Byla 2-1742/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ribotos atsakomybės bendrijos FINGOOD LLP atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1260-622/2012 pagal ieškovo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ribotos atsakomybės bendrijos FINGOOD LLP ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Afalitos laivų menedžmentas“ (trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje Knighthill Properties Establishment) atsakovui iškelta bankroto byla bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl paskirto atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo (potencialaus kreditoriaus teisės siūlyti administratoriaus kandidatūrą, paskirto administratoriaus galimo šališkumo ir galimybių ekonomiškiausiai administruoti atsakovo bankroto procesą).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“ ir nutarė atlikti kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Buvo pasiūlytos dvi bankroto administratoriaus kandidatūros: ieškovas pasiūlė UAB „Verslo nota“, o trečiasis asmuo - UAB „Valeksa“.

8Teismas, pasirinkdamas administratorių, atsižvelgė į tai, kad UAB „Valeksa“ turi didesnę įmonių bankroto administravimo patirtį bei filialą Klaipėdoje, kur ir reikėtų administruoti atsakovo bankrotą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 30 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“ ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo nota“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą gali tik įstatyme įvardinti asmenys (ĮBĮ 5 str.), turintys teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Tretysis asmuo, kurio pasiūlytas administratorius yra paskirtas, savo reikalavimą atsakovui grindžia tik reikalavimo perleidimo sutartimi ir neįrodė esantis atsakovo kreditoriumi (kadangi neįrodė pirminį kreditorių Inter-Shiping Management Ltd. turėjus neginčijamą reikalavimo teisę į atsakovą).

122. Teismas turėjo būti aktyvus ir išsiaiškinti, ar tretysis asmuo tikrai yra atsakovo kreditorius, nes, tik įrodęs esąs kreditorius, tretysis asmuo galėtų reikalauti iškelti atsakovui bankroto bylą bei siūlyti bankroto administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartis byloje Nr. 2-180/2011).

133. Inter-Shiping Management Ltd. yra atsakovo UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ direktoriaus V. P. valdoma bendrovė, kas rodo, kad reikalavimo į atsakovą perleidimo naujajam kreditoriui (tretysis asmuo byloje) sandoris gali būti fiktyvus, sudarytas siekiant pasiūlyti atsakovui palankų bankroto administratorių. Yra atliekami keli tyrimai dėl V. P. galimai padarytų nusikaltimų bendrovės ir jos kreditorių atžvilgiu.

144. Prieš kelis mėnesius teismui nagrinėjant prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą, buvo nurodyta atsakovą neturint finansinių sunkumų. Vos per kelis mėnesius atsakovo finansinė padėtis kardinaliai pasikeitė, kas kelia abejonių teikiamos informacijos apie atsakovą teisingumu.

155. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, kurią pasiūlė ne kreditorius, o apskritai su atsakovu nesusijęs asmuo, ateityje galimi konfliktai su atsakovo kreditoriais ir atsakovo savininkais.

166. Vien didesnė kandidato administruoti atsakovą patirtis bei filialo vieta savaime pagal teismų praktiką nenulemia būtent šios kandidatūros prioritetiškumo.

177. Ieškovo pasiūlytas kandidatas administruoti atsakovą atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turi biurą Klaipėdoje ir mažesnį darbo krūvį, taigi efektyviau administruotų atsakovą. Ieškovo pasiūlyto kandidato kvalifikacija yra patikrinta egzaminu bei išduodant leidimą.

188. Neskiriant administratoriumi mažesnį krūvį turinčio kandidato būtų pažeisti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai.

19Tretysis asmuo Knighthill Properties Establishment atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

201. Tretysis asmuo yra atsakovo kreditorius. Tą įrodo į bylą pateikta reikalavimo perleidimo sutartis bei tai, kad tretysis asmuo yra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą.

