1, e. b. l. 120-123).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, o atsakovo priešieškinį atmesti, iš esmės pakartodami ieškinyje, atsiliepime į priešieškinį nurodytus argumentus. Papildomai pažymėjo, kad pagal šalių sudarytą Sutartį atsakovas turėjo sutvarkyti 4 kotedžų fasadus, padaryti lauko apdailą, t. y. apšiltinimą, tinkavimą, armavimą, angokraščių sutvarkymą. Nurodė, kad darbai buvo pradėti iškart po Sutarties pasirašymo, paskutinėmis gegužės mėn. dienomis, pretenzijas dėl darbų kokybės ieškovas atsakovui pradėjo reikšti kažkur birželio viduryje, tačiau jis į jas nereagavo. Nurodė, kad pagal Sutartį nebuvo sutarta, kas atlieka techninę objekto priežiūrą, kadangi ieškovas yra šios srities specialistas, pats kontroliuodavo vykdomus darbus, taip pat tą darydavo ir užsakovai, kurie buvo paskyrę atsakingą asmenį. Su užsakovais ieškovas buvo sudaręs atskiras sutartis dėl darbų atlikimo, kuriose darbų atlimo terminai buvo tie patys kaip ir Subrangos sutartyje, sudarytoje tarp ieškovo ir atsakovo. Nurodė, kad tuo metu, kai statybos objekte dirbo atsakovas, kiti subrangovai nedirbo. Pažymėjo, kad 2015-07-15 rašytine pretenzija prašė atsakovo perduoti tinkamai atliktus darbus ir ištaisyti netinkamai atliktų darbų trūkumus, ja Subrangos sutartis nebuvo nutraukta, o tik pranešta, kad sutartis gali būti nutraukiama, kad tolimesni darbai nebūtų vykdomi, o tik būtų taisomi atlikti darbų trūkumai, kurių taisymui nustatytas 2 savaičių terminas nuo 2015-07-15. Pažymėjo, kad realiai Sutartis net nebuvo nutraukta, ji pasibaigė 2015-07-17. Atsakovas neneigė, kad žinojo, jog 2015-08-05 vyks darbų priėmimas, tą jis patvirtino savo laiškuose, tačiau vis tiek neatvyko. Susirinkimas vyko 2015-08-05 15.00 val. Pažymėjo, kad atsakovo darbų trūkumus ieškovas pats ištaisė, atliko darbus pagal suderintas lokalines sąmatas stogo konstrukcijų taisymui ir fasado brokų ištaisymui. Teigė, kad darbai buvo pradėti po kelių dienų po susirinkimo 2015-08-05 ir atlikti per 2-3 savaites. Nurodė, kad šalinant defektus, polistirolas nebuvo nuimtas, buvo atlikti armavimo darbai, nes buvo blogai išlyginta ir nebuvo galima dėti dekoro. Pasisakydami dėl stogo nurodė, kad ieškovas turėjo išardyti visą padarytą grebestavimą, nes reikėjo pakeisti visą difuzinę plėvelę virš garažų, kuri dėl rūkymo, vaikščiojimo buvo suplėšyta, su skylėmis, taip pat virš vieno garažo buvo pakeista vata, kuri per suplėšytą difuzinę plevelę nuolietaus sušlapo. Pažymėjo, jog difuzinė plėvelė buvo sugadinta iki ventiliacijos darbų, kurios atliko ieškovas. Nurodė, kad pastolius ieškovas nuomojosi, todėl po 2015-07-17 papildomai už juos turėjo mokėti nuomos mokestį. Pažymėjo, kad atsakovo darbuotojai dirbo tik su fasadu, stogo darbų jie neturėjo atlikti, tačiau ant jo vaikščiojo, rūkė. Teritorija, kur vyko darbai, kurį laiką buvo aptverta tvora, kuri vėliau buvo perkelta dėl kitų darbų atlikimo. Pažymėjo, kad prašoma priteisti iš atsakovo žalos suma yra be PVM. Lokalinėse sąmatose numatytų darbų kaina paremta kaina, kuri buvo sulygta su namų savininkais. Teigė, kad likusiems trims atsakovo darbuotojams ieškovas 2015-07-15 nebeleido dirbti objekte, kadangi jie didino broką. Paaiškino, jog tokiu būdu buvo nutraukti darbai, o ne nutraukta sutartis. Nurodė, kad difuzinės plėvelės pažeidimai nustatyti tuo metu, kai objekte dirbo atsakovo darbuotojai, jie ją pradegino rūkydami, ko neneigė ir atsakovas. Nurodė, kad į lokalines sąmatas neįtraukti ieškovo nuo 2015-07-15 neatlikti darbai, o įtrauktos tik defektų šalinimo išlaidos. Pasisakydami dėl priešieškinio reikalavimų, nurodė, kad faktiškai Sutarties nutraukimo nebuvo, todėl atsakovo reikalavimas pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu nepagrįstas. Pasisakydama dėl ieškovo atlikto įskaitymo, ieškovo atstovė nurodė, kad įskaitymas pasireiškė tuo, jog tinkamai atlikto atsakovo darbo vertė (5 928,16 Eur), atskaičius ieškovo atsakovui sumokėtą 3 000,00 Eur avansą, buvo įskaityta į atsakovo ieškovui padarytos žalos dydį (7 350,20 Eur). Atlikus įskaitymą, atsakovo atlygintina žala sudaro 4 422,04 Eur. Pažymėjo, kad atsakovui apie įskaitymą buvo pranešta išsiųstu 2015-08-31 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu ir atskiru pranešimu. Pažymėjo, kad klasikinio (buhalterinio) įskaitymo nebuvo, nes įskaitymas negali būti atliktas negavus atsakovo sąskaitos jo atliktų darbų sumai. Teigė, kad būtent ieškiniu ir prašo teismo konstatuoti tą faktą ir padaryti įskaitymą 2 928,16 Eur sumai, nurodydama, kad įskaitymas neturėtų būti prašomas atskiru reikalavimu, t. y. prašant iš atsakovo atlyginti visą žalą ir po to prašant atlikti įskaitymą, šiuo atveju prašoma dalis žalos jau išminusavus ieškovo pripažintą atsakovo atliktų darbų vertę ir jam duotą avansą. Nurodė, kad ieškovas pripažįsta atsakovo atliktų darbų vertę 2 928,16 Eur sumai, sutinka su šia atsakovo skola, taigi ir su dalimi priešieškinio reikalavimų dėl skolos priteisimo. Pažymėjo, kad su likusia priešieškiniu reikalaujamos skolos dalimi nesutinka, nes darbai iš esmės nebuvo atlikti, juos reikėjo perdaryti (fasado, šiltinimo darbai). Pasisakydami dėl atsakovo priešieškinio reikalavimo pripažinti įskaitymą neteisėtu, nurodė, kad jis atmestinas, nes įskaitymo nebuvo. Nesutiko su prašomomis priteisti palūkanomis, kadangi ieškovas nėra skolingas atsakovui, nes ieškovo patirti nuostoliai apima ieškovui atsakovui turimą skolą už tinkamai atliktus darbus, be to, tinkamai atliktų darbų sumai atsakovas nepateikė sąskaitos, todėl nėra ir prievolės įvykdymo termino praleidimo. Taip pat prašė atmesti ir išvestinį reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo, nurodydama, kad apskritai nesutinka ir su 8 procentų dydžio metinėmis palūkanomis, nes galėtų prašyti tik 6 procentų dydžio metinių palūkanų. Pažymėjo, kad atsakovo pateikta 2015-07-16 PVM sąskaita-faktūra 7 666,88 Eur be PVM sumai buvo grąžinta atsakovui, nes pateikta be darbų perdavimo-priėmimo aktų.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o atsakovo priešieškinį tenkinti iš esmės tais pačiais argumentais nurodytais atsiliepime į ieškinį ir priešieškinyje. Papildomai pažymėjo, kad iš ieškovo reiškiamo reikalavimo darytina išvada, kad jis remiasi sutartine atsakomybe. Nurodė, kad atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, dėl to byloje nėra jokių įrodymų, taip pat ieškovas neįrodė ir atsakovo kaltės. Ieškovas neteikė jokių raštiškų pretenzijų atsakovui dėl darbų kokybės, pretenzijos buvo tik dėl vėlavimo atlikti darbus. Teigė, kad visi atsakovo darbai iki tol, kol atsakovo darbuotojams buvo uždrausta įeiti į statybų objektą, buvo atlikti kokybiškai. Tinkamai atsakovo atliktų darbų vertė yra 7 666,88 Eur be PVM, atitinkamai šiai sumai išrašyta ir 2015-07-16 PVM sąskaita-faktūra. Pažymėjo, kad atsakovas, siekdamas priduoti darbus, Sutartyje numatytu darbų pridavimo terminu (2015-07-17) nuvyko į objektą, tačiau vadovo ten nebuvo, todėl darbų perdavimo aktą ir sąskaitą tą pačią dieną nuvykęs paliko ieškovo buveinės adresu. Šis veiksmas laikytinas pirmu pasiūlymu ieškovui priimti atsakovo atliktus darbus. Taip pat pasiūlymas priimti atsakovo darbus ieškovui buvo pateiktas 2015-08-04 el. laišku, nurodant, kad atsakovas 2015-08-05 nuo 10 val. iki 11 val. bus objekte. Tokį laiką pats atsakovas pasiūlė, kadangi ieškovas 2015-08-05 planuojamo susirinkimo laiko nebuvo nurodęs. Be to, vėliau darbų perdavimą 2015-08-10 raštu atsakovas siūlė organizuoti ir 2015-08-18 16 val. arba kita suderinta data ir laiku, raštas išsiųstas ieškovui paštu. Atsakovas iš ieškovo pateiktų raštų daro išvadą, kad Sutartis faktiškai buvo nutraukta 2015-07-15, kai atsakovas nebuvo įleistas į objektą, kadangi darbų nutraukimas iš esmės reiškia ir sutarties nutraukimą. Ieškovas 2015-07-15 pretenzijoje nurodė ne padaryti darbus per 2 dienas, o juos priduoti, kas patvirtina, kad sutartis ieškovo iniciatyva buvo nutraukta 2015-07-15. Pasisakydami dėl reikalavimo pripažinti ieškovo atliktą įskaitymą negaliojančiu, nurodė, kad ieškovas atliko įskaitymą, pats iš pradžių tą pripažino, tik vėliau nurodė, kad įskaitymo nebuvo, prašė teismo jį atlikti. Ieškovo faktinės aplinkybės, susijusios su atliktu įskaitymu ir reikalavimai nesutampa. Atsakovas pateikė ieškovui 2015-07-16 PVM sąskaitą-faktūrą ir nesvarbu, kad ji 7 666,88 Eur be PVM sumai, o ieškovas įskaitė mažesnę sumą. Nurodė, kad 8 procentų palūkanų dydis nustatytas vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu; 147,29 Eur palūkanas prašo priteisti nuo 2015-07-18, nes 2015-07-17 ieškovui pateikė sąskaitą, nuo tada kyla ieškovo prievolė atsiskaityti, iki 2015-12-09 (ieškinio parengimo).

9Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Virpa“ ir atsakovo UAB „Ecotechna plius“ 2015-05-28 buvo sudaryta Statybos darbų subrangos sutartis Nr. 152815, pagal kurią atsakovas (subrangovas) įsipareigojo savo jėgomis, rizika atlikti gyvenamųjų namų ( - ), sienų šiltinimą, putų polistirolo montavimą – kaina 4,35 Eur/m2 be PVM, armavimą be angokraščių – kaina 4,34 Eur/m2 be PVM, fasado apdailą dekoratyviniu tinklu be angokraščių, kaina – 4,34 Eur/m2 be PVM, klinkerinių plytelių klijavimą ir fugavimą – kaina – 14,48 Eur be PVM, anokraščių formavimą ir dekoratyvinio tinko dengimą – kaina 7,24 Eur/m be PVM, angokraščių formavimą ir klinkerio klijavimą ir fugavimą – kaina 14,48 Eur/m be PVM, pamatų teptinę hidroizoliaciją ir pamatų šiltinimą – kaina 6,00 Eur/m2 be PVM, pamatų armavimą – kaina 4,34 Eur/m2 be PVM, pamatų dekoratyvinis tinkas – 4,34 Eur/m2 be PVM, lietaus sistemos montavimą – kaina 5,80 Eur/m be PVM, pakalimo darbus – kaina 12,00 Eur/m2 be PVM, o ieškovas (rangovas), be kitų Sutartyje numatytų pareigų, įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti atsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (Sutarties 1.1., 5.3. p.)-(t. 1, e. b. l. 7-9). Pagal Sutarties nuostatas, atsakovas darbus įsipareigojo pradėti 2015-05-28 ir visus numatytus darbus atlikti ir perduoti ieškovui darbų perdavimo-priėmimo aktu ne vėliau kaip iki 2015-07-17, pažymint, kad darbų atlikimo terminai gali būti pakeisti dėl oro sąlygų abiejų šalių susitarimu bei kitomis sąlygomis nei numatyta Sutarties 10.1 punkte (Sutarties 2.1., 2.2. p.). Sutarties 3.2. punktu šalys susitarė, kad ieškovas su atsakovu privalo atsiskaityti už kokybiškai atliktus ir priduotus darbus pagal priėmimo-perdavimo aktą; ieškovui pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktus, atsakovas privalėjo pateikti PVM sąskaitą-faktūrą atliktiems darbams, kurią ieškovas įsipareigojo apmokėti per 3 darbo dienas. Pagal Sutarties 4.1. punktą, atsakovas įsipareigojo savo rizika ir jėgomis tinkamai ir laiku atlikti Sutartyje nurodytus darbus ir juos perduoti ieškovui, taip pat įsipareigojo atsakyti už atliekamų darbų kokybę, paskirti darbų vadovą (4.2. p.). Sutarties 4.8 punktu šalys susitarė, kad atsakovas laiku (periodiškai kas savaitę) informuos ieškovą ar jo įgaliotą asmenį apie darbų eigą. Pagal Sutarties 5.4., 5.5. punktus ieškovas įsipareigojo dalyvaujant atsakovui apžiūrėti ir priimti atsakovo atliktus darbus, ieškovas turėjo teisę bet kuriuo metu kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų kokybę, ar kitus trūkumus – pranešti apie tai atsakovui. Sutartimi šalys susitarė, kad ieškovas turi teisę išskaičiuoti dėl atsakovo kaltės patirtus nuostolius (sugadintos medžiagos, pastolių nuoma ir kitos papildomos išlaidos), delspinigius ir baudas iš atsakovui mokėtinų sumų (Sutarties 6.1 p.). Sutarties 6.6. punkte įtvirtinta ieškovo teisė visas baudas įskaityti kaip vienarūšį priešpriešinį reikalavimą apie tai raštu pranešus atsakovui. Šalys susitarė, kad darbai turi būti atitikti Sutartį, ieškovo reikalavimus ir galiojančių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus (Sutarties 7.1 p.). Pagal sutarties 8.1. punktą Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki ji bus tinkamai įvykdyta. Sutarties 8.2.1. punktas numatė ieškovui teisę vienašališkai ne teismine tvarka nutraukti Sutartį pranešus apie tai atsakovui prieš 5 kalendorines dienas, jeigu atsakovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba vykdo taip lėtai, kad tampa aišku, jog jis laiku tinkamai jos nebeįvykdys.

