Byla 2-1300/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ARM Technika ir statyba“ direktoriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1352-436/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ARM Technika ir statyba“ direktoriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „ARM Technika ir statyba“ (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „T&L Solutions“, uždaroji akcinė bendrovė „LETEL“, uždaroji akcinė bendrovė „Nirlita“, uždaroji akcinė bendrovė „Verslo media“, uždaroji akcinė bendrovė „Inrerinfo Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis-NT“, uždaroji akcinė bendrovė „Dyzelservisas“), buvo iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „ARM technika ir statyba“ bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl tinkamiausio kandidato administruoti UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto procesą.

4Pareiškėjas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ad acta“, kreditoriai UAB „T&L Solutions“, UAB „Verslo media“, UAB „Inrerinfo Lietuva“ administratoriumi prašė skirti UAB „Ius Positivum“, kreditoriai UAB „LETEL“, UAB „Adampolis-NT“, UAB „Dyzelservisas“ - UAB „Audersima“, o UAB „Nirlita“ – UAB „Elmeda“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. nutartimi iškėlė UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“ (nutartyje dėl rašymo apsirikimo nurodyta UAB „Ius Posivitum“) ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismas nustatė, kad visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus (kandidatai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, pateikė deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, kandidatūros suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos).

8Kadangi trys (didžioji dalis) kreditorių administruoti UAB „ARM Technika ir statyba“ siūlė skirti UAB „Audersima“ ir taip pat trys - UAB „Ius Positivum“, teismas skirtiną administratorių rinko iš šių kandidatūrų, siekdamas parinkti administratorių, kurio veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio nesuinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais. Teismas nustatė, kad pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis UAB „Audersima“ vykdo 22 bankroto procesus, o UAB „Ius Positivum“ – 36, tačiau pastarojoje dirba 6 fiziniai bankroto administratoriai, o UAB „Audersima“ dirba 3 darbuotojai fiziniai bankroto administratoriai. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Ius Positivum“ užimtumas yra mažesnis, nors mažesnė ir profesinė patirtis, taip pat atsižvelgęs į tai, kad UAB „Ius Positivum“ patenkintų kreditorių reikalavimų procentas yra didesnis, kandidatų vykdomų bankroto procesų trukmė skiriasi nežymiai, sprendė, kad tinkamesnis kandidatas administruoti atsakovą UAB „ARM Technika ir statyba“ yra UAB „Ius Positivum“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Pareiškėjas UAB „ARM Technika ir statyba“ direktoriaus atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivum“ ir UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ad acta“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. UAB „Ad acta“ dirba du administratoriai fiziniai asmenys, turintys didelę patirtį (R. S. vykdo 18 bankroto procedūrų, baigė 7 dirbdamas kitoje įmonėje). UAB „Ad acta“ kaip juridinis asmuo veiklą pradėjo neseniai, todėl dar neturi daug patirties, tačiau pagal teismų praktiką dėl šios priežasties neturi būti atsisakoma jį skirti administruoti atsakovą.

122. Vien administratoriaus didelė patirtis ar darbuotojų skaičius, baigtų procesų kiekis savaime nelemia konkretaus kandidato prioritetiškumo. Be to, UAB „Ad actum“ ir paskirto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ konkrečių darbuotojų užimtumo skirtumai nėra dideli, šių įmonių darbuotojai turi lygiavertę patirtį.

133. Teismas nevertino visų pasiūlytų kandidatų, taip pažeisdamas lygiateisiškumo principą.

144. Administratoriaus parinkimas, nevertinant ieškovo pasiūlymo bei nuomonės, kaip pripažįstama teismų praktikoje, gali turėti neigiamos įtakos bankroto procedūros sklandumui.

155. Teismui, parenkančiam konkrečia administratoriaus kandidatūrą, nepakanka įvertinti, ar kandidatai atitinka jiems įstatymo keliamus reikalavimus, taip pat turi būti įvertinamos visos tinkamiausio kandidato parinkimui svarbios aplinkybės.

16Kreditorius UAB „FRC Media Lietuva“ (UAB „Interinfo Lietuva“ prijungus prie UAB „Verslo media“ pakeistas pavadinimas į UAB „FRC Media Lietuva“), taip pat kreditorius UAB „Verslo media“, kreditorius UAB „T&L Solutions“ atsiliepimais prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. Skundžiama nutartis yra tinkamai ir pakankamai motyvuota, o paskirtas UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“ atitinka įstatymų jam keliamus reikalavimus.

182. Nei vienas iš administratoriaus parinkimo kriterijų negali būti suabsoliutintas išskyrus nešališkumo ir objektyvumo kriterijus.

193. Apelianto pasiūlyta atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūra neturi privalumų prieš paskirtą administratorių.

204. Pareiškėjo, bankrutuojančios įmonės vadovo, pasiūlyto kandidato paskyrimas galėtų sudaryti prielaidas abejonėms dėl šio kandidato nešališkumo.

215. Paskirtas kandidatas UAB „Ius positivum“ tinkamesnis ne tik dėl teismo nurodytų kriterijų, bet ir todėl, kad, skirtingai nei apelianto siūlomas UAB „Ad actum“, turi filialą Kaune, kur yra atsakovo buveinė.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“, įvertinės šio kandidato užimtumą administruojant bankroto procesus, administravimo rezultatus, daugumos kreditorių nuomonę dėl kandidato (šį kandidatą siūlė trys kreditoriai), taip pat siekdamas bankroto administravimo nešališkumo, interesų konflikto vengimo.