212. Pagal teismų praktiką teisę inicijuoti bankroto bylą turi potencialūs kreditoriai.

223. Tretysis asmuo neturi sąsajų nei su atsakovu, nei su Inter-Shippin Management Ltd, nei su atsakovo direktoriumi V. P. (išskyrus kreditorinį reikalavimą atsakovui).

234. Teismas gali paskirti bet kurį bankroto administratorių, atitinkantį įstatymų reikalavimus. Teismo pasirinkimo neapriboja pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis byloje Nr. 2-883/2008).

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

27Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu pasiūlyti pretendentai administruoti atsakovą atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus ir atsižvelgęs į kandidatų patirtį bei buveinės vietą, parinko UAB „Valeksa“. Nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėjo būti paskirtas administratoriumi, taip pat nėra duomenų apie galimą jų šališkumą.

28Atskirajame skunde apeliantas nenurodė aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti paskirto bankroto administratorius galimu neatitikimu teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apelianto abejonės paskirto administratoriaus tinkamumu iš esmės grindžiamos abejonėmis dėl paskirto administratoriaus galimo nešališkumo dėl galimo ryšio su galimai nesąžiningais atsakovu ir jo vadovu. Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirojo skundo argumentai dėl galimo atsakovo vadovo nesąžiningumo, viena, neįrodyti, antra, net ir įrodyti jie sudarytų pagrindą abejoti nebent atsakovo vadovo sąžiningumu, bet ne jo pasiūlyto administratoriaus nešališkumu.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas). Apelianto pasiūlytas bankroto administratorius taip pat negalėtų veikti jį pasiūliusio asmens interesais ir būtų saistomas bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų, įskaitant ir teisės normas, nustatančias bankrutuojančios įmonės turto realizavimo tvarką bei realizavus turtą gautų pajamų paskirstymą tarp kreditorių.

30Galiausiai pastebėtina, kad, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (IBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Šioje atsakovo bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje teismas nenustatė pagrįsto pagrindo abejoti paskirto atsakovo bankroto administratoriaus nešališkumu.

31Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų nebepasisako kaip dėl nebereikšmingų atskirojo skundo išnagrinėjimui.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl paskirto atsakovo bankroto administratoriaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi iškėlė... 7. Buvo pasiūlytos dvi bankroto administratoriaus kandidatūros: ieškovas... 8. Teismas, pasirinkdamas administratorių, atsižvelgė į tai, kad UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismas 2012... 11. 1. Siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą gali tik įstatyme... 12. 2. Teismas turėjo būti aktyvus ir išsiaiškinti, ar tretysis asmuo tikrai... 13. 3. Inter-Shiping Management Ltd. yra atsakovo UAB „Afalitos laivų... 14. 4. Prieš kelis mėnesius teismui nagrinėjant prašymą iškelti atsakovui... 15. 5. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, kurią pasiūlė ne... 16. 6. Vien didesnė kandidato administruoti atsakovą patirtis bei filialo vieta... 17. 7. Ieškovo pasiūlytas kandidatas administruoti atsakovą atitinka teisės... 18. 8. Neskiriant administratoriumi mažesnį krūvį turinčio kandidato būtų... 19. Tretysis asmuo Knighthill Properties Establishment atsiliepimu prašo... 20. 1. Tretysis asmuo yra atsakovo kreditorius. Tą įrodo į bylą pateikta... 21. 2. Pagal teismų praktiką teisę inicijuoti bankroto bylą turi potencialūs... 22. 3. Tretysis asmuo neturi sąsajų nei su atsakovu, nei su Inter-Shippin... 23. 4. Teismas gali paskirti bet kurį bankroto administratorių, atitinkantį... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama,... 27. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu... 28. Atskirajame skunde apeliantas nenurodė aplinkybių, sudarančių pagrindą... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad bet kuris bankroto administratorius veikia... 30. Galiausiai pastebėtina, kad, bankrutuojančios įmonės kreditorių... 31. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartį palikti...