Byla 2-1163/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo trečiojo asmens Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyriaus, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių, bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo inspekcija“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, bei uždarosios akcinės bendrovės UAB „Baltic Trailer Rental“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, priimtų civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių ,,Hoptransa“, ,,Blokas“, ,,Arheva“, ,,Metoma“, bendraieškių uždarųjų akcinių bendrovių ,,Auto Ratai“, ,,Bevita“, ,,Riveda“, ,,Techtransa“, ,,Gilota“, ,,Truck Kaunas“, ,,Transkingas“, ,,Aušrena“, „Galuotas“, ,,AS 24 Lietuva“, ,,Rolavita“, ,,Everdas“, ,,Vlantana“, ,,Norminta“, ,,Emkar“, ,,Skolų valdymo inspekcija“, ,,Saukupa“, ,,Laurada“, ,,ADR8“, ,,Conlex“, Lietuvos ir Norvegijos uždarosios akcinės bendrovės ,,Norvelita“, M. K. individualios įmonės, E100 Baltia OÜ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Festina“ (tretieji asmenys: uždarosios akcinės bendrovės ,,Tranvista“, ,,Autodarida“ ir Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrius, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių), ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovai ir bendraieškiai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Festina“, nurodydami, kad yra kreditoriai, su kuriais atsakovas neatsiskaito.

4Ieškovai ir bendraieškiai UAB ,,Hoptransa“, UAB ,,Blokas“, UAB ,,Auto Ratai“, UAB ,,Techtransa“ ir Lietuvos ir Norvegijos UAB ,,Norvelita“ bankroto administratoriumi siūlė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, UAB ,,Bevita“ administratoriumi siūlė UAB ,,Geraldis“, UAB ,,Autodarida“ administratoriumi siūlė UAB ,,Turto valdymas“, UAB ,,Arheva“ ir UAB ,,Metoma“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrotų administravimas“, UAB ,,Riveda“ administratoriumi siūlė UAB ,,Pacta Servanda“, UAB ,,Gilota“ administratoriumi siūlė UAB ,,Votumas“, UAB ,,Truck Kaunas“ administratoriumi siūlė N. M., UAB ,,Transkingas“, UAB ,,Rolavita“ UAB ,,Everdas“, UAB ,,Emkar“ ir M. K. individuali įmonė (toliau – ir IĮ) administratoriumi siūlė UAB ,,Ekvalda“, UAB ,,Aušrena“ administratoriumi siūlė UAB ,,Valnetas“, UAB ,,Galuotas“, UAB ,,Vlantana“, UAB ,,Norminta“ administratoriumi siūlė J. S., UAB ,,AS 24 Lietuva“ ir UAB ,,Saukupa“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, UAB ,,Travista“ administratoriumi siūlė UAB ,,Šiauleksa“, UAB ,,Skolų valdymo inspekcija“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, UAB ,,Laudara“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrupta“, UAB ,,ADR8“ administratoriumi siūlė UAB ,,Lideres“, UAB ,,Conlex“ administratoriumi siūlė UAB ,,Bankroto bankas“, E100 Baltia OÜ administratoriumi siūlė UAB ,,Adminova“, Nordea Bank akcinė bendrovė, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių, (toliau – ir Nordea Bank AB) administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“.

5Atsakovas UAB „Festina“ dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko, nurodė, kad įmonė susidūrusi su sunkumais, įmonę paliko daug darbuotojų (daugiausia atleisti), su likusiais tapo sudėtinga atsiskaityti. Finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, pagal 2014 m. kovo 21 d. balanso duomenis įmonė yra nemoki.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė UAB „Festina“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

7Teismas nustatė, kad yra pasiūlyta 18 atsakovo bankroto administratorių kandidatūrų ir visos jos yra tinkamos, iš esmės aplinkybių, dėl kurių kuris nors iš administratorių negali būti skiriamas šios įmonės administratoriumi, nėra. Nagrinėjamoje byloje, teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas), ši institucija nurodė, kad visos administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje taip pat deklaravo visos pasiūlytos administravimo paslaugas teikti administratorių kandidatūros. Teismas nustatė, kad byloje pasiūlytų administratorių kandidatūrų buveinės yra Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose. Teismas, įvertinęs visas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras ir atsižvelgęs į tai, kad įmonės, kuriai keltina bankroto byla, buveinė yra Kauno rajone, iš esmės visas atsakovės turimas nekilnojamasis turtas taip pat yra Kaune ir (ar) Kauno rajone, sprendė, kad netikslinga ir neprotinga skirti administratorių iš Vilniaus ar Šiaulių, kurių buveinės nutolusios nuo įmonės buveinės ir jos turto vietovės (Kauno miestas ir Kauno rajonas). Dėl šios priežasties teismas atmetė bankroto administratorių UAB ,,Geraldis“, UAB ,,Turto valdymas“, UAB ,,Pacta Servanda“, UAB ,,Votumas“, UAB ,,Ekvalda“, J. S., UAB ,,Bankroto administravimo ir restruktūrizacijos centras“, UAB ,,Bankrupta“, UAB ,,Lideres“, UAB ,,Bankroto bankas“ ir UAB ,,Adminova“, kurių buveinės yra Vilniuje, UAB ,,Šiauleksa“ – Šiauliuose, kandidatūras. Teismo nuomone, koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą bei bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, geriau pavyktų įgyvendinti administratoriui (-iams), kurio (-ių) buveinė yra atsakovės įmonės buvimo vietoje (Kaune). Be to, teismas pažymėjo, kad UAB ,,Autodarida“, administratoriumi siūlydama UAB ,,Turto valdymas“, nepateikė nurodyto administratoriaus sutikimo administruoti UAB ,,Festina“, pateikta deklaracija nėra tas pats, kas sutikimas (turi būti ir deklaracija, ir sutikimas). UAB ,,Riveda“, siūlydama administratoriumi UAB ,,Pacta Servanda“, taip pat nepateikė nurodyto administratoriaus sutikimo, o tai reiškia, jog nurodyti administratoriai nėra išreiškę valios (pageidavimo) administruoti UAB ,,Festina“.

8Iš Kauno miesto siūlomi šie administratoriai – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, UAB ,,Bankrotų administravimas“, N. M., UAB ,,Valnetas“, UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“. Teismas įvertinęs, kad įmonė yra didelė, jos turimas turtas siekia daugiau nei 17 mln. Lt ir bankroto proceso metu reikės atlikti daug veiksmų, sprendė, jog tikslinga bankroto administratoriumi skirti pakankamą administravimo patirtį turintį juridinį asmenį, todėl atmetė administratoriaus – fizinio asmens N. M. kandidatūrą. Teismas pažymėjo, kad UAB ,,Skolų valdymo inspekcija“ administratoriumi siūlydama UAB ,,Bankroto ir verslo konsultavimo centras“ nepateikė teismui nurodyto administratoriaus deklaracijos. Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, siūlydamas administratoriumi UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ nepateikė administratoriaus sutikimo administruoti UAB ,,Festina“, todėl teismas sprendė, kad šios administratorių kandidatūros neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalies reikalavimų ir jas atmetė. Be to, pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo teisme metu negautas Departamento pritarimas siūlomai administratoriaus UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūrai (Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių prašymas įtraukti į bylą su administratoriaus kandidatūra teisme gautas tik 2014 m. balandžio 2 d.). Teismas sprendė, kad labiausiai kreditorių interesus atitiktų UAB „Festina“ administratoriumi paskiriant UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, nes paskyrus šį bankroto administratorių bus greičiau, pigiau ir efektyviau sprendžiami klausimai, užtikrinamos pačios įmonės teisėti interesai bei kreditorių teisės. Byloje nėra duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų, turi suinteresuotumą bylos baigtimi ar negali tinkamai atlikti savo pareigų. Šį administratorių pasiūlė pareiškėjai UAB ,,Hoptransa“, UAB ,,Blokas“ bei bendraieškiais įtraukti UAB ,,Auto Ratai“ ir UAB ,,Techtransa“. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro buveinė yra Kaune, tai juridinis asmuo veikiantis nuo 1998 m. spalio 9 d. ir nuo pat veiklos pradžios pagrindinė biuro veiklos kryptis buvo įmonių bankroto administravimas ir jų likvidavimas bei įmonių restruktūrizavimo administravimas, leidimas išduotas 2001 m. spalio 22 d. Administratorius yra užbaigęs 630 įmonių administravimo ir likvidavimo procedūrų, ir tai reiškia, kad administratorius turi didelę bankrutuojančių įmonių administravimo patirtį, t. y. didelė administratorių patirtis bei kvalifikacija (šiuo atveju tai aktualu, nes atsakovas turi didelės vertės turto). Šiuo metu bankroto administratorius vykdo 221 bankroto procedūrą, įmonėje dirba 27 darbuotojai, iš kurių 9 darbuotojai turi bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus. Tai, kad nurodytas administratorius atitinka įstatymo reikalavimams ir nekelia abejonių jo gebėjimas užtikrinti nešališką atsakovo bankroto procedūrų administravimą, yra pažymėjęs ir Lietuvos apeliacinis teismas (civilinė byla Nr. 2-2174/2013).

9Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 12 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

10Teismas nurodė, kad teisme 2014 m. gegužės 5 d. buvo gautas UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymas įtraukti į UAB „Festina“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad, remiantis teismų praktika, vykstant bankroto bylos iškėlimo procesui kreditoriai gali įstoti į bylą bendraieškiais ar trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti (atsisakyti kelti) bankroto bylos priėmimo. Po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo kreditorius bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa tik teismui patvirtinus kreditorinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2012). Kadangi prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, gautas po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, teismas UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymą atisakė priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 3 straipsnio 6 dalis, CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai).

 1. Atskirųjų skundų argumentai

11Apeliantas (ieškovas) UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį dėl UAB „Festina“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas, svarstydamas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nurodė, kad UAB „Skolų valdymo inspekcija“ nepateikė administratoriaus deklaracijos. Toks teismo argumentas prieštarauja skundžiamoje nutartyje padarytai išvadai, jog visos pasiūlytos administratorių kandidatūros yra tinkamos, visos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat kad nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visos pasiūlytos administratorių kandidatūros.
 2. Administratoriui nustatyta tvarka nepateikus deklaracijos, teismas negalėtų suderinti kreditoriaus siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros su Departamentu. Teismui pritrūkus įrodymų, dėl kurių vieno ar kito administratoriaus kandidatūra gali būti atmesta, teismas ex officio turi pareikalauti pateikti trūkstamą informaciją. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintų „Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių“ (toliau – ir Taisyklių) antros dalies „Kandidatūros derinimo tvarka“ 3, 4 punktus, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį ne administratoriaus kandidatūrą teikiantis kreditorius, o administratorius teikia Departamentui deklaraciją, kurią gavęs Departamentas įvertina administratoriaus atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimas bei teikia teismui atsakymą dėl administratoriaus kandidatūros. Vadovaujantis minėtu nutarimu UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ Departamentui dar 2014 m. kovo 21 d. per elektroninę sistemą ĮRBIS pateikė deklaraciją. kuria patvirtino, kad atitinka visus ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus kriterijus.
 3. Teismas, atmesdamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ kandidatūrą, kitų argumentų, dėl kurių bankroto administratoriaus kandidatūra nėra tinkama, nepateikė. Paskyrus atsakovo administratoriumi UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, dėl mažesnio administratoriaus juridinio asmens bei jame dirbančių fizinių asmenų užimtumo būtent atsakovo bankroto procedūrai vykdyti būtų skiriamas didesnis dėmesys, todėl bankroto procedūra vyktų greičiau ir sklandžiau, o tai leistų užtikrinti ekonomiškumo ir koncentruotumo principų įgyvendinimą bankroto proceso metu.

12Apeliantas (trečiasis asmuo) Nordea Bank AB atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį dėl UAB „Festina“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo grupė“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas teigdamas, kad nėra pateiktas UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutikimas teikti UAB „Festina“ bankroto administravimo paslaugas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus – sutikimą ir deklaraciją. Bankroto administratoriaus deklaracija savo turiniu išreiškia ir bankroto administratoriaus sutikimą administruoti įmonę. Sutikimas išreikštas aiškiai ir turi būti laikomas tinkamu, nes teisės aktai nenumato privalomos formos administratoriaus sutikimui. Dėl to teismo vertinimas, kad UAB „Bankroto administravimo grupė“ kandidatūra neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatų, nepagrįstas.
 2. Teismas turėjo būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas, ir vien formaliai, nesulaukęs Departamento pritarimo siūlomai kandidatūrai, negalėjo atsisakyti vertinti pasiūlytą banko, kuris yra vienas didžiausių, turinčių hipoteka užtikrintą finansinį reikalavimą, kreditorių, bankroto administratoriaus kandidatūrą.
 3. Teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius neužtikrins efektyvių, objektyvių, sklandžių ir visų kreditorių pusiausvyrą užtikrinančių bankroto procedūrų atlikimą. Tą padaryti gali banko pasiūlytas bankroto administratorius. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro kandidatūrą palaiko mažuma kreditorių, kurių reikalavimo suma tesudaro vos 0,68 procentus visų šiuo metu UAB „Festina“ pareikštų reikalavimų sumos – 5 716 452,17 Lt, prioriteto suteikimas kreditorių mažumai yra neadekvatus ir netikslingas. Bankas, kaip finansų įstaiga ir vienas didžiausių kreditorių, yra suinteresuotas sąžiningu bankroto procesu. Dėl didelio užimtumo ir nepakankamo resursų kiekio UAB Įmonių administravimo ir teisnių paslaugų biuras negalės užtikrinti operatyvaus ir efektyvaus atsakovo bankroto procedūros vykdymo.

13Apeliantas (pareiškėjas) UAB „Baltic Trailer Rental“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliantas yra UAB „Festina“ kreditorius, turintis tiek materialųjį, tiek procesinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, todėl, sužinojęs apie skolininkui iškeltą bankroto bylą, prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nes siekė susipažinti su UAB „Festina“ bankroto byla, taip pat pareikšti savo poziciją apeliacinės instancijos teismui dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria UAB „Festina“ iškelta bankroto byla. Teismo nutartis užkerta kelią apeliantui susipažinti su bankroto bylos duomenimis ir pareikšti poziciją teisme. Apelianto teisė pareikšti poziciją dėl ginčo dalyko apeliacinės instancijos teismui negali būti ribojama.
 2. Teismas nutarties nemotyvavo jokia teisės norma, rėmėsi tik CPK 137 straipsnio 2 dalimi, kuri taikoma tik ieškiniams priimti, o ne prašymams įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis. Ši aplinkybė leidžia teigti, kad nutartis yra be motyvų (CPK 329 straipsnis).
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

15Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti prašymą įtraukti asmenį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų

16Teismas atsisakė priimti UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymą įtraukti šį asmenį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tokią savo išvadą motyvavo tuo, kad prašymas gautas jau po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo.

17ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalis nustato, kad nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinantys įrodymai. ĮBĮ įtvirtina, nuo kada įmonės kreditorius turi teisę reikšti prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau neriboja iki kada toks prašymas gali būti teikiamas, todėl kreditoriaus prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu gali būti pateikiamas bet kurioje bankroto proceso stadijoje nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad ši ĮBĮ nuostata turi būti suprantama ne tik kaip suteikianti kreditoriams teisę kreiptis į teismą su atitinkamu prašymu, bet ir kaip įpareigojanti teismą gavus tokį prašymą išnagrinėti jį iš esmės ir patenkinti arba atmesti, t. y. įtraukti tokį asmenį į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, arba neįtraukti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1783/2013). Be to, teismas tokį prašymą turi priimti ir nagrinėti iš esmės nepriklausomai nuo to, ar prašymas paduotas iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo, ar jau po tokios nutarties priėmimo. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nesprendžiant pateikto prašymo iš esmės, pažeidžia ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą su bylos nagrinėjimo stadija nesusietą kreditoriaus teisę. UAB „Baltic Trailer Rental“ pateikė prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nurodė, kad jis yra UAB „Festina“ kreditorius, turintis 14 986,69 Lt finansinį reikalavimą, pateikė PVM sąskaitas faktūras, išrašą apie atsiskaitymus, reikalavimų užskaitymo sutartis, t. y. dokumentus, kuriais grindžia savo reikalavimą UAB „Festina“ (VIII t., b. l. 140-147). Esant tokiai situacijai, skundžiama Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, naikintina, ir, atsižvelgiant į bankroto byloje egzistuojantį operatyvumo principą, į šioje byloje susiklosčiusią išskirtinę teisinę situaciją (užsitęsė atskirojo skundo dėl nutarties iškelti bankroto bylą ir paskirti administratorių nagrinėjimas), UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu priimtinas ir UAB „Baltic Trailer Rental“ įtrauktinas į atsakovo UAB „Festina“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (CPK 47 straipsnis).

18Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu apie tai, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik viena teisės norma, t. y. CPK 137 straipsnio 2 dalimi, kuri taikoma atsisakant priimti ieškinį, nesudaro pagrindo spręsti, jog nutartis yra be motyvų. Pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas) laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2014).

19Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius

20Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi į bylą įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Baltic Trailer Rental“, kuris, be kita ko, atskirajame skunde nurodė, kad siekia susipažinti su UAB „Festina“ bankroto byla ir apeliacinės instancijos teismui išdėstyti savo poziciją. Kadangi įtraukus asmenį į bylą trečiuoju asmeniu šis asmuo įgyja dalyvaujančio byloje asmens statusą ir procesines teises, tiek UAB „Baltic Trailer Rental“, tiek civilinėje byloje Nr. 2-1471/2014 į tą pačią UAB „Festina“ bankroto bylą įtrauktam trečiajam asmeniui UAB „CarProLT“ suteiktina teisė pateikti apeliacinės instancijos teismui, nagrinėjančiam atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, nuomonę / rašytinius paaiškinimus. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos apeliaicnio teismo formuojamą praktiką, atsižvelgiant į bankroto proceso operatyvumo principą, asmenų teisė siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą turi būti įgyvendinama iki bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1783/2013). Remiantis jau nurodytu operatyvumo principu, siekiu nevilkinti bylos nagrinėjimo, naujai į bylą įtrauktiems asmenims teisei pateikti nuomonę / rašytinius paaiškinimus realizuoti nustatytinas terminas iki 2014 m. liepos 24 d. 9 val. (iki šios datos ir laiko nuomonė / paaiškinimai turi būti gauti Lietuvos apeliaciniame teisme), o bylos nagrinėjimas pagal Nordea Bank AB ir UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, atidėtinas, teismo posėdis skirtinas 2014 m. liepos 24 d. 16 val. (CPK 1622, 302, 338 straipsniai).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1622 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Priimti uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Trailer Rental“ prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ir įtraukti uždarąją akcinę bendrovę „Baltic Trailer Rental“ į uždarosios akcinės bendrovės „Festina“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

24Atidėti Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyriaus, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyrių, uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo inspekcija“ atskirųjų skundų dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties nagrinėjimą. Atskiruosius skundus nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2014 m. liepos 24 d. 16 val.

25Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Trailer Rental“ ir „CarProLT“ turi teisę iki 2014 m. liepos 24 d. 9 val. (iki šios datos ir laiko nuomonė / paaiškinimai turi būti gauti teisme) pateikti nuomonę / rašytinius paaiškinimus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties ir / ar dėl šios nutarties pateiktų atskirųjų skundų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovai ir bendraieškiai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 4. Ieškovai ir bendraieškiai UAB ,,Hoptransa“, UAB ,,Blokas“, UAB ,,Auto... 5. Atsakovas UAB „Festina“ dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko, nurodė, kad... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas nustatė, kad yra pasiūlyta 18 atsakovo bankroto administratorių... 8. Iš Kauno miesto siūlomi šie administratoriai – UAB Įmonių bankroto... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 12 d. nutartimi atsisakė priimti UAB... 10. Teismas nurodė, kad teisme 2014 m. gegužės 5 d. buvo gautas UAB „Baltic... 11. Apeliantas (ieškovas) UAB „Skolų valdymo inspekcija“ atskirajame skunde... 12. Apeliantas (trečiasis asmuo) Nordea Bank AB atskirajame skunde prašo... 13. Apeliantas (pareiškėjas) UAB „Baltic Trailer Rental“ atskirajame skunde... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 15. Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria atsisakyti... 16. Teismas atsisakė priimti UAB „Baltic Trailer Rental“ prašymą įtraukti... 17. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalis nustato, kad nuo pareiškimo dėl bankroto bylos... 18. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu apie tai, kad... 19. Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iškelta... 20. Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi į bylą įtrauktas trečiuoju... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 23. Priimti uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Trailer Rental“ prašymą... 24. Atidėti Nordea Bank akcinės bendrovės Lietuvos skyriaus, Lietuvoje... 25. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Trailer Rental“ ir...