25Pažymėtina, kad, kaip jau ne kartą pasisakyta gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, nagrinėjant atskiruosius skundus dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus, išskyrus nešališkumo kriterijų, t.y. negali būti skiriamas kandidatas dėl kurio nešališkumo kyla pagrįstų abejonių. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas įvertina bylos aplinkybių visumą ir nusprendžia, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

26Skundžiamoje nutartyje teismas, nors ir lakoniškai, tačiau motyvavo pasirinkimą paskirti UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto administratoriumi būtent UAB „Ius Positivum“ ir neskirti pareiškėjo pasiūlyto kandidato UAB „Ad acta“. Teismo pasirinkimą prioritetą suteikti ne pareiškėjo pasiūlytam kandidatui lėmė siekis vengti prielaidų interesų konfliktui ir siekis užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procesą. Dėl šių tikslų teismas vertino ir lygino būtent daugumos atsakovo kreditorių pasiūlytų kandidatų privalumus, išsamiai nebepasisakydamas dėl pareiškėjo pasiūlyto kandidato, kurio nesiūlė kreditoriai, privalumų.

27Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad pareiškėjo pasiūlyto kandidato UAB „Ad acta“ darbuotojai administratoriai turi didelę profesinę patirtį. Kaip teisingai pažymi tiek apeliantas, tiek kreditoriai atsiliepimuose į atskirąjį skundą, tiek jau buvo nurodyta motyvuose, kandidatų profesinės patirties kaip ir užimtumo kriterijai teismų praktikoje paprastai nepripažįstami kaip lemiantys.

28Kai konkretus administratorius jau paskirtas ir apeliacine tvarka vertinamas jo parinkimo teisėtumas, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta. Atskirasis skundas nebuvo grindžiamas aplinkybėmis, kad paskirtasis administratorius UAB „Ius positivum“ neatitiktų įstatymo keliamų reikalavimų ar kad būtų pagrindas pagrįstoms prielaidoms, jog būtent šis kandidatas tinkamai neadministruos atsakovo bankroto proceso.

29Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo keisti paskirtą UAB „ARM Technika ir statyba“ bankroto administratorių, teismas pažymi, kad vėlesnėje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (IBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

30Atsakovo kreditoriai UAB „FRC Media Lietuva“ ir UAB „T&L Solutions“ atskirojo skundo nagrinėjimo dieną informavo teismą, kad atsisako jų pirmosios instancijos teismui teikto siūlymo atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“ ir prašo atskirąjį skundą tenkinti. Šie prašymai, pateikti tik apeliacinės instancijos teismui ir nemotyvuoti aplinkybėmis, galinčiomis sudaryti pagrindą suabejoti teisėtai paskirto administratorius UAB „Ius Positivum“ tinkamumu administruoti atsakovą, nesudaro pagrindo kitaip vertinti ar panaikinti skundžiamą nutartį.

31Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą.

32Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl tinkamiausio kandidato administruoti UAB „ARM... 4. Pareiškėjas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. nutartimi iškėlė UAB „ARM... 7. Teismas nustatė, kad visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka... 8. Kadangi trys (didžioji dalis) kreditorių administruoti UAB „ARM Technika ir... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „ARM Technika ir statyba“ direktoriaus atskiruoju skundu... 11. 1. UAB „Ad acta“ dirba du administratoriai fiziniai asmenys, turintys... 12. 2. Vien administratoriaus didelė patirtis ar darbuotojų skaičius, baigtų... 13. 3. Teismas nevertino visų pasiūlytų kandidatų, taip pažeisdamas... 14. 4. Administratoriaus parinkimas, nevertinant ieškovo pasiūlymo bei nuomonės,... 15. 5. Teismui, parenkančiam konkrečia administratoriaus kandidatūrą, nepakanka... 16. Kreditorius UAB „FRC Media Lietuva“ (UAB „Interinfo Lietuva“ prijungus... 17. 1. Skundžiama nutartis yra tinkamai ir pakankamai motyvuota, o paskirtas UAB... 18. 2. Nei vienas iš administratoriaus parinkimo kriterijų negali būti... 19. 3. Apelianto pasiūlyta atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūra neturi... 20. 4. Pareiškėjo, bankrutuojančios įmonės vadovo, pasiūlyto kandidato... 21. 5. Paskirtas kandidatas UAB „Ius positivum“ tinkamesnis ne tik dėl teismo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 24. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas UAB „ARM Technika ir... 25. Pažymėtina, kad, kaip jau ne kartą pasisakyta gausioje Lietuvos apeliacinio... 26. Skundžiamoje nutartyje teismas, nors ir lakoniškai, tačiau motyvavo... 27. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad pareiškėjo... 28. Kai konkretus administratorius jau paskirtas ir apeliacine tvarka vertinamas jo... 29. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo keisti paskirtą UAB... 30. Atsakovo kreditoriai UAB „FRC Media Lietuva“ ir UAB „T&L Solutions“... 31. Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl... 32. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 33. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą....