Byla 2-28-840/2013
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei ir Editai Juršienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ atstovui advokato padėjėjui G. L., atsakovams A. S. ir T. G. bei trečiajam asmeniui M. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą ieškinį atsakovams A. S. ir T. G. dėl įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas n u s t a t ė:

4Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas jam solidariai iš atsakovų T. G. ir A. S. priteisti 13000,00 Lt įsiskolinimo, 5 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ir išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (b.l. 3-5).

5Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ reikalavimai grindžiami šiais argumentais:

61) ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ ir Kaišiadorių rajono policijos komisariatas 2008 m. birželio 11 d. sudarė sutartį Nr. 1, pagal kurios 1-2 p. ieškovas UAB ,,Devynios mylios“, Kaišiadorių rajono policijos komisariatui transporto priemonių transportavimo reikalingumo atveju pranešus, įsipareigojo transportuoti iš įvykių vietų ir policijos sulaikytas transporto priemones ir užtikrinti transportuojamų ir pristatytų į transporto priemonių saugojimo aikštelę (saugomų) transporto priemonių apsaugą. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ ir Kauno apskrities VPK 2009 m. gegužės 13 d. sudarė sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo Nr. 20-IL-1785, pagal kurios 1-4 p., 6 p. ieškovas UAB ,,Devynios mylios“, Kauno apskrities VPK operatyvaus valdymo (budėtojų) padalinio pareigūnui iškvietus, įsipareigojo priverstinai nuvežti transporto priemones į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten jas saugoti. Pagal šios sutarties 5.1 p. ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ turi teisę už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar kito asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ nustatytus įkainius, atitinkančius to laikotarpio ir tos vietovės vidutinės rinkos kainas: tralo iškvietimas (įskaitant pakrovimą ir iškrovimą) – nuo 180,00 Lt, 1 transportavimo kilometras – nuo 5,00 Lt, transporto priemonės saugojimas 1 parą – 20,00 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai;

72) ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. kovo 19 d., Kauno apskrities VPK operatyvaus valdymo (budėtojų) padalinio pareigūnui iškvietus ir pagal 2010 m. kovo 19 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą perdavus transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) ją transportavo, nuvežė į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten ją saugo iki šiol. Transporto priemonė ,,VW Golf“, v/n ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui A. S., o šios transporto priemonės valdytoju transporto priemonės sulaikymo metu buvo atsakovas T. G.. Atsižvelgiant į tai ir į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ nustatytus įkainius, transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) transportavimas kainavo 210,00 Lt, o jos saugojimas nuo 2010 m. kovo 19 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. kainavo 17940,00 Lt (897 dienos x 20,00 Lt). Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ kreipėsi į solidariuosius atsakovus A. S. ir T. G., prašydamas jų apmokėti susidariusį įsiskolinimą už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, siūlė solidariesiems atsakovams bendradarbiauti, sprendžiant susidariusio įsiskolinimo apmokėjimo klausimą, tačiau solidarieji atsakovai A. S. ir T. G. į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ raginimus nereagavo, pretenzijų dėl įsiskolinimo dydžio nereiškė, neprašė išdėstyti susidariusio įsiskolinimo ir priverstinai saugomos transporto priemonės neatsiėmė. Nors atsakovai A. S. ir T. G. ieškovui UAB ,,Devynios mylios“ yra solidariai skolingi iš viso 18150,00 Lt už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, tačiau ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ gera valia sumažino solidariųjų atsakovų įsiskolinimą iki 13000,00 Lt. Solidarieji atsakovai A. S. ir T. G. taip pat privalo ieškovui UAB ,,Devynios mylios“ mokėti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. ir visas bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti).