11Į bylą pateikta 4 kotedžų, esančių ( - ), savininkų 2015-07-07 Pretenzija ieškovo vadovui P. V., kurioje nurodyta, kad darbuotojai, atlikdami fasado šiltinimo ir apdailos darbus sugadino difuzinę plėvelę ant garažų stogų, po ja pateko vanduo ir dėl to sušlapo vata, todėl tiek difuzinė plėvelė, tiek vata nebetinkamos naudoti, reikalavo per protingą laikotarpį sugadinimus pašalinti, nes ją padarė ieškovo samdyto subrangovo darbuotojai, kurie pastebėti vaikštinėjantys ir rūkantys ant stogo, padengto plėvele (t. 1, el. b. l. 10). Ieškovas 2015-07-15 Pretenzija kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, kad dėl nepakankamo darbininkų skaičiaus objekte matyti, kad darbai nebus padaryti Sutartyje numatytu terminu (2015-07-17), informavo, kad vadovaujantis Sutarties 8.2 punktu, ieškovas jau turi pagrįstą teisę nutraukti Sutartį ir praneša, kad atsakovas per 2 kalendorines dienas privalo priduoti atliktus darbus ir atlaisvinti statybos aikštelę, nes nuo 2015-07-17 Sutartis bus nutraukta vienašališkai (t. 1, e. b. l. 11-12). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių, liudytojų duotų paaiškinimų nustatyta, kad atsakovo darbuotojams 2015-07-15 ieškovas statybos objekte, esančiame ( - ), neleido vykdyti Sutartimi sulygtų darbų, motyvuojant vėluojančiais atliekamų darbu terminais bei darbų trūkumais (t. 1, e. b. l. 33).

12Byloje taip pat nustatyta, kad 2015-07-17 atsakovo vadovas V. I. nuvykęs į ieškovo buveinę ir pateikė ieškovui (o vėliau išsiuntė paštu) 2015-07-16 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ST0007, suma be PVM – 7 666,88 Eur, su PVM – 9 276,92 Eur; bei nepasirašytą Atliktų darbų aktą už 2015 m. liepos mėn. 7 666,88 Eur sumai be PVM (su PVM – 9 276,92 Eur), kuriame buvo nurodyti atlikti darbai: putų polistirolo montavimas – 3 285,38 Eur, armavimas be angokraščių – 3 285,38 Eur, angokraščių formavimas – 908,62 Eur, pamatų teptinė hidroizoliacija – 105 Eur, gruntavimas prieš tinkavimą – 82,50 Eur, taip pat pateiktas atsakovo darbuotojo 2015-07-15 paaiškinimas, kad jis 2015-07-15 9 val. atvykęs į objektą nebuvo į jį įleistas (t. 1, e. b. l. 30-33). Ieškovas 2015-07-17 raštu grąžino atsakovui jo ieškovui paliktus dokumentus, nurodydamas, kad atlikti darbai nėra priduoti, be to, jie atlikti nekokybiškai, nurodė per 2 darbo dienas susisiekti su ieškovo vadovu ir susitarti dėl darbų pridavimo ir defektų šalinimo, nes kitu atveju ieškovas turės pats savo jėgomis ir medžiagomis pašalinti defektus ir už jų pašalinimą išrašyti atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą, taip pat pažymėjo, kad sustabdyti darbų negali, nes pats turi įsipareigojimų užsakovams, todėl tęsia atsakovo pradėtus darbus savo jėgomis (t. 1, e. b. l. 34-35).

13Ieškovas 2015-07-31 Pranešimu atsakovą informavo, kad kadangi per 2015-07-17 rašte nurodytą terminą jie nesusitarė dėl defektų šalinimo galimybių ir terminų, ieškovas privalo vienašališkai priimti atliktus darbus dalyvaujant nepriklausomam ekspertui ir butų savininkams, nurodė, kad darbų priėmimas vyks 2015-08-05 ir jo metu bus vertinama atliktų darbų kokybė, atliktų darbų vertė, atliktų darbų su defektais vertė ir sugadintų statybinių medžiagų kiekis ir vertė, pažymėjo, kad atsakovui ieškovas pateiks nepriklausomo eksperto išvadą ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir kad atsakovas galės išrašyti PVM sąskaitą-faktūra tik atliktiems darbams, o ieškovas išrašys PVM sąskaitą-faktūrą defektų šalinimo išlaidoms atlyginti (t. 1, e. b. l. 5, 36). Ieškovas 2015-08-03 raštu atsakovui grąžino jo paštu pateiktus ieškovui dokumentus, nurodydamas, kad jų nepriima, nes Atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita-faktūra išrašyti darbams, kurie yra nepriduoti, pažymėjo, kad atsakovas dėl darbų pridavimo per 2015-07-15 rašte nurodytą terminą nesusisiekė dėl darbų pridavimo ir defektų ištaisymo, todėl ieškovas, negalėdamas ilgiau laukti, nes turi vykdyti įsipareigojimus užsakovams, vienašališkai rengia darbų pridavimą dalyvaujant nepriklausomam ekspertui ir butų savininkams (t. 1, e. b. l. 37-37).

14Liudytoja I. V. savo parodymuose nurodė, kad pas ieškovą dirba vyr. buhaltere, įmonės vadovas yra jos sutuoktinis. Paaiškino, jog atsakovo vadovas buvo kelis kartus atvykęs į buveinę, vieną kartą aptarti tam tikrų klausimų su ieškovo vadovu, kitą kartą paliko dokumentus – PVM sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų aktą. Taip pat yra palikęs ir darbuotojų paaiškinimus, kodėl jie buvo išvaryti iš objekto. Nurodė, jog atsakovo vadovas antrą kartą į ieškovo buveinę 2015-07-17 atvažiavo iš anksto nesusitaręs su ieškovo vadovu, todėl jo nerado, nes jis dažniausiai būna objektuose. Nurodė, kad atsakovo vadovas paprašė jos pasirašyti PVM sąskaitą-faktūrą, tačiau atliktų darbų akte nebuvo nė vienos pusės parašų (darbų vadovo arba direktoriaus), kad darbai priimti, ji PVM sąskaitos-faktūros pasirašyti negalėjo, paaiškino atsakovo vadovui, kad jis, visų pirma, turi susiderinti laiką, kad darbai būtų perduoti ir tik tada ji galės pasirašyti PVM sąskaitą-faktūrą. Minėtus dokumentus atsakovo vadovas paliko ant liudytojos darbo stalo ir juos nufotografavo. Nurodė, kad ji atsakovo vadovui pasakė, kad pateiktus dokumentus grąžins atsakovui, nes darbai nepriduoti, surašė raštą dėl jų grąžinimo ir tą pačią dieną (2015-07-17) juos išsiuntė atsakovui. Vėliau, gal 2015 m. liepos pabaigoje atsiuntė šiuos dokumentus jau su savo parašais. Paštu gauti dokumentai tą pačią dieną taip pat buvo grąžinti atsakovui, nurodant, kad atsakovas susisiektų ir perduotų darbus ieškovui ir išrašytų PVM sąskaitą-faktūrą jau priduotiems darbams, daugiau atsakovas ieškovui dokumentų nebesiuntė.

