Byla 2-1163/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Nordea Bank akcinės bendrovės, Lietuvoje veikiančios per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių, bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo inspekcija“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių ,,Hoptransa“, ,,Blokas“, ,,Arheva“, ,,Metoma“, bendraieškių uždarųjų akcinių bendrovių ,,Auto Ratai“, ,,Bevita“, ,,Riveda“, ,,Techtransa“, ,,Gilota“, ,,Truck Kaunas“, ,,Transkingas“, ,,Aušrena“, „Galuotas“, ,,AS 24 Lietuva“, ,,Rolavita“, ,,Everdas“, ,,Vlantana“, ,,Norminta“, ,,Emkar“, ,,Skolų valdymo inspekcija“, ,,Saukupa“, ,,Laurada“, ,,ADR8“, ,,Conlex“, Lietuvos ir Norvegijos uždarosios akcinės bendrovės ,,Norvelita“, M. K. individualios įmonės, E100 Baltia OÜ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Festina“ (tretieji asmenys – uždarosios akcinės bendrovės ,,Tranvista“, ,,Autodarida“, „Baltic Trailer Rental“, „CarProLT“ ir Nordea Bank akcinė bendrovė, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių), ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovai ir bendraieškiai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Festina“, nurodydami, kad yra kreditoriai, su kuriais atsakovas neatsiskaito.

4Ieškovai ir bendraieškiai UAB ,,Hoptransa“, UAB ,,Blokas“, UAB ,,Auto Ratai“, UAB ,,Techtransa“ ir Lietuvos ir Norvegijos UAB ,,Norvelita“ administratoriumi siūlė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą; UAB ,,Bevita“ administratoriumi siūlė UAB ,,Geraldis“; UAB ,,Autodarida“ administratoriumi siūlė UAB ,,Turto valdymas“; UAB ,,Arheva“ ir UAB ,,Metoma“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrotų administravimas“; UAB ,,Riveda“ administratoriumi siūlė UAB ,,Pacta Servanda“, UAB ,,Gilota“ administratoriumi siūlė UAB ,,Votumas“, UAB ,,Truck Kaunas“ administratoriumi siūlė N. M.; UAB ,,Transkingas“, UAB ,,Rolavita“, UAB ,,Everdas“, UAB ,,Emkar“ ir M. K. individuali įmonė (toliau – ir IĮ) administratoriumi siūlė UAB ,,Ekvalda“, UAB ,,Aušrena“ administratoriumi siūlė UAB ,,Valnetas“; UAB ,,Galuotas“, UAB ,,Vlantana“, UAB ,,Norminta“ administratoriumi siūlė J. S.; UAB ,,AS 24 Lietuva“ ir UAB ,,Saukupa“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“; UAB ,,Travista“ administratoriumi siūlė UAB ,,Šiauleksa“, UAB ,,Skolų valdymo inspekcija“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“; UAB ,,Laudara“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrupta“, UAB ,,ADR8“ administratoriumi siūlė UAB ,,Lideres“, UAB ,,Conlex“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankroto bankas“; E100 Baltia OÜ administratoriumi siūlė UAB ,,Adminova“, Nordea Bank akcinė bendrovė, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių (toliau – ir Nordea Bank AB) administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“.

5Atsakovas UAB „Festina“ dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko, nurodė, kad įmonė susidūrė su sunkumais, įmonę paliko daug darbuotojų (daugiausia atleisti), su likusiais tapo sudėtinga atsiskaityti. Finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, pagal 2014 m. kovo 21 d. balanso duomenis įmonė yra nemoki.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė UAB „Festina“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

7Teismas nustatė, kad yra pasiūlyta 18 atsakovo bankroto administratorių kandidatūrų ir visos jos yra tinkamos, iš esmės aplinkybių, dėl kurių kuris nors iš administratorių negali būti skiriamas šios įmonės administratoriumi, nėra. Nagrinėjamoje byloje, teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas), ši institucija nurodė, kad visos administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Visos pasiūlytos administravimo paslaugas teikti administratorių kandidatūros deklaravo nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje.

8Teismas nustatė, kad byloje pasiūlytų administratorių kandidatūrų buveinės yra Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose. Teismas, įvertinęs visas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras ir atsižvelgęs į tai, kad įmonės, kuriai keltina bankroto byla, buveinė yra Kauno rajone, iš esmės visas atsakovės turimas nekilnojamasis turtas taip pat yra Kaune ir (ar) Kauno rajone, sprendė, kad netikslinga ir neprotinga skirti administratorių iš Vilniaus ar Šiaulių, kurių buveinės nutolusios nuo įmonės buveinės ir jos turto vietovės (Kauno miestas ir Kauno rajonas). Dėl šios priežasties teismas atmetė bankroto administratorių UAB ,,Geraldis“, UAB ,,Turto valdymas“, UAB ,,Pacta Servanda“, UAB ,,Votumas“, UAB ,,Ekvalda“, J. S., UAB ,,Bankroto administravimo ir restruktūrizacijos centras“, UAB ,,Bankrupta“, UAB ,,Lideres“, UAB ,,Bankroto bankas“ ir UAB ,,Adminova“, kurių buveinės yra Vilniuje, UAB ,,Šiauleksa“ – Šiauliuose, kandidatūras. Teismo nuomone, koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą bei bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis geriau pavyktų administratoriui (-iams), kurio (-ių) buveinė yra atsakovės įmonės buvimo vietoje (Kaune). Be to, teismas pažymėjo, kad UAB ,,Autodarida“, administratoriumi siūlydama UAB ,,Turto valdymas“, nepateikė nurodyto administratoriaus sutikimo administruoti UAB ,,Festina“, o pateikta deklaracija nėra tas pats, kas sutikimas (turi būti ir deklaracija, ir sutikimas). UAB ,,Riveda“, siūlydama administratoriumi UAB ,,Pacta Servanda“, taip pat nepateikė nurodyto administratoriaus sutikimo, o tai reiškia, jog nurodyti administratoriai nėra išreiškę valios (pageidavimo) administruoti UAB ,,Festina“. Teismas nurodė, kad iš Kauno miesto siūlomi šie administratoriai – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, UAB ,,Bankrotų administravimas“, N. M., UAB ,,Valnetas“, UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“. Teismas įvertinęs, kad bankrutuojanti įmonė yra didelė, jos turimas turtas siekia daugiau nei 17 mln. Lt ir bankroto proceso metu reikės atlikti daug veiksmų, sprendė, jog tikslinga bankroto administratoriumi skirti pakankamą administravimo patirtį turintį juridinį asmenį, todėl atmetė administratoriaus – fizinio asmens N. M. kandidatūrą.

9Teismas pažymėjo, kad UAB ,,Skolų valdymo inspekcija“, administratoriumi siūlydama UAB ,,Bankroto ir verslo konsultavimo centras“, nepateikė teismui nurodyto administratoriaus deklaracijos. Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, siūlydamas administratoriumi UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“, nepateikė administratoriaus sutikimo administruoti UAB ,,Festina“, todėl teismas sprendė, kad šios administratorių kandidatūros neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalies reikalavimų ir jas atmetė. Be to, teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo teisme metu negautas Departamento pritarimas siūlomai administratoriaus UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūrai (Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymas įtraukti į bylą su administratoriaus kandidatūra teisme gautas tik 2014 m. balandžio 2 d.).

10Teismas sprendė, kad labiausiai kreditorių interesus atitiktų UAB „Festina“ administratoriumi paskiriant UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, nes paskyrus šį bankroto administratorių bus greičiau, pigiau ir efektyviau sprendžiami klausimai, užtikrinamos pačios įmonės teisėti interesai bei kreditorių teisės. Byloje nėra duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų, turi suinteresuotumą bylos baigtimi ar negali tinkamai atlikti savo pareigų. Šį administratorių pasiūlė pareiškėjai UAB ,,Hoptransa“, UAB ,,Blokas“ bei bendraieškiais įtraukti UAB ,,Auto Ratai“ ir UAB ,,Techtransa“. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro buveinė yra Kaune, tai juridinis asmuo, veikiantis nuo 1998 m. spalio 9 d. ir nuo pat veiklos pradžios pagrindinė biuro veiklos kryptis buvo įmonių bankroto administravimas ir jų likvidavimas bei įmonių restruktūrizavimo administravimas, leidimas išduotas 2001 m. spalio 22 d. Administratorius yra užbaigęs 630 įmonių administravimo ir likvidavimo procedūrų, ir tai reiškia, kad administratorius turi didelę bankrutuojančių įmonių administravimo patirtį bei aukštą kvalifikaciją (šiuo atveju tai aktualu, nes atsakovas turi didelės vertės turto). Bankroto administratorius vykdo 221 bankroto procedūrą, įmonėje dirba 27 darbuotojai, iš kurių 9 darbuotojai turi bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus. Tai, kad nurodytas administratorius atitinka įstatymo reikalavimus ir nekelia abejonių jo gebėjimas užtikrinti nešališką atsakovo bankroto procedūrų administravimą, yra pažymėjęs ir Lietuvos apeliacinis teismas (civilinė byla Nr. 2-2174/2013).

 1. Atskirųjų skundų argumentai

11Apeliantas (bendraieškis) UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį dėl UAB „Festina“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas, svarstydamas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nurodė, jog UAB „Skolų valdymo inspekcija“ nepateikė administratoriaus deklaracijos. Toks teismo argumentas prieštarauja skundžiamoje nutartyje padarytai išvadai, jog visos pasiūlytos administratorių kandidatūros yra tinkamos, visos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat kad nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visos pasiūlytos administratorių kandidatūros.
 2. Administratoriui nustatyta tvarka nepateikus deklaracijos, teismas negalėtų suderinti kreditoriaus siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros su Departamentu. Teismui pritrūkus įrodymų, dėl kurių vieno ar kito administratoriaus kandidatūra gali būti atmesta, teismas ex officio turi pareikalauti pateikti trūkstamą informaciją. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintų „Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių“ (toliau – ir Taisyklės) antros dalies „Kandidatūros derinimo tvarka“ 3, 4 punktus, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį ne administratoriaus kandidatūrą teikiantis kreditorius, o administratorius teikia Departamentui deklaraciją, kurią gavęs Departamentas įvertina administratoriaus atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimas bei teikia teismui atsakymą dėl administratoriaus kandidatūros. Vadovaudamasis minėtu nutarimu, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ Departamentui dar 2014 m. kovo 21 d. per elektroninę sistemą ĮRBIS pateikė deklaraciją, kurioje patvirtino, kad atitinka visus ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus kriterijus.
 3. Teismas, atmesdamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ kandidatūrą, kitų argumentų, dėl kurių bankroto administratoriaus kandidatūra nėra tinkama, nepateikė. Paskyrus atsakovo administratoriumi UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, dėl mažesnio administratoriaus juridinio asmens bei jame dirbančių fizinių asmenų užimtumo būtent atsakovo bankroto procedūrai vykdyti būtų skiriamas didesnis dėmesys, todėl bankroto procedūra vyktų greičiau ir sklandžiau, o tai leistų užtikrinti ekonomiškumo ir koncentruotumo principų įgyvendinimą bankroto proceso metu.

12Apeliantas (trečiasis asmuo) Nordea Bank AB atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį dėl UAB „Festina“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas teigdamas, kad nėra pateiktas UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutikimas teikti UAB „Festina“ bankroto administravimo paslaugas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus – sutikimą ir deklaraciją. Bankroto administratoriaus deklaracija savo turiniu išreiškia ir bankroto administratoriaus sutikimą administruoti įmonę. Sutikimas išreikštas aiškiai ir turi būti laikomas tinkamu, nes teisės aktai nenustato privalomos formos administratoriaus sutikimui. Dėl to teismo vertinimas, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūra neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatų, nepagrįstas.
 2. Teismas turėjo būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas, ir vien formaliai, nesulaukęs Departamento pritarimo siūlomai kandidatūrai, negalėjo atsisakyti vertinti pasiūlytą banko, kuris yra vienas didžiausių, turinčių hipoteka užtikrintą finansinį reikalavimą, kreditorių, bankroto administratoriaus kandidatūrą.
 3. Teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius neužtikrins efektyvių, objektyvių, sklandžių ir visų kreditorių pusiausvyrą užtikrinančių bankroto procedūrų atlikimą. Tą padaryti gali banko pasiūlytas bankroto administratorius. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro kandidatūrą palaiko mažuma kreditorių, kurių reikalavimo suma tesudaro vos 0,68 procentus visų šiuo metu UAB „Festina“ pareikštų reikalavimų sumos – 5 716 452,17 Lt, prioriteto suteikimas kreditorių mažumai yra neadekvatus ir netikslingas. Bankas, kaip finansų įstaiga ir vienas didžiausių kreditorių, yra suinteresuotas sąžiningu bankroto procesu. Dėl didelio užimtumo ir nepakankamo resursų kiekio UAB Įmonių administravimo ir teisnių paslaugų biuras negalės užtikrinti operatyvaus ir efektyvaus atsakovo bankroto procedūros vykdymo.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

14Atsakovui UAB „Festina“ Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, o apeliantai skundžia tik tą nutarties dalį, kurioje atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirta UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Festina“ bankroto administratoriumi paskyrė pareiškėjų UAB „Hoptransa“, UAB „Blokas“, bendraieškių UAB „Auto Ratai“, UAB „Techtransa“, Lietuvos ir Norvegijos UAB „Norvelita“ pasiūlytą kandidatūrą – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, o ne apeliantų – bendraieškio UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pasiūlytą UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir trečiojo asmens Nordea Bank AB pasiūlytą UAB „Bankrotų administravimo grupė“ bankroto administratoriaus kandidatūras.

15Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), kaip ir nagrinėjamu atveju, teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Be to, būtina pabrėžti, kad pagal ĮBĮ nuostatas administratoriaus paskyrimas yra teismo diskrecija. Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010; kt.), arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

16Apeliantas Nordea Bank AB atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis formaliu argumentu, atsisakė vertinti jo pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, t. y. dėl to, kad nebuvo gautas Departamento pritarimas dėl UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūros. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmasis pareiškimas dėl UAB „Festina“ bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2014 m. kovo 4 d. ir teisėjo rezoliucija priimtas 2014 m. kovo 10 d. (I t., b. l. 1); apie priimtą pareiškimą viešai buvo paskelbta 2014 m. kovo 13 d. (teismų informacinės sistemos Liteko duomenys). Apie tai, kad 2014 m. balandžio 3 d. rašytinio proceso tvarka bus sprendžiamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimas, buvo paskelbta viešai 2014 m. kovo 26 d. (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Nordea Bank AB prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pareiškimų kopijų gavimo, dėl prijungimo prie elektroninės bylos ir dėl bankroto administratoriaus kandidatūros pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2014 m. balandžio 2 d. ir tą pačią dieną šis asmuo teisėjo rezoliucija buvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, taip pat teismas 2014 m. balandžio 2 d. raštu kreipėsi į Departamentą dėl UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūros suderinimo (VII t., b. l. 4, 117). Kauno apygardos teismas bylą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui išnagrinėjo 2014 m. balandžio 3 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, o 2014 m. balandžio 7 d. buvo gautas Departamento raštas, kuriame nurodoma, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“, pretenduojanti administruoti UAB „Festina“, atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (VII t., b. l. 156).

17Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su ĮBĮ 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija – Departamentu, o tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas, įtraukęs į bylą Nordea Bank AB trečiuoju asmeniu, kuris siūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“, turėjo pareigą šią kandidatūrą suderinti. Tačiau ĮBĮ nustatyti konkretūs terminai, per kuriuos teismas turi išnagrinėti pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 6 dalį teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Įvertinus tai, kad viešai apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą buvo pranešta 2013 m. kovo 13 d., Nordea Bank AB kreipimasis su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu nelaikytinas uždelstu, tačiau prašymo pateikimas vieną dieną prieš paskirtą teismo posėdį vis tik apribojo pirmosios instancijos teismo galimybes suderinti siūlomo asmens kandidatūrą su Departamentu, neatidedant iš anksto paskirto teismo posėdžio. Kaip jau buvo minėta, ĮBĮ nustato sutrumpintus bylos dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo terminus, o teismo posėdžio atidėjimas būtų nepagrįstai užvilkinęs atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimo sprendimą, o bankroto byloje dominuoja proceso operatyvumo ir koncentruotumo principas. Tačiau iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad ši aplinkybė nebuvo esminė konstatuojant, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“ neatitinka ĮBĮ nurodytų administratoriui keliamų reikalavimų, o tik papildomai pažymėta, nurodžius, kad ši kandidatūra neatitinka įstatyme nurodytų reikalavimų dėl to, jog nepateiktas bankroto administratoriaus sutikimas administruoti atsakovą. Be to, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme Departamento atsakymas, kad siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūra atitinka teisės aktų reikalavimus, buvo gautas.

18Teismas, prieš vertindamas atskirus kriterijus, kurie reikšmingi sprendžiant klausimą dėl asmens paskyrimo bankroto administratoriumi, privalo įsitikinti, ar egzistuoja prielaidos skirti asmenį administratoriumi – paties administratoriaus sutikimas administruoti įmonę ir Departamento pritarimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog trečiasis asmuo Nordea Bank AB, siūlydamas bankroto administratorių, nepateikė bankroto administratoriaus sutikimo administruoti atsakovą. Trečiasis asmuo su tokia teismo išvada nesutinka, nurodo, kad bankroto administratoriaus sutikimas išreikštas dokumente „Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams“. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato aptariamo administratoriaus sutikimo formos ir turinio reikalavimų, į deklaracijos turinį, kuriame nurodyta, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“ siekia teikti UAB „Festina“ bankroto administravimo paslaugas (VIII t., b. l. 73), sprendžia, jog šiuo atveju Nordea Bank AB pasiūlytas bankroto administratorius yra išreiškęs sutikimą administruoti atsakovą ir ši aplinkybė pirmosios instancijos teismo buvo nepagrįstai įvertinta kaip kliūtis skirti trečiojo asmens siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

19Apeliantas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog šio asmens pasiūlytas bankroto administratorius nepateikė teismui administratoriaus deklaracijos. Pagal Taisyklių 3 punktą asmuo, siekiantis teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, kai šio asmens kandidatūrą siūlo ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, Departamentui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikimo asmeniškai arba elektroninėmis priemonėmis pateikia užpildytą Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams arba Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Pagal šių Taisyklių 4 punktą Departamentas, įvertinęs visą informaciją, kuria jis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, apie asmenį, kurio kandidatūra siūloma, ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo teismo paklausimo gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis, pateikia teismui atsakymą dėl administratoriaus kandidatūros, kuriame nurodo, ar asmuo, kurio kandidatūra siūloma, atitinka teisės aktų reikalavimus, keliamus administratoriui. ĮBĮ nenustato, kad kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus kandidatūros privalo būti pateikta siūlomo administratoriaus deklaracija, tokio prašymo trūkumo nekonstatavo ir pirmosios instancijos teismas, įtraukęs UAB „Skolų valdymo inspekcija“ į bylą bendraieškiu (IV t., b. l. 150). Kaip jau buvo minėta, pareigą pateikti deklaraciją turi asmuo, siekiantis teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, tačiau deklaracija teikiama ne teismui, o Departamentui. UAB „Skolų valdymo inspekcija“ kartu su atskiruoju skundu pateikė jos siūlyto bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ 2014 m. kovo 21 d. juridinio asmens, siekiančio teikti bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, kuri buvo pateikta Departamentui elektroninėmis priemonėmis (per ĮRBIS). Departamentas dar 2014 m. kovo 31 d. rašte nurodė, kad UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centas“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (VI t., b. l. 135). Taigi pirmosios instancijos teismas, turėdamas Departamento atsakymą, kad UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pasiūlyta kandidatūra atitinka teisės aktų reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, negalėjo daryti išvados, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, prieš darydamas tokią išvadą, pirmiau nutartyje jau buvo nurodęs, jog visos pasiūlytos administratorių kandidatūros yra tinkamos.

20Pirmosios instancijos teismas, nustatęs aplinkybes, dėl kurių kai kurie iš siūlomų bankroto administratorių neatitina ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimų, įvertinęs siūlomų administratorių kandidatūras pagal jų buveinių vietą, profesinės patirties kriterijus, administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Apeliantas Nordea Bank AB, nesutikdamas su paskirto administratoriaus kandidatūra, teigia, kad paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius neužtikrins efektyvių, objektyvių, sklandžių ir visų kreditorių pusiausvyrą užtikrinančių bankroto procedūrų atlikimą, atkreipia dėmesį, kad paskirtą bankroto administratorių palaiko mažuma kreditorių. Apeliantas UAB „Skolų valdymo inspekcija“, nesutikdamas su paskirto administratoriaus kandidatūra, teigia, kad paskyrus atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, dėl mažesnio administratoriaus juridinio asmens bei jame dirbančių fizinių asmenų užimtumo bankroto procedūrai administruoti būtų skiriamas didesnis dėmesys, todėl bankroto procedūra vyktų greičiau ir sklandžiau, o tai leistų užtikrinti ekonomiškumo ir koncentruotumo principų įgyvendinimą bankroto proceso metu.

21Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje.

22Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyveji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

23Pagal bylos duomenis teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administratoriaus kandidatūra suderinta su Departamentu, jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (I t., b. l. 12, 13, 14, 15, 65), o aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta. Apeliantai taip pat nenurodė aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (CPK 178, 314 straipsniai). Apeliantų atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime besąlygiškai turi įtakos keičiant teismo paskirtą administratorių apeliacinės instancijos teisme.

