Byla 2-336-183/2015
Dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hermio langai” bankroto bylos iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-2827-153/2014)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SOUDAL” atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti nurodyto pareiškėjo ieškinį dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hermio langai” bankroto bylos iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-2827-153/2014),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „SOUDAL“ 2014-11-17 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „VERSLO NOTA“ (4–6 b. l.).

4Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 7 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos nustatytiems ieškinio trūkumams pašalinti, t. y., pateikti įrodymus apie ieškinio ir jo priedų įteikimą atsakovui UAB „Hermio langai“ pagal ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą pareigą iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo įteikti atsakovui ieškinį ir jo priedus CPK nustatyta tvarka. Teismo teigimu, nepavykus įteikti šių dokumentų atsakovo registruotos buveinės ar kitu jos nurodytu adresu, tai turi būti padaryta pakartotinai, išsiunčiant dokumentus atsakovo buveinės adresu; pateikti siūlomo bankroto administratoriaus sutikimą administruoti UAB „Hermio langai“ ir deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, pasirašytą UAB „VERSLO NOTA“ direktoriaus (ĮBĮ 6 str. 4 d., 10 str. 1 d., 11 str. 2, 4 d., CPK 1 str. 1 d., 111 str. 2 d. 7 p., 122 str. 2 d., 123 str. 2, 4 d.,) (31–32 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „SOUDAL“ ieškinį dėl atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu, t. y., jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartimi iškėlė UAB „Hermio langai“ bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Baklis“ civilinėje byloje Nr. B2-2698-153/2014 pagal ieškovų J. M., M. A., R. R. B., bendraieškių UAB „Ekskomisarų biuras“ ir Eurodebt LT, UAB, EUROCASH1,UAB pareiškimus dėl atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, taip pat, kad ieškovo UAB „SOUDAL“ ieškinio priėmimo klausimas sprendžiamas po nurodytos nutarties dėl UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo priėmimo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskirajame skunde ieškovas UAB ,,SOUDAL“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutartį, taip pat panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2698-153/2014, dalį, kuria UAB „Hermio langai“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Baklis“, ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Hermio langai“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „VERSLO NOTA“.

9Apeliantas nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ieškovas laiku ir tinkamai pašalino teismo nustatytus trūkumus. Jo manymu, teismas, nustatydamas 7 dienų terminą trūkumams pašalinti, turėjo pasidomėti apie kitą teisme nagrinėjamą civilinę bylą dėl UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, atsakingai skirti protingą terminą trūkumams pašalinti, kad UAB „SOUDAL“ būtų sudarytos visos sąlygos ginti jo interesus, įskaitant ir siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą, tačiau to nepadarė, nustatė ieškovui neprotingą terminą trūkumams pašalinti, nors galbūt žinojo, kad jo ieškinys nebus priimtas. Be to, teismas netinkamai taikė ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalį ir kitas šio įstatymo nuostatas, neleisdamas ieškovui tinkamai įstoti į bankroto bylą, tuo pažeidė ieškovo interesus, taigi teismo nutartis priimta, neįvertinant bylos reikšmingų aplinkybių.

10Pasak apelianto, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, buvo šališkas, iš esmės iš anksto suformavo nuomonę dėl priimto sprendimo, be to, skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, todėl tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 270 str. 4 d., 329 str. 2, 3 d., 331 str. 4 d.).

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios 2014 m. gruodžio 4 d. teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ numato, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą (ĮBĮ 1 str. 1 d.), o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ bankroto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.), be to, tiems bankroto byloje nagrinėjamiems proceso klausimams, kurių nereglamentuoja šis įstatymas, taikomos bendrosios CPK teisės normos (ĮBĮ 10 str. 1 d.).

15Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti.

16CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

17CPK 328 straipsnyje įtvirtintas draudimas panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį vien formaliais pagrindais. Be to, CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas absoliutus teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas yra tuomet, kai sprendimas (nutartis) yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) pripažįstamas tik visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra pagrindas jį panaikinti paminėtu teisiniu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011).

18Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatomis, pareiškimą teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, esant ĮBĮ numatytiems pagrindams, gali pateikti įmonės kreditorius ar kreditoriai (ĮBĮ 4 str., 6 str. 1 d.); kreditoriai, nepareiškę ieškinio dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankrutuojančios įmonės administratoriui savo reikalavimus, pateikdami ir juos pagrindžiančius dokumentus, o bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus tvirtina teismas (ĮBĮ 21 str. 1 d., 26 str. 1 d.).

19ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal teismų praktiką, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014).

20Pagal teismų praktiką, kreditoriai gali būti pripažinti byloje bendraieškiais arba trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti (ar atsisakyti iškelti) bankroto bylą priėmimo, o po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, kreditorius dalyvaujančiu byloje asmeniu (trečiuoju asmeniu) tampa tik teismui patvirtinus jo finansinį reikalavimą ir tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012).

21Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimu, jeigu įmonės kreditoriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo (prašymas įtraukti bendraieškiu, kartu suformuluojant savarankiškus materialiuosius teisinius reikalavimus dėl bankroto bylos iškėlimo) teisme gautas iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, teismas turėtų spręsti jo priėmimo ir nagrinėjimo kartu su anksčiau gautais ieškinio reikalavimais dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimą. Tokio ieškinio priėmimo klausimas turi būti sprendžiamas pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles (CPK 137 str. 3 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.), išskyrus tuos atvejus kai pareiškėjas prašymą dėl jo įtraukimo į procesą bendraieškiu paduoda prieš pat teismo posėdį ir prašymą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir teismo jau priimtas ieškinys, ir nėra duomenų, kad pareiškėjas tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau. Tokiu atveju teismas turi iš esmės spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal anksčiau priimtą ieškinį (ieškinius), nors kitų asmenų pateikto ieškinio dėl to paties dalyko priėmimo klausimas dar neišspręstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–1772/2012).

22Apygardos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo UAB „SOUDAL“ ieškinį dėl atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, skundžiamoje 2014-12-04 nutartyje teisingai konstatavo, kad teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties pagrindo ir tuo pačiu dalyku, t. y. kad Kauno apygardos teismas 2014-11-28 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2698-153/2014 pagal 2014-10-23 paduotą ieškovų J. M., M. A., R. R. B. bei kitų bendraieškių pareiškimus dėl atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, iškėlė nurodyto atsakovo bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių.

23Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ir viešų registrų duomenų, Kauno apygardos teismo 2014-11-28 nutartis nebuvo apskųsta, yra įsiteisėjusi (2014-12-09), joje pradėtos bankroto procedūros, patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, be to, gauti kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos prašymai patvirtinti finansinius reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismas, 2014-11-20 gavęs pareiškėjo UAB „SOUDAL“ ieškinį dėl atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo ir nustatęs, kad jis yra su trūkumais, įsiteisėjusia 2014-11-21 nutartimi nustatydamas 7 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos pašalinti nustatytus trūkumus, nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių procesinio dokumento trūkumų šalinimo terminą (CPK 115 str. 2 d.), o apeliantas, 2014-11-26 gavęs šią nutartį, o per teismo nustatytą 7 dienų terminą, t. y. 2014-12-01, išsiuntė teismui pranešimą dėl trūkumų šalinimo su priedais (34, 35–41 b. l.), kurie gauti teisme 2014-12-03.

24Nors sutiktina su apeliantu, kad teismas, priimdamas nutartį dėl trūkumų pašalinimo, turėjo būti aktyvus ir pasidomėti, sužinoti bei informuoti ieškovą, kad yra pradėta kita civilinė byla dėl UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, kurioje buvo paskirtas teismo posėdis dėl UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo 2014-11-28, ir taip sudaryti sąlygas ieškovui pasirinkti jo teisių gynimo būdą, t. y., ar šalinti teismo nustatytus ieškinio trūkumus, ar pareikšti prašymą įstoti bendraieškiu kitoje civilinėje byloje, pareiškiant iš esmės tapatų kaip ir pradinių ieškovų reikalavimą iškelti atsakovo bankroto bylą, tačiau pažymėtina, kad ieškovas turėjo objektyvią galimybę sužinoti dėl teisme sprendžiamo nurodyto klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir imtis procesinių veiksmų, siekiant ginti jo interesus bei realizuoti teisę pasiūlyti jo nurodytą bankroto administratorių kitoje civilinėje byloje. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, kitoje civilinėje byloje Nr. B2-2698-153/2014 Kauno apygardos teismas 2014-10-27 specialioje interneto svetainėje www.teismai.lt viešai paskelbė informaciją apie priimtą ieškovų J. M., M. A., R. R. B. pareiškimą dėl UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, kaip tai numato ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis, o 2014-11-14 viešai pranešė apie tai, kad 2014-11-28 rašytinio proceso tvarka nagrinės nurodytų ieškovų pareiškimą dėl atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo, vadovaudamasis CPK 133 straipsnio 3 dalimi. Taigi informacija apie civilinę bylą Nr. B2-2698-153/2014 dėl UAB „Hermio langai“ bankroto bylos iškėlimo buvo paskelbta viešai, o apeliantas atskirajame skunde nenurodo, kad jam nebuvo žinoma ši aplinkybė, ar kad buvo svarbios priežastys, kurios jam sutrukdė pasidomėti nurodyta viešai skelbiama informacija ir sužinoti apie nurodytą bylą.

25Atsižvelgiant ir į tai, kad ieškinio priėmimo klausimas buvo sprendžiamas po teismo nutarties iškelti atsakovo UAB „Hermio langai“ bankroto bylą priėmimo (2014-11-28), darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo (CPK 137 str. 2 d. 5 p.).

26Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas pažeidė ieškovo interesus, neleisdamas įstoti į bankroto bylą. Minėta, kad Kauno apygardos teismo 2014-11-28 nutartis, kuria iškelta UAB „Hermio langai“ bankroto byla (byla Nr. B2-2698-153/2014), įsiteisėjo, esminis pareiškėjo reikalavimas – iškelti atsakovo UAB „Hermio langai“ yra patenkintas, ir tokiu būdu apginta pareiškėjo teisė, be to, pareiškėjas savo subjektines teises gali ginti paduodamas teismui, nagrinėjančiam BUAB „Hermio langai“ bankroto bylą, per nurodytos įmonės bankroto administratorių prašymą dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo ir jo įrašymo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (ĮBĮ 21 str. 2 d.); nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansiniai reikalavimai, įsiteisėjimo momento, tokie kreditoriai įgyja visas dalyvaujančio byloje asmens teises (CPK 42 str. 1 d., 47 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

27Nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingą teismo nutartį ir apelianto teiginys, kad dėl teismo padarytų pažeidimų UAB „Hermio langai“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas spręstinas iš naujo. Juolab kad apeliantas nenurodo konkrečių aplinkybių bei nepateikia įrodymų, kad paskiriant atsakovo bankroto administratorių UAB „Baklis“ civilinėje byloje Nr. B2-2698-153/2014, buvo nesilaikyta ĮBĮ nustatytos tvarkos, kad yra aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama administruoti UAB „Hermio langai“ bankroto procesą, arba kitų duomenų, dėl kurių būtų pagrindo abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus nešališkumu ir/ar būtų pagrindo teigti apie jo suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, civilinėje byloje Nr. B2-2698-153/2014 spręsdamas UAB „Hermio langai“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, rinkosi iš byloje dalyvaujančių asmenų kelių pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, o teismo nutartis, kuria iškelta atsakovo bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, nebuvo skundžiama. Nors pareiškėjas nepasinaudojo galimybe pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros nurodytoje byloje dėl pirmiau nurodytų priežasčių, tačiau šis pažeidimas nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties, kuria išspręstas klausimas dėl atsisakymo priimti ieškinį (CPK 328 str.).

28Minėta, kad kreditorius, kuris bankroto bylos iškėlimo stadijoje neįgijo proceso šalies teisių ir pareigų, byloje dalyvaujančiu asmeniu bankroto byloje tampa tik po to, kai teismo nutartimi yra patvirtinamas jo finansinis reikalavimas (ĮBĮ 21 str. 2 d.). Taigi toks kreditorius įgyja teisę ginti įstatyme nustatytas kreditorių teises, taip pat ir kontroliuoti paskirto administratoriaus veiklą, ginčyti bankroto administratoriaus veiksmus. Pažymėtina, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymo reikalavimams arba šališkumo, bankrutuojančios įmonės administratorius gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 21 str. 1 d. 4 p., 23 str. 13 p.); be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

29Neturi pagrindo ir atskirojo skundo motyvas, kad teismas padarė pažeidimą, sudarantį absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2, 3 d.), t. y. kad nevykdė ir įstatyme numatytos teismo pareigos motyvuoti nutartį (CPK 270 str. 4 d., 331 str. 4 d.). Skundžiama teismo nutartis priimta, nepažeidžiant nurodytų proceso teisės normų, yra pakankamai motyvuota, todėl nėra pagrindo konstatuoti absoliutaus skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 2 d.).

30Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti iš esmės teisingą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

31Kiti atskirojo skundo argumentai nesusiję su skundžiamos 2014-12-04 teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimu, todėl dėl jų nepasisakytina.

32Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Palikti iš esmės nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „SOUDAL“ 2014-11-17 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi nustatė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskirajame skunde ieškovas UAB ,,SOUDAL“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 9. Apeliantas nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta ir... 10. Pasak apelianto, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, buvo šališkas,... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 1... 15. Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų... 16. CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti... 17. CPK 328 straipsnyje įtvirtintas draudimas panaikinti iš esmės teisėtą ir... 18. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatomis, pareiškimą teismui... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį... 20. Pagal teismų praktiką, kreditoriai gali būti pripažinti byloje... 21. Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimu, jeigu įmonės kreditoriaus... 22. Apygardos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo UAB „SOUDAL“... 23. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ir viešų... 24. Nors sutiktina su apeliantu, kad teismas, priimdamas nutartį dėl trūkumų... 25. Atsižvelgiant ir į tai, kad ieškinio priėmimo klausimas buvo sprendžiamas... 26. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas pažeidė ieškovo interesus,... 27. Nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingą teismo nutartį ir apelianto... 28. Minėta, kad kreditorius, kuris bankroto bylos iškėlimo stadijoje neįgijo... 29. Neturi pagrindo ir atskirojo skundo motyvas, kad teismas padarė pažeidimą,... 30. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 31. Kiti atskirojo skundo argumentai nesusiję su skundžiamos 2014-12-04 teismo... 32. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 33. Palikti iš esmės nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d....