15Į bylą pateiktas 2015-08-05 15.00 val. Susirinkimo protokolas Nr. 2015-08/01, ( - ), kurio dalyviai pagal 2015-08-05 Sąrašą Nr. 15-08/01 – ieškovo direktorius P. V., ieškovo darbų vadovas V. I., butų (kotedžų) savininkai A. Č., T. M., R. A., S. Č. ir atestuotas statybos specialistas-techninis prižiūrėtojas A. S. – nusprendė patvirtinti ieškovo paruoštą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, ieškovo paruoštą nekokybiškai atliktų darbų sąrašą ir patvirtinti fasado brokų ištaisymo bei stogo konstrukcijos taisymo sąmatas, be to, buvo nutarta, kad defektų šalinimo darbus atlieka ieškovas (t. 1, e. b. l. 13-16). Į bylą pateikti: 1) susirinkimo dalyvių pasirašytas Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1 bendrai visų darbų kainai be PVM – 5 928,16 Eur, su PVM – 7 173,07 Eur (atlikti darbai: sienų šiltinimas, putų polistirolo montavimas – 3 240,75 Eur, armavimas be angokraščių – 1 594,95 Eur, angokraščių formavimas ir dekoratyvinio tinko dengimas – 905 Eur, pamatų teptine hidroizoliacijos ir pamatų šiltinimas – 105 Eur, fasado apdaila dekoratyviniu tinku be angokrašičų – 82,46 Eur) (t. 1, e. b. l. 17); 2) 2015-08-05 Nekokybiškai atliktų darbų sąrašas Nr. 15-08/01 2 579,55 Eur sumai be PVM, su PVM – 3 121,26 Eur (darbai: armavimas be angokraščių – 1 638,35 Eur, angokraščių formavimas ir dekoratyvinio tinko dengimas – 941,20 Eur) (t. 1, e. b. l. 18); 3) Lokalinė sąmata Nr. S002 sudaryta 2015 m. liepos mėn. kainomis „Sugadintos stogo konstrukcijos taisymas“ bendrai 3 950,46 Eur sumai be PVM, su PVM – 4 780,05 Eur, ir Lokalinė sąmata Nr. S001 sudaryta 2015 m. liepos mėn. kainomis „ Fasado brokų ištaisymo sąmata“ bendrai sumai 3 399,74 Eur be PVM, su PVM – 4 113,69 Eur (t. 1, e. b. l. 19-20).

16Liudytojas V. I. savo parodymuose nurodė, kad jis dirba pas ieškovą darbų vadovu. Nurodė, kad jis 2015 m. vasarą prižiūrėjo objektą, esantį ( - ), darbus vykdė atsakovo įmonė. Atsakovas atliko fasado apšiltinimo darbus, padarė sienų armavimą, tačiau neatliko stogo pakalimo ir dekoro darbų. Nurodė, kad darbai nebuvo atlikti kokybiškai, kadangi atsakovo darbuotojai neturėjo patirties, buvo atvykę iš užsienio, jie nežinojo Lietuvoje nusistovėjusios darbo technologijos su polistirolu, jų atliktas sienų armavimas buvo nelygus. Darbų broką nustatė jis su ieškovo vadovu, pretenzijas taip pat reiškė ir kotedžų savininkai, jie atvykdavo į objektą pasižiūrėti. Nurodė, kad apie darbo trūkumus liudytojas žodžiu informavo atsakovo vadovą, kuris žadėjo juos ištaisyti, bet to nepadarė. Teigė, kad nors ir ne pastoviai, tačiau atsakovo direktorius lankydavosi objekte. Liudytojas pažymėjo, kad jis pats rūpinosi medžiagų tiekimu į objektą, jas veždavo 2-3 kartus per savaitę, nusiskundimų iš atsakovo, kad trūksta medžiagų negirdėjo, kai jų reikėdavo papildyti pasakydavo atsakovo vadovas ar atsakovo darbuotojai, be to, jis pats savo iniciatyva veždavo medžiagas, jeigu pamatydavo, kad dar jų prireiks. Paaiškino, jog darbų trūkumus iš esmės pastebėjo kažkur po mėnesio nuo darbų pradžios, prašė juos pašalinti, bet atsakovas broko neištaisė. Paaiškino, jog atsakovo darbuotojai buvo išprašyti iš objekto, jiems buvo paaiškinta, kad darbai nustatytais terminais nebuvo padaryti, jie nekokybiški. Ieškovo vadovas sprendė dėl to, kad atsakovo darbuotojai negali tęsti darbų. Išvykus atsakovo darbuotojams, po kelių dienų paties ieškovo darbuotojai pradėjo atlikinėti nebaigtus darbus, pradėjo nuo armavimo. Paaiškino, jog tam kad apšiltinti sienas, atsakovo darbuotojai vaikščiojo ant garažų stogo, kuris buvo padengtas difuzinę plėvele, todėl ją suplėšė. Nurodė, jog difuzinės plėvelės paskirtis neleisti patekti vandeniui per stogą; plėvelę buvo padengę ieškovo darbuotojai, jos sugadinimas buvo pastebėtas dar dirbant atsakovo darbuotojams. Apie difuzinės plėvelės sugadinimą liudytojas informavo savo direktorių, kuris pasakė atsakovo darbuotojams, kad ją sutvarkytų, bet jie to nepadarė. Suplėšytą difuzinę plėvelę nauja pakeitė pats ieškovas savo lėšomis visuose garažuose, o vatą (buvusią po suplėšyta plėvele), kuri nuo lietaus sušlapo, ieškovas pakeitė virš vieno garažo. Patvirtino, kad ieškovas, vien taisydamas dviejų kotedžų fasadą ir atsakovo padarytą armavimą, po to, kai buvo išprašyti atsakovo darbuotojai, užtruko apie dvi savaites. Nurodė, jog visų atsakovo trūkumų pašalinimas ir neatliktų darbų atlikimas užtruko iš viso apie du mėnesius. Paaiškino, kad 2015-08-05 15.00 val. Susirinkime neskaičiavo, kiek buvo atvykusių žmonių, bet 4 jų matė, buvo ir ieškovo vadovas, pats liudytojas neužilgo išvažiavo, nedalyvavo tą dieną surašant atsakovo atliktų darbų trūkumus, bet iki tol trūkumus matė, apie jos pranešė ir gerai žinojo jų apimtis.

