Byla e2S-488-619/2019
Dėl sutarties modifikavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Luminor Banks AS veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų K. Z., S. U., R. A. ir D. A., ieškinį atsakovei akcinei bendrovei Luminor Bank dėl sutarties modifikavimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovai K. Z., S. U., R. A. ir D. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Luminos Bank AB, kuriuo prašo pakeisti 2018 m. sausio 18 d. Susitarimo Nr. K-2400-2007-744/6 prie 2007 m. spalio 8 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2400-2007-744 su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais sąlygų pakeitimo ir prievolių vykdymo tesimo 5 punktą, jį išdėstant nauja redakcija: „Galutinis kredito grąžinimo terminas: 2021 m. sausio 1 d.“.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –

81) uždrausti atsakovei inicijuoti visus priverstinio vykdymo veiksmus, susijusius su priverstiniu skolos pagal Kreditavimo linijos sutartį išieškojimu iš atsakovei įkeistų žemės sklypų: ( - ).

93.

10Prašymas grindžiamas tuo, kad atsakovės naudai įkeistų žemės sklypų vertė beveik du kartus viršija ieškovų prievolės pagal Kreditavimo linijos sutartį dydį, ieškovai vykdo žemės sklypų pardavimą ir dengia esamą įsiskolinimą, todėl jokios grėsmės, kad atsakovės teisėti interesai bus pažeisti, nėra. Vykdymo procese pardavinėjant sklypus iš varžytinių, didelė tikimybė, kad žemės sklypai bus parduoti už žymiai mažesnę kainą nei reali jų rinkos vertė. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovės interesai nenukentės, kadangi sklypai yra apsunkinti hipoteka jos naudai ir ieškovai jų perleisti be atsakovės sutikimo negalės.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovų K. Z., S. U., R. A., D. A., prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0090/19/00060 ir 0090/19/00059 pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotus 2019 m. sausio 4 d. vykdomuosius įrašus iki bus išnagrinėta ši byla ir įsiteisės sprendimas (nutartis) joje.

155.

16Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ginčo šalių tarpusavio santykių situaciją, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių adekvatumą pareikštų reikalavimų užtikrinimui bei kitas reikšmingas aplinkybes, sprendė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sustabdyti vykdymo veiksmus atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamus tikslus, todėl yra pagrindas sustabdyti išieškojimą iš ieškovų, vykdomą atsakovo naudai vykdomosiose bylose Nr. 0090/19/00060 ir Nr. 0090/19/00059, iki bus išnagrinėta ši byla ir įsiteisės sprendimas (nutartis) joje.

176.

18Ieškovų prašymo uždrausti atsakovui inicijuoti visus priverstinio vykdymo veiksmus, susijusius su priverstiniu skolos pagal Kreditavimo linijos sutartį išieškojimu iš atsakovei įkeistų žemės sklypų, pirmosios instancijos teismas netenkino, kadangi ieškovai nepateikė duomenų, patvirtinančių atsakovės ketinimą inicijuoti vykdymo veiksmus iš nurodytų žemės sklypų.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atskiruoju skundu atsakovas Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

238.

24Apelianto nuomone, šiuo konkrečiu atveju neegzistuoja nė viena iš būtinųjų sąlygų taikyti ieškovų laikinąsias apsaugos priemones, o jų taikymas be teisinio pagrindo pažeidžia banko kaip ieškovų kreditoriaus teises ir teisėtus interesus bei proporcingumo ir ekonomiškumo principus.

259.

26Pažymėjo, jog ieškovų reikalavimas pakeisti kredito sutarties su vėlesniais jos pakeitimais sąlygas yra aiškiai nepagrįstas, kadangi CK 6.204 str. nenumato galimybės keisti pasibaigusių sutarčių sąlygas. Ieškovai neturi teisinio pagrindo prašyti pakeisti pasibaigusios sutarties sąlygų, nes nuo 2018-06-26 suėjo (pasibaigė) kredito grąžinimo terminas. Ieškovai yra skolingi Bankui didelę skolą – 506 307,80 EUR ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 506 307,80 EUR, skaičiuojamų nuo 2018-11-27. Ieškovai sutarties neįvykdė, o jos galutinis įvykdymo terminas suėjo prieš pusę metų (2018-06-26), keisti ieškovų reikalavimu pasibaigusios sutarties sąlygų CK 6.204 str. pagrindu nėra teisinio pagrindo. Pabrėžė, kad ieškovai jau yra pasinaudoję teise prašyti keisti 2007-10-08 Kredito linijos sutarties Nr. K-2400-2007-744 sąlygas, t.y. sutarties sąlygos, įskaitant galutinį kredito grąžinimo termino pratęsimą, buvo keistos 6 kartus papildomais susitarimais.

2710.

