Byla 2-2260/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo R. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties, kuria tenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2198-480/2013, iškeltoje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ ieškinį atsakovui R. T., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Inerta LT“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Alsantė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui R. T., trečiajam asmeniui UAB „Inerta LT“ dėl nuostolių atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 336 291,00 Lt nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą ieškinio sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, bet leidžiant atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, pareikštas reikalavimas yra didelės apimties turtinis reikalavimas, be to, ieškinys reiškiamas bankrutuojančios įmonės vardu, kas reiškia viešojo intereso dominavimą, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, kas iš esmės užvilkintų ieškovo bankroto procedūros vykdymą, padidintų administravimo kaštus, taigi pažeistų šios įmonės kreditorių turtinius interesus bei teisėtus lūkesčius.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 9 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – ieškovo BUAB „Alsantė“ turtinių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nutarė areštuoti atsakovui R. T. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis bendrai 336 291,00 Lt sumai, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose. Areštavus atsakovo pinigines lėšas, teismas nutarė leisti atsakovui iš jų atsiskaityti su ieškovu BUAB „Alsantė“.

7Teismas sprendė, kad ieškovo pareikštame ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės, pateikti jas patvirtinantys įrodymai bei ieškinio motyvai yra pakankami išvadai, jog ieškinio reikalavimai atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį, todėl ieškinys, preliminariu vertinimu, yra pagrįstas CPK 144 straipsnio 1 dalies apimtyje. Teismas pažymėjo, kad atsakovo galimybė realizuoti turtą, kad į jį negalėtų būti nukreiptas išieškojimas, apsunkintų būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo dėl pareikšto turtinio reikalavimo įvykdymą arba padarytų jį neįmanomą. Teismo vertinimu, apie teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba įvykdymo negalimumo grėsmę ieškinio patenkinimo atveju manytina ir dėl pakankamai didelės ieškinio sumos atsakovo, kaip fizinio asmens, atžvilgiu. Tam, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų ieškovei perdėto pranašumo ir nevaržytų atsakovo teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, teismas nutarė pirmiausiai areštuoti turtinio reikalavimo vertę atitinkančias atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, dalis, o jo nesant ar nepakankant – atitinkamas atsakovo piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas jį arba trečiuosius asmenis, dalis.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas R. T. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas, nagrinėdamas prašymo pagrįstumo klausimą, apsiribojo tik deklaratyviais teiginiais, nevertindamas ar įrodymai yra prima facie ir apskritai pakankami laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymui. Anot apelianto, ieškovo pateikiami duomenys negali būti laikomi prima facie įrodymais, taip pat nesant ieškinio reikalavimo, sumos bei dalyko pagrindimo ginčijama nutartis turi būti panaikinta.

122. Ieškovas neįrodė aplinkybių, būtinų spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą - nepateikė jokių įrodymų apie galimą atsakovo turto slėpimą, perleidimą tretiesiems asmenims, atsakovui priklausančio prašomo areštuoti turto suvaržymus ar kitokias aplinkybes, susijusias su atsakovu, kurios patvirtintų galimą grėsmę teismo sprendimo vykdymui.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Alsantė“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį palikti galioti. Teigia, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai, kad pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, turėtų būti vertinami, atsižvelgiant į faktą, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, ieškinio reikalavimai turi būti tik tikėtinai pagrįsti. Ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Ieškovas mano, kad tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, įvertinęs visus šalių pateiktus įrodymus, teismas gali nuspręsti ar reiškiami reikalavimai yra pagrįsti.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

17Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo BUAB „Alsantė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-109/2013; ir kt.). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; ir kt.).

20Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nagrinėdamas prašymo pagrįstumo klausimą, apsiribojo tik deklaratyviais teiginiais, nevertindamas, ar įrodymai yra prima facie ir ar jie yra pakankami laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Anot apelianto, ieškovo pateikiami duomenys negali būti laikomi prima facie įrodymais, taip pat nesant ieškinio reikalavimo, sumos bei dalyko pagrindimo, ginčijama nutartis turi būti panaikinta.

21Pažymėtina, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tiriami ir vertinami tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiuo atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra reikšminga tik tai, ar ieškinio reikalavimas yra pagrįstas preliminariai tikėtinai, todėl, nesant aplinkybių, iš kurių jau šioje stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, kad ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo daryti išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2013).

22Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas aiškiai suformulavo ieškinio reikalavimą bei dalyką, nurodė ir detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą ir išvardino teisės aktus, kuriais jis grindžia savo pareikštus reikalavimus (suformulavo ieškinio pagrindą), nurodė ieškinio sumą ir pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė, kaip jau minėta, gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos stadijoje. Todėl, teismo vertinimu, šioje civilinės bylos stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimus), kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo pareikšto ieškinio reikalavimų, kaip ir nėra pagrindo daryti išvadą, jog teismas, nagrinėdamas prašymo pagrįstumo klausimą, apsiribojo tik deklaratyviais teiginiais, nevertindamas ar įrodymai yra prima facie ir ar jie yra pakankami laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymui.

23Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, būtinų spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą - nepateikė įrodymų apie galimą atsakovo turto slėpimą, perleidimą tretiesiems asmenims, atsakovui priklausančio prašomo areštuoti turto suvaržymus ar kitokias aplinkybes, susijusias su atsakovu, kurios patvirtintų galimą grėsmę teismo sprendimo vykdymui.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios turtui jos yra taikomos, kilimu, tačiau nagrinėjamu atveju taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-116/2013; ir kt.). Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į pakankamai didelę ieškinio sumą, į tai, kad 336 291,00 Lt reikalavimas yra pareikštas fiziniam asmeniui, todėl pagrįstai konstatavo ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę.

25Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

26Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27Palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Alsantė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 9 d. nutartimi prašymą dėl... 7. Teismas sprendė, kad ieškovo pareikštame ieškinyje išdėstytos faktinės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas R. T. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Teismas, nagrinėdamas prašymo pagrįstumo klausimą, apsiribojo tik... 12. 2. Ieškovas neįrodė aplinkybių, būtinų spręsti laikinųjų apsaugos... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Alsantė“ prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir... 17. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 18. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 20. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus,... 21. Pažymėtina, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144... 22. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas aiškiai suformulavo ieškinio... 23. Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad ieškovas neįrodė... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 25. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 26. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 27. Palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį nepakeistą....