Byla 1-129-1037/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Pukšmys, išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje:

2M. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), teistas

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

4M. P. 2015 m. lapkričio 28 d. apie 19.40 val., viešoje vietoje – ( - ), prie prekybos centro „IKI“, įžūliu elgesiu, rodydamas aiškų visuomenės bei asmens negerbimą, suduodamas vieną kartą ranka į veidą E. B., po to suduodamas penkis kartus iš delno į veidą T. D., tuo sukėlė nukentėjusiesiems fizinį skausmą bei suplėšydamas striukę jį sulaikyti bandžiusiam D. G., demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5Kaltinamasis M. P., apklaustas kaip įtariamasis, prisipažino sudavęs E. B. ir T. D. bei neneigė, jog suplėšė striukę D. G.. Nurodė, jog 2015-11-28 vakare jis su draugu D. B. ėjo pro prekybos centrą "Iki", esantį Plungės gatvėje, Telšiuose. Po to jie išsiskyrė, eidamas namo sutiko grupę jaunuolių, vienas iš jų buvo T. D.. Tą vakarą buvo nemažai išgėręs. Vienas jaunuolių norėjo paimti jo kompiuterį, kuris iškrito ant žemės. Tada jie susistumdė. Pripažįsta, kad vienam iš jų sudavė į galvą. Pamena, kad jį bandė sulaikyti vyriškis, kuriam irgi sudavė, pripažįsta, kad galėjo suplėšyti jam striukę.

6Nukentėjusysis T. D. parodė, kad 2015-11-28 vakare jam su E. B., E. B. ir M. K. būnant prie prekybos centro "Iki", esančio Plungės gatvėje, Telšiuose, be jokios priežasties jį ir E. B. kaltinamasis parvertė ant žemės, sudavė jam apie penkis smūgius. Tada jie pabėgo, o atėjęs vyriškis susistumdė su kaltinamuoju ir jį sulaikė.

7Nukentėjusysis E. B. parodė, jog jis matė, kaip M. P. sudavė T. D. ir jo broliui E. ranka į veidą. Prieš jį kaltinamasis jokio smurto nenaudojo.

8Nukentėjusysis E. B. parodė, jog jam M. P. sudavė ranka per veidą, o jo brolį E. ir T. D. pargriovė ant žemės, išsilaisvinę jie nubėgo link parduotuvės ir pakvietė pažįstamą D. G.. Jis atėjęs susistumdė su M. P., šis suplėšė D. G. striukę.

9Nukentėjusysis D. G. paaiškino, jog jis išskyrė besimušančius jaunuolius. Sulaikomas M. P. priešinosi, jie susistumdė ir šis suplėšė jam striukę. Nurodė, kad tokie M. P. veiksmai bei sukeltos muštynės jį papiktino.

10Nukentėjusioji L. G. nurodė, kad 2015-11-28 jai su vyru D. ir mažamečiais vaikais einant iš prekybos centro "Iki", esančio Plungės gatvėje, Telšiuose pamatė besimušančius jaunuolius, tada vyras nubėgo jų išskirti, o jai liepė kviesti policiją. Nukentėjusiosios teigimu toks kaltinamojo elgesys ją papiktino.

11Kaltinamojo kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnio 1 dalyje, įrodyta nukentėjusiųjų parodymais duotais iki teisminio tyrimo metu. Šie parodymai yra nuoseklūs, vieni kitiems neprieštarauja. Visų nukentėjusiųjų parodymuose nurodomos aplinkybės iš esmės analogiškos, tarpusavyje susijusios bei atitinka įtarime nurodytas aplinkybes. Svarbu pažymėti, jog LR BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl būtina nustatyti padarinius, realiai sutrikdžiusius visuomenės rimtį ar tvarką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-404/2014). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad fizinio smurto panaudojimas prieš asmenį viešoje vietoje prieštarauja visuomenėje nusistovėjusioms žmonių tarpusavio bendravimo normoms ir tokie veiksmai paprastai laikomi įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-248/2008, 2K-136/2010, 2K-447/2010, 2K-229/2011, 2K-410/2011, 2K-318/2012, 2K-719/2013, 2K-120/2014, Nr. 2K-229/2014, 2K-164-976/2015). Būtent šių padarinių konstatavimas kartu reiškia ir tai, kad vertinama veika peržengė privataus konflikto ribas ir yra pavojinga ne tik konkrečiam konflikto dalyviui, bet ir aplinkai ar aplinkiniams. Nagrinėjamu atveju pripažinus, kad kaltinamasis viešoje vietoje smurtavo, todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį.

