Byla 1-539-825/2018
Dėl ko eismo įvykio metu buvo sužalota automobilio Mitsubishi Colt vairuotoja D. G., kuriai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Bronius Varsackis, sekretoriaujant Augustei Korsakovei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Šukiui, nukentėjusiajai D. G., kaltinamajam R. S., jo gynėjui advokatui Daliui Macelicai,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3R. S., a. k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), aukštojo išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 ir 7 dalyse.

5Teismas

Nustatė

6R. S. 2017 m. liepos 16 d., apie 22.00 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus vairavo kelių transporto priemonę, automobilį Audi A6, valstybiniais numeriais ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta virš 1,5 promilės alkoholio koncentracija, o konkrečiai nustatyta mažiausia koncentracija kraujyje 2,34 ‰ (promilės) etilo alkoholio;

7be to, 2017 m. liepos 16 d., apie 22.00 val. ( - ), neblaivus vairuodamas automobilį Audi A6, valstybiniais numeriais ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 154 punktų reikalavimus tuo, kad vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus, kai tai turėjo reikšmės nusikalstamos veikos padarymui, važiuodamas nepasirinko reikiamo važiavimo greičio, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, sankryžoje sukdamas į dešinę pusę transporto priemonės nesuvaldė įvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę ir susidūrė su pagrindiniu keliu priešinga kryptimi tiesiai važiavusiu automobiliu Mitsubishi Colt, valstybiniais numeriais ( - ) vairuojamu D. G., dėl ko eismo įvykio metu buvo sužalota automobilio Mitsubishi Colt vairuotoja D. G., kuriai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

8Kaltinamasis R. S. visiškai pripažino įvykdęs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ir paaiškino, kad nuvažiavo į sodą. Atėjo kaimynas, paprašė nuvežti į parduotuvę. Jis įkalbėjo ir su juo išgėrė degtinės butelį. Sėdo už automobilio vairo, važiavo vienas. Privažiavo prie sankryžos. Apsidairė, atrodė, kad automobilis ganėtinai toli. Sukdamas pajuto smūgį. Bandė eiti prie nukentėjusiosios, bet žmonės sakė laukti. Su nukentėjusiąja susitiko, atsiprašė, atlygino visą žalą. Atlygino automobilio draudimui, su ligonių kasomis sudarė vekselį. Savo elgesį vertina labai neigiamai, labai gailisi.

9Be kaltinamojo R. S. parodymų jo kaltė visiškai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

10Nukentėjusioji D. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad teisiamojo iki įvykio nepažinojo, žala padaryta, tačiau atlyginta, pretenzijų nereikš.

11Nukentėjusioji D. G. ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 26-27) paaiškino, kad vairavo automobilį Mitsubishi Colt. Važiavo po darbo namo. Važiuojant staiga pastebėjo, kai jai iš kairės pusės išvažiavo tiesiai į jos važiavimo krypties eismo pusę automobilis Audi. Jis išvažiavo visiškai prieš pat jos automobilį, todėl susidūrimo išvengti nepavyko. Automobilio Audi priekinė dalis trenkėsi į jos automobilio dureles. Netrukus prisirinko daug žmonių, žino, kad kažkokie vaikinai ją ištraukė iš automobilio, tuo metu ji jau nejuto kojų. Ištraukus ją paguldė ant kelkraščio. Būdama įvykio vietoje girdėjo kai žmonės kalbėjo, kad automobilio Audi vairuotojas buvo neblaivus ir jis norėjo pasišalinti, tačiau įvykio vietoje buvę žmonės jį sulaikė. Atvykus medikams buvo išvežta į Kauno klinikas.

12Liudytoja J. R. ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 31-32) paaiškino, kad buvo kieme ir netrukus išgirdo garsą lyg kažkas sprogtų. Iš karto išbėgo per vartus į gatvę ir pamatė griovyje automobilį Mitsubishi, o kitas automobilis Audi stovėjo ant kelio. Matėsi, kad abu automobiliai sudaužyti, todėl suprato, kad įvyko eismo įvykis. Iš karto bėgo prie griovyje buvusio automobilio. Iš karto iš jo rūko labai stipriai dūmai, atidarius priekines keleivio dureles pamatė, kad už vairo sėdėjo moteris. Ji per savo pusę išlipti negalėjo, moteris buvo sąmoninga, klausė kaip jaučiasi, ką skauda. Po to atsisuko į automobilį Audi ir pamatė, kad už vairo sėdėjo visiškai girtas vairuotojas vyras. Jis užvedė automobilį ir norėjo pasišalinti iš įvykio vietos, tačiau visi įvykio vietoje buvę žmonės labai greitai į tai sureagavo ir neleido išvažiuoti. Vaikinai traukė iš automobilio Mitsubishi moterį. Jau traukiant pasimatė, kad jos abi kojos stipriai sužalotos, vienai atviras lūžis. Medikams jau buvo paskambinę dar bėgant į įvykio vietą. Netrukus į įvykio vietą atvyko medikai ir po jų jau vėliau policijos pareigūnai.