17Liudytojas S. Č. savo parodymuose nurodė, kad jis yra vienas iš kotedžų savininkų (užsakovas), ieškovas yra jo rangovas. Nurodė, kad fasadų apšildymo darbus vykdė subrangovo – atsakovo darbuotojai; matė, kad objekte iš pradžių dirbo 5, bet paskui liko tik 3 darbininkai. Teigė, kad visas pretenzijas dėl darbų kokybės bei terminų jis reikšdavo ieškovo vadovui, nes ieškovas buvo jo rangovas, o į ieškovo ir atsakovo santykius nesikišo. Pasisakydamas dėl fasado apšiltinimo bei armavimo darbų nurodė, kad jis turi statybos žinių, aukštąjį išsilavinimą architektūros srityje, todėl pats matė ir nustatė akivaizdžius atsakovo darbuotojų atliktų darbų trūkumus: armavimo darbai technologiškai buvo atliekami netinkamai, neišlaikyta angokraščio geometrija, angokraštis buvo sudėtas iš gabalų, nors turi būti vientisas, armavimas nelygus; pažymėjo, kad darbuotojai, tinkuodami antrą kotedžo aukštą, vaikščiojo ant garažo stogo, kur buvo sudėta difuzinė plėvelė, kuri dalinai buvo pažeista, todėl vata po ja buvo sušlapusi ir prarado savo izoliacines savybes; vėliau šią vatą ieškovas pakeitė. Patvirtino, kad objekte buvo naudojami pastoliai. Nurodė, kad Susirinkimo metu jis dalyvavo darbų priėmime, jam buvo pateiktas lapas, kuriame nurodyta, kokie darbai padaryti ir kurie nepadaryti arba padaryti nekokybiškai. Patvirtino, kad darbų priėmime 2015-08-05 po pietų dalyvavo kotedžų savininkai, ieškovo vadovas, jo žmona, atsakovo vadovo jis nematė. Susirinkimo dieną jie nieko nepasirašė tik aptarė viską, patikrino trūkumus, ieškovo vadovas sužymėjo visus darbų trūkumus, po keletos dienų liudytojas gavo atspausdintą variantą ir pasirašė. Po Susirinkimo jis liko objekte, dar papildomai apžiūrėjo savo kotedžą. Liudytojo teigimu, susirinkimas vyko tuo tikslu, kad būtų apibrėžti subrangovo darbų trūkumai, kuriuos reikės perdaryti. Pats ieškovas iki 2015-08-05 Susirinkimo atliko tik smulkius darbus – išveždavo šiukšles ir pan., dėl kitų darbų, kur reikalingi finansiniai ištekliai, minėjo, kad reikalaus jų iš atsakovo. Susirinkimo metu buvo aptarta, kad atsakovo darbuotojai yra nekvalifikuoti, buvo konstatuoti trūkumai, kotedžo savininkams paklausus, kas pataisys trūkumus, ieškovo vadovas informavo, kad jeigu atsakovas nepašalins broko, tai ieškovas darbų trūkumus pašalins pats, tokie darbai reikalauja profesionalių įgūdžių.

18Ieškovas 2015-08-06 Pranešimu informavo atsakovą apie 2015-08-05 vykusį Susirinkimą ir pranešė apie jo rezultatus, nurodė, kad prideda Susirinkimo protokolo su visais priedais kopijas atsakovui, taip pat ieškovo atsakovui už defektų šalinimą išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir paprašė pasirašyti dokumentus bei pateikti savo PVM sąskaitą-faktūrą atliktiems darbams, visa tai atsiunčiant ieškovui per 15 kalendorinių dienų (t. 1, e. b. l. 25-29). Atsakovas 2015-08-10 pranešimu ieškovui nurodė, kad nepriima ieškovo pretenzijų dėl darbų kokybės, pasiūlė darbų perdavimą organizuoti 2015-08-18 16.00 val. arba kita suderinta data ir laiku, pažymėjo, kad nesutinka atlyginti stogo dengimo išlaidas, nes nėra duomenų, patvirtinančių, jog atsakovo darbuotojai kalti dėl stogo dangos sugadinimo, teigė, kad po pirmos pastabos nerūkyti, darbuotojai toliau neberūkė (t. 1, e. b. l. 39). Ieškovas 2015-09-03 raštu atsakovui nurodė, kad atsakovas darbus privalėjo priduoti nuo 2015-07-16 iki 2015-08-04, kadangi to nepadarė, darbų priėmimas-perdavimas įvyko 2015-08-05, paragino apmokėti ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras dėl defektų šalinimo (t. 1, e. b. l. 40-41). Ieškovas 2015-09-17 pranešimu atsakovui nurodė, kad jis privalo priimti ieškovo 2015-08-06 išrašytas sąskaitas Nr. VIR 2015/020 ir Nr. VIR 2015/021 ir atsiųsti savo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto Nr. 1 vertei (t. 1, e. b. l. 22-24). Atsakovas ieškovui pateikė Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame nurodyta, kad galutinis likutis 2015-07-22 atsakovo naudai sudaro 6 276,92 Eur, ieškovas nurodė, kad nesutinka su tokiu likučiu, kad paties ieškovo galutinis likutis 2015-07-22 dienai yra 3 000 Eur (1 t., e. b. l. 42). Tarp šalių taip pat buvo sudarytas 2015-08-31 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame numatyta, kad 4 666,88 Eur suma atsakovo naudai, įmonėje neapskaitytos sąskaitos 3 399,74 Eur ir 3 950,46 Eur sumoms (t. 1, e. b. l. 43).

19Į bylą pateiktas atestuoto specialisto A. S., turinčio teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai), išvada „Dėl fasado ir stogo darbų objekte ( - )“, objektas apžiūrėtas – 2015-08-03, kurioje konstatuotas fasado armavimo darbų nelygumai bei nurodyta, jog langų angokraščiai suformuoti netinkamai, nes neišlaikyta horizontali ir vertikali linija, be to, buvo nustatyti stogo difuzinės plėvelės pažeidimai (t. 1, e. b. l. 124-126). Ieškovas taip pat pateikė statybos objekto nuotraukas, kuriose matyti pažeista plevelė (t. 1, e. b. l. 128-144), atsakovo skolos apskaičiavimo lentelę, įrodymus, patvirtinančius pastolių nuomą (nuomos, paslaugų ir medžiagų detalizacijas, PVM sąskaitas-faktūras, įrangos priėmimo-perdavimo aktus), drėgmės surinkėjo nuomą (sąskaitą ir aktus), 2014-12-17 Statybos rangos sutartį Nr. 2014-12/01, sudarytą tarp ieškovo ir užsakovo T. M., 2015-03-25 Statybos rangos sutartį Nr. 2015-03/03, sudarytą tarp ieškovo ir užsakovo S. Č., 2015-03-25 Statybos rangos sutartį Nr. 2015-03/02, sudarytą tarp ieškovo ir užsakovės R. A., lokalines sąmatas dėl visų keturių kotedžų stogo, fasado darbų (t. 2, e. b. l. 2 – 69).

20Atsakovas savo atsikirtimams į ieškinį bei priešieškinio reikalavimams pagrįsti pateikė ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo suvestinę laikotarpiu 2015-08-04 ir 2015-08-05 (t. 1., e. b. l. 57), elektroniniu laišku gautą atsakovo atsakymą dėl Susirinkimo 2015-08-05 vykimo (t. 1, e. b. l. 58-59), darbuotojų paaiškinimus dėl neįleidimo 2015-07-15 į statybų objektą (1 t., e. b. l. 71-77), atsakovo vadovo elektroniniu laišku siųstą paklausimą dėl 2015-08-05 Susirinkimo laiko (t. 1, e. b. l. 78-80), statybų objekto nuotraukas (t. 1, e. b. l. 82-106), elektroninį laišką, kuriame atsakovo vadovas nurodė, kad jis statybų aikštelėje bus 2015-08-05 nuo 10.00 iki 11.00 val., kad po darbų perdavimo yra pasirengęs tęsti darbus (t. 2, e. b. l. 11-12).

21Rangos sutarties samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 str. 1 d. apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 str.), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 str.) bei darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 str.).

22CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Nagrinėjamu atveju, ieškovas laikytinas užsakovu atsakovo atžvilgiu, atsakovas laikytinas rangovu.

23Ieškovas grindžia savo reikalavimus aplinkybe, jog atsakovas darbus atliko nekokybiškai pažeidžiant Sutartyje nustatytus terminus bei Sutartyje nustatyta tvarka neperdavė atliktų darbų ieškovui, be to atsakovo darbuotojai, vaikščiodami ant garažų stogų, pažeidė stogų difuzinę plėvelę, ko pasėkoje ieškovas patyrė nuostolių. Atsakovo teigimu, jis darbus atliko kokybiškai, o ieškovas nesudarė galimybių atsakovui perduoti atliktus darbus.

24Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas laikytinas tinkamai įvykdžiusiu statybos rangos sutartį, jeigu atlikti darbai ar šių darbų rezultatas atitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus ir normatyvinius statybos dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009). Savo ruožtu rangovui tinkamai atlikus savo įsipareigojimus, užsakovui kyla pareiga už tokius darbus atsiskaityti. Pagal CK 6.687 str. 1 d., už atliktus statybos darbus užsakovas privalo apmokėti statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 2 d.).

25Pažymėtina, kad įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009; 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013; ir kt.).

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CK 6.694 str. 4 d. reglamentuojamas abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); su darbų priėmimo faktu susijęs ir apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007).

27Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas tokį reikalavimą ginčija remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų priėmimo-perdavimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatyme nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

28Pažymėtina, jog civilinis procesas yra grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Pagal CPK 178 str. nustatytą bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę – įrodinėjimo pareiga nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. 2016-03-03 parengiamojo teismo posėdžio metu teismas siūlė šalims pateikti papildomus įrodymus byloje (CPK 179 str.).

29CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad CK 6.217 straipsnyje nustatytais pagrindais šalis gali nutraukti sutartį vienašališkai, apie sutarties nutraukimą pranešdama kita šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks nenustatytas, prieš trisdešimt dienų. Įstatyme nenustatyta tokio pranešimo forma, todėl šalys gali pačios aptarti dėl jos, o jeigu sutartyje neaptarta, – pranešimu laikytina bet kokia forma, kuri, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, yra protinga ir priimtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2013). Nagrinėjamu atveju, ieškovas 2015-07-15 Pretenzijoje dėl sutartyje nustatytų statybos darbų atlikimo terminų ir kokybės pažeidimo atsakovui pasiūlė per dvi dienas priduoti atliktus darbus, nes nuo 2015-07-17 dienos Sutartis bus nutraukta vienašališkai. Vertinant pranešimo turinį teismas laiko tai ieškovo įspėjimu atsakovui apie sutarties nutraukimą. Pažymėtina, jog minėtoje pretenzijoje ieškovas pareiškė atsakovui pretenzijas ne tik dėl terminų atlikti darbus pažeidimo, bet ir dėl nekokybiškai atliktų darbų, todėl ieškovas neprarado teisės jais remtis ateityje (CK 6.689 str. 2d.). Pagal Sutarties 8.2.1 p. rangovas galėjo vienašališkai ne teisminę tvarka nutraukti Sutartį apie tai pranešęs raštu atsakovui prieš penkias kalendorines dienas. Atsižvelgiant į tai, jog pagal Sutartį darbų atlikimui buvo likusios tik dvi dienos, o dalis darbų (klinkerio klijavimas, stogo pakalimas) nebuvo atlikti, ieškovas pagrįstai laikė, jog darbai vyko taip lėtai, kad tapo aišku, jog atsakovas laiku tinkamai Sutarties nebeįvykdys, todėl ieškovas turėjo teisę į vienašališką Sutarties nutraukimą. Tačiau, ieškovas, pranešdamas apie Sutarties nutraukimą, nesilaikė Sutartyje nustatyto penkių dienų termino (pranešė prieš dvi dienas), be to, tą pačią dieną (2015-07-15) neįleido atsakovo darbuotojų į objektą, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog Sutarties nutraukimas neatitinka Sutarties ir CK 6.218 str. 1d. reikalavimų ir yra neteisėtas. Dėl nurodytų priežasčių priešieškinio reikalavimas dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu yra pagrįstas ir tenkintinas.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2015-08-05 Susirinkimo metu vienašališkai priėmė atsakovo tinkamai atliktus darbus bei nustatė nekokybiškai atsakovo atliktų darbų sąrašą, jų vertę bei šių darbų ištaisymo kaštus, apie tai 2015-08-06 raštu pranešęs atsakovui.

31Atsakovas įsipareigojo visus Sutartyje numatytus darbus atlikti ir perduoti juos ieškovui pagal priėmimo-perdavimo aktą ne vėliau kaip iki 20415-07-17 (Sutarties 2.2 p.). Vertinant atsakovo veiksmus, matyti, kad atsakovas 2015-07-17 atvykęs į ieškovo buveinę paliko nepasirašytus Darbų priėmimo-perdavimo aktus bei PVM sąskaitą – faktūrą visai (išskyrus 3 000 EUR avansą) Sutartyje sulygtai sumai, neatsižvelgdamas į kilusi ginčą dėl darbų kokybės. Pagal Sutarties 4.8 p. atsakovas įsipareigojo laiku (periodiškai kas savaitę) informuoti ieškovą ar jo įgaliotą asmenį apie darbų eigą. Teismui nepateikta jokių duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas šią pareigą vykdė (CPK 178 str.).

32Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas nustatė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 str.). Tinkamas šios pareigos vykdymas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. CK 6.691 str. įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga sutarties vykdymo metu reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas ar subrangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013; ir kt.). Vertinant byloje pateiktų įrodymų visetą, konstatuotina, jog atsakovas ne tik neperdavė atliktų darbų ieškovui, bet ir nesiėmė jokių veiksmų tikslu pranešti ieškovui apie savo pasirengimą perduoti atliktus darbus, tokiu būdu pažeisdamas CK 6.694 str. 1d. Aplinkybė, jog atsakovas po ieškovo 2015-08-05 vienašališko darbų priėmimo siūlė atsakovui perduoti darbus perduoti nesudaro pagrindo laikyti, jog atsakovas ėmėsi priemonių darbus perduoti. Nustatyta, jog apie vienašališką darbų priėmimo datą (2015-08-05 Susirinkimą) ieškovas el. paštu 2015-07-31 12.23 val. informavo atsakovą bei išsiuntė skolų suderinimo aktą. Gi atsakovas 2015-07-31 13.54 val. el.laišku pasiteiravo ieškovo, kokiu laiku 2015-08-05 bus vykdomas darbų priėmimas. Byloje taip pat pateiktas atsakovo 2015-05-05 9.35 el. laiškas ieškovui, kuriame atsakovas patvirtina, jog jis žino apie darbų priėmimą-perdavimą 2015-08-05. Pažymėtina, jog nepasirašytų darbų priėmimo-perdavimo aktų ir PVM sąskaitos- faktūros (kurios atsakovas grąžino) palikimas ieškovo būstinėje darbų priėmimo-perdavimo proceso neatstoja. Darytina išvada, jog atsakovas nepakankamai bendradarbiavo su ieškovu, todėl negali gintis ieškovo bendradarbiavimo stoką ir atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog ieškovo veiksmai organizuojant vienašalį darbų priėmimą yra teisėti.