28Apelianto įsitikinimu, taip pat nėra tiesioginio ryšio tarp ieškovų pareikšto reikalavimo ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovų pareikšto ieškinio reikalavimų, ieškovai iš esmės siekia toliau vykdyti prievoles – grąžinti paskolą Bankui, tačiau kitais nei 2018-01-18 Susitarimo Nr. K-2400-2007-744/6 nustatytais terminais. Pažymėjo, kad nepriklausomai nuo šios bylos baigties Ieškovams prievolė grąžinti paskolą Bankui išlieka. Svarbu ir tai, kad vykdymo procese nedraudžiama patiems ieškovams pasiūlyti pirkėjus įkeistam turtui. Todėl nei iš pirmosios instancijos teismo nutarties argumentų, nei iš ieškovų ieškinyje dėstomų argumentų nesuprantama, kaip įkeisto turto realizavimo procedūrų vykdymas sutrukdys ar padarys neįmanomu paskolos bankui sugrąžinimą. Laikinosios apsaugos priemonės iš esmės riboja banko teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų teisinių pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleidžia Ieškovus nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o bankui draudžia atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su priverstiniu skolos išieškojimu. Šiuo konkrečiu atveju byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu.

2911.

30Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti.

3112.

32Nurodė, kad aplinkybė, jog ieškovai ginčo situaciją kvalifikuoja CK 6.204 str. pagrindu, nereiškia, jog bylą iš esmės nagrinėjantis teismas negali ieškinio tenkinti ir kitais pagrindais. Suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui Kredito linijos sutartis nepasibaigė, atsakovė jos nenutraukė, atsakovė, kaip kreditorius, tik įgijo teisę reikalauti įvykdyti prievolę – grąžinti kredito likutį bei imtis kitų Kredito linijos sutartyje nustatytų priemonių. Galiojant Kredito linijos sutarčiai, šioje proceso stadijoje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių sutarties modifikavimas, pratęsiant kredito grąžinimo terminą iki 2021-01-01, būtų negalimas. Ieškovų nuomone, nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog ieškinys prima facie nepagrįstas.

3313.

34Priešingai nei nurodo atsakovė, ieškovai nesiekia būti atleisti nuo prievolių pagal Kredito linijos sutartį ir neginčija negrąžinto kredito sumos dydžio, tačiau prašo pratęsti kredito grąžinimo terminą iki 2021- 01-01. Vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0090/19/00060 ir Nr. 0090/19/00059 sustabdymas yra būtinas siekiant užtikrinti, jog sutartiniai kreditavimo santykiai bus išsaugoti iki ginčo išsprendimo. Nagrinėjamo ginčo atveju taikytos neturtinio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės - vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0090/19/00060 ir Nr. 0090/19/00059 sustabdymas, atitinka ekonomiškumo bei proporcingumo principus ir nepaneigia atsakovės materialių teisių – galimybės atgauti suteiktą kreditą. Atsakovė sutiko sudaryti šešis Kredito linijos sutarties pakeitimus, pratęsiant kredito grąžinimo terminą ir sukūrė teisėtą lūkestį, jog ieškovų sukurta pridėtinė vertė nebus paneigta – ieškovai galės parduoti ginčo sklypus už rinkos vertę, atsiskaityti su atsakove ir laisvai disponuoti gautomis likusiomis pajamomis. Atsakovės naudai hipoteka apsunkintų žemės sklypų vertė yra 995 927,58 Eur ir ženkliai viršija kredito likutį. Tačiau vykdymo proceso metu ieškovų įkeisti žemės sklypai vykdymo procese bus parduodami už mažesnę nei vidutinė rinkos kaina. Ieškovų siekis pratęsti Kredito linijos sutartį nedaro žalos atsakovės turtiniams interesams ir sudaro galimybę gauti papildomas pajamas - palūkanas už naudojimąsi kreditu.

35IV.

36Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Atskirasis skundas tenkintinas

3814.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

4015.

41Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos nutarties, kuria tenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo veiksmų sustabdymo.

4216.

43Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

4417.

45Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Pažymėtina ir tai, jog vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012).

4618.

47Aptariant tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, pažymėtina, jog ieškinys preliminariai įvertinamas kaip nepagrįstas tada, kai teismui iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai matyti, jog ieškinys yra netenkintinas, ir šiai išvadai patvirtinti nereikia atlikti jokio ieškovo pateiktų įrodymų tyrimo. Nagrinėjamu atveju ieškovai pateiktame ieškinyje aiškiai suformulavo pagrindą ir dalyką, išdėstė faktines aplinkybes, nurodė įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus. Dėl šių priežasčių, nesutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog ieškovas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Pažymėtina, kad šalių ginčui išspręsti teisiškai reikšmingos aplinkybės, nustatomos ne sprendžiant atskirą procesinį klausimą, šiuo atveju – laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, bet nagrinėjant bylą iš esmės, kuomet siekiama nustatyti, ar ieškovo reikalavimas pagal nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus yra pagrįstas bei tenkintinas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagal ieškinyje nurodytą pagrindą ir dalyką nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad ieškovų pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

4819.

49Antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, kas reiškia, jog laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti tuo atveju, kai yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nagrinėjamu atveju ieškovams teko įrodinėjimo pareiga pagrįsti, galimo ieškovams palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę (CPK 12, 17, 178 str.).

5020.

51Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovai iš esmės nepagrindė realios grėsmės būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, egzistuojant antrąją sąlygą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5221.

53Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai iš esmės grindė argumentais, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių sutartiniai šalių santykiai tarp ginčo šalių pasibaigs ir ieškinio reikalavimas dėl Kredito linijos sutarties pratęsimo negalės būti tenkinamas, be to atsakovui įkeisti žemės sklypai yra didesnės vertės nei skola, o varžytinėse jie bus parduodami mažesne nei rinkos vertė.

5422.

55Pažymėtina, jog ieškovai ieškiniu neprašo pripažinti kredito sutarties negaliojančiomis apskritai, iš esmės prašo tik modifikuoti turtines teisines pasekmes sukeliančias paskolos sutarčių sąlygas, t. y. pratęsti kredito grąžinimo terminą. Ieškovai neneigia, jog turi pareigą grąžinti paskolos sutartimis pasiskolintas sumas. Tai reiškia, kad net ir palankaus ieškovams teismo sprendimo atveju ieškovai vis tiek turės turtinę prievolę atsakovams. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog ieškovų nurodomos aplinkybės susijusios su žemės sklypų verte savaime nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi vykdymo procese skolininkams neužkertama teisė pasiūlyti savo pirkėją. Atkreiptinas dėmesys, jog tuo atveju kai reiškiamas reikalavimas pakeisti sutartinius teisinius santykius, šalių sutartiniai teisiniai santykiai modifikuosis teismo sprendimo pagrindu, taigi toks sprendimas neturės būti vykdomas priverstine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-382/2010; 2010 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-886/2010). Tai sudaro pagrindą spręsti, jog nėra tokio teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės rizikos, atitinkamai nėra teisinio pagrindo ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siekiant užtikrinti teismo galimo sprendimo vykdymą pagal ieškinyje išdėstytų reikalavimų dalyką, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo ir paskirties.

5623.

57Pažymėtina ir tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog kredito sutartį, pagal kurią atsakovas ieškovui suteikė 874 652,46 EUR kreditą ir nustatė galutinį kredito grąžinimo terminą – 2010 m. rugsėjo 30 d., šalys sudarė 2007 m. spalio 8 d. Kredito sutarties sąlygos buvo keistos šešis kartus ir papildomais susitarimais nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas pasibaigė 2018 m. birželio 26 d. Negrąžinto kredito suma sudaro 506 307,80 EUR su 5 proc. dydžio metinėmis palūkanomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sustabdžius vykdymo veiksmus iki tol, kol bus priimtas teismo sprendimas, hipotekinio kreditoriaus teisė atgauti skolą būtų atidėta neribotam laikui, todėl įkeisto turto perleidimo procedūrų sustabdymas reikštų nepagrįstą ir neproporcingą atsakovo teisių, numatytų kreditavimo sutartyje, ribojimą.

5824.

59Remiantis nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 2p., teismas

Nutarė

61Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai K. Z., S. U., R. A. ir D. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias... 8. 1) uždrausti atsakovei inicijuoti visus priverstinio vykdymo veiksmus,... 9. 3.... 10. Prašymas grindžiamas tuo, kad atsakovės naudai įkeistų žemės sklypų... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovų K.... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ginčo šalių tarpusavio santykių... 17. 6.... 18. Ieškovų prašymo uždrausti atsakovui inicijuoti visus priverstinio vykdymo... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atskiruoju skundu atsakovas Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS... 23. 8.... 24. Apelianto nuomone, šiuo konkrečiu atveju neegzistuoja nė viena iš... 25. 9.... 26. Pažymėjo, jog ieškovų reikalavimas pakeisti kredito sutarties su... 27. 10.... 28. Apelianto įsitikinimu, taip pat nėra tiesioginio ryšio tarp ieškovų... 29. 11.... 30. Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti.... 31. 12.... 32. Nurodė, kad aplinkybė, jog ieškovai ginčo situaciją kvalifikuoja CK 6.204... 33. 13.... 34. Priešingai nei nurodo atsakovė, ieškovai nesiekia būti atleisti nuo... 35. IV.... 36. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Atskirasis skundas tenkintinas... 38. 14.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 15.... 41. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos... 42. 16.... 43. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 44. 17.... 45. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme... 46. 18.... 47. Aptariant tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną... 48. 19.... 49. Antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – teismo... 50. 20.... 51. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovai iš esmės nepagrindė... 52. 21.... 53. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai iš esmės grindė... 54. 22.... 55. Pažymėtina, jog ieškovai ieškiniu neprašo pripažinti kredito sutarties... 56. 23.... 57. Pažymėtina ir tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog kredito sutartį, pagal... 58. 24.... 59. Remiantis nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti ir...