13Specialisto išvada Nr. G2673/2017(02) (b. l. 43-44) nustatyta, kad D. G. kairės girnelės lūžimas, atviri dešinės čiurnos abiejų kulkšnelių lūžimai, dešinio šokikaulio išnirimas - nesunkus sveikatos sutrikdymas.

14Specialisto išvada Nr. T-A 7165/2017(01) (b. l. 45) nustatyta, kad R. S. kraujyje nustatyta mažiausia 2,34 promilės etilo alkoholio koncentracija.

15Tarnybiniu pranešimu, kelių eismo įvykio planu - schema, fotolentele (b. l. 4-12) nustatyta, kad autoįvykis įvyko ( - ).

16Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį atsako tas, kas vairavo transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas pasvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio.

17Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus: paties kaltinamojo parodymus, kad jis vairavo automobilį išgėręs, nukentėjusiosios D. G. ir liudytojos J. R. parodymus, kad R. S. iš karto po autoįvykio buvo prie automobilio vairo ir akivaizdžiai neblaivus, specialisto išvada Nr. T-A 7165/2017(01) (b. l. 45), kad R. S. kraujyje nustatyta mažiausia 2,34 promilės etilo alkoholio koncentracija, darytina išvada, kad kaltinamasis R. S. vairavo kelių transporto priemonę, automobilį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo nustatyta mažiausia koncentracija 2,34 (promilės) etilo alkoholio, tai yra daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. Pripažintina, kad R. S. veikoje nustatyti ne tik objektyvieji, bet ir subjektyvieji nurodytos nusikalstamos veikos požymiai. o būtent, tyčia, kadangi jis suvokė, kad neblaivus vairuoja transporto priemonę ir norėjo taip elgtis, sąmoningai sėdo už vairo ir vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus ir taip pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto, numatančio draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, reikalavimus, sukėlė realų pavojų tiek savo, tiek kitų eismo dalyvių, kitų asmenų sveikatai, ar jų turto saugumui ir aplinkai. Konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma sudaro vientisą ir logišką įrodymų grandinę, kuri yra pagrindas R. S. pripažinti 2017 m. liepos 16 d., apie 22.00 val., ( - ), pažeidžiant Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus vairavus kelių transporto priemonę, automobilį Audi A6, valstybiniais numeriais ( - ) būnant apsvaigus nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta virš 1,5 promilės alkoholio koncentracija, o konkrečiai nustatyta mažiausia koncentracija kraujyje 2,34 ‰ (promilės) etilo alkoholio, t. y. teismas pripažįsta R. S. padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

18Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos.

19Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus: paties kaltinamojo parodymus, kad jis vairavo automobilį išgėręs, įvažiavo į sankryža neįsitikinęs saugumu, nukentėjusiosios D. G. parodymais, kad į jos vairuojamą automobilį sankryžoje įsirėžė automobilis, ji patyrė sužalojimus, liudytojos J. R. parodymus, kad R. S. iš karto po autoįvykio buvo prie automobilio vairo ir akivaizdžiai neblaivus, matė, kad D. G. abi kojos stipriai sužalotos, vienai atviras lūžis, specialisto išvada Nr. T-A 7165/2017(01) (b. l. 45), kad kad R. S. kraujyje nustatyta mažiausia 2,34 promilės etilo alkoholio koncentracija, specialisto išvada Nr. G2673/2017(02) (b. l. 43-44) nustatyta, kad D. G. kairės girnelės lūžimas, atviri dešinės čiurnos abiejų kulkšnelių lūžimai, dešinio šokikaulio išnirimas - nesunkus sveikatos sutrikdymas, darytina išvada, kad kaltinamasis R. S. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata. Pripažintina, kad R. S. veikoje nustatyti ne tik objektyvieji, bet ir subjektyvieji nurodytos nusikalstamos veikos požymiai. o būtent, tyčia, kadangi jis suvokė, kad neblaivus vairuoja transporto priemonę, išvažiuoja į sankryžą, ir norėjo taip elgtis, sąmoningai sėdo už vairo ir vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus ir taip pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto, numatančio draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, reikalavimus, sukėlė realų pavojų tiek savo, tiek kitų eismo dalyvių, kitų asmenų sveikatai, ar jų turto saugumui ir aplinkai. Konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma sudaro vientisą ir logišką įrodymų grandinę, kuri yra pagrindas R. S. pripažinti R. S. 2017 m. liepos 16 d., apie 22.00 val. ( - ), esant neblaiviam vairavus automobilį Audi A6, valstybiniais numeriais ( - ) pažeidus Kelių eismo taisyklių 14, 154 punktų reikalavimus tuo, kad vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus, kai tai turėjo reikšmės nusikalstamos veikos padarymui, važiuojant nepasirinkus reikiamo važiavimo greičio, neatsižvelgus į važiavimo sąlygas, sankryžoje sukant į dešinę pusę transporto priemonės nesuvaldžius įvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę ir susidūrus su pagrindiniu keliu priešinga kryptimi tiesiai važiavusiu automobiliu Mitsubishi Colt, valstybiniais numeriais ( - ) vairuojamu D. G., dėl ko eismo įvykio metu buvo sužalota automobilio Mitsubishi Colt vairuotoja D. G., kuriai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, t. y. teismas pripažįsta R. S. padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

20Teismo posėdžio metu buvo išreikštos abejonės, ar asmuo galėjo įvykdyti šiuo nusiklatimus vienu metu, t. y. esant nusikaltimų idealiajai sutapčiai.

21Teismas mano, kad taip, ir R. S. baustinas už dviejų nusikalstamų veikų padarymą.

22Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsniuose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-582/2006, 2K-115/2007, 2K-126/2007, 2K-412/2010, 2K-536/2010, 2K-37/2011). Tai reiškia, kad išsamus bendrą veiką sudarančių faktų visumos teisinis įvertinimas neišvengiamai reikalauja taikyti daugiau negu vieną, t. y. dvi ar daugiau nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėčių, iš kurių kiekviena turi skirtingą, savarankišką raišką baudžiamojo įstatymo tekste. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota ir tai, kad sutaptis yra idealioji ir tuo atveju, jei padarytos kelios veikos, jos buvo padarytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant bendrą sumanymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-92/2005, 2K-516/2005, 2K-437/2006, 2K-477/2008, 2K-355/2009). Tokiais atvejais atskiri kaltininko nusikalstami veiksmai yra jungiami bendro kaltininko sumanymo, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau kvalifikuojami pagal skirtingus specialiosios dalies Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. sausio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-83-942/2018).

23Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl jos nuoširdžiai gailisi, atlygino žalą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 str. 1 d. 2, 3 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

24Skiriant bausmę R. S., atsižvelgiama ne tik į baudžiamąją atsakomybę lengvinančias aplinkybes, bet ir į tai, kad kaltinamasis padarė du nesunkius tyčinį nusikaltimą, baustas administracine tvarka (b. l. 50-54), tame tarpe ir už vairavimą esant neblaiviam. R. S. psichiatrijos klinikose nesigydė, ambulatoriškai nesilankė (b. l. 47). Iš nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, jog kaltinamasis yra linkęs pažeidinėti įstatymus, negerbti visuomenės moralės normų, nesilaikyti visuotinai priimtų elgesio taisyklių ir tokiu savo elgesiu kelia pavojų ne tik savo, bet ir kitų piliečių saugumui ir sveikatai, anksčiau taikytos poveikio priemonės teigiamos įtakos jo elgesiui nepadarė. Kaltinamasis ne tik nemoka jam paskirtų baudų administracinių teisės pažeidimų bylose, bet ir toliau naudojasi atimta specialiąja teise, vėl būdamas neblaivus, nepasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui, tyčia darė baudžiamuoju įstatymu uždraustą nusikalstamą veiką, todėl, teismo nuomone, įstatymo sankcijose numatytomis su laisvės atėmimu nesusijusiomis bausmėmis, baudomis, nebus pasiekti bausmės tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje. Įvertinus šias aplinkybes kaltinamajam skiriama įstatymo sankcijose numatytos arešto bausmės, nustatant jos dydį mažesnį negu vidurkis.

25Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis R. S. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio nuostatas ir jam paskirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu.

26Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnyje yra numatyta baudžiamojo poveikio priemonė, uždraudimas naudotis specialia teise. Šiame straipsnyje yra nurodyta, jog teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Nors Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnyje numatytos baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas neformuluojamas kaip imperatyvus, tačiau šio straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise skyrimo klausimą. Pagal susiformavusią teismų praktiką, uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs šias taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010).

27Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad R. S. padarė vieną šiurkščiausių ir pavojingiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, t. y. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas didesnis, nei 1,5 promilės girtumas, padarė autoįvykį, kurio metu nukentėjo asmuo, taip keldamas didelį pavojų ne tik eismo saugumui, bet ir kitų asmenų turtui, sveikatai ar net gyvybei, sukėlė realią žalą kitų asmenų turtui, siekiant padėti įgyvendinti bausmės paskirtį, užtikrinti visuomenės saugumą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 68 straipsniu, teismas laiko tikslinga R. S. skirti baudžiamojo poveikio priemonę, uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones maksimaliam baudžiamajame įstatyme numatytam laikotarpiui, 3 metams.

28Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnį, konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Taip pat to paties straipsnio 4 dalies 1) punkte yra nurodyta, kad kitam fiziniam asmeniui priklausantis konfiskuotinas turtas konfiskuojamas, jeigu, perleisdamas turtą kaltininkui, toks asmuo žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas bus naudojamas baudžiamojo kodekso uždraustai veikai daryti.

29Iš bylos duomenų (b. 1. 21) nustatyta, kad automobilis Audi A6, valstybiniais numeriais ( - ) priklauso kaltinamajam R. S.. Abejonių tuo, jog nagrinėjamu atveju R. S. priklausanti transporto priemonė atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos priemonės sąvoką Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio prasme, teismui nekyla. Tokiu būdu, siekiant užkirsti kelią galimam pakartotiniam R. S. nusikalstamumui, transporto priemonė konfiskuotina.

30Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 62, 63), paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

31Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301, 302 straipsniais, 303 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 304, 305, 307, 308, 313 straipsniais,

Nutarė

32R. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 45 (keturiasdešimt penkias) paras arešto.

33R. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, ir skirti 30 (trisdešimt) parų arešto.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str.1, 2, 5 d. paskirtas bausmes subendrinti apėmimu būdu, griežtesnei bausmei apimant švelnesnę, ir R. S., asmens kodas ( - ) skirti 45 (keturiasdešimt penkias) paras arešto.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, R. S., asmens kodas ( - ) paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti R. S., asmens kodas ( - ) galutinę 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę.

36Bausmės pradžią skaičiuoti nuo R. S., a. k. ( - ) sulaikymo pagal nuosprendžio vykdymą dienos.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 puntu, 68 straipsniu, R. S., asmens kodas ( - ) skirti baudžiamojo poveikio priemonę, uždrausti naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones, 3 (trejų) metų laikotarpiui.

38R. S., asmens kodas ( - ) paskirtą kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios. Nuosprendį pradėjus vykdyti panaikinti.

39Nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti R. S., a. k. ( - ) priklausantį turtą, transporto priemonę, automobilį Audi A6, valstybiniais numeriais ( - ) identifikacijos numeris ( - ).

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Bronius... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. R. S., a. k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 5. Teismas... 6. R. S. 2017 m. liepos 16 d., apie 22.00 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo... 7. be to, 2017 m. liepos 16 d., apie 22.00 val. ( - ), neblaivus vairuodamas... 8. Kaltinamasis R. S. visiškai pripažino įvykdęs jam inkriminuotą... 9. Be kaltinamojo R. S. parodymų jo kaltė visiškai įrodyta ir kitais bylos... 10. Nukentėjusioji D. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad teisiamojo iki... 11. Nukentėjusioji D. G. ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 26-27) paaiškino, kad... 12. Liudytoja J. R. ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 31-32) paaiškino, kad buvo... 13. Specialisto išvada Nr. G2673/2017(02) (b. l. 43-44) nustatyta, kad D. G.... 14. Specialisto išvada Nr. T-A 7165/2017(01) (b. l. 45) nustatyta, kad R. S.... 15. Tarnybiniu pranešimu, kelių eismo įvykio planu - schema, fotolentele (b. l.... 16. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį atsako... 17. Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus: paties kaltinamojo... 18. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 dalį atsako... 19. Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus: paties kaltinamojo... 20. Teismo posėdžio metu buvo išreikštos abejonės, ar asmuo galėjo įvykdyti... 21. Teismas mano, kad taip, ir R. S. baustinas už dviejų nusikalstamų veikų... 22. Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo... 23. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis pripažino... 24. Skiriant bausmę R. S., atsižvelgiama ne tik į baudžiamąją atsakomybę... 25. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis R. S. prisipažino padaręs... 26. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnyje yra numatyta... 27. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad R. S. padarė vieną šiurkščiausių... 28. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnį, konfiskuotinu... 29. Iš bylos duomenų (b. 1. 21) nustatyta, kad automobilis Audi A6, valstybiniais... 30. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas... 31. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 32. R. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 33. R. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str.1, 2, 5 d.... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, R. S.,... 36. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo R. S., a. k. ( - ) sulaikymo pagal... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 38. R. S., asmens kodas ( - ) paskirtą kardomąją priemonę, rašytinį... 39. Nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti R. S., a. k. ( - ) priklausantį... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...