33Pagal CK 6.662 str. 5d. kilus ginčui dėl darbų trūkumų kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Tokiu būdu reikalavimas skirti ekspertize priklauso kiekvienos šalies diskrecijos teisei. Ieškovas neprašė ekspertizės, tačiau, pagrįstai pasinaudojo kitais leistinais įrodinėjimo būdais (parengta išvada „Dėl fasado ir stogo darbų objekte ( - ), atestuoto statybos specialisto A. S. ir vieno iš kotedžų savininkų S. Č., turinčio aukštąjį architektūrinį išsilavinimą dalyvavimu 2015-08-05 vienašališkai priimant darbus) įrodyti atsakovo atliktų darbų trūkumus bei stogo konstrukcijoms padarytą žalą. Pažymėtina, jog atsakovas nesiėmė jokių priemonių atliktų darbų kokybei patvirtinti (CPK 178 str.).

34Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus (liudytojų parodymus, išvada „Dėl fasado ir stogo darbų objekte ( - ), byloje pateiktą atsakovo skolos apskaičiavimo lentelę, dokumentus, patvirtinančius pastolių ir drėgmės surinkėjo nuomą (nuomos, paslaugų ir medžiagų detalizacijas), PVM sąskaitas-faktūras, įrangos priėmimo-perdavimo aktus), ieškovo pateiktas nuotraukas) teismas sprendžia, jog ieškovas byloje įrodė, jog atsakovas dalį darbų (fasado armavimą ir angokraščių įrengimą) atliko nekokybiškai, ir būtent dėl atsakovo darbuotojų veiksmų (vaikščiojimo ant stogo ir rūkymo) buvo pažeistos garažų stogo konstrukcijos (suplėšyta plėvelė, ko pasėkoje sušlapo po ją esanti vata). Atsakovo pateikti įrodymai (darbuotojų pasiaiškinimai ir nuotraukos) minėtų įrodymų nepaneigia (CPK 178 str.).

35Ieškovas, nustatęs darbų trūkumus ir įgyvendindamas teisę reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų, gali naudotis specialiaisiais užsakovo teisių gynimo būdais (CK 6.665 str.), reikalauti iš rangovo: neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo teise pašalinti trūkumus nėra numatyta Sutartyje, ieškovas, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas su ieškovu nebendradarbiavo ir trūkumų nepašalino, turi teisę atitinkamai sumažinti darbų kainą. Ieškovas 2015-08-05 Susirinkimo metu vienašališkai priėmė atsakovo tinkamai atliktus darbus bei nustatė nekokybiškai atsakovo atliktų darbų sąrašą, jų vertę bei šių darbų ištaisymo kaštus. Nekokybiškai atliktų darbų vertė nustatyta pagal Sutartyje numatytus įkainius ir sudaro 3399,74 EUR be PVM. Teismo vertinimu ši suma yra pagrįsta ir įrodyta, todėl šia suma turi būti atitinkamai sumažinta atsakovų darbų kaina. Gi atsakovo darbuotojų sugadinto stogo konstrukcijos atstatymas (suplėšytos plėvelės, jos ir sušlapusios vatos keitimo darbų kaštai, drėgmės surinkėjo ir pastolių nuoma) paskaičiuotas pagal ieškovo faktiškai turėtas išlaidas mechanizmų nuomai, pagal ieškovo ir savininkų kotedžų sudarytų sutarčių įkainius (darbų ir medžiagų) ir lokalines sąmatas bei pateiktus nuomos dokumentus ir sudaro 3950,46 EUR be PVM. Teismo vertinimu ši suma yra pagrįsta ir įrodyta. Atsižvelgiant, jog stogo konstrukcijų darbų atsakovo darbuotojai neatlikinėjo, 3950,46 EUR be PVM suma laikytina nuostoliais, patirtais dėl atsakovo darbuotojų neteisėtų veiksmų, todėl minėta suma priteistina remiantis Sutarties 10.2 p. Viso ieškovo patirta žala sudaro 7350,20 Eur be PVM (399,74 EUR be PVM + 3950,46 EUR be PVM).

36Pažymėtina, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Konstatuotina, jog bylos medžiaga įrodyta, jog atsakovas tinkamai atliko darbų už 5928,16 EUR be PVM. Tačiau, atsakovas nurodo, jog jis tinkamai atliko darbų už 7 666,88 EUR be PVM. Vertinant pateiktus įrodymus byloje teismas sprendžia, jog atsakovas šios aplinkybės neįrodė (CPK 178 str.). Ieškovo vienašališkai priimtas Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1 ir kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas tinkamai atliko darbų už 5928,16 EUR be PVM, todėl ieškovas turi pareigą už juos sumokėti. Vertinant ieškovo sumokėtą 3000 EUR avansą, iš ieškovo atsakovui priteistina 2928,16 EUR be PVM, priešieškinį šioje dalyje tenkinant dalinai.

37Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.). Siekiant nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir teisėtas, būtina analizuoti šių reikalavimų atsiradimo pagrindą, t.y. tuos prievolinius santykius, iš kurių ginčo šalis kildina savo reikalavimo teisę. Taip pat pažymėtina, kad pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 str. 1 d. nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai. Jei reikalavimas yra piniginis, tai reikalavimų įskaitymui atlikti ar sprendžiant dėl atlikto įskaitymo pagrįstumo turi būti įrodytas kitos pusės piniginis konkretaus dydžio reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562-695/2015). Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su atsakovu argumentais, jog 2928,16 EUR be PVM įskaitymą ieškovas, nemokėdamas šios sumos atsakovas, faktiškai atliko. Pagal CK 6.131 str. 1 d. nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau apie tokio veiksmo atlikimą būtina tinkamai pranešti kitai prievolės šaliai. Konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas tinkamai ir aiškiai atsakovui apie įskaitymą nepranešė.

38Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 str. įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Kilus tarp šalių ginčui dėl atliktų darbų kokybės ir atlygintinų nuostolių, teismas sprendžia, jog įskaitymo metu nebuvo ieškovo galiojančio reikalavimo atsakovui dėl nuostolių atlyginimo, nebuvo ieškovo ir atsakovo priešpriešinių reikalavimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovo atliktas 2928,16 EUR be PVM įskaitymas nebuvo teisėtas, kadangi neegzistuoja visos CK 6.130 str. 1 d. nustatytos sąlygos įskaitymo atlikimui. Dėl nurodytų priežasčių priešieškinis šios dalyje tenkintinas.

39Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas neperdavė ieškovui atliktų darbų, pagal Sutarties nuostatas nėra galimės konstatuoti, jog ieškovas pažeidė mokėjimo terminus, todėl skaičiuoti palūkanas pagal CK 6.261 str. nėra pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių, priešieškinio reikalavimas dėl 147,29 EUR palūkanų priteisimo atmestinas.

40Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo ieškinio ir atsakovo priešieškinio reikalavimai yra vienarūšiai, t.y. piniginiai, taip pat į tai, jog ieškovas pateiktu ieškiniu iš esmės siekė įskaityti atsakovo reikalavimą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei ekonomiškumo principais (CK 1.5 str., CPK 7 str. 1 d.), teismas taiko šalims priteistų sumų įskaitymą ir priteisia iš atsakovo ieškovo naudai 4422,04 EUR (7350,20 EUR – 2928,16 EUR).

41Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 4422,04 EUR Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-03 (ieškinio priėmimo) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo prievolė atsakovui pasibaigė įskaitymu, teismas nepriteisia atsakovui iš ieškovo procesines palūkanas už priteistą sumą.

42Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Nustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas iš viso patyrė 1099 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 99 Eur už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis (t. 1, e.b.l. 44) ir 1000 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (t. 1, e.b.l. 4, 173). Savo ruožtu atsakovas bylos nagrinėjimo metu iš viso sumokėjo 205 Eur žyminio mokesčio už priešieškinį (t. 1, e.b.l. 66, 114), 19,66 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu (t. 2, e.b.l. 78-79) bei 545 Eur išlaidų už MB "Vertas LT" suteiktas teisines paslaugas.

43Atsakovas prašo priteisti 545 Eur už MB "Vertas LT" suteiktas teisines paslaugas ruošiant atsiliepimą į ieškinį bei priešieškinį. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą praktiką dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo yra nurodęs, jog CPK atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteistos. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos. Gi atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovo patirtos išlaidos, susijusios su MB "Vertas LT" atsakovui suteiktomis teisinėmis paslaugomis civiliniame procese, nepatenka į CPK 88 str. įtvirtintą atlygintinų civiliniame procese patirtų išlaidų sąrašą, todėl atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką tokios išlaidos negali būti atlygintos (priteistos). Dėl nurodytų aplinkybių atsakovo reikalavimas dėl 545 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti priteisimo iš ieškovo atmestinas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis laikomi 224,55 Eur (205 Eur žyminis mokestis už priešieškinį ir 19,66 Eur dokumentų vertimo išlaidos).

44Nagrinėjamu atveju, ieškovo ieškinys patenkintas visiškai (100 procentų), atsakovo priešieškinis patenkintas iš dalies: neturtinis reikalavimas patenkintas visiškai (100 procentų), turtinis reikalavimas patenkintas 39 procentais (2928,16 Eur x 100 proc. / 7595,04 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, o atsakovo priešieškinis patenkinti iš dalies, vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. bei 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 1099 Eur bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai, t.y. priteistinas 31 Eur žyminis mokestis už visiškai patenkintą neturtinį reikalavimą, 79,95 Eur žyminio mokesčio už iš dalies patenkintą turtinį reikalavimą (205 Eur x 39 proc.) bei 7,67 Eur išlaidų už dokumentų vertimą (19,66 Eur x 39 proc.), iš viso atsakovui iš ieškovo priteistina 118,62 Eur. Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumų įskaitymą, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 980,38 Eur (1099 Eur – 118,62 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

45Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai šaliai tenkanti tokių išlaidų dalis neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

46Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

47Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

48Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.

49Priteisti iš atsakovo UAB „Ecotechna plius“, į.k. 303425956, ieškovo UAB „VIRPA“, į.k. 302667878, naudai 4422,04 Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt du eurus 04 ct) be PVM nuostolių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 4422,04 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-03 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 980,38 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 38 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Pripažinti Statybos darbų subrangos sutarties Nr. 152815 nutraukimą neteisėtu.

51Pripažinti ieškovo UAB „VIRPA“, į.k. 302667878, atliktą 2 928,16 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt aštuonių eurų 16 ct) be PVM sumos įskaitymą neteisėtu.

52Likusioje dalyje atsakovo priešieškinį atmesti.

53Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, kad pagal 2015-05-28... 4. Atsakovas byloje pateikė priešieškinį, nurodydamas, kad ieškovas... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 6. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė, prašė jį... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Virpa“ ir atsakovo UAB... 11. Į bylą pateikta 4 kotedžų, esančių ( - ), savininkų 2015-07-07... 12. Byloje taip pat nustatyta, kad 2015-07-17 atsakovo vadovas V. I. nuvykęs į... 13. Ieškovas 2015-07-31 Pranešimu atsakovą informavo, kad kadangi per 2015-07-17... 14. Liudytoja I. V. savo parodymuose nurodė, kad pas ieškovą dirba vyr.... 15. Į bylą pateiktas 2015-08-05 15.00 val. Susirinkimo protokolas Nr. 2015-08/01,... 16. Liudytojas V. I. savo parodymuose nurodė, kad jis dirba pas ieškovą darbų... 17. Liudytojas S. Č. savo parodymuose nurodė, kad jis yra vienas iš kotedžų... 18. Ieškovas 2015-08-06 Pranešimu informavo atsakovą apie 2015-08-05 vykusį... 19. Į bylą pateiktas atestuoto specialisto A. S., turinčio teisę eiti ypatingo... 20. Atsakovas savo atsikirtimams į ieškinį bei priešieškinio reikalavimams... 21. Rangos sutarties samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 22. CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria... 23. Ieškovas grindžia savo reikalavimus aplinkybe, jog atsakovas darbus atliko... 24. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai,... 25. Pažymėtina, kad įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 27. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos... 28. Pažymėtina, jog civilinis procesas yra grindžiamas rungimosi principu, kuris... 29. CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad CK 6.217 straipsnyje nustatytais... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2015-08-05 Susirinkimo metu... 31. Atsakovas įsipareigojo visus Sutartyje numatytus darbus atlikti ir perduoti... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į statybos rangos sutarties... 33. Pagal CK 6.662 str. 5d. kilus ginčui dėl darbų trūkumų kiekviena šalis... 34. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus (liudytojų parodymus, išvada „Dėl... 35. Ieškovas, nustatęs darbų trūkumus ir įgyvendindamas teisę reikšti... 36. Pažymėtina, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 37. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas įstatyme... 38. Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės... 39. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas neperdavė ieškovui atliktų darbų,... 40. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo ieškinio ir atsakovo priešieškinio... 41. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo... 42. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 43. Atsakovas prašo priteisti 545 Eur už MB "Vertas LT" suteiktas teisines... 44. Nagrinėjamu atveju, ieškovo ieškinys patenkintas visiškai (100 procentų),... 45. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 46. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas... 47. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.... 48. Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.... 49. Priteisti iš atsakovo UAB „Ecotechna plius“, į.k. 303425956, ieškovo UAB... 50. Pripažinti Statybos darbų subrangos sutarties Nr. 152815 nutraukimą... 51. Pripažinti ieškovo UAB „VIRPA“, į.k. 302667878, atliktą 2 928,16 Eur... 52. Likusioje dalyje atsakovo priešieškinį atmesti.... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...