8Atsakovo T. G. atsikirtimai į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą ieškinį grindžiami šiais argumentais (b.l. 54): ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ nepagrįstai reikalauja iš jo, t.y. atsakovo T. G., priteisti susidariusį įsiskolinimą už priverstinį transporto priemonės saugojimą, kadangi pats transporto priemonės savininkas nebuvo suinteresuotas kuo greičiau atsiimti transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) iš saugojimo aikštelės. Jis sutinka apmokėti ieškovui UAB ,,Devynios mylios“ 300,00 Lt už transporto priemonės nuvežimą į saugojimo aikštelę, kadangi taip nutiko būtent dėl jo, t.y. atsakovo T. G., kaltės.

9Atsakovas A. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą ieškinį nepateikė.

10Trečiasis asmuo M. M. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą ieškinį nepateikė.

11Teismo posėdžio metu ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ atstovas advokato padėjėjas G. L. patikslintą ieškinį visiškai palaikė, prašė jį tenkinti ir papildomai paaiškino, kad ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ ne kartą kreipėsi į Kauno apskrities VPK Kaišiadorių raj. PK dėl informacijos apie transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) savininką ir valdytoją suteikimo, o ją gavęs, raginimais kreipėsi į atsakovus A. S. ir T. G., prašydamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą, atsiimti transporto priemonę iš saugojimo aikštelės arba pateikti duomenis, patvirtinančius, jog jie nėra transporto priemonės savininkai. Atsakovai A. S. ir T. G. į šiuos raginimus neatsakė ir nereagavo, nei viso, nei dalies įsiskolinimo nesumokėjo, nepranešė, jog jie nėra minėtos transporto priemonės savininkai ar kad su šia transporto priemone susiję kiti asmenys. Šiuo metu transporto priemonė ,,VW Golf“, v/n ( - ) vis dar yra saugojimo aikštelėje. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ gera valia sumažino 18150,00 Lt įsiskolinimą ir prašo teismo solidariai iš atsakovų A. S. ir T. G. priteisti beveik trečdaliu mažesnę sumą – 13000,00 Lt įsiskolinimo pagal Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ dėl galimybės išdėstyti sprendimo įvykdymą nesutinka.

12Teismo posėdžio metu atsakovas A. S. su patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko, prašė jį atmesti ir papildomai paaiškino, kad transporto priemonė į saugojimo aikštelę buvo nuvežta ne dėl jo kaltės, t.y. jis tos transporto priemonės nevairavo. Nors jis oficialiai ir yra transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) savininkas, tačiau ta transporto priemonė priklauso atsakovui T. G., tik ji nėra perrašyta jo vardu. Jis šią transporto priemonę pardavė M. M., kuris ją pardavė atsakovui T. G.. Atsakovo T. G. jis nėra matęs. Jis ieškovo atsakovo T. G. ir tarėsi su juo dėl transporto priemonės registracijos duomenų sutvarkymo, tačiau sutartu laiku ir sutartoje vietoje atsakovas T. G. nepasirodė. Vėliau jis dar bandė ne vieną kartą jam skambinti telefonu, bandė tartis dėl susitikimo. Po kiek laiko tuo telefonu atsiliepė jau nebe jis, o moteris, o dar po kiek laiko telefonu niekas neatsiliepdavo, būdavo išjungtas. Dėl šių priežasčių jis neturėjo galimybės tinkamai sutvarkyti automobilio registracijos dokumentus. Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ raginimą sumokėti susidariusį įsiskolinimą dėl transporto priemonės saugojimo gavo jo mama – jis tuo metu buvo išvykęs į užsienį. Į raginimą jis neatsakė ir niekaip nereagavo.

13Teismo posėdžio metu atsakovas T. G. su patikslintu ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. sutiko apmokėti ieškovui UAB ,,Devynios mylios“ apie 400,00 Lt už transporto priemonės nuvežimą į saugojimo aikštelę ir už transporto priemonės saugojimą aikštelėje vieną savaitę, t.y. kol jis ieškojo transporto priemonės savininko, kad galėtų atsiimti transporto priemonę. Atsakovas T. G. paaiškino, kad transporto priemonė ,,VW Golf“, v/n ( - ) nėra registruota jo vardu ir todėl be savininko jis negalėjo atsiimti transporto priemonės iš saugojimo aikštelės. Jis buvo nuvykęs į saugojimo aikštelę gal po savaitės nuo įvykio ir pasiteiravo, kiek reikia mokėti už transporto priemonės saugojimą. Kai jam pasakė, jog už transporto priemonės saugojimą reikia susimokėti apie 400,00 Lt, jis liepė tą transporto priemonę parduoti. Ji jam buvo nebereikalinga, kadangi jis jos atsiimti iš saugojimo aikštelės be transporto priemonės savininko negalėjo. Transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) jis nevogė – nusipirko iš nepažįstamo žmogaus, t.y. liudytojo M. M., savo asmeniniam naudojimui. Transporto priemonės registracijos dokumentų savo vardu jis nesitvarkė, nes transporto priemonė buvo registruota ne to asmens, iš kurio pirko automobilį, vardu. Asmens, kurio vardu registruota transporto priemonė ,,VW Golf“, v/n ( - ) jis nepažįsta ir, kur jo, t.y. atsakovo A. S., reikėjo ieškoti, jis nežino. Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ raginimą sumokėti susidariusį įsiskolinimą dėl transporto priemonės saugojimo jis gavo, tačiau į jį neatsakė ir nereagavo. Vėliau, t.y. 2013 m. vasario 7 d. teismo posėdžio metu, atsakovas T. G. su patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko ir nurodė, jog galimybių susimokėti tokį įsiskolinimą jis neturi: šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, ten dirba, dengia civilinį ieškinį, nekilnojamojo turto neturi.

142013 m. sausio 9 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo M. M., apklaustas liudytoju, paaiškino, jog atsakovą A. S. jis pažįsta – jis yra jos pusseserės sutuoktinis. Transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) jis pirko iš atsakovo A. S., tačiau vėliau tą pačią jis ją pardavė atsakovui T. G.. Automobilio pirkimo–pardavimo sutarties jie nepasirašė, tačiau atsakovas T. G. su juo iškart atsiskaitė. Jie buvo sutarę susitikti kitą dieną sutvarkyti automobilio registracijos dokumentus, tačiau to padaryti nepavyko, kadangi atsakovas T. G. vis neturėjo pinigų automobilio perrašymui. Jei nebūtų taip greitai pardavęs iš atsakovo A. S. nusipirkto automobilio, automobilio registracijos dokumentus jis būtų susitvarkęs, jokių problemų dėl to neįžvelgė, kadangi atsakovas A. S. jam gerai pažįstamas, pusseserės sutuoktinis. 2013 vasario 7 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo M. M. patvirtino savo paaiškinimus, duotus 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdžio metu.

15Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Iš civilinėje byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ ir Kauno apskrities VPK 2009 m. gegužės 13 d. sudarė sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo Nr. 20-IL-1785, pagal kurią ieškovas, Kauno apskrities VPK operatyvaus valdymo (budėtojų) padalinio pareigūnui iškvietus, įsipareigojo priverstinai nuvežti transporto priemones į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten jas saugoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 269 str. 7 d. ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. (b.l. 8-13, sutarties 1-4 p., 6 p.). Pagal šios sutarties 5 p. ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ turi teisę už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar kito asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ nustatytus įkainius, atitinkančius to laikotarpio ir tos vietovės vidutinės rinkos kainas; nuvežtą transporto priemonę saugant ilgiau kaip 6 mėn., pasiteirauti iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę ją saugoti, negavęs iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę saugoti priverstinai nuvežtą transporto priemonę, savo lėšomis vykdyti sumokėjimo už nuvežimą ir saugojimą išieškojimą ar kitaip spręsti neatsiimtų transporto priemonių klausimą su jų savininkais ar kitais asmenimis (b.l. 80-87, 90, 95-96).

17Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. kovo 19 d., Kauno apskrities VPK operatyvaus valdymo (budėtojų) padalinio pareigūnui iškvietus ir pagal 2010 m. kovo 19 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą perdavus transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) vairuojamą atsakovo T. G. ir registruotą atsakovo A. S. vardu, ją transportavo, nuvežė į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten ją saugo iki šiol (b.l. 14-17, 90, administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 11, 14 lapai). Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarimu T. G. nubaustas už administracinius teisės pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 4 d., 127 str. 2 d., 130 str. 1 d. 4000,00 Lt bauda, nutarimas įsiteisėjo 2010 m. balandžio 23 d. (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 35-36 lapai). Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ atsakovams A. S. ir T. G. 2012 m. gegužės 2 d. ir gegužės 3 d. išsiuntė raginimus (atsakovui T. G. įteiktas 2012 m. gegužės 6 d., atsakovui A. S. įteiktas 2012 m. gegužės 9 d.) geruoju sumokėti 15780,00 Lt įsiskolinimo už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, atsiimti transporto priemonę iš saugojimo aikštelės arba pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtos transporto priemonės nepriklausymą jam/jiems (b.l. 18-21).

18Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 176 str. įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 str. ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ pareiškė patikslintą ieškinį atsakovams T. G. ir A. S. dėl įsiskolinimo priteisimo dėl to, jog ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ pagal 2010 m. kovo 19 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą perdavus transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) vairuojamą atsakovo T. G. ir registruotą atsakovo A. S. vardu, ją transportavo, nuvežė į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten ją saugo iki šiol, dėl ko susidarė 13000,00 Lt įsiskolinimas.

20Ginčo dėl to, kad: atsakovas T. G. 2010 m. kovo 19 d. apie 20.00 val. Vilniaus g., Žiežmariuose, Kaišiadorių raj., neturėdamas teisės vairuoti ir vairuodamas transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) nepasirinko tokio greičio, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę, jos nesuvaldė, atsitrenkė į apšvietimo stulpą, dėl ko buvo apgadintas apšvietimo stulpas bei transporto priemonė, iš eismo įvykio vietos pasitraukė, po eismo įvykio vartojo alkoholį iki jo aplinkybių nustatymo ir taip pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 133, 231, 233 punktų reikalavimus; kad atsakovas T. G. yra pripažintas kaltu dėl 2010 m. kovo 19 d. įvykio ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarimu nubaustas už administracinius teisės pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 4 d., 127 str. 2 d., 130 str. 1 d. 4000,00 Lt bauda, nutarimas įsiteisėjo 2010 m. balandžio 23 d. (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 35-36 lapai); kad atsakovo T. G. tąkart vairuota transporto priemonė ,,VW Golf“, v/n ( - ) yra registruota atsakovo A. S. vardu, nėra.

21Pagal eismo įvykio metu (2010 m. kovo 19 d.) galiojusio Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. redakciją išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais (jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus) ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai.

22Nagrinėjamu atveju atsakovas A. S. ginčija transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) nuosavybę, t.y. atsakovas teigia, jog nors viešajame registre nurodyta transporto priemonė yra registruota jo vardu, tačiau jis neturi atlyginti ieškovui UAB ,,Devynios mylios“ jo prašomo priteisti 13000,00 Lt įsiskolinimo, nes jis nėra ir eismo įvykio metu nebuvo nurodyto automobilio savininkas. Jis automobilį pardavė trečiajam asmeniui M. M., o šis netrukus automobilį pardavė atsakovui T. G., ką patvirtina tiek M. M., apklausto liudytoju ir trečiuoju asmeniu, tiek atsakovo T. G. paaiškinimai teismo posėdžio metu. Atsakovas T. G. tiek teismo posėdžio, tiek administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 nagrinėjimo teisme metu (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 b.l. 34) buvo nuoseklus ir taip pat paaiškino, jog nors automobilio nuosavybės teisės perleidimo fakto jis neįregistravo viešajame registre, pirkimo–pardavimo sutarties nepasirašė, tik atsiskaitė su pardavėju ir iš jo gavo automobilio dokumentus, tačiau tikrasis automobilio ,,VW Golf“, v/n ( - ) savininkas ir valdytojas eismo įvykio metu (2010 m. kovo 19 d.) buvo jis.

23Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ bylos nagrinėjimo teisme metu nesutiko su atsakovo A. S. atsikirtimais, nes, ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ nuomone, pareigą solidariai atlyginti susidariusį įsiskolinimą turi tiek atsakovas A. S., kaip transporto priemonės savininkas, tiek atsakovas T. G., kaip transporto priemonės valdytojas. Tokios savo pozicijos ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ taip pat nekeitė, teismui iškėlus klausimą dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdžio metu (b.l. 109).

24Nuosavybės teisė gali būti įgyjama/prarandama sandoriu (Lietuvos Respublikos CK 4.47 str. 1 d. 1 p.). Automobilis gali būti įgyjamas įvairiais sandoriais, ne tik pirkimo–pardavimo sutartimi. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.75 str. 1 d. įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją, t.y. privaloma tam tikrų sandorių teisinė registracija gali būti nustatyta tik įstatymu, o ne poįstatyminiu aktu. Joks įstatymas nenumato transporto priemonės nuosavybės įgijimo ar praradimo registracijos viešajame registre. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą viešajame eisme leidžiama dalyvauti nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms. Šio įstatymo 2 str. 32 d. nustatyta, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas – veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Šioje įstatymo normoje, nustatančioje išvardytų transporto priemonių registravimą, nenustatyta reikalavimo įregistruoti, be kita ko, privalomai, transporto priemonės nuosavybės įgijimo/praradimo sandorio. Iš Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 25 str. 2 d. ir 27 str. 1 d. ir 3 d. įtvirtintų nuostatų darytina išvada, kad registruojama tik transporto priemonė (daiktas), bet ne jos įsigijimo/praradimo pagrindas, t.y. sandoris. Pats automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo/pasibaigimo pagrindas. Vieši Transporto priemonių registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis Nr. 3K-3-804/2001, 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis Nr. 3K-3-1158/2003, 2010 m. balandžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-192/2010, 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis Nr. 3K-3-448/2010). Vieši registro duomenys ieškovui UAB ,,Devynios mylios“ leidžia tik identifikuoti galimą atsakovą Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. prasme, bet nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir neužkerta kelio atsakovui ginčyti savo materialinio ir procesinio subjektiškumo dėl nuosavybės teisių į transporto priemonę. Pagal Lietuvos teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Ši taisyklė taikytina ir sprendžiant ginčą, kuris asmuo privalo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas. Be to, tai, kad atsakovo A. S. vardu registruotas automobilis dar iki eismo įvykio buvo perduotas atsakovui T. G. netiesiogiai įrodo ir pats eismo įvykio faktas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ teiginys, kad atsakovas A. S. eismo įvykio metu buvo ir yra transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) savininkas, tik dėl to, kad taip nurodyta viešajame registre, atmestinas (Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 22 d. galutinis sprendimas Nr. 2-2994-722/2011).

25Taigi teismas, įvertinęs ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ atstovo advokato padėjėjo G. L., atsakovų A. S. ir T. G., trečiojo asmens M. M. paaiškinimus bei civilinėje byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, jog atsakovas A. S. nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, todėl ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintas ieškinys jam dėl įsiskolinimo priteisimo atmestinas.

26Teismui nustačius, jog transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) savininkas ir valdytojas tiek eismo įvykio metu, tiek ir dabar yra atsakovas T. G., spręstinas klausimas dėl ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ reikalavimo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas bei išlaidų dydžio pagrįstumas.

27Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 1 d. priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus. Iš civilinėje byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. kovo 19 d., Kauno apskrities VPK operatyvaus valdymo (budėtojų) padalinio pareigūnui iškvietus ir pagal 2010 m. kovo 19 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą perdavus transporto priemonę ,,VW Golf“, v/n ( - ) vairuojamą atsakovo T. G. ir registruotą atsakovo A. S. vardu, ją transportavo, nuvežė į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten ją saugo iki šiol (b.l. 14-17, 90, administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 11, 14 lapai). Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarimu T. G. nubaustas už administracinius teisės pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 4 d., 127 str. 2 d., 130 str. 1 d. 4000,00 Lt bauda, nutarimas įsiteisėjo 2010 m. balandžio 23 d. (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 35-36 lapai). Taigi, esant atsakovo T. G. padarytiems pažeidimams, jo vairuotas ir jam priklausantis automobilis galėjo būti nuvežtas į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ automobilių saugojimo aikštelę.

28Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovą UAB ,,Devynios mylios“ ir atsakovą T. G. sieja kito asmens reikalų tvarkymo santykiai (Lietuvos Respublikos CK 6.229 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-436/2009, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis Nr. 2A-342-340/2010). Ginčo dėl to, jog ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ atsakovui T. G. priklausantį automobilį saugojo nėra, todėl ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ išlaidos, kurias ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ patyrė veikdamas atsakovo T. G. interesais, turi būti atlygintos (Lietuvos Respublikos CK 6.233 str.).

29Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ pagal nustatytus įkainius paskaičiavo, jog transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) transportavimas kainavo 210,00 Lt, o jos saugojimas nuo 2010 m. kovo 19 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. kainavo 17940,00 Lt (897 dienos x 20,00 Lt), t.y. iš viso 18150,00 Lt. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ gera valia sumažino įsiskolinimą iki 13000,00 Lt. Atsakovas T. G. ginčija ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ prašomo priteisti įsiskolinimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir jos saugojimą dydį. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, išlaidų už saugojimą dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis Nr. 3K-7-309/2010, 2009 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-436/2009).

30Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 4 d. Kelių eismo taisykles pažeidęs asmuo ar transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi žinoti, kad automobilis yra priverstinai nuvežtas ir kur jis yra saugomas. Atsakovas T. G. teismo posėdžio metu pripažino, kad jis žinojo apie jam priklausančio automobilio priverstinį nuvežimą į saugojimo aikštelę ir jo saugojimą aikštelėje bei kad jis buvo nuvažiavęs į saugojimo aikštelę automobilio atsiimti, ką taip pat patvirtina administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-198-840/2010 esantys rašytiniai įrodymai (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 b.l. 11, 38-39). Atsakovas T. G. teismo posėdžio metu nenurodė jokių svarbių/pateisinamų priežasčių, dėl ko, net ir žinodamas, jog negali pasiimti automobilio iš saugojimo aikštelės dėl neperregistruoto automobilio savininko, jis nesitvarkė dokumentų: neperregistravo automobilio savo vardu, į ieškovo raginimą nereagavo, po raginimo gavimo automobilio taip pat neatsiėmė ir taip prisidėjo prie jam priklausančios transporto priemonės saugojimo išlaidų didinimo. Atsižvelgiant į tai, teismas, įvertinęs nagrinėjamų teisinių santykių esmę tarp ieškovo ir atsakovo, atitiktį logikos dėsniams, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.), daro išvadą, jog toks atsakovo T. G. elgesys neatitinka rūpestingo, protingo ir apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio.

31Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ prašoma priteisti 210,00 Lt suma už transporto priemonės priverstinį nuvežimą yra pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nėra per didelė, todėl priteistina iš atsakovo T. G..

32Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.229 str. 3-4 d. apie viską, ką yra atlikęs, asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, privalo pastarajam kaip įmanoma greičiau pranešti, kai tai tampa galima, ir pateikti raštu išsamią gautų pajamų, išlaidų bei nuostolių ataskaitą. Asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, turi veikti tiek rūpestingai ir apdairiai, kiek yra būtina atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis jis veikia. Be to, pagal ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ ir Kauno apskrities VPK 2009 m. gegužės 13 d. sudarytos sutarties dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo Nr. 20-IL-1785 5 p. ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ turi teisę nuvežtą transporto priemonę saugant ilgiau kaip 6 mėn., pasiteirauti iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę ją saugoti, negavęs iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę saugoti priverstinai nuvežtą transporto priemonę, savo lėšomis vykdyti sumokėjimo už nuvežimą ir saugojimą išieškojimą ar kitaip spręsti neatsiimtų transporto priemonių klausimą su jų savininkais ar kitais asmenimis (b.l. 80-87, 90, 95-96). Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ tik 2012 m. vasario 21 d., t.y. praėjus beveik 2 metams po transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - ) transportavimo į saugojimo aikštelę ir jos saugojimo pradžios (2010 m. kovo 19 d.) kreipėsi į Kauno apskrities VPK su prašymu pateikti informaciją apie šios transporto priemonės savininką ir valdytoją (b.l. 15), priešingų įrodymų, t.y. jog ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų nustatyti transporto priemonės savininką ir valdytoją gerokai anksčiau, pvz. 2010 m. ar 2011 m., jis taip pat nepateikė. Raginimus geruoju sumokėti 15780,00 Lt įsiskolinimo už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, atsiimti transporto priemonę iš saugojimo aikštelės arba pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtos transporto priemonės nepriklausymą atsakovams A. S. ir T. G. ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ išsiuntė tik 2012 m. gegužės 2 d. ir gegužės 3 d. (b.l. 18-21). Taip pat ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ teismui nenurodė jokių pateisinamų priežasčių ar force majeure aplinkybių, kurios būtų pagrindas pateisinti nerūpestingą ir pasyvų jo elgesį, susijusį su atsakovui T. G. priklausančios transporto priemonės saugojimu nepateisinamai ilgą laiką. Taigi teismas, atsižvelgęs į tai, daro išvadą, jog ir ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ buvo pasyvus nepateisinamai ilgą laiką, nesielgė kaip rūpestingas, protingas ir apdairus teisinių santykių dalyvis, dėl ko pats prisidėjo prie su automobilio saugojimu susijusių išlaidų didinimo.

33Pagal Lietuvis teismų praktiką už ilgalaikį automobilio saugojimą negali būti skaičiuojama pagal vienos paros tarifą, nes tai reikštų nepagrįstą saugotojo praturtėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-436/2009, 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis Nr. 3K-7-309/2010). Automobilį saugant ilgą laiką, jo saugojimo išlaidos nėra didelės.

34Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir įvertinęs išlaidų už saugojimą dydžiui turinčias reikšmės aplinkybes – tiek transporto priemonės savininko, tiek saugotojo nepateisinamą neveikimą/elgesį, automobilio saugojimo laikotarpį kaip neprotingai ilgą, 1985 m. pagaminto automobilio rinkos vertę (iš šalių paaiškinimų nustatyta, jog automobilis buvo įsigytas už 500,00–600,00 Lt) (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-198-840/2010 b.l. 14), kuri yra neabejotinai mažesnė nei jo saugojimo išlaidos, teismas daro išvadą, kad, net ir ieškovui gera valia sumažinus įsiskolinimą už transporto priemonės saugojimą (nuo 17940,00 Lt iki 12790,00 Lt), ieškovo prašomas priteisti įsiskolinimas už transporto priemonės saugojimą yra neprotingai didelis, prieštarauja gerai moralei, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, todėl yra pagrindas jį mažinti, iš atsakovo T. G. ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ naudai priteisiant iš viso 2110,00 Lt (1900,00 Lt už transporto priemonės saugojimą + 210,00 Lt už transporto priemonės priverstinį nuvežimą) (Šilalės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. 2-8-761/2012, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartis Nr. 2A-1286-622/2012).

35Be to, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.1 d.).

36Patenkinus patikslintą ieškinį iš dalies, iš atsakovo T. G. priteistina 78,00 Lt žyminio mokesčio ir 260,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.) (b.l. 6-7, 29, 30-31, 97-100).

37Taip pat iš ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ priteistina 19,52 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.) (b.l. 2). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d., jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų. Šioje civilinėje byloje susidarė 4,88 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir priteistinų iš atsakovo T. G. (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p.), tačiau, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šios išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (b.l. 2).

38Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registre duomenų apie atsakovams T. G. ir A. S. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto, galiojimą nėra (Lietuvos Respublikos CPK 147 str. 6 d., 150 str. 3 d.) (b.l. 37-38, 46-48).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

40Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.

41Priteisti iš T. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), šiuo metu ( - )) 2110,00 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dešimt litų) įsiskolinimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 78,00 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio ir 260,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt litų) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti UAB ,,Devynios mylios“ (j.a.k. 300081208, buveinė: Gedimino g. 131-28, Kaišiadoryse, adresas korespondencijai: Instituto g. 5-2, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav.) naudai.

42Kitą ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslinto ieškinio dalį atmesti.

43Priteisti iš UAB ,,Devynios mylios“ (j.a.k. 300081208, buveinė: Gedimino g. 131-28, Kaišiadoryse, adresas korespondencijai: Instituto g. 5-2, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav.) 19,52 Lt (devyniolika litų penkiasdešimt du centus) pašto išlaidų valstybei (žyminis mokestis ir pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 5. Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ reikalavimai grindžiami šiais argumentais:... 6. 1) ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ ir Kaišiadorių rajono policijos... 7. 2) ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. kovo 19 d., Kauno apskrities VPK... 8. Atsakovo T. G. atsikirtimai į ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą... 9. Atsakovas A. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovo UAB... 10. Trečiasis asmuo M. M. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovo... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ atstovas advokato... 12. Teismo posėdžio metu atsakovas A. S. su patikslintu ieškiniu visiškai... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas T. G. su patikslintu ieškiniu sutiko iš... 14. 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo M. M., apklaustas... 15. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Iš civilinėje byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų... 17. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. kovo 19 d., Kauno apskrities VPK... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. teismas, nagrinėdamas civilinę bylą... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ pareiškė patikslintą... 20. Ginčo dėl to, kad: atsakovas T. G. 2010 m. kovo 19 d. apie 20.00 val.... 21. Pagal eismo įvykio metu (2010 m. kovo 19 d.) galiojusio Lietuvos Respublikos... 22. Nagrinėjamu atveju atsakovas A. S. ginčija transporto priemonės ,,VW... 23. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ bylos nagrinėjimo teisme metu nesutiko su... 24. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama/prarandama sandoriu (Lietuvos... 25. Taigi teismas, įvertinęs ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ atstovo advokato... 26. Teismui nustačius, jog transporto priemonės ,,VW Golf“, v/n ( - )... 27. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str.... 28. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str.... 29. Ieškovas UAB ,,Devynios mylios“ pagal nustatytus įkainius paskaičiavo, jog... 30. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str.... 31. Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ prašoma priteisti 210,00 Lt suma už... 32. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.229 str. 3-4 d. apie viską, ką yra atlikęs,... 33. Pagal Lietuvis teismų praktiką už ilgalaikį automobilio saugojimą negali... 34. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir įvertinęs išlaidų už... 35. Be to, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 proc. dydžio procesinės... 36. Patenkinus patikslintą ieškinį iš dalies, iš atsakovo T. G. priteistina... 37. Taip pat iš ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ priteistina 19,52 Lt pašto... 38. Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registre duomenų apie... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas... 40. Ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš T. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), šiuo metu ( - )) 2110,00 Lt (du... 42. Kitą ieškovo UAB ,,Devynios mylios“ patikslinto ieškinio dalį atmesti.... 43. Priteisti iš UAB ,,Devynios mylios“ (j.a.k. 300081208, buveinė: Gedimino g.... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...