Byla 2S-2620-653/2018
Dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir santuokos metu įgyto turto padalinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (atsakovo) A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16593-1050/2018 pagal ieškovės D. A. ieškinį atsakovui A. A. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir santuokos metu įgyto turto padalinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės D. A. ieškinį atsakovui A. A. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir santuokos metu įgyto turto padalinimo.

52.

6Atsakovas A. A. teismui pateikė priešieškinį, kuriame, be kita ko, prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos (b. l. 140–144).

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-20 nutartimi atmetė atsakovo prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos (b. l. 182–183). Teismas įvertino tai, kad šalys turi daug nekilnojamojo turto objektų (kai kurie jų yra viename prestižiškiausių (duomenys neskelbtini) miesto gyvenamųjų rajonų), valdo kelių įmonių akcijas, tai, kad atsakovas naudojasi mokamomis advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis ir byloje nėra duomenų, kad jis kreipėsi dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo. Atsižvelgęs į tai, teismas laikė, kad atsakovo prašymas nėra pakankamai motyvuotas ir pagrįstas. Atsakovui taip pat buvo išaiškinta, kad asmeniui, prašančiam atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, jog asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo priėmimo dienai jis turės galimybę sumokėti žyminį mokestį.

94.

10Atsakovas A. A. teismui pateikė patikslintą priešieškinį, kuriame, be kita ko, prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos (b. l. 185–189).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-08-21 nutartimi atmetė atsakovo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir pakartotinai nustatė atsakovui terminą priešieškinio trūkumams pašalinti (b. l. 192–193).

146.

15Teismas pažymėjo, kad atsakovo prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos buvo išnagrinėtas teismo 2018-07-20 nutartimi. Šiuo atveju atsakovas, pakartotinai prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, papildomai nurodė, kad gauna minimalų darbo užmokestį, iš kurio vykdo paskolos grąžinimą kreditoriui, kiekvieną mėnesį sumokėdamas po 150,00 Eur, ir šiuo metu neturi pakankamai lėšų sumokėti visą žyminio mokesčio sumą.

167.

17Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad prašyme nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą: atsakovas nepateikė jokių objektyvių duomenų apie priežastis (pavyzdžiui, sveikatos būklė ir pan.), dėl kurių jis negali susirasti geriau apmokamo darbo ir, atitinkamai, gauti didesnio dydžio pajamų, bei įrodymų, kurie pagrįstų, kad sprendimo priėmimo dieną atsakovas turės galimybę sumokėti atidėtą žyminio mokesčio dalį. Be to, kaip buvo nurodyta teismo 2018-07-20 nutartyje, šalys turi daug nekilnojamojo turto objektų, valdo kelių įmonių akcijas, atsakovas naudojasi mokamomis advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis. Teismas vertino, jog papildomai atsakovo pateikti argumentai ir įrodymai nepaneigia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-20 nutartyje konstatuotos išvados, t. y. kad nėra teisinio ir faktinio pagrindo atsakovui atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

198.

20Apeliantas atsakovas A. A. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-16593-1050/2018 (b. l. 195–196).

219.

22Atskirajame skunde nurodoma, jog teismui pateikė įrodymus apie gaunamas pajamas ir tai, kad dalį žyminio mokesčio sumokėjo, tačiau teismas, pažeisdamas imperatyvias teisės normas, nepagrįstai nurodė, kad jis turėjo susirasti geriau apmokamą darbą ir tik tuomet kreiptis į teismą. Tai reiškia, kad teismas revizuoja jo pastangas gauti didesnį darbo užmokestį, bet ne jo gaunamas pajamas, kaip nustato įstatymas. Tokie teismo motyvai akivaizdžiai pažeidžia ne tik imperatyvias įstatymo nuostatas, bet ir jo teisę dirbti pasirinktą darbą. Atsakovo gaunamas darbo užmokestis yra nustatytas minimalus darbo užmokestis, kurio dydis neleidžia jam sumokėti viso įstatyme nustatyto žyminio mokesčio, dėl ko jis sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio.

2310.

24Dėl teismo motyvų, jog jis turi daug turto, paaiškino, kad būtent byloje esantis ieškinys ir priešieškinis akivaizdžiai patvirtina, kad ginčas byloje tarp šalių vyksta tik dėl turto padalijimo. Vadinasi, šalims nepavyko tarpusavio derybose išspręsti turto pasidalinimo klausimo, tame tarpe ir susitariant dėl jo pardavimo. Pats savaime turtas negali reikšti, kad proceso šalis turi pakankami pajamų sumokėti žyminį mokestį. Turto turėjimas kaip tik reiškia, kad proceso šalys turi daugiau išlaidų, susijusių su minėto turto išlaikymu, o ne atvirkščiai.

2511.

26Teismas prieštarauja pats sau, nurodydamas, kad turto turėjimas reiškia galimybę sumokėti žyminį mokestį, tačiau negali būti garantija, jog žyminis mokestis bus sumokėtas priėmus teismo sprendimą. Byloje esantys procesiniai dokumentai patvirtina, kad visas nekilnojamasis turtas buvo įgytas prieš daugelį metų, kuomet jo pajamos buvo kur kas didesnės, nors tai negali būti įrodymu, patvirtinančiu šiuo metu jo gaunamų ir turimų pajamų dydį.

2712.

28Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad jis yra sumokėjęs advokatui, kokią sumą privalės jam mokėti ir kada tai turės padaryti.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

3013.

31Atskirasis skundas netenkintinas.

3214.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

3415.

35Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir žyminio mokesčio už apeliacinį skundą atidėjimo, yra pagrįsta ir teisėta.

3616.

37Konstitucijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Žyminis mokestis – tai įstatymo nustatyta suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

3817.

39Pažymėtina, kad žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio bei žyminio mokesčio atidėjimo sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK ir taip visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.).

4018.

41Vadovaujantis CPK 84 straipsniu, esant suinteresuoto asmens motyvuotam prašymui, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismų praktikoje vadovaujamasi pozicija, kad sprendžiant dėl dalyvaujančio byloje asmens pateikto prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrįstumo, reikia įrodyti dvi aplinkybes. Pirma, kad prašančio atidėti žyminį mokestį asmens turtinė padėtis yra sunki ir jis neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį. Antra, kad ateityje jo finansinė padėtis pasikeis ir atsiras galimybė sumokėti žyminį mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; 2012-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-132/2012, 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t. y. nagrinėjamu atveju reikalingumą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Be to, pažymėtina, jog atidėti žyminio mokesčio mokėjimą yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei mano, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam.

4219.

43Nagrinėjamu atveju apeliantas, prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, nurodė, kad gauna minimalų darbo užmokestį, iš kurio vykdo paskolos grąžinimą kreditoriui, kiekvieną mėnesį sumokėdamas po 150 Eur, ir šiuo metu neturi pakankamai lėšų sumokėti visą žyminio mokesčio dydį.

4420.

45Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovo pateiktus duomenis ir jo prašyme bei atskirajame skunde nurodytus argumentus, neturi teisinio ir (ar) faktinio pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą.

4621.

47Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog D. A. ir A. A. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 13), žemės sklypą su statiniais, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 16–18). A. A. nuosavybės teise taip pat valdo žemės sklypą su statiniais, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 25–27, 28–29) bei žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 56, 67–69). A. A. yra įsteigęs A. A. firmą „Adoka“ (b. l. 38), taip pat UAB „Aljusta“ (b. l. 39–40, 41). Taigi, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apeliantas turi daug nekilnojamojo turto objektų, valdo kelių įmonių akcijas, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad apelianto turtinė padėtis yra sunki. Šiuo atveju apelianto nurodomos aplinkybės ir pateikti duomenys, jog jis gauna minimalų darbo užmokestį ir turi finansinių įsipareigojimų, taip pat nurodomos aplinkybės, jog turint daugiau turto – yra patiriama ir daugiau išlaidų, bei kad pats turtas buvo įgytas anksčiau, kai turtinė padėtis buvo gera, nėra pakankami įvertinti, kad apelianto finansinė padėtis yra tokia, jog jis priešieškinio pateikimo metu nėra pajėgus sumokėti nurodyto dydžio žyminį mokestį, jog iki teismo sprendimo priėmimo apelianto turtinė padėtis pagerės tiek, kad jis galės šią prievolę įvykdyti.

4822.

49Kaip yra išaiškinta teismų praktikoje, pagrindas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą yra komplikuota asmens turtinė padėtis, kuri ateityje gali iš esmės pagerėti (pvz., per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017; 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-464/2018). Skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodyta, kad atsakovas nepateikė jokių objektyvių duomenų apie priežastis, dėl kurių jis negali susirasti geriau apmokamo darbo, ir, atitinkamai, gauti didesnio dydžio pajamų, bei įrodymų, kurie pagrįstų, kad sprendimo priėmimo dieną atsakovas turės galimybę sumokėti atidėtą žyminio mokesčio dalį, t. y. pagrįstai vertinta aplinkybė, ar apelianto (atsakovo) turtinė padėtis ateityje gali iš esmės pagerėti. Atsižvelgiant į tai, apelianto argumentai, jog teismas nepagrįstai revizavo jo pastangas gauti didesnį darbo užmokestį, atmetami kaip nepagrįsti.

5023.

51Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas suteikti byloje dalyvaujančiam asmeniui antrinę teisinę pagalbą yra pagrindas jį atleisti nuo žyminio mokesčio už pareikštų reikalavimų nagrinėjimą (Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str.). Tiek skundžiamojoje, tiek 2018-07-20 nutartyje pirmosios instancijos teismas vertino, ar apeliantas naudojosi galimybe gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, dėl ko būtų pagrindas atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog ieškovas naudojasi mokamomis advokato paslaugomis ir ši aplinkybė paneigia argumentus dėl sudėtingos jo (ieškovo) finansinės padėties. Nesutikdamas su šia teismo išvada apeliantas tvirtino už teisines paslaugas iki šiol nesumokėjęs. Apeliacinis teismas su šiuo argumentu nesutinka, kadangi jis nepaneigia aplinkybės dėl apelianto pasirinkimo naudotis mokamomis teisinėmis paslaugomis, taip pat aplinkybės, jog apeliantas, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu būtų atleistas nuo pareigos sumokėti žyminį mokestį. Sąskaitų už teikiamas paslaugas neapmokėjimo faktas nepaneigia apelianto prisiimtų prievolių masto, kuris tiesiogiai atspindi jo finansinį pajėgumą. Kita vertus, suteiktų teisinių paslaugų neapmokėjimo net ir nutraukus teisinių paslaugų teikimo sutartį faktas, sumenkina apelianto reiškiamas prielaidas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ateityje perspektyvų. Pažymėtina, jog ši teismo pozicija atitinka Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-597-330/2017).

5224.

53Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

5425.

55Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas yra pasibaigęs, apeliantui nustatomas naujas terminas – iki 2018-10-05 sumokėti žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d.).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-21 nutartį palikti nepakeistą.

58Nustatyti atsakovui A. A. terminą iki 2018 m. spalio 10 d. likusiai žyminio mokesčio daliai už priešieškinį sumokėti ir pateikti pirmosios instancijos teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 5. 2.... 6. Atsakovas A. A. teismui pateikė priešieškinį, kuriame, be kita ko, prašė... 7. 3.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-20 nutartimi atmetė atsakovo... 9. 4.... 10. Atsakovas A. A. teismui pateikė patikslintą priešieškinį, kuriame, be kita... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-08-21 nutartimi atmetė atsakovo... 14. 6.... 15. Teismas pažymėjo, kad atsakovo prašymas atidėti žyminio mokesčio... 16. 7.... 17. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 8.... 20. Apeliantas atsakovas A. A. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 21. 9.... 22. Atskirajame skunde nurodoma, jog teismui pateikė įrodymus apie gaunamas... 23. 10.... 24. Dėl teismo motyvų, jog jis turi daug turto, paaiškino, kad būtent byloje... 25. 11.... 26. Teismas prieštarauja pats sau, nurodydamas, kad turto turėjimas reiškia... 27. 12.... 28. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad jis yra sumokėjęs advokatui,... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai... 30. 13.... 31. Atskirasis skundas netenkintinas.... 32. 14.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 34. 15.... 35. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 36. 16.... 37. Konstitucijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės... 38. 17.... 39. Pažymėtina, kad žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies... 40. 18.... 41. Vadovaujantis CPK 84 straipsniu, esant suinteresuoto asmens motyvuotam... 42. 19.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliantas, prašydamas atidėti žyminio mokesčio... 44. 20.... 45. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovo pateiktus duomenis... 46. 21.... 47. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog D. A. ir A. A. nuosavybės teise... 48. 22.... 49. Kaip yra išaiškinta teismų praktikoje, pagrindas atidėti žyminio mokesčio... 50. 23.... 51. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 52. 24.... 53. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 54. 25.... 55. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-21 nutartį palikti nepakeistą.... 58. Nustatyti atsakovui A. A. terminą iki 2018 m. spalio 10 d. likusiai žyminio...