12Nepaisant to, kad apklausos protokole kaltinamasis M. P. nurodė, jog prisipažįsta kaltu, o prokurorė pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu kaip lengvinančią aplinkybę pripažino kaltinamojo gailėjimąsi ir prisipažinimą dėl nusikalstamos veikos, tačiau kaltinamojo parodymų turinys neleidžia teismui konstatuoti, jog kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl jos nuoširdžiai gailisi. Pažymėtina, jog kaltinamojo parodymų turinys ir jame nurodomos aplinkybės iš esmės skiriasi nuo byloje surinktų įrodymų. Kaltinamasis nurodė, jog smurtą prieš nukentėjusiuosius naudojo tam, jog iš esmės apsigintų nuo jų, nes pastarieji sudaužė jo kompiuterį ir norėjo jį pavogti. Jis nenorėjo sukelti muštynių ir taip pažeisti viešosios tvarkos, norėjęs tik sulaikyti jaunuolius ir iškviesti policiją. Tokia kaltinamojo pozicija, kai byloje surinkti įrodymai pavirtina priešingas aplinkybes, negali būti laikoma prisipažinimu dėl nusikalstamos veikos ir nuoširdus gailėjimasis. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nagrinėjamu atveju kaltinamojo duotų parodymų turinio analizė nesuteikia pagrindo konstatuoti, jog buvo prisipažinta dėl kvalifikacijai reikšmingų aplinkybių, priešingai jo nurodomos aplinkybės, jeigu nebūtų kitų byloje įrodymų patvirtinančių jo kaltę, leistų teismui svartyti dėl būtinosios ginties sąlygų buvimo. Dėl to esant nurodytoms aplinkybėms, teismas nepripažįsta byloje esant lengvinančią aplinkybę numatytą BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

13Kaltinamojo M. P. atsakomybę sunkinanti aplinkybė pripažinta tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui (b. l. 68) (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

14Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais (LR BK 54 straipsnis), atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes. M. P. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą (LR BK 11 straipsnio 3 dalis), anksčiau teistas, baustas administracine tvarka. Vis dėlto kaltinamasis nukentėjusiajam D. G. turtinę 100 Eur žalą atlygino, todėl ši aplinkybė pripažintina lengvinančia ir turinti įtakos bausmės dydžiui (LR BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus M. P. ne 3 MGL baudą kaip prašė prokurorė, o 15 MGL baudą. Pažymėtina, jog už nesunkų nusikaltimą, kurį padarė kaltinamasis yra numatyta iki 500 MGL dydžio bauda (LR BK 47 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Bausmės dydis nustatomas skaičiuojant jį nuo sankcijos vidurkio priklausimai nuo sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių buvimo (LR BK 61 straipsnio 2 dalis). Paskyrus prokurorės prašomą baudos dydį būtų neužtikrinta ne tik bausmės paskirtis, bet būtų iš esmės pažeistas baudžiamasis įstatymas numatantis bausmių skyrimo taisykles. Tokiu atveju teisingumas būtų neįgyvendintas, o pats procesas būtų beprasmis.

15Kadangi teismas nepripažino, jog M. P. būtų prisipažinęs padaręs nusikaltimą veiką, todėl nėra pagrindo paskirtos bausmės mažinti vienu trečdaliu (BK 641 straipsnio 2 dalis).

16Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

18M. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti bausmę – 15 MGL dydžio, t.y. 570 eurų baudą.

19Į paskirtą bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015-11-28 iki 2015-11-29, 1 dieną prilyginat 2 MGL dydžio baudai.

20Laikyti, kad neatlikta bausmė yra 11 MGL (418 Eur) bauda.

21M. P. privalo sumokėti baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 6801, nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos ir kvitą (kvitus) apie baudos sumokėjimą pateikti į teismo raštinę. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškota priverstinai, pateikiant vykdomąjį raštą antstoliui.

22Išaiškinti M. P., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, nei buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

23Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Pukšmys, išnagrinėjęs... 2. M. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnio 1... 4. M. P. 2015 m. lapkričio 28 d. apie 19.40 val., viešoje vietoje – ( - ),... 5. Kaltinamasis M. P., apklaustas kaip įtariamasis, prisipažino sudavęs E. B.... 6. Nukentėjusysis T. D. parodė, kad 2015-11-28 vakare jam su E. B., E. B. ir M.... 7. Nukentėjusysis E. B. parodė, jog jis matė, kaip M. P. sudavė T. D. ir jo... 8. Nukentėjusysis E. B. parodė, jog jam M. P. sudavė ranka per veidą, o jo... 9. Nukentėjusysis D. G. paaiškino, jog jis išskyrė besimušančius jaunuolius.... 10. Nukentėjusioji L. G. nurodė, kad 2015-11-28 jai su vyru D. ir mažamečiais... 11. Kaltinamojo kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284... 12. Nepaisant to, kad apklausos protokole kaltinamasis M. P. nurodė, jog... 13. Kaltinamojo M. P. atsakomybę sunkinanti aplinkybė pripažinta tai, kad... 14. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo... 15. Kadangi teismas nepripažino, jog M. P. būtų prisipažinęs padaręs... 16. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 18. M. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284... 19. Į paskirtą bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo... 20. Laikyti, kad neatlikta bausmė yra 11 MGL (418 Eur) bauda.... 21. M. P. privalo sumokėti baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 22. Išaiškinti M. P., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta... 23. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....