24Pagal viešai skelbiamus Departamento duomenis UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure dirba 9 darbuotojai, turintys bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus, vykdo 203 bankroto procedūras, yra baigusi 659 bankroto procedūrą. Apelianto Nordea Bank AB siūlomas administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ bylą nagrinėjant apeliacine tvarka turi 4 darbuotojus, vykdo 37 bankroto procedūras, yra baigęs 24 bankroto procedūras. Apelianto UAB „Skolų valdymo inspekcija“ siūlomas administratorius „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ turi 4 darbuotojus, vykdo 33 bankroto procedūras, yra baigęs 7 bankroto procedūras (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Šie duomenys, apeliacinio teismo įsitikinimu, nesudaro pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Nors iš šių trijų bankroto administratorių teismo paskirto administratoriaus užimtumas didžiausias, tačiau bankroto administratoriaus darbuotojų vykdomų procedūrų skaičius yra skirtingas, dviejų darbuotojų vykdomų bankroto procedūrų skaičius yra mažas (7 ir 0 vykdomų bankroto procedūrų). Be kita ko, naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta ir tai, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.), o, kaip minėta, administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras sutiko administruoti UAB „Festina“ bankroto procesą, todėl ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis įvertino savo užimtumą.

25Kadangi nagrinėjamu atveju nei apeliantai, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė duomenų, kurie apeliaciniam teismui sudarytų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus šališkumu, taip pat, kad bankroto administratoriaus vardu veikiantys asmenys administravimo funkcijas atliktų netinkamai (CPK 178, 185 straipsniai), todėl apeliacinis teismas daro išvadą, jog apeliantų atskirųjų skundų argumentai, susiję su administratoriaus užimtumu, pripažintini faktiškai ir teisiškai nepagrįstais.

26Vertindamas ir nagrinėdamas apelianto Nordea Bank AB atskirojo skundo argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė administratorių, kurį palaiko mažuma kreditorių, o Nordea Bank AB yra vienas didžiausių kreditorių ir yra suinteresuotas sąžiningu bankroto procesu, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad, kaip minėta, pagal teismų praktiką, kreditorių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros, yra fakultatyvinis kriterijus sprendžiant klausimą dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo. Be to, apeliacinio teismo vertinimu, kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Kita vertus, trečiojo asmens finansinio reikalavimo dydis šiuo metu nėra aiškus, kreditorių reikalavimai bankroto byloje dar nėra patvirtinti.

27Taigi esant pirmiau nustatytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Festina“ administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisių paslaugų biurą, kuris atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl naikinti ir / ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra jokių nei faktinių, nei teisinių prielaidų (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

28Kartu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog tuo atveju, jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 23 straipsnio 13 punktas), o pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovai ir bendraieškiai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 4. Ieškovai ir bendraieškiai UAB ,,Hoptransa“, UAB ,,Blokas“, UAB ,,Auto... 5. Atsakovas UAB „Festina“ dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko, nurodė, kad... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas nustatė, kad yra pasiūlyta 18 atsakovo bankroto administratorių... 8. Teismas nustatė, kad byloje pasiūlytų administratorių kandidatūrų... 9. Teismas pažymėjo, kad UAB ,,Skolų valdymo inspekcija“, administratoriumi... 10. Teismas sprendė, kad labiausiai kreditorių interesus atitiktų UAB... 11. Apeliantas (bendraieškis) UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskirajame... 12. Apeliantas (trečiasis asmuo) Nordea Bank AB atskirajame skunde prašo... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 14. Atsakovui UAB „Festina“ Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d.... 15. Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą... 16. Apeliantas Nordea Bank AB atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 17. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą... 18. Teismas, prieš vertindamas atskirus kriterijus, kurie reikšmingi sprendžiant... 19. Apeliantas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskirajame skunde nurodo, kad... 20. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs aplinkybes, dėl kurių kai kurie iš... 21. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią... 22. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 23. Pagal bylos duomenis teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus... 24. Pagal viešai skelbiamus Departamento duomenis UAB Įmonių bankroto... 25. Kadangi nagrinėjamu atveju nei apeliantai, nei kiti byloje dalyvaujantys... 26. Vertindamas ir nagrinėdamas apelianto Nordea Bank AB atskirojo skundo... 27. Taigi esant pirmiau nustatytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms,... 28